Arne Johnsen jr.

21

Islams imageproblem

Islam har et betydelig imageproblem, og det er ikke skapt av jøder, men av muslimer selv.

Publisert: 11. feb 2013

Imamen og styreformannen i Norges største moské, Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat, skapte for noen uker siden en viss oppstand med hårreisende påstander om jødenes mediemakt og forståelse for Hitlers masseutryddelse.

I følge disse representantene har jødene skylden for at islam og muslimer kommer dårlig ut i det norske mediebildet.

Da er det verdt å merke seg følgende først: Media er problemfokusert, uansett. At flertallet av sakene om islam og muslimer er negative, er bare en naturlig følge av dette. Uten at jeg har foretatt den store, vitenskapelige undersøkelsen, vil jeg påstå at flesteparten av sakene om for eksempel sykehus, skole, Fremskrittspartiet, Jehovas Vitner og fylkeskommunen er problematiserende/negative.

Men la oss si at islam kommer spesielt dårlig ut da. Hvis vi holder jødene utenfor, kan man tenke seg to løsninger:

1.     Mediene kan fortie eller bortforklare negative sider ved islam (slik det til en viss grad gjøres allerede, og som det i stor grad gjøres i Sverige). Dermed forsvinner problemene fra radaren – og vi kan hevde at problemene ikke finnes. Og de småproblemene mediene velger å ta opp, vil “gå seg til”.

eller

2.     Muslimer kan selv drive merkevarebygging, ta grep og bli en motstemme mot de muslimene som påfører religionen dette betydelige imageproblemet. Ikke ved å gjenta mantraet “de er ikke representative for islam”, men gjennom å møte dem med argumentasjon og hele spekteret av demokratiske kanaler, gi dem skikkelig motbør, aller helst et hardkjør.

I dag hører du sjelden muslimer ta et skikkelig oppgjør med de mørke kreftene, selv om det finnes motstemmer, som de svært skrivekyndige Mohamed Abdishazan og Kamil Azhar. Det meste man leser er likevel bortforklaringer og avsporinger. Ofte er bidraget til muslimer som kunne utgjort en motstemme bare et hjertesukk: “Hvorfor skal jeg ta avstand fra alt det gale som gjøres i islams navn?”.

Svaret er enkelt: Fordi du kan!

Islam har et betydelig imageproblem, og det er ikke skapt av jøder, men muslimer selv. La oss ta noen eksempler fra lille Norge og den store verden på hva som kan være årsaken til dette, og la med bare si det med en gang: Dette er ingen vitenskapelig analyse av verdenssituasjonen, men mer eller mindre tilfeldige eksempler:

Internasjonal terror: Uansett hvordan man vrir og vender på det, Breivik eller ei, islamistisk terror er fremdeles vurdert av vestlige lands sikkerhetstjenester som den mest farlige. Vi har hendelsene i Algerie og på Frederiksberg i København friskt i minne, men dette har pågått i tiår, og disse bevegelsene slår til i en rekke land og verdensdeler, både i muslimske og ikke-muslimske land – og ofrene er i hovedsak andre muslimer. Om ikke disse aksjonene får direkte støtte (for det får de først og fremst av Profeten Ummah og den slags folk), møtes de ofte med en slags forståelse av mer moderate muslimer. Man mumler et eller annet om sionisme og vestlig innblanding i muslimske land og sier at “det er fælt med denne terroren, men...”

Selvsagt svekker dette islams image.

Fundamentalistisk islam: Profetens Ummah er marginale, og kan gjerne behandles sådan. Men en organisasjon som Islamnet har ideologisk tankegods som ligger svært nær, og denne organisasjonen, som inviterer ekstremister som er bannlyst i flere land, har mellom 1000 og 2000 medlemmer. Og en skulle tro at dette var de uopplystes organisasjon, men de har solid støtte blant muslimske studenter ved høyskolene og universitetene, folk en skulle tro var reflekterte.

Selvsagt svekker Islamnet og dets like islams image.

Kjønnsdiskriminering og tildekking: Noen hevder at jenter og gutter har samme frihet i den jevne muslimske familie. Det har de ikke. I en og samme familie er det ikke uvanlig at guttene farter fritt omkring, mens jentene dekkes til og overvåkes. Mange praktiserer hijab også på småjenter. Islamnet vil ha tildekking av jentebabyer(!)

Dette kan kanskje ikke forbys, men man kan ikke kreve at folk flest skal like det. Den jevne nordmann vil gi like rettigheter til jenter og gutter.

Selvsagt svekker dette kvinnesynet islams image.

Særtiltak i skole og samfunnsliv: Selv om de kanskje ikke er mange, kreves det fra enkelte hold separat svømmeundervisning og annen undervisning der kjønnene kommer tett oppi hverandre. Krav om bønnerom i skolen har blitt fremsatt. Egne treningssentre for (muslimske) kvinner er på vei.

Her til lands har fellesundervisning og samvær mellom kjønnene blitt sett på som noe positivt i lang tid. Og jeg vil påstå at de fleste mener at religionsutøvelsen hører privatlivet til.

Selvsagt svekker disse særkravene islams image.

Kriminalitet: Det er dessverre slik at menn fra ikke-vestlige land er ekstremt overrepresentert i overfallsvoldtektstatistikken (politiets Hanne Kristin Rohde sa rett ut at kurdere og afrikanere dominerer statistikken, og jeg tror ikke jeg er alene om å tolke det i en viss retning), og selv om det ikke utbasuneres, er det er ingen statshemmelighet at de også er i feil ende av statistikken når det gjelder ran og øvrige voldsepisoder. Mange av disse er svært unge og opptrer i gjenger. Mange av dem er voldskriminelle når det passer dem, og svært fromme muslimer når det er hensiktsmessig.

Selvsagt svekker dette islams image.

Yusuf al-Qaradawi, medlem av det europeiske fatwarådet og faglig autoritet for verdens største muslimske nettsted (apropos dette med å være representativ), og «en nydelig mann» i følge det islamske forbundets leder Basim Ghozlan, står for en del hårreisende synspunkter. Denne mannen, som svært mange muslimer setter høyt, mener slikt som at Holocaust er en straff fra Gud, at en mann kan gifte seg med en niåring (så lenge hun er jomfru!), og han giftet seg selv med en mindreårig da han var en gammel mann, at en mann har rett til å slå sin kone når det er «nødvendig», han forsvarer dødsstraff for homofili og frafall fra islam (han sier rett ut at islam aldri hadde overlevd uten denne trusselen), og han har utstedt en fatwa som sier at en muslim ikke kan donere organer til en vantro. Og slik fortsetter galskapen.

Mange vil si at han ikke er representativ. Men det er han. Han er en stor sunnimuslimsk autoritet, og norske kirkeledere dro ned og kosepratet med ham i forbindelse med Muhammedbråket i 2006, og omtalte ham som «varm» og «fredelig» (sic).

Denne mannen ses på av en betydelig gruppe norske muslimer som «en nydelig mann», noe som selvsagt svekker islams image.

Og det er så alt for lett å fortsette: Somalisk trygdesvindel (interessant nok er halvparten av alle somaliske barn i Norge født utenfor ekteskapet…), rasisme (muslimske kvinner får bare gifte seg med muslimske menn, aller helst fra egen etnisk gruppe), jødehetsen i Malmö og København, det danske borettslaget som fikk juletrenekt av et muslimskdominert styre, tvangsekteskap (overgrep mot gutter og jenters personlige frihet), moralpolitiet på Grønland, masseslåsskamp med balltre i moskeen (igjen Norges største, nevnt over), en populær saudiarabisk tv-imam voldtar sin 5 år gamle datter (!) til døde fordi han ikke trodde at hun var jomfru, men han får ingen fatwa og demonstrasjoner mot seg, men det får derimot den stakkars kunstner som tegner Muhammed, på den pakistanske landsbygden dømmes uskyldige jenter til å bli massevoldtatt for å rette opp en eller annen ære (og mennene melder seg en masse for å delta), flerkoneri, æresdrap, halshugging av kinesiske leger i Nigeria, ja, galskapen har dessverre ingen ende. Hva skal man med fiender, når man har venner som dette…

Mange vil reagere negativt på dette innlegget, slik noen gjerne gjør instinktivt hvis islam kritiseres. Mange vil si at “alle muslimer ikke er sånn”, men det vet jeg fra før. Jeg sier ikke at alle disse enkelthetene er representativt for enhver muslim, men summen av alle enkelthetene er roten til islams betydelige imageproblem.

Og det blir ikke bedre før muslimer selv tar grep (og holder triangelet offermentalitet-inshallah-antisemittisme utenfor).

Jeg tar gjerne debatten, men håper at den ikke utarter i personangrep og stråmannsargumentasjon. Det bedre argument skal jeg imidlertid lytte til.

Og hvis noen har eksempler på hvordan religionen islam har virket positivt for verden, Europa eller Norge, tar jeg med glede i mot dem.

 

 

Kommentar #1

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Setter standard

Publisert nesten 9 år siden
Arne Johnsen jr.. Gå til den siterte teksten.
Mange vil reagere negativt på dette innlegget, slik noen gjerne gjør instinktivt hvis islam kritiseres. Mange vil si at "alle muslimer ikke er sånn", men det vet jeg fra før. Jeg sier ikke at alle disse enkelthetene er representativt for enhver muslim, men summen av alle enkelthetene er roten til islams betydelige imageproblem.

Jeg må få takke for et meget velskrevet innlegg. Du kommer da også med et like opplagt som nesten fraværende løsningsforslag: å bygge, gjennom ord og handlinger, et kontrært og positivt "image" av islam-i-Norge.

Ja, hvorfor skal man la sin tro kidnappe og utpresse og terrorisere slik tilfellet desverre så langt har vært? La disse som driver slikt negativt være --- så skal de nok visne hen. Det er i hvert fall verdt et solid forsøk!

Kommentar #2

Arne Johnsen jr.

21 innlegg  176 kommentarer

Takker...

Publisert nesten 9 år siden

...for det.

Ja, jeg tror det er den eneste utvei. Liberale muslimer må kuppe religionen tilbake.

Islam er her. Det kan vi ikke forandre. Men hva slags islam som er mainstream, er ikke hugget i sten.

Overdrevent optimistisk er jeg dog ikke.

 

Kommentar #3

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Which Quran?

Publisert nesten 9 år siden
Arne Johnsen jr.. Gå til den siterte teksten.
Men hva slags islam som er mainstream, er ikke hugget i sten.

Overdrevent optimistisk er jeg dog ikke.

Jeg kommer i hu en bok som Lars Hedegaard forleden nevnte: Ibn Warraqs Which Quran?

Jeg håper noen snarest får denne boken oversatt og utgitt på norsk jord.

Kommentar #4

Arne Johnsen jr.

21 innlegg  176 kommentarer

Spennende...

Publisert nesten 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Ibn Warraqs Which Quran?

 ...å lese et oppgjør med islam skrevet av en frafallen muslim. Men den godeste Ibn Warraq kan da umulig vise seg offentlig? Det høres livsfarlig ut.

Kommentar #5

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Arne Johnsen jr.. Gå til den siterte teksten.
Det høres livsfarlig ut.

Ja, det er efterhånden mange som lever under streng beskyttelse 24/7. Det er direkte skammelig at ikke samfunnet reiser seg og sier nok er nok! Vi kan da ikke godta at intellektuelle som bruker kjeft skal leve under slike forhold i våre egne samfunn?!

Jeg skulle gjerne oversatt Warraqs bok, men tviler sterkt på at noen ville utgi den. uansett: den bør utgis i Norge. Vi ha debatt om disse ting.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere