Marie Rein Bore

21

Da blir det homovigsler

Forslaget om borgerlig vielse med eventuell kirkelig velsignelse etterpå har møtt sterk motstand hos kristenfolket. Man vil gifte seg i kirka. Men da må homofile par få lov til kirkevielse også.

Publisert: 8. feb 2013

Kirkelig vielse har en sterk tradisjon i Norge. Man gifter seg i kirka med brudekjole, Mendelsohns bryllupsmarsj, festkledte bryllupsgjester og hele pakka.

LES I VÅRT LANDS NETTUTGAVE: Still spørsmål til utvalget

LES I VÅRT LANDS NETTUTGAVE: Kirkelig utvalg går inn for homovielser

Samtidig mener ganske mange, også kirkegjengere, at det hadde vært vel så riktig å ha en borgerlig vielse med en påfølgende velsignelseshandling i kirka. Men forslag om borgerlig vielse har blitt møtt med nei og atter nei fra deler av kristenfolket.

 Argumentene går på at kirkevigsel fungerer, at kirkevigsel styrker kirkens stilling, at kirkevigsel gir ekteskapet en sterkere grunnfesting enn et besøk hos byfogden med eventuell kirkelig velsignelse etterpå.  Og jeg tror mange som prinsippielt er for borgerlig vigsel, har bøyd seg og sagt at la oss beholde kirkelig vigsel når det tydeligvis er så viktig for mange.

 Men konsekvensen av å beholde kirkelig vigsel er at da bør kirka si ja til å vie homofile og lesbiske par også. Når man aksepterer homofil legning og lenge har ønsket de homofile velkommen inn i kirke og menighet, kan man ikke si nei den dagen et homofilt par vil gifte seg og ha Guds velsignelse over samlivet.

I over tre vår har et utvalg nedsatt av biskopene jobbet med den type spørsmål. Nå viser det seg at et flertall i Bispemøtets samlivsutvalg gir grønt lys for at homofile og lesbiske skal få gifte seg i kirken.

Rapporten «Sammen – samliv og samlivsordninger i et kirkelig perspektiv» fra samlivsutvalget blir overrakt Bispemøtet mandag 11. februar, men ifølge avisa Dagen er det allerede klart at et flertall i utvalget sier ja til vielser av homofile og lesbiske par.

Jeg håper at alle de som synes det er viktig å kunne gifte seg i kirka, åpner for at den muligheten må også homofile og lesbiske par kunne få.  

 

 

 

 

 

 

Kommentar #101

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Dessverre forsvinner alle mellomrom når jeg bruker iPad :-)
Kommentar #102

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
Husk at debatten er ikke hvorvidt homofile skal få leve sammen, gifte seg på rådhuset, inngå partnerskap etc, men hvorvidt ekteskapsinngåelse/velsignelse skal skje i kirken.

Jada, og det kan jeg for såvidt være enig i, rent prosippielt. Men dersom Kirken skal holde på med sin diskriminering av enkelte grupper av den befolkning som faktisk finansierer dens virksomhet, så får den snarest dra sugerøret ut av statskassa og finne seg andre kilder som kan betale sitt pompøse kostymeball.

Og, jeg vet også at ditt og andres syn på homofili ikke stopper ved om de skal få gifte seg i Kirken; den forakt dere viser for andre mennesker er, ja nettopp, foraktelig.

Kommentar #103

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Debatten er tøvete. Gjennom historien har det vært uttallige gode kristne homofile.

Helt enig. Og jeg kjenner noen, og de har et godt og personlig forhold til Jesus. Selv om mange kristne gjerne ville nekte dem det. :(

Kommentar #104

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
Hva betyr "lørdag"? Er det litt slurv med kursiven, eller ligger det noe bak?

Lørdag kommer av det norrøne laugardagr, (vaskedag) og var tradisjonelt dagen man utførte rituelle vaskeseremonier.

Du kan jo begynne med ditt moralske forhold til andre mennesker... ;)

Kommentar #105

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Trippel R

Publisert over 9 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
itt mye cherry-picking og lettvinthet.  Altså på bærtur.

Legg vekk algebraen og matten, og les hva du kommenterer.

Jeg har ikke tatt 50 % av noen ting i à la carte menyen  - - hva du gjør får stå for din regning.

Vel, man kan bruke hvilke analogier og metaforer som helst; saken er at for å destillere noe ensidig godt ut av disse tekstene så må de underlegges en ganske kraftig vaskeprosess med revidering, relativisering og rasjonalisering.

Kommentar #106

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Tror du virkelig Jesus var genuint opptatt av dette spørsmålet?

Jesus var opptatt av tro på frelsens vei fra synd. Han pekte ikke på detaljene der og der er synd. Han sa at Guds rike ikke er av denne verden og at denne verdens rettferdighet er spart til ilden.

Vend derfor om.

Kommentar #107

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Darwinisme er ikke noe nytt. Troen på evolusjon var også for 3600 år siden i Mesopotania. Da den moderne sivilasjon og landbruk startet. De religiøse i Rom trodde på guden Jupiter som stupte ned på denne jords havoverflate og med det ble livet til ihavet. Dermed fisken som bilde på gud og her ser vi biskoppenes fiskehatter med hale (spolen) bak nakken. Skikkelige avgudsdyrkelse. Når han dukket opp fra havet ble land til og han steg opp. Livet fulgte med ham opp og det stemmer overens med evolusjons læren.

Paulus omtaler de som tror på, og følgene av evlousjon i Romerne 1. 

Kommentar #108

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Noe er det jo. For slik interesse for andre, tilfeldige, fremmede folks sexliv, i fortid, nåtid og fremtid, er rett og slett merkelig.

Om Gud er og Frelsen er, så er det for og til noe. Det er trist om noen går glipp av det om noen lar være å si det som det er.

Kommentar #109

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Ragnhild Kimo skriver:

 Ja, Jesus så menneskene med deres svakheter og gav tilgivelse. Men han ga ikke tillatelse til å bryte Guds bud, bare menneskebud. Jeg kan ikke se at Jesus opphevet budet om ekteskap og samliv, nei, han innskjerpet det!

_______________________________________________________________________

Hvilket bellegg har du for å skrive det? Først vil jeg si at å være utro er ikke noe som er akseptert i de fleste forhold i dag heller. Man har en moral selv om man ikke er personlig kristen og setter pris på ærlighet og trofasthet i et forhold. Så at Jesus mener det er ikke noe som jeg mener er innskjerpet på noen måte.

Det står i 5. Mos. 22: 23Om en mann treffer en ung jente i byen, en jomfru som er lovet bort til en annen mann, og han ligger med henne,24da skal dere føre begge to til byporten og steine dem i hjel, jenta fordi hun ikke ropte om hjelp enda hun var i en by, og mannen fordi han krenket en annen manns kvinne. Slik skal du rydde ut det onde hos deg.

Da står det vel at kvinnen som er utro skal steines! Og når Jesus hindrer at loven blir brukt ved å bruke hjertet sitt, til å tenke kjærlighet, til hun som var utro i mot mannen sin, så bryter han faktisk hva som står i Moseloven!

Jesus sa at til og med han ikke fordømmer henne. Det burde vært et slikt hjerte kristne har, og ikke det hjertet de loviske hadde. Jesus innskjerpet IKKE loven ved å si at hun ikke skulle fortsette å være utro. Hvor mange ateister tror du vel ikke vill ha sagt det samme?

Men så kan ikke det her sammenliknes med homofile, for homofili handler om å elske, mens utroskap er noe som sårer den som er utsatt for det.

Jesus elsket alle de som de loviske (les bokstavkristne) satt på utsiden, som de ville holde bortte fra Gud.

Det kan ikke være rett å holde noen vekk fra Gud. :(

Kommentar #110

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Prinsipper

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Og, jeg vet også at ditt og andres syn på homofili ikke stopper ved om de skal få gifte seg i Kirken; den forakt dere viser for andre mennesker er, ja nettopp, foraktelig.

Jeg nekter ikke noen å være homofile men jeg påpeker at det er i strid med Guds rike og Guds natur frelsen er til. Om noen ikke vil tro på Gud så er de velkomne til det men de som nekter kan ikke kreve Guds velsignelse og inngang til Hans rike. De kan ikke kreve at i Jesu navn er dette Guds velsignede vilje og natur. 

Nå forsvarer ikke jeg Kirken som Guds represantive hus i og på denne jord men her er det snakk om tro og om troen i denne verden omfavner synd og dennes natur som akseptabel iblant Guds folk som om den var rettferd så er det "game over".

Vi har ett eksempel på det i GT, da gikk Guds folk ut i verden, rekte ut hånden og tok til ekte verdslige og det gikk bare en vei. Resultatet ble ukontrollert eksalerende korrupterte sinn som gjorde overgrep i sin naturlige natur. vel, slik har det vel blitt.. .  

Kommentar #111

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Det kan ikke være rett å holde noen vekk fra Gud.

Synden og syndens selvrettferdige natur holder mennesker borte fra Gud.

Kommentar #112

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Det må være ille å føle seg fordømt, slik homofile blir av mange kristne. Kristne kan slik som de på Jesu sin tid, også ha harde hjerter, slik vi ser det idag.

Det var noe Jesus så på med sorg, de med harde og fordømmende hjerter. Og Jesus sa at - med den dom du dømmer, skal du selv bli dømt.

Jesus demonstrerte tydelig at han ville omgås alle, alle de utstøtte, de som de religiøse hardhjertete (les fordømmende kristne) fordømte og ikke omgiks.

Det fins idag kristne homofile som samles. Det er flott at de ikke mister kristentroen, fordi kristne prøver å holde de vekk. Man kan gå inn her: http://apenkirkegruppe.org/

Kommentar #113

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Synden og syndens selvrettferdige natur holder mennesker borte fra Gud.

Alle har syndet og synder stadig - hvis du bruker Bibelen som mål på dette.

Det finnes ikke mange som ikke har et snev av "selvrettferdig natur". Har aldri møtt noen slike.

Enhver har mer enn nok med sitt!

Kommentar #114

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Randi Tunli.

Publisert over 9 år siden
Nei, det er ikke rett å holde noen borte fra Gud. Men hvordan fører vi noen til Gud? Jesus gjorde det ved å holde fast på Guds bud, men han kom med nåde og kjærlighet. Han ga tilgivelse, men kom samtidig med en oppfordring."Synd ikke mer"! Deretter tok han straffen som vi skulle hatt, men ikke for at vi skulle kunne leve i synd vel? Når Jesus snakket om skilsmisse innskjerpet han de menneskelige reglene om skilsmisse og gjengifte....de som var gitt fordi menneskene hadde hårde hjerter. Det kan du jo lese selv. Vi kan like det...eller la være....Men vi kan ikke godt bruke blanco. Så får vi kanskje alle gjøre som David, og be om at Gud må ransake oss og vise oss om vi er på rett veg.
Kommentar #115

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Kan vi ikke gå videre

Publisert over 9 år siden

"Nå må det snart være slutt på disse uendelige kveruleringer. Disse homsedebattene stjeler tid fra andre uendelig langt viktigere debatter."

Sier Haug.

Det er på tide å gå videre. Homosexuelle er ikke noe mer verdt enn andre. De gjør som de vil. Det har jeg ikke noe med. Heller ingen andre. De har ingen krav på å få mer oppmerksomhet enn andre.

Det er mange andre som trenger vår omsorg mye mer. De som sulter i verden. Hvorfor tenker vi ikke på de?

Du kan si at dette er en menneskerettighet, men hva hjelper det? Hvis du har rettigheter til ikke å være sulten, hva hjelper det? Du er sulten.

Menneskerettighetene er en katastrofe. Det er bare et middel for at du og jeg skal få god samvittighet. Det er det de er lagt for. Det virker ikke og det vi aldri gjøre det.

Verden er full av kriser og så snakker vi om "rettigheter" Vi har ingen og har heller aldri hatt det. Det er ingen som hjelper deg. Vel, noen gjør det. Det er familien og sånn skal det være. Jeg vil ikke dø i Norge. Jeg vil heller dø i Afrika. Der er det noen som tar vare på deg. Ikke pga penger men pga kjælighet. Det funker. Det velferdsamfunnet vi driver i Norge funker ikke. Bare se i VG i dag. Det er overhodet ikke bærekraftig. Om noen år går det ........

Fordi ingen vil jobbe hardt lenger.

Mvh Petter

Mvh Petter

 

Kommentar #116

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Seremonihus

Publisert over 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Jeg nekter ikke noen å være homofile men jeg påpeker at det er i strid med Guds rike og Guds natur frelsen er til. Om noen ikke vil tro på Gud så er de velkomne til det men de som nekter kan ikke kreve Guds velsignelse og inngang til Hans rike. De kan ikke kreve at i Jesu navn er dette Guds velsignede vilje og natur. 

Nå forsvarer ikke jeg Kirken som Guds represantive hus i og på denne jord men her er det snakk om tro og om troen i denne verden omfavner synd og dennes natur som akseptabel iblant Guds folk som om den var rettferd så er det "game over".

Dette forteller med all tydlighet hvorfor statskirkens (nå kalt folkekirken, i snikforskjønnende nytale) bygninger bør omgjøres til seremonihus der alle som ønsker det - uansett religion og trostilhørighet eller manglende sådan) - kan vies.

Grunnen til at mange ønsker å gifte seg i kirken, er ikke den religiøse tilhørigheten, men ønsket om disse "høytidelige og hellige" rammene.

Men noe slikt ønsker jo ikke kristne flest. (Vet ikke hvordan det er med deg.) De tviholder på fellesgodene til eget bruk. Og alle andre skal betale for dem. Så lenge alle vi andre betaler, må disse kirkebyggene også være helt åpne og altomfattende.

Kommentar #117

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Alle har syndet og synder stadig - hvis du bruker Bibelen som mål på dette.

Og derfor frelser Gud i synd og ikke fra synd??? Det er evig poengløst Sissel. 

Bare for ordens skyld, jeg skrev: "Synden og syndens selvrettferdige natur holder mennesker borte fra Gud."

Med andre ord er fallen syndig natur selvrettferdighet og frelse er ifra dette til en annen natur. Altså uten selvrettferdighet for rettferdigheten er der i Kristus.Vi i Ham og Han i oss, rett og slett Kristus rettferdighet i oss.

Sitat:

"Det finnes ikke mange som ikke har et snev av "selvrettferdig natur". Har aldri møtt noen slike."

Men noen finnes det, eller dømmer du alle, inkl. frelsesplanen og Gud? La oss si at et finnes noen, er selvrettferdigheten av dem selv eller er den av Gud fordi de er frelst fra synd/ seg selv?

Om du ikke har sett/ møtt noen, kan det være fordi du ikke vil se de eller ikke går med slike? 

Sitat:

"Enhver har mer enn nok med sitt!"

Ja, og ett slikt liv kan vi frelses fra.

Hilser med disse frelste mennesker som lever og er før Jesu gjenkomst:

Jer 31,33 men dette er den pakt jeg vil oprette med Israels hus efter de dager, sier Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk;

Esek 36,27 Min Ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil gjøre at I følger mine bud og holder mine lover og gjør efter dem.

Åp 14,5 og i deres munn er ikke funnet løgn; for de er uten lyte.

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro. 

Kommentar #118

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Ragnhild Kimo skrive: Deretter tok han straffen som vi skulle hatt, men ikke for at vi skulle kunne leve i synd vel?  -------------------------------------------------

Så klart Jesus ikke vil at vi skal synde.  Kjærligheten gjør ikke sin neste noe vondt. Og Jesus brøt flere av budene i loven. Jeg har jo sitert flere av de budene han brøt. Da kan man ikke komme etterpå å si at han ikke brøt noen.

Jesus kom heller med et nytt bud. Du skal elske din neste som deg selv.

Vi alle lever i synd. For det å leve i fullstendig kjærlighet klarer ingen. Derfor er det godt at Jesus døde for alle mennesker, fordi han ser hvor skrøpelige vi er.

Om vi spurte Jesus om hvem som levde mest i synd var, hvem er det? Og Jesus skulle nok om vi spurte han ment at de loviske og religiøse, de dømmende, de med de harde hjertene. At de levde mere i synd enn de Jesus gjerne omgiks, ja, som de religiøse ikke ville ha noe med å gjøre, fordi de var syndere.

Jesus refset ikke tollerne og synderne, han refset de loviske som var harde av hjerte. Fordi det egentlig er de som lever i synd. Fordi de har forherdet hjertet sitt for kjærlighet til sin neste. Og ikke klarer å leve i kjærlighet.

Det viktigste må være å føre mennesker mot denne store kjærligheten, og leve i den selv også. For lever man ikke i den selv, så er det også vanskelig å føre noen til den.

Godt Jesus tok straffen for vår synd, for ellers skulle det sett ille ut for de hardhjertete som ikke klarer å leve i kjærlighet.

Kommentar #119

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.
Grunnen til at mange ønsker å gifte seg i kirken, er ikke den religiøse tilhørigheten, men ønsket om disse "høytidelige og hellige" rammene.

Men noe slikt ønsker jo ikke kristne flest. (Vet ikke hvordan det er med deg.) De tviholder på fellesgodene til eget bruk. Og alle andre skal betale for dem. Så lenge alle vi andre betaler, må disse kirkebyggene også være helt åpne og altomfattende.

Det er disse høytidelige hellige rammene katolsk tro scorer på, det er her de får folk med seg, ikke trosgrunnlaget for det spyr folk av. Ingen med forstand vil stå for arvesyndslæren at med en gang en er unnfanget så fortjener enhver helvetes ild.

Problemet er at det er noen som tror Gud og noen litt Gud i kirken og de tviholder på sitt håp deri. Derfor protesterer de men sannheten er at Gud kaller de ut av Kirken om Kirken ikke vender om til Ham.

Nå er Kirken skilt fra staten og det er bra (religion og politikk er ikke bra) men kirken vil ikke klare seg uten folkets støtte så de vil gi etter for folkets ord og ikke Guds ord. Desverre vil fokets makt tvinge religionen inn til politiske avgjresler og tro er ikke lenger noe annet enn demokrati og politikk. Dermed vil vi snart være tilbake til den mørke middelalder når det gjelder trossprøsmål igjen.

Det de troende må lære seg er at Guds rike ikke er av denne verden og at denne verden har en annen konge en Gud. En gjest, eller ambassadør tvinger ikke det land denne besøker til å underlegge seg sitt rikes lov. Det vi er vitne til er er kaos, men kaos er også den overordnede styrelsesmetodikk til Babylon.

Vi går nå forberedende inn i begynnelsen den siste del av den siste seksjon av profetiene før Jesu andre komme.  

Kommentar #120

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Feil

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Og, jeg vet også at ditt og andres syn på homofili ikke stopper ved om de skal få gifte seg i Kirken

Her tar du feil. Jeg tror ikke at jeg har rett til bestemme over hvordan andre vil leve sine liv. Det jeg må ha rett til er å ytre hvordan Guds ord stiller seg til dette i en debatt som omhandler hvordan Guds hus skal forholde seg til dette.

Kommentar #121

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Lørdag kommer av det norrøne laugardagr, (vaskedag) og var tradisjonelt dagen man utførte rituelle vaskeseremonier.

Skal du sitere meg, får du sitere meg riktig. Haug skrev "lør" i kursiv, og "dag" i vanlige typer. Jeg spurte han et lite spørsmål om hvorfor han gjorde det, og om det i det hele tatt var tilsiktet. Hvorfor du ser ditt snitt til å komme med feilsiteringer og moralprekener her er beyond me

Kommentar #122

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Det har du rett i

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Vel, man kan bruke hvilke analogier og metaforer som helst

og det var faktisk du som brukte dem.....

Men du kan gjøre deg selv og andre en tjeneste ved å først lese det du kommenterer på.

Kommentar #123

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

???

Publisert over 9 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Og Jesus brøt flere av budene i loven.

Jesus brøt ingen bud men menneskebud som satte Guds bud ut av sin kraft med fine ord.

Søndag som helligdag er fine ord og menneskebud.

Kommentar #124

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Jesus brøt ingen bud men menneskebud som satte Guds bud ut av sin kraft med fine ord.

Det er hva du vil tro. Men jeg skriver faktisk om de budene Jesus brøt, så det bare viser at du ikke er åpen for noen sannhet, men vil leve i en tro (adventist) som fra starten av avslørte seg for å være løgn ( profetier om dommedag som ikke skjedde).

Men, men. Det er vel noe du ikke ser selv.

Kommentar #125

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert over 9 år siden

@Marie Rein Bore,

Men konsekvensen av å beholde kirkelig vigsel er at da bør kirka si ja til å vie homofile og lesbiske par også.

Kan du utmeisle den logiske tankerekkja her? Kva er premissane bak denne påstanden?

Når man aksepterer homofil legning og lenge har ønsket de homofile velkommen inn i kirke og menighet, kan man ikke si nei den dagen et homofilt par vil gifte seg og ha Guds velsignelse over samlivet.

Kan du forklare kva du meiner med ‘aksept av homofil legning,’ og vidare forklare kvifor dette heng logisk saman med ein aksept av vigsel for homofile par?

Kommentar #126

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Det er hva du vil tro. Men jeg skriver faktisk om de budene Jesus brøt, så det bare viser at du ikke er åpen for noen sannhet, men vil leve i en tro (adventist)

Du skriver om de bud Jesus brøt, bra Han ikke brøt sin Fars bud da.

Mark 7,9 Og han sa til dem: Det er riktig vakkert at I gjør Guds bud til intet for å holde eders vedtekt.

Mark 7,13 og således gjør I Guds ord til intet ved eders vedtekt, som I har pålagt menneskene. Og meget av samme slag gjør I. 

Her om SDAs historie, så du slipper å tro noe som ikke er helt sant. http://www.adventist.no/Adventist/Hjem/Om-oss/Adventistsamfunnets-historie

Kommentar #127

Marie Rein Bore

21 innlegg  22 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Hei Kjetil Kringlebotn

Du spør meg hva jeg mener med kirkelig aksept av homofil legning, og konsekvenser av en slik aksept.

Den norske kirke har i mange år akseptert homofile som medlemmer av kirka. Det må innebære en aksept av det som særmerker en homofil person, nemlig at hans eller hennes kjærlighetsliv og seksualitet er rettet mot en person av samme kjønn.

Heterofile som blir glade i hverandre, har tatt det som en selvfølge at hvis de ønsker det, kan de gifte seg i kirka.

Homofile har ikke hatt den muligheten. Men de kan inngå partnerskap, på samme måte som heterofile kan velge borgerlig vielse i stedet for et kirkebryllup.

 Jeg mener kirken kunne ha løst diskusjonen om hvem den vil vie, ved at alle som ønsker en vielse, gifter seg borgerlig hos byfogden. Så kan kirka ha en velsignelsesseremoni for dem som ønsker Guds velsignelse over parforholdet. Og kirka bør være raus med sin velsignelse.

Men det er tydelig at store deler av kristenfolket vil beholde den kirkelige vielsen. Borgerlig vielse er tydeligvis ikke like bra, så langt jeg forstår dem.

Og da synes jeg at også homofile par skal få muligheten til en  kirkelig vielse. Når kirka så tydelig og i mange år har sagt at homofile har en selvfølgelig plass i  menigheten, er det for meg ulogisk at den skal si nei vielse av homofile par.

Kommentar #128

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Og jeg kjenner noen, og de har et godt og personlig forhold til Jesus.

Vet du egentlig det?

Kommentar #129

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
I tider der kjærligheten synes å ha heller trange kår, synes jeg at man må være glad for alle som har funnet den og har et oppriktig ønske om å ivareta den.

Ja, det er bare fint.

Kommentar #130

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Svar på kom.129. "de homofile."

Publisert over 9 år siden

Marie Rein Bore.      Du bruker konsekvent "de homofile",som det ble gjort i den første tiden for såkalt homofil frigjøring; altså en sort/hvitt-tenkning-enten homofil eller heterofil.  Og det er vel ikke så rart at mange da engasjerte seg for "frigjøringen",når man trodde legningen konsekvent var medfødt som øyenfarge og nesefasong.

                                                                                                                                              Senere kom nyansene. Bifili og fra legehold om forekomst av  naturlig dragning mot eget kjønn i overgangsalderen,(usikker identitet)som en kunne vokse av seg,om en bare ikke ga seg hen til homosex ,så en kunne få varig tilvenning der.  Lege Ingunn Løkstad Salvesen ga oss også  faglig oversikt her på vd den 23.jan. 2013, Homokamp og strategi: "Personlig tror jeg bifili i forskjellige grader er mye mer vanlig enn som oppgis i offisielle prosenttall. Jeg tror mange befinner seg på en skala mellom de som er utelukkende heterofile og de som er utelukkende homofile."  

I stedet for å putte  alle i en bås og si "de homofile" ,om de som gjerne vil legalisere et forhold.  Er det ikke mere saklig å si  "de som velger å leve i et homosexuelt parforhold." ?

Kan ikke legning for homofili settes i bås med legning for å bli rik og leve lukseriøst midt i en verden av fattigdom og nød og hjelpeorganisasjoners appell om hjelp? Videre kunne jeg ramse opp mange legninger,som vi helt fra De Ti Bud erfarer er religionens vesen å oppdra oss til å ikke rote oss oppi.

 

 

 

Kommentar #131

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Vet du egentlig det?

Jeg må jo tro på det når de forteller det. Eller så er det bare en jeg har snakket så dypt om det. Og han hadde samme tro på Jesus som før han godtok at han var homofil.

Jeg kjente han fra ungdommen. Han var en venn av min bestevenninne. Og han var gift. Han fortalte mye om åndelige erfaringer, noe jeg syns var spennende da. Så traff jeg han da vi begge gikk på Livets Ord bibelskole.

Senere så har jeg truffet han her jeg bor. Da hadde han gått ifra sin kone fordi han ikke lenger klarte å holde skjult at han var homofil, noe han sa han hadde vært hele livet. Han sa han opplevde venner snu han ryggen, bla. min tidligere bestevenninne. Men han fortalte at han fortsatt trodde like mye på Gud. Noen spør kanskje om Gud vil omgås noen som skiller seg. Men det er da mange kristne som er skilte og lever med Gud?

Selv kjenner jeg det brenner kjempesterkt i mitt hjerte av varm kjærlighet når jeg møter homofile og andre utstøtte fra mange kristne. For meg er den overnaturlig, men det kan jo være ting jeg ikke forstår, så sikker kan man ikke være. Men den kjærlighetskraften jeg kjenner inni meg, ÅH som jeg ønsker at det er Jesus ( som den sier den er) For den kjærlighetskraften er så mye større enn all annen kjærlighet jeg har møtt. Denne her har en levende kraft. Og det er for meg min Gud for den vil jeg tro på, og den styrer alt med kjærlighet! :)

Kommentar #132

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg må jo tro på det når de forteller det.

Ja, det er klart.. Man bør jo alltid tro på hva noen forteller.. :-) Hva da med medlemmer av ikke-kristne retninger som forteller om å ha funnet Gud?

Kommentar #133

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Ja, det er klart.. Man bør jo alltid tro på hva noen forteller.. :-) Hva da med medlemmer av ikke-kristne retninger som forteller om å ha funnet Gud?

For meg er Gud Kjærlighet en sterk kraft som vil møte alle mennesker. Om mennesker forteller om den kjærlighetsfulle kraften så regner jeg med at de har møtt Guds kjærlighetskraft.  Om de møter en Gud som vil at de skal være veldig loviske så tror jeg de har møtt en annen kraft enn det jeg har, og dermed en annen gud som ikke er Kjærlighet.

Det er ikke dermed sagt at jeg tror alle som har fått kjenne denne kjærlighetskraften vet alt om Gud for det. Og jeg tror kjærlighetskraften er den samme, men i vårt indre så vil vi lage forskjellige bilder og tanker rundt den kraften etter hvordan vi selv oppfatter det. Og det vi forteller av bilder og ord kan være forskjellige og er ikke nødvendigvis helt riktige.

Om ikke alt bare er synsbedrag da, hvem vet?

Kommentar #134

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Om de møter en Gud som vil at de skal være veldig loviske så tror jeg de har møtt en annen kraft enn det jeg har, og dermed en annen gud som ikke er Kjærlighet.

Mens enhver religion tuftet på realiseringen av Guds kjærlighet, er sann religion?

Kommentar #135

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Mens enhver religion tuftet på realiseringen av Guds kjærlighet, er sann religion?

Jeg kjenner ingen religion det skulle være bortsett fra kristendommen som realiserer Guds kjærlighet slik jeg kjenner den. Men så kjenner jeg ikke til alle religioner. Men det spesielle med kristendommen er nettopp det er du ikke trenger være lovisk for å finne veien til Gud, for det har Jesus banet vei for oss, og det får vi av nåde. Da Jesus åpnet veien for oss gjennom mørket.

Jeg fortalte jo at jeg ikke tror at de som opplever en kraft som er lovisk er den samme kraft som jeg og andre opplever som er en ren og veldig sterkt kjærlighetskraft. Men så kan kanskje de som har vært i den kraften fortelle en hel bok etterpå om deres tro, og det kan bli mange ulike bøker, fordi selv om kraften er den samme så betyr det ikke at vi ser igjennom med samme for de ytre ting blir filtrert gjennom våre sanser og vår fantasi før de når frem til forstanden. Og våre tanker rundt det hele kan være forskjellig.   

Kommentar #136

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg kjenner ingen religion det skulle være bortsett fra kristendommen som realiserer Guds kjærlighet slik jeg kjenner den. Men så kjenner jeg ikke til alle religioner. Men det spesielle med kristendommen er nettopp det er du ikke trenger være lovisk for å finne veien til Gud, for det har Jesus banet vei for oss, og det får vi av nåde. Da Jesus åpnet veien for oss gjennom mørket.

Nå vet ikke jeg hvordan du kjenner Kjærligheten. Men slik jeg kjenner Gud så er hans kjærlighet og fred ubetinget. Helt ubetinget av vår tidligere gjøren.

Kommentar #137

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Nå vet ikke jeg hvordan du kjenner Kjærligheten. Men slik jeg kjenner Gud så er hans kjærlighet og fred ubetinget. Helt ubetinget av vår tidligere gjøren

Absolutt! Høres ut som en kjærlighetsfull Gud det!

Kommentar #138

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Absolutt! Høres ut som en kjærlighetsfull Gud det!

Ja, nettopp. Ikke en som stenger noen ute fra sitt Rike på bakgrunn av det man kaller arvesynd.

Kommentar #139

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Ja, nettopp. Ikke en som stenger noen ute fra sitt Rike på bakgrunn av det man kaller arvesynd

Om man skulle stenge noen ute pga. arvesynd så skulle det jo gjelde alle. Alle har vi gjort vårt. Men når vi kommer til Gud så vil vi oppleve at det vi skammer oss mest over, det verste vi har gjort, det vil vi få størst kjærlighet og nåde for. For Guds nåde er stor nok for alle mennesker. De som har gjort lite de angrer for, og de som har gjort masse de angrer for. Der synden er stor er nåden enda større. Slik du forteller om din Gudsoppfatning så har Gud en betingelseløs kjærlighet!

Jeg opplever Gud som en ren Kjærlighet en sterk kraftkilde. Full av nåde!

Kommentar #140

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg opplever Gud som en ren Kjærlighet en sterk kraftkilde. Full av nåde!

Bli der.. ;-)

Kommentar #141

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert over 9 år siden

@Marie Rein Bore,

Den norske kirke har i mange år akseptert homofile som medlemmer av kirka. Det må innebære en aksept av det som særmerker en homofil person, nemlig at hans eller hennes kjærlighetsliv og seksualitet er rettet mot en person av samme kjønn.

Du meiner altså at for å akseptere ein person, og den personen sin legning, må ein også akseptere at dette vert praktisert. Men kan du forklare kvifor vi skal setje eit likskapsteikn mellom (aksept av) legning og (aksept av) praksis?

Heterofile som blir glade i hverandre, har tatt det som en selvfølge at hvis de ønsker det, kan de gifte seg i kirka.

Ja, og grunnlaget for dette ligg sjølvsagt i det Bibelen lærer om ekteskapet.

Homofile har ikke hatt den muligheten. Men de kan inngå partnerskap, på samme måte som heterofile kan velge borgerlig vielse i stedet for et kirkebryllup.

Partnerskap og borgarleg vigsel er, og har aldri vore, det same. Er du vigd borgarleg, er du i eit ekteskap. Det kan ikkje seiast om partnarskapet. (Det finst framleis homofile som lever i partnerskap, men som ikkje vil endre over til ekteskap under den nye ekteskapslova.)

Jeg mener kirken kunne ha løst diskusjonen om hvem den vil vie, ved at alle som ønsker en vielse, gifter seg borgerlig hos byfogden.

Her er eg heilt samd. Dette kunne også løyast på andre måtar, gjennom ein eller annan form for juridisk kontrakt.

Så kan kirka ha en velsignelsesseremoni for dem som ønsker Guds velsignelse over parforholdet. Og kirka bør være raus med sin velsignelse.

Men her kjem altså den staden der usemja kjem fra. Eg er ikkje samd i at kyrkja skal ha noko velsigningsseremoni for samkjøna par. Grunnen til dette er at kristen tru er heilt klar på at samkjøna samliv (eller utanomekteskapleg heterofilt samliv) ikkje er velsigna av Gud. Kva du eller eg meiner om kor raus kyrkja bør vere er eigentleg irrelevant. Skrifta er kyrkja sitt grunndokument. Den er, for å bruke terminologien som vart halde fram under reformasjonen, ‘den norm som normerer, og som ikkje sjølv vert normert’ (norma normans non normata). På ‘andre plass’ finn vi ‘dei normene som vert normert (av Skrifta), og som ikkje sjølv normerer.’ Dette er vedkjenningane, både dei (vestlege) oldkyrkjelege (den apostoliske, den nikenske og den athanasianske truvedkjenninga) og dei reformatoriske (Confessio Augustana og Luthers vesle katekisme). Skrifta er eintydig på at samkjøna samliv er imot Guds vilje, og grunnane er ikkje fordi ein vil vere ‘slem,’ men fordi eit heterofilt samliv er kvalitativt forskjellig frå eit samkjøna samliv. Ordet ‘kvalitet’ har å gjere med ekteskapets eigenskapar. Eit heterofilt samliv er eit samliv mellom to personar av ulikt kjøn som kan ‘fylle jorda,’ for å vise til Guds befaling i 1Mos 1. Dette vert endå sterkare ved at dei orda som i dei fleste norske bibelomsetjingar er omsett med ‘mann’ og ‘kvinne’ betre kan omsetjast med ‘hannkjøn’ (eng. male) og ‘hokjøn’ (eng. female). Faktisk er dei hebraiske orda så klare og konkrete at dei betyr, høvesvis, ‘den som spiddar’ og ‘den som vert spidda.’

Men det er tydelig at store deler av kristenfolket vil beholde den kirkelige vielsen. Borgerlig vielse er tydeligvis ikke like bra, så langt jeg forstår dem.

Ja, og her er eg usamd med dei.

Og da synes jeg at også homofile par skal få muligheten til en kirkelig vielse. Når kirka så tydelig og i mange år har sagt at homofile har en selvfølgelig plass i menigheten, er det for meg ulogisk at den skal si nei vielse av homofile par.

Berre dersom du nekter for at det er ein distinksjon mellom legning og praksis.

Kommentar #142

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
forstår godt spørsmålet men dette er ikke å tro noe sentimentalt eller i dårskap. Sann tro er kraft og styrke for og til styrke. Sann tro er full visshet og etterprøvbarhet.

Du erkjenner at du tror det er gud du kommuniserer med, forstår jeg deg rett? 

Kommentar #143

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Det er i det hele tatt irrelevant

Publisert over 9 år siden
Kjetil Kringlebotten. Gå til den siterte teksten.
Grunnen til dette er at kristen tru er heilt klar på at samkjøna samliv (eller utanomekteskapleg heterofilt samliv) ikkje er velsigna av Gud. Kva du eller eg meiner om kor raus kyrkja bør vere er eigentleg irrelevant. Skrifta er kyrkja sitt grunndokument.

For en velsignelse fra Gud er det vel bare Gud som kan i. Alt det dillet man holder på med i kirkene når det kommer til ulike sermonier som dåp, ekteskap, konfirmasjon og begravelser er jo bare menneskeskapte ritualer og tradisjon.  Så lenge Gud gir velsignelser eller ikke gir det spiller det liten rolle med de mennesklige handlingene. Menneskene er jo ikke gitt noe mandat til å utøve slike velsignelser.

Så et egen liturgi for samkjønnede ekteskap er bortkastet, like bortkastet som liturgien for ekteskap inngått mellom mann og kvinne. For bare Gud vet hvem som har fått velsignelsen eller ikke og så langt er ikke Gud veldig kommunikativ om disse avgjørelsene.

Kommentar #144

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Nuvel

Publisert over 9 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
Du vil at vi kristne skal holde det for oss selv. DET ER JO DET VI VIL

Det hadde jo vært helt greit for de fleste utenom de kristne at dere holdt ting for dere selv. Men nå har dere jo en lei tendens til å gå ut av kirkene deres både titt og ofte og fortelle alle andre hvordn de skal leve og det ofte helt uten snev av vilje til å vise at dere selv faktisk lever slik.

En misjonsreligion som den kristne er ikke skapt for å leve og pusle med sitt i sine kirker og forsamlingshus.

Nå må dere ikke bli opprørt om omverdnen gjør det samme mot dere som dere selv gjør mot andre. Slik er livet.

Kommentar #145

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Latterlig

Publisert over 9 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Men nå har dere jo en lei tendens til å gå ut av kirkene deres både titt og ofte og fortelle alle andre hvordn de skal leve og det ofte helt uten snev av vilje til å vise at dere selv faktisk lever slik.

å slenge ut en slik påstand uten å utdype hva det er du mener. Se nøye på formuleringen din og tenk deg nøye om før du svarer.

Kommentar #146

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 9 år siden

For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne for at de som tror på ham ikke skal gå i fortapelse men ha evig liv.

Og han sa at størst av alt er kjærligheten.

Ingen nevnt ingen glemt.

Kommentar #147

Aksel Bråten

0 innlegg  1 kommentarer

Dømmende

Publisert rundt 9 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg må si at jeg blir sjokkert over slike ytringer. Et annet sted i ditt innlegg hentyder du til at slike giftemål må få Guds velsignelse? Hvordan kan slike giftemål bli velsignet av han som hater slikt? Gud elsker alle mennesker, men slike gjerninger som homo og lesbe bryllup hater han.

Jeg blir rett og slett sjokkert over dere bibelfundementalister. Maken til lite refleksjon.

Bibelen må tolkes, og dere har en svært selektiv tankegang i bruken av bibelsitater.

Står ikke evangliet foran alle andre tekster? Hvis ikke er dere fundementalister og ikke kristne...

Kommentar #148

Reidar Mikael Mysen

12 innlegg  143 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Når noen går til det skrittet å gifte seg med en med samme kjønn så er vel dette med god grunn. Det har vel for vedkommende vært en lang prosess med forsoning om egen legning. Særlig i et miljø der man risikerer offentlig fordømmelse vil jeg kalle det modig å stå frem.

Jeg tenker at vi kan be om Guds velsignelse i det og så er det opp til oss å stole på at Gud enten velsigner det eller avviser det. Det er ikke opp til oss å fordømme det eller hva?

Vårt utgangspunkt i bibelen er riktig, men der må vi også være forsiktige med raske sluttninger for Guds ord er som et tveegget sverd. Jeg foreslår å lese romerbrevet BÅDE kapittel 1 og 2 og la det synke litt...

Hvis jeg ber Gud velsigne meg i mitt syndefulle liv og gjerninger, bør jeg ikke da la ham velsigne andre i deres?

Kommentar #149

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Bernt Christian Helén. Gå til den siterte teksten.
Du erkjenner at du tror det er gud du kommuniserer med, forstår jeg deg rett?

Jeg vet, av flere grunner. Det jeg skrev er tydelig nok.

Kommentar #150

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Aksel Bråten. Gå til den siterte teksten.
Står ikke evangliet foran alle andre tekster?

De gode nyheter/ evangliet handler om synd, altså lovbrudd kontra rettferd, altså lovlydighet og en endelig dom til slutt. Hele frelsen (bibelen) handler om dette. 

Alt som strider imot naturen/ skaperverket, inklusive tanker og følelser som står bak unaturligheter vil forsvinne/ må bort for at godhet og nestekjærlighet skal virke alene. Altså uten noe grunnlag for ondt, død og sorg i mennesker tanker og følelser. Frelsen er til bare godt og der er ikke noe "skjevt" eller grunnlag for unaturligheter.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere