Marie Rein Bore

21

Da blir det homovigsler

Forslaget om borgerlig vielse med eventuell kirkelig velsignelse etterpå har møtt sterk motstand hos kristenfolket. Man vil gifte seg i kirka. Men da må homofile par få lov til kirkevielse også.

Publisert: 8. feb 2013

Kirkelig vielse har en sterk tradisjon i Norge. Man gifter seg i kirka med brudekjole, Mendelsohns bryllupsmarsj, festkledte bryllupsgjester og hele pakka.

LES I VÅRT LANDS NETTUTGAVE: Still spørsmål til utvalget

LES I VÅRT LANDS NETTUTGAVE: Kirkelig utvalg går inn for homovielser

Samtidig mener ganske mange, også kirkegjengere, at det hadde vært vel så riktig å ha en borgerlig vielse med en påfølgende velsignelseshandling i kirka. Men forslag om borgerlig vielse har blitt møtt med nei og atter nei fra deler av kristenfolket.

 Argumentene går på at kirkevigsel fungerer, at kirkevigsel styrker kirkens stilling, at kirkevigsel gir ekteskapet en sterkere grunnfesting enn et besøk hos byfogden med eventuell kirkelig velsignelse etterpå.  Og jeg tror mange som prinsippielt er for borgerlig vigsel, har bøyd seg og sagt at la oss beholde kirkelig vigsel når det tydeligvis er så viktig for mange.

 Men konsekvensen av å beholde kirkelig vigsel er at da bør kirka si ja til å vie homofile og lesbiske par også. Når man aksepterer homofil legning og lenge har ønsket de homofile velkommen inn i kirke og menighet, kan man ikke si nei den dagen et homofilt par vil gifte seg og ha Guds velsignelse over samlivet.

I over tre vår har et utvalg nedsatt av biskopene jobbet med den type spørsmål. Nå viser det seg at et flertall i Bispemøtets samlivsutvalg gir grønt lys for at homofile og lesbiske skal få gifte seg i kirken.

Rapporten «Sammen – samliv og samlivsordninger i et kirkelig perspektiv» fra samlivsutvalget blir overrakt Bispemøtet mandag 11. februar, men ifølge avisa Dagen er det allerede klart at et flertall i utvalget sier ja til vielser av homofile og lesbiske par.

Jeg håper at alle de som synes det er viktig å kunne gifte seg i kirka, åpner for at den muligheten må også homofile og lesbiske par kunne få.  

 

 

 

 

 

 

Kommentar #1

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Kom.1.

Publisert over 9 år siden

Marie Rein Bore.      Det skulle bli så bra,trodde noen,hvis de bare ble kvitt religionens tyrrani med sitt ja og sitt nei og innblanding i godtfolks gjøren og laden.  Men ble det det?  Vi aner hvilket kaos og menneskelig lidelse det ligger bak de fleste skilsmisser; ungdom på vidvanke; beregnet 100 000 alkoholikere; rusavhengighet;spillavhengighet; seksuell forvirring med homofrislepp osv.; tilstander som streng religiøs påvirkning i mangt holdt unna, av gudsfrykt,eller rett og slett instinkter for hva tjener til ens ære og det beste beste.

Jeg er overbevist om at Den Høyeste, er i farten med å forsøke å rette opp gjennom fremmedreligiøs innvandring. Muslimer og buddhister har egne menigheter og virker som ringer i vannet. Leste vi ikke noe om at alkoholinntaket blant norsk ungom er gått noe tilbake grunnet muslimske skolevenner?  

Kanskje homotrenden også påvirkes etter hvert, Eller kommer Den Høyeste til å ta sterkere hånd i hanske etter hvert,som muslimenen blir i flertall.?Vi har en muslimsk kulturminister nå. Flere muslimer på toppen etter hvert er en Guds gave.

Kommentar #2

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Sjokkert !

Publisert over 9 år siden
Marie Rein Bore. Gå til den siterte teksten.
Jeg håper at alle de som synes det er viktig å kunne gifte seg i kirka, åpner for at den muligheten må også homofile og lesbiske par kunne få.  

Jeg må si at jeg blir sjokkert over slike ytringer. Et annet sted i ditt innlegg hentyder du til at slike giftemål må få Guds velsignelse? Hvordan kan slike giftemål bli velsignet av han som hater slikt? Gud elsker alle mennesker, men slike gjerninger som homo og lesbe bryllup hater han. At kirken tillater dette må jeg si er sjokkerene. I et annet diskusjonsfora her på VD debatterte vi om kirken og vekkelse. Hvordan kan Guds Ånd trives i slikt? Ennå så tror kirken den skal få vekkelse. Med slike prester og biskoper som støtter dette bør de finne seg noe annet å gjøre før Gud får kloa i dem. Dette er hån mot kristendommen. Jeg så et innslag på nyhetene hvor mannfolk står i brudekjole. Dette er karneval de lux. Rett og slett motbydelig å se på. Og dette mener prestene i Dnk er helt ok. Jeg har et forslag: Riv alle kirker ned, for Guds skyld om dette blir fremtidens kirke. Da vil kirken stå for gufset fra avgrunnen som ikke bør ha et kristent stempel å vifte med. Bruk materialene som kirkene er bygd opp av til å bygge hus til de hjemløse. Jeg tror Gud vil heller velsigne slikt enn at han skal se at slike Guds hus blir inntatt av en "viss mann". Dette er å virkelig tråkke kristendommen ned i søla.

Kommentar #3

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Svar på kom.3

Publisert over 9 år siden

Terje Johansen.     Dnks samlivsutvalg kommer som bekjent med sin innstilling på mandag den 11.febr.,men det har lekket ut  at flertallet sier ja til at homofile og lesbiske skal få gifte seg i kirken.   Men det betyr jo ikke at kirken ,som er oss menige på det jevne,støtter opp om motekulturen.  Dagen skriver videre: Hvis rapporten blir oversendt uten innstilling,er det ventet en bred høring hvor bispemøtet vil komme til orde.  Det siste ordet er ikke sagt.

Livet går sin gang i kirken utover by og land,slik Den Høyeste engang blåste det inn,med eldretreff,misjonmøter,kor osv.  Det blåser litt på toppene,men fremdeles går alt sin vante gang på grunnplanet.   Det er godt å være under kirkens vinger.

Kommentar #4

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 9 år siden

For den som velger å vurdere bibeltekstene som omhandler homofili kontekstuelt, ("skrevet i en annen tid for andre mennesker") så er ikke lenger de bibelske anvisningerfor samliv mellom to mennesker relevante for det moderne mennesket og dets livsførsel.

For dem som i denne debatten velger å se på saken om samkjønnet ekteskapsinngåelse med andre briller, så vil den motsatte konklusjon være naturlig.

I skapelsesberetningen legges forutsetningen og rammene rundt samliv mellom to mennesker: ”Og Gud skapte mennesket (adam) i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til zachar (Betyr hannkjønn på hebraisk) og neqvah (Betyr hunnkjønn på hebraisk) skapte han dem.”

I denne sammenhengen benyttes ikke  de to vanlige ordene  for mann ("ish" på hebraisk) og kvinne("isah" på hebraisk). Derimot brukes ordene som uttrykker det kjønnsspesifikke forskjellen mellom kjønnene nemlig, zachar (hannkjønn) og neqvah (hunnkjønn).

Dette kjønnsspesifikke ordet brukes for å avvise homoseksuell praksis. ”Du skal ikke ligge med en zachar (hannkjønn) slik som en ligger med en kvinne (hebr.: isah).” og f.eks ”Når en mann(hebr.: ish)ligger hos en zachar (hannkjønn), som en ligger hos en kvinne(hebr.: isah),da har de begge gjort en motbydelig gjerning.”

Mange vil mene at det er dette  vesentlige poenget; at det er en zachar (Hankjønn) og en neqvah (hunnkjønn) som sammen utgjør Guds bilde i mennesket.

Som en direkte fortsettelse på ressonementet understreker skapelsesberetningen blant annet :(1Mos 2,24): ”Derfor skal mannen ("ish") forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru("isah"), og de skal være ett kjød.”

Med dette som utgangspunkt, sammen med en rekke andre skriftsteder, vil det for mange derfor være naturlig å trekke den konklusjon at den bibelske avvvisning av samkjønnet samliv er særdeles klar.

At det som nå ser ut til å kunne bli kirkelig praksis, vil medføre store utfordringer for kirkelig samarbeid, er det vel ingen som tviler på.

Om utviklingen da vil danne grunnlag for nyetableringer av menigheter som ikke ønsker å kompromisse i dette og andre grunleggende stridsspørsmål, vil tiden vise.

 

Kommentar #5

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Marie Rein Bore. Gå til den siterte teksten.
Jeg håper at alle de som synes det er viktig å kunne gifte seg i kirka, åpner for at den muligheten må også homofile og lesbiske par kunne få

I tider der kjærligheten synes å ha heller trange kår, synes jeg at man må være glad for alle som har funnet den og har et oppriktig ønske om å ivareta den.

Kommentar #6

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Vikingepraksis.

Publisert over 9 år siden

 

I en bok  av Vera Henriksen, som skrev fra vikingemiljøet, finnes en tragisk historie. Husker ikke lenger hva boken het. To fosterbrødre utviklet et nært vennskap; de lekte sammen og trente sammen  på vikingekamp-sport. De ble blodsbrødre; seremoni hvor to blander blod. Ved en anledning ,hvor den ene ble sint og forløp seg ,  kom han til å kalle fosterbroren sin en ray(homofil). Noen hørte det,og loven måtte gå sin gang. Det var noe av de verste  skjellord og  krevde dødsstraff. Samfunnet overvåket at dødsstraffen ble effektuert ved den krenkede fosterbroren.

Bastant motstand mot homofil praksis vokste altså frem uavhengig av jødisk/muslimsk/ kristen tro. 

Kommentar #7

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
Bastant motstand mot homofil praksis vokste altså frem uavhengig av jødisk/muslimsk/ kristen tro.

Men det gjør den ikke dermed mer human og akseptabel.

Det er snakk om mennesker, med de samme lengsler som alle andre. De har ikke valgt sin legning.

Vi har heldigvis fått økt kunnskap om dette, siden vikingtiden.

Kommentar #8

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
I tider der kjærligheten synes å ha heller trange kår, synes jeg at man må være glad for alle som har funnet den og har et oppriktig ønske om å ivareta den.

Godt sagt!

Denne nyheten er god men ikke overraskende.  Det var bare et tidsspørsmål før DNK ville akseptere vielse av homofile.  Tidens kvern maler uopphørlig, og som forbudet mot kvinnelige prester en gang for ikke så lenge siden falt, så måtte dette også falle.

En gledens dag.

Kommentar #9

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Svar på kom.7.

Publisert over 9 år siden

Sissel Johansen.       Har du ikke fått med deg at det skilles mellom ekte medfødt homofili og erhvervet homofili,som bla. kan skyldes motens påvirkning.   Det er ikke slik at all homofili er medfødt som øyenfarge og nesefasong. Det er naturlig at driftslivet kan være labilt i puberteten,at en kan føle for både eget og motsatt kjønn i den alderen,"Før driftslivet har funnet sin form,som det heter på bokspråket.  Om kulturell påvirkning :"full akseptering av homoseksuell praksis i kirke og samfunn kan føre til at unge med usikker seksuell identitet og biseksuelle velger en homofil identitet og praksis." Sitat av overlege i psykiatri Arne Austad . Nå har jeg skrevet dette så mange ganger her på vd.,at hos noen må det ha gått inn,men du har tydeligvis ikke lest det før.

En historie lest i en Akershusavis for mange år siden.  En politiker klagde over ikke å bli renominert og ytret at det kan ha sammenheng med,at han fant ut at han var homofil og flyttet fra kone og to småbarn for å bli samboer med en mann. Bifile kan snu kappa etter vinden. Det finnes en god del kaos og rot i kjølvannet av såkalt homofil frigjøring; verst synes det meg dog å være at unge ikke læres opp til å vite at om en føler for eget kjønn i overgangsalderen,så betyr ikke det at en er født homofil og må være slik resten av livet.

 

Kommentar #10

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
verst synes det meg dog å være at unge ikke læres opp til å vite at om en føler for eget kjønn i overgangsalderen,så betyr ikke det at en er født homofil og må være slik resten av livet.

Jeg tror heldigvis at dagens unge er langt mer bevisste sin seksualitet enn man var for endel år siden, Sonefeldt.

Og jeg tror heller ikke det er noen overhengende fare for at mange skal falle for fristelsen å tro at de er homofile, selv om de skulle kjenne på følelser for eget kjønn i en viss fase med utforskertrang.

Du er selvfølgelig i din fulle rett til å mene noe annet enn meg.

Kommentar #11

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Hei 

Hva er sannhet og Guds ord hvis man ikke følger og forstår Guds ord slik det stårskrevet. man tar sannheten i sin hånd, og gjør som man selv vil. Bare det er kjærlighet. Hva er da kjærlighet uten sannheten.? jo plikt og tilfredstille den umoralske samfunnet enda mere. men det som vil skje er ris til egen bak. Guds ord står der ikke slik at man skal flytte sannheten slik kulturen utvikler seg. Nei Guds ord er den samme i dag som i går. Derfor blir drt veldig galt å la homofile få gifte seg. for gjerningen er synd. ingen velsignelse fra Gud vil man gå.

Mvh

Rune

Kommentar #12

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Klarer du å diskutere noe overhodet uten å komme med et sleivspark til muslimer

Enten er det Fladmark eller så er det undertegnede som misforstår Sonefeldt.

Selv forstår jeg henne slik at hun nettopp ønsker muslimer velkommen fordi de deler hennes syn på homofiles rettigheter (eller mangel på disse).

Kommentar #13

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Hvem skal debattere dette?

Publisert over 9 år siden

VD er et åpent diskusjonsforum. Likevel er det slik at det, i saker som dette, er fullstendig irrelevant hva folk som ikke er kristne mener. 

"Halden jakkeklubb" (fiktiv om noen skulle lure) er en klubb for alle som vil være med der. De har bare én regel: Man må alltid ha jakke på!  Det er garantert ingen som hadde reagert om "Halden Jakkeklubb" hadde nektet Ola/Kari Nordmann å bli medlem i deres klubb om vedkommende hadde nektet å gå med jakke. Skal man være med i klubben må man akseptere reglene, lage en egen klubb eller finne seg en klubb hvor det er t-skjorte som er tingen. Ingen utenfra har rett til å endre på reglene. 

Dette kan fint sammenlignes med kirken. Skal homofile/lesbiske få gifte seg i kirken? Alle som vil, kan få være en del av kirken, men det finnes et sett "regler" man må forholde seg til. Reglene er satt av en autoritet ingen har rett til å sette spørsmålstegn ved. De som vil være en del av kirken må altså følge reglene, og kirkens regler er Bibelen.

Husk at Jesus sa til kvinnen som ble tatt i hor: "Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Jesus sa ikke: Heller ikke jeg fordømmer deg, så bare fortsett ditt syndefulle live akkurat som før".

Kommentar #14

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Fladmark

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Enten er det Fladmark eller så er det undertegnede som misforstår Sonefeldt.

Det er ikke Johansen, men Fladmark som misforstår her. Og det til de grader!

Kommentar #15

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
VD er et åpent diskusjonsforum. Likevel er det slik at det, i saker som dette, er fullstendig irrelevant hva folk som ikke er kristne mener. 

Du må nok innfinne deg med at om kirken ønsker å forvalte handlinger og verdier på vegne av oss alle, vil "vi alle" ha et ord med i laget.

Kommentar #16

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
Skal man være med i klubben må man akseptere reglene

Nå har jo heldigvis utvalget satt en standard for en medmenneskelig og inkluderende innstilling til alle mennesker, ved sin avgjørelse.

Halden Jakkeklubb kan neppe påberope seg en leder som angivelig skal ha skapt alle medlemmer og elsker dem, betingelsesløst. ;)

Kommentar #17

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Jeg vet ikke helt,

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Enten er det Fladmark eller så er det undertegnede som misforstår Sonefeldt

 .........kansje vi har misforstått begge to ?? - går det an ??

Uansett så tror jeg hun har strukket strikken så langt at det er like før den smeller over fingrene hennes....

Det ligger en grunnholdning under her som ikke er god - muslimer eller ei.

 

Kommentar #18

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Jeg vil gjerne vise til Dag Øyvind Østereng`s grundige artikkel om ekteskapet i bibelsk perspektiv.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat19/subcat22/thread318761/#post_318761

 

 

 

Kommentar #19

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Halden Jakkeklubb kan neppe påberope seg en leder som angivelig skal ha skapt alle medlemmer

For ikke å snakke om alle ikke-medlemmer, som skal være like høyt verdsatt og elsket...

Kommentar #20

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

I denne saken

Publisert over 9 år siden

er det fullstendig irrelevant hva du måtte mene......

Kommentar #21

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Hva mener du med

Publisert over 9 år siden

"på vegne av oss alle"???

Kommentar #22

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Men hvem...

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Nå har jo heldigvis utvalget satt en standard for en medmenneskelig og inkluderende innstilling til alle mennesker, ved sin avgjørelse.

har gitt dette utvalget et slikt mandat / en slik autoritet?? "Who are they to..." osv

Kommentar #23

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Mener du

Publisert over 9 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
er det fullstendig irrelevant hva du måtte mene

i saken om hvem som misforsto, ser jeg humoren i ditt utsagn. Hvis du derimot sikter til hovedsaken, er du på viddene

Kommentar #24

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Følg med !

Publisert over 9 år siden

Det som er mest interessant for oss som er litt på sidlinja det blir å følge det voldsomme engasjementet for kirkelig vielse fra dem som normalt er i mot kirken, religion og alt dens vesen ;-)

Kommentar #25

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
har gitt dette utvalget et slikt mandat / en slik autoritet??

Er de ikke i ordets rette forstand et utvalg - altså lovlig valgte, mener du?

Og til Nisi, som skriver: "Det som er mest interessant for oss som er litt på sidlinja det blir å følge det voldsomme engasjementet for kirkelig vielse fra dem som normalt er i mot kirken, religion og alt dens vesen":

Dette dreier seg jo om likhet for alle mennesker, uansett legning. Det må også kirken forholde seg til. Fordi den nettopp er for alle.

Kommentar #26

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Selvsagt.

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Er de ikke i ordets rette forstand et utvalg - altså lovlig valgte, mener du?

Men jeg tenkte på et mer "åndelig" plan. Kan dette utvalget mene hva de vil bare fordi at de lovlig har blitt valgt ut til å mene noe? Skal ikke utvalget, i tillegg til å tenke på det medmenneskelige "lytte til" hva Gud sier om saken? Skal Gud holdes utenfor?

Kommentar #27

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
Skal ikke utvalget, i tillegg til å tenke på det medmenneskelige "lytte til" hva Gud sier om saken? Skal Gud holdes utenfor?

Det handler nok mye om ulike forståelser og tolkninger av "hva Gud sier om saken", tror du ikke?

Kommentar #28

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

..

Publisert over 9 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
det voldsomme engasjementet for kirkelig vielse fra dem som normalt er i mot kirken, religion og alt dens vesen ;-)

Nettopp

Kommentar #29

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

.

Publisert over 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Det handler nok mye om ulike forståelser og tolkninger av "hva Gud sier om saken", tror du ikke?

Jeg mener Bibelen er meget klar i denne saken.

Jeg er fullstendig klar over at jeg ikke kan påberope meg å vite hva Gud mener osv, men ut fra Bibelen så... 

Samtidig vil jeg understreke at jeg tenker mye på hvordan det var da Jesus var på jorden - hvordan han ble tatt imot og hvordan han snakket til de ulike gruppene. Jeg vil ikke være en fariseer som slår i bordet med "sånn er det skrevet" uten å ha kjærlighet, og tankene "hvem ville Jesus vært med" og hvordan ville Jesus forholdt seg til slike som meg", streifer meg ofte. Likevel; slik jeg leser Bibelen må jeg holde meg til min forståelse.

Kommentar #30

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Johansen :

Fordi den nettopp er for alle.

Er den ? Det skulle en ikke tro når en leser innleggene fra mange debattanter her inne, enten de nå taler for seg selv eller på vegne av et eller annet forbund.  Men i denne saken vil neppe antiholdningene være de mest fremtredende.

Kommentar #31

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
"på vegne av oss alle"???

Ja. Jeg har registrert at kirken ønsker å beholde sin myndighet til å utføre den offisielle del av vigsling. Greitt for meg, men da må de forholde seg til norsk ekteskapslov.

Jeg har også registrert det sterke engasjementet for å grunnlovsfeste kristne verdier med henvisning til at dette er verdier vi alle deler. Ikke like greitt for meg, men om det skulle ende slik at grunnloven sier at dette skal være mitt verdigrunnlag, vil jeg ha et ord med i laget om hvordan disse verdiene skal tolkes.

Kommentar #32

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

?

Publisert over 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
ønsker å beholde sin myndighet til å utføre den offisielle del av vigsling

Hvem var det som "fant på" denne ordningen om at mann og kvinne skulle leve sammen? Gud. Skal liksom noen bestemme om Gud fortsatt får lov til å beholde denne ordningen, og attpåtil diktere hva Han må gjøre for å beholde den?

Kommentar #33

Rune Huseby

1 innlegg  1081 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
"Halden jakkeklubb" (fiktiv om noen skulle lure) er en klubb for alle som vil være med der. De har bare én regel: Man må alltid ha jakke på!  Det er garantert ingen som hadde reagert om "Halden Jakkeklubb" hadde nektet Ola/Kari Nordmann å bli medlem i deres klubb om vedkommende hadde nektet å gå med jakke. Skal man være med i klubben må man akseptere reglene, lage en egen klubb eller finne seg en klubb hvor det er t-skjorte som er tingen. Ingen utenfra har rett til å endre på reglene. 

Dette kan fint sammenlignes med kirken. Skal homofile/lesbiske få gifte seg i kirken? Alle som vil, kan få være en del av kirken, men det finnes et sett "regler" man må forholde seg til. Reglene er satt av en autoritet ingen har rett til å sette spørsmålstegn ved. De som vil være en del av kirken må altså følge reglene, og kirkens regler er Bibelen.

Her er jeg 100% enig.

Men man har også 'underlagt norske lover'-klubben og 'forsørges av staten'-klubben. Når 'Halden jakkeklubb' vil melde seg ut av første (diskriminering av de uten jakke er forbudt), men krever å være med i den andre blir det konflikter. 

Det er forøvrig også uenighet i jakke-klubben hva nøyaktig en jakke er. Og er det greit å gå med kun jakke, ingenting annet?

Kommentar #34

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
Hvem var det som "fant på" denne ordningen om at mann og kvinne skulle leve sammen? Gud. Skal liksom noen bestemme om Gud fortsatt får lov til å beholde denne ordningen, og attpåtil diktere hva Han må gjøre for å beholde den?

Ingen har noen interesse av å diktere Gud. De fleste som tror på ham, tror ikke det er mulig. De som ikke tror på ham er uinteressert i problemstillingen.

Men det de aller fleste troende har til felles med alle ikke-troende, er mistro til de som hevder at de vet hva Gud har bestemt.

Kommentar #35

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Det er bibelsyn det handler om!

Publisert over 9 år siden
Jeg tror de fleste biskoper og prester er fullstendig klar over hva som står i Bibelen om homofilt samliv. Ja, jeg tror det blir vanskelig å tolke det annerledes enn det tidligere er tolket. Uenigheten går egentlig på Bibelsyn. Er Bibelen Guds Ord eller ikke, er spørsmålet. For den som ønsker å gå litt dypere inn i hva skriften sier, anbefaler jeg artikkelen- "Uklart og klart om homofilt samliv", av Bjørn Helge Sandvei. Den ligger på nettet. Så blir neste spørsmål: Skal Den norske Kirke være forpliktet til å lære slik som skriften?
Kommentar #36

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Dersom norske prester i fullt alvor inne i sine kirker

Publisert over 9 år siden

skal nedbe Guds velsignelse over homofile parfold, bør de samtidig minne Ham om at Han skylder Sodoma og Gomorra en full og ubetinget unnskylning...

Kommentar #37

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.
Riv alle kirker ned, for Guds skyld om dette blir fremtidens kirke. Da vil kirken stå for gufset fra avgrunnen som ikke bør ha et kristent stempel å vifte med. Bruk materialene som kirkene er bygd opp av til å bygge hus til de hjemløse.

God idé, men må man rive? Kan man ikke bare ominnrede, Johansen? ;)  

Kommentar #38

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
De som ikke tror på ham er uinteressert i problemstillingen.

Snakk for deg sjæl, Herstad! ;-)

Kommentar #39

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Svar til kom.11.

Publisert over 9 år siden

Ragnvald Fladmark. Du var litt på skyndingen og skrev før du hadde fått med deg virkeligheten , når du gir inntrykk av at jeg kommer med sleivspark  til muslimer.  Tvert i mot. Jeg er veldig glad for muslimene for de kommer med den samme strenghet som de fleste av oss gammelkristne har,selv om de fleste der ligger lavt i terrenget. Sukker og ber.

Du vet jo også at i muslimske land er det dødsstraff for homosexuell praksis.  Ingen ønsker at det går så langt her til lands,men muslimene bærer jo med seg sin barnelærdom,og representerer en usynlig kraft i terrenget,som før eller senere markerer seg i det åpne samfunnet.   Du gjør da som du vil for meg i ditt privatliv. Jeg blander meg ikke inn i dine saker.

Kommentar #40

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Det som er mest interessant for oss som er litt på sidlinja det blir å følge det voldsomme engasjementet for kirkelig vielse fra dem som normalt er i mot kirken, religion og alt dens vesen ;-)

Dette er jeg enig i, og jeg har også ærlig talt problemer med å forstå viktigheten av å få velsignelse fra en organisasjon som holder seg med skrifter der det står at dine innerste følelser representerer den groveste synd.

Når det er sagt, så bør Kirken snarest, dersom den fortsatt skal kreve å få bestemme hvem den skal betjene, også snarest finne seg andre måter å finansiere seg selv på enn å kreve penger fra den staten den forbeholder seg retten til å forskjellsbehandle innbyggerne av. 

Kommentar #41

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Snakk for deg sjæl, Herstad! ;-)

Ok, de kan vise interesse for hvordan de troende forholder seg til denne problemstillingen? :-)

Kommentar #42

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Når det er sagt, så bør Kirken snarest, dersom den fortsatt skal kreve å få bestemme hvem den skal betjene, også snarest finne seg andre måter å finansiere seg selv på enn å kreve penger fra den staten den forbeholder seg retten til å forskjellsbehandle innbyggerne av. 

Mitt standpunkt også. Om kirken ønsker å forvalte statens ekteskapslov, må kirken følge denne loven. Hvis ikke får kirken finne seg i og nøye seg med å administrere sine egne ritualer.

Kommentar #43

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen skriver:Når det er sagt, så bør Kirken snarest, dersom den fortsatt skal kreve å få bestemme hvem den skal betjene, også snarest finne seg andre måter å finansiere seg selv på enn å kreve penger fra den staten den forbeholder seg retten til å forskjellsbehandle innbyggerne av" Vil "Staten, og de som i sin tid ble ansatt av staten være enige i dette tro? Nå er jo Kirken delvis løsrevet fra Staten.....men... Du har kanskje hørt denne visen: " og mannen ville fra nissen flytte, men reisen ble ham til ingen nytte, for høyt på vognlasset nissen lo: Jeg tror vi flytter i dag, vi to" :-) Har du hørt v
Kommentar #44

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Slikt som dette

Publisert over 9 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
AVSLØRT og  AVKLEDT som den lumre stakkars gamle damen hun er.....

Bør kvalifisere til utkastelse fra dette forum tvert.!! Eier du ikke skamvett?

Kommentar #45

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Svar på kom.10.

Publisert over 9 år siden

Sissel Johansen.     Takk for din tilstandsrapport.   Jeg vet ikke om du er gammel nok til å huske den innledende fasen av såkalt homofil frigjøring,men da hadde bildet værsågod å være  svart /hvitt-enten homofil eller heterofil.  Senere kom ordet bifil på banen,og det er gjort innrømmelser om en mere bredspektret skala,enn fra først av.  Lege Ingunn Løkstad skrev her på vd. den 23. jan. då.:"Personlig tror jeg bifili i forskjellige grader er mye mer vanlig enn som oppgis i offisielle prosenttall. Jeg tror mange finner seg på en skala mellom de som er utelukkende heterofile og som er utelukkende homofile.                                                                                                                                                           Ungdommen er Ungdommen  er også etterhvert blitt mere bredspektret i sin oversikt,og takk og  lov for det.

Kommentar #46

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 9 år siden

LUMMERT  og  KVALMENDE.

For noen av oss er det langt mer kvalmende å ha vært vitne til gummisålene som noen skor seg med ovenfor våre nye landsmenn når det gjelder holdningene , de lange tenkepauser og innhentig av fagekspertise fra overmullaher i islamistan. Som vel til dels kanskje muligens for såvidt overgår konservative kristne  i sine holdninger.  Altså når det gjelder homofile.

Men for alle del, å gå for hardt ut i den leia kan jo være fali det.  Da er det mye tryggere å kle av kirken og norske damer.  Ja, aldeles ufarlig.

Kommentar #47

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Tja . . .

Publisert over 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Bør kvalifisere til utkastelse fra dette forum tvert.!! Eier du ikke skamvett?

Det sier du som kommer innom med dine små uinteressante sleivspark uten å mene noe spesielt oppsiktsvekkende - - - og så forsvinner du ut igjen......

Dessverre for deg - uten å ha etterlatt deg noen spor av betydning..

 

Kommentar #48

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Marie Rein Bore. Gå til den siterte teksten.
Jeg håper at alle de som synes det er viktig å kunne gifte seg i kirka, åpner for at den muligheten må også homofile og lesbiske par kunne få.  

Først av alt må jeg si at jeg er ikke-troende. Videre, så kan jeg ikke skjønne hvorfor homoseksuelle par får lov til å gifte seg i kriken. Strider ikke dette mot guds ord, ie; bibelen?

Kommentar #49

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Det kommer helt an på....

Publisert over 9 år siden
Bernt Christian Helén. Gå til den siterte teksten.
Strider ikke dette mot guds ord, ie; bibelen?

hvordan man tolker det som står der.

For den som velger å vurdere bibeltekstene som omhandler homofili kontekstuelt, ("skrevet i en annen tid for andre mennesker") så er ikke lenger de bibelske anvisningerfor samliv mellom to mennesker relevante for det moderne mennesket og dets livsførsel.

Det er mange regler og mange reguleringer som står i bibelen som ikke følges i dag

 

 

Kommentar #50

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
For den som velger å vurdere bibeltekstene som omhandler homofili kontekstuelt, ("skrevet i en annen tid for andre mennesker") så er ikke lenger de bibelske anvisningerfor samliv mellom to mennesker relevante for det moderne mennesket og dets livsførsel.

Det er jo underlig at skaperen av universet ikke hadde innsikt nok til å forestille seg mer moderne tider da han angivelig inspirerte forfatterne av bibelen...

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere