Kjell Bjørn Veland

67

Maitreya.

Publisert: 7. feb 2013

 

Det tales og skrives om en mann som en kaller Maitreya, er det noen her som har mer kjennskap til denne mann?

Kommentar #51

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Tror jeg aldri har møtt en kristen som ikke begrunner sin tro med doktriner. Det er jeg rimelig sikker på. Kan du nevne en?

Jeg.

Kommentar #52

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Så fortell meg hvordan.

Kommentar #53

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Her har du et stort problem, og det er at du ikke selv tror på bibel som absolutte sannhet kommet fra den evige levende Gud.

Skillet mellom deg og meg virker å være at du dyrker Bibelen som den absolutte sannhet, mens den absolutte sannhet for meg er Gud. Virker som om Bibelen har blitt din erstatning for Gud..altså et gudebilde du dyrker og tilber som sannheten.

Kommentar #54

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Så fortell meg hvordan.

Jeg er ledet av ånden og ikke doktriner.

Kommentar #55

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ledet av ånden og ikke doktriner.

Det kan enhver hevde. Så hvordan vet du at du er ledet av ånden, og ikke menneskelig tankegods?

Kommentar #56

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Det er liv i å se på Jesus!

Forklar

Kommentar #57

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Det kan enhver hevde. Så hvordan vet du at du er ledet av ånden, og ikke menneskelig tankegods?

Fordi jeg fikk ånden i det øyeblikket jeg ble født på nytt. Ånden bor i mitt hjerte og ikke i mitt hode, derfor utelukker jeg menneskelig tankegods.

Kommentar #58

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Fordi jeg fikk ånden i det øyeblikket jeg ble født på nytt. Ånden bor i mitt hjerte og ikke i mitt hode, derfor utelukker jeg menneskelig tankegods.

Hva mener du med "født på ny", og hva legger du til grunn for å kalle det "født på ny"?

Kommentar #59

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Hva mener du med "født på ny", og hva legger du til grunn for å kalle det "født på ny"?

”Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike” Johannes 3,3.

For å komme inni i Guds rike må en bli født på nytt, ikke gjennom å oppleve en biologisk fødsel, men gjennom en åndelig fødsel, ovenfra. Det er ingen som blir født kristne. Uten en ny fødsel blir det ikke noe liv eller samfunn med Gud. Gjennom den nye fødselen kommer hele vårt vesen inn i en overnaturlig livsdimensjon.

Å bli født på ny er å få Den Hellige Ånd på innsiden, og da er du frelst. Den Hellige Ånd kommer og tar bolig i din ånd, en blir en ny skapning. En har dermed fått kraft til en ny livsstil. Og er blitt rettferdig for Gud.

 

Kommentar #60

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Du må

Publisert over 9 år siden

Pål: Hva mener du med "født på ny"
_______________________________

bare riktig unnskylde de som ikke skjønner forskjellen mellom forgjengelighet og uforgjengelighet! Noen har møtt en eller annen uforståelig ånd, og mener de er født på nytt igjen i sitt gamle jeg. Andre kaller det bare en ny livsforståelse, eller leveregel i det livet de alltid har vært i. De skjønner rett og slett ikke forskjellen mellom det jordiske og det himmelske liv. Disse jordiske som sier de er født på nytt, lever i en visshet om at de er uforgjengelige - inntil de dør...

Kommentar #61

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
"Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike" Johannes 3,3.

Synes du nettopp sa du ikke hadde dette fra doktiner og dogmer, men fra ånd. Så mye for den ånden m.a.o.

Kommentar #62

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Skillet mellom deg og meg virker å være at du dyrker Bibelen som den absolutte sannhet, mens den absolutte sannhet for meg er Gud. Virker som om Bibelen har blitt din erstatning for Gud..altså et gudebilde du dyrker og tilber som sannheten.

Det er gjennom den Hellige skrift at Gud den evige allmektige skaper har åpenbart seg slik at vi kan tilbe han i ånd og sannhet!

 

Joh 4,23-24 Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Far ha. 24 Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet."

<2 Kor 3, 17>

Kommentar #63

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Disse jordiske som sier de er født på nytt, lever i en visshet om at de er uforgjengelige - inntil de dør...

Vel, jeg skal ikke hevde å vite noe om hva som skjer når jeg dør.. Forøvrig er det min forståelse at jeg blir født på nytt ved hvert eneste åndedrag. Det å bli gitt livet ved Guds Pust.

Kommentar #64

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Synes du nettopp sa du ikke hadde dette fra doktiner og dogmer, men fra ånd. Så mye for den ånden m.a.o.

Mener du at joh 3,3 er en doktrine?

Kommentar #65

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
bare riktig unnskylde de som ikke skjønner forskjellen mellom forgjengelighet og uforgjengelighet! Noen har møtt en eller annen uforståelig ånd, og mener de er født på nytt igjen i sitt gamle jeg. Andre kaller det bare en ny livsforståelse, eller leveregel i det livet de alltid har vært i. De skjønner rett og slett ikke forskjellen mellom det jordiske og det himmelske liv. Disse jordiske som sier de er født på nytt, lever i en visshet om at de er uforgjengelige - inntil de dør...

Det å bli født på nytt er å tro på Jesus, så enkelt er det!

Kommentar #66

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Synes du nettopp sa du ikke hadde dette fra doktiner og dogmer, men fra ånd. Så mye for den ånden m.a.o.

Stemmer det.

En tror først, så tar en imot ånden.

Kommentar #67

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Det er gjennom den Hellige skrift at Gud den evige allmektige skaper har åpenbart seg slik at vi kan tilbe han i ånd og sannhet!

Hvordan vet du det? 

Kommentar #68

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Mener du at joh 3,3 er en doktrine?

Når den brukes som begrunnelse, ja. Helt klart. Noen bokstaver du tror på som sanne, på samme måte som en muslim tror det samme om bokstavene i Koranen. Dere er langt likere enn du liker å tro.

Kommentar #69

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
En tror først, så tar en imot ånden.

Så hvordan vet du hvilken avsender denne ånden har? Man kan bli full av å drikke alkoholfritt så lenge man tror det er alkohol.

Kommentar #70

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Så hvordan vet du hvilken avsender denne ånden har?

Jeg valgte å tro på han som kom med uttalelsen, og fikk bekreftet at det var slik som han sa.

Kommentar #71

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Det å bli født på nytt er å tro på Jesus, så enkelt er det!

Ok. Endelig et svar. Så hva skulle det være godt for?

Kommentar #72

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Jeg valgte å tro på han som kom med uttalelsen, og fikk bekreftet at det var slik som han sa.

Men du forstår at dette for alle andre enn deg er tomme ord, så lenge du ikke klarer å være mer konkret? For meg er dette religiøst svadaprat. Helt uten verdi, og hva som får meg til å skygge unna all religion tuftet på vedtatte doktriner.

Kommentar #73

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Men du forstår at dette for alle andre enn deg er tomme ord, så lenge du ikke klarer å være mer konkret? For meg er dette religiøst svadaprat. Helt uten verdi, og hva som får meg til å skygge unna all religion tuftet på vedtatte doktriner.

Jeg synes jeg er konkret nok.

Enhver kan selv velge om en vil tro på og ta imot Jesus eller ikke.

De som ikke tror på evangeliet vil selvsagt heller ikke oppleve noe, men så finnes det noen som velger å tro, og de får også oppleve Guds kraft til frelse.

Kommentar #74

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Enhver kan selv velge om en vil tro på og ta imot Jesus eller ikke.

Jeg har nå alltid ment at det er bedre å ta imot Gud.. :-)

Kommentar #75

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har nå alltid ment at det er bedre å ta imot Gud.. :-)

Det er en Gud og en mellommann mellom Gud og mennesker: mennesket Kristus Jesus, som gav seg selv som løsepenge for alle.

 

Kommentar #76

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Evigheten!

Publisert over 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Ok. Endelig et svar. Så hva skulle det være godt for?

Gud den som er fra evighet av besluttet å skape dette univers med alt det en ser og ikke ser med vårt blote øye.

Han skapte mennesket for at det skulle få del i hans Guddommelige natur, og den herlighet og glede som er hos Gud.

Denne vegen til denne guddommelige natur går gjennom hans Sønn Jesus Kristus.

Du kommer aldri til å kunne tilbe han i ånd og sannhet uten at du blir kjent med han gjennom hans Guddommelig ord som er ned skrevet i Bibelen.

Du kommer til å stå utenfor på dommens dag da Jesus skal dømme deg hvorfor du ikke trodde på han.

Kommentar #77

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Det er en Gud og en mellommann mellom Gud og mennesker: mennesket Kristus Jesus, som gav seg selv som løsepenge for alle.

Hvorfor skulle en allmektig Gud trenge en mellommann? Nei, Gud gir sitt vann til den tørste. Ikke fordi han tror, men fordi han lengter.

Kommentar #78

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Gud den som er fra evighet av besluttet å skape dette univers med alt det en ser og ikke ser med vårt blote øye.

og dette er liksom ikke et bilde du har av Gud mellom ørene?

Kommentar #79

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har nå alltid ment at det er bedre å ta imot Gud.. :-)

Gud er vred, på oss mennesker, alle sammen, det er den del vi fikk del i i syndefallet og at Gud den Hellige Gud som ikke tåler synd/ulydighet slik at han jaget mennesket ut fra seg, og satte vakter, for at de ikke skulle komme inn til han igjen, i edens hage

Kommentar #80

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Tro???

Publisert over 9 år siden

Kjell Bjørn: Det å bli født på nytt er å tro på Jesus, så enkelt er det!
________________________________________

Det var et enkelt svar! Du må jo kunne vise til hvor dette står hen?

Selv har jeg funnet ut at bibeltekstene er veldig kompliserte og forteller ikke hele sannheten på kun et eller to bibelvers, men gjennom all bibeltekst, og da forteller den at den som tror på Jesus er de utvalgte, og at disse heller ikke er uten gjerninger, Jak.2.20: Du tankeløse menneske, vil du ikke innse at tro uten gjerninger er til  ingen nytte? 21 Var det ikke på grunn av gjerninger at vår far Abraham ble kjent rettferdig da han bar fram Isak, sønnen sin, som offer på alteret? 22 Slik kan du se at troen virket sammen med gjerningene hans, og gjennom gjerningene ble troen fullendt. 23 Dermed ble dette skriftordet oppfylt: Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig, og han ble kalt «Guds venn». 24 Dere ser altså at mennesket kjennes rettferdig på grunn av gjerninger og ikke bare på grunn av tro. 25 Var det ikke slik med Rahab også, hun som var prostituert? Hun ble kjent rettferdig på grunn av gjerninger, fordi hun tok imot utsendingene og slapp dem ut en annen vei. 26 For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger.

Kommentar #81

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
ud er vred, på oss mennesker, alle sammen

Mulig din gud er vred. Men min Gud er den som gir meg fred.

Hmm.. Hvem skal jeg velge av kjærlighetens Gud og hatets gud? ;-)

Kommentar #82

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor skulle en allmektig Gud trenge en mellommann? Nei, Gud gir sitt vann til den tørste. Ikke fordi han tror, men fordi han lengter.

Ja, det var vel noe sånt Jesus sa, men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller frem til evig liv.

Kommentar #83

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Ja, det var vel noe sånt Jesus sa, men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller frem til evig liv.

Ja, slik jeg forstår Jesus, tror jeg han kan ha sagt dette. Det gir mening. Helt i tråd med hva en mester ville sagt.

Kommentar #84

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Ja, slik jeg forstår Jesus, tror jeg han kan ha sagt dette. Det gir mening. Helt i tråd med hva en mester ville sagt.

Ja, mesteren i dette tilfelle er, Jesus.

Alfa og omega.

Begynnelsen og slutten.

Kommentar #85

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Ja, mesteren i dette tilfelle er, Jesus.

Vel, som også Jesus sa: "Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys", som også er hva en meste ville sagt. Så ja, han var nok en mester den gang han vandret her på jorden. Nå kun et bilde på den mester som finnes i våres alles "hjerte".

Kommentar #86

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Det var et enkelt svar! Du må jo kunne vise til hvor dette står hen? Selv har jeg funnet ut at bibeltekstene er veldig kompliserte og forteller ikke hele sannheten på kun et eller to bibelvers, men gjennom all bibeltekst, og da forteller den at den som tror på Jesus er de utvalgte, og at disse heller ikke er uten gjerninger, Jak.2.20: Du tankeløse menneske, vil du ikke innse at tro uten gjerninger er til

For meg er troen den som favner Jesus, det er ikke noen et menneske kan gjøre i sitt forhold til Jesus, troen kommer av å høre, og hva hører en, jo en hører om Jesus og at han er vegen sannheten og livet og dermed griper mennesket dette livet og blir frelst.

Det som er mer opptatt at tro og gjerninger, vil aldre komme til Jesus.

De er ute for å finne en mer behagelige veg til sitt evig paradis.

Kommentar #87

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Vel, som også Jesus sa: "Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys", som også er hva en meste ville sagt. Så ja, han var nok en mester den gang han vandret her på jorden. Nå kun et bilde på den mester som finnes i våres alles "hjerte".

Ja, stemmer det.

Men kun i hjertene til de som har tatt imot han.

Hele verden har selvfølgelig ikke tatt imot Jesus.

Kommentar #88

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Mulig din gud er vred. Men min Gud er den som gir meg fred.

Hmm.. Hvem skal jeg velge av kjærlighetens Gud og hatets gud? ;-)

 

Hvor mange ganger skal jeg si at jeg tror på Bibelens åpenbaring av den eneste sanne evig Gud, alle andre er guder som er fra Djevelen og som også er denne verdens gud.

Denne verdens gud taler mye om fred og gull og grønne skoger, slike ting som bare er til en liten stund av dette korte liv på denne jord.

Kommentar #89

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Begynnelsen og slutten.

Du vet at dette er en beskrivelse av Krishna?

Kommentar #90

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Men kun i hjertene til de som har tatt imot han.

Ja, som sin mester. Men ingen andre en datidens disipler gjorde vel det? Alle andre tror på beskrivelser gitt en av andre. Du ville ikke engang ha hørt om Jesus om det ikke var for de kristne doktriner..men du ville fremdeles kunne kjent Gud om du hadde fulgt dit din tørste leder deg.

Kommentar #91

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Hvor mange ganger skal jeg si at jeg tror på Bibelens åpenbaring av den eneste sanne evig Gud, alle andre er guder som er fra Djevelen og som også er denne verdens gud.

Helt greit det, Kjell. Men ville det ikke vært bedre å kjent Gud?

Kommentar #92

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Ja, som sin mester. Men ingen andre en datidens disipler gjorde vel det? Alle andre tror på beskrivelser gitt en av andre. Du ville ikke engang ha hørt om Jesus om det ikke var for de kristne doktriner..men du ville fremdeles kunne kjent Gud om du hadde fulgt dit din tørste leder deg.

Det er feil.

Mitt første møte med Jesus var gjennom syner, ikke gjennom doktriner.

Først i ettertid fikk jeg vite at det jeg hadde sett i den åndelige verden sto i bibelen.

Kommentar #93

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Ja, som sin mester. Men ingen andre en datidens disipler gjorde vel det? Alle andre tror på beskrivelser gitt en av andre. Du ville ikke engang ha hørt om Jesus om det ikke var for de kristne doktriner..men du ville fremdeles kunne kjent Gud om du hadde fulgt dit din tørste leder deg.

Der er ikke noe menneske som søker den sanne Gud i sine hjerter, det er Gud ved sin gode Hellige Ånd og Jesus hans sønn som søker mennesket.

Og kjennskapen til den ener og evige Gud for vi der han har åpenbart seg, alt annet åpenbaring er djevelsk!

Kommentar #94

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Tro OG gjerninger

Publisert over 9 år siden

Kjell Bjørn:

Det som er mer opptatt at tro og gjerninger, vil aldre komme til Jesus.

De er ute for å finne en mer behagelige veg til sitt evig paradis.
____________________________________________________

De som er opptatt av gjerninger er Jesus. Visdommens bok 18.13:Før hadde de nektet å tro på deg, fordi de drev med trolldom. Men da deres førstefødte sønner døde, måtte de erkjenne: Dette folk er Guds sønn!

Derfor står det i Matt.24.23: Om noen da sier til dere: ‘Se, her er Messias’ eller: ‘Der er han’, så tro det ikke!24 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill.25 Nå har jeg sagt dere det på forhånd!26 Om de altså sier til dere: ‘Se, han er ute i ødemarken’, så gå ikke dit ut, eller: ‘Se, han er i et rom der inne’, så tro det ikke.27 For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer.

Jesus slik vi kjenner ham fra ALLE skriften, trenger litt tid på seg for å bli til en slik som du forteller en bare skal tro på!

Du er vel ikke på en peketur? Se her eller der er han, eller hva mener bibeltekstene om Jesus? Matt.24.29: Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 30 Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, da skal alle folkeslag på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. 31 Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene enden av himmelen til den andre.

Kommentar #95

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Mitt første møte med Jesus var gjennom syner, ikke gjennom doktriner.

Du vet at syner er projeksjoner, og av samme natur som dine drømmer? Uten at det gjør de mindre verdifulle.. Man må bare forstå at projeksjonenes manifesterer seg via det man tror. Som altså vil si at for deg som tror på Jesus, vil Jesus stå frem i dine syn. Ja, eller som engler..eller noe annet. Alt etter den tro man har.

Kommentar #96

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Helt greit det, Kjell. Men ville det ikke vært bedre å kjent Gud?

Ikke den gud du tror på, han har jeg fått nok av, han er en løyner og har for meg avslørt at han er ond, jeg tror på en Gud den evig og allmektige Gud, som har gitt meg frelse i hans eget Sønn Jesus!

Håper at du innser i tide, hvem er den rette ene Gud.

Kommentar #97

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Der er ikke noe menneske som søker den sanne Gud i sine hjerter, det er Gud ved sin gode Hellige Ånd og Jesus hans sønn som søker mennesket.

Så Bibelen lyver når den snakker om den tørste som drikker vannet fra Livets Kilde? Du skjønner vel at det her er tørsten som førte den tørste til vannet?

Kommentar #98

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Du vet at syner er projeksjoner, og av samme natur som dine drømmer? Uten at det gjør de mindre verdifulle.. Man må bare forstå at projeksjonenes manifesterer seg via det man tror. Som altså vil si at for deg som tror på Jesus, vil Jesus stå frem i dine syn. Ja, eller som engler..eller noe annet. Alt etter den tro man har.

Vel, på den tiden trodde jeg ikke på Jesus.

Men det var noen som ba for meg.

Kommentar #99

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Håper at du innser i tide, hvem er den rette ene Gud.

Jeg innså det i tide.. Men ikke takket være dere som holder mennesker borte fra Gud ved deres skapte doktriner. Ingen betingelsesløs kjærlighet lar seg stoppe av noen arvesynd, da ville kjærligheten vært betinget, og ved det verdslig.

Kommentar #100

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Så Bibelen lyver når den snakker om den tørste som drikker vannet fra Livets Kilde? Du skjønner vel at det her er tørsten som førte den tørste til vannet?

Hvem skapte så tørsten etter vannet?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere