Marie Rein Bore

21

Tvangsplassert i barnehage

Politikere skulle vært tvangsplassert noen dager i barnehage slik at de fikk bedre kunnskap om hvordan barnehager fungerer. De som vil satse mer penger på barnehager, har min stemme ved høstens valg.

Publisert: 2. feb 2013

De aller fleste småbarn går nå i barnehage. Og kvaliteten i mange barnehager er bra. Men en del barnehager er ikke gode nok, det er for lite fagfolk, for dårlige uteområder, for stor utskifting av personalet.

Småbarnsalderen er så grunnleggende. Siden de fleste småbarn er i barnehagen en hel arbeidsdag, er det livsviktig at forholdene er gode, trygge, kreative.

"Ønsker man gode resultater i grunnskole og videregående skole, må man også satse på barnehagene", sier  samfunnsøkonomen Ingeborg F. Solli i et intervju i Stavanger Aftenblad.

I et valgår som dette roper mange på politikere for å få fremmet sine krav. Mer veier, mer jernbane, mer skattelette. I denne sammenheng er småbarna er taus og bortgjemt gruppe. Men denne gruppen er det viktigste vi har. 

Jeg skjønner ikke politikere som føler at så mye må prioriteres, og at det er så vanskelig å velge de riktige valgkampsaker.

 Vær i barnehage noen dager. Se behovene.  Slåss for mer penger til barnehager, slåss for at alle barn skal være sikret å gå i en barnehage med god kvalitet.

 

Kommentar #1

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Hvem er det som plasserer barna på tvang i barnehagen? Er ikke det mor og far, som tror på de "sannhetene" som omgir oss, at det er bra for barn fra 11-12 måneders alderen å tilbringe 8-9 timer hver dag uten mor og far. Egentlig brukes det utrolig mye ressurser på unge friske mennesker, men det spørs om bruken er klok. Kanskje våre unge foreldre hadde hatt bedre av å måtte prioritere sin egen økonomi på en annen måte. Men vi gir dem ikke rare valgene med den boligpolitikken som er ført, blant annet.

Når det er sagt, så er det ikke noen grunn til å ikke ønske tilstrekkelig med ressurser til barnehagene, men de som samtidig kan gi reelle og konkrete løsninger på krisen i eldreomsorgen vil være en klar kandidat for meg.

Kommentar #2

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Barnehageindustrien

Publisert over 9 år siden

Som "barneverner" er barnehage et viktig forebyggende hjelpetiltak.  Det vi imidlertid har erfart i den senere tid er at noen barnehager har vokst seg så store for å tilfredsstille regjeringsens barnehagemål at det går på bekostning av miljøet og oversikten.  Det er nå mulig for et barn å gå seg bort i sin egen barnehage.  Det er og mulig å gjøre "ting" i barnehagen som en ikke får lov til hjemme.  Det å levere et barn i barnehagen er i dag ikke forbundet med den trygghet en hadde for en tid tilbake.  Det er i dag mangt som kan skje i løpet av en barnehagedag.  Det har vært et dilemma at i noen saker der barnet er i barnehage som følge av et forebyggende hjelpetiltak, så er det barnehagehverdagen som viser seg å utgjøre den største risikoen.

I dag er det det offentlige som har overtatt den våkne hverdag til våre barn.  Det er i barnehagen barnet utvikler seg.  Hjemme er det sliten, trøtt, sulten og passiv før det legger seg for nok en aktiv dag i barnehageindustrien.

Så er det helg- kvalitetstid.  I beste fall bor barnet hos begge sine foreldre- hvis ikke så pendler det mellom foreldrene.  Det er da ofte "mine barn" og "dine barn".  I helgen er som oftes lørdag handledag og søndagen kanskje sosial eller opplevelsesaktig- så er det en ny uke med det samme....

Barn er ulike- noen barn tåler helt sikkert de utfordringer barnehageindustrien byr på- andre skulle ha hatt mer trygghet inne i seg for å takle de utfordringer de møter uten sine nærmest..  Noen som begynner for tidlig kan få en engstelse i seg som sitter der som vedvarende og vil hemme det i sine kommende år både i barnehage og skole.  En engstelig barn er avhengig av at voksne forstår- og det er det ingen garanti for- for å nå barnehagemålet, så er flere barn uten at det dermed er påfyll av kvalifisert personale alle plasser.

Det er nå minst over 30 år at vi som foreldre jevnt over ble presset fra politisk hold enten vi ville det eller ikke - det var umulig å leve på en inntekt.  Nå er presset på familien blitt så stort, at det er om gjøre raskest mulig å innta en inntektsgivende posisjon enten en vil eller ikke.

Straffen kommer i tenårene- da er det ikke lenger skolen som mislykkes- da er det foreldrene som er de ansvarlige- selv om de får barnet ut døra og inn på skolens arena, men ikke inn til time.

I tenårene skjønner mange at foreldrene ikke har noe å bidra med når de ikke er til stede i deres hverdag- en kan selv velge om en går på skolen eller ikke- og foreldrene kan jo ikke lastes- de må jo gjøre sine jobbforpliktelser. 

Kommentar #3

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Stein i skoen.

Publisert over 9 år siden

Å sette igjen barnet sitt i barnehagen for å gå på jobb,føles sikkert for mange ,både for barn og foreldre,som å få en stein i skoen de er nødt til å gå på.

I Sverige er fødselspermisjonen på et og et halvt år,har noen sagt meg.                                    Er ikke du KrFpolitiker?  Etter som du skriver slik du gjør her på vd.,har du sikkert fremmet alternative løsninger på foreldre/barnsaken for programkomiteen,uten hittil å ha vunnet gehør.  Hva mer kan gjøres?

Finnes det noe skrytebehov på den politiske arena om å være størst bidragsyter på den internasjonale arena ?  I KrF også? Så primærbehov på hjemmebasis   blir nedprioritert.          For ikke lenge siden var det nyhetsopslag om at fødeavdelinger på sykehus i utkanstrøk må legge ned  som ledd i nødvendige innsparingstiltak.

Ikke rart at KrF ikke er i vinden,når de ikke blåser i luren mot opplagte misforhold på hjemmebane.

 

Kommentar #4

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
Ikke rart at KrF ikke er i vinden,når de ikke blåser i luren mot opplagte misforhold på hjemmebane.

Det koster å være kar! Gode poenger her.

Kommentar #5

Marie Rein Bore

21 innlegg  22 kommentarer

Sikre et godt tilbud

Publisert over 9 år siden

Hva gjør politikerne for å sikre at alle barn har gode barnehager?

  Jeg er ikke politiker, har vært journalist i alle de år. Men jeg håper at alle politikere skal bli nødt til å se på situasjonen i barnehagene. Partienes landsmøter er en viktig arena, jo flere som er opptatt av dette spørsmålet, jo større er sjansen for en debatt, og større sjanse for at politikere prioriterer godt innhold i barnehager.


Jeg er ikke imot barnehager. Jeg er glad for at vi har fått en ordning i Norge med tilnærmet full barnehagedekning. Da mine barn var små, var det omtrent umulig å få plass i barnehage, og man måtte ty til andre løsninger.


Barnehager er kommet for å bli: Mitt poeng er at vi må være sikre på at de er gode tilbud. Dessuten mener jeg også at et barn på 12 måneder kan være for ungt til å begynne i barnehage. Jeg har inntrykk mange foreldre prøver å få til ordninger slik at barnet er noe eldre når det begynner.

Kommentar #6

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

He, he, den var god.

Publisert over 9 år siden
Marie Rein Bore. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ikke politiker, har vært journalist i alle de år.

Som om man behøver å være partipolitisk tillitsvalgt for å drive med politikk. Det ligger i ryggmargen på alle journalister å ville påvirke, det er jo ikke for ingenting at de med en viss stolthet ser på seg selv som "den fjerde statsmakt".

Journalistikk er på ingen måte noe nøytralt, vitenskapelig fag. At landets eneste professor i journalistikk i sin tid var en av stifterne av AKP(m-l) er i så måte et meget sterkt "bilde" som forteller mer enn tusen ord, og i praksis fungerer store deler av de mediebedrifter der de fleste journalister har sitt virke som et helt nødvendig støtteaparat for den rødgrønne regjeringen.

I den grad de har noen vaktbikkjefunksjon er det vel helst ved å bjeffe og glefse mot opposisjonen, i stedet for å passe på makthaverne på vegne av folket. Men de aller fleste mediebedrifter er også svært avhengige av de etter hvert store obverføringene de får i form av tvungen Nrk-lisens, direkte og indirekte pressestøtte. Og man biter som kjent ikke den hånden som gir en mat...

Kommentar #7

Marie Rein Bore

21 innlegg  22 kommentarer

Mer og bedre bemanning

Publisert over 9 år siden

Jeg kan gjerne ta en diskusjon en annen gang om journalistikk og eventuell politisk agenda. Men nå gjaldt det kampen om bedre bemanning i barnehagene. Det er både et politisk, pedagogisk og verdiviktig spørsmål, og det bør ikke drukne i valgkampen . 

Et utvalg har lagt fram forslag til bedre bemanningsnormer, færre barn pr. voksen og mer pedagogisk kvalifisert personell.  De små barna trenger nok voksne og kompetente voksne som sikrer ivaretakelse av barns grunnleggende behov.

Kunnskapsdepartementet har sagt at forslagene fra dette utvalget vil bli omtalt i ny melding til Stortinget i vår. Dermed er det konkrete bemanningsnormer og kvalitetskrav å forholde seg til. 

Da kan man få en reell debatt og ikke politikersvar av typen: Ja, barnehagen er viktig. 

 

 

Kommentar #8

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

Barnehagepolitikk

Publisert over 9 år siden

Det må være riktig å gi dagens politiske flertall, de rødgrønne med SV i spissen for barnehagepolitikken, skylden for manglende kvalitet i mange barnehager.

Med lave makspriser på barnehageplass og mindre kontantstøtte, har de stimulert foreldrene til å sende de fleste ett- og toåringene i barnehage. Dette har skapt et slikt press på barnehagene at det har gått ut over kvaliteten både på bemanning, bygninger og uterom.

Dersom man hadde fulgt KrF sine forslag om å øke kontantstøtten for ett- og toåringer, ville flere foreldre ha valgt å holde de minste barna hjemme. Dette ville gjort det lettere å sikre kvaliteten i barnehagene.

Kommentar #9

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Barna rømmer fra barnehageindustrien

Publisert over 9 år siden

Legger inn en link der det fremkommer at to treåringer har fått nok av barnehageindustien og har stukket av....

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/To-gutter-3-savnet-fra-barnehage-2710796.html

Ikke lett å være barn eller ansatt for den skyld i en tid der barnehagene har vokst seg så store at det å holde orden på antallet i seg selv byr på en utfordring...

Det fremkommer dog at barnehagen hadde såpass oversikt at de kunne gi et rimelig godt signalement....

Kommentar #10

Marie Rein Bore

21 innlegg  22 kommentarer

Kontantstøtte er ikke svaret

Publisert over 9 år siden

Fortsatt kontantstøtte løser ikke problemet. Det viste seg i sin tid at selv med kontantstøtte var det forholdsvis få mødre eller fedre som ble hjemme på heltid med barna. De fortsatte i jobb, i hvert fall deltid, og barnepassingen ble tråklet sammen gjennom ulike løsninger: slekninger passet, naboer passet osv.

Jeg tror et stødig barnehageopplegg er bedre enn en kontantstøtte som fører til litt vaklevorne passeordninger. Men foreldre må være trygge på at kvaliteten i barnehagen er god nok; nok ansatte, nok pedagogisk personell, nok uteplass for ungene.

Årene fram til skolen begynner er noen av de viktigste i en persons liv fordi så mye utvikling skal skje. Derfor er de årene viktigere enn fire, fem år i ens voksne liv. Derfor er barnehagens innhold og kvalitet viktig verdisak og valgsak.

 

Kommentar #11

Torry Unsgaard

12 innlegg  496 kommentarer

Kontantstøtten kan bidra

Publisert over 9 år siden
Marie Rein Bore. Gå til den siterte teksten.
Dessuten mener jeg også at et barn på 12 måneder kan være for ungt til å begynne i barnehage. Jeg har inntrykk mange foreldre prøver å få til ordninger slik at barnet er noe eldre når det begynner.

På en internasjonal konferanse i Trondheim ble det, ifølge Adresseavisen 15.6.12, lagt fram forskningsresultater som viste at ett- og toåringer i tyske barnehager var mer stresset enn barn som var hjemme. Dessuten viste amerikansk forskning at barn som går i barnehage blir mer aggressive.

Siden stress er sykdomsfremkallende, er dette viktig. Har vårt barnehageeksperiment, med sterk subsidiering av barnehageplasser for barn ned til ett års alder, vært sykdomsfremkallende?

”Noen av pengene som brukes til barnehager, burde fulgt barna. Så kunne foreldrene i større grad valgt om de kunne være hjemme med barna eller om de ville sendt dem til barnehage” var konklusjonen fra den amerikanske forskeren.

Dette er jo nettopp hensikten med kontantstøtten. Støtten er imidlertid altfor lav. Barn fra 13-18 måneder får 5000 kr i kontantstøtte pr måned og de fra 19-23 måneder får 3303 kr pr mnd. En barnehageplass for små barn (0-2 år) gis statlig tilskudd på 188522 pr år, ifølge ny rapport fra Telemarksforskning. Dette innebærer at foreldre som passer sin ettåring får bare vel tredjeparten av det statlige tilskuddet som barnehagen får for å gjøre den samme jobben. Dette på tross av at foreldrenes pass av barnet i mange tilfelle er det beste for barnet. Dette er forskjellsbehandling, og det reduserer valgfriheten, og det presser flere små barn inn i barnehagene hvor bemanning, bygninger og uteplasser ofte er for knappe.

Derfor er det nok riktig som Bore sier at ”fortsatt kontantstøtte løser ikke problemet”. En betydelig økt kontantstøtte derimot vil imidlertid kunne bidratt positivt til en løsning. Siden barnehageplasser for små barn er kostbare, tror jeg at økt kontantstøtte for ettåringer og fortsatt kontantstøtte for toåringer, også ville være god økonomi for samfunnet. Det viktigste etter min mening er at større valgfrihet for foreldrene til syvende og sist også vil være det beste for barna. Det er tross alt foreldrene som vurderer dette best.

 

 

 

Kommentar #12

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Marie Rein Bore. Gå til den siterte teksten.


Vær i barnehage noen dager. Se behovene. Slåss for mer penger til barnehager, slåss for at alle barn skal være sikret å gå i en barnehage med god kvalitet.

Behovet for foreldrene mangler og kan ikke dekkeas av all verden andre med all mulig slags "lære" hit og dit. Det er foreldrene barna trenger , barnehage er direkte usunnt og skadelig for barn de første 3 sårbare årene - Og senere er også mamma og pappa best og barn vil ikke ha godt av heldagsbarnehage noengang.  At de leker få timer med andre barn er bare flott, best er det nok da at det er på en lekeplass hvor mamma eller pappa er også tilstede. Evt en storesøster eller bror.

Barna er satt vekk fra foreldrene i en barnehage og derws behov vil dere ikke kunne mette på annen måte enn at de får komme hjem fra daginstitusjonen som den er i svært mange tilfeller. Stakkars barn!

Kommentar #13

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Dessuten viste amerikansk forskning at barn som går i barnehage blir mer aggressive.

Stakkars barn de må få være hjemme!

Kommentar #14

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Marie Rein Bore. Gå til den siterte teksten.
Politikere skulle vært tvangsplassert noen dager i barnehage

Politikere er voksen folk uten behov av mamma og pappa slik små barn har. Glem det de vil ikke se, når de ikke engang fatter hvor elendig kjølig og rått det er å sette et barn i en barnehage!

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere