Rune Staven

402

Dine valg i ditt liv vil få konsekvenser på godt og vondt.

Publisert: 2. feb 2013

Hei

 

 

 

Vi tar dagelig valg i vårt liv, kansje man tar opptil 100 valg hver dag. Hvilke valg er det som er best for oss, og hvilke valg er det som behager Gud. Er det spørsmålet som dukker opp. Er det enkelt å ta de valgene som vi selv synes er best for oss? ja det tror jeg for det er ofte den enkle løsningen på vår vei. Men vil det hjelpe oss i vårt liv på sikt? valgene vi gjør i det dagelige live påvirker vår levemåte på godt og vondt fordi den gradevise tilvenningen vi har til verden forandrer oss mer en vi selv tror. For den vugger oss i søvnen. En som er listig, det er slanen som visker oss i øret at det er ikke så farlig. Nei kansje ikke men i leNgden så fører det oss lengere og lengere bort fra Gud, til en dag man bare har en sporadisk kontakt med Gud. Det er de valg man gjør i det åndelige heller i det kjødelige som er avgjørende for vårt kristne liv i dag.

 

Zak poonen

Gir oss et eksempel på den gradevise tilvenningen vi kan ha i denne verden, og hva slags konsekvenser det kan få for våre liv.

sitat

Tenk på den åndelige tilstanden til to brødre (begge ble omvendt samme dag), ti år etter deres omvendelse. En er nå en moden broder med åndelig sans som Gud kan overlate mye ansvar til i menigheten. Den andre er fremdeles et barn uten sans som alltid trenger å bli nært og styrket av andre.

Hva er det som har gjort denne store forskjellen mellom disse to?
Svaret er: De små valg som de tok hver dag i de ti årene av deres kristne liv.

Fortsetter de på den samme måten i de neste ti år, vil forskjellen mellom dem være enda mere synlig. I evigheten vil gradsforskjellen i herlighet være som forskjellen på en 2000 og en 5 watt pære.

En stjerne skiller seg fra en annen i herlighet" (1. Kor. 15. 41).

Se for deg en situasjon hvor du er på besøk i et hjem og du er fristet til å si noe om en spesiell bror (som du ikke liker) som ikke er til stede. Hva gjør du? Gir du etter for fristelsen og baktaler, eller vil du fornekte deg selv og holde munn? Ingen blir noen gang slått av Gud med spedalskhet eller kreft fordi de har snakket ondt om andre. Nei. Derfor er det mange som tror at slike synder ikke vil ødelegge livene deres. Derfor er det mange brødre og søstre som først i evigheten vil bli klar over at hver gang de levde seg selv, ødela de litt mer av seg selv. Da vil de angre på den måten de kastet bort

Når Jesus var fra evighet av hos sin Far i himmelen, trengte han aldri å fornekte sin egen vilje, for hans vilje var den samme som hans fars vilje. Men da han kom til jorden fikk han vårt kjød - det kjødet som hadde en egenvilje som var fullstendig motsatt Faderens vilje på hvert eneste punkt. Den eneste måten Jesus kunne gjøre Faderens vilje, var ved hele tiden å fornekte sin egen vilje. Dette var det kors Jesus bar gjennom sitt jordiske liv - korsfestelsen av sin egenvilje - og som han nå ber oss om å bære hver dag, hvis vi vil følge ham.

Det var den konstante fornektelsen av sin egen vilje som gjorde Jesus til en åndelig mann. Og det er fornektelsen av vår egenvilje som vil gjøre oss åndelige.

 

Noen sluttord

 

Jeg ser lignelsen om de ti jomfruer passer godt inn i dette eksemplet der alle i utgangs punktet er frelst, alle har olje på sine kanner i begynnelsen, men på veien så tar de fem uforstadige jomfruer stadig dårlige avgjørelser i sitt liv slik at det gradevis begynner å leve mer i det kødelige livet en det åndelige livet de er kalt til ved omvendelsen. De begynne å ta valg som kjødet er fornøyd med, og til slutt er oljen borte fra deres lampe, og dette skjedde under veis ved alle de valg man måtte ta, og alle de de ting man ikke forsaket i sitt liv, for man ville heller lyde kjødet i steden for å lyde Gud. Gud vet hva som er best for oss i vårt liv.

 Vi tar stadige valg i vår liv som påvirker oss dageligt. Men er vi oppmerksomme på at de valg som vi tar er godt for vår ånd ? Er det lett for oss å ta de dårlige valgene selv om de valgene ser gode ut der og da ? Hva gjør valgene med oss ? Ta en test på dette tenk igjennom og bruk en dag av ditt liv for hver gang du følger ditt hjerte så spør du deg selv er dette godt for min ånd heller mitt kjød. Du vil oppleve mer kamp en noen gang gjerne i dine valg. For du selv i kjødet ønsker å gjøre det enkelt for deg selv, og det er helt naturlig. Men det Ånden vil er vasnkeligere for det strider i mot kjødets lyster. Jesus hadde også valg Han måtte gjøre hver deg, men Han valgte alltid å Gjøre Guds vilje uansett hvor vanskelig det var, Han måtte til og med svette blod i sine hardeste kamper. Men Han sa la di vilje skje Far ikke som min vilje, Det handler om ovegivelse. Det handler om valg som gir oss velsignelser i livet. Hvor står man i dag ? på det åndelige planet på det kjødelige planet ? Er man mer glad i det kjødelige livet enn det åndelige livet. Jeg stiller meg også selv dette spørsmålet. Tenk igjennom vårt liv og se hvor mye av det vi lever behager Gud. og hvor mye av det behager oss selv. Er vi egoister heller er det bare kjærlighet til den verden vi lever som er naturligt for oss, fordi vi har tilvent oss denne måten å leve på.? Skal vi våkne opp heller fortsette å leve slik man selv vil.

Ta et eksempel

To som var like i utganspunktet. La oss si at de var tvillinger lik høyde lik vekt lik farge på hår, og øyne ja alt var likt, men på veien så gjorde den ene av tvillingene litt dårligere valg en den andre. Han begynte å spise av ting som ikke var så sundt for hans kropp, litt og litt ble hans kropp forandret etter noen år så kunne man fremdeles se likheter hos tvillingene men mye var forandret, men etter flere år så var det til slutt lite som lignet på at de var tvillinger. Den ene tvillingen døde før den andre begrunn av sine valg. Slik er det med oss også vi kan risikere å komme i fortapelsen når man begynner å ta valg som fører oss lengere og lengere bort fra Gud. Er du villig til å ta den sjansen, heller det det ikke så nøye ? Tenk igjennom dette det kan være et valg som er det viktigste du har tatt i ditt liv. Har du tenkt igjennom de valg du tar kan avgjøre din framtid ? Har du tenkt å gjøre noe med dette ? heller vil du alltid være slave under datidens kultur som præger denne verden?

 

mvh

Rune

 

Kommentar #51

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Da er du lik en dåre fra denne verdens visdom som gjør seg vis i sine egne øyne, men en dåre i Guds visdom. For Bibelen taler rett ut slik den står, en som tolker bibelen blir ofte sittenes med sin egen visdom og fyller ofte livet sitt med tomme ord som holder en kort stund, ingen levende kilde vil velle fram fra den sprukne brønnen som er fra verden. Kun den kilde som er levende fra den brønn som aldri tar slutt, kan vise deg veien sannheten og livet Jesus er den veien kun Han alene.

Vel, nå tar jeg ganske kraftig avstand fra denne verdens visdom. I mitt eneste innlegg på dette forumet, nevner jeg helt spesifikt at det ikke handler om alt man gjør i verden. Men om det å rette sitt fokus mot Gud. Altså det som i verden regnes som dårskap.

For jeg mener du har helt rett i at man ikke bør tolke bibelen, da jeg mener svaret ene og alene er å finne hos Gud. Men nå er det du, og ikke jeg som argumenterer ut fra tolkninger av bibelen, Rune. Så her driver du og kaster stein i drivhuset ditt.

Kommentar #52

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Man blir et nytt menneske,

Forklar meg hva du mener med dette, og da ut fra deg selv, og ikke ut fra dine personlige tolkninger av noe andre har skrevet.

Kommentar #53

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ikke så forvirret at jeg ikke skiller mellom "Bibelen Guds ord" og Rune Stavens tolkninger av Guds ord.

Evangeliet er forsoning mellom Gud og menneskene. Også med de som ikke tror. Da kan umulig synd og alt det gale man gjør, være det sentrale i evangeliet. Det står faktisk at "Gud tilregner dem ikke deres misgjerninger mer". Når ikke Gud tilregner oss våre misgjerninger, hvorfor skal vi drive med slikt? Hvorfor ikke formidle videre det egentlige evangeliet, at synden er sonet. Dersom man tryner, så har vi nåden. Men du skriver som om det er den største selvfølge at folk ønsker å gjøre "ondt" og synde. Det stemmer ikke. De aller flest strekker seg langt for å gjøre det som er godt. Kanskje det ikke er bra nok for deg, men jeg tror det er bra nok for Gud.

HEI Anne

 

 

Igjen ber jeg deg lese romerne der paulus skriver dette så bra det jeg vil deg gjør jeg ikke det jeg ikke vil det gjør jeg, Han merket en kamp i sitt liv mellom det kjødelige og det åndelige, Paulus sier også at vi dageligt dreper kjødets gjerninger med Guds  kraft. Nåden er der for alle Anne, men hvis man ikke forstår NÅDENS kraft så er den til intet nytte. hvis man ikke forstår blodets kraft så er det heller ikke til nytte og hvis man ikke forstår korsets kraft så er heller ikke korset til noe nytt for noen av oss. Evangeliet handler om omvendeles fra synden. når man ha tatt det steget kommer troen i vårt hjerte neste steget er å bli en nyskapning så begynner man å vandre i ånden ved å legge av seg sitt gamle jeg som før var synden, men alikavel selv om vi har lagt fra oss synden så har man fremdeles den gamle naturen i oss som man vil slite med reste av sitt liv til frelsen er fullkommen. derfor dreper vi kjødets gjerninger. Det er en del av den dagelige kampen de dagelige valgene man tar det å være frelst i dag er hardt arbeid slik paulus sier det.

Gud tilegner dem ikke deres misgjerninger det stemmer Anne, men hvis man misbruker nåden Anne så vil man fremdeles lev i fordømmelsen. den som vandrer i ånden er ikke under fordømmelsen i Kristus stor forskjell dette Anne.  Dersom man snubler har vi blodet som renser oss og på den måten er vi rene i hjerte, men det kreves beskjennesle og tilgivelsen er allerede gitt oss. så vi lærer både ydmykhet i vår svakhet og styrke i ådens kraft på en gang. uten den forståelsen av hva synd og nåde er så blir man satt på sidelinja.

Ingen ting i utgangs punktet er bra nok for Gud for ingen fortjener nåden, men begrunn av sønne alene så har vi fått nåden som en gave i vårt liv, hva har vi å skryte av Anne ? hva har vi egentlig å komme med  I guds åsyn ingen ting uten kristus. alt faller og seirer med Ham.  Vi er alle like høyt elsket av Gud ingen forskjel Gjør Gud på noen av oss, men en ting holder oss borte fra Gud og det er synden.

 

mvh

Rune

Kommentar #54

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Nå mener jeg tillit er et bedre ord enn tro, da det er den form for tro som driver en videre. Og selv i de mørkeste stunder har jeg hatt en tillit til at det finnes et svar på min søken. En søken som har vært ganske ekstrem til tider, og ved det i praksis destruktiv. Men kanskje trenger man en tur ned i helvete for å forstå at det man søker er himmel. For meg ble det i alle fall slik.

Hei Pål

 

 

Hva er helvete og hva er himmelen for deg? hvem oppsøkte deg og jvem viste det veien videre ? var troen uintrisann i denne delen av din pplevelse heller ble din reise inn i ditt nye liv en følese av trygghet og på den måten fikk du tillit til noe som var større en noe du selv tidliger har opplevd?

 

mvh

Rune

Kommentar #55

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Vel, nå tar jeg ganske kraftig avstand fra denne verdens visdom. I mitt eneste innlegg på dette forumet, nevner jeg helt spesifikt at det ikke handler om alt man gjør i verden. Men om det å rette sitt fokus mot Gud. Altså det som i verden regnes som dårskap.

For jeg mener du har helt rett i at man ikke bør tolke bibelen, da jeg mener svaret ene og alene er å finne hos Gud. Men nå er det du, og ikke jeg som argumenterer ut fra tolkninger av bibelen, Rune. Så her driver du og kaster stein i drivhuset ditt

Hei Pål

 

Hvem er Gud på hvilken måte kjenner du Gud og på hvilken måte opplever du Han i din hverdag, er det troen på han som har git deg styrke heller er det den tillit du har fått til ham igjennom troen heller igjennom dine opplevelser med Ham. er oplevesene med det du har opplevd nok til å tro att dette kommer fra Gud, Hvorfor tro du ikke fullt ut på hva som står i Guds ord? nÅR DETTE ER INNBLÅST I SANNHET AV Guds Ånd?

Jeg kaster ikke stein jeg taler rett ut fra det jeg leser fra deg svaret ligger i vårt hjerte svaret og den visdom vi har blitt gitt av Gud ligger i vårt hjerte som er åbenbart ved den Hellige Ånd. når omvendelesne trer i kraft i våre liv og vi får den Hellige ånd så blir sløret foran våre øyner tatt bort tatt bort.

 

Det er bra at du sier man ikke trenger å tolke Bibelen for verken teologer heller vise fra denne verden kan se det enkle slik en dåre som er gitt den vidom fra Gud.

Gud henviser oss til Jesus sin sønn for å finne freden og frelsen Har du tatt i mot Jesus som din frelser i ditt liv? Hva betyr Hans sønn for deg Pål? Hva betyr blodet og korset for deg. ? Dett er det evangeliet handler om. Kristi lære .

 

 

mvh

Rune

Kommentar #56

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Forklar meg hva du mener med dette, og da ut fra deg selv, og ikke ut fra dine personlige tolkninger av noe andre har skrevet.

Hei Pål

 

 

Hvis du leser i mellom linjene med det jeg formidler her inne så ser du hva jeg mener med å bli et nytt menneske i Ånden. Man kan ta mitt liv som er et godt eksempel på hva som er blitt forandret. Det er ikke bare jeg selv som merker den forandrig Gud har gjort med mitt liv. før var jeg en løgner og en som ikke brydde meg selrig om familien. for mine avhenigheter tok for mye plass i mitt liv, jeg var spilleavhenig i 30 år og pornoavhenige i 18 år. det ble en del av mit liv. alt det jeg pøførte min familie av frykt av usikerhet av gjeld av løgner av bedrag. sinne av egisme. av hovmod. Ja mitt hjerte ble forherdet og jeg ignonerte alt bare det ble godt for meg. om fruen hadde gått fra meg så var hun som luft i mine tanker den gangen, jeg var rett og slett et sykt menneske, men for fem år siden talte Gud til mitt hjerte med få ord. jeg var ute på en åpen slette ved min arbeidsplass. en rolig stemme som klart og tydelig. Hvis du ikke slutter å spille rune så går din kone fra deg. jeg sa jeg kan ikke jeg har prøvd alt, jeg skal hjelpe deg, ,mmmm tenkte jeg greit, og dagen etterpå så var jeg forløst, fullstendig fri i fra den følesen av å spille. jeg sa jo selvfølgelig ingen ting til min kone. for jeg ville hun selv skulle se det. men etter 7 mnd sa hun at hun ville gå fra meg og da fikk jeg bekreftet at Gud hadde talt til meg, men Gud hjalp meg igjennom, i dag har vi aldri hatt det bedre sammen både økonomisk og i kjærligheten.

  På veien til den forandringen har jeg lagt av meg løgnen lagt av meg pornografien som Gud løste meg fra rett etter spille avhenigheten. Gud sa til meg se jeg gjør alle ting nye. og sinn og tanker blir stadig fornyet, slik at jeg kan ta de rette avgjørelsene i mitt liv både små og store slik at jeg selv er klar over hva som vil påvirke mitt liv, jeg har lært å drikke av den rene kilden som gir kraft til det nye livet, og jeg vet også veldig godt hvor vannet til den sprukne brønnen er, og den gir ikke sannheten men bare halvsannheter. så det å bli et nytt mennekse i kristus. er en forandring etter omvendelsen i hjerte sinn og tanker som pågår igjennom hele livet, kalles for Heligjørelsen vei. friheten min er no i Kristus, korset tar jeg opp hver dag, blodet beskytter meg mot anklagelsene fra satan. for i blodet er jeg ren i hjertet, så lenge jeg holder meg nær Jesus, og skulle jeg snuble så beskjenenr jeg synden og blir automatisk vasket i blodet som renser all synd.

 

MVH

Rune

Kommentar #57

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Pauli lære...

Publisert nesten 9 år siden

... tenker jeg vi sier. :)

Kommentar #58

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Hei Helene Hvem lærte Paulus av))? mvh Rune
Kommentar #59

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

snakker du

Publisert nesten 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Du dømmer i øst og vest.  Du vet jo alt.  Så hvorfor spør du andre?

med ditt selv igjen?

Kommentar #60

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

porno og porno

Publisert nesten 9 år siden

Det er greit at du opplevde det slik Rune, og i et ekteskap kan det vel skape betydelige problemer om du driver med andre greier som sikkert får kona til å føle seg meget verdifull og attraktiv i mannens øyne (ironi) I så måte ødelegger porno den minste cellen i samfunnet, men hva en mann eller kvinne bedriver på sitt soverom er strengt tatt ikke noe vi på VD har noe med. Det blir en sak mellom deg og kona...og Gud. Men hvem skal kontrollere slikt? Er du alene så er det en sak mellom deg og Gud, den dagen porno inspirerer deg til handlinger som går utover andre...f.eks voldtekt....så blir rettsystemet koblet inn og dine synder kan bli synlig for alle. Det blir da en naturlig konsekvens av dine syndige handlinger og du blir straffet.

Kommentar #61

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

men noen kristne

Publisert nesten 9 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.
Men hvem skal kontrollere slikt? Er du alene så er det en sak mellom deg og Gud, den dagen porno inspirerer deg til handlinger som går utover andre...f.eks voldtekt....så blir rettsystemet koblet inn og dine synder kan bli synlig for alle. Det blir da en naturlig konsekvens av dine syndige handlinger og du blir straffet.

vil gjerne straffes for noe de ikke har gjort,kanskje ikke engang tenkt.vår natur er liksom så i opprør mot gud.det skjønner jeg ikke.

Kommentar #62

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Hei Asbjørn.

Jeg deler av mine erfaringer med hva porno gjør med hjertet og sinnet. og på hvordan Gud øøste meg fra dette. dette er ikke hemeligt. men jeg snakker ikke om det jeg og fruen gjør på soverommet. jeg snakker om den kjærlighet som har blomstret opp etter mine avhenigheter ble borte. hvor fri man kan være i Kristus. forstår ikke hva du hinter til.Men jeg liker  å dele mine opplevelser som et vitnesbyrd til ære for Gud i Himmelen.Det er viktig i alle sammenhenger. porno er noe som bindet deg og som får deg til å bægjære andre og som vil få makt over deg selv om man rettferdigjør drtte med at porno er uskyldig så lenge handlingen uteblir. men slik er det bare ikke for Jesus sier dette klart og tydelig ser du på en annen kvinne med bægjer så har man bedrevet ekteskapsbrudd. alvårlige saker. selv om noen uskadelig gjør dette så er det en av satans våpen for å kontrolere og ødlegge sinnet og hjerte til den som ser på dette. mangen ekteskap, har ryket begrunn av dette I kristne kretser. Så ta ikke for lett på dette Asbjørn for dette vil bli et større og større problem i samfunney og når barn nede i 9 års alderen ser på dette svineriet så bør det ringe en bjelle i samfunnet. det ødlegger mer en noen aner. en lilegyldig holdning til dette vil få store konsekvenser. det handler om valg forake de kjødelige lystene i osd drepe de i Guds ord og kraft.

Mvh

Rune

Kommentar #63

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

du sier noe Ommundsen

Publisert nesten 9 år siden

Det sies at Luther krøp på bære knærne opp mange hundre trinn i et tårn i hutta heita som en jevnlig botsgang....jeg tror jeg tar poenget ditt, det blir nærmest sånt negativt føre var prnisipp....merkelig....mon om jeg ikke også har litt av det derre sånn dypest sett,  uten at jeg kobler det til kristendommen....men fra en tid lenge før det....hmmm

Kommentar #64

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

Rune, jeg snakker om

Publisert nesten 9 år siden

Jeg snakker om at når du var pornoavhengig og gift (om du var den tiden) så gikk dette ut over din kones selvfølelse, at du måtte bedrive den slags fortalte vel henne at hun ikke var særlig mye verdt i dine øyne, lite attraktiv siden du måte ty til slike midler. Jeg setter et skille mellom det som foregår privat og det som foregår offentlig. Med det så mener jeg at om hva en singel gjør privat av porno i leiligheten sin, er kun en sak mellom han, sin samvitighet og Gud, om denne er en troende. Det en singel gjør som forvolder skader på andre får helt andre konsekvenser. Du har også eksempler på dette i Bibelen at det mennesker har gjort offentlig av synder får større virkninger og konsekvenser enn om de hadde skjedd i det "skjulte" for å si det slik. 

 

Men nå sa ikke Jesus det du sier han sa. Jesus sa det mye sterkere ....han sa "om du ser på en kvinne FOR å begjære henne ..... Hva er det han sier?  Det er altså flere måter og vinkler å se på et menneske på, men om du ser FÒR å begjære....Han snakker om holdninger, ditt menneske- og verdisystem, hva en kvinne er, er hun kun et objekt for ditt ego, et middel for din seltilfredstillelse.....FOR å begjære....en ting du bruker kun for din egen skyld....det er mye sterkere og går mye dypere enn å begjære fordi det går på dine verdier og holdninger :)

 

 

Kommentar #65

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hva er helvete og hva er himmelen for deg? hvem oppsøkte deg og jvem viste det veien videre ? var troen uintrisann i denne delen av din pplevelse heller ble din reise inn i ditt nye liv en følese av trygghet og på den måten fikk du tillit til noe som var større en noe du selv tidliger har opplevd?

Helvete er tilstanden hvor håpløsheten rår. Hvor man ikke ser noen vei ut av det som oppleves som et svart hull. Det å krabbe rundt i rørene under kjelleren uten å se et snev av lys. Hvor døden oppleves som en frihet fra en eksistens i lidelse.

Himmelen derimot, er det å være oppfylt. Hvor hjertet er fylt av en stille fred, og ønsker å vise sin takknemlighet til Livet som gjør opplevelsen mulig. Hvor man ser alt slik det virkelig er, og aksepterer det. Det stedet hvor tiden bare ser ut til å bli borte, og man bare er.

Kommentar #66

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

"Igjen ber jeg deg lese romerne der paulus skriver dette så bra det jeg vil deg gjør jeg ikke det jeg ikke vil det gjør jeg, Han merket en kamp i sitt liv mellom det kjødelige og det åndelige"

 

Igjen ber jeg deg lese konklusjonen/løsningen på Rom.7, som finnes i Rom.8. Dersom du har en "daglig kamp mot synden" eller mener at alle andre kristne har det, så er du på tynn is. Det stemmer ikke med bibelen. Den sier at vi skal "seire over synden" og ikke kjempe mot den i en "daglig kamp". Sliter du med synd og "kjemping", må du rett og slett grow up.

 

Men, jeg ser jo at du ikke forstår dette...

Kommentar #67

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Dersom du har en "daglig kamp mot synden" eller mener at alle andre kristne har det, så er du på tynn is. Det stemmer ikke med bibelen. Den sier at vi skal "seire over synden" og ikke kjempe mot den i en "daglig kamp". Sliter du med synd og "kjemping", må du rett og slett grow up.

Ja, den som har en daglig kamp mot synden, er da vittelig en slave for sine lyster. Det som for meg er å leve under loven. For lovene er skrevet for de som ikke er fri for det som trekker ned. Man trenger ikke si til en som er fri for begjær at man ikke skal begjære. 

Kommentar #68

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Man trenger ikke si til en som er fri for begjær at man ikke skal begjære

Man må vel være død, for å være helt fri for begjær, vil jeg tro;)

Kommentar #69

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Man trenger ikke si til en som er fri for begjær at man ikke skal begjære. 

Grunnleggende teologi dette :-) "Løst fra Loven". Og alt det står det om i romerbrevet, som det vises til her. Les og lær :-D

Det betyr ikke at man ikke "synder", men det betyr at "kampen" er over.... Dersom man skal tro Paulus... Og det skal man vel :-D Vi mennesker er heller ikke SÅ stakkarslige og svake at vi gir etter for den minste "fristelse" som passerer, dersom vi ikke er "på vakt" eller "i ånden". Det er ikke normalt.

 

Kommentar #70

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

syndens prinsipp

Publisert nesten 9 år siden

....jo mer man tenke på en ting, dess mere opptatt blir man av det....som en sa det "det du gir oppmerksomhet, gir du energi og makt" i livet ditt. Om man dvele for mye med begjær så er det nærmest selvoppfyllende at du får mer å stri med...skit no i om du kjenne litt begjær, e det noe å fokusere på eller bry sæ om  :) 

Kommentar #71

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

:)

Publisert nesten 9 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.
skit no i om du kjenne litt begjær, e det noe å fokusere på eller bry sæ om

Da jeg leste dette, dukket umiddelbart denne sangtittelen opp i hodet mitt:

Det haindle om å leve... ;)

Kommentar #72

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

ka du sier

Publisert nesten 9 år siden
Kommentar #73

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

det e sant Sissel

Publisert nesten 9 år siden

Åssen kunne æ leve uten å kjenne på alt som er i livet.....begjær, misunnelse, sinne, m.m. er en del av livet, hvordan jeg bruker det og hva vi gjøre med det er en annen sak. 

Kommentar #74

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.
Jeg snakker om at når du var pornoavhengig og gift (om du var den tiden) så gikk dette ut over din kones selvfølelse, at du måtte bedrive den slags fortalte vel henne at hun ikke var særlig mye verdt i dine øyne, lite attraktiv siden du måte ty til slike midler. Jeg setter et skille mellom det som foregår privat og det som foregår offentlig. Med det så mener jeg at om hva en singel gjør privat av porno i leiligheten sin, er kun en sak mellom han, sin samvitighet og Gud, om denne er en troende. Det en singel gjør som forvolder skader på andre får helt andre konsekvenser. Du har også eksempler på dette i Bibelen at det mennesker har gjort offentlig av synder får større virkninger og konsekvenser enn om de hadde skjedd i det "skjulte" for å si det slik. 

 

Men nå sa ikke Jesus det du sier han sa. Jesus sa det mye sterkere ....han sa "om du ser på en kvinne FOR å begjære henne ..... Hva er det han sier?  Det er altså flere måter og vinkler å se på et menneske på, men om du ser FÒR å begjære....Han snakker om holdninger, ditt menneske- og verdisystem, hva en kvinne er, er hun kun et objekt for ditt ego, et middel for din seltilfredstillelse.....FOR å begjære....en ting du bruker kun for din egen skyld....det er mye sterkere og går mye dypere enn å begjære fordi det går på dine verdier og holdninger :)

Hei Asbjørn

 

Jeg skjønner hva du mener, men mange tar for lett på dette, og tenker det er ikke så farlig for meg, men den fellen er lett å gå i derfor må man være våken på dette med å ta til seg feil næring som får synden til å modens i livet.

 

 

mvh

Rune

Kommentar #75

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Helvete er tilstanden hvor håpløsheten rår. Hvor man ikke ser noen vei ut av det som oppleves som et svart hull. Det å krabbe rundt i rørene under kjelleren uten å se et snev av lys. Hvor døden oppleves som en frihet fra en eksistens i lidelse.

Himmelen derimot, er det å være oppfylt. Hvor hjertet er fylt av en stille fred, og ønsker å vise sin takknemlighet til Livet som gjør opplevelsen mulig. Hvor man ser alt slik det virkelig er, og aksepterer det. Det stedet hvor tiden bare ser ut til å bli borte, og man bare er.

Hei Pål

 

 

Du tegnet et verdens bilde på Himmel og helvete, det er nok mye mer en det du beskriver pål.

 

mvh

Rune

Kommentar #76

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Igjen ber jeg deg lese konklusjonen/løsningen på Rom.7, som finnes i Rom.8. Dersom du har en "daglig kamp mot synden" eller mener at alle andre kristne har det, så er du på tynn is. Det stemmer ikke med bibelen. Den sier at vi skal "seire over synden" og ikke kjempe mot den i en "daglig kamp". Sliter du med synd og "kjemping", må du rett og slett grow up.

 

Men, jeg ser jo at du ikke forstår dette...

Hei Anne

 

Tror nok at du tar ffor lett på tanke på disse kapitlene du henviser meg til. la den hellige ånd hjelpe deg til å forstå dette på den enkle måten slik at man ikke ser seg blind p sin egen tilkning av disse kapitlene.

Hvorfor må vi døde kjødets gjerninger Anne?

Hvorfor må vi fremdeles arbeide på vår frelses vei når vi ikke lengere synde som du sier ?

hvorfor må vi holde løpet ut selv om vi hat omvendt oss fra synden vi er enno ikke fullkommen og enno har vi ikke kommet fram til det mål der Jesus kommer i skyen og gjør dette fullkommen i vår frelse . frelsen blir fullkommen når vi når målet .

Hva skjedde men fem av de ti jomfruer? Alle var jo frelst i utgangs punktet. men bare fem slapp inn i himmelen hvorfor ?

Har ikke du valg som forteller deg at dette er feil og dette er rett ? Hvis du alltid gjør de tingene som er feil lever du i synd heller ikke?

og hvis du lever i synd blir du alikavel frelst nå Jesus komme igjen, begrunn av nåden. ?

ER NÅDEN NOK FOR OSS SELV OM VI LEVER I SYNDEN?

Jeg sliter ikke med synden men jeg er oppmerksom på de valg man gjør for å unngå å leve i synd. men når jeg først begynner å ignonere signalene og gjør det som er synd da modnes synden i mitt hjerte og oljen begynner å renne ut slik som hos de fem uforstandige.

Kan du svare på disse spørsmålene jeg kom med uten å vri deg unna slik som du pleir, med å stille spørsmå tilbake uten å gi meg et svar på det jeg spør om, for jeg tror du har fått feil undervisning på dette når det gjelder kjødets og Åndens kamp i oss som troende.

 

mvh

Rune

Kommentar #77

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.
....jo mer man tenke på en ting, dess mere opptatt blir man av det....som en sa det

Hei Asbjørn

 

 

Vårt fokus er ikke synden, Det er riktig å  være bevist på de tingene i vårt liv som gjør som gjør oss sløve, slik som de fem uforstandige gjorde ble sløve over en td,og hva skjedde med dem.? Vi er røster som roper ut og påminner verandre og opmuntrer verandre på veien til himelen. Jesus sa dette ofte vær våkne vær beredt. og dette er en tid vi virkelig vi trenger å være våkne i.

 

mvh

Rune

 

 

Kommentar #78

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Kan du svare på disse spørsmålene jeg kom med uten å vri deg unna slik som du pleir, med å stille spørsmå tilbake uten å gi meg et svar på det jeg spør om, for jeg tror du har fått feil undervisning på dette når det gjelder kjødets og Åndens kamp i oss som troende.

Jeg bare registrerer at du forstår ikke det grunnleggende i bibelen/evangeliet. Sånt er vanskelig å erkjenne for seg selv (og andre), og da spiller det heller ingen rolle hva folk svarer på spørsmålene du stiller, for "grunnlaget" ditt er feil og da blir også hele "bygningen" feil. Og dermed er det farlig å la seg "undervise" av deg eller ta noe av det du sier til etterrettning. Du vet... Når en blind leder en blind, så havner begge i grøften :-D

Det er mulig jeg er i grøften, men jeg må nok finne andre enn deg til å hjelpe meg opp :-D

Og dersom du ikke opplever den samme forfølgelsen som det Paulus og de første kristne opplevde, så har du heller ikke noe "løp" å fullføre. Når Paulus skriver om å "holde ut", så er det ikke det å "stå i mot synden" han sikter til, men å holde ut forfølgelse for evangeliets skyld. Dersom du degraderer Paulus, som underviste side opp og side ned om "fri fra Loven", "død fra Loven" osv og tror at han var en som "kjempet mot synden", da bør da kanskje lese bibelen en gang til.

Og med det hopper jeg av :-D

Kommentar #79

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Hei Anne

Det tenkte jeg du gjorde)) men spørsmålene var ikke så vanskelige.)) men som vanlig snor du deg unna når du selv ikke forstår dette.

mvh

Runr

Kommentar #80

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Man må vel være død, for å være helt fri for begjær, vil jeg tro;)

Eller ha det dekket.. Den som har spist seg mett, kjenner ingen sult. Og den som vet han har mat i kjøleskapet trenger ikke begjære andres mat. For begjær er alltid rettet mot det man føler mangler. Slik som grådigheten også er det, der den oppstår i begjæret. Det å ikke se seg mettet.

Kommentar #81

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
"Løst fra Loven". Og alt det står det om i romerbrevet, som det vises til her. Les og lær :-D

Ja, nettopp.. Men det er da noe ganske annet enn hva den kristne idè om sonofferet handler om. Det å være løst fra loven handler om å være oppfylt, ikke om nåden for å ha bommet. Blant de ting i den kristne teologien jeg ikke finner å henge på greip.

Kommentar #82

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.
....jo mer man tenke på en ting, dess mere opptatt blir man av det....som en sa det "det du gir oppmerksomhet, gir du energi og makt" i livet ditt. Om man dvele for mye med begjær så er det nærmest selvoppfyllende at du får mer å stri med...skit no i om du kjenne litt begjær, e det noe å fokusere på eller bry sæ om  :) 

Ja, sånn er det bare.. :-)

Kommentar #83

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.
Åssen kunne æ leve uten å kjenne på alt som er i livet.....begjær, misunnelse, sinne, m.m. er en del av livet, hvordan jeg bruker det og hva vi gjøre med det er en annen sak.

Missunnelse er kanskje noe av det meste negative jeg kan tenke meg. Det å ikke unne sin neste, men heller ville ha det selv. Det er for meg ikke det som er å leve.

Kommentar #84

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Du tegnet et verdens bilde på Himmel og helvete, det er nok mye mer en det du beskriver pål.

Hva vet du om det, Rune? Som er mitt poeng.. Jeg finner ingen hensikt i å tro om det jeg ikke kjenner, og du kjenner ikke sannheten om hva som skjer senere.

Kommentar #85

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Det tenkte jeg du gjorde)) men spørsmålene var ikke så vanskelige.)) men som vanlig snor du deg unna når du selv ikke forstår dette.

Jeg innrømmer glatt at jeg ikke forstår alt, men jeg ser meg ikke forpliktet til å svare deg på det du spør om. For meg har det vært et pluss å kunne stille meg "uforstående" til bibelen og heller leve "naturlig". For de "bokstavtro" ser livet svart/hvitt og sånn ser de andre mennesker også. Bibelen tillater ikke nyansene, men livet er ikke sånn. Det betyr ikke at bibelen er feil, men at det ikke er meningen at man skal bruke den som en "oppskriftsbok" på livet. Livet skal leves, med alle de nyansene som finnes.

Mennesker flest ønsker å gjøre det som er godt, både for seg selv og sin neste. Det ligger helt naturlig i oss alle. Men plutselig når man blir en kristen, så skal dette bli en "kamp" og man er plutselig dårligere og "svakere" mennesker.

Bibelen har løsningen. Det ser ikke ut som du har funnet den, enda den ligger klart opp i dagen. Så vi kan godt enes om at jeg ikke forstår noenting. Men, den erkjennelsen har faktisk ført meg nærmere Gud og et langt stykke videre fra der jeg var for noen år siden, da jeg selv var konservativ og "bokstavtro". Jeg kan bibelen, men jeg la den bort og begynte å leve. Anbefales :-)

Kommentar #86

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Ja, nettopp.. Men det er da noe ganske annet enn hva den kristne idè om sonofferet handler om. Det å være løst fra loven handler om å være oppfylt, ikke om nåden for å ha bommet. Blant de ting i den kristne teologien jeg ikke finner å henge på greip.

Det er vel en del av sonofferet, tror jeg. At Loven/budene er oppfylt og ikke kan bli brukt mot oss mer. Men her får kristne panikk, og mener at dette "legitimerer" det å synde. Men det er fortsatt synd å gjøre ondt mot sin neste: "Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt".

Og som det nevnes her: Gir man synden oppmerksomhet og går rundt og "passer seg", så blir man heller aldri fri fra den. Det er ikke normalt å gå rundt og "passe seg". En voksen person som "tryner" ofte, trenger legehjelp. Da er det noe galt. En kristen person som "faller" mye, trenger å forstå at h*n er løst fra "det som bandt".

Derav "du skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette deg fri".

Kommentar #87

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Dette Bjørn Erik

Publisert nesten 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Da kan jo du for en gangs skyld fortelle om dine egne opplevelser.  De holder du jo tett inntil brystet.

Hvordan forandret du deg - hva slags opplevelser fikk du - hva gjorde at du kom til tro - hvorfor tror du at du alene har rett - hvorfor tror du alle andre bortsett fra deg har et bilde av Gud.

Hva har du forstått som ingen andre har forstått.  Du kan jo forklare deg og ditt.

Du spør og kritiserer, får svar andre legger mye arbeid i.  Så ser en hva slags holdning du har til andre mennesker på dine arrogante svar.

-er å oppfordre til selvskryt, dra noen midt ut på torget for å få de til å skryte av sine slag og fødselssmerter -fariseisme.

En ny skapning har ingen ting å skryte av fødselsprosessen for, den sørget naturen for, det eneste en ny skapning kan er å beskrive sitt nye liv, noe den som enda ikke er født ikke forstår, derav kravet om å legge fakta på bordet.

Kommentar #88

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
-er å oppfordre til selvskryt, dra noen midt ut på torget for å få de til å skryte av sine slag og fødselssmerter -fariseisme.

Javel.  Så det er det du bedriver.

Kommentar #89

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

livets mangfoldige fristelser

Publisert nesten 9 år siden

Hvordan kunne jeg vite at tro beseirer/utjevner/nøytraliserer  misunnelse, begjær, sinne m.m. om jeg ikke hadde møtt det. Disse tingene er for meg en del av livet vi møter....hvordan skulle jeg kunne definere f.eks begjær om jeg ikke hadde møtt det, opplevd det...sett dets virkninger...kunnskapen om det gjør at jeg gjenkjenner det, troen gjør at jeg seirer over det....Så begjær blir da en nødvendighet for kristne slik at de kan erfare at troen seirer...to merkelige halvbrødre...tro og tvil....hvordan skulle vi ellers vite at troen seirer.....

Kommentar #90

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.
Hvordan kunne jeg vite at tro beseirer/utjevner/nøytraliserer  misunnelse, begjær, sinne m.m. om jeg ikke hadde møtt det. Disse tingene er for meg en del av livet vi møter....hvordan skulle jeg kunne definere f.eks begjær om jeg ikke hadde møtt det, opplevd det...sett dets virkninger...kunnskapen om det gjør at jeg gjenkjenner det, troen gjør at jeg seirer over det....Så begjær blir da en nødvendighet for kristne slik at de kan erfare at troen seirer...to merkelige halvbrødre...tro og tvil....hvordan skulle vi ellers vite at troen seirer...

Ja, hvordan vite at man trenger mat, om man ikke hadde kjent sult. Dette er jo jin og jang, og hvordan den ene eksisterer i et forhold til den andre. Det er også hva allegorien om syndefallet handler om. Ikke som en historisk hendelse, men som en "hendelse" i hvert enkelt menneskes liv.

Problemet med begjæret er at det er rettet mot hva man ikke har, og derfor i stor grad er en illusjon. For vi har i oss den kilde som slukker begjæret. Den som gir oss den fred vi trenger.

Kommentar #91

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

en fin

Publisert nesten 9 år siden

En fin beskrivelse og definisjon Eggen, men jeg stusser litt over ordet illusjon. Jeg tenker at den som har opplevde f.eks sterke negative virkninger av begjær, har kanskje sterkere forutsetninger og vilje for å avsløre/avkle den når man møter det...kanskje i andre former ?  et eksempel...et begjær som forårsaker samlivsbrudd er vel mer enn en illusjon ? 

Kommentar #92

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.
En fin beskrivelse og definisjon Eggen, men jeg stusser litt over ordet illusjon. Jeg tenker at den som har opplevde f.eks sterke negative virkninger av begjær, har kanskje sterkere forutsetninger og vilje for å avsløre/avkle den når man møter det...kanskje i andre former ?  et eksempel...et begjær som forårsaker samlivsbrudd er vel mer enn en illusjon ? 

Illusjonen er knyttet til det som skaper begjæret. Troen på at man må ut og søke det man kjenner mangler. Vi søker altså i verden etter det vi allerede er gitt i oss selv. Den som er tilfreds med det han har, vil ikke være utro. Jeg tenker ikke da på ektefellen, men den fred som Gud gir. For alt vi bruker livet på å søke i verden, er grunnet i et tomt hjerte.

Sånn jeg ser det.

Kommentar #93

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

jeg tenkte

Publisert nesten 9 år siden

Jeg tenkte at du mente at begjæret er en illusjon og derav mitt svar om det fysiske. Men ser man begjæret som en illusjon så forblir det vel det for "det du gir oppmerksomhet, gir du makt" i ditt liv som jeg skrev i en tidligere kommentar og noe mer makt har det ikke...enn det vi gir og slik sett forblir det en illusjon, om vi vil :)

Kommentar #94

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.
Jeg tenkte at du mente at begjæret er en illusjon og derav mitt svar om det fysiske. Men ser man begjæret som en illusjon så forblir det vel det for "det du gir oppmerksomhet, gir du makt" i ditt liv som jeg skrev i en tidligere kommentar og noe mer makt har det ikke...enn det vi gir og slik sett forblir det en illusjon, om vi vil :)

Ja, som en mental øvelse er nok det til en viss grad sant, men det er nok som sulten. Det hjelper lite å la være å gi den oppmerksomhet. Sulten blir ikke borte av den grunn. Som er hvorfor jeg mener vi må gi det hjertet behøver. Slik, og i min erfaring kun slik, hindrer man at begjæret blir det hele livet blir handlende om.

Kommentar #95

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

jeg er mye enig

Publisert nesten 9 år siden

Det er kilden man må fokusere på, der ligger kraften og løsningen, ikke fokuset på de negative elementer, eller sulten eller enannen definisjon...om jeg oppfatter deg rett :)

Kommentar #96

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.
Det er kilden man må fokusere på, der ligger kraften og løsningen, ikke fokuset på de negative elementer, eller sulten eller enannen definisjon...om jeg oppfatter deg rett :)

Ja, forsåvidt.. Det hjelper lite å gå å tenke på at man er sulten, når man burde få i seg litt mat. Skikkelig mat. :-)

Kommentar #97

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Vi er interressert i;

Publisert nesten 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Javel.  Så det er det du bedriver.

hvem du er, ikke hva du gjennomgikk for å komme dit.

Kommentar #98

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Hei Anne

 

Sitat Anne

Jeg innrømmer glatt at jeg ikke forstår alt, men jeg ser meg ikke forpliktet til å svare deg på det du spør om. For meg har det vært et pluss å kunne stille meg "uforstående" til bibelen og heller leve "naturlig". For de "bokstavtro" ser livet svart/hvitt og sånn ser de andre mennesker også. Bibelen tillater ikke nyansene, men livet er ikke sånn. Det betyr ikke at bibelen er feil, men at det ikke er meningen at man skal bruke den som en "oppskriftsbok" på livet. Livet skal leves, med alle de nyansene som finnes.

Mennesker flest ønsker å gjøre det som er godt, både for seg selv og sin neste. Det ligger helt naturlig i oss alle. Men plutselig når man blir en kristen, så skal dette bli en "kamp" og man er plutselig dårligere og "svakere" mennesker.

Bibelen har løsningen. Det ser ikke ut som du har funnet den, enda den ligger klart opp i dagen. Så vi kan godt enes om at jeg ikke forstår noenting. Men, den erkjennelsen har faktisk ført meg nærmere Gud og et langt stykke videre fra der jeg var for noen år siden, da jeg selv var konservativ og "bokstavtro". Jeg kan bibelen, men jeg la den bort og begynte å leve. Anbefales :-)

 

 

Rune

 

Nei du er ikke forpliktet til å svare noen, men man vet litt mer om hvilke kunnskap du har om dette viktige emnet, som berøre den troende i sin hverdag. Det å forstå romerne slik det står må man forstå med Åndelige øyne. I sin egen tolkning blir man ikke klokere på det som står i romerne. Det å leve eller forstå Bibelen som bokstav tro er ingen ulempe. Det faller bare naturligt inn i livet uten at man er bundet til dette, for man har alikavel frihet i kristus, begrunn av det Han gjorde for oss på korset. Man bruker Bibelen som en rettesnor for våre liv. Guds visdom er godt for oss.

Det finnes gode mennesker som lever like godt som kristne mennesker og mange lever til og med bedre liv en troende. Det er synden vi snakker om som holder oss borte fra Gud om man er troende eller ikke troende. Det er den som skaper avstand mellom menneske og Gud. Vi kan leve så godt liv man vil men alikavel holder det ikke til himmelen. kun Jesus Kristus holder til himmelen.

Det gode menneske merker ikke en kamp om synden i sitt liv for man selv mener at man holder seg til loven lever et godt liv med familien er ærlig og gode gjerninger, og de små tingene man da gjør som er synd er da ikke så næøye for det gode menneske, men synd er synd lite eller stort.  omvendelsen må til og troen på Jesus da først blir man renset i blodets kraft.

 

En som er kristen har allerede blitt en nyskapning i Kristus. men for å se at dette var en sann omvendeles så har man lagt fra seg sitt gamle liv begravd dette. men alikavel så kan man snuble å synde men ikke slik som før da man levde  i synden. man har den gamle naturen med seg selv om man har blitt en nyskapning, Derfor får vi strid mot vår gamle natur i oss, for den vil ikke det ånden vil og kjødet vil ikke det ånden vil, når vi ser dette så ser vi også vår svakheter, og når vi ser våre svakheter så vil man også forstå nådens kraft slik som den er, og da ser vi hvor avhenige vi er av den i vårt dagelige liv, og når man tar de valg man gjør i løpet av dagen så kan man se om den stygge ulven heller den gode ulven i oss har fått mat og næring , og forerr man den stygge ulven lenge nok, så vil synden i oss modnes og man vil begynne å leve slik som før. Det er forskjellen mellom å være født på nytt, å være en som ikke er kristen som lever i sin naturlige gode måte uten å ta så nøye på de små tingene i sitt liv, det er ikke snakk om å bli perfekte det blir man aldri før basunen lyder.

 

MEN Å ARBEIDE PÅ FRELSENS VEI ER SVÆRT VIKTIG Anne.

 

Glem ikke dette for man har lett for å bli sløv av denne verdens visdom et bedrag som får nåden til å virke som bruk og kast i våre liv når vi trenger så bruker man nåden, og når man ikke trenger nåden så er den ikke så viktig.Men jeg sier deg Når man lever i ånden da først er det ingen fordømmelse i kristus. for den som er kristen og lever i synden må ikke tro at det er ingen fordømmelse i kristus, man må omvende seg fra synden først.

Men du tenker gjerne jeg er jo frelst ja du er frelst. korset og blodet, og nåden er nok for meg ja det er det. men lever du som troende i synd så er det ikke lenger nok da må det omvendelse til for å begynne å leve i ånden og ikke i kjødet når man lever i synden.  Da først er det ingen fordømmelse da er nådens kraft i virke i våre liv.

 

 

mvh

Rune

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere