Rune Staven

402

Dine valg i ditt liv vil få konsekvenser på godt og vondt.

Publisert: 2. feb 2013

Hei

 

 

 

Vi tar dagelig valg i vårt liv, kansje man tar opptil 100 valg hver dag. Hvilke valg er det som er best for oss, og hvilke valg er det som behager Gud. Er det spørsmålet som dukker opp. Er det enkelt å ta de valgene som vi selv synes er best for oss? ja det tror jeg for det er ofte den enkle løsningen på vår vei. Men vil det hjelpe oss i vårt liv på sikt? valgene vi gjør i det dagelige live påvirker vår levemåte på godt og vondt fordi den gradevise tilvenningen vi har til verden forandrer oss mer en vi selv tror. For den vugger oss i søvnen. En som er listig, det er slanen som visker oss i øret at det er ikke så farlig. Nei kansje ikke men i leNgden så fører det oss lengere og lengere bort fra Gud, til en dag man bare har en sporadisk kontakt med Gud. Det er de valg man gjør i det åndelige heller i det kjødelige som er avgjørende for vårt kristne liv i dag.

 

Zak poonen

Gir oss et eksempel på den gradevise tilvenningen vi kan ha i denne verden, og hva slags konsekvenser det kan få for våre liv.

sitat

Tenk på den åndelige tilstanden til to brødre (begge ble omvendt samme dag), ti år etter deres omvendelse. En er nå en moden broder med åndelig sans som Gud kan overlate mye ansvar til i menigheten. Den andre er fremdeles et barn uten sans som alltid trenger å bli nært og styrket av andre.

Hva er det som har gjort denne store forskjellen mellom disse to?
Svaret er: De små valg som de tok hver dag i de ti årene av deres kristne liv.

Fortsetter de på den samme måten i de neste ti år, vil forskjellen mellom dem være enda mere synlig. I evigheten vil gradsforskjellen i herlighet være som forskjellen på en 2000 og en 5 watt pære.

En stjerne skiller seg fra en annen i herlighet" (1. Kor. 15. 41).

Se for deg en situasjon hvor du er på besøk i et hjem og du er fristet til å si noe om en spesiell bror (som du ikke liker) som ikke er til stede. Hva gjør du? Gir du etter for fristelsen og baktaler, eller vil du fornekte deg selv og holde munn? Ingen blir noen gang slått av Gud med spedalskhet eller kreft fordi de har snakket ondt om andre. Nei. Derfor er det mange som tror at slike synder ikke vil ødelegge livene deres. Derfor er det mange brødre og søstre som først i evigheten vil bli klar over at hver gang de levde seg selv, ødela de litt mer av seg selv. Da vil de angre på den måten de kastet bort

Når Jesus var fra evighet av hos sin Far i himmelen, trengte han aldri å fornekte sin egen vilje, for hans vilje var den samme som hans fars vilje. Men da han kom til jorden fikk han vårt kjød - det kjødet som hadde en egenvilje som var fullstendig motsatt Faderens vilje på hvert eneste punkt. Den eneste måten Jesus kunne gjøre Faderens vilje, var ved hele tiden å fornekte sin egen vilje. Dette var det kors Jesus bar gjennom sitt jordiske liv - korsfestelsen av sin egenvilje - og som han nå ber oss om å bære hver dag, hvis vi vil følge ham.

Det var den konstante fornektelsen av sin egen vilje som gjorde Jesus til en åndelig mann. Og det er fornektelsen av vår egenvilje som vil gjøre oss åndelige.

 

Noen sluttord

 

Jeg ser lignelsen om de ti jomfruer passer godt inn i dette eksemplet der alle i utgangs punktet er frelst, alle har olje på sine kanner i begynnelsen, men på veien så tar de fem uforstadige jomfruer stadig dårlige avgjørelser i sitt liv slik at det gradevis begynner å leve mer i det kødelige livet en det åndelige livet de er kalt til ved omvendelsen. De begynne å ta valg som kjødet er fornøyd med, og til slutt er oljen borte fra deres lampe, og dette skjedde under veis ved alle de valg man måtte ta, og alle de de ting man ikke forsaket i sitt liv, for man ville heller lyde kjødet i steden for å lyde Gud. Gud vet hva som er best for oss i vårt liv.

 Vi tar stadige valg i vår liv som påvirker oss dageligt. Men er vi oppmerksomme på at de valg som vi tar er godt for vår ånd ? Er det lett for oss å ta de dårlige valgene selv om de valgene ser gode ut der og da ? Hva gjør valgene med oss ? Ta en test på dette tenk igjennom og bruk en dag av ditt liv for hver gang du følger ditt hjerte så spør du deg selv er dette godt for min ånd heller mitt kjød. Du vil oppleve mer kamp en noen gang gjerne i dine valg. For du selv i kjødet ønsker å gjøre det enkelt for deg selv, og det er helt naturlig. Men det Ånden vil er vasnkeligere for det strider i mot kjødets lyster. Jesus hadde også valg Han måtte gjøre hver deg, men Han valgte alltid å Gjøre Guds vilje uansett hvor vanskelig det var, Han måtte til og med svette blod i sine hardeste kamper. Men Han sa la di vilje skje Far ikke som min vilje, Det handler om ovegivelse. Det handler om valg som gir oss velsignelser i livet. Hvor står man i dag ? på det åndelige planet på det kjødelige planet ? Er man mer glad i det kjødelige livet enn det åndelige livet. Jeg stiller meg også selv dette spørsmålet. Tenk igjennom vårt liv og se hvor mye av det vi lever behager Gud. og hvor mye av det behager oss selv. Er vi egoister heller er det bare kjærlighet til den verden vi lever som er naturligt for oss, fordi vi har tilvent oss denne måten å leve på.? Skal vi våkne opp heller fortsette å leve slik man selv vil.

Ta et eksempel

To som var like i utganspunktet. La oss si at de var tvillinger lik høyde lik vekt lik farge på hår, og øyne ja alt var likt, men på veien så gjorde den ene av tvillingene litt dårligere valg en den andre. Han begynte å spise av ting som ikke var så sundt for hans kropp, litt og litt ble hans kropp forandret etter noen år så kunne man fremdeles se likheter hos tvillingene men mye var forandret, men etter flere år så var det til slutt lite som lignet på at de var tvillinger. Den ene tvillingen døde før den andre begrunn av sine valg. Slik er det med oss også vi kan risikere å komme i fortapelsen når man begynner å ta valg som fører oss lengere og lengere bort fra Gud. Er du villig til å ta den sjansen, heller det det ikke så nøye ? Tenk igjennom dette det kan være et valg som er det viktigste du har tatt i ditt liv. Har du tenkt igjennom de valg du tar kan avgjøre din framtid ? Har du tenkt å gjøre noe med dette ? heller vil du alltid være slave under datidens kultur som præger denne verden?

 

mvh

Rune

 

Kommentar #1

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Been there, done that.

Kommentar #2

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

lest dette før ja

Publisert nesten 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Been there, done that.

men det er rart at det negative alltid skal være fokus

Kommentar #3

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.
men det er rart at det negative alltid skal være fokus

Noen koser seg med synd.  Rune "Heller" Staven koser seg først og fremst med andres synd.  Ja, såpass mye at han ukentlig må forderve vd.no med våset sitt.  Og ofte med akklamasjon fra et par som er like fattige i ånden som han selv.

Og sånn går no dagan......

Kommentar #4

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Hei Pål

Du er ferdige med dine valg, er det du prøver og si? Har du ikke fremdeles små og store viktige valg i ditt liv framover? eller er alt lagt til rette for deg slik du slipper å ta de nødvendige valgene i ditt liv ? Alle har valg hele livet igjennom. valgene stopper ikke før døden sier stopp.Og da vi de valgene vi tok i dette livet være avgjørende for det neste steget som kommer etter døden.

Mvh

Rune

Kommentar #5

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Hei Robert

Er livet viktig heller uviktig for deg? Du vet at forandringer i livet skaper noe positivt heller negativt. Hva velger man er spørsmålet? om de valgene man gjør for seg selv synes best der og da. så er det ikke sikkert at det vil gagne deg etter døden. for det er to endestasjoner i livet. og den frihet har vi til å velge selv fortapelsen heller livet. men uansett tro eller ikke tro så består livet av store og små valg.

Ha en fin dag Robert Hilse))

Mvh

Rune

Kommentar #6

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Hei Rolf

Dette handler ikke om bare synd. Det handler om livet i de valg vi gjør i det dagelige.på godt og vondt. noen skiller seg og det er ofte valg som er onde. noen lyger og det er beviste valg. noen spiser seg fete og det vil gå utover de selv. Du ser at valgene påvirker vår framtid på godt og vond. Gud vil det beste for oss. men hva hjelper det når vi velger vårt eget beste som mange ganger blir motsatt. Så man kommer ikke bort fra små heller stoe valg i livet enten du vil heller ikke

Nyt solen hvis den er der hos deg. Her skiner den i hvertfal mitt valg er enkelt jeg skal ut og nyte den. Ser du så enkelt var det)))

mvh

Rune

Kommentar #7

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.
men det er rart at det negative alltid skal være fokus

Det var noe jeg dreiv med den gang jeg sleit skikkelig med depresjoner og annen dritt. Man blir egosentrert og negativ.

Kommentar #8

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Du er ferdige med dine valg, er det du prøver og si?

Nei, for eksempel velger jeg å svare deg.. Et valg jeg tar, om enn ikke et av de viktige. ;-)

Det er fortapelsen jeg siterte, og hva jeg siktet til. Det virker som om du sitter og tror fortapelsen er noe som kommer etter dette livet engang. Det er feil. Det er nå du er fortapt, og dermed er det nå du trenger å kjenne Guds rike. Et dårlig valg er det å satse livet på en nåde for å ha bommet.

Kommentar #9

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Hei Pål

Valgene no i dette livet vil avgjøre om man er fortapt når Jesus kommer igjen for å dømme de levende og døde. Man kan ikke leve i nåden ved å bare leve i dårlige valg. Det bli å utnytte nådens sanne kraft.

Mvh

Rune

Kommentar #10

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Det med disse ti jomfruer. Vi SER jo at

Publisert nesten 9 år siden

mange mennesker som har kjørt seg fast må ha hjelp fra andre mennesker som har "olje" til overs - slik at de kan hjelpe de nedkjørte til å "fylle seg opp med olje" igjen. Slik kan man også se det. Derfor er det GODT å ha overskudd med Guds olje i sitt liv - slik at man alltid har noe å gi til andre. Slik er også misjons-virksomheten - gi til nesten det våre hjerter er fylte av, nemlig Jesus Kristus.

(Ellers ser det ut som vi er i samme "klubb" - "Internett-misjonær-klubben" og DEN liker jeg meg i - iallefall). ALT GODT til deg og Gud velsigne deg i Jesu navn.

Kommentar #11

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Valgene no i dette livet vil avgjøre om man er fortapt når Jesus kommer igjen for å dømme de levende og døde. Man kan ikke leve i nåden ved å bare leve i dårlige valg. Det bli å utnytte nådens sanne kraft.

Dette er bare en fantasi du tror på som sannhet. En tolkning som hører hjemme langt inne i tyttebærskogen.

Kommentar #12

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rolf-Erik Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Og ofte med akklamasjon fra et par som er like fattige i ånden som han selv.

Synes du bør utdype hva du mener med fattig i ånden? Fordi han tror eller fordi hva...?

Er ikke selv blant Stavens fans, til det er han en smule vidløftig i sitt engasjement, men dette var å gå litt langt uten å vise til grunnlaget for det "fattige i ånden".

 

Kommentar #13

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Hei Pål

Hva er sannhet for deg i denne samnenheng?

mvh

Rune

Kommentar #14

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Hei Torill

Det er viktig slik du skriver. Hjelpe og påminne verandre om Guds ord. en som er sterk kan hjelpe den svake. For alle er vi på vei. og da er det viktig med de små dagelige valg vi gjør i våre liv. slik at vi kan vandre i ånden og ikke i kjødet.

Guds fred søster.

Mvh

Rune

Kommentar #15

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Du mener vel ikke at det å leve i ånden er ensbetydende med det å (f.eks) ikke baktale, ikke skille seg, ikke lyve osv? Da er det i så fall mange ateister som lever i ånden.

Kommentar #16

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

livet er viktig

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Er livet viktig heller uviktig for deg? Du vet at forandringer i livet skaper noe positivt heller negativt. Hva velger man er spørsmålet? om de valgene man gjør for seg selv synes best der og da. så er det ikke sikkert at det vil gagne deg etter døden. for det er to endestasjoner i livet. og den frihet har vi til å velge selv fortapelsen heller livet.

for viktig til at jeg skal tro på kristen arvesynd.

karma i buddhisme handler så absolutt om å gjøre gode valg.kjærlighet.og ikke å søke egen frelse og gi blaffen i andre.

ser lite jesus i fordømmelse.men mye frykt.

Kommentar #17

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

her er olje

Publisert nesten 9 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.
mange mennesker som har kjørt seg fast må ha hjelp fra andre mennesker som har "olje" til overs - slik at de kan hjelpe de nedkjørte til å "fylle seg opp med olje" igjen

glede er overskudd.hallelujah!

Gledens Olje - YouTube► 4:13► 4:13www.youtube.com/watch?v=XHwuPV7Tuvc2. des. 2012 - Lastet opp av joten803:34. Watch Later Handelstanden: "Talking Mats Aronsen Bullshit Blues."by tot22to222 views; Alf og Gina ...
Kommentar #18

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.
for viktig til at jeg skal tro på kristen arvesynd.

Arvesyndslæren er ikke kristendom men Antikrist/ Kirkens lære i Jesu navn.

Hadde Kirken elsket Gud hadde de holdt Hans bud og gjort folk frie i Kristus. 

Konsekvensen av synd (ett valg) er døden og vi blir dømt i henhold til:

Fork 12,13 Enden på det hele, efterat alt er hørt, er dette: Frykt Gud og hold hans bud! Det er hvad hvert menneske bør gjøre. 

 

En lovløs lære og lærer holder ikke budene og frykter ei heller Gud men eget skinn fra helvetes ild, eller skjærsild, ja hvorenn ilden er. For de tror ikke på Gud men djevelen og dyrker ham uvitende.

Kommentar #19

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Hei Anne

En Ateist kan aldri leve i ånden da, han ikke er født på nytt. En kristen som er født på nytt vandrer i ånden og ikke kjødet.Det er det nye livet men en kristen har sine valg. og om han velger den brede veien og lever på den veien så vandrer han i kjødet og ikke i ånden. Da vandrer han i gråsonen til oljen har rent ut. når den er tom og Jesus kommer tilbake så er det for sent. Da blir porten stengt.og man er fortapt. Det er slik det står.Det er de små valgene på veien som ble avgjørende for hans liv.

Mvh

Rune

Kommentar #20

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Poenget var...

Publisert nesten 9 år siden

at det å "leve i ånden" ikke kan være ensbetydende med å ta rette valg (ikke synde). Det må være noe annet, eller i det minste noe mer. For mange ateister lever da mer "rett" og klarer "bibelens påbud" bedre enn mange kristne. Og det til og med uten å gjøre noe stort nummer ut av det. Man bare er sånn...

 

Kommentar #21

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
En Ateist kan aldri leve i ånden da, han ikke er født på nytt.

Du er ikke født på ny bare fordi en doktrine sier at du er det. Det blir som å tro du har spist mat fordi du har lest at det er hva som skjer på ettermiddagen.

Så kan du forklate meg hva du egentlig mener med dette? Sånn rent praktisk. Hva skjer..? Hvordan vet du at du er født på ny?

Kommentar #22

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Hei Anne

Paulus taler mye om å vandre i ånden. og det har en sammenheng med de dagelige valgene den troende tar. døde kjødets gjerninger slik at synden ikke får modnes i hjertet. For de valg man gjør i de små. får betydning på sikt i vårt kristne liv for gradevis vil det bli forandring når man til stadig tar valg som gagner kjødet vårt. For kjødet står ånden i mot. og ånden står i mot kjødet . Viktig å synligjøre dette for seg selv. slik at ikke søvnen kommer over kristne. for det er lett å ignonere synden som en konsekvens av de små valgene vi hadde gjort i forkant. forstå den som vil. men dagelig må man være bevist på sine holdninger slik at frukten kan vokse fram i.  vårt liv Det finnes sikket ateister som lever et renere liv enn kristne.

Mvh

Rune

Kommentar #23

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Slik virker DHÅ

Publisert nesten 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Så kan du forklate meg hva du egentlig mener med dette? Sånn rent praktisk. Hva skjer..?

Du kan jo lese litt om det selv også Pål.  Men jeg har slått det opp for deg.  1. Pet 1. 22-25:

  22 Ved å lyde sannheten har dere renset sjelen så dere kan leve i oppriktig søskenkjærlighet. Elsk hverandre inderlig av et rent hjerte! 23 For dere er født på ny, ikke av forgjengelig sæd, men av uforgjengelig, ved Guds levende ord som er og blir. 24 For

           alle mennesker er som gress
           og all deres prakt som blomsten i gresset.
           Gresset visner, og blomsten faller av, 
          
    25  men Herrens ord varer til evig tid. 
Dette ordet er evangeliet som er forkynt for dere.

Kommentar #24

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

De som tror på Jesus

Publisert nesten 9 år siden

blir født på ny.  Ved oppstandelsen fra de døde, blir de som tror på Jesus frelst og får evig liv. Slik 1. Pet 1, 3-5 forteller oss:

3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde,  4 til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere,  5 dere som i Guds kraft blir bevart ved tro så dere når fram til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende.

Paulus forteller oss hvordan det skjer.  Rom 6, 3-11:

3 Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død?  4 Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv.  5 Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans.  6 Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at den kroppen som er underlagt synden, skulle tilintetgjøres og vi ikke lenger skulle være slaver under synden.  7 For den som er død, er befridd fra synden.  8 Er vi døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve med ham.  9 Vi vet jo at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer; døden har ikke lenger makt over ham. 10 For døden han døde, den døde han for synden, én gang for alle, men livet han lever, det lever han for Gud. 11 På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus

Kommentar #25

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Paulus taler mye om å vandre i ånden

Ja, men det er ingenting som tyder på at du forstår hva det vil si å "vandre i ånden", når du trekker inn baktaling, skilsmisse og andre "synder". Og bør man egentlig "undervise" når man ikke forstår bibelen eller det man "underviser" om?

Kjødelige kristne har fokus på det synlige, det de "sanser". Ergo: En som utelukende fokuserer på synd og definerer og plasserer mennesker utfra det de gjør/ikke gjør, er vel i aller høyseste grad kjødelig?

 

Kommentar #26

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Du kan jo lese litt om det selv også Pål.  Men jeg har slått det opp for deg.

Jeg har da lest. Jeg spør om din forståelse.

Kommentar #27

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Du er ikke født på ny bare fordi en doktrine sier at du er det.

Det står faktisk ikke hvordan man blir født på ny. Man har tatt noen løsrevne vers (Joh.3.3, og rom.10.9-10), "tro og bekjenn, og vips du er født på ny". Men det er ingen som har noe god forklaring på hva det betyr. Har du den rette bekjennelsen av troen på Jesus og gjør som det står, "da er du født på ny". Kanskje det er sånn, kanskje ikke. Jeg tror kanskje ikke :-) Et minstekrav er vel at man skal forstå det man tror på og forholder seg til.

Kommentar #28

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Kjødelige kristne har fokus på det synlige, det de "sanser

Vel, hvordan forstå følgende uten sansing?

Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.

Kommentar #29

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Er det dette du spurte etter?

Publisert nesten 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har da lest. Jeg spør om din forståelse.

Jeg stusser litt over spørsmålet ditt.  Om min forståelse av hva?

Om å bli født på ny - det er å bli et forandret menneske.  Troen forandrer.  Ånden til de som kommer til tro - får Jesu ånd.  Vår ånd forandres og vi forandres.  Mennesket er tre.  Kropp - sjel- ånd.

Slik som DHÅ kom over Jesus da Han ble døpt av Johannes - slik får de som blir døpt i den kristne dåpen DHÅ.  Da Jesus ble omskjært den åttende dagen - slik er Han omskjært for alle som tror på Han.  Jesus døde på korset for de som tror på Han.  Slik Jesus sto opp fra de døde, slik står de som tror på Han opp fra de døde.  Til et evig liv hos Gud.  Slik Jesus for opp til himmelen, slik også for de som tror på Han.

Er vi døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve med ham.  9 Vi vet jo at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer; døden har ikke lenger makt over ham. 

Døden har ikke lenger har noen makt over Jesus.  Han vant jo over døden.  Da vant Han også over døden for de som tror på Han.  Døden har ikke lenger makt over de som tror på Jesus. Han sto opp for de som tror.  Jesus lever og de som tror på Han lever etter døden.

Et kort svar.  Håper det er tydelig og forståelig.

Mvh 

Kommentar #30

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
 Håper det er tydelig og forståelig.

På hvillen måte ble du forandret?

Kommentar #31

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Vel, hvordan forstå følgende uten sansing?

Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.

Du kan ikke sanse den freden med dine fysiske sanser.

Og jeg mener at en kjødelig kristen bruker sine fysiske sanser til å "vurdere" (andre) mennesker, og er dermed kjødelig. Gud ser oss annerledes og ser også kanskje litt lengre og "videre" enn det vi kjødelige gjør.

Kommentar #32

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Fra trelldom til frihet

Publisert nesten 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
På hvillen måte ble du forandret?

Jeg kom til tro.  Jeg ble fri og fri fra bekymringer/angst.  Nå tror jeg at all angst kommer fra dødsangst.  Angsten forsvant som dugg for solen.  

Jeg ble mye mer oppmerksom på egen samvittighet.  Jeg leste Bibelen og forsto hva jeg leste. Det var ren prosa for meg.  Det viktigste og vanskeligste å beskrive er hvordan livet utvidet seg. Fra en trang kanal.  Jobb, økonomi, sport, hobbyer osv.  Til en vid kanal.  Til noe mye mer og noe mye rikere. Livet ble mye større.  Egentlig til noe helt fantastisk.

Fri fra lenkene er vel den store forandringen heter det visst.  Friheten er vel det jeg vil understreke samt hvor utrolig stort og godt livet ble.  Til å omfatte så mye mer.  Kjærligheten ble sterkere.

Så forsto jeg lovnadene og stoler på dem.  

For prektig er jeg ikke og vet jeg trenger tilgivelse.  Jeg stoler på lovnadene og nåden.  Jeg legger min byrde over på Jesus.  Har jeg bekymringer så gjør jeg som Peter sier i 1. Pet 5, 7:

Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.

I bønn gjør jeg dette og det fungerer alltid.  Jeg blir fri og ved denne bønnen fri fra bekymringer. 

Kommentar #33

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Du kan ikke sanse den freden med dine fysiske sanser.

Man sanser den ved fraværet av utilfredstilte behov. For det er hva fred er. Det å være oppfylt.

Kommentar #34

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Sann fred

Publisert nesten 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Man sanser den ved fraværet av utilfredstilte behov. For det er hva fred er. Det å være oppfylt.

Fred er noe annet for meg Pål.  Noe annet og mye mer enn det du beskriver.  

Fred er å hvile helt fri fra alle jordlivets bekymringer.  Fred er å hvile hos Gud - i lovnadene fra Gud.  Sann fred finner vi kun hos Gud.

Kommentar #35

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Jeg kom til tro.  Jeg ble fri og fri fra bekymringer/angst.  Nå tror jeg at all angst kommer fra dødsangst.  Ansten forsdvant som dugg for solen.  

Takk. Det var et svar grunnet i din egen forståelse. Men dette er da ikke noe som kun skjer kristne, så jeg har fremdeles problemer med å forstå dette ut fra et kristent perspektiv.

Kommentar #36

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Fred er noe annetfor meg Pål.

Du sier det er noe helt annet for deg, også gjentar du bare mine beskrivelser. Ikke spill dum. Ja, for du spiller, right?

Dette skrev jeg i går kveld.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat17/thread359532/#post_359532

Kommentar #37

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

For en enorm arroganse!

Publisert nesten 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Takk. Det var et svar grunnet i din egen forståelse. Men dette er da ikke noe som kun skjer kristne, så jeg har fremdeles problemer med å forstå dette ut fra et kristent perspektiv.

Da kan jo du for en gangs skyld fortelle om dine egne opplevelser.  De holder du jo tett inntil brystet.

Hvordan forandret du deg - hva slags opplevelser fikk du - hva gjorde at du kom til tro - hvorfor tror du at du alene har rett - hvorfor tror du alle andre bortsett fra deg har et bilde av Gud.

Hva har du forstått som ingen andre har forstått.  Du kan jo forklare deg og ditt.

Du spør og kritiserer, får svar andre legger mye arbeid i.  Så ser en hva slags holdning du har til andre mennesker på dine arrogante svar.

Kommentar #38

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Du sier det er noe helt annet for deg, også gjentar du bare mine beskrivelser. Ikke spill dum. Ja, for du spiller, right?

Dette skrev jeg i går kveld.

Nå gidder jeg snart ikke mer.  Spiller? Dum? Ha.

Jeg hadde ikke lest hva du skrev i går kveld.  Nå har jeg lest det og det var godt skrevet.

Kommentar #39

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Da kan jo du for en gangs skyld fortelle om dine egne opplevelser.  De holder du jo tett inntil brystet.

Nei, alt jeg sier har jeg fra egne opplevelser.. Så de holder jeg alt annet enn tett inntil brystet.

Kommentar #40

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Nei, alt jeg sier har jeg fra egne opplevelser.. Så de holder jeg alt annet enn tett inntil brystet.

Du dømmer i øst og vest.  Du vet jo alt.  Så hvorfor spør du andre?

Kommentar #41

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Hvordan forandret du deg - hva slags opplevelser fikk du - hva gjorde at du kom til tro - hvorfor tror du at du alene har rett - hvorfor tror du alle andre bortsett fra deg har et bilde av Gud.

Jeg har planer om å redegjøre for dette i et innlegg, men det er nok der til å fylle en bok, så enn så lenge har det forblitt med planene. Da med unntak av din stråmann her. Jeg tror da ikke at jeg alene har rett.. Hvordan har du kommet opp ned den tanken? Ei heller tror jeg at alle andre enn meg har et bilde av Gud. Så det er nok en stråmann.

Kommentar #42

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Da med unntak av din stråmann her. Jeg tror da ikke at jeg alene har rett.. Hvordan har du kommet opp ned den tanken? Ei heller tror jeg at alle andre enn meg har et bilde av Gud. Så det er nok en stråmann.

Ja du har noen spesielle oppfatninger av andres meninger og tro.  Har du begynt med konspirasjonsteorier også?

Kommentar #43

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Det jeg gjør er å gå i mot det løgnaktige dogmet om Jesus som eneste sanne vei. På samme måte som jeg går i mot all rettroende religion. Dette gjør jeg på bakgrunn av egne opplevelser, og anderes beskrivelser av sine. Jeg går også mot bokstavtro religion, da jeg mener det er den som ligger til grunn for slik rettroende tenkning. Og dette argumenterer jeg for. Siert du at jeg ikke har rett til å fremme mine betraktninger?

Er det noe du mener jeg har fostått galt, må du gjerne ta det opp med meg. Jeg eier ingen sannhet, men har ene og alene mitt syn og perspektiv.

Kommentar #44

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Ja du har noen spesielle oppfatninger av andres meninger og tro.  Har du begynt med konspirasjonsteorier også?

Her bør du være mer konkret.

Kommentar #45

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Du er ikke født på ny bare fordi en doktrine sier at du er det. Det blir som å tro du har spist mat fordi du har lest at det er hva som skjer på ettermiddagen.

Så kan du forklate meg hva du egentlig mener med dette? Sånn rent praktisk. Hva skjer..? Hvordan vet du at du er født på ny?

Hei Pål

 

 

Doktrine.? er doktrine blitt en del av Guds ord ? Bibelen  og Guds ord er klar i sitt ord til den omvendte menneske som omvender seg fra synden. Man blir et nytt menneske, Jesus Hadde en samtale med Nikodemeus, en sen kveld, Da han kom til Jesu for å høre om hvordan man kunne bli født på nytt, Han trodde at man måtte komme ut av mors liv igjen. og det mente han var umuligt, og selfølgelig er det umuligt. Paulus taler mye om å bli en nyskapning i Romerne. Den nye skapningen blir vi når vi forlater vårt gamle jeg. Hva er mitt gamle jeg, jo synden er mitt gamle jeg. jeg legger av meg synden jeg gjorde før Jesus vant over syndens makt og slik ble vi frie, ikke i min egen kraft men I den Hellige Ånd jeg har fått som pant i mitt liv, som leder meg inn i det nye livet, og som gir meg et nytt sinn og hjerte slik påvirker den hellige Ånd meg hver dag i mitt liv. til å forandre livstil for å bli formet lik Jesus på vår vandring i Helligjørelsen. Det å bli født på nytt merker man i sitt dagelige liv, den frukt som vokser fram man har ikke lyst til å gjøre det onde, men jager etter det gode. Det nye livet gjør noe med ditt sinn og ditt hjerte.og troen vokser på veien for hvert steg man tar i tro og håp.

 

mvh

Rune

Kommentar #46

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Ja, men det er ingenting som tyder på at du forstår hva det vil si å "vandre i ånden", når du trekker inn baktaling, skilsmisse og andre "synder". Og bør man egentlig "undervise" når man ikke forstår bibelen eller det man "underviser" om?

Kjødelige kristne har fokus på det synlige, det de "sanser". Ergo: En som utelukende fokuserer på synd og definerer og plasserer mennesker utfra det de gjør/ikke gjør, er vel i aller høyseste grad kjødelig?

Hei Anne

 

 

))) forstår hva det vil si å vandre i ånden. mmm Det å være salt og lys og det å bære frukter i sitt liv kommer av det nye livet i Kristus, I det nye livet i kristus så er vi blitt nyskapninger, og når man vamdrer bort fra sitt gamle liv som var i kjødet så begynner man å vandre i ånden i det nye livet. Det er det du ikke skjønner helt Anne. Slik du svarer så blir jeg i tvil om du vil helle forstår dette.Forstår Bibelen Guds ord blir åpenbart for alle som ønsker å forstå den som en dåre, ikke om man er klok i seg selv men vis i sin egen dårskap og slik Gud vil vi skal forstå Hans ord. Når man leser det rett ut slik det står så vil det bli gitt den visdom vi trenger for å forstå det enkle som en dåre forstår dette. ikke vanskeligjør dette for deg selv. Både kjødelige og den som vandrer i ånden har fokus på det synelige, hvis man ikke kunne se hva fristelsen var hvordan stå i mot dette da?

Å fokusere på synd er noe ennhver i Bibelen har gjort, det er det evangeliet også handler om å vende oss i fra synden, omvedelen er det viktigste steget og valget et menneske kan gjøre Anne, for den som ikke vil forstå dette må be om visdom over dette. kjødeligehete er den som ignonere synden, den åndelige synligjør dette og beskjenner dette for seg selv og andre slik vokser man i sin svakhet og på den måten vil man ha visdom om nådens undrfulle kraft og virke Anne:) å LEVE I NÅDEN OG I BLODETS KRAFT ER EN FRIHET. HVIS MAN ER VILLIG TIL Å SE Å FORSTÅ DETTE:)

 

MVH

Rune

Kommentar #47

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Nei, alt jeg sier har jeg fra egne opplevelser.. Så de holder jeg alt annet enn tett inntil brystet.

Hei Pål

 

Hvis dine opplevelser er lys, men alikavel lys i mørket? Er det en følelse opplevelse ? Heller en tros opplevelse som driver deg viderè?

 

 

mvh

Rune

Kommentar #48

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Det jeg gjør er å gå i mot det løgnaktige dogmet om Jesus som eneste sanne vei. På samme måte som jeg går i mot all rettroende religion. Dette gjør jeg på bakgrunn av egne opplevelser, og anderes beskrivelser av sine. Jeg går også mot bokstavtro religion, da jeg mener det er den som ligger til grunn for slik rettroende tenkning. Og dette argumenterer jeg for. Siert du at jeg ikke har rett til å fremme mine betraktninger?

Er det noe du mener jeg har fostått galt, må du gjerne ta det opp med meg. Jeg eier ingen sannhet, men har ene og alene mitt syn og perspektiv

Hei Pål

 

 

Da er du lik en dåre fra denne verdens visdom som gjør seg vis i sine egne øyne, men en dåre i Guds visdom. For Bibelen taler rett ut slik den står, en som tolker bibelen blir ofte sittenes med sin egen visdom og fyller ofte livet sitt med tomme ord som holder en kort stund, ingen levende kilde vil velle fram fra den sprukne brønnen som er fra verden. Kun den kilde som er levende fra den brønn som aldri tar slutt, kan vise deg veien sannheten og livet Jesus er den veien kun Han alene.

 

mvh

Rune

Kommentar #49

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Forstår Bibelen Guds ord blir åpenbart for alle som ønsker å forstå den som en dåre

Jeg er ikke så forvirret at jeg ikke skiller mellom "Bibelen Guds ord" og Rune Stavens tolkninger av Guds ord.

Evangeliet er forsoning mellom Gud og menneskene. Også med de som ikke tror. Da kan umulig synd og alt det gale man gjør, være det sentrale i evangeliet. Det står faktisk at "Gud tilregner dem ikke deres misgjerninger mer". Når ikke Gud tilregner oss våre misgjerninger, hvorfor skal vi drive med slikt? Hvorfor ikke formidle videre det egentlige evangeliet, at synden er sonet. Dersom man tryner, så har vi nåden. Men du skriver som om det er den største selvfølge at folk ønsker å gjøre "ondt" og synde. Det stemmer ikke. De aller flest strekker seg langt for å gjøre det som er godt. Kanskje det ikke er bra nok for deg, men jeg tror det er bra nok for Gud.

Kommentar #50

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hvis dine opplevelser er lys, men alikavel lys i mørket? Er det en følelse opplevelse ? Heller en tros opplevelse som driver deg viderè?

Nå mener jeg tillit er et bedre ord enn tro, da det er den form for tro som driver en videre. Og selv i de mørkeste stunder har jeg hatt en tillit til at det finnes et svar på min søken. En søken som har vært ganske ekstrem til tider, og ved det i praksis destruktiv. Men kanskje trenger man en tur ned i helvete for å forstå at det man søker er himmel. For meg ble det i alle fall slik.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere