Th0rm0d N0rd&hl

17

Hvor lenge må jeg finne meg i at dårer skal ha medbestemmelse over mitt liv?

Jeg ønsker ikke å henge ut en enkelt religion. Alle er like ille og tuftet på vannvidd.

Publisert: 19. jan 2013

Jeg beskyldes for å hate kristendom. Der er litt feil. Jeg forakter religiøse mennesker, men jeg føler ikke noe hat. Heller litt undrende: "Og dere har lov til å kjøre bil?" kanskje, men ikke noe mer enn det.

Religion er roten til alt ondt. Litt satt på spissen, men hederlige unntak er, som kjent, det som bekrefter en regel.

Det er større sansynlighet for å oppnå "Peace on earth" ved å forby religion enn ved å oppretholde anakronismene.

Tell til 10, spør dere selv 10 ganger og svar tilslutt ærlig:

"Hvordan hadde livet på jord vært uten en gud?"

"Er det mulig at godhet er et resultat av intelekt?"

"Hvordan hadde mitt liv artet seg uten det falske løftet om evig liv?"

"Er dere klar over at kun ytterst få av dere tilhører de noen og førti stammene?"

Kommentar #1

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Demokrati er fryktelig!

Publisert rundt 9 år siden

Sitat: Hvor lenge må jeg finne meg i at dårer skal ha medbestemmelse over mitt liv?

Så lenge vi har demokrati som ikke er begrenset til politiske retninger som ikke blander seg inn i EGNE VALG, så lenge man ikke overfaller andre.

Skjønner du at du kom med et av de aller beste argumentene mot demokrati i dagens former?

Dersom demokrati er selvbestemmelse, så har vi fint lite demokrati.

Tullinger stemmer på Ap og andre partier og lar seg manipulere av politikere, og har gjennom stemmeseddelen medbestemmelse i mitt liv. Det er fryktelig.

Være seg om de er religiøse eller SVere.

Kommentar #2

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Th0rm0d N0rd&hl. Gå til den siterte teksten.
Jeg ønsker ikke å henge ut en enkelt religion. Alle er like ille og tuftet på vannvidd.

Jeg beskyldes for å hate kristendom. Der er litt feil. Jeg forakter religiøse mennesker, men jeg føler ikke noe hat. Heller litt undrende: "Og dere har lov til å kjøre bil?" kanskje, men ikke noe mer enn det.

Religion er roten til alt ondt. Litt satt på spissen, men hederlige unntak er, som kjent, det som bekrefter en regel.

Det er større sansynlighet for å oppnå "Peace on earth" ved å forby religion enn ved å oppretholde anakronismene.

Tell til 10, spør dere selv 10 ganger og svar tilslutt ærlig:

"Hvordan hadde livet på jord vært uten en gud?"

"Er det mulig at godhet er et resultat av intelekt?"

"Hvordan hadde mitt liv artet seg uten det falske løftet om evig liv?"

"Er dere klar over at kun ytterst få av dere tilhører de noen og førti stammene?"

Hei Thormod

 

 

Jeg liker Heller ikke religionen. Jeg ser ikke på hva menneskene gjør heller har gjort. De får selv stå for skadene de har påført andre ved å bruke Guds navn i I religionens vold. Hvis De ikke hadde trodd på Gud så hadde de funnet et annet navn og brukt en unskyldning til å skylde på andre en seg selv. Det egoistiske menneske finner ikke skyld i seg selv spesielt ikke ikke relgionens kraft.

 

Livet På jorden uten Gud hadde vert utenkeligt.

Godhet er det noen som er god tvers igjennom?

Uten løfet om det evige liv så hadde det vert rart og uten håp

Når det gjelder det siste spørsmålet så er det vårt valg om vi ønske å bli frelst.

 

Jeg ser ikke på religionen jeg ser på jesus kristus den som var uten synd Han som gav sitt liv for oss. Han som kom med Nåde og Sannhet. Han ser jeg på ikke religionen som fører mye ondt med seg. Det gjorde ikke Jesus. se på Han istede for menneskene.

 

 

mvh

Rune

 

Kommentar #3

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Religion

Publisert rundt 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Det egoistiske menneske

Hvorfor er begrepet egoisme viktig for deg, når det ikke finnes på grunnteksten, og stort sett ikke i en eneste oversettelse?

Jo, det skylder RELIGIONEN du tror du er fri fra. Ellers ville det vel vert en del av åpenbarelsen? Du sitter imidlertid fast i din religion, og kommer derfor trolig ikke til å ta et oppgjør med dette.

Du har altså religiøst selvbedrag.

Kommentar #4

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Her var det mye grums

Publisert rundt 9 år siden

Overskriften på innlegget til Nordahl burde vært: "Jeg er rasist og stolt av det". Man skal lete lenge etter personer som har et så nedlatende syn på andre mennesker. Se bare på karakteristikkene han krydrer teksten sin med: dårer, vannvidd, forakter, roten til alt ondt. Hva skal man si til slikt? Hvor var det oppdragelsen av denne karen mislyktes?

Først må jeg bare spørre: Hvilke dårer er det som har medbestemmelse over ditt liv? Det er mange politikere jeg ikke er enige med som tar avgjørelser som har innvirkning på mitt liv. Siden de er demokratisk valgt, velger jeg å finne meg i dette, og heller arbeide for at mine favoritter kommer i posisjon til å bestemme neste gang. Hva er det egentlig du ikke vil finne deg i?

Du skriver at du forakter religiøse mennesker. Her fremstår du som et svært lite sympatisk menneske. Jeg har venner fra andre religioner, og venner som er langt fra meg selv politisk, men jeg forakter dem ikke for det. Jeg setter heller pris på at vi er forskjellige. Det å forakte noen fordi de er annerledes enn deg selv er temmelig ufint. Vi mennesker er forskjellige, og vi bør respektere det at ikke alle mener og tror det samme som oss selv. Vi kan synes at de er rare eller dumme, men å forakte noen, er å gå over streken. Her er en definisjon av forakt: "Forakt eller ringeakt er en intens følelse av despekt og motvilje. Det ligner hat, men innebærer følelse av overlegenhet/nedlatenhet. En person som forakter en annen ser ned på den personen. Forakt kan være relatert til følelse av vemmelse og bitterhet." En slik måte å tenke på andre mennesker er ikke noe å skryte av.

Så kommer mantraet "religion er roten til alt ondt". Dette er den største løgnen dere ateister spyr ut av dere. I følge denne teorien burde du være et veldig sympatisk menneske - du tar jo avstand fra religion, som jo er roten til alt ondt. Men jeg får ikke noe inntrykk av at du er et spesielt godt menneske i det du skriver. Land som Kina og Sovjet som skulle være uten religion var ikke spesielt gode - heller tvert imot. Jeg kan ikke snakke om andre religioner, men kjenner en god del til kristne. De kristne jeg kjenner gir masse penger for å hjelpe folk i andre deler av verden. Noe av det går til misjon, som du sikkert ikke liker, men det går også mye til bistandsarbeid av forskjellig slag. Disse pengene blir gitt på grunn av at de har en tro. Ungdommer jeg kjenner går hver uke på besøk til narkomane med mat og andre ting. Dette gjør de på grunn av at de har en tro. Andre ungdommer jeg kjenner jobber gratis med å gi innvandrere norskopplæring. Dette gjør de fordi de har en tro. Jeg kunne ha fortsatt lenge. Hvordan rimer dette med at religion er roten til alt ondt? Er dette onde gjerninger? Eventuelt hvilke onde gjerninger har du i tankene? 

Et annet problem med det du skriver er at du plasserer alle religioner i samme bås. Noen er pr. definisjon fredeligere enn andre. Derfor blir det urettferdig å gi alle religioner skylden for at det ikke er fred på jorden. Jeg tviler forøvrig sterkt på at det ville bli fred på jorden uten religioner. Forlk som ikke tror på noe slåss like mye som religiøse mennsker, de dreper like mye som religiøse mennesker osv.

Så til spørsmålene dine:

1. Hvordan hadde livet på jord vært uten en gud? Siden jeg er kristen, tror jeg ikke vi hadde hatt en jord uten Gud, siden det er han som har skapt den.

2. Er det mulig at godhet er et resultat av intellekt? Dette ser jeg på som sterkt tvilsomt. Det er ingen bevisbar sammenheng mellom intellekt og godhet. Det finnes mange mennesker som er langt fra intellektuelle, men gode, og omvendt. Kanskje noen har forsket på dette?

3. Hvordan hadde mitt liv artet seg uten det falske løftet om evig liv? For min del er ikke dette et falsk løfte. Jeg tror at det finnes et evig liv, og forholder meg til det. 

4. Er dere klar over at kun ytterst få av dere tilhører de noen og førti stammene? Er litt i tvil om hva du mener med dette spørsmålet. 

Til slutt kan vi jo spørre oss om du er i konflikt med straffeloven:

Straffelovens § 135a, som ofte omtales som rasismeparagrafen, lyder:

"Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Likt med en offentlig fremsatt ytring, jf. § 7 nr. 2, regnes en ytring når den er satt frem slik at den er egnet til å nå et større antall personer. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte.
     Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres
a)    hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b)    religion eller livssyn, eller
c)    homofile legning, leveform eller orientering."

Føler du deg truffet...?

Kommentar #5

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Å si at "religion er roten til alt ondt" er å dra det litt langt. Europa og Midtøsten har lang historie med religionskriger som fremdeles pågår.

Resurser av div slag er også et stort konflikt emne. Se på Sørøst Asia i dag så ser det nesten ut som tredje verdenskrig vil starte, trolig med Kina på ene siden og Vietnam, Filippinene, Malaysia og Malaysia (og kanskje Japan) på andre siden.

Kommentar #6

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

når ble religiøse

Publisert nesten 9 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.
Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres
a)    hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b)    religion eller livssyn, eller
c)    homofile legning, leveform eller orientering."

en egen rase?er ikke dine utsagn da like rasistiske?på 70 tallet kalte de venstreskrudde alt de ikke likte for fascisme.er ikke dine ytringer like unyanserte?

Kommentar #7

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Hei Arild

Du tillegger meg meninger som jeg ikke har. Hvem er egoet her.? Hvem skapte religionen? Gud heller menneske ? Hva sier dette om menneske? Har vi noe å rose oss av ? Du skriver fra ditt hodet i ditt svar Arild ikke med ditt hjerte. Hvorfor bruke så mye tid på å være negativ mot meg. Er du ikke opptatt av sannheten som du i det siste har skrevet så varmt om. Menneskene i seg selv er egoistiske det er en tjensgjerning man ikke kommer utenom. det ligger i vår natur. Heller er du uenig? Det handler ikke om egoisme står i grunnteksten heller ikke, men du finner ord som grådig. For meg er ikke religionen annet enn misbruk av makt og kraft.Og det er et ord for dette egoisme.For meg ligger min frihet i Kristus. I korsets og blodets kraft. Der er sannhet oh Nåde for alle. I religionen er løgn og bedraf som er lik egoisme og kynisme. trist men sant. Jesus var ikke en religion Han var håpet på noe nytt hoss menneskene vår frelser fra vår gamle natur. Men dett var ikke noe nytt fra deg Arild. Håper at du ser dette en dag. 

Ha en fin dag videre.Hilse ))Guds fred

mvh

Rune

Kommentar #8

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Prøvd mange ganger....

Publisert nesten 9 år siden

Et hvert oppegående tenkende menneske som kan lese vet dette veldig godt. Det har vært prøvd utallige ganger. At Nordal ikke vet dette tyder på at han bør trekke seg fra dette forum, lese seg opp på barneskolepensum i historie og deretter komme tilbake hit.   :-)  Så enkelt er svaret.

Forøvrig er det ikke relgiøse som bestemmer over Nordal liv. Det sitter noen tusen byråkrater i Oslo som utformer detaljreguleringer for Nordals liv.  De har ingen relgiøse preferanser såvidt jeg vet.  Den Norsk Kirke har aldri hatt et byråkrati, vært så dogmatiske og stivbente som dette høyest sekulære byrakratiet som regulerer Nordals liv.  Denn trådstarten er noe av det dummeste, kunskapsløse og virkelighetsfjerne jeg til dags dato har lest. 

Kommentar #9

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

på seg selv

Publisert nesten 9 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
  Denn trådstarten er noe av det dummeste, kunskapsløse og virkelighetsfjerne jeg til dags dato har lest.

kjenner en andre.kjenn på deg selv!

Kommentar #10

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Intellekt og godhet

Publisert nesten 9 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.
Er det mulig at godhet er et resultat av intellekt? Dette ser jeg på som sterkt tvilsomt. Det er ingen bevisbar sammenheng mellom intellekt og godhet. Det finnes mange mennesker som er langt fra intellektuelle, men gode, og omvendt. Kanskje noen har forsket på dette?

Sviktende intellekt og ondskap.

Jeg synes å se og oppleve at ondskap er tett koblet til det man folkelig kaller "dumhet".

Man kan selvsagt skåre høyt på matematisk-logiske intelligenstester og likevel være stokk dum. Dum som i ikke-reflektert. Dum som i ikke-empatisk. Dum som i ytterste konsekvens selvutslettende.

Kommentar #11

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Ordsp 11,12 Den som taler foraktelig om sin næste, er uten forstand; men en forstandig mann tier.

Ordsp 14,2-3 Den som vandrer i opriktighet, frykter Herren; men den som går krokveier, forakter ham. 3 I dårens munn er et ris for hans overmot, men de vises leber er deres vern.

Ordsp 14,21 Den som forakter sin næste, synder; men salig er den som ynkes over arminger. 

Kommentar #12

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Sosialdarwinismens stygge ansikt

Publisert nesten 9 år siden

Thormod Nordahl sitat: " Jeg beskyldes for å hate kristendom. Der er litt feil. Jeg forakter religiøse mennesker, men jeg føler ikke noe hat. Heller litt undrende: "Og dere har lov til å kjøre bil?" kanskje, men ikke noe mer enn det."

Nå er jo du sosialdarwinist Thormod.  Survival of the fittest er jo noe du stå for.  Så forakten din for svake mennesker er forstålig, men langtfra akseptabel.

Kristendom står for å elske sin neste.  Mens du forakter din neste.

Nå trenger jo sosialdarwinister syndebukker.  For nazistene var jødene syndebukker - for Stalin var kusakkbøndene syndebukkene - for Mao var intelligensian syndebukkene - og for Pol Pot alle som bodde i byer.  For Thormod Nordahl alle religiøse.

Sosialdarwinismen stod for utryddelse og myrderier av egne borgere i en skala mye verre enn 1. og 2. verdenkrig tilsammen.  Så at du er stolt over å stå i tradisjonen til forannevnte massemordere er egentlig uforståelig.

Innlegget ditt stinker kloakk.  Stanken fra mellomkrigstiden og fra de mest brutale massemordere verden noen sinne har sett slår i gjennom i innlegget ditt.

 

 

Kommentar #13

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Jasså?

Publisert nesten 9 år siden
Th0rm0d N0rd&hl. Gå til den siterte teksten.
Jeg beskyldes for å hate kristendom. Der er litt feil. Jeg forakter religiøse mennesker, men jeg føler ikke noe hat. Heller litt undrende: "Og dere har lov til å kjøre bil?" kanskje, men ikke noe mer enn det.

Religion er roten til alt ondt. Litt satt på spissen, men hederlige unntak er, som kjent, det som bekrefter en regel.

Det er større sansynlighet for å oppnå "Peace on earth" ved å forby religion enn ved å oppretholde anakronismene.

Da kan jeg spørre tilbake : Hvor blir det av den personlige valgfrihet og de demokratiske rettighetene hvis DU fikk viljen din med å forby all tro på noe vi ikke kan se..?

Har det ført til fred i kommunistland som har fulgt ditt råd..? Er det godt å leve i Nord-Korea..?

Er du klar over at Norge er et av verdens fredeligste land.? Har kristen tenkemåte gjort Norge til et krigshissende land.?

Og når du snakker om religion er det kristendommen du vil til livs.Du nevner ikke det krigerske islam.... 

Kommentar #14

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

kristne

Publisert nesten 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Innlegget ditt stinker kloakk.  Stanken fra mellomkrigstiden og fra de mest brutale massemordere verden noen sinne har sett slår i gjennom i innlegget ditt

trenger ateister.hvem skulle de skyflet møkk på hvis de ikke var der?hverandre?

ooops!

Kommentar #15

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Robert sitat: "trenger ateister.hvem skulle de skyflet møkk på hvis de ikke var der?hverandre?"

Jeg er overrasket over at du mener alle ateister er sosialdarwinister.  Eller er det slik at du ikke leser andres kommentarer.  Du bare later som.

Kommentar #16

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

ikke du heller

Publisert nesten 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er overrasket over at du mener alle ateister er sosialdarwinister.  Eller er det slik at du ikke leser andres kommentarer.  Du bare later som.

men kristne trenger jo ikke syndebukker.de kan stange hverandre.og darwinister.og ateister.

de må få vondt i satanhornene.!

Kommentar #17

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Religion er roten til alt ondt?

Publisert nesten 9 år siden

Sitat Nordahl"Og dere har lov til å kjøre bil?" kanskje, men ikke noe mer enn det."

Kommentar: Hva mener du?

Sitat Nordahl: "Religion er roten til alt ondt."

Kommentar: Hva mener du? Kan du i det minste begrunne et slikt ekstremt standpunkt.

Sitat Nordahl: "Det er større sannsynlighet for å oppnå "Peace on earth" ved å forby religion enn ved å opprettholde anakronismene"

Kommentar: Ønsker du fred på jord tror jeg vi må utslette hele menneskerasen. Krig er ikke et spesifikt religiøst problem. Det ligger til menneskenaturen.

Sitat Nordahl: "Hvordan hadde livet på jord vært uten en gud?"

Kommentar: Hypotetisk spørsmål uten svar.

Sitat Nordahl: "Er det mulig at godhet er et resultat av intellekt?"

Kommentar: Godhet er til det beste for alle mennesker. Når du er god mot andre, er du best mot deg selv. Her har vi mye vi kan lære av kristne.

Thormod nordahl's innlegg overrasker. Han skriver på et kristent forum og bør derfor vise minstemål respekt. Jeg skal i det minste gjøre mitt ytterste, slik at jeg ikke publiserer slike innlegg. Jeg har iblant plumpet i baret og ordlagt meg vulgært og nedlatende. Innlegget var en tankevekker og åpnet øynene.

Med all respekt for de som ikke deler mitt verdensbilde.

Hanni

Kommentar #18

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Et forsvar

Publisert nesten 9 år siden
Jarl Hanni Afsar. Gå til den siterte teksten.
Innlegget var en tankevekker og åpnet øynene.

Ja, innlegget hadde nok enkelte uheldige formuleringer. Samtidig må det være mulig, med en smule hermeneutisk velvilje, å møte innlegget mer for hva kanskje Nordahl intenderer å si, enn å umiddelbart arrestere ham for uheldige ordvalg på trykk. For eksempel er 'forakt' nok et slikt uheldig ordvalg, og jeg tror at Nordahl, når han for eksempel leser Thyves fine begrepsforklaring, nok også han ser at ordvalget var uheldig.

Når alt kommer til alt, skriver vi alle, til enhver tid, "essays." Altså "forsøk." Intet er konkludert, alt famlende og forsøksvist. Og vi forsøker alle så godt vi bare makter. På den måten bærer Nordahls innlegg vitne om en vesentlig tenkningens dyd: nemlig mot, mot til å gå egne veier, selv om man vet det vil gi masser av motstand.

Kommentar #19

Laurits Hallum

1 innlegg  485 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Nordahl intenderer å si

Og jeg som kunne ha sverget på at Haug tidligre har hevdet det umulige i å lese intensjon ut av tekst ! Uansett , ditt standpunkt her er nå likevel mere sympatisk :)

Kommentar #20

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Roten til alt ondt

Publisert nesten 9 år siden
Th0rm0d N0rd&hl. Gå til den siterte teksten.
Religion er roten til alt ondt. Litt satt på spissen, men hederlige unntak er, som kjent, det som bekrefter en regel.

Hadde det kun vært én religion og denne religionen hadde vært den riktige (les: kristendommen), hadde det ikke vært noe ondt i verden (dette forutsetter selvsagt at alle hadde levd i tråd med hvordan Gud vil vi skal leve. Litt hypotetisk, aøtså i og med at ingen mennesker selv er i stand til dette - men det er en annen diskusjon...).

De aller fleste religioner ikke er, men har, røtter i ondskap. Dette igjen reflekteres i de handlinger som gjøres i denne religionens navn. Religion er ikke roten (singularis) til alt ondt. Det onde er roten til alt ondt, det være seg falske religioners gjerninger og ateismens tyranner.

Sett at person x sier til folkene i et rom at Oslo er hovedstaden i Norge. I et rom ved siden av sier person y at Bergen er hovedstaden i Norge. I et tredje rom sier person z at Trondheim er det. Så fjernes veggene mellom rommene. Hva skjer? Uenighet, tumulter osv. Det blir feil å trekke en generell slutning fra dette om at "Å svare på hva som er Norges hovedstad er roten til alt ondt". Person x har jo rett...

Kommentar #21

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

oj,du er klok

Publisert nesten 9 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
De aller fleste religioner ikke er, men har, røtter i ondskap. Dette igjen reflekteres i de handlinger som gjøres i denne religionens navn. Religion er ikke roten (singularis) til alt ondt. Det onde er roten til alt ondt, det være seg falske religioners gjerninger og ateismens tyranner.

du ser det som ikke er der.du har sikkert sett buddhas klauver og dalai lamas horn også!

Kommentar #22

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Th0rm0d N0rd&hl. Gå til den siterte teksten.
Alle er like ille og tuftet på vannvidd.

La meg begynne med å si at jeg slettes ikke ser dette "alle".

1. Slik jeg ser de ulike religionene, er de slettes ikke tuftet på vannvidd, men erkjennelsen av at det finnes et mål i menneskets liv som ikke lar seg finne gjennom menneskets søken i denne verdens ting og tang.

2. Religion er slettes ikke roten til alt ond. Det er ikke bare galt som en spissformulering, men en konklusjon nettopp grunnet i den ignoranse som faktisk Er roten til alt ondt.

3. Så hvordan hadde livet vært uten Gud? Som nå, siden verden er som den er ved dets fravær av Guds vesen.

4. Nei, godhet er ikke en virkning av intellekt. Man kan ha intellekt, men ikke et snev av godhet. Man kan også være dårlig stillt relatert til intellekt, men likevel være god som gull.

5. Selv har jeg ikke blitt gitt noe løfte om evig liv, så det får du ta opp med den som har lovet deg det. Jeg har ingen anelse om noe evig liv, ei heller noen drøm om et.

6. Er et menneske, og det duger for meg. Trenger ingen tilknytning til noen annen stamme enn Guds.

Kommentar #23

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Håper at du ser dette en dag.

Det var ikke noe vanskelig i det du skrev. Ingen ting som var vanskelig å skjønne. Absolutt ingen ting. Men det var manglende sammenhang, hvilket Bibelen kaller løgn. OG: Det var DU som ikke skjønte det.

Når du har for store tanker om deg selv, og tror du forstår mer enn de som kan mer enn deg, så er det også en del av løgnens verden.

Videre er projeksering en hersketeknikk. Så når du bruker argumentet som jeg gjentatt har brukt om deg - at du tillegger - så kalles dette projeksering og er en manipulerende måte å forsvare seg på.

Slike manipuleringer er en del av løgnens verden.

Sitat: Hvem skapte religionen? Gud heller menneske ?

Du er med på å skape religion når du gjør ikke-bibelske begreper liksom-kristne.

Hver gang jeg tar meg en hvil, så gjør jeg det for MEG. Når jeg spiser, så spiser jeg for MEG. Når jeg tar meg av mine barn, så er det fordi det er MINE barn. Jeg er altså et egoistisk menneske som tidlig og sent står på for MEG SELV.

Vi mennesker er altså grunnleggende egoistiske, uten at Bibelen fordømmer at vi sentrerer rundt det Vår Herre har gitt oss ansvar for: EGET liv.

Hvilket ord beskriver at vi er sentrerte rundt VÅRT EGET? Jo, egoisme.

I tillegg er egoisme et skjellsuttrykk. Som er spesielt elsket av venstresiden, siden egoisme er motpol til kollektivisme (nazisme, fascisme, kommunisme, sosialisme). Det vil si at om man er nazist, kommunist, fascist eller sosialist, så passer det godt å bruke begrepet egoisme. Men ikke om man er kristen.

Siden begrepet har dobbel betydning, og beskriver både det som er bra og en del som er dårlig, er det meningsløst for kristne. Om man da ikke har tenkt å endre på den kristne tro. Og det vil du jo ikke.

Kommentar #24

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
Sett at person x sier til folkene i et rom at Oslo er hovedstaden i Norge. I et rom ved siden av sier person y at Bergen er hovedstaden i Norge. I et tredje rom sier person z at Trondheim er det. Så fjernes veggene mellom rommene. Hva skjer? Uenighet, tumulter osv. Det blir feil å trekke en generell slutning fra dette om at "Å svare på hva som er Norges hovedstad er roten til alt ondt". Person x har jo rett...

Hvordan får du så denne til å bli et bilde på religion? Ja, om det er hva den menes å være. Om ikke, forstod jeg ikke det engang.

Kommentar #25

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
I tillegg er egoisme et skjellsuttrykk. Som er spesielt elsket av venstresiden, siden egoisme er motpol til kollektivisme (nazisme, fascisme, kommunisme, sosialisme). Det vil si at om man er nazist, kommunist, fascist eller sosialist, så passer det godt å bruke begrepet egoisme. Men ikke om man er kristen.

For noe sludder. Egoisme er hva som skjer når man ikke elsker sin neste som seg selv. Altså er den grunnet i synd. Prøver du å rettferdiggjøre synd, Arild Holta? Eller enda verre..Din egen?

Kommentar #26

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Det var ikke noe vanskelig i det du skrev. Ingen ting som var vanskelig å skjønne. Absolutt ingen ting. Men det var manglende sammenhang, hvilket Bibelen kaller løgn. OG: Det var DU som ikke skjønte det.

Når du har for store tanker om deg selv, og tror du forstår mer enn de som kan mer enn deg, så er det også en del av løgnens verden.

Videre er projeksering en hersketeknikk. Så når du bruker argumentet som jeg gjentatt har brukt om deg - at du tillegger - så kalles dette projeksering og er en manipulerende måte å forsvare seg på.

Hei Arild

 

Dette handler ikke om hvor intligent man er, eller om herseteknikker. men om det enkle om det som man forstår med hjertet. Hvorfor skal alt vere så innviklet for deg, Hvorfor skal alt være så vanskelig. vi er alle mennesker på godt og vondt. Vi velger hvem vi vil være i Kjødet. og i kjødet er vår egoisme og vår trang til å tilfredstille l¨kjødets lyster, slik religionen i verden er i dag. Ånden vil det motsatte av kjødet. Fred rettferdighet godhet for andre en oss selv. Det handler en og alene om hvordan man ser på seg selv og på religionen. Om man ser på religionen med åndelige øyne så ser man at religionen ikke kommer fra Gud. Men ser man med kjødelige øyne så bekylder man Gud og gjør lovbrudd i Guds navn i religionens makt. Jeg ser ikke på religionen som noe som kan gi meg håp,fred og liv. Jeg ser på religionen som noe negativ . Jeg ser på Jesus og Jesus var ikke religion. Han var frelser og vår mester. Religionen ødlegger for mye for menneskene religionen drar menneskene bort Fra Gud i veldig mange tilfeller. Hvorfor ikke holde fokuset kun på Jesus i Jesus har vi vår frihet i religionen er vi bundet som slaver etter både ritualer og rutiner.

 

Jeg bruker verken herseteknikker, eller er manupilernde Arild. Da er det ikke med viten og vilje, alt det jeg kommer med skriver jeg fordi jeg bryr meg. Du får tro hva du vil Arild. Jeg er ikke ute etter verken deg heller noen andre, og i hvertfall ikke noe personeligt.

 

Ha en fin kveld videre Arild:)

 

MVH

Rune

Kommentar #27

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Da er det ikke med viten og vilje,

Det kan jeg godt tro.

Da mangler det bare å høre litt oftere fra deg at "dette skjønner jeg ikke". For det er en masse du ikke skjønner men likevel babler i vei om. Hvor er ydmykheten som skal fortelle oss når vi går ut over vår egen begrensning?

Mange kristne trenger å lære å lukke munnen sin på rett tidspunkt.

At du gjerne mener godt, og ofte vil godt tror jeg veldig gjerne på.

Hvorfor ikke bare lete frem i Bibelen og kristen literatur hvilke begreper som brukes som motsetning til kristen kjærlighet?

Eks:
Likegyldighet (lunken), ondskap, urettferdighet, løgn, etc.

Kommentar #28

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Prøver du å rettferdiggjøre synd, Arild Holta?

Du tok ikke poengene.

Det er ikke synd å være så EGEN at man kun holder seg til SIN kone. :-)

Det er heller ikke synd å vaske bilen SIN oftere enn naboen sin.

Den som ikke tar seg av EGEN familie, er verre enn en ikke-kristen (Paulus fritt sitert).

Vi er satt til å forvalte vårt EGET.

De som ikke ser dette, er forblindet av et eller annet. For hver eneste kristen og ikke-kristen jeg har møtt lever for det meste slik, mens de sier det motsatte, at de ikke er egoister.

De som ikke lever slik, går personlig konkurs, brenner ut, opplever at kona stikker. Osv.

At man OGSÅ gjør noe for andre, er en annen sak.

Bruker man litt tid på problemstillingen, så siger det inn.

Jeg er veldig glad for at det ikke er synd å sørge for SEG og SITT. Tvert imot er det vårt ansvar å være... egoistisk. For noe annet ord for denne sentreringen rundt eget liv som vi ALLE har, finnes vel ikke?

Begrepet egoisme er altså ulogisk slik det brukes. Det tar nemlig ikke hensyn til ansvaret vi har for VÅRT EGET liv. Men Bibelen (grunnteksten) bruker det altså ikke, så kristne trenger ikke å "kristne" dette irrasjonelle begrepet tilhørende vår kultur.

2 Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden (inkludert vår kultur), men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne. (bibel.no)

Det er ganske interessant at kristne i mengder reagerer så kraftig på protester mot et ikke-kristent begrep. Kan hende det fortellert litt om vilfarelsens makt? Ikke at jeg hevder de har gått bort fra Kristus. Bibelen sier imidlertid at vi for ALLE vill. Da handler vel livet om å fjerne forvillelse? Det er vel noe av helliggjørelsen? Det er så vanskelig å ikke la seg farge av denne verden. Og det er også så lett å la skråsikkerheten hindre en i å oppdage det.

Kommentar #29

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
De som ikke ser dette, er forblindet av et eller annet. For hver eneste kristen og ikke-kristen jeg har møtt lever for det meste slik, mens de sier det motsatte, at de ikke er egoister.

Ikke forblindet.. Kanskje inspirert av det ideal Jesus ga oss, men som du åpenbart ikke ser noen sannhet i. Inspirert ved erkjennelsen av hva det ville gjort med en selv, og ens eget syn på alt levende. Motivert av å søke å oppfylle det kristne ikke engang tror er mulig. Det å gjøre Guds vilje for mennesket, og ved det være uten skyld. Det som i sannhet er å være uten synd. Det som i realiteten er å ha Kristi sinn.

Ikke bare en nåde for å ha bommet.

Kommentar #30

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Det kan jeg godt tro.

Da mangler det bare å høre litt oftere fra deg at "dette skjønner jeg ikke". For det er en masse du ikke skjønner men likevel babler i vei om. Hvor er ydmykheten som skal fortelle oss når vi går ut over vår egen begrensning?

Mange kristne trenger å lære å lukke munnen sin på rett tidspunkt.

At du gjerne mener godt, og ofte vil godt tror jeg veldig gjerne på.

Hvorfor ikke bare lete frem i Bibelen og kristen literatur hvilke begreper som brukes som motsetning til kristen kjærlighet?

Eks:
Likegyldighet (lunken), ondskap, urettferdighet, løgn, etc.

Hei Arild

 

 

Jeg ser at det er mye du også ikke har fått med deg heller skjønner Arild .  Gode eksempler du kom med. Dette er noe jeg levde i som lunken i 18 år selverfart og dette vet jeg mye om og hva det gjør med hjertet, ikke noen god opplevelse hverken for den det gjelder heller for de det går utover.  Men du misser også noe av det vesentlige i Tjernen av Guds ord. For du tenker og grubler for mye av deg selv. Hvorfor ikke la ditt hjerte styre dine ord ? For det hjertet er fyllt av renner det over av, ikke at det alltid er galt å bruke hodet, men at man kan legge den visdommen man får i hjertet, slik at hjertet kan mota slik som en dåre og på den måten er det lettere å forstå det åndelige Arild.  Jeg hører ofte på Guds ord hver dag. Tar det til meg i hjertet På den måten blir det ofte enkelt å forstå hva Guds ord betyr. Den hellige Ånd hjelper oss i vårt hjerte, gjør det letter å å forstå det vanskelige, for denne verdens vise kan ikke forstå Guds visdom.For de er ikke villige til å bli dårer i seg selv.   

 

Ha en god natt:)

 

MVH

Rune

Kommentar #31

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Er vel heller

Publisert nesten 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.
du ser det som ikke er der

du som ikke ser det som er der.

Kommentar #32

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Ok

Publisert nesten 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Hvordan får du så denne til å bli et bilde på religion? Ja, om det er hva den menes å være. Om ikke, forstod jeg ikke det engang.

Fra mitt ståsted er det slik: Person x sier at kristendommen er rett, person y f.eks at islam er rett, person y f.eks at hinduismen er rett.

Poenget med bildet mitt var å vise at det finnes noe (en religion, en "mening" om hva som er Norges hovedstad) som er riktig, og flere som er feil. Det er altså ikke den riktige religionen/ den riktige meningen som er "rot til alt vondt", men det at det finnes andre religioner/meninger slik at det oppstår konflikt.

Kommentar #33

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
Poenget med bildet mitt var å vise at det finnes noe (en religion, en "mening" om hva som er Norges hovedstad) som er riktig, og flere som er feil. Det er altså ikke den riktige religionen/ den riktige meningen som er "rot til alt vondt", men det at det finnes andre religioner/meninger slik at det oppstår konflikt.

Nå er det nok grunner til at enkelte bruker religion "galt", så da blir det vel vanskelig religionen som er rotårsaken? 

Kommentar #34

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
for denne verdens vise kan ikke forstå Guds visdom

Denne verdens vise tror på begrepet egoisme lignende deg. Ikke som meg. De forakter og frykter egoet som en trussel mot det kollektive. De hevder det er ukjærlig, som deg. Det er derfor vi har 70 % skatt og avgifter. Mest til de andre. Fordi egoet skal komme sist, og fellesskapet først. Imens blir verden stadig kaldere.

Og kristne klarer ikke å skille mellom denne verdens vise sin "kjærlighet" og Guds type liv som gir overflod til enhver god gjerning (Paulus fritt sitert).

Det er ikke galt å prioritere SEG og SITT. Det er nødvendig for å ha kjærlighet i praksis. Om ikke så har man ikke noe å gi.

Sitat: Jeg ser at det er mye du også ikke har fått med deg heller skjønner Arild

Den dagen du virkelig ser det (i motsetning til kun å ha en opplevelse av det), skal jeg lære av deg som jeg lærer av mange andre. Når du gjentar elementære sannheter som du har forklart meg før, og som jeg lærte for over 30 år siden, så er det ikke fordi du ser noe, men fordi du ikke skjønner sammenhangene mellom det jeg sier og de elementære sannhetene du kommer med.

Kommentar #35

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Det er derfor vi har 70 % skatt og avgifter. Mest til de andre. Fordi egoet skal komme sist, og fellesskapet først. Imens blir verden stadig kaldere.

Ja, for når satan er herren man dyrker, da må noen gripe inn. Noen må gjøre det egoisten selv ikke vil gjøre. Så om verden blir kaldere, er det i alle fall ikke grunnet i et virksomt Guds vesen i menneskene. Den blir kaldere fordi man i verden ikke ser lenger enn seg og sine. Og du tar i mot denne satan med hallelujarop.

Kommentar #36

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Kanskje inspirert av det ideal Jesus ga oss

Jesus gav sitt liv for synden, og vant slik menneskene tilbake til Gud. Altså: Seier til slutt.

Jeg tror også på å vinne.

For at Jesus skulle ta den seieren, måtte han pleie sin kropp med mat, varme, hygiene. Han måtte tenke på SEG SELV.

Ingen grunn for å glemme DEN delen.

Vet du at de land med den mest egoistiske ideologien, er gavmildheten gjerne høyest.

Kommentar #37

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

jaha

Publisert nesten 9 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Vet du at de land med den mest egoistiske ideologien, er gavmildheten gjerne høyest

nepal og laos oppfatter jeg som gjestfrie og gavmilde land.de er buddhister.er buddhisme ego?

Kommentar #38

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Det er derfor vi har 70 % skatt og avgifter. Mest til de andre. Fordi egoet skal komme sist, og fellesskapet først. Imens blir verden stadig kaldere.

Det er da i aller høyeste grad en egoisme i å hjelpe andre, da det gjør at samfunnet blir bedre og leve i for meg. Jeg gir ikke opp mine egne interesser ved å betale skatt, jeg ivaretar det som er min interesse. At en bivirkning er at andres interesser også blir ivaretatt er en bonus.

Kommentar #39

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

de i norge

Publisert nesten 9 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er da i aller høyeste grad en egoisme i å hjelpe andre, da det gjør at samfunnet blir bedre og leve i for meg. Jeg gir ikke opp mine egne interesser ved å betale skatt, jeg ivaretar det som er min interesse. At en bivirkning er at andres interesser også blir ivaretatt er en bonus.

som har mest klager og høyest over å betale skatt.i usa vil de rike helst ikke betale noe.da er ego ikke noen garantist for å bidra,snarere tvert imot.jeg har fått gaver fra fattige i pakistan verdt en ukes lønn eller mer.

Kommentar #40

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Denne verdens vise tror på begrepet egoisme lignende deg. Ikke som meg. De forakter og frykter egoet som en trussel mot det kollektive. De hevder det er ukjærlig, som deg. Det er derfor vi har 70 % skatt og avgifter. Mest til de andre. Fordi egoet skal komme sist, og fellesskapet først. Imens blir verden stadig kaldere. Og kristne klarer ikke å skille mellom denne verdens vise sin

Hei  Arild

 

Trist å se den holdning du viser til i ditt svar, hovmod står for fall, og de elementere sannheter som du snakker om Arild, har du til en viss grad forstått,men du har ennno ikke fortsått romerbrevet slik Paulus beskriver å være en nyskapning i Kristus. Leve i Ånden kontra kjødet. Hvordan drepe kjødets gjerninger med Åndens kraft. Det å ta opp korset dagelig.Det å forstå det er ingen fordømmelse i Kristus hvem er det ingen fordømmelse for? for alle trooende heller bare de som vandrer i Ånden? slutt å forsvare deG og slutt å angripe. slapp av. Dette er ikke en kamp på hvem som vet mest om Guds ord. Du tåler ikke å bli snakket til ser det ut som, tåler lite kritikk. Det ser man på svaret du gir meg, men det gjør meg bare trist i hjertet å se en av sine søsken som strider denne kampen mot verden går i mot verandre. hvordan kan man forvalte Guds rike når man ikke vi blir enige en gang. Jeg ser jeg kommer ikke langt MED DEG ARILD, DU ER IKKE VILLIGE TIL Å FORANDRE DEG I HJERTET Vi har gjerne ikke samme kjemi men vi en ting felles Arild vi har troen, håpet 

BRUK DITT HJERTE ARILD DU HAR MYE GODT Å KOMME MED, MEN HODET TAR OFTE PVER I DISKUSJONER MED DEG. OG DET BYGGER IKKE OPP DITT HJERTE HELLER ANDRES. OG HVILKE SANNHET FORHLDER MAN SEG TIL MÅ MAN SELV SJEKKE I FORHOLD TIL Guds ord.

 

Man blir vis i denne verden med denne verdens tanker og levemåte, men den visdom en dåre skal forstå må være motakelig for Guds visdom slik den er og slik det står. Bruker man hodet på det så vil man verken forstå heller høre.

 

Ha en fin dag videre Arild.

 

mvh

Rune 

Kommentar #41

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Har sjeldent vert borti verre!

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
hovmod står for fall

Jeg lurer noen ganger på om du er helt sprø!

Sitat: Trist å se den holdning du viser til i ditt svar, hovmod står for fall,

Du ser ikke dette. Det er assosiasjoner du får.

Sitat: og de elementere sannheter som du snakker om Arild, har du til en viss grad forstått,men du har ennno ikke fortsått romerbrevet slik Paulus beskriver å være en nyskapning i Kristus. Leve i Ånden kontra kjødet. Hvordan drepe kjødets gjerninger med Åndens kraft.

Nå leker du synsk igjen. Kan du ikke bare kutte ut?

Sitat: Det å ta opp korset dagelig.

Så jeg gjør ikke det heller? Alle disse fablene dine - undskylder du de med at det er hjertet ditt. Det er i så tilfelle feil. Det er kun dumhet å fable om andre mennesker.

Sitat: Det å forstå det er ingen fordømmelse i Kristus hvem er det ingen fordømmelse for? for alle trooende heller bare de som vandrer i Ånden? slutt å forsvare deG og slutt å angripe. slapp av.

Nei. Det hemningsløse våset ditt er grunn nok til å si fra. Det er forskjell på frimodighet for sannheten og det overmotet for egen fantasi som du blander inn i det hele. Det siste har ingen ting med kristen tro å gjøre.

Sitat: Dette er ikke en kamp på hvem som vet mest om Guds ord.

Jeg har aldri hevdet det. Nå fabler du om motiv igjen.

Sitat: Du tåler ikke å bli snakket til ser det ut som, tåler lite kritikk.

Nå fabler du om motiv igjen.

Sitat: Det ser man på svaret du gir meg, men det gjør meg bare trist i hjertet å se en av sine søsken som strider denne kampen mot verden går i mot verandre. hvordan kan man forvalte Guds rike når man ikke vi blir enige en gang.

Du forvalter ikke Guds rike når du drives av fantasien.

Sitat: Jeg ser jeg kommer ikke langt MED DEG ARILD, DU ER IKKE VILLIGE TIL Å FORANDRE DEG I HJERTET

Nå fabler du om motiv igjen.

Sitat: Vi har gjerne ikke samme kjemi men vi en ting felles Arild vi har troen, håpet

Det har lite med kjemi å gjøre, og en del med at du fabler for mye, og ikke tålerer at jeg kritiserer det du står for, uten å svare med fabler. Det startet med at jeg kritiserte din bruk av begrepet "egoisme", som er et ikke-bibelsk begrep fra "denne verdens vise", som du hele tiden plasserer meg i bås med, fordi jeg har et godt hode. Dette i seg selv er så tøvete at jeg mangler ord.

DU var ikke villig til å endre bruken av det verdslige begrepet, men projekserer med at jeg er ikke villig til å forandre meg. Gud har aldri satt deg til å korrigere meg. Av den enkle grunn at du kun forteller meg noe jeg vet, og som jeg lever etter, basert på at du ikke skjønner noe som helst. Og det er ikke spesielt vanskelig det jeg kommer med.

Av de jeg diskuterer med på Verdidebatt:

Ingen andre har større problem med å skjønne meg enn du.
Ingen andre ivrer mer med å fortelle hvordan jeg må forandre meg.

Skjønner du at dette er våsete og ikke går sammen?

Sitat: BRUK DITT HJERTE ARILD DU HAR MYE GODT Å KOMME MED, MEN HODET TAR OFTE PVER I DISKUSJONER MED DEG. OG DET BYGGER IKKE OPP DITT HJERTE HELLER ANDRES. OG HVILKE SANNHET FORHLDER MAN SEG TIL MÅ MAN SELV SJEKKE I FORHOLD TIL Guds ord.

Hva om du sjekket opp mot virkligheten når du fabler om menneskers beveggrunner, motiver eller meninger? Fabling kommer aldri fra åndens nye liv, som Paulus snakker om. At man hopper over selvkritikk med undskyldningen om at man liksom snakker fra hjertet, holder selvsagt ikke. Det er misbruk av kristen tro.

Kommentar #42

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er da i aller høyeste grad en egoisme i å hjelpe andre, da det gjør at samfunnet blir bedre og leve i for meg. Jeg gir ikke opp mine egne interesser ved å betale skatt, jeg ivaretar det som er min interesse. At en bivirkning er at andres interesser også blir ivaretatt er en bonus.

Det kan være egoisme å hjelpe andre, da det gir et samfunn som er bedre å leve i for meg.

Jeg gir ikke NØDVENDIGVIS opp egne interesser ved å betale til et fellesskap. Men jeg gjør det når jeg TVINGES til å betale ekstreme summer til det norske autoritære sosialdemokratiet, med sitt voldsomme byråkrati og vanvittige sløsing med penger på alskens tull basert på ideologi.

Kommentar #43

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.
nepal og laos oppfatter jeg som gjestfrie og gavmilde land.de er buddhister.er buddhisme ego?

Jeg har ikke detaljkunnskap om hver lite fattig land i verden. Det finnes derimot statistikk over hvilke land som gir mest. Den statistikken kan sammenlignes med friheten til å være egoistisk og størrelse på stat. I følge slikt, så kommer de oftest best ut, mht mengde gaver, de land med ideologi som gir mest egoisme for folket og minst statlig byråkrati og minst styring.

Kommentar #44

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

så kommunistiske norge

Publisert nesten 9 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
I følge slikt, så kommer de oftest best ut, mht mengde gaver, de land med ideologi som gir mest egoisme for folket og minst statlig byråkrati og minst styring.

gir mest?

Kommentar #45

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er da i aller høyeste grad en egoisme i å hjelpe andre, da det gjør at samfunnet blir bedre og leve i for meg. Jeg gir ikke opp mine egne interesser ved å betale skatt, jeg ivaretar det som er min interesse. At en bivirkning er at andres interesser også blir ivaretatt er en bonus.

Det er meningsløst å slenge all handling inn i egoismebåsen, da det går et skarpt skille mellom en vinn-vinn sutuasjon, og en hvor en tar til seg selv på bekostning av andre. At verden er egoistisk ved at den i stor grad opptrer slik du her skisserer, er rett nok. Men det er likefullt i strid med slike som Jesus, Krishna og Budda sin lære, og ved det i strid med idèalet disse fremmer som godt. At verden lever i ondskap, og ved det er egoistisk, er noe "religionsgrunnleggerne" er særs enige om. Derfor er det jeg reagerer når de som tror på Gud viser at de heller ønsker å dyrke denne verdens herre. For "satanistene" er egoismen imidlertid helt helt i henhold til egoets oppfattelse av seg selv som mer verdt enn sin neste.

Kommentar #46

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Det finnes derimot statistikk over hvilke land som gir mest. Den statistikken kan sammenlignes med friheten til å være egoistisk og størrelse på stat.

Du må gjerne komme med dokumentasjon.

Kommentar #47

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Jesus gav sitt liv for synden, og vant slik menneskene tilbake til Gud. Altså: Seier til slutt

Seier for egoisten, men et tap for Gud, da mennesket ikke lenger trenger å gjøre Guds vilje. Som er hvorfor jeg anser slike tanker som satanske. Fruktene av kristentroen viser ene og alene at den ikke er av Gud, men av verden.

Slik egoistisk tankegang står som en enorm motstander av Guds viljes realisering på jorden. Den som sier at man skal elske sin neste som seg selv. Tror du ikke på dette som Guds ord?

Kommentar #48

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Hva om du sjekket opp mot virkligheten når du fabler om menneskers beveggrunner, motiver eller meninger? Fabling kommer aldri fra åndens nye liv, som Paulus snakker om. At man hopper over selvkritikk med undskyldningen om at man liksom snakker fra hjertet, holder selvsagt ikke. Det er misbruk av kristen tro.

Hei Arild

 

 

MMM det var jo litt av en reaksjon, jo man kan fable men ikke ta det til deg hvis det ikke passer til det jeg skriver som er ment til deg MEN NOE TRAFF JEG FORSTÅR JEG. men du fabler mye du også :) med ordene dine i sitt siste svar:) Du får ta det som du vil og du får ta det som en mann. du trenger ikke sutre til meg om at jeg fanbler, du veit jo godt selv hvem du er og hva du tror og hvilken Visdom du har om Guds ord. det er på det Åndelige planet og det kjødelige. og i ordets handling gjenspeile det seg hos hver enkelt av oss Arild jeg har mine svakheter du har dine, men et fellesmål det har vi, og det løpet håper jeg alle kan vinne. når basunen lyder.

 

Ha en fin dag videre Arild ikke ta dette så tungt innover deg, Du tåler litt humor håper jeg:)

 

mvh

Rune

Kommentar #49

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Ha en fin dag videre Arild ikke ta dette så tungt innover deg

Jeg aner ingen ting om at jeg har tatt noe tungt.

Altså fabler du og tillegger igjen.

Og helt sant: Du treffer noe:

Jeg er sjokkert over din mangel på selvkritikk. Jeg kan påpeke hvor mange ganger som helst at du tillegger. Den eneste responsen jeg får på dette, som tyder på at du har registrert det, er projeksering. så fortsetter tilleggingen. Da har du en stor jobb å gjøre med deg selv for å komme opp på normalnivået mht selvkritikk og hørsomhet.

Kommentar #50

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Du får være litt tydligere om du vil ha svar.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere