Gunnar Skeid

84

Porno en av våre største utfordringer?

Publisert: 21. jan 2010

Pornokirken kommer med en ganske omfattende sammensetting av statistikk rundt pornografi.

Flere steder går det igjen at pornografi også er svært utbredt i kristne kretser. Ikke bare det, men også i blant ledere. Kanskje det er en av de aller største utfordringene vi har i Jesulegeme i dag. Jeg skal på ingen måte fare med noe pekefinger her. Men sant og si så er problematikken alt for lite belyst, i forhold til den utfordringen den utgjør.

Porno er tabubelagt. Og når man ser statistikken kan man jo forstå hvorfor: Svært mange møter nok seg selv i døren i slike diskusjoner. Den flotte fasaden får seg trolig en aldri så liten uheldig trøkk. Og da føler kanskje folk at det er bedre å tie?

Er porno et problem?
Som mann, og tidligere bruker, må jeg si meg kvalifisert til å komme med en formening: Ja, porno går sterkt inn på kjødet. Det vil si at i den grad du vil følge Jesus og leve et liv i Ånden, så utgjør porno et motsats og utfordring.

Og når veldig mange er involvert, er det med å hemme menighetene fra å fungere slik de skal. Sagt på en annen måte: Det er med å skape døde menigheter, som ikke fungerer skikkelig i nådegavene.

Ny helliggjørelsebevegelse
Jeg tror vi trenger en ny bevegelse som fremholder større renhet og leve i helliggjørelse. Utfordringen er at man nesten blir "mørkemann" ved å si slikt. Det er ikke min hensikt. Det må være lov å, i kjærlighet, omfavne både nåden, som skiller oss fra syndens dom, og samtidig peke på behov for en større lengsel etter den helliggjørelsen vi er kalt til.

Hvis vi, som individer, brorskap og menighet, skal makte å i det hele tatt nærme oss Bibelens profil av hvordan det kristne liv og tjeneste ser ut, må det en liten revolusjon til. Vi må rett og slett vokse opp som Guds barn og leve stadig mer i den hensikt Jesus har satt for oss.

Broder Gunnar
Outreach.no

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: porno en av våre største utfodringer

Publisert rundt 11 år siden
22.01.10 kl. 14:24 skrev Monica PIVOT:

Hei !

Seksulaitet hører kun hjemme i et ekteskap !

At det foregår utenom er et problem !

Hver gang noen ikke kjøper pornografi, må noen andre slutte å selge !

Det sies fra faglig hold at porno IKKE handler om sex, men om undertrykking !

Tuusi

---

Hva med et godt etablert samboerpar som har sex, er det også synd?

Kommentar #52

Monica PIVOT

23 innlegg  186 kommentarer

porno en av våre største utfodringer

Publisert rundt 11 år siden

Hvorfor ikke gifte seg når man velger å dele ALT !

Det er ikke gitt at mennesker som gifter seg er mere trofaste eller respekterer hverandre,

enn samboere.

Men dersom man er kristen er det rett å gi det offentlige uttrykk for at man har tatt et valg,

signal om at man er opptatt...osv.

Det er kirkens ramme.

Men det forplikter jo ikke andre enn dem som er enige i dette.

Tussi

Kommentar #53

Nelly Bjerketvedt

60 innlegg  676 kommentarer

RE: Skvalderkål

Publisert rundt 11 år siden
22.01.10 kl. 14:06 skrev Ole Johnny Steffensen:

Hovedpoenget er ikke industrien bak kamera, eller skjebnene foran kamera - og alle de som lider pga at de er direkte involvert i pornoindustrien. Det er et veldig viktig tema i seg selv, og selv om temaene har tett relasjon til hverandre på en rekke områder så var det ikke det som var hovedbudskapet, slik jeg oppfatter det.

Poenget til Gunnar er hvordan dette påvirker forbrukeren. Den som ser på dette. Og som info på pornokirken viser, så er pornografi et stort problem for de som ser på dette. Det er et stort problem for mange individuelt, det er en fare for ekteskap (en av hovedgrunnene for at ekteskap ryker), og en fare for menighetslivet, og da er det alvorlig.

Du har nok rett i at kommentarene her har gått litt på siden av det opprinnelige innlegget. Med god grunn mener jeg. Eller, jeg mener at det ene ikke kan diskuteres uten å ha med det andre perspektivet også.

Porno kan for meg aldri bli bare et individuelt problem. Da mener jeg at vi svikter både dem som er direkte ofre for pornoindustrien (de som er involvert, enten betalt eller tvunget uten lønn) og dem som sliter med avhengighet av porno som stimulans.

Hvis vi ser på hvordan konsumet av porno har eksplodert med internett er det helt tydelig at dette ikke kan løses på et individ-nivå. Vi kan formane/forkynne/veilede enkeltpersoner til vi blir blå... men problemet er der fortsatt, og vil bare øke med en stadig større tilgjengelighet!

Hva kan Kirka (kristne menigheter og organisasjoner) gjøre for å sette dette på den offentlige dagsorden og bidra til efffektive tiltak (lovregulering mm)? Er dette interessant å debattere for deg?

Kommentar #54

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

RE: porno en av våre største utfodringer

Publisert rundt 11 år siden
22.01.10 kl. 14:35 skrev Monica PIVOT:

Men det forplikter jo ikke andre enn dem som er enige i dette.

Tussi

 Det lyder som musikk i mine ører.

Kommentar #55

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: porno en av våre største utfodringer

Publisert rundt 11 år siden
22.01.10 kl. 14:35 skrev Monica PIVOT:

Hvorfor ikke gifte seg når man velger å dele ALT !

---

Ja, hvorfor ikke?  Eller: Hvorfor? Men problemet med din argumentasjon er at du gjør det til et moralsk spørsmål.  Du mener sex utenfor ekteskapet uansett er galt!  Det er en holdning jeg ikke kan skrive under på for fem flate øre.

Kommentar #56

Monica PIVOT

23 innlegg  186 kommentarer

porno en av våre største utfodringer

Publisert rundt 11 år siden

Porno er en form for egoisme !

Det handler om min "nytelse" HER og NÅ !

Tussi

Kommentar #57

Nelly Bjerketvedt

60 innlegg  676 kommentarer

RE: porno en av våre største utfodringer

Publisert rundt 11 år siden
22.01.10 kl. 14:56 skrev Monica PIVOT:

Porno er en form for egoisme !

Det handler om min "nytelse" HER og NÅ !

Tussi

 ja visst... Men også om en stadig mer tilgjengelig "fristelse"... Som med alkohol; forbruket øker, jo lettere og mer tilgjengelig..

Kommentar #58

Monica PIVOT

23 innlegg  186 kommentarer

porno en av våre største utfodringer

Publisert rundt 11 år siden

Hei Frode !

Det er vel ikke nytt for deg at moral definerses ulikt ettersom

hvilken trostilhørighet eller humanistisk gruppering en slutter seg til !?

Tussi

Kommentar #59

Monica PIVOT

23 innlegg  186 kommentarer

porno en av våre største utfodringer

Publisert rundt 11 år siden

Ja, enig !

Tilgjengeligheten er stor !

Det kalles av noen "frihet til å ta egne valg".

Slik Frp politikken hveder !

Tussi

Kommentar #60

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: porno en av våre største utfodringer

Publisert rundt 11 år siden
22.01.10 kl. 15:02 skrev Monica PIVOT:

Hei Frode !

Det er vel ikke nytt for deg at moral definerses ulikt ettersom

hvilken trostilhørighet eller humanistisk gruppering en slutter seg til !?

Tussi

---

Nei, men du skriver følgende:

Seksulaitet hører kun hjemme i et ekteskap !

At det foregår utenom er et problem !

Hvilke problemer mener du oppstår som en følge av at f.eks samboere eller kjærestepar har sex?

Kommentar #61

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: porno en av våre største utfodringer

Publisert rundt 11 år siden
22.01.10 kl. 14:56 skrev Monica PIVOT:

Porno er en form for egoisme !

Det handler om min "nytelse" HER og NÅ !

Tussi

---

Det er en hel rekke ting som handler om nytelse-her-og-nå, og som ikke nødvendigvis problematiseres som egoisme.  Jeg kan f.eks nyte en sjokolade, eller en god film (ja, til og med samtidig...) uten at det skal ilegges noe moralsk galt i retning egoisme av den grunn.  Dersom du mener min sjokolade og min film er egoisme, vil jeg gjerne ha en begrunnelse.

Kommentar #62

Monica PIVOT

23 innlegg  186 kommentarer

porno en av våre største utfodringer

Publisert rundt 11 år siden

Jeg snakker om problemet PORNOGRAFI !

Kos deg med sjokoladen og brusen og filmen og.....

...Donalbladene og Barnetv !

Tussi

Kommentar #63

Monica PIVOT

23 innlegg  186 kommentarer

porno en av våre største utfodringer

Publisert rundt 11 år siden

Samboerskap er ikke problematisk for dem det ikke er problematisk for !

Tussi

Kommentar #64

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: porno en av våre største utfodringer

Publisert rundt 11 år siden
22.01.10 kl. 15:24 skrev Monica PIVOT:

Samboerskap er ikke problematisk for dem det ikke er problematisk for !

Tussi

---

Da burde du kanskje ikke uttrykke deg så bombastisk som du gjorde...

:o)

Kommentar #65

Monica PIVOT

23 innlegg  186 kommentarer

porno en av våre største utfodringer

Publisert rundt 11 år siden

Å hevde at en oppfatter noen løsninger/ordninger er

bedre enn andre kalles  : drøfting !

Og DET er flott !

Tussi

Kommentar #66

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: porno en av våre største utfodringer

Publisert rundt 11 år siden
22.01.10 kl. 15:30 skrev Monica PIVOT:

Å hevde at en oppfatter noen løsninger/ordninger er

bedre enn andre kalles  : drøfting !

Og DET er flott !

Tussi

---

Når du påstår at sex utenfor ekteskapet ALLTID er galt, er det sagt uten forbehold whatsoever.  Da mister liksom drøftingsaspektet litt av sjarmen, når du går inn i diskusjonen med en bombastisk og katogorisk mening du ikke lar deg rikke på uansett argumenter eller problematiseringer.

Jeg har sluttet å bli overrasket, her på verdidebatt, over hva enkelte kan mene er synd og skam og fy-fy.  Når noen sier at sex utenfor ekteskapet alltid er galt, tar jeg dem på alvor.  Jeg tror de faktisk mener det.

Kommentar #67

Monica PIVOT

23 innlegg  186 kommentarer

porno en av våre største utfodringer

Publisert rundt 11 år siden

Ja, jeg mener at sex utenfor ekteskapet er feil !

Begrunnelsen er bla annet at seksualitet, gitt at den er genuin fra begge side,

er det dypeste følelelsesmessige nivået som skjer mellom to mennesker.

Det er store underrapporteringer om hvordan mennesker får psykiske problemer etter bruddd !

Men i "frihetens navn" må vi ikke snakke om dette.

Det andre er graviditet. Dersom man ikke har helt klart for seg at man er villige til å dele dette

ansvaret sammen, ender dette ofte i abort...

Barn har det best dersom de får vokse opp både med mor og far.

Men det er jo de vosknes behov som teller mest for tiden !

Tussi

Kommentar #68

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: porno en av våre største utfodringer

Publisert rundt 11 år siden
22.01.10 kl. 15:46 skrev Monica PIVOT:  Det er store underrapporteringer om hvordan mennesker får psykiske problemer etter bruddd !

Men i "frihetens navn" må vi ikke snakke om dette.

---

Jeg kan godt snakke om disse tingene.

Du påstår det er "store underrapporteringer om hvordan mennesker får psykiske problemer etter brudd", og dermed avskriver du deg igrunnen dokumentasjonskrav.  Et snedig knep av deg :o)  Men - for det første er det ingen som benekter at folk får sorgreaksjoner etter samlivsbrudd.  Det vet vi alle, og det er helt naturlig.  Å kalle sorgreaksjoner for psykiske problemer derimot, den kjøper jeg ikke.  Og jeg kjøper iallefall ikke at dersom "psykiske problemer" skulle oppstå av og til, så er årsaken at paret har hatt sex.

Jeg må derfor be deg dokumentere det ved å henvise til forskning som sannsynliggjør din påstand.  Sannsynligvis bruker du bare ditt retoriske knep en gang til - det får så være.  Så lenge du ikke dokumenterer din påstand, står den svakt uansett.

Verden er ikke så enkel at dette med sex utenfor ekteskapet alltid er galt.  Dette er noe hvert enkelt par må finne ut av selv.  For noen er det riktig å vente riktig lenge, kanskje helt til bryllupsnatten.  For andre er det riktig å hoppe til sengs langt tidligere.  En generell regel som gjelder for alle er etter mitt syn meningsløs.

Kommentar #69

Ole J Steffensen

0 innlegg  175 kommentarer

RE: RE: Skvalderkål

Publisert rundt 11 år siden

Heia Nelly

**Du har nok rett i at kommentarene her har gått litt på siden av det opprinnelige innlegget. Med god grunn mener jeg. Eller, jeg mener at det ene ikke kan diskuteres uten å ha med det andre perspektivet også.

Det er helt ok, det er ikke min blogg. Jeg ville poengtere at Gunnar har helt rett, slik det ser ut. Jeg mener at temaet er mer enn stort nok. Nå beveger man seg ganske perifert i forhold til blogginnleggets innhold - etter en kjapp tekstanalyse;)

---------------

**Porno kan for meg aldri bli bare et individuelt problem. Da mener jeg at vi svikter både dem som er direkte ofre for pornoindustrien (de som er involvert, enten betalt eller tvunget uten lønn) og dem som sliter med avhengighet av porno som stimulans.

**Hvis vi ser på hvordan konsumet av porno har eksplodert med internett er det helt tydelig at dette ikke kan løses på et individ-nivå. Vi kan formane/forkynne/veilede enkeltpersoner til vi blir blå... men problemet er der fortsatt, og vil bare øke med en stadig større tilgjengelighet!

Det er ikke bare et individuelt problem, enig. Det påvirker (som oftest skadelig) de fleste som er involvert eller som påvirkes i direkte eller indirekte sammenheng. Markedet er så stort at jeg tror det må løses på individ nivå - hovedsaklig.  Jeg har liten tro på statlig symptomsbehandling som annet enn midlt lindrende eller mildt forebyggende - i alle fall når forbrukermassen er blitt så enorm.

For en alkoholiker kan en dråpe være nok, og det samme ser ut til å gjelde mange som er avhengig av porno. Formaning, forkynning, og veiledning hjelper i alle fall, og begrenset offentlig tilgang kan hjelpe og kan også forhindre at nye spirer (ungdom) får en skadelig avhengighet.

Hva kan Kirka (kristne menigheter og organisasjoner) gjøre for å sette dette på den offentlige dagsorden og bidra til efffektive tiltak (lovregulering mm)? Er dette interessant å debattere for deg?

-------

Det blir bare synsing og knapt nok det om jeg skulle debattere offentlige effektive tiltak. Jeg kommer ikke på et offentlig effektivt tiltak som fungerer på et tilsvarende problem.

Jeg har lest litt om hva mennesker (i kristne miljø) opplever som skadelig, eller "synd" og som de erfarer er skadelig for seg selv og omgivelsene.

Jeg ser at åpenheten rundt porno, som et problem - er økende. Det er ikke tabu å snakke om det lenger, og da blir problemet mye lettere å løse. Det er et tema som jeg ser er på dagsorden oftere og oftere - innenfor en kristen setting i alle fall.

Det holdes taler om det, og det snakkes om det i langt større grad enn for bare noen få år siden. Jeg tror en må begynne der på det individuelle, personlige og i nære mellommenneskelige relasjoner - det er en medisin som virker - den beste etter mitt syn.

Alt av offentlige bidrag mottas med takk, men jeg tror ikke på effektive offentlige tiltak før jeg ser det.

Kommentar #70

Loke Borgersen

10 innlegg  115 kommentarer

RE: Overumplet av internett

Publisert rundt 11 år siden
21.01.10 kl. 15:05 skrev Karl-Johan Kjøde:

Man kan ikke skylde på tilgjengeligheten eller pornobransjen, men må selv ta tak og gjøre noe med det. Slutt i dag, ikke bare for din skyld, men for alle menneskene du holder i prostitusjon sin skyld. Forent kan vi legge ned hele industrien, ikke primært gjennom lover og sensur, med ved å kutte etterspørselen.

Styrken til porno/porno-industrien, er de tilsynelatende, gjør alt i offentlighet. Mens brukerne gjør det i det skjulte og sitter igjen med skam, redusert selvbilde, fortvilelse, m.a.o hemmeligheter. På 60-70 tallet, måtte man gå i tvilsomme bladbutikker, og be om "det som lå under disken". Det fikk man så i en brun papirpose. Papirposen er borte. Nå er det digitale signaler. De sees ikke, av det blotte øye, men den finner din IP-adresse, etter et "klikk". Der kan man sitte "trygt". For om det er en så stor åpenhet om dette, og et slikt frimodig syn på seksualitet. Hvorfor, foregår dette i det skjulte? "Tatt på fersken", er alles frykt. De som sier noe annet, lyver. De finner da kanskje det, ekstra spennende?

Så lenge dette er forbeholdt rom med "dempet lys", vil porno florere og vokse.

Det blir som trollene i folke-eventyrene. Porno er et gigantisk troll, også like stygt, men det sprekker i kontakt med lys. Det må være en åpen dialog om dette. I menigheter, må det være fokus på dette. Pornoen, svekker oss, vår tro, vår evangelisering. Ja, hele troverdigheten. Det må være rom for sjelesorg og bekjennelse i menigheter. Fornuftige åpne samtaler med sjelesørger og partner. For er så mange, som bærer på en "skam", noe mørkt i sin personlighet. Menn må stå frem, snakke om porno, med hverandre. Ikke på industriens premisser, i det skjulte, og med et "karslig" smil om munnen.

Som alle hemmeligheter, er det ikke det lengre, når den deles. Trollet sprekker, og en får en nye, uant styrke av å dele. Da mister pornoen, noe av sitt grep. Først da, vil pengestrømmen til industrien minke. Derfor trengs det seriøs informasjon om porno. For der det er en bruker, er det også pårørende. Begge parter trenger å snakke om dette, og forstå hva porno er, hvorfor ser man på porno. For porno, sårer. Det ses på som svik, og mang en partner, forstår ikke. Alle må tas hensyn til. Dette har fått utbre seg fritt, over for lang tid.

Derfor trenger man bl.a Pornokirken.no. Ja flere mot-aktører. Som ikke lar porno-industrien ha enerett på ordbruk, glorete bokstaver o.l.. For porno blir ikke borte, om vi overser den. XXX må også brukes av vi som vil bekjempe dette. Industriens egne metoder, kan bli deres tilbakegang. De er lenger ikke alene, som tør å ta ordene "sex", "porno" i bruk. Når det derimot blir en sunn motvekt til porno-industrien og åpenhet. Da svekkes porno-industrien.

I tidligere ti-år, kunne porno-industrien, latterliggjøre motstanderne. At de var hysteriske sneversynte og fanatiske mennesker. Da er svaret i 2010; "vi vil bare ikke ha dette søppelet mer". Det er ikke morsom "frekkis" og "uskyldig" lengre (om det noen gang har hvert det?) Det er beinhard kynisme, med et hånlig, nedsettende menneskesyn.

Om ikke ender vi opp med generasjoner som har et forvridd, urealistisk bilde av samliv og seksualitet. Kvinne/manns bilde, som en ikke finner i den "virkelige verden". Som bare skaper tapere. Porno blir som en usynlig "mur" mellom ektefeller, partnere. Barn har mistanke om at voksne ser porno, for de finner spor på PC,er. De blir selv offer for porno.  Hvem skal de gå til, med enda et spørsmål og bekymring?

Det er gledelig at det er så mange unge menn. Som står i bekjempelsen av porno, både i Norge og USA. Der menn danner grupper, står sammen og støtter hverandre. Der porno ikke lenger er en skjult hemmelighet. Der tidligere porno aktører/skuespillere. Står frem bl.a. i USA og har støttegrupper, for de som vil ut av industrien. De finnes på websider, Twitter og Facebook. Så det er en større, variert motvekt, nå. Enn da det kun var forbeholdt "kristne og feminister", som ville bekjempe porno.

Dette er ikke snakk om fordeling av skyld og skam, kun hjelp og frie mennesker. Mennesker som slipper å leve av, og i en kynisk porno-industri.

Legger ved en video, der en tidligere pastor forteller sin gripende historie

Nate Larkin-I,m second

http://www.youtube.com/watch?v=N3KSWYYJqyo

Kommentar #71

Ole J Steffensen

0 innlegg  175 kommentarer

Troll og lys

Publisert rundt 11 år siden

Hei Loke

Tenkte å understøtte litt og supplere, men er enig med alt du skriver. Tåken har lagt seg som et teppe rundt de små grå hjernecellene. Så da sier jeg bare... Bra innlegg Loke!

Takk for fin video forresten.

Kommentar #72

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

RE: RE: RE: Stor, men ikke størst.

Publisert rundt 11 år siden

 Pornoindustrien vedlikholder og fremmer

menneskehandel og kidnapping,

overgrep mot barn,

voldtekt,

rus,

narkotikamarkedet,

og mye av den krimielle virksomheten genelt.

Industrien fremmer et mennesksyn som gjør mennesket til en vare av kjøtt som kan kjøpes og selges. Mennesker som er avhenging av porno blir preget av dette synet og de får et ødelagt syn på sine medmennesker. De vil etter hvert utvikle et syn på mennesket som kun et biologisk vesen, styrt av sine egne lyster, og det du har lyst til er tillat uansett omkostninger.

Og de mister bilde av Gud som skaper og den som opprettholder mennesket som et åndsvesen.

22.01.10 kl. 10:29 skrev Arne D. Danielsen:22.01.10 kl. 10:22 skrev Nelly bjerketvedt:

 Du prøver å ro deg unna nå ser jeg.. Sjekk hva du faktisk skrev!

"Hvis vi ikke hadde større utfordringer å bale med, hadde det vært alldeles utmerket- slik jeg ser det."

Problemet er at du ikke SER problemet, og omfanget av det. Kanskje bedre å innrømme det like godt med en gang?

 ...

Sjekk listen over utfordringer i min forrige kommnetar, og i samme slengen kan jeg også ta med atombomber i hendene på krigerske og ustabile regimer. Jeg står derfor fast på at "Hvis vi ikke hadde større utfordringer (enn pornoindustrien) å bale med, hadde det vært alldeles utmerket - slik jeg ser det." Jeg tror faktisk de fleste vil være enige i dette, noe annet ville forundre meg.

Men når det er sagt, så synes jeg altså ikke at pornoindustrien er utmerket. Det er noe annet.

Kommentar #73

Loke Borgersen

10 innlegg  115 kommentarer

The numbers behind Pornography

Publisert rundt 11 år siden
22.01.10 kl. 23:33 skrev Ole Johnny Steffensen:

Hei Loke

Tenkte å understøtte litt og supplere, men er enig med alt du skriver. Tåken har lagt seg som et teppe rundt de små grå hjernecellene. Så da sier jeg bare... Bra innlegg Loke!

Takk for fin video forresten.

Takk. Igjen hyggelig, at det er en ung mann som engasjerer seg. Kvinner er troverdig, men at kvinner skulle være "mot porno". Det er bare rett, slik er det for en mann. Har man fått sitt "kvinne-bilde" preget av porno, stemmer det desto bedre, at de er imot.

Er jo også nettopp derfor disse kvinner i porno. Er så uvirkelige, "alt" de gjør og "alt" de er med på.  Troverdigheten blir for en mann større. Da en mann, en av deres egen, er imot porno.

Det kan sette igang en tankeprosess, større selverkjennelse og legitimitet. Når det er sagt, så trengs begge kjønn. For menn/gutter har vært for lenge alene, foran en PC-skjerm, i selskap av kvinner de aldri vil møte. Nå er det tid for å møte og høre de kvinne/jenter som kan gi en "oppdatering". Er "hulemannen", porno-industrien henvender seg til, vekker de mest primitive instinkter, flerret for all moral og etikk. Sex og seksualitet er ikke primitivt. En er derimot nærmere det himmelske, enn hulemannens hule. Det greier ikke porno-industrien å gjenskape.

Her tall og fakta. Porno i tall og bak tall, mennesker;

The Numbers Behind Pornography
Kommentar #74

Lars Hausken

40 innlegg  666 kommentarer

RE: The numbers behind Pornography

Publisert rundt 11 år siden

The numbers behind pornography er sikkert interessant info, men dette blir ironisk nok sperret av mitt anti-pornofilter på Lyse :)

Which reminds me: Dere kan alle sammen sperre ute det meste av porno ved å innstallere slike filter på nettet deres.

Greit å vite for alle med tenåringer i huset.

23.01.10 kl. 11:05 skrev Loke Borgersen:22.01.10 kl. 23:33 skrev Ole Johnny Steffensen:

Hei Loke

Tenkte å understøtte litt og supplere, men er enig med alt du skriver. Tåken har lagt seg som et teppe rundt de små grå hjernecellene. Så da sier jeg bare... Bra innlegg Loke!

Takk for fin video forresten.

Takk. Igjen hyggelig, at det er en ung mann som engasjerer seg. Kvinner er troverdig, men at kvinner skulle være "mot porno". Det er bare rett, slik er det for en mann. Har man fått sitt "kvinne-bilde" preget av porno, stemmer det desto bedre, at de er imot.

Er jo også nettopp derfor disse kvinner i porno. Er så uvirkelige, "alt" de gjør og "alt" de er med på.  Troverdigheten blir for en mann større. Da en mann, en av deres egen, er imot porno.

Det kan sette igang en tankeprosess, større selverkjennelse og legitimitet. Når det er sagt, så trengs begge kjønn. For menn/gutter har vært for lenge alene, foran en PC-skjerm, i selskap av kvinner de aldri vil møte. Nå er det tid for å møte og høre de kvinne/jenter som kan gi en "oppdatering". Er "hulemannen", porno-industrien henvender seg til, vekker de mest primitive instinkter, flerret for all moral og etikk. Sex og seksualitet er ikke primitivt. En er derimot nærmere det himmelske, enn hulemannens hule. Det greier ikke porno-industrien å gjenskape.

Her tall og fakta. Porno i tall og bak tall, mennesker;

The Numbers Behind Pornography
Kommentar #75

Nelly Bjerketvedt

60 innlegg  676 kommentarer

RE: RE: Overumplet av internett

Publisert rundt 11 år siden
22.01.10 kl. 19:51 skrev Loke Borgersen:Så lenge dette er forbeholdt rom med "dempet lys", vil porno florere og vokse.

Det blir som trollene i folke-eventyrene. Porno er et gigantisk troll, også like stygt, men det sprekker i kontakt med lys. Det må være en åpen dialog om dette. I menigheter, må det være fokus på dette. Pornoen, svekker oss, vår tro, vår evangelisering. Ja, hele troverdigheten. Det må være rom for sjelesorg og bekjennelse i menigheter. Fornuftige åpne samtaler med sjelesørger og partner. For er så mange, som bærer på en "skam", noe mørkt i sin personlighet. Menn må stå frem, snakke om porno, med hverandre. Ikke på industriens premisser, i det skjulte, og med et "karslig" smil om munnen.

Takk for en god og utdypende kommentar! :)

Kommentar #76

Loke Borgersen

10 innlegg  115 kommentarer

RE: RE: The numbers behind Pornography

Publisert rundt 11 år siden

Ja..., det var nå et effektivt filter :) Kan også hente det på;

http://www.onlineeducation.net/

Der kommer ikke ordet porn frem, men er usikker på om du da får se hele grafen/fakta? Et slikt filer er jo en god, trygg investering. Vet det er nivåer av hva du vil/ ikke vil skal komme frem. Filteret ditt virker, for var ikke noe "grovt" på den første linken.

23.01.10 kl. 11:39 skrev Lars Hendrik Hausken:

The numbers behind pornography er sikkert interessant info, men dette blir ironisk nok sperret av mitt anti-pornofilter på Lyse :)

Which reminds me: Dere kan alle sammen sperre ute det meste av porno ved å innstallere slike filter på nettet deres.

Greit å vite for alle med tenåringer i huset.

Kommentar #77

Monica PIVOT

23 innlegg  186 kommentarer

porno en av våre største utfodringer

Publisert rundt 11 år siden

Frode !

Temaet om menneskers psykiske lidelser grunnet samlivsbrudd er tatt opp

ved flere anledninger i tv-debatter !

Men at dette dysses ned er vel forståelig !

Det som er trist er at det er et så stort press på ungdommer om å leve ut sin seksualiet,

men kjærlighet og ansvar er temaer som kommer i bakgrunnen.

Mange ønsker å vente til de gifter seg, men blir presset av at sex er så VIKTIG for et forhold.

Dette er det INGEN faglig eller forskningsmessig belegg for å hevde.

Jeg har ennå ikke så lenge jeg har studert psykologi sett at NOEN forskere hevder så !

Tvert i mot er det heller skadelig enn sundt å leve ut alle føleleser uten en TRYGG GRUNN !

Tussi

Kommentar #78

Monica PIVOT

23 innlegg  186 kommentarer

porno en av våre største utfodringer

Publisert rundt 11 år siden

PS.

En trygg grunn er :

-trygghet i forhold til sitt eget selvbilde, egenverd osv

-trygghet på at partneren vil ta sitt fulle ansvar for alle aspekter ved det som skjer mellom partene

Kommentar #79

Monica PIVOT

23 innlegg  186 kommentarer

porno en av våre største utfodringer

Publisert rundt 11 år siden

Så lenge dette ansvaret er ivaretatt av BEGGE partene i et forhold vil det ikke forholdet være

bygget på likeverdighet, og likeverdighet er det som er definisjonen på et forhold !

Dette aspektet er IKKE ivaretatt i pornindustrien !

Og jeg hevder at det er denne form for likeverdighet som er det ekteskapet FORMELT sett bygger

påmere enn et samboerskap (se ovenfor).

Men, det er helt klart at noen noen samboerskap har en trggere grunn enn inngåtte ekteskap,

men at det skyldes holdninger mennesker har.

DS

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere