Spaltist og kommentator i Vårt Land Erling Rimehaug

Tidligere redaktør i Vårt Land.

Støres privatpolitikk

Det er bra Jonas Gahr Støre tar oppgjør med alkoholkulturen, men skuffende at han ikke vil følge opp privatmoralen med politiske tiltak.

Publisert: 16. jan 2013

Jonas Gahr Støre står i dag fram på Vårt Lands førsteside og sier at han vil si nei til alkohol. Etter å ha hatt rystende møter med ofre for alkoholkulturen, vil han oftere si nei takk til alkohol. Det samme sa han på Lindmo på lørdag, uten at det fikk så mye oppmerksomhet.

Det er viktig at en samfunnstopp som Støre tar et slikt oppgjør med den forherligelse og ufarliggjøring av alkohol som preger store deler av mediene, og som heies fram av det meste av samfunnseliten. Han er en meningsdanner med gjennomslagskraft, og hans personlige standpunkt er et viktig bidrag.

Men i går uttalte han seg etter en stortingsdebatt om alkoholpolitikk, og da må vi også etterlyse hvilke politiske tiltak politikeren Støre går inn for. Dersom han er så rystet av alkoholens skadevirkninger, burde vi kunne forvente at det også slår ut i hans politikk. Der brakte stortingsdebatten ikke fram noe nytt.

Selv en skarp kommentator som Dagbladets Marie Simonsen går i fella og tror at retorikk og politikk er ett og det samme. «Når KrF og Ap finner sammen, er et forbud aldri langt unna», skriver hun. Men Arbeiderpartiet har ikke varslet noen forbud. Det her selv ikke KrF gjort. Men Ap har heller ikke varslet noen nye restriksjoner.

KrF og Ap er enige rent retorisk: Det er ikke nok med privatmoral for å møtte det økende alkoholforbruket og de skadene som følger med. Men i praksis nøyer Støre seg med privatmoralen.

Kanskje kan han ikke annet. Knut Storberget prøvde for noen år siden å følge opp Arbeiderpartiets stolte alkoholpolitiske tradisjoner, blant annet med å stramme inn på skjenketiden. Han ble nedkjempet av dem som var redd partiet skulle få et formynderstempel. I går satte han på plass Støres påstand om at skjenketider ikke er et statlig ansvar, og påpekte at flertallet i folket er for.

Men Arbeiderpartiet valgte bort Storbergets linje. Det må Støre forholde seg til, og dermed må han nøye seg med private appeller.

Kommentar #1

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Totalt forbud?

Publisert over 9 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
slikt oppgjør med den forherligelse og ufarliggjøring av alkohol som preger store deler av mediene, og som heies fram av det meste av samfunnseliten.

Det var litt av en påstand. Hvem er det konkret som forherliger og ufarliggjør alkohol? Jeg kan ikke huske sist jeg leste noe slikt. Joda, vi har Frp som ønsker liberal alkoholpolitikk - men utover det?

Derimot har jeg sett noen oppslag om skadevirkninger og tragedier i kjølvannet av alkoholisme. Særlig Dagbladet har kontinuerlig skrekkoppslag om helse.

Politiske tiltak for å redusere alkoholinntak kan umiddelbart virke som en god ide. Men lar det seg gjøre i praksis?

Har Erling Rimehaug noen gode forslag? Er det slik at Rimehaug kan tenkt seg et total forbud?Stramme inn skjenketiden vil antakelig ikke redusere alkoholbruken, da folk isteden drikker større mengder på forspill.

I det hele tatt ser jeg ikke noen opplagte restriksjoner som kan få bukt med problemet.

Hanni

Kommentar #2

Marie Rein Bore

21 innlegg  22 kommentarer

Gahr Støre sklir unna ansvaret

Publisert over 9 år siden

Det er bra at helseministerJonas Gahr Støre ofte vil si nei når han blir tilbudt alkohol. Eksemplets makt virker. 

Men Gahr Støre har langt større makt som helseminister. Regjeringen har ansvar for overordnende lover og tiltak når det gjelder alkoholpolitikken. Hvorfor bruker han ikke den makten han har der.

Det er å prøve å skli unna ansvaret når man henviser til at det er kommunene som bestemmer skjenketider. Også der setter lovverket visse rammer. Og dessuten er alkoholpolitikk  mer enn skjenketider. 

 

Kommentar #3

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Om "privatmoral" og stat

Publisert over 9 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Men det er skuffende at han ikke vil følge opp privatmoralen med politiske tiltak.

Jeg tror vi alle skal være glade for at ikke "privatmoral" omsettes i statlige tiltak. Det er ikke en stats oppgave å målbære og sanksjonere hverken Gahr Støre eller andres "privatmoraler."

En sekulær stats oppgave er, i denne sammenheng, å legge til rette for at alle selv kan fatte egne etiske og moralske valg; ikke kvele disse ved å agere som etikken og moralens selve stedfortreder "på vegne av folket."

Ja, man kunne driste seg til å hevde at "privatmoral" er, ja, nettopp, privat. Slik ånder da også selve moralen best, der i det private, i full frihet hos det enkelte individet.

Så kan Rimehaug velge akkurat hva han vil, og Gahr Støre som han vil --- som jo også gjelder alle oss andre.

Kommentar #4

Stig Eilert Paulsen

8 innlegg  6 kommentarer

Ikke bare reguleringer

Publisert over 9 år siden

Det er flott at alkoholdebatten igjen er på den politiske agenda. Imidlertid er det synd at reguleringstiltak er det eneste som står i fokus på et så omfattende samfunnsproblem. Ulike undersøkelser viser at 100000-200000 mennesker i Norge har et skadelig alkoholforbruk og trenger hjelp.

 Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre ønsket i Dagbladet 16. desember alle barn en hvit jul, i betydningen fri for fyll. Det er et ønske det er lett å være enig med helseministeren i. Støre er i likhet med tidligere helseministere og andre forstandige mennesker i helsevesenet opptatt av forebygging og at vi i Norge er blant verdens beste i forebyggende alkoholpolitikk. Det er også en tanke det er lett å være enig i.

Punktet som Støre og mange med ham glemmer, er hva vi skal tilby de som allerede har et etablert rusproblem. Forebygging av skadelig alkoholbruk er et utmerket tiltak, men er til liten hjelp for de mange som allerede har et etablert rusproblem.

I stortingsmeldingen "Se meg" som Støre også refererer til er det mange gode tanker om enda bedre forebygging - og et fullstendig fravær av tanker om bedre behandling til mennesker med alkoholproblemer. Internasjonale sammenliknende studier antyder at bare fire prosent av alle mennesker som oppfyller diagnosen alkoholavhengighet i Norge får et behandlingstilbud i helsevesenet. Hvis disse tallene er i nærheten av å være riktige, har Støre og helsevesenet en langt større utfordring foran seg enn å justere skjenketider og drive forebyggingskampanjer.

Alkoholavhengighet er en alvorlig sykdom. En sykdom som kan oppdages og få en diagnose, en sykdom som må tas på alvor, og en sykdom som kan bli bedre ved rett behandling. God behandling av alkoholavhengighet er ofte sammensatt og vanskelig, med bruk av flere virkemidler over lang tid.

Det viktigste politikere kan gjøre for å bidra til bedre behandling er å si klart og tydelig at vi i Norge skal forebygge og i tillegg gi behandling til de som trenger hjelp. En god start vil være å sørge for å gi fastlegene gode behandlingsretningslinjer, takster og flere behandlingsmuligheter. På den måten kan Støre og alle oss andre som ønsker et enda bedre helsevesen hjelpe flere barn og voksne til å oppleve en bedre jul i 2013

 

Kommentar #5

Fred Søndby

63 innlegg  78 kommentarer

Vær litt positiv da, Rimehaug!

Publisert over 9 år siden

For meg og sikkert for mange andre Vårt Land lesere  var det en gledelig nyhet at Jonas Gahr Støre har uttalt at hans møter som helseminister med rusavhengige har ført til at han langt oftere sier nei til alkohol både i private og offentlige sammenhenger. Mange som kanskje sliter en del med akkurat dette vil utvilsomt kunne glede seg over å være i godt selskap når de ber om alkoholfritt - og ofte blir stilt utidige spørsmål i forbindelse med dette.

Erling Rimehaug synes også "det er bra at Jonas Gahr Støre tar et oppgjør med alkoholkulturen" - som han skriver i sin lederartikkel på nettet. Men det er også det eneste positive han sier i forbindelse med dette. Resten av artikkelen er en sammenhengende kritikk av Støre fordi han til nå ikke har fulgt dette opp i praktisk politikk.

Vi bør kanskje la Støre og andre politikere få litt tid på seg til å la disse erfaringene få politiske konsekvenser, og heller glede oss over at en toppolitiker for en gangs skyld tar bladet fra munnen og oppfordrer til en mer forsiktig omgang med alkoholen.

Forhåpentlig vis vil Støres uttalelser kunne gi litt andre impulser til Helga Pedersen og andre i Arbeiderpartiet som nå går inn for å liberalisere Vinmonopolets åpningstider! 

Kommentar #6

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Statlige reguleringer

Publisert over 9 år siden

Moral er. og blir noe privat. Et samfunn er bygd opp av individer. Summen av individens moral blir samfunnets moral. Noen snur det hele på hodet og tror at samfunnets moral skal bli individets moral. Det har vi sett mange kommunistiske eksempler på. Det virker ganske enkelt ikke. Det er ikke slik vi er lagd.

Jeg elsker kardemommebyloven. Det er frihet under ansvar. Samfunnet har sine lover. De skal man følge men når samfunnet innfører lover som gir restriksjoner til folk som ikke innebærer fornuft blir moralen ødelagt.

Ta f.eks røykeloven. Det er helt greit at man ikke kan røyke på offentlige steder og være til sjenase for andre. Når man ikke er til sjenanse for andre gir det ikke mening. Hvorfor har vi røykfrie flyplasser, ingen røykerom. Det gir ingen mening. Staten blander seg opp i privatlivets fred og det er bare ødeleggende. Det ødelegger moralen til de enkelte individene fordi de blir underlagt meningsløse restriksjoner.Da tar man seg friheter. Det er det som er begynnelsen til korrupsjon. Det vil vi ikke ha og da må vi ikke legge forholdene til rette for det.

Jeg og min kone var i København for en stund siden. Der kunne vi gå over gaten og kjøpe en flaske vin for 20 Kr på en besinstasjon om natten. Vel, det var kanskje ikke noe klassisk vin men den var OK. Min kone jublet og ropte ut i sin begeistring. "La oss flytte hit!". Hun var vant til restiksjonene i Norge og trodde det var slik kjedelige Europa var. Når hun lever i Afrika er det ingen restriksjoner på dette. Hun drikker vin nå hun har lyst på. Du blir ikke alkoholiker av den grunn.

Det finnes et ordtak som sier:"Det du har fått for lite av som barn, får du aldri nok av som voksen". Det er det som er årsak til det særnorske problemet, helgefylla. Det er en ukultur som er skapt av Norske myndigheter. Når det først slippes fri får folk aldri nok. Det er bare slik vi er. Samfunnet kan ikke omdefinere mennesker selv om de vil aldri så mye. Det koster bare penger i administrasjon og er helt nytteløst. Intensjonene kan være fine og man kan vinne velgere på det men det fører mer ugagn med seg enn positive resultater. Det ødelegger moralen. Folk må lære seg frihet under ansvar. Det er det beste.

Man kan stille seg en del spørsmål om demokratiets natur her, men det er en annen diskusjon.

Mvh Petter

Kommentar #7

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Alle vet at Jeppe drikker, men ingen vet hvorfor?

Publisert over 9 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke nok med privatmoral for å møtte det økende alkoholforbruket og de skadene som følger med. Men i praksis nøyer Støre seg med privatmoralen.

Alle vet at Jeppe drikker, men ingen vet hvorfor? Et teaterstykke av Holberg som var engasjerende i sin tid, men som idag og så lenge jeg har levd er blitt dysset ned av media og aviser. Med det mener jeg at metadon er ingen løsning eller mer alkohol er heller ingen løsning. Ikke det at jeg mener vi skal forby alkohol. Nei den gledes drikken må vi få ha. Men sørg for at de som ikke trives i samfunnet, og med seg selv, blir tatt hånd om og hjulpet.

Ingen tar opp det alvorlige med stimulerende stoffer i samfunnet av i dag. Ingen bryr seg om hvorfor noen går på metadon eller er uføretrygdet på bakgrunn av alkolisme. Nei samfunnet er blitt kaldt og følelsesløs og tar dessverre ikke tak i problemene. For det er problemene som får gutter og jenter til å dope seg/drikke. Det er ikke helgemorroen.

Det er manglende morro i hverdagen som får dem til å dope seg. Gi dem noe å gå til, gi dem noe å leve for, gi dem frihet, gi dem tiltro til seg selv. Det er mange muligheter til å bygge opp de kvaliteter som bor i all ungdom. 

Det trenger ikke å koste så mye.

 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere