Arja Larsen

44

Hvordan skiller seg kristendommen fra alle andre religioner og hvorfor er Jesus den eneste veien til frelse?

Bibelens argumentasjon mot avguder burde være troverdig også for dagens mennesker. Den enkle begrunnelsen mot eksistensen av andre guder er at de er bilder og statuer laget av mennesker.

Publisert: 20. jan 2013  /  1121 visninger.

 Når man snakker om forskjellige religioner, bruker man ofte begrepet tro, og i den mening at alle religioner dreier seg om det usynlige, og om å tro på den hinsides verden, og på eksistens av en gud eller guder.

Likevel reagerer jeg ofte på at det nevnes tro når man omtaler religioner, fordi det er bare kristendommen som har troen i sin dybde, som en vesentlig og sentral betingelse og praksis, og som skiller den totalt fra de andre religionene. Det vesentlige i andre religioner er det stikk motsatte enn i kristendommen.

Overalt i verden dreier den religiøse praksisen om å blidgjøre gud eller guder med forskjellige ofringer og gjerninger. Dette har vært kjernen i utøvelsen av religioner i alle tider. For eks i islam er det fem søyler: trosbekjennelsen, bønn, fasten, pilegrimsreisen til Mekka og velferdsskatt som må til for å oppnå frelse. Den sikreste veien til paradiset er å lide martyrium i jihad.

 Hvis frelsen kommer av gjerninger, da er noen mennesker mer privilegierte enn andre til å fortjene frelsen. Kristendommen har en avgjørende forskjellig og rettferdig vei til frelse, som er lik for alle mennesker. Den er enkel, og ingen er i utgangspunktet mer privilegiert, bedre eller frommere enn andre i å nå frelsen. Alle har samme startsted foran Gud. Forteller det ikke noe stort og enestående om Den Guden som har bestemt en slik rettferdig frelsesmulighet for alle mennesker?

De fleste av oss kjenner Joh 3:16 som presenterer denne enkle frelsesveien slik:

"For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Enborne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv."

I sammenhengen henvises det til en episode på Israelfolkets ørkenvandring, når folket var omgitt av drepende giftslanger. Guds råd til Moses var: "Lag deg en giftslange og sett den på en stang! Hver den som er bitt og ser på den, skal leve." 4 Mos 21:4-9.

Dette er også en profeti om Jesus, et bilde som forteller om frelsens enkelhet i Jesus Kristus. Et hjertesukk, et blikk på Den Korsfestede er nok til å blidgjøre Gud. Rike og fattige, slaver og frie, mann og kvinne, gammel og ung, alle er likestilt foran korsets budskap:  Tro på Herren Jesus Kristus, så blir du frelst.

Mennesket selv søker mange kunster, så det kan være en besværlig vei å gå inntil man  kommer til dette sukket, hjertebønnen, og å få festet blikket på Frelseren. Det ligger dypt i et menneske å ville gjøre noe for å finne nåde hos Gud. Men i sitt vesen er frelsen enkel.

 Det blir stilt spørsmål om hvordan nettopp Bibelens stammegud Jahve av alle tusener av guder kan være den  eneste rette. Ovanfor har jeg argumentert for hvordan det kristne budskapet skiller seg fra andre i det at Gud selv kom ned for å frelse mennesker mens religioner krever at mennesker skal streve for å komme opp til Ham. 

Bibelens argumentasjon mot avguder burde være troverdig også for dagens mennesker. Den enkle begrunnelsen mot eksistensen av andre guder er at de er bilder og statuer laget av mennesker. Å eliminere dem burde uten videre være "tillatt" for kristne uten et spørsmål om den riktige guden blandt tusener.

Når alle avgudsbilder er eliminert, blir det ikke så mange guder igjen. Bibelens Gud skiller seg fra avguder i alt, ved Sin vesen, Sitt budskap, og Sine gjerninger. Han har gitt oss en samling av skriftlige dokumenter om Sin eksistens og om Sin frelsesplan. Dokumentasjonen er skrevet ned av mange øyenvitner. Formidlingen av vitnesbyrdet er bevisst gitt for mennesker som så, hørte og erfarte. Øyenvitnenes gledesbudskap om Den oppstandne Jesus Kristus har vist seg å være i stand til å forandre utallige menneskeliv.

Kommentar #1

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Bra knappen er aktivert. 

Kommentar #2

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

det har

Publisert nesten 9 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Formidlingen av vitnesbyrdet er bevisst gitt for mennesker som så, hørte og erfarte. Øyenvitnenes gledesbudskap om Den oppstandne Jesus Kristus har vist seg å være i stand til å forandre utallige menneskeliv.

buddhisme og.og ideen om den eneste veien har ødelagt mer enn den har hjulpet.slik jeg ser det,og tro er et viktig element i alle religioner.

Kommentar #3

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.
tro er et viktig element i alle religioner

Kan du utdype dette utenom det jeg uttrykte om troen i religioner i begynnelsen av innlegget?

Kommentar #4

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Argumenter imot

Publisert nesten 9 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Bibelens argumentasjon mot avguder burde være troverdig også for dagens mennesker. Den enkle begrunnelsen mot eksistensen av andre guder er at de er bilder og statuer laget av mennesker.

 Når man snakker om forskjellige religioner, bruker man ofte begrepet tro, og i den mening at alle religioner dreier seg om det usynlige, og om å tro på den hinsides verden, og på eksistens av en gud eller guder.

Likevel reagerer jeg ofte på at det nevnes tro når man omtaler religioner, fordi det er bare kristendommen som har troen i sin dybde, som en vesentlig og sentral betingelse og praksis, og som skiller den totalt fra de andre religionene. Det vesentlige i andre religioner er det stikk motsatte enn i kristendommen.

Overalt i verden dreier den religiøse praksisen om å blidgjøre gud eller guder med forskjellige ofringer og gjerninger. Dette har vært kjernen i utøvelsen av religioner i alle tider. For eks i islam er det fem søyler: trosbekjennelsen, bønn, fasten, pilegrimsreisen til Mekka og velferdsskatt som må til for å oppnå frelse. Den sikreste veien til paradiset er å lide martyrium i jihad.

 Hvis frelsen kommer av gjerninger, da er noen mennesker mer privilegierte enn andre til å fortjene frelsen. Kristendommen har en avgjørende forskjellig og rettferdig vei til frelse, som er lik for alle mennesker. Den er enkel, og ingen er i utgangspunktet mer privilegiert, bedre eller frommere enn andre i å nå frelsen. Alle har samme startsted foran Gud. Forteller det ikke noe stort og enestående om Den Guden som har bestemt en slik rettferdig frelsesmulighet for alle mennesker?

De fleste av oss kjenner Joh 3:16 som presenterer denne enkle frelsesveien slik:

"For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Enborne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv."

I sammenhengen henvises det til en episode på Israelfolkets ørkenvandring, når folket var omgitt av drepende giftslanger. Guds råd til Moses var: "Lag deg en giftslange og sett den på en stang! Hver den som er bitt og ser på den, skal leve." 4 Mos 21:4-9.

Dette er også en profeti om Jesus, et bilde som forteller om frelsens enkelhet i Jesus Kristus. Et hjertesukk, et blikk på Den Korsfestede er nok til å blidgjøre Gud. Rike og fattige, slaver og frie, mann og kvinne, gammel og ung, alle er likestilt foran korsets budskap:  Tro på Herren Jesus Kristus, så blir du frelst.

Mennesket selv søker mange kunster, så det kan være en besværlig vei å gå inntil man  kommer til dette sukket, hjertebønnen, og å få festet blikket på Frelseren. Det ligger dypt i et menneske å ville gjøre noe for å finne nåde hos Gud. Men i sitt vesen er frelsen enkel.

 Det blir stilt spørsmål om hvordan nettopp Bibelens stammegud Jahve av alle tusener av guder kan være den  eneste rette. Ovanfor har jeg argumentert for hvordan det kristne budskapet skiller seg fra andre i det at Gud selv kom ned for å frelse mennesker mens religioner krever at mennesker skal streve for å komme opp til Ham. 

Bibelens argumentasjon mot avguder burde være troverdig også for dagens mennesker. Den enkle begrunnelsen mot eksistensen av andre guder er at de er bilder og statuer laget av mennesker. Å eliminere dem burde uten videre være "tillatt" for kristne uten et spørsmål om den riktige guden blandt tusener.

Når alle avgudsbilder er eliminert, blir det ikke så mange guder igjen. Bibelens Gud skiller seg fra avguder i alt, ved Sin vesen, Sitt budskap, og Sine gjerninger. Han har gitt oss en samling av skriftlige dokumenter om Sin eksistens og om Sin frelsesplan. Dokumentasjonen er skrevet ned av mange øyenvitner. Formidlingen av vitnesbyrdet er bevisst gitt for mennesker som så, hørte og erfarte. Øyenvitnenes gledesbudskap om Den oppstandne Jesus Kristus har vist seg å være i stand til å forandre utallige menneskeliv.

Du skriver:

"Hvis frelsen kommer av gjerninger, da er noen mennesker mer privilegierte enn andre til å fortjene frelsen. Kristendommen har en avgjørende forskjellig og rettferdig vei til frelse, som er lik for alle mennesker. Den er enkel, og ingen er i utgangspunktet mer privilegiert, bedre eller frommere enn andre i å nå frelsen. Alle har samme startsted foran Gud. Forteller det ikke noe stort og enestående om Den Guden som har bestemt en slik rettferdig frelsesmulighet for alle mennesker?"

Jeg svarer:

Den er ikke enkel. For meg er det langt vanskeligere og mer intellektuelt kompromitterende å tro på Jahve-Jeus-frelse-konseptet enn det er å legge seg på knærne med baken i været fem ganger om dagen, eller foreta en reise til Mekka. Det er også langt vanskeligere enn å avstå fra skalldyr og svin, bruke ressurskrevende kjøkkenteknikker m.m.

Du skriver videre:

"Bibelens argumentasjon mot avguder burde være troverdig også for dagens mennesker. Den enkle begrunnelsen mot eksistensen av andre guder er at de er bilder og statuer laget av mennesker. Å eliminere dem burde uten videre være "tillatt" for kristne uten et spørsmål om den riktige guden blandt tusener."

Jeg svarer:

Andre guder er såvel bilder og statuer laget av mennesker, som skikkelser i skriftlige nedtegnelser. Akkurat som guden i Bibelen. Mener du å si at denne guden ikke er avbildet i kunsten, f.eks.? Mener du å si at Jesus, som angivelig er Jahves sønn og/eller Jahve selv, ikke henger på kors i katolske kirker og på soverommet over sengen hos mange kristne? Er dette da avguderi?

Jeg ser overhodet ingen vesensforskjell her. Jeg tror at absolutt alle religioner er menneskeskapt. Og noen av dem er så primitive at det burde være opplagt for noen hver.

Kommentar #5

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.
buddhisme og.og ideen om den eneste veien har ødelagt mer enn den har hjulpet.slik jeg ser det,og tro er et viktig element i alle religioner.

For du er din egen frelser, din egen framtid former du selv.

I den grad du selv gjør det onde vil du forsøple deg selv.

I den grad du lar det onde blir ugjort vil du foredle deg selv.

Renhet og urenhet bor i deg selv, ingen kan gjøre en annen ren.

(Fra Dhammapada)

Kommentar #6

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

nei

Publisert nesten 9 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Kan du utdype dette utenom det jeg uttrykte om troen i religioner i begynnelsen av innlegget

når du uttrykker at kristen tro er dypere enn all annen tro,ekskluderer du videre debatt

Kommentar #7

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Når alle avgudsbilder er eliminert, blir det ikke så mange guder igjen. Bibelens Gud skiller seg fra avguder i alt, ved Sin vesen, Sitt budskap, og Sine gjerninger. Han har gitt oss en samling av skriftlige dokumenter om Sin eksistens og om Sin frelsesplan.

Det var mange religioner som stammer fra samme tid og t.o.m før din religion.Din religion er ikke original og har mange fellestrekk. Nesten samtlige inneholdt jomfrufødsel, 12 disipler, født 25 desember, oppstandelse, ørkenvandring osv.

At din religion trakk det lengste stået gjør den ikke noe mer plausibel.

Kommentar #8

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Hei Arja

 

 

Et godt innlegg. :)

Guds rike består ikke av ord men av kraft, og den kraften finner vi i oss og rundt oss. Gud kaller alle mennesker til frelse.så er det opp til hver enkelt å ta i mot nåden og sannheten i sitt liv. ingen tvang bare i den frihet Gud har skapt oss til. Jesus er den eneste som gir menneskene håp til frihet og tro og alt dette er gratis ingen annen trossamfunn kan sammenlignes med evangeliet kraftfulle og sanne budskpap til menneskeheten.

 

Guds fred Arja

 

mvh

Rune

Kommentar #9

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.
Den er ikke enkel. For meg er det langt vanskeligere og mer intellektuelt kompromitterende å tro på Jahve-Jeus-frelse-konseptet enn det er å legge seg på knærne med baken i været fem ganger om dagen, eller foreta en reise til Mekka. Det er også langt vanskeligere enn å avstå fra skalldyr og svin, bruke ressurskrevende kjøkkenteknikker m.m.

Jeg siterer meg selv i  innlegget:

"Mennesket selv søker mange kunster, så det kan være en besværlig vei å gå inntil man  kommer til dette sukket, hjertebønnen, og å få festet blikket på Frelseren. Det ligger dypt i et menneske å ville gjøre noe for å finne nåde hos Gud. Men i sitt vesen er frelsen enkel."

Det er vanskelig for et menneske å komme til sitt nullpunkt, der man oppdager enkelheten. Jesus taler om en trang port, som nok tilsynelatende er vanskelig, for noen umulig å komme gjennom, fordi man ikke vil slippe taket på noe eget.

Det er ofte i nød og vanskeligheter man søker Jesus og finner Ham, fordi man da har kommet til sitt eget nullpunkt.

Kommentar #10

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.
når du uttrykker at kristen tro er dypere enn all annen tro,ekskluderer du videre debatt

Med mitt spørsmål i kommentar nr 3 viser jeg mitt interesse for å høre hva du vet om hvordan troen arter seg i religioner. Hva har det med ekskludering å gjøre?

Kommentar #11

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Arja Larsen og Robert Ommundsen.

Publisert nesten 9 år siden

Joh.ev. kap.3.      En fariseer og blant jødenes rådsherrer kom til Jesus om natten. Han ville vel holde interessen for Jesus hemmelig for jødene.

I løpet av samtalen sier Jesus,v.3:"Uten at noen blir født på ny,kan han ikke se Guds rike."  Åndelig født eller født av Ånden  pleier vi å si om dette.    V.6 "Det som er født av kjød er kjød,og det som er født av Ånden,er Ånd."    V.8. "Vinden blåser dit den vil,og du hører den suser,men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Således er det med den som er født av Ånden".     Nikodemus  spør om hvordan kan dette skje,og så kommer Jesus svar: v.10-"DU ER  ISRALES LÆRER OG VET IKKE DETTE?    Altså ble mennesker født av Ånden også før Jesus. Vi kristne har ofte oversett dette,og sagt at du kan bare bli født av Ånden ved Jesus. Altså,og selvfølgelig virker Ånden globalt over alt hele tiden,og møter mennesker i andre religioner også.

 

Kommentar #12

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Ethvert menneske? Enhver gud?

Publisert nesten 9 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
eg siterer meg selv i  innlegget:

"Mennesket selv søker mange kunster, så det kan være en besværlig vei å gå inntil man  kommer til dette sukket, hjertebønnen, og å få festet blikket på Frelseren. Det ligger dypt i et menneske å ville gjøre noe for å finne nåde hos Gud. Men i sitt vesen er frelsen enkel."

Du sier at "det ligger dypt i et menneske å ville gjøre noe for å finne nåde hos Gud."

Hvis jeg oversetter "Gud" med "Jahve", kan jeg forsikre deg om at det ikke ligger dypt i meg å finne "nåde" hos Jahve. Og jeg har vært dypt, dypt inne i meg selv.

En søken etter "nåde" - som i frelse fra det helvete Jahve angivelig selv har skapt og opprettholder? - ville samtidig bety et svik mot mine ikke-kristne medmennesker.

Vi kan dermed konkludere med at det ikke ligger dypt hos ethvert menneske å ville gjøre noe for å finne nåde hos din gud Jahve.

Kommentar #13

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Takk...

Publisert nesten 9 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
Altså ble mennesker født av Ånden også før Jesus. Vi kristne har ofte oversett dette,og sagt at du kan bare bli født av Ånden ved Jesus. Altså,og selvfølgelig virker Ånden globalt over alt hele tiden,og møter mennesker i andre religioner også.

for at det fins kristne som deg, også.

Du gir kristendommen et mer nyansert fargeskjær enn svart-hvitt.

Kommentar #14

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Jesus er verdens frelser

Publisert nesten 9 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Når alle avgudsbilder er eliminert, blir det ikke så mange guder igjen.

Du har inderlig rett i, at når alle avgudsbilder er elliminert, så blir det ikke mange guder igjen. Det blir bare den ene Gud, hvori vi mennesker kan erkjenne vårt fellesskap og avhengighet av hverandre.

I Jesu legeme finner vi enhetstanken så sterk, der vi alle er invitert til å være celler i det samme legemet, og ta imot signal fra den hjernen som gir meg "livet", så jeg finner min rette plass i dette legemet.

De andre religioner har ikke bønn, faste og annet for å tilfredsstille noen falske gudebilder. Dette er gitt som veiledning for individet til å luke ut uvesentligheter fra livet, slik at den indre stemmen blir sterkere. - Altså en hjelp til egen utvikling og samhandling med andre.  Litt slik som når en blind utvikler en helt annen sanseevne enn en seende.

Slik jeg forstår Muhammed, så skjønte han dette med enhetstanken. Derfor bidro han til å formidle evangeliet i sin egen muntlige form, samtidig som har skapte et samfunn med lover som alle måtte underkaste seg, nemlig islam. - Samfunnet på den tid var grusomt, der folk tok loven helt i egne hender. Med islam skulle samfunnet ordnes. - Jeg har ofte tenkt på om historien kunne sett annerledes ut, om Muhammed selv hadde kunnet skrive et testamente? For stridighetene var i gang straks fra hans død. -

For meg er det en tragedie, at kristne mennesker bare snakker om sin egen frelse?   Ikke til forkleinelse på noen måte, da jeg vet hva det betyr. Men troens dimensjon i forhold til sin ene menneskehet, og forstanderansvar overfor hele kloden, ser mange kristne ut til å ha mistet forståelsen av? At det er andre enn dem som venter på fred, Jesu annet komme i herlighet, synes også å være en meget fjern tanke?

Men den dagen vi erkjenner at det bare er én Gud, begynner kanskje vårt samarbeid og rådslaging?  Vi må erkjenne at alle Guds profeter og læreremestre har utgått fra denne samme åndelige kraft for å veilede menneskene og skape gode sivilisasjoner i forhold til den kunnskap de har hatt tilgang til ut fra sin tid. Og uten at vi virkelig tar inn over oss, at vi faktisk er en eneste menneskehet som deler denne kloden, og prøver å se på hva som skjer med sannferdige og rettskafne øyne, så mener jeg vi har fattet lite av hva Jesus selv brakte til oss av sin forståelse?

Slik går nå mine tanker. Men vet jo at jeg kan bli sett på  som "satan", "antikrist" og "dyret" med mer, av kristne. Det må jeg bare tåle. - For jeg kan heller ikke bøye meg for annet enn min egen overbevisning.

vennlig hilsen Mette

Kommentar #15

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Robert Jensen. Gå til den siterte teksten.
Det var mange religioner som stammer fra samme tid og t.o.m før din religion.Din religion er ikke original og har mange fellestrekk. Nesten samtlige inneholdt jomfrufødsel, 12 disipler, født 25 desember, oppstandelse, ørkenvandring osv.

At din religion trakk det lengste stået gjør den ikke noe mer plausibel.

Jeg har foran meg boken "Jesusmysteriene" av Timothy Freke og Peter Gandy. Boken prøver å overbevise om det du skriver. Bjørn Arne Davidsen skriver om boken:

"Notto R Thelle har vist at boka jukser, driver kreativ bokføring, religionshistorisk kannestøperi, løsrevne sitater, foreldet forskning, opphoping av halvsannheter, manipulerte historiske fakta, fantasi, frie tolkninger og forfalskninger. For å nevne noe"

I boken "Svar skyldig" tar Davidsen fram flere faktafeil i boken. Jeg vil her ta fram en, bildet på forsiden av boka, "det hedenske gudemennesket Osiris-Dionysos lidelser". Davidsen skriver på side 204 at bildet "ble avslørt som en forfalskning for over 50 år siden. Peter Gandy har innrømmet at det er en forfalskning."

Davidsen nevner også på side 199:

"Som andre nyere forskere, uansett livssyn, har (ateisten) Lane Fox ingen problemer med å konkludere med at Jesus har levd. Eller at NT ikke er fri diktning med mysteriereligionene som forbilde."

Kommentar #16

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.
Du sier at "det ligger dypt i et menneske å ville gjøre noe for å finne nåde hos Gud."

Hvis jeg oversetter "Gud" med "Jahve", kan jeg forsikre deg om at det ikke ligger dypt i meg å finne "nåde" hos Jahve. Og jeg har vært dypt, dypt inne i meg selv.

En søken etter "nåde" - som i frelse fra det helvete Jahve angivelig selv har skapt og opprettholder? - ville samtidig bety et svik mot mine ikke-kristne medmennesker.

Vi kan dermed konkludere med at det ikke ligger dypt hos ethvert menneske å ville gjøre noe for å finne nåde hos din gud Jahve.

Jeg sier dette i sammenhengen av å lete og å finne veien til Gud, Jesus Kristus. Jeg mener at i alle religioner kommer fram søken etter å finne sin opprinnelse og Skaper. Paulus fant i Aten en alter til en ukjent gud. Han sier: En som dere altså tilber uten å kjenne, Ham forkynner jeg dere." Apg 17. Man finner likevel ikke Ham ved forskjellige ritualer men ved Jesus Kristus.

Jeg er også åpen for tanken som Kjellrun Marie S formidler i kommentar nr 11.

Kommentar #17

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Rolf-Erik Pedersen. Gå til den siterte teksten.
For du er din egen frelser, din egen framtid former du selv.

I den grad du selv gjør det onde vil du forsøple deg selv.

I den grad du lar det onde blir ugjort vil du foredle deg selv.

Renhet og urenhet bor i deg selv, ingen kan gjøre en annen ren.

(Fra Dhammapada)

vel..her har man en kort redegjørelse for slangens frelse..egenfrelse vha. gnosis.

annerledes er det med den frelse som kom med Jesus kristus, her er egeninnsatsen av null verdi, alt er nåde , og er det nåde så er det ufortjent.

Den som gjør de andre ren her er Jesus kristus og hans blod, ved hans blod har vi tilgivelse og renselse fra syndene.

Kommentar #18

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
Altså ble mennesker født av Ånden også før Jesus. Vi kristne har ofte oversett dette,og sagt at du kan bare bli født av Ånden ved Jesus. Altså,og selvfølgelig virker Ånden globalt over alt hele tiden,og møter mennesker i andre religioner også.

vel.. det er en sannhet med modifikasjoner, før Jesus tid var ikke ånden utgytt over alt kjød, men kun over visse mennekser som var blitt salvet og utvalgt av Gud fader.

ånden kom først til alle når Jesus ble tatt opp til himmelen og satte seg ved faderens høgre hånd.

Denne åndsutgytelse ble så uttrykt gjennom pinsedagen og disipplene som den falt over. Det er også tydelig at ånden ikke falt på alt kjød, da skriften sier at man for å få ånden må ha den rette  troen i hjertet.

altså må forkynnelen om korset forkynnes og man må i hjertet tro at Gud fader oppreiste Jesus kristus fra graven, i tilegg må man av hjertet også bekjenne Jesus kristus som herre og mester i ditt liv.

Ånden virker bare hvor korset og kristus blir forkynt, om så ånden faller uten denne forkynnelsen så er det ikke DHÅ som faller over mennekser, men antikristens ånd .

Kommentar #19

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har foran meg boken "Jesusmysteriene" av Timothy Freke og Peter Gandy. Boken prøver å overbevise om det du skriver. Bjørn Arne Davidsen skriver om boken:

At du finner én bok med et par historiske feil vil ikke si at hele argumentet faller i grus. Mennesker er bare mennesker, de kan gjøre feil når det er så mye informasjon det handler om.

Er det ikke litt ironisk at mange kulturer og religioner inneholdt mange av de "eventyrene" som din kristendom gjør?

For andre religioner er det din religion som inneholder avgud(er). Hvor er den respekten for andre religioner som dere selv skriker etter når dere får kritikk.

Mener du med hånden på blodpumpa (hjertet) at ikke tror var mange som gikk rundt å kalte seg messias for ~2000+ år? Tror du ikke det var stor butikk for dem som greide å overbevise massene om at de var noe spesielt? Selv i dag er det stor butikk for mange å være healer og lignende.

Kommentar #20

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Ditto

Publisert nesten 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Bra knappen er aktivert. 

Ditto.

Kommentar #21

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
For meg er det en tragedie, at kristne mennesker bare snakker om sin egen frelse?   Ikke til forkleinelse på noen måte, da jeg vet hva det betyr. Men troens dimensjon i forhold til sin ene menneskehet, og forstanderansvar overfor hele kloden, ser mange kristne ut til å ha mistet forståelsen av? At det er andre enn dem som venter på fred, Jesu annet komme i herlighet, synes også å være en meget fjern tanke?

Takk Mette for mange gode, helhetlige og sentrale tanker. Jeg synes at det er viktig at når man presenterer detaljer eller deler, at man gjør det ut ifra forståelsen av en helhet, som du gjør. Motstridigheter oppstår ofte fra det at man blander sammen helheten og delene.

For mange år siden var det "en dame" fra Israel som vant Melodi Grand Prix. I forbindelsen med det ble det sunget en sang for fred, hvis jeg husker riktig, av flere, kanskje alle. Da tenkte jeg: Dette er i sitt dypeste vesen folkenes bønn til Gud om fred. Også bønnen "Komme ditt rike" i Fadervår innholder fredsbønnen. Alle disse kriger og lidelser skaper lengsel etter fred i menneskehjertene. Denne lengselen er ikke alltid adressert til Gud, men jeg tror at menneskehetens sukk etter fred i seg selv når Guds hjerte, selv om Hans frelsesplan virker for oss å gå sakte fremover.

Å snakke bare om sin egen frelse, kan være som jeg uttrykte ovanfor, at man gjør en del, egen frelse, til en slags helhet, og mister balanser i tankegangen. Jesus sa: "Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen." Mark 16.

Kommentar #22

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Slik jeg forstår Muhammed, så skjønte han dette med enhetstanken. Derfor bidro han til å formidle evangeliet i sin egen muntlige form,

Hva bestod eller består Muhammeds evangelium, det glade budskapet, av??

Kommentar #23

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Geir Rune Larsen.

Publisert nesten 9 år siden

Jeg har nettopp hørt NRKgudstjenesten i radio. HAN var der.

 

 

Kommentar #24

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Robert Jensen. Gå til den siterte teksten.
At du finner én bok med et par historiske feil vil ikke si at hele argumentet faller i grus. Mennesker er bare mennesker, de kan gjøre feil når det er så mye informasjon det handler om.

Les om min kommentar nummer 15. Jeg siterer folk som forsker, og de sier tydelig at det dreier seg om  mange feil, vesentlige feil.

Davidsen tar fram mange faktafeil i sin bok "Svar skyldig".

Kommentar #25

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Robert Jensen. Gå til den siterte teksten.
Er det ikke litt ironisk at mange kulturer og religioner inneholdt mange av de "eventyrene" som din kristendom gjør

Jeg  siterer Davidsen, Svar skyldig:

"Det er riktig at Dionysos gjorde vann til vin.. men vi finner ikke dette beskrevet før i det andre århundre. Sannsynlig er ... at det ikke kom inn i myten før kristentid. S. 197.

"Verken Osiris eller Dionysos dør for verdens synder. De kom ikke med en tilgivelse..." S. 197.

"Det stemmer ikke at Dionysos eller Osiris feires med noe brød og vin  som skal symbolisere deres legeme og død." S. 197.

"Ingen antikke kilder forteller at noen av dem (gudene) ble født 25. desember, verken i en hule eller en stall, og slett ikke i nærvær av tre gjetere." 196.

Kommentar #26

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Robert Jensen. Gå til den siterte teksten.
For andre religioner er det din religion som inneholder avgud(er). Hvor er den respekten for andre religioner som dere selv skriker etter når dere får kritikk.

Hvilken respekt har du for avgudsbilder og statuer? Jeg har ikke respekt heller for Mariastatuer eller Mariadyrkelse. Religionsutøvere ønsker jeg å møte på samme måte som Jesus møtte mennesker.

Kommentar #27

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Robert Jensen. Gå til den siterte teksten.
Mener du med hånden på blodpumpa (hjertet) at ikke tror var mange som gikk rundt å kalte seg messias for ~2000+ år? Tror du ikke det var stor butikk for dem som greide å overbevise massene om at de var noe spesielt? Selv i dag er det stor butikk for mange å være healer og lignende.

Når Jesus forteller om kommende hendelser, sier Han bl.a:

"Hvis da noen sier til dere: "Se, her er Kristus!" (Messias), eller : "Der!" så tro det ikke. For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte - om det var mulig." Matt 24

Det har vært mange falske messiaser , det skal være visst.

Kommentar #28

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Mette Muller

Publisert nesten 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Men den dagen vi erkjenner at det bare er én Gud, begynner kanskje vårt samarbeid og rådslaging?  Vi må erkjenne at alle Guds profeter og læreremestre har utgått fra denne samme åndelige kraft for å veilede menneskene og skape gode sivilisasjoner i forhold til den kunnskap de har hatt tilgang til ut fra sin tid.

Et meget bra innlegg. Den leste jeg 2 ganger.

Takk

Kommentar #29

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

En link

Publisert nesten 9 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Hva bestod eller består Muhammeds evangelium, det glade budskapet, av??

Du vet jeg har min forståelse gjennom "bahaiøyne", i det jeg selv er sprungen ut av den jødisk-kristne tradisjon. Derfor føler jeg ikke at jeg selv skal bruke mine ord på å forklare islam.

Men er du virkelig interresert så har jeg en link til deg som jeg tror forklarer islam godt ut fra bahaisynet: "Seks leksjoner om islam"  Han har røtter innen islam , noe jeg mener er en fordel.

Håper dette kan gi deg svar.

:-)  Mette

Kommentar #30

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Takk . Dette er egenlig essensen av bahai-læra du siterte meg med. - Synliggjort ved at de store kontinentale templer -  tilbedelseshus, har 9 innganger. - Du kan komme inn av hvilken dør du vil under en felles kuppel. Det er åpent for alle mennesker.

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #31

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Hvilken respekt har du for avgudsbilder og statuer? Jeg har ikke respekt heller for Mariastatuer eller Mariadyrkelse. Religionsutøvere ønsker jeg å møte på samme måte som Jesus møtte mennesker.

Jeg har ikke respekt for guder og statuer. Poenget var at Kristendommen krever at andre respekterer dem, men mangler selv evnen til å respektere andre.

Kommentar #32

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Det er bare en vei til frelse - i og gjennom troen på den oppstandne Jesus Kristus

Publisert nesten 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Du vet jeg har min forståelse gjennom

I min barndom vokste jeg opp i et hjem med en far som lærer og haugevis av bøker - dog ikke mange bøker som fenget mitt unge sinn, men boka "Verdens religioner" var slik som jeg ville ha den - rikt illustrert og faktabasert.

Etter å ha studert jødedommen, kristendommen så kom det mer uortodokse - hinduismen med sin nesten tall-løse gudeverden og islam med en Gud som framsto som .... lunefull.

Det var imidlertid bare en religon som hadde Jesus og livet i Den Hellige Ånd.

Jeg er overbevist om at det ikke er Guds hensikt at vi en global verdensorden skal sammenblande all religion.  Jo, det kunne være fristende og selv ikke-troende applauderer slik fellestenkning.  Også langt inn i geistligheten jobber denne universelle verdensåndeligheten - slik også nå når Sommerfeldt interfaith korrekt endrer begrepsbruken fra "islamist" til det litt mer avstandtenkte og ikke muslim-allmene - til begrepet "jihadist", men - det holder jo ikke i vår oppyste verden - islam har gjerne en naiv fordel i Vesten inntil folk blir opplyst og innser at det som ligger i den religionen er det som leder an - og ikke det Vesten håper og ønsker ut fra sin egen oppfatning av egen religiøsitet.

Jeg vil som troende aldri fraskrive meg Jesus som veien, sannheten og livet ( og ingen andre utenfor det - dette er den ene vei - den ene sannhet og dette livet som troende er det ene livet).

Det er slettes ikke det samme hvilken Ånd vi deler vårt jordiske liv sammen med.  Det er Den Hellige Ånd som lever i min ånd.  Det er i steden for fellesskap med Gud.  Når vi lærer å motta fra vår ånd lærer vi hvordan vi kan bli ledet av Ånden.  Når vi lærer å ta imot fra vår ånd, blir vår tanke en dissipel (elev) underlagt Den Hellige Ånd.  Gjennom en prosess med åpenbaring og erfaring oppnår tanken vår etter hvert forståelse og visshet.  Det er bibelsk læring - ånden øver innflytelse på tanken - og selvsagt så skal ikke denne sammenblandes eller mikses med annet åndelig grums og tilflyt fra andre døde religioner.

Den største gaven vi kristne - vi troende har fått - er Den Hellige Ånd.  Vi kommer nær den levende Gud i dette jordiske liv og i vår daglige vandring.  Det ufattelige blir mulig fordi han er med oss.  Jeg oppdager f.eks. Den Hellige Ånds ledelse ved å gjenkjenne hans hjerte for andre.  Å følge salvelsen (Den Hellige Ånd) vil si at jeg i min hverdag er villig til å leve hinsides fornuften.

Antikrists ånd kan godt tåle at mennesker tar imot Jesus - så lenge de holder seg et åndelig dødt sted eller fraskriver seg et liv i salvelsen.  Uten salvelse blir livet en vandring som en død religiøs person - en person som hverken utfordrer eller vekker anstøt.  Kjennetegnet er at de i det ytre har gudsfykt, men de fornekter dens kraft.  Bibelen sier at vi som troende skal ... holde oss borte fra slike.

Kommentar #33

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Robert Jensen. Gå til den siterte teksten.
Poenget var at Kristendommen krever at andre respekterer dem, men mangler selv evnen til å respektere andre.

Kan du utdype dette og gi et konkret eksempel?

Kommentar #34

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Kan du utdype dette og gi et konkret eksempel?

Misjonering.

Kommentar #35

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil som troende aldri fraskrive meg Jesus som veien, sannheten og livet

Hold fast ved det du har funnet. - Det er bare det jeg gjør og, selv om jeg satt med en "Feil" bok i handa, da jeg ble "vekket" av ny sterk interesse for egen kristen kulturarv.

:-) Mette

Kommentar #36

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Evangelisering og misjonering er en del av det Oppdraget som ble overgitt oss som tror - "Gå (vær aktiv) ut i all verden og forkynn" - del det du har fått med andre - og så får det være opp til den enkelte å ta i mot eller forkaste.

Jesus sa til sine disipler at de steder der de ikke ville ta imot, så skulle de børste støvet av dette stedet fra sine føtter og vandre ufortrødent i tro videre til neste sted.

Selvsagt kan det være utfordrende for åndelig delvis opplyste mennesker å vite at det finnes en annen vei enn den en har valgt å gå og det å stadig bli påminnet om det kan være utfordrende - særlig hvis en har valgt å delta på et nettforum som vd der det kan slenge en og annen som har en tro som tilsier en vei - en sannhet og et liv.

Vi som tror har fått det i oss å søke først Guds rike og hans rettferdighet - i det ligger en lydighet og en troskap til ... la oss kalle det arbeidsgiveren så det framstår som mer forståelig for en ikke-troende.

Hvert menneske er fri til å velge ... ingen tvinger .. untatt .... Kristi utstrakte kjærlighet.

Kommentar #37

Daniel Hisdal

60 innlegg  2194 kommentarer

Hæ?

Publisert nesten 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Slik jeg forstår Muhammed, så skjønte han dette med enhetstanken. Derfor bidro han til å formidle evangeliet

Muhammed en formidler av evangeliet???

Mener du evangeliet om at Jesus IKKE døde for våre synder og at han bare var en profet???

Edit: Ser nå at du er Bahai. Trodde du var kristen. Det forklarer ditt standpunkt

Kommentar #38

Robert Jensen

0 innlegg  350 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Hvert menneske er fri til å velge ... ingen tvinger .. untatt .... Kristi utstrakte kjærlighet.

Selv om det står i bibelen så er det ikke alle som følger dette. Mye selektiv lesing i bibelen...

Kristningen Norge gikk heller ikke helt smertefritt og kan umulig sees på som respekt for andres tro. Det var mange som stod imot denne prosessen som bestod av blant annet innføringer i lovverket mens kristne fremdeles var en minoritet, med kongen(e) i spissen.

Kommentar #39

Hildur Bakkene

0 innlegg  13 kommentarer

Unyansert

Publisert nesten 9 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Les om min kommentar nummer 15. Jeg siterer folk som forsker, og de sier tydelig at det dreier seg om  mange feil, vesentlige feil.

Davidsen tar fram mange faktafeil i sin bok "Svar skyldig".

Selv om Davidsen har funnet faktafeil i en eller flere bøker, elimineres ikke det faktum at kristendommen har mange fellestrekk med andre religioner og myter, og at kristendommens fortellinger og ritualer ikke er særegne eller unike. I denne artikkelen forteller Bjørn Are Davidsen og professor i religionsvitenskap Einar Thomassen om likheter mellom kristendommen og andre religioner og myter. 

Føler du at det er en degradering av kristendommen at den har fellestrekk med andre religioner og myter, siden det er viktig for deg å etablere et bilde av at dette ikke er tilfelle?

Kommentar #40

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Forskjellen er Jesus og livet i Den Hellige Ånd - i tillegg til Ordet/Oppdraget og evangeliet - Bakkene

Publisert nesten 9 år siden

I 1. Joh. brev kap. 3.v. 8 står det:  "Den som gjør synd, er av djevelen.  For djevelen syndet fra begynnelsen.  Til dette er Guds Sønn åpenbart, for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger".

Når Jesus kom til jorden, så var målet nettopp dette:  å gjøre til intet djevelens gjerninger.

Bibelen sier klart at vi mennesker ble skapt i Guds avbilde og at vi hadde fellesskap med den levende Guden.  Uten slangen hadde mennesket fortsatt sitt liv i dette guddommelige fellesskap.  Mennesket var før slangen lik Gud og i Guds avbilde.  Det rådde over det som var skapt og det hadde en åndelig navlestreng til livet i fellessap med Gud.  Mennesket var skapt for å vare i tid og rom - det hadde evigheten i seg.

Slik ville livet ha vært - det ville ikke ha vært tomt - det ville ha vært fullt av lys og det ville ha hatt avpasset (nok) kunnskap i seg.

Når mennesket gjorde opprør mot Gud, så falt det i synd.  Synd er å gå sin egen vei - lage sin egen vei; - fylle på med okkult kunnskap og forsøke å røre det rundt til en hellig blanding -; bort fra Gud og leve bare for seg selv og være sin egen herre.

Når mennesket syndet brøt det med det som Gud hadde sagt.  Han hadde sagt at konsekvensen av synd er død.  Og - mennesket døde.  Først døde det på innsiden.

Det liv av kraft og overflod, fred og hamoni, legedom og glede som det hadde når det levde i fellesskap med Gud; det livet døde. 

Det er ingen kraft eller seier i det som her skjedde - og - når Gud så overlot herredømmet over det skapte av denne grunn til djevelen, så ble han denne tidsalderens herre og gud.

Inne i menneskets ånd ble det mørkt.  Det døde åndelig, slik som det står i 1. Mos. kap. 2 v. 17:  "...for den dagen du spiser av det, skal du døden dø."  Dø her på hebraisk i flertall og det betyr at mennesket kan kom ut for flere "døder."  Mennesket dør åndelig for så å dø fysisk ved at sykdom, mangler og svakheter kommer inn i dets kropp og psyke.  Sykdom leder til fysisk død og i sin tid inntreffer den evige død.

Siden syndefallet har mennesket fortsatt å fungere på utsiden, men innsiden, som skulle ha vært oppfylt av gudsnærvær og herlighet...døde...  Dette har vært menneskehetens grunnleggende problem.  Problemet er ikke først og fremst om en drikker, slåss eller banner; eller om en lyver eller stjeler; om en er feig eller ansvarsløs; er uærlig, forvirret, tiltaksløs, lamslått eller deprimert....problemet er dypest sett at en er død på innsiden.  Guds liv finnes ikke der og en kan ikke skape eller få det på plass igjen selv.  Det behøver å komme til deg ...utenifra.  Du er i behov av å bli født på nytt.

Ordet "frelst" betyr å bli født på nytt.  Det betyr også befrielse, helbredelse, beskyttelse og opprettholdelse av et liv i frihet gjennom den hellige Ånd.  Når Jesus frelser det, så gir han av sitt liv til deg gjennom sitt ord - og ordet er Jesus Kristus.

I Hebreerne kap. 2 v. 17 står det"  Slik skulle han (Jesus) ved sin død gjøre ende på ham som hersker ved døden, det er djevelen, og befri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sitt liv."

Kommentar #41

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Vår vandring som troende - Bakkene

Publisert nesten 9 år siden

Har ingen behov for visdom og kunnskap uten om det jeg får fra mitt daglige samfunn med Faderen i kraft av den Hellige Ånd og tilført meg i nåde på grunn av det Jesus gjorde på korset på Golgata og ved den seier han fullbrakte ved å TILINTETGJØRE djevelens gjerninger.

Oppgaven til Jesus var intet mindre enn å tilintetgjøre djevelens gjerninger.  Jesus hadde et mål- å stoppe Satan - å ham ned og tilintetgjøre det han hadde gjort.  Himmelen innvaderte jorden og målet var befrielse.

I Lukas kap. 11 v 20 står det:  "Men er det ved Guds finger jeg driver de onde ånder ut, da er jo Guds rike kommet til dere.  Når den sterke med våpen vokter sin egen gård, får hans eiendom være i fred.  Men når en som er sterkere enn ham, kommer over og overmanner ham, da tar han fra ham hans våpen, som han hadde satt sin lit til, og hans bytte deler han ut."

Djevelen hadde altså et bytte som han stjal til seg når mennesket falt i synd og ble en trell under djevelens velde.  Det han stjal var evig rikt liv, fred, helse, overflod og velsignelse på hvert område i livet.  Alt dette var bytte som han tok ifra oss.

Mennesket har siden syndefallet vært frastjålet enorme åndelige skatter og kostligheter med årsak i synd og opprør mot Gud.  Ved at mennesket ble lurt til å synde fikk djevlen rett til dets liv.  Djevelen begynte så å utføre sine gjerninger gjennom mennesket.

Jesus sier i Joh. kap 10 v. 10 :  "Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge.  Jeg er kommet for å gi dere skal ha liv og overflod."

Hver gang Jesus underviste fra Ordet og forkynte evangeliet tiltintetgjorde han djevelens gjerninger.  Hvorfor?  Derfor at Ordet er Åndens sverd og når Jesus sa:  "Det står skrevet" så forlot Satan ham.

Hver gang Jesus forlot noen hans synder tilintetgjorde han djevelens gjerninger.  Hvorfor?  For at synd er fra fienden og tilgivelse utrydder og fjerner synd ved opprettelse av den som har falt.

Hver gang Jesus helbredet en syk - enten det var ved å forkynne Ordet og tale ut Ordet eller ved å legge hendene på de - eller ved å la de røre ved kappen hans - så tilintetgjorde Jesus djevelens gjerninger.  Hvorfor?  Fordi sykdommens ytterste kilde er djevelen.  Jesus sa at sykdom kom fra fienden.  Det er et åk og en byrde - og Jesus kom for å helbrede alle som var underkuet av djevlen, for Gud var med ham (Ap. 10 v10).

Hver gang Jesus kastet ut onde ånder - og det gjorde han ofte - så tilintetgjorde han djevelens gjerninger.  Et annet rike brer seg ut - Guds rike som består av rettferdighet , glede og fred i den hellige Ånd.

Kommentar #42

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Hildur Bakkene. Gå til den siterte teksten.
Føler du at det er en degradering av kristendommen at den har fellestrekk med andre religioner og myter, siden det er viktig for deg å etablere et bilde av at dette ikke er tilfelle?

Jeg mener at det som er sant og felles, er det, men at det er uredelig  tendensiøst å søke fellestrekk, som likevel forsvinner når man begynner å forske sakene.

Noe blir også feilaktig sammenlignet med tidlig romersk kristendom. Maria og Jesusbarnet har ikke så stor og vesenlig plass i Bibelen som senere i den romerske kirken. Det er helt naturlig at et barn har en mor, men det er  kirken som har laget en ekstra glorie rundt motivet for å utvikle sin egen lære. (At Maria var syndfri). Jeg ser storheten også i Jesu menneskelighet, at Han ble lik mennesker i alle ting. Han levde i et menneskesamfunn og spiste samme mat som andre og snakket samme språk, osv. Det er mange naturlige fellestrekk. Jeg har ikke kunnskap om de ritualske fellestrekk ellers enn at en del av dem ble utviklet i kirken som ble påvirket av kulturen og andre religioner i tiden.

For meg er innholdet og budskapet i kristendommen som er poenget, og i starten hadde kristendommen få ritualer. Jesu budskap var jo at Gud søker hjerte, og tilbedelse i ånd og sannhet, og at Han ikke vil ha noen ritualske gjerninger.

Kommentar #43

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Meg

Publisert nesten 9 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Bibelens argumentasjon mot avguder burde være troverdig også for dagens mennesker. Den enkle begrunnelsen mot eksistensen av andre guder er at de er bilder og statuer laget av mennesker.

Exo 20:3  You shall have no other gods before or besides Me. i tillegg til
Exo 20:3  Thou shalt have no other gods before me. forut for

Bak ordet besides står det hebraiske Al, som betyr oppå, over, hevet over, i himmelen. Dette peker mot at ingen må lage seg en forestilling om noen Gud før Gud er over en, først når Gud -Himmelen, som i flg Bibelen er oppnåelig, er oppnådd er det mulig å "ha" Gud. Da har mennesket oppnådd Gud og troen på Han er unødvendig. Jmfr begrep som "vinteren er over oss", "komuniksasjonsalderen er over oss" -vi sitter midt i det.

Gjennom dette ser vi at tro på Gud er i flg Bibelen avgudsdyrkelse, vi anbefales å søke Gud for oppnåelsens skyld (bli Gud ved å fødes som), da følger uttrykket Meg -de to er ett ved at du og Gud ikke lenger er to adskilte tilstander men Han og du har smeltet sammen i En, det var noe dere begge ville.

I lys av hva Moses skriv så ser vi at hans lære står på siden av alle religioner, ved å gå ut av Egypt og gjennom Endens Hav blir Mennesket født lik Giveren. "Egypt" og "Rødehavet" er ikke fysiske steder men tilstander og prosesser. "Gud" er ikke på forhånd eller i ettertid, Han Er, i nåtid alltid, er du der ikke er det en avgud du koser med.

I "Egypt" tror vi på alle slags guder, noen på Allah, noen på Gud og andre på Jesus, ute av Egypt Er vi.

Før Gud er oppnådd finnes han ikke, derfor er det umulig (forbudt) å tilbe en.

Kommentar #44

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

Makan

Publisert nesten 9 år siden

Makan til arroganse er det lenge siden jeg har lest. Den zatahustriske troen er den eldste monoteistiske åpenbaringsreligionen i historien. Jødedommen og kristendommen er inspirert av den. Zarathustrien Kyros den store er den eneste ikkejøde som Jesaja skrev var sendt av Gud.

 

Zoroastrian Creed

"On three noble ideals be ever intent:
The good thought well thought,
The good word well spoken,
The good deed well done."Zoroastrian Way, Purpose and Goal of Life Way of Life

Amesha Spentas

Eternal Enlightenment - Ageless Wisdom

• The way of life suggested by Zoroastrianism is based on achieving six ideals:
  ‥ a good mind: a positive attitude and gaining wisdom
  ‥ principled living: honesty, honest work, helpfulness, moderation and balance
  ‥ independence: self-reliance and leadership
  ‥ serenity and happiness
  ‥ wholeness: healthy and holistic living
  ‥ an undying spirit.
• Included in the ideal of independence is autonomy: not being beholden to anyone, not being a slave to any dogma, and having the sovereignty to make free and independent decisions - all within the self-elected bounds of ethical values, goodness, and not causing harm to others. The ideal of self-reliance is balanced with helping the less fortunate maintain their independence and dignity.
• This way of life gives effect and meaning to the creed: to commit to a life based on good thoughts, good words and good deeds.
• The effectiveness of a person's beliefs is demonstrated in one's deeds. While praying helps to reaffirm beliefs, a life based on good deeds is prayer in action. Our lives are the temples of our souls.
In short:
• Zoroastrianism lights the path towards an active, meaningful life grounded in wisdom, goodness and wellness.Purpose of Life

Living as an Ashavan

Goodness in Action

The purpose of life is to work towards achieving the best existence we can envision. Working to achieve the best existence includes striving to achieve individual excellence and excellence for all; working tirelessly and diligently to help build a world free from want, fear, and evil; preserving and protecting the environment.Goal in Life

Ushta & Armaiti

Abiding Happiness, Spiritual Resplendence, Peace & Serenity

The goal of our lives is to achieve abiding happiness, spiritual resplendence and peace: humanity at peace with itself and an individual at peace with oneself. An expression of abiding peace is serenity.Goal of Life

Vahishtem Anghuim & Frasho-Kereti 
The Best Existence & An Ideal Future
The goal of life on earth is the best existence.Quotes from Zoroastrian Texts

• "Happiness comes to them who bring happiness to others."
• "Abiding happiness and peace is theirs who choose goodness for its own sake - without expectation of any reward."
• "A thousand people cannot convince one by words to the extent that one person can convince a thousand by action."
• Zarathushtra: "With an open mind, seek and listen to all the highest ideals. Consider the most enlightened thoughts. Then choose your path, person by person, each for oneself."


Kommentar #45

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

?

Publisert nesten 9 år siden
Tor Fagerhaug. Gå til den siterte teksten.
Makan til arroganse er det lenge siden jeg har lest.

?

Kommentar #46

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Mange veier

Publisert nesten 9 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Man finner likevel ikke Ham ved forskjellige ritualer men ved Jesus Kristus.

Vel, personlig foretrekker jeg en direkte kontakt med det eventuelle guddommelige - uten å gå veien gjennom religioner eller bøker.

En fjær har så altfor lett for å bli fem høns.

Kommentar #47

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Folkeslagenes Gud

Publisert nesten 9 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
Det blir stilt spørsmål om hvordan nettopp Bibelens stammegud Jahve av alle tusener av guder kan være den  eneste rette

En gudsfornekter kan forklare dette spørsmålet med en konklusjon som Atle Pedersens på tråden "Ateismens letthet", kommentar nr 55:

"Dere gudstroende avfeier en stor mengde religioner dere også. Som ateist ser jeg ikke noen grunn til å gjøre unntak for akkurat din gud. Det er rett og slett ikke noe mer troverdig med den enn alle de andre vi begge avfeier."

I mitt hovedinnlegg har jeg redegjort for  "stammegud Jahve" sin større troverdighet enn andres. Jeg har noen flere tanker:

Når vi omtaler stammegud Jahve, bør vi betrakte Ham også i den historisk religiøse virkelighet, der Han åpenbarte seg som Gud for Israels stammer.

Han hadde et rykte blandt folkeslagene rundt israelene, og Han ble respektert også hos mange andre enn israelere pga Hans store gjerninger. Også noen hedenske konger respekterte Ham.

Det latterlige var at folkeslag rundt Israel trodde på guder som de selv hadde laget av gull eller sølv eller stein. Selv om gudsfornekteren i dag synes at troen på stammegud Jahve er like latterlig som å tro på alle de andre, må han vel innrømme at folkenes tro på håndlagde guder var mere primitivt enn å tro på en Gud som var åndsvesen. Av dette følger at

også en ateist kan tryggt gi stammmegud Jahve litt høiere status enn til Molok og Baal og andre. Også kan han tryggt tilgi Jahve noen blodbad, fordi for eks i molokdyrkelsen ofret man barn til denne guden, og Jahve ville ikke at Hans folk skal begynne å gjøre det samme, og derfor ville Han utrydde molokdyrkelsen.

I dag er folkeslagenes øyne hver dag festet på en av disse stammene, som står i en tilværelseskamp, som stammegud Jahve fortalte om allerede for flere tusen år siden.

Med dette vil jeg bare utvide gudsfornekteres utsikter. Kanskje gir det litt innsikt i hvorfor stammegud Jahve har overlevt, mens man kanskje av og til finner splinter av de andre litt her og der.

Kommentar #48

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

40 barn

Publisert nesten 9 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.
også en ateist kan tryggt gi stammmegud Jahve litt høiere status enn til Molok og Baal og andre. Også kan han tryggt tilgi Jahve noen blodbad, fordi for eks i molokdyrkelsen ofret man barn til denne guden, og Jahve ville ikke at Hans folk skal begynne å gjøre det samme, og derfor ville Han utrydde molokdyrkelsen

ble revet ihjel av en bjørn sendt av din gud.det er flott?

baal var aldri hovedgud i midtøsten på jahwes tid-det var konen-anahita.

den store mor var et symbol-selv om hun og ble formet i stein.

jødene i gt var villige til å ofre sine egne sønner til maktmonsteret.

etc etc

Kommentar #49

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

?

Publisert nesten 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.
jødene i gt var villige til å ofre sine egne sønner til maktmonsteret.

?

Kommentar #50

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

abraham og isak

Publisert nesten 9 år siden

først med jesus ble menneskofferet perfeksjonert

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere