Arja Larsen

44

Hvordan skiller seg kristendommen fra alle andre religioner og hvorfor er Jesus den eneste veien til frelse?

Bibelens argumentasjon mot avguder burde være troverdig også for dagens mennesker. Den enkle begrunnelsen mot eksistensen av andre guder er at de er bilder og statuer laget av mennesker.

Publisert: 20. jan 2013  /  1121 visninger.

 Når man snakker om forskjellige religioner, bruker man ofte begrepet tro, og i den mening at alle religioner dreier seg om det usynlige, og om å tro på den hinsides verden, og på eksistens av en gud eller guder.

Likevel reagerer jeg ofte på at det nevnes tro når man omtaler religioner, fordi det er bare kristendommen som har troen i sin dybde, som en vesentlig og sentral betingelse og praksis, og som skiller den totalt fra de andre religionene. Det vesentlige i andre religioner er det stikk motsatte enn i kristendommen.

Overalt i verden dreier den religiøse praksisen om å blidgjøre gud eller guder med forskjellige ofringer og gjerninger. Dette har vært kjernen i utøvelsen av religioner i alle tider. For eks i islam er det fem søyler: trosbekjennelsen, bønn, fasten, pilegrimsreisen til Mekka og velferdsskatt som må til for å oppnå frelse. Den sikreste veien til paradiset er å lide martyrium i jihad.

 Hvis frelsen kommer av gjerninger, da er noen mennesker mer privilegierte enn andre til å fortjene frelsen. Kristendommen har en avgjørende forskjellig og rettferdig vei til frelse, som er lik for alle mennesker. Den er enkel, og ingen er i utgangspunktet mer privilegiert, bedre eller frommere enn andre i å nå frelsen. Alle har samme startsted foran Gud. Forteller det ikke noe stort og enestående om Den Guden som har bestemt en slik rettferdig frelsesmulighet for alle mennesker?

De fleste av oss kjenner Joh 3:16 som presenterer denne enkle frelsesveien slik:

"For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Enborne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv."

I sammenhengen henvises det til en episode på Israelfolkets ørkenvandring, når folket var omgitt av drepende giftslanger. Guds råd til Moses var: "Lag deg en giftslange og sett den på en stang! Hver den som er bitt og ser på den, skal leve." 4 Mos 21:4-9.

Dette er også en profeti om Jesus, et bilde som forteller om frelsens enkelhet i Jesus Kristus. Et hjertesukk, et blikk på Den Korsfestede er nok til å blidgjøre Gud. Rike og fattige, slaver og frie, mann og kvinne, gammel og ung, alle er likestilt foran korsets budskap:  Tro på Herren Jesus Kristus, så blir du frelst.

Mennesket selv søker mange kunster, så det kan være en besværlig vei å gå inntil man  kommer til dette sukket, hjertebønnen, og å få festet blikket på Frelseren. Det ligger dypt i et menneske å ville gjøre noe for å finne nåde hos Gud. Men i sitt vesen er frelsen enkel.

 Det blir stilt spørsmål om hvordan nettopp Bibelens stammegud Jahve av alle tusener av guder kan være den  eneste rette. Ovanfor har jeg argumentert for hvordan det kristne budskapet skiller seg fra andre i det at Gud selv kom ned for å frelse mennesker mens religioner krever at mennesker skal streve for å komme opp til Ham. 

Bibelens argumentasjon mot avguder burde være troverdig også for dagens mennesker. Den enkle begrunnelsen mot eksistensen av andre guder er at de er bilder og statuer laget av mennesker. Å eliminere dem burde uten videre være "tillatt" for kristne uten et spørsmål om den riktige guden blandt tusener.

Når alle avgudsbilder er eliminert, blir det ikke så mange guder igjen. Bibelens Gud skiller seg fra avguder i alt, ved Sin vesen, Sitt budskap, og Sine gjerninger. Han har gitt oss en samling av skriftlige dokumenter om Sin eksistens og om Sin frelsesplan. Dokumentasjonen er skrevet ned av mange øyenvitner. Formidlingen av vitnesbyrdet er bevisst gitt for mennesker som så, hørte og erfarte. Øyenvitnenes gledesbudskap om Den oppstandne Jesus Kristus har vist seg å være i stand til å forandre utallige menneskeliv.

Kommentar #151

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Her snakker du i flertall, du sier det er flere kristne som må finne seg i noe, som om det de må finne seg i er en plage. Da var det naturlig for meg å synes synd på dere all den til Bibelen viser veien inn i et behagelig, seirende og gledelig liv. Det er jo synd dere ikke oppnår det Bibelen lover :-(

Her skriver du noe annet, du skriver at DU synes synd på kristne....i sted spurte du om det var synd på dere. Forde om jeg skriver at det er i flertall mere enn en så skriver jeg ikke ut i fra bare min person og kan likefullt ikke svare for andre. Du får høre med de andre du da. 

Jeg vet ikke om jeg oppfatter bibelen slik du oppfatter den heller....så vet ikke om jeg er helt enig med deg da. Det står om forfølgelse som kristne skal få, at det skal være et av plagene med å være kristen. Så vet ikke om jeg er enig i dine funderinger rundt det å være kristen og tror ikke jeg vil diskutere mere med deg hwer. takk

Kommentar #152

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

:-)

Publisert nesten 9 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.


tror at regnbuen er skatten

er måletRegnbuen er Buen -Skaperen som bøyer seg klar til å skyte, nedbøyd skaper blir synlig på regnbuehinnen (iris), ved å se han (skaperen) i sitt indre blir han skapt, før er han ikke.

En bue er tenkt til å skyte pil, den som skytes ut er den som ser, han er skapt som skaperen og skytes i en på forhånd uttenkt bane.

«Banen» er «Veien», «Buen» er den som gjør veien og gir kraft til å følge veien. Buen er garantisten som mannen kan stole på har kraft nok til å utvikle en tilstand identisk den som i utgangspunktet bøyde seg ned.

"Veien" får kraft fra det aktive "verbet" (profilbildet mitt) som inneholder nok energi til at Veien aldri slutter å være vei -et uendelig liv.


Regner med at alle barn oppfatter dette på innsiden og ikke bokstavelig, barn hører ikke hva vi sier men etteraper det de ser.
Ordet (profilbildet mitt) er aldri oversatt fra hebraisk til noe annet språk, kraften kan ikke fanges i ord ;-)

Kommentar #153

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Forundrer meg over folk som kan håne og hate kristne i det vide og breie og kvervulere rundt det hele og komme med sine vrangforestillinger rundt de kristne som jo er så ulike. Men de kan selv meget godt hengi seg til den uvitenskapelige psykiaTROEN. jajaj hehehehhehehe

Kommentar #154

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Motsatt :-)

Publisert nesten 9 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.
Det står om forfølgelse som kristne skal få, at det skal være et av plagene med å være kristen

Deu 28:45  Alle disse forbannelser skal komme over dig og forfølge dig og nå dig, til du blir ødelagt, fordi du ikke hørte på Herrens, din Guds røst, og ikke tok vare på hans bud og hans lover, som han gav dig,

Den som opplever forfølgelse har ikke hørt etter!

Kommentar #155

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Tor Fagerhaug. Gå til den siterte teksten.
Siden vi lever her og nå fokuserer vi på dette livet, vi venter ikke på en dommedag hvor jorden skal forgå, noe som skaper angst og frykt hos mange men som skaper en syk glede hos mange som tror at de er de utvalgte. Er du en av dem?

Nei.

Jeg er av dem som ser frem mot Jesu annet komme, og 1000 års riket..på DENNE jord

Dette som Jesu beskriver her..om man holder ut i troen på Jesus på denne jord så er løftet dette.

åp.2.26 Den som seirer og holder seg til mine gjerninger helt til det siste, skal jeg gi makt over folkene:  27  Han skal styre dem med jernstav,  som leirkar blir de knust.
28 Den samme makt har jeg fått av min Far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen.

åp.20.6Salig og hellig er den som får ta del i den første oppstandelsen. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og herske som konger sammen med ham i tusen år.

Etter disse tusen år kommer det bibelen omtaler som dommens dag... i denne rettsak skal Gud fader dømme dem som ikke tok i mot Jesus kristus som frelser.

Kommentar #156

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Tor Fagerhaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg lurer fælt på din definisjon av åndelig og sjel

Kort fortalt jeg tror ikke på den filosofiske ånd eller filosofiske sjel.

Jeg tror at  sjelen består av en indre og en ytre del, dEt Paulus omtaler som det indre og ytre menneske.

Dvs. at den indre del er det usynlig menneske altså vår person/personlighet det som er meg, den ytre del er det som omtales kroppen og som Peter og Paulus omtaler som teltet som snart skal legges ned..

Ånd, er den åndelige kropp som kommer som erstattning til den jordiske kropp som er av jord, den kropp som komme fra himmelen er en fysisk evig kropp lik den kropp Jesus har i evigheten.

Jeg tror at Gud fader har gjort den åndelige fysiske verden usynlig for våre øyne pga. at vi ikke skal vandre i beskuelse, men i tro..

Kommentar #157

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Og de som virkelig gjør overgrep mot barn voksne og hvem det måtte være er ikke de kristne i landet men psykiaTROERNE. De gjør virkelig overgrep. Og bruker sin TRO PSYKIATRO til å TRO feilaktige ting om kristen TRO og gjør overgrep i psykiatroens navn. De tilber virkelig sin Gud som er psykiatroen. Ikke bare muslimer i muslimland driver maktovergrep på folk det gjør Norge i psykiatroens navn også. Ikke det spøtt bedre.

PsykiaTROERE gjør overgrep Mot kristne i massevis . Hvem som er maktpakk på bakgrunn av sin tro er klinkeklart her til lands.Psykiatro er uvitenskapelig. kristen tro er også en tro men kristen driver ikke overgrep mot psykiatere og deres liknedne. 

Kommentar #158

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Tor Fagerhaug. Gå til den siterte teksten.
Du har unngått mitt spørsmål til deg om du tror på inkarnasjonsdogmet.

Denne tanken kom med gnostikeren valentinus (ca 140 e,.kr), og dogmekirken adopterte den nær uforandret i kirkemøtet 451 e.kr.

Så jeg forholder meg ikke til denne lære som troverdig i det hele tatt.

Jeg tror på En' Gud dvs. Faderen og hans ENE messias Jesus kristus...slik Paulus sier det her..

1.kor.8.6 Men for oss er det én Gud, vår Far.
          Alt er fra ham, og til ham er vi skapt.
          Og det er én Herre, Jesus Kristus.
          Alt er til ved ham, og ved ham lever vi.

Kommentar #159

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Ånden lever videre

Publisert nesten 9 år siden

Geir Rune Larsen sitat: "Jeg tror at  sjelen består av en indre og en ytre del, dEt Paulus omtaler som det indre og ytre menneske.

Dvs. at den indre del er det usynlig menneske altså vår person/personlighet det som er meg, den ytre del er det som omtales kroppen og som Peter og Paulus omtaler som teltet som snart skal legges ned.."

Det ytre menneske er kroppen.  Det indre menneske er sjelen.  Følelsene, fornuften, personligheten osv.  Mennesket er også ånd.  Linken til Gud.  Linken til at vi ble skapt i Guds bilde.  Som menneskesønnen også viser oss da Gud ble menneske og kom til oss som et spedbarn. 

Ånden vår gir evig liv og er linken til Gud..  For de som tror får evig liv hos Gud.

Paulus forteller at mennesket er tre i 1. Tess 5, 23:

23 Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer

Da kroppen dør, da dør også sjelen.  Sjelen er vårt indre liv.  Følelser, fornuft, personlighet osv. 

Ånden vår lever videre for alle mennesker.  De som tror og bekjenner med munnen at Jesus Kristus er Herre og Gud, går ånden til herligheten hos Gud.  For de som ikke tror fortsetter ånden som før og et liv uten Gud.  

De som har fått Jesu ånd i sin ånd, de som tror går til herligheten i ventetiden fram til Jesu andre komme.  I ventetiden er det ingen tid.  tiden står helt stille.

Etter Jesu 2. komme, skal de som tror gjenoppstå med kropp og sjel.  Gjenoppstå i det paradiset slik det var før Adams fall.

 

Kommentar #160

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Det ytre menneske er kroppen.

Som jeg har sagt før, det du beskriver er den legemsløse filosofiske ånd og filosofiens beskrivelse av sjel.

Dette er IKKE den bibelske ånd, ei heller den bibelske sjel.

Linken er til Gud er at mennesket er SKAPT i Guds bilde , altså er det i sitt fysiske bildet  han formet mennesket etter når han med sine hender formet mennesket FØR han blåste livets pust i ham.

Den åndelige fysiske  kropp blir slik sier Paulus.

2.kor.5.1 For vi vet at om det rives ned, dette teltet som er vårt jordiske hus, så har vi i himmelen en bygning som er fra Gud, et evig hus, som ikke er gjort med hender.

Det jordiske huset er selvsagt vår jordiske kropp, den evige bolig som ikke er gjort med hender er selvsagt den evige kropp vi har ivente.Denne er ikke gjort av hender denne kropp kommer fra himmelen.

I denne kropp skal vårt indre mennekse ta bolig når basunen lyder , og da har sjelen endelig fått sin evige bolig.

Når det åndelige legme er utdelt så trenger man ikke lenger den første frukt av ånden, da har man fått fylden av ånden dvs ett åndelig fysisk legme. Dette fysiske åndelige legmet er det panten som er oss gitt i hjertet peker frem mot, når dette åndelige legmet er gitt så trenger man ikke panten lenger for panten er utbetalt.

Kommentar #161

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Paulus forteller at mennesket er tre i 1. Tess 5, 23:

mennesket er en' levende sjel som har FÅTT en ånd "en første frukt" av den kommende høst som pant inntil arven utdeles dvs.  intill basunen lyder, da først bli mennesket  til en levende ånd.

dvs at inkarnasjon er utelukket, man kan ikke være en levende sjel og ånd samtidig.

man kan bare være en av delene om gangen, derfor var Jesus 100% mennekse inntil sin død, etter sin oppstandelse ble han en levende ånd (100% ånd), som kunne gå gjennom dører, spise fisk , vise seg fysisk for dispplene, skjule seg for dem..osv

I den samme oppstandelseskropp sitter idag vår herre Jesus kristus ved Gud faders høgre hånd.

1,kor.15,49 På samme måte som vi har båret det jordiske menneskets bilde(adam), skal vi også bære den himmelskes bilde (den andre oppstandne adam)

Kommentar #162

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Den som opplever forfølgelse har ikke hørt etter!

Feil kristne må tåle forfølgelse, selv om Gud vil beskytte sine noe han vil gjøre. 

Kommentar #163

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Paulus sier noe om det

Publisert nesten 9 år siden

Geir Rune Larsen sitat: "Når det åndelige legme er utdelt så trenger man ikke den første frukt av ånden, da har man fått fylden av ånden dvs ett åndelig fysisk legme. Dette fysiske åndelige legmet er det panten som er oss gitt i hjertet peker frem mot, når dette åndelige legmet er gitt så trenger man ikke panten lenger for panten er utbetalt."

Av jord er du kommet - til jord skal du bli - av jord skal igjen oppstå, heter det jo.  Men Paulus forteller oss noe i alle fall jeg kan grunne litt på.

1. Kor 15,  35-53

     35 Men nå vil vel noen si: «Hvordan står de døde opp? Hva slags kropp har de?» 36 Du uforstandige menneske! Det du sår, får da ikke liv igjen uten at det dør. 37 Og det du sår, er jo ikke den planten som kommer opp, men et nakent korn, av hvete eller et annet slag. 38 Gud lar det få den skikkelse som han vil, hvert enkelt slag får sin egen skikkelse.
    39 Ikke alt kjøtt er av samme slag. Det er ett slag hos mennesker, ett hos fe, ett hos fugl og ett hos fisk. 40 Og det finnes himmelske kropper og jordiske kropper; de himmelske har én glans, de jordiske en annen. 41 Én glans har solen, en annen har månen og en annen igjen har stjernene. Ja, én stjerne skiller seg fra en annen i glans.
    42 Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det står opp i uforgjengelighet. 43 Det blir sådd i vanære, det står opp i herlig glans. Det blir sådd i svakhet, det står opp i kraft. 44 Det blir sådd en kropp som hadde sjel, det står opp en åndelig kropp.
        Om det finnes en kropp med sjel, finnes det også en åndelig kropp. For slik står det skrevet: 45 Det første mennesket, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en ånd som gir liv. 46 Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige. 47 Det første mennesket var fra jorden og skapt av jord, det andre mennesket er fra himmelen. 48 Slik det første jordiske mennesket var, slik er også de andre jordiske. Og slik den himmelske er, slik skal også de himmelske være. 49 På samme måte som vi har båret det jordiske menneskets bilde, skal vi også bære den himmelskes bilde. 50 Men det sier jeg, søsken: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet.
   

Kommentar #164

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Kos deg nå bare med new age læra de Svein Nyborg

Kommentar #165

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Litt mer å undres over

Publisert nesten 9 år siden

1. Tim 2, 5:

 5 For Gud er én
          og én mellommann er det mellom Gud og mennesker,
          mennesket Kristus Jesus,

Mennesket Jesus er mellommann.  Jesus er også Gud.  Jud 1, 24-25:

24 Han som har makt til å bevare dere fra fall og føre dere fram for sin herlighet, jublende og uten feil, 25 han, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre: Ham tilhører ære og majestet, velde og makt før alle tider, nå og i alle evigheter! Amen.

Kommentar #166

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Gen 1:3

Publisert nesten 9 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.
Kos deg nå bare med new age læra de Svein Nyborg

Dette verset forteller om en oppvåknet bevissthet, mannen er nå det Bibelen kaller Frelst (Jesus).

Før dette er han i tiden, fanget under en ikke varig tilværelse, ved dette Lyset er tiden blitt ny (på eng. new age -"age" betyr også evighet), i Den Nye Tiden kan han kose seg, leve i fred, glede og velbehag, en er i Himmelen hvor tiden alltid er ny, alt skjer samtidig i Ett Nu.

Derfor heter det -Therefore if any person is [ingrafted] in Christ (the Messiah) he is a new creation (a new creature altogether); the old [previous moral and spiritual condition] has passed away. Behold, the fresh and new (evighet) has come!

Kommentar #167

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Ok

Publisert nesten 9 år siden
Turid Talita Manjana Holta. Gå til den siterte teksten.
Feil kristne må tåle forfølgelse, selv om Gud vil beskytte sine noe han vil gjøre. 

Da har jeg misforstått, trodde det var de rette kristne du hevdet ble forfulgt.

Kommentar #168

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

ikke de skeve kristne iallefall

Publisert nesten 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Da har jeg misforstått, trodde det var de rette kristne du hevdet ble forfulgt.

for de finnes jo ikke.

Kommentar #169

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Av jord er du kommet - til jord skal du bli - av jord skal igjen oppstå, heter det jo.  Men Paulus forteller oss noe i alle fall jeg kan grunne litt på.

forteller skriften dette eller dogmelæren?

skriften sier at vi skal oppstå fra det såkorn, som den døde kropp er blitt ved sin død, men den kropp som oppstår er ikke jordisk for om så var skulle den vært bundet opp av det jordiske, altså er det en himmelsk kropp som oppstår fra graven.

1.kor.15.42  Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det står opp i uforgjengelighet.43 Det blir sådd i vanære, det står opp i herlig glans. Det blir sådd i svakhet, det står opp i kraft. 44 Det blir sådd en kropp som hadde sjel, det står opp en åndelig kropp.

Kommentar #170

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Mennesket Jesus er mellommann.  Jesus er også Gud.  Jud 1, 24-25:

man må også ha i mente at Jesus sa dette om sin fullmakt gitt fra Gud  fader.

joh.5.43 Jeg er kommet i min Fars navn, og dere tar ikke imot meg. Men om en annen kommer i sitt eget navn, så tar dere imot ham.

altså følger det en stor autoritetved denne fullmakt.At denne fullmakt  er tidsbegrenset kommer også tydelig frem i dette skriftsted.

1.kor.15.24 Så kommer slutten, når han(Jesus)  overgir sin kongsmakt til Gud sin Far, etter at han(faderen) har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter.25 For han skal være konge helt til Gud(fader) har lagt alle fiender under hans(Jesu) føtter. 26 Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden. 27 For alt la han(faderen) under hans(Jesu) føtter. Når det står alt, er det klart at Gud(fader) er unntatt. Det er jo Gud(fader) som legger alt under ham.28 Men når alt er underlagt ham(jesus), skal også Sønnen selv underordne seg Gud(fader), som har lagt alt under ham, og Gud(fader) skal være alt i alle.

og ikke minst det som står her om Jesus..

hebr.2 .10  Gud(fader) ville føre mange barn til herlighet. For ham og ved ham er alle ting. Da måtte han(faderen) la frelsens opphavsmann(Jesus) nå fullendelsen gjennom lidelser.11 Han som helliggjør(Jesus), og de som blir helliggjort(oss), kommer alle fra den ene (Gud fader). Derfor skammer ikke Sønnen seg over å kalle dem søsken.

Kommentar #171

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Turid

Publisert nesten 9 år siden

Dette innlegget har blitt slettet av moderator på grunn av personangrep.

Ikke godt å vite hvilke piler du prøvde å skyte meg med, men det kan være nærliggende å tro at det er du (en kristen) som tradisjonen tro personangriper den som peker på Lyset.

Ro deg ned, tell til 8 og prøv igjen :-)
Tallet 8 samsvarer med det hebraiske alfabetets bokstav nr 8, Chet. Hebraiske bokstaver er også ord, Ordet har også et bilde. Bildet for Chet er et åk (kan også tolkes som et gjerde); når du kommer til åtte er du ferdig med en syklus (1 - 7) og går inn i samhandling med overskuddskraften. I åk med Guds kraft får du en ny begynnelse -hver dag.

Omskjærelsen på den 8 dag er et bilde på New Age, hjertes omskjærelse omvender et steinhardt hjerte til et lydhørt og du går inn i horisontalt vennskap med Gud i Åket/Kristus. En kan også si at en blir inngjerdet i Skaperen, innlemmet og identisk med.

Et annet bilde på samme bokstav er "Bundet til korset", fokuser på det og ikke hva du tror andre sier og skriver :-)

Kommentar #172

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

Geir Rune L@rsen

Publisert nesten 9 år siden

Beklager at jeg er seint ute med respons, men jeg har vært syk.

Takk for at du klargjorde ditt ståsted, det gjør det lettere å diskutere. Siden du er JV så anser du Bibelen som den absolutte og udiskutable sannhet. JV har dessuten en tolkning av skriften som er spesiell sett i forhold til alle andre trossamfunn bortsett fra mormonerne.

Det er jo rimelig spesielt at en liten sekt (sett i forhold til resten av kristenheten) kan påberope seg å forvalte den eneste sannhet i kristendommen. Det ekskluderer 99.999% av alle mennesker som både har levd, lever og kommer til å leve. Bare på det grunnlaget er det all grunn til å hevde at JV ikke bare tar feil, men håpløst feil.

JV hevder at Gud skal oppreise alle rettferdige på dommens dag. Da gjør du Gud til en omvendt homøopat som setter sammen minnene fra atomene som de avdøds en gang har bestått av. En absurd tankegang

Jeg tror ikke Gud har skrevet en spesiell resept på sannheten. Jeg tror ikke Gud er spesielt opptatt om vi tror på h*n eller ikke. Jeg tror Gud tror på oss og forventer at vi handler godt istedet for ondt. Vi har en fri vilje, vi kan velge vår sti i livet.

Kommentar #173

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Tor Fagerhaug. Gå til den siterte teksten.
Siden du er JV så anser du Bibelen som den absolutte og udiskutable sannhet.

hmm...jeg har aldri vært og kommer aldri til å bekjenne meg til Jehova vitners teologi.

Om du trenger å plassere meg i en bås, så er nok klassisk pinseteologi det som ligger mitt hjerte nærmest, dvs. IKKE dagens karismatiske versjon..

Jeg tror  at Jesus er før verden og det skapte , dvs, Gud faders førstefødte , og ikke det JV hevder om at det er erkeengelen mickael som er blitt oppgradert til Guds sønn , da han ble født inn i verden.

..ellers tror jeg på Bibelen som den absolutte sannhet..det er helt riktig.

Kommentar #174

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Tor Fagerhaug. Gå til den siterte teksten.
JV hevder at Gud skal oppreise alle rettferdige på dommens dag. Da gjør du Gud til en omvendt homøopat som setter sammen minnene fra atomene som de avdøds en gang har bestått av. En absurd tankegang

Hva JV sier om dette emnet er meg likegyldig, det som derimot er sannhet for meg er dette..

joh.5.28 Undre dere ikke over dette, for den tiden kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst. 29 De skal komme fram, og de som har gjort det gode, skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde, skal stå opp til dom.

og

apg.24.14 For jeg tror alt som er skrevet i loven og profetene, 15 og jeg har det samme håpet til Gud som disse har: at rettferdige og urettferdige en gang skal stå opp fra de døde.

og måten dette skal skje på er slik Jesus gav oss eksempelet på ved sin oppstandelse fra graven, da han fikk en åndelig forvandlet fysisk kropp som både kunnegå gjennom materien, spise og drikke, med og ikke minst stige opp og ned fra himmelen.

rom.6.5  Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans.


Kommentar #175

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Ja, det er klassisk kristendoms forståelse.  Fint å lese Geir Rune.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere