Marie Rein Bore

21

Så freidig av kvinner å leve lenge

Myndighetene vil flytte kostnadene ved økte pensjonsutgifter over på arbeidstakerne. For kvinner kan det bli ekstra dyrt fordi de i gjennomsnitt lever lenger enn menn.

Publisert: 14. jan 2013

Pensjonsordningene er under endring. 

Nå gjelder det tjenestepensjonen. Finanstilsynet vil ha høyere pensjonsinnbetalinger for kvinner enn for menn, siden kvinner lever lenger. Dermed vil det bli dyrere for arbeidsgivere å ansette kvinner enn menn, skriver Dagens Næringsliv. Bakgrunnen for forslaget er at siden kvinner statistisk sett lever lenger enn menn, og dermed statistisk sett har flere år der de mottar pensjon,  må det betales inn mer i forsikringspremier.

Nei, sier LOs medlem i Banklovkommisjonen, Eystein Gjelsvik: "Det er ikke bra for arbeidsmarkedet å ha kjønnsbaserte premier. Det er vi imot, sier han. 

Enig med Gjelsvik. Det må kunne gå an å få til et system for tjenestepensjon uten at man tyr til kjønnsbaserte premieforskjeller. Hvis man først begynner å ha ulike premier basert på statistisk forskjell i levealder, måtte man jo også begynne å se på forskjeller fra yrkesgruppe til yrkesgruppe. Eller hva med den stor forskjellen på levealder mellom menn fra Oslo øst og Oslo vest?

 Noe galt er det tydeligvis alltid med kvinner. De bruker tid på å føde barn og må ha fødselspermisjon. De er så freidige at de i snitt lever lenger enn menn. Kunne man løse forsikringsselskapenes hodepine fordi de må betale ut penger til disse gamle damene, ved at kvinner lovet å leve så usunt i sin alderdom at levealderen gikk ned? Men, nei, da ville de belaste helsevesenet mer, og så ble så dyrt der.

Pensjonssystem er ikke enkelt. Men finn en annen ordning enn kjønnsbaserte forsikringspremier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar #1

Eivind Bade

29 innlegg  530 kommentarer

Ikke freidige - bare heldige

Publisert nesten 9 år siden

E24 14.01.13 Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen vil ha høyere pensjonspremier for kvinner, siden de lever lenger enn menn.

Jeg synes Baltzersen tar opp en viktig sak. Vi har nå oppnådd likestilling i arbeidsmarkedet gjennom likelønn. Vi har også fulgt opp mødres rettigheter ved fødsel og etablert gode ordninger for fødselspermisjon. Det er ikke uvanlig å se velkledde unge mødre i fødselspermisjon og med barnevogn møtes på kafe for å slå av en prat. Det er dem vel unt.

Kvinner lever omlag 4 år lenger enn menn. Avhengig av hvordan en regner på det utgjør dette en ikke ubetydelig levekostnad. Antar vi at hver alderspensjonist mottar 300 000 kr i pensjon og 600 000 i kostnad for omsorg pr. år, så utgjør dette en ekstra utgift til livsopphold for kvinner på 3-4 mill. kroner. Det er ikke urimelig å forvente at denne kostnaden kan kvinner som gruppe dekke selv. De har tross alt fordelen av å leve lenger.

Litt fakta om levealder fra SSB:

Samfunnsspeilet nr. 1, 2002:
I Norge har forventet levealder økt jevnt de siste årene, slik den med få unntak har gjort i snart to hundre år. Levealderen har stort sett steget raskere for kvinner enn for menn, men de siste årene har dette snudd. Siden 1990 har forventet levealder gått opp med 2½ år for menn og 1½ år for kvinner. I 2000 var forventet levealder ved fødselen i Norge 76,0 år for menn og 81,4 år for kvinner, som er de høyeste verdier som noen gang er registrert for Norge.

Befolkningsframskrivninger. Nasjonale og regionale tall, 2012-2100
I hovedalternativet er forventet levealder ved fødselen for menn antatt å stige fra 79 år i 2011 til 90 år i 2100. For kvinner er det tilsvarende tallet forventet å stige fra 83 år til 93 år.

Kommentar #2

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Pensjon

Publisert nesten 9 år siden

blir aldri rettferdig. Kvinner, som lever lengre enn menn, har betydelig helseplager og lidelser. De har ofte ansvar for sine gamle pårørende og omsorg for barnebarn og oldebarn.

Kvinner på østkanten lever kortest. De tjener dårligst og har ingen utdanning å falle tilbake på.

Dette blir spennende arbeid.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere