Lars-Toralf Utnes Storstrand

34

JHVH - ikkì Jahve (eller Jehova)

Publisert: 20. jan 2010

Eg hev longe undra meg yver denne statiske bruken av ordet "Jahve", eit ord som yverhovudet ikkì finst i Bibelen, men er eit reint menneskeleg freist på å uttala Guds namn, Tetragrammatonet, JHVH.

Kvifor ikkì berre lata namnet standa JHVH og svo bøygja seg fyre at ein ikkì kann uttala dette korrekt?

Personleg trur eg at det er dette apostelen Sha'ul (ogso kalla Paulus) refererte til då han sagde at han kènde ein mann som vart teken upp til himlen og fekk tala ord som det ikkì var tillete menneske  tala, men det vil fyrst verta prova når eg ein dag er heime i himmelen.

Det same gjeld "Jehova". Det hev si upphav i dei masoretiske teiknsetjingane frå kring 1000 EK, der ein tok vokalteikna frå ordet "Adonai" (A-O-A) som var den ærefylde måten millom truande jødar å umtala JHVH på, når dei møtte namnet. I vår tid er det jamvel mange truande jødar som går svo langt at dei segjer "HaShem" (lauseleg: Han som hev namnet).

Det serskilte med JHVH er korsom er dette: Det er på mange måtar eit initialord (akronym) som tyder: (transkribert: Javå, Haja Ve Jehiyeh) "Han som var, er og skal vera (til æveleg tid)." Når ein skriv dette på hebraisk fær teksten til saman trì stk "J" (jod), trì stk "V" (wav) og seks stk "H" (heh) som gir oss Guds namn trì gonger, og dermed er med å syna at Gud er trìein.

Men viktigare: Det syner oss at Jeshua (Jesus) Mashiach (Messias) ér JHVH. (sidesprang: JHVH er forøvrig dei berande vokalane i det hebraiske namnet Jehoshuah, Jesus sitt hebraiske  namn). Når Paulus (ja, eg trur det er Paulus som er forfattaren!) skriv i Hebrearbrevet at "Jesus Kristus er i går og i dag den same, ja til æveleg tid" er det berre ei parafrasering av "Jeshua Mashiach er JHVH".

Forvitneleg er det ogso at når det fråfalne presteskapet i Jerusalem, den dagen Jeshua dôg, såg kva som stod på skiltet Pilat havde skrive yver hovudet hans, vart dei vreide. Fyrebokstavarne i den hebraiske teksten (transkribert: Jeshua Hanotzri Vemelekh Hajehudim) utgèr nemleg bokstavarne i tetragrammatonet, JHVH. Då er det lettare å skyna kvifor dei sagde: "Skriv ikkje at han var... skriv at han sagde han var..."

Det er då heller ikkje svo vandt å segja JE-HÅ-VE-HÅ eller JOD-HÅ-VE-HÅ... litt spesielt kann henda, men svo er ogso Gudsnamnet spesielt. Me fær heller akseptera at dette namnet truleg er svo enkelt å uttala at me kompliserte vaksne utgåver av manneætti ikkì greider det fyre me røyneleg hev vorte som barn att...

Kommentar #1

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: JHVH - ikkì Jahve (eller Jehova)

Publisert over 12 år siden
20.01.10 kl. 09:10 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:

Eg hev longe undra meg yver denne statiske bruken av ordet "Jahve", eit ord som yverhovudet ikkì finst i Bibelen, men er eit reint menneskeleg freist på å uttala Guds namn, Tetragrammatonet, JHVH.

Kvifor ikkì berre lata namnet standa JHVH og svo bøygja seg fyre at ein ikkì kann uttala dette korrekt?

Personleg trur eg at det er dette apostelen Sha'ul (ogso kalla Paulus) refererte til då han sagde at han kènde ein mann som vart teken upp til himlen og fekk tala ord som det ikkì var tillete menneske  tala, men det vil fyrst verta prova når eg ein dag er heime i himmelen.

Det same gjeld "Jehova". Det hev si upphav i dei masoretiske teiknsetjingane frå kring 1000 EK, der ein tok vokalteikna frå ordet "Adonai" (A-O-A) som var den ærefylde måten millom truande jødar å umtala JHVH på, når dei møtte namnet. I vår tid er det jamvel mange truande jødar som går svo langt at dei segjer "HaShem" (lauseleg: Han som hev namnet).

Det serskilte med JHVH er korsom er dette: Det er på mange måtar eit initialord (akronym) som tyder: (transkribert: Javå, Haja Ve Jehiyeh) "Han som var, er og skal vera (til æveleg tid)." Når ein skriv dette på hebraisk fær teksten til saman trì stk "J" (jod), trì stk "V" (wav) og seks stk "H" (heh) som gir oss Guds namn trì gonger, og dermed er med å syna at Gud er trìein.

Men viktigare: Det syner oss at Jeshua (Jesus) Mashiach (Messias) ér JHVH. (sidesprang: JHVH er forøvrig dei berande vokalane i det hebraiske namnet Jehoshuah, Jesus sitt hebraiske  namn). Når Paulus (ja, eg trur det er Paulus som er forfattaren!) skriv i Hebrearbrevet at "Jesus Kristus er i går og i dag den same, ja til æveleg tid" er det berre ei parafrasering av "Jeshua Mashiach er JHVH".

Forvitneleg er det ogso at når det fråfalne presteskapet i Jerusalem, den dagen Jeshua dôg, såg kva som stod på skiltet Pilat havde skrive yver hovudet hans, vart dei vreide. Fyrebokstavarne i den hebraiske teksten (transkribert: Jeshua Hanotzri Vemelekh Hajehudim) utgèr nemleg bokstavarne i tetragrammatonet, JHVH. Då er det lettare å skyna kvifor dei sagde: "Skriv ikkje at han var... skriv at han sagde han var..."

Det er då heller ikkje svo vandt å segja JE-HÅ-VE-HÅ eller JOD-HÅ-VE-HÅ... litt spesielt kann henda, men svo er ogso Gudsnamnet spesielt. Me fær heller akseptera at dette namnet truleg er svo enkelt å uttala at me kompliserte vaksne utgåver av manneætti ikkì greider det fyre me røyneleg hev vorte som barn att...

 Hårkløyveri!

Kommentar #2

Lars-Toralf Utnes Storstrand

34 innlegg  878 kommentarer

Hårkløyveri

Publisert over 12 år siden

Hårkløyveri, segjer du...

Det stend i Hebrearbrevet at Guds Ord er svo kvasst som eit tvìegga sverd og kløyver kva det skal vera - kanskje hår ogso??

Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Tveegget

Publisert over 12 år siden
20.01.10 kl. 10:06 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:

Hårkløyveri, segjer du...

Det stend i Hebrearbrevet at Guds Ord er svo kvasst som eit tvìegga sverd og kløyver kva det skal vera - kanskje hår ogso??

 

Åp.1.16: I sin høyre hånd hadde han 7 stjerner og av hans munn gikk det ut et tveegget, skarpt sverd*. Og hans ansikt var som solen når den skinner i sin kraft.

(*tvegget sverd betyr sverd med skarp egg på begge sider, omtalt i Ordsp.5.3-5), i overført betydning forholdsregel eller handling som skader den som setter den i verk.)

Dette betyr at når Gud sender ut sitt tveeggede sverd, vil det falle tilbake og skade ham selv. (Dan.11.18) Dette er identisk med hans første komme i satans skikkelse,(Jes.7.14-15) hvor satan blir omgjort til en lysets engel i sitt andre komme. (2.Kor.11.14)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere