Marie Rein Bore

21

Halvkristent land?

Hva er et kristent land? Ikke Norge i hvert fall, hvis man går til statistikken. I beste fall er det halvkristent.

Publisert: 11. jan 2013

Nei, jeg snakker ikke om gudstroen. Den er ikke så lett å tallfeste.

Men hvis vi ser på gudstroens konkrete ytringer i form av dåpsoppslutning, konfirmasjon, ekteskapsinngåelse i kirken, forteller statistikken om synkende oppslutning.

I 1960 ble 96,8 prosent av de fødte, døpt i den norske kirke.

I 2011 ble 66,4 prosent av de fødte, døpt i den norske kirke.

Altså en kraftig nedgang.

Det samme gjelder konfirmasjon:

I 1960 ble 93 prosent av ungdom konfirmert.

Nå er tallet rundt 65 prosent, en kraftig nedgang. 

Bryllup:

I 1960 var 85,2 av ekteskapsinngåelsene i kirken.

Nå er tallet rundt 40 prosent, en kraftig nedgang.

Det tallet som i følge kirkestatistikken holder seg, er antall begravelser i kirkelig regi. Den ligger på 95 prosent.

Hva med kristentroens ytring i form av gudstjeneste- og nattverdsoppslutning? Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå er antall gudstjenestebesøk nå forsiktig på vei oppover etter nedgang i flere år. Det er bra. Men antall som går regelmessig til gudstjeneste og deltar i nattverd, er bare en liten del av den norske befolkningen.

Naturligvis kan begrepet et kristent land defineres på andre måter: Generell oppslutning om såkalt kristne verdier, erkjennelse av den kristne kulturarven, kirkens rolle som samlende faktor når tragedier rammer Norge slik som etter 22.juli 2011.  Men slike definisjoner må ofte bli noe vage.

Jeg tror de som er aktive i den norske kirke, dvs. kirkegjengere, kirkebrukere, må forholde seg til tallene slik de er nå, og ikke slik de var for 50 år siden. 

 

 

 

Kommentar #1

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Tall av verdi

Publisert nesten 9 år siden
Marie Rein Bore. Gå til den siterte teksten.
I 1960 var 85,2 av ekteskapsinngåelsene i kirken.

Nå er tallet rundt 40 prosent, en kraftig nedgang.

Det er vel tallene rundt ekteskap som har den største verdien når det kommer til et riktig bilde av hvor mange som mener at deres tro er formelt viktig for dem å følge. Man kan sikkert skrelle bort en del av de 40% også da de nok inneholder ganske mange som har et mer romantisk enn troende aspekt med det å gifte seg i kirken.

Vi er etter mitt syn heldigvis på vei bort fra det å være et kristent land. Men det betyr jo ikke at man utraderer kristendommen eller tro. Det betyr bare at staten og landet ikke har noen bestemt religion de tyr til i sin styreform men står fritt til å plukke både fra religiøse og andre ideer som virker fornuftige i samtiden.

Vi ser nok en langsom krampetrekning fra institusjonsreligionen. Den frykter sitt tap av makt og inflytelse. Men det er jo opp til medlemmene hvor veien går videre, mulig det er mer givende å være troende og konsentrere seg om det fremfor å være statspapirflytter og litt helvvarm tradisjons og symbolbærer.

Kommentar #2

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Talltull

Publisert nesten 9 år siden
Marie Rein Bore. Gå til den siterte teksten.
I 1960 ble 96,8 prosent av de fødte, døpt i den norske kirke. I 2011 ble 66,4 prosent av de fødte, døpt i den norske kirke. Altså en kraftig nedgang.

At det er færre som døper barna sine betyr ikke at Norge blir mindre kristent for det. Jeg personlig synes det er helt greit at folk slutter å døpe barna for det har ingenting med kristendom å gjøre.

Du hørte kanskje hva kongen sa i et intervju. Han husket ikke når eller hvor han ble døpt. I min bibel står det at dåpen er handling av vedkommende fordi han eller hun er frelst. Det er på sin egen tro og bekjennelse at et menneske skal døpes og slikt husker mann. Derfor fryder jeg meg når mindre antall foreldre gjør denne handlingen som ikke har noe mere verdi enn å få medlemsskap i en kirke. Dette er et menneskeverk som skulle ha vært fjernet for lenge siden. En fadder sto fram og fortalte på radio at vedkommende var så "drita" at hun visste ikke hvilken kirke hun hadde vært i. Slike skal oppdra barnet i en kristen tro... Humbug! Jeg for min del håper dette tallet blir 0 slik at menneskene kan ta sitt eget valg når de forstår når mann skal døpe seg. Da må troen komme, troen på Jesus, ikke før. Når antall døpte barn går nedover, betyr det håp for den døende verden. Kanskje da Jesus kan komme til for å overbevise dem om tro.

Kommentar #3

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.
At det er færre som døper barna sine betyr ikke at Norge blir mindre kristent for det. Jeg personlig synes det er helt greit at folk slutter å døpe barna for det har ingenting med kristendom å gjøre.

Det er en sannhet vi bør takke for. Det er vel heller sånn å tolke at flere tror på Jesus Kristus når det går denne vei.

Kommentar #4

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.
Det er på sin egen tro og bekjennelse at et menneske skal døpes og slikt husker mann.

 

Og hva tid er det at en på sin egen tro ber om å bli døpt?

 

Det kan se ut for meg, at det er når menigheten eller pastoren mener det er på tide at en døper seg?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere