Arne Johnsen jr.

21

Ufine angrep på Tybring-Gjedde og Hustad - og en utfordring til flerkulturens forsvarere

Christian Tybring-Gjedde og Jon Hustad har den siste tiden vært utsatt for ufine angrep på grunn av sine tanker om “det norske”. Fortjente de det? Og: Hvis innvandringen er bra for norsk kultur, kan vi finne konkrete eksempler?

Publisert: 10. jan 2013

Mange kritikere har vært saklige i denne debatten. Og jeg synes i grunn at Hadia Tajik selv har svart godt, om enn noe belærende.

Overraskende mange har likevel antydet at Tybring-Gjedde hadde en skjult agenda siden han stilte det famøse spørsmålet til muslimen Tajik (men da overser man glatt at han stilte spørsmålet også til den kritthvite, ikke-muslimske ministeren Inga Marte Thorkildsen). Det faller dermed på sin egen urimelighet. Dessuten: Tajik er en intelligent, tøff dame med ministerpost, og skal ikke “beskyttes” på denne måten. Hun klarer seg utmerket selv, og trenger ikke at noen spiller ut muslimkortet på hennes vegne.

De verste er likevel de som går til personangrep, trekker rasismekortet raskere enn sin egen skygge og bedriver bedriten stråmannsargumentasjon.

Erling Borgen er full av selvrettferdig harme og vet godt at han i meningseliten representerer Sannheten og dermed kan tillate seg hva som helst – og jammen meg får han det ikke på trykk i Dagsavisen. I en kronikk skriver han at Tybring-Gjedde og Jon Hustad representerer “et ekkelt gufs fra fortiden” – og alle som er kjent med elementær hitling vet hva han sikter til.

Han sier videre at “Hustad og Tybring-Gjedde har full rett til å slåss for en ny lov som skal nekte muslimer adgang til riket. Slike grep har jo vært gjennomført tidligere i vårt samfunn.”

Ingen av de to har tatt til orde for noe slikt. Det er stråmannsargumentasjon på tenåringsnivå. Men Dagsavisen trykker det hele – og gir det dermed legitimitet. Premisset er lagt: Tybring-Gjedde og Hustad er rasister og vil stenge landet for muslimer. Dermed kan argumentasjonen begynne. Ingenting er så enkelt som å argumentere mot en rasist, om enn aldri så fiktiv.

Runar Døving er ikke noe bedre. Han overser totalt retorikkens viktigste grunnlag, kunnskap og logiske argumenter, og tyr i stedet til en overdose patos. I Aftenposten skriver han “den sutrende frå­den” står ut av “kjeften” på Hustad – og at “de grå massene bak ham går i hane­marsj”. Personangrep og hitling, ingen logisk argumentasjon. Og mannen er professor!

Det går fint an å argumentere rasjonelt mot Hustad og Tybring-Gjedde. Og man må gjerne harselere litt med lutefisk, bunad og folkedans. Mange har gjort det. Og det er moro det. Men man skal ikke avfeie folks bekymringer for fremtiden som reaksjonære og grumsete.

Jeg er selv bekymret. Med fare for å stemples som det ene og det andre: Selv om de fleste innvandrere er hyggelige folk, er det mange negative sider ved innvandring.

Dette er virkeligheten: De som raner deg i parken, står bak overfallsvoldtekter, som trekker kniv i gjengoppgjør på Oslo S, de som driver trafficking og narkotikahandel, som rundstjeler eldre i hjemmene sine, som gjør innbrudd i huset ditt, som stjeler lommeboken din på T-banen, de tilhører normalt ikke majoritetskulturen. Noen av dem gjør det, men de aller fleste har en annen kulturell bakgrunn. Selv om meningseliten ikke vil erkjenne det.

Det er mange forklaringer på hvorfor det er slik, noen vil sikkert snakke om fattigdom og utenforskap og Schengen-avtalen som åpner grensene for EØS-borgere, men i denne sammenhengen er det irrelevant. For hendelser som dette skaper uansett frykt og usikkerhet, og det skal man ikke latterliggjøre. Denne fremtidspessimismen bygger på nåtidige hendelser, og er alt annet enn irrasjonell.

Det er nok mange her på Verdidebatt som har lyst til å møte dette innlegget med rasende stråmannsargumentasjon, personangrep og rasismeanklager. Det kan jeg gjøre lite med. Men jeg har en utfordring til forsvarerne av en liberal innvandringspolitikk og det flerkulturelle samfunnet:

Mange hevder at det er berikende for Norge med innvandring. Det kan godt hende. Men jeg ønsker meg konkrete eksempler. Hvilke verdier, handlemåter og tankesett fra andre kulturer veier opp for de negative sidene ved innvandringen som jeg listet opp over?

Tar dere utfordringen? Jeg skal møte eksemplene deres med et åpent sinn.

Kommentar #1

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Hva med Pål Steigan?

Publisert over 9 år siden
Arne Johnsen jr.. Gå til den siterte teksten.
Det er stråmannsargumentasjon på tenåringsnivå.

Godt innlegg!

Men til det siterte: hva skal disse tenåringene gjøre med en som Pål Steigan? Jeg anbefaler lesning av hans innlegg: http://psteigan.wordpress.com/2013/01/06/kultur-innvandring-og-klasse/ 

Kommentar #2

Fred Søndby

63 innlegg  78 kommentarer

Hva er "det norske?"

Publisert over 9 år siden

Så langt jeg forstår Arne Johnsen mener han at Christian Tybring-Gjedde og Jon Hustad i forbindelse med debatten om "det norske" er "forfulgte uskyldigheter" som blir utsatt for ufine angrep i avisdebattene, mens kulturminister Hadia Tajik er en intelligent og tøff dame som bør kunne ta imot det meste, uten noe forsvarsnettverk.

Hva er så "det norske?" - "Det er typisk norsk å være god" - uttalte daværende statsminister Gro Harlem Bruntland i sin nyttårstale for en del år siden. Det vil nok være delte meninger om hvorvidt dette utsagnet stemmer, men like lite som vi nordmenn er en ensartet gruppe, er vel heller ikke det tilfelle blant andre folkeslag.

På godt og vondt påvirkes det norske samfunnet på linje med alle andre land - og med den sterke globaliseringen vi har i verden i dag, vil vi alle preges av verden omkring oss. De gamle filosofene uttalte at "alt er i bevegelse og forandring." Det er nok en sannhet som merkes bedre i dag enn noen gang tidligere!

Kommentar #3

Anders Tronstad

36 innlegg  389 kommentarer

Publisert over 9 år siden

"Mange hevder at det er berikende for Norge med innvandring. Det kan godt hende. Men jeg ønsker meg konkrete eksempler. Hvilke verdier, handlemåter og tankesett fra andre kulturer veier opp for de negative sidene ved innvandringen som jeg listet opp over?"

Bra- knappen er aktivert, selv om jeg er en av de som mener innvandring kan berike Norge, om enn ikke i alle tilfeller.

En av mine få nære venner er fra India. Han er jo en mønster- innvandrer på mange måter. Han fortalte meg at da han kom til Norge så slet han med å få jobb fordi han var innvandrer men også fordi norsk- kunnskapene var dårlige. Men han ville ha jobb, så den strategien han brukte var å si til potensielle arbeidsgivere at han kunne jobbe gratis for de en uke. Om de ikke var fornøyd med arbeidsinnsatsen kunne de la være å ansette ham videre. Han har jobbet siden han kom til landet for nesten 30 år siden.

Historien hans endret mitt perspektiv på mange ting i livet. Kort fortalt var jeg i min ungdomstid av den feilaktige oppfatning at de gode ting her i livet skulle komme til meg uten at man trengte å gjøre så stor innsats eller at man trengte å ofre så mye for det. Det var nok ikke en bevisst innstilling og det er heller ikke en utfyllende historie over min ungdomstid, bare det at når man har en priviligert oppvekst i et velstående land som Norge kan man noen ganger miste et realistisk perspektiv på ting.

Jeg bor på østkanten, i et nabolag med mange innvandrere. Stort sett hyggelige folk, så vidt jeg kjenner dem. Jeg har heller ikke noe prinsipielt mot muslimer heller, men jeg engster meg for den radikaliseringen jeg ser blandt mange muslimer. Skolene har altfor mange innvandrerbarn og norske barn blir mobbet og føler seg utenfor. Flere i mitt nabolag, innvandrere inkludert, liker ikke dette og søker barna over på skoler med lavere innvandrertetthet.

Innvandringen er ikke uten problemer, og det er dessverre slik, som du utmerket påpeker i ditt innlegg, at man altfor lett får rasisme- stemplet på seg når man kritiserer tilstandene.

Men for å komme tilbake til din etterspørsel om verdier og tankesett så vil jeg igjen nevne min indiske kamerat. En av de mange fine verdiene som han utviser med et karakteristisk ordspråk kommer fra Sikhismen. "Gud skapte mennesket og mennesket skapte religion." I overført betydning betyr det ikke så mye hvilken religion du har, alle er allikevel mennesker på godt og vondt.

Om dette veier opp for det negative med innvandring vet jeg ikke, men er allikevel overbevist om at vi har mye å lære av våre nye landsmenn. Men når det er sagt så har våre nye landsmenn også noe å lære av oss.

Kommentar #4

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Mange gode poenger

Publisert over 9 år siden

Haug skrev :

Men til det siterte: hva skal disse tenåringene gjøre med en som Pål Steigan? Jeg anbefaler lesning av hans innlegg: http://psteigan.wordpress.com/2013/01/06/kultur-innvandring-og-klasse/

 

Jo han får vel sagt en del oppegående ting. Men som han sier, dagens venstreside har fallert til å støtte hiijab-kampanjer og religiøs reaksjon, enten det nå måtte være i Norge eller Egypt. Slik jeg ser det har den derfor begått politisk selvmord. Men jeg kan jo konstatere en uenighet mellom Steigan og i alle fall Braanens krets i Klassekampen.

 

 

Kommentar #5

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

indere

Publisert over 9 år siden

er headhuntet i usa pg.a kunnskap om data.

Kommentar #6

Arne Johnsen jr.

21 innlegg  176 kommentarer

Nix...

Publisert over 9 år siden
Fred Søndby. Gå til den siterte teksten.
mens kulturminister Hadia Tajik er en intelligent og tøff dame som bør kunne ta imot det meste, uten noe forsvarsnettverk

...det har jeg ikke sagt. Jeg har sagt at hun fint tåler å bli spurt om norske verdier, hvordan hun definerer disse og hvilke av dem hun synes er verdt å bevare. Det er ikke snakk om at hun ikke skal ha noe forsvar hvis hun utsettes for f.eks. hets og usaklige personangrep. Jeg har stor respekt for Hajik, og hun har klart seg aldeles utmerket uten hjelp.

Jeg synes heller ikke Tybring-Gjedde og Hustad er forfulgte uskyldigheter. De tåler også en støyt. Men jeg synes de er møtt med arrogant hånlatter i stedet for å bli tatt alvorlig. Herrene Borgen og Døving møter ikke argumentene deres med motargumenter, men med nazireferanser og kommentarer om utseende. Det er en retorisk ukultur.

Så var det sagt. Du tilla meg to meninger jeg ikke har. Jeg håper jeg har forklart meg bedre nå.

Til slutt: Jeg synes ikke at "alt er i bevegelse og forandring" er et særlig godt argument for å akseptere innvandringens skyggesider.

Kommentar #7

Arne Johnsen jr.

21 innlegg  176 kommentarer

Imponerende

Publisert over 9 år siden
Anders Tronstad. Gå til den siterte teksten.
Om de ikke var fornøyd med arbeidsinnsatsen kunne de la være å ansette ham videre. Han har jobbet siden han kom til landet for nesten 30 år siden.

Denne kameraten din virker som en standhaftig, fin type. Og slike beriker selvsagt Norge.

Kommentar #8

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Tribalismens komme

Publisert over 9 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Slik jeg ser det har den derfor begått politisk selvmord.

Venstresiden er på bakhulene til, følger i vaken av, den globale kasino-lapitalismen --- men ser det ikke. Alliansene mellom venstreside-partiene og innvandrer-gruppene er tragisk i så henseende, for de tjener hverken innvandrere eller venstreside-politikk. Når den globale infrastruktur fullendes med tilsvarende globale superstrukturer har vi alle tapt.

Den monokulturalismen (på newspeak "multikulturalisme") som globaliseringen prakker nedover befolkningene --- og som de globale "meritokratiske" eliter klapper hverandre på ryggen med, og moraliserer og stigmatiserer befolkningene med --- vil bare fremprovosere jungelens lover og ulike avarter av tribalisme. Et høyt spill med fryktelige konsekvenser. Den meget omtalte "rase-ifiseringen" i amerikansk politikk er bare et av mange tegn.

En katastrofal dekadense i den vestlige kulturkrets. Like meget som en uthuling av de ikke-vestlige kulturer.

Kommentar #9

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

JEG har også rasefordommer - som KRISTEN

Publisert over 9 år siden

Men mine rasefordommer består i at jeg føler fremmedhet i multikulturen - og da jeg tok dette opp tidlig i nett-debattene bl a i sin tid i Aftenposten, denne følelsen av fremmedhet - ikke verken fremmedfiendtlighet eller fremmedfrykt, fikk jeg likevel rasist-stempelet på meg.

Jeg FØLER fremmedhet overfor ansikter som ser ikke-vestlige ut - dette kan jeg ikke noe for  -  og det er da ingen vond vilje, men okke som er det fremmedfølelse.

MEN jeg ber til Jesus Kristus om tilgivelse for at jeg føler slik, selvom jeg føler jeg ikke kan noe for det. Og jeg ber om at de jeg føler slik får kan få det godt her i landet, for liksom å bøte på min "feil" som er fremmedfølelse - som ikke har forsvunnet til tross for mange ti-år med ikke-vestlig innvandring.

Jeg ber iallefall IKKE sosialistene eller venstre-siden om tilgivelse - for som kristen leser jeg i Bibelen (Apostlenes gjerninger) at FOLKESLAGENE skal har grensesteiner mellom sine land. Da har jeg som kristen altså også Bibelen på min side, men tilgivelse kan man jo be om okke som.

Selv Gud har jo utvalgt EGET LAND til EGET FOLK - jødene og Israel.

Og merk - Sosialistene og venstresiden tar IKKE imot noen velsignelse - KUN fordømmelse. Det er vel det som betegner dem som både ugudelige og ukristelige.

Kommentar #10

Arne Johnsen jr.

21 innlegg  176 kommentarer

Nei...

Publisert over 9 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.
Jeg FØLER fremmedhet overfor ansikter som ser ikke-vestlige ut -

....du kan sikkert ikke noe for det. For følelsene er det vrient å styre.

Jeg, på min side, føler ikke fremmedhet overfor hudfarge og ansiktstrekk. Det er for meg irrelevant. Det finnes flotte, smarte og vakre mennesker i alle slags farger og fasonger.

Men jeg føler fremmedhet overfor kulturelle særdrag jeg ikke forstår (eller liker). Og det er det nok mange som gjør.

Og til denne debatten: Jeg synes ikke jeg har fått særlig mange eksempler på berikende verdier, handlemåter og tankesett fra andre kulturer.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere