Jan-Aage Torp

47

Helbredelsen skjedde ikke!

Mandag 10.desember 2012 lå jeg på operasjonsbordet ved Martina Hansens Hospital i Bærum og fikk satt inn en flunkende ny hofteprotese. 15 år tidligere hadde jeg vitnet begeistret om en "helbredelse" som viste seg ikke å ha skjedd.

Publisert: 7. jan 2013

Bakgrunnen var denne: I august 1996 hadde jeg vekkelseskampanjer i Indias fattigste provins, Andhra Pradesh. I 14 dager så jeg tusenvis bli frelst, helbredet og satt fri fra demoner. Jeg var berørt, dypt i hjertet, over å se at Jesus virker idag. Jeg så gleden stå skrevet i øynene på indere som takknemlig tok imot helbredelse og frihet. Men den siste natten kjørte vi med privatbil fra Vishakhapatnam for å rekke toget fra Vijayawada. Sjåføren sovnet bak rattet, og vi kjørte i høy fart inn i en parkert lastebil. En indisk kollega døde. Jeg fikk «bare» en usynlig hofteskade på høyre side, bruskforskyvning het det visst.De neste 12 måneder hadde jeg uutholdelige smerter. Jeg gruet meg hver dag til å gå.

I september 1997 deltok jeg i en vekkelseskampanje i Salemkirken Oslo der en rekke internasjonale predikanter talte. Jeg var tolk i flere møter. I lørdagsmøtet satt jeg på bakerste benk og fulgte engasjert med i Peter Gammons sterke forkynnelse. Gammons var ikke av det stillestående slaget, men løp frem og tilbake på den store plattformen. Der jeg satt tenkte jeg med gru på hvordan jeg skulle klare å tolke for ham i møtet kvelden etter, slik planen var. «Jeg klarer ikke å løpe som ham med disse smertene» tenkte jeg gråtkvalt. Men denne lørdagskvelden malte Peter Gammons Kristus som korsfestet for våre øyne. Jeg ble revet med. Plutselig kjente jeg en kraftstrøm gå opp og ned i hele høyrebenet mitt. I løpet av de neste 20 minuttene konstaterte jeg at smertene var blitt borte. Senere i møtet kunne jeg avlegge et vitnesbyrd om Guds berøring, og uken etter brakte pinsebevegelsens avis Korsets Seier rapporten: Torp var blitt helbredet - "Smertene ble borte!" Jeg var 100 prosent oppriktig, jeg latet ikke som.

Men noen uker etterpå begynte jeg å kjenne de gamle smertene. 

Er det mulig?Jeg trodde jeg var blitt helbredet, Gud?

Gjennom de etterfølgende 15 år måtte jeg lære meg å leve med sterke smerter, nesten uutholdelig, og haltingen ble mer og mer merkbar. Jeg ble henvist av min fastlege Dr. Ole Rikard Haavet i 2010 til Martina Hansens Hospital i Bærum der jeg ble behandlet av Dr. Sigmund Synnes. Røntgenbildene viste tydelig at skadene fra India-ulykken var blitt verre. Synnes og jeg ble enige om å forsøke fysioterapi, og jeg fikk god hjelp i 2 år. Men uten reell bedring. 7.november 2012 sa Dr. Synnes at nå skal vi operere; "Det blir ny hofte til jul, Torp!" Og 10.desember skjedde det!
Jeg er tilfreds her jeg sitter i min hjemme-rekonvalesens og hopper smertefritt rundt på krykker med ny Exeter hofteprotese. Om 3-4 uker kan jeg begynne å jobbe og har begynt på en smertefri tilværelse. Skjevheten i høyrebenet er rettet opp med én centimeter: Epikrisen fra kirurgen, Dr. Ingebjørg L. Strand, sier: "Etter reponering har pasienten blitt forlenget ca 1 cm, som var meningen."

Men hvor kommer Gud inn i bildet her?
Jeg har reflektert mye gjennom disse 15-16 årene.
Nå har jeg aldri mistet troen på guddommelig helbredelse. Selv om jeg har haltet, og kjempet med diabetes type 1, har jeg utrettelig bedt for syke, i utland og innland. Alltid uten godtgjørelse. Og jeg har sett at folk er blitt helbredet. Fysisk og reelt. Jeg har sett så pass mye helbredelse at jeg startet et Healing Center der vi ba daglig for syke.
Men helbredelse skjer altfor sjelden.

Kristen helbredelse er knyttet til Jesu død på Korset. Jesaja 53:4-5 forteller: "Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han (...) ved hans sår ble vi helbredet". Prinsipielt skal helbredelse skje uavhengig av nådegaver, men utelukkende på grunnlag av troen på Jesu fullbrakte verk. Troen kan komme enten fra forbederen, fra den syke, eller fra omgivelsene. Troen er et viktig moment, kanskje avgjørende. Og troen behøver slett ikke være sterk. "Som et sennepsfrø", sier Skriften. Likevel kunne ikke Jesus gjøre mirakler pga folkets vantro, forteller Det nye testamentet.

Men i Norge idag er det én forutsetning som må på plass før reell tro kan begynne å virke: Vi trenger å være ærlige når helbredelse ikke skjer. Hvordan kan folk ellers tro på helbredelse dersom det finnes en underliggende usikkerhet om hvorvidt helbrederne faktisk snakker sant? Eller om helbrederne fabrikerer historier utfra økonomiske motiver? Derfor er det viktig for meg å dementere helbredelses-reportasjen fra 1997. Jeg ble ikke helbredet! Smertene var borte i noen uker, det er sikkert. Men selve problemet ble ikke fikset.Debatten om alternativ medisin og healing høsten 2012 ble en kraftig vekker for meg om behovet for ærlighet. Skeptikerne som lagde NRKs dokumentarserie, og gudsfornektere i sosiale medier, hadde gode poenger: "Healingen" hadde sjelden den tilsiktede virkning. Og økonomiske motiver var altfor ofte innbakt i healing-tilbudet.Når hundretusener av nordmenn får presentert historier om "helbredelse" som var bare oppspinn, da kan jo aldri folk begynne å tro.

Hva var det jeg opplevde i 1997 i Salemkirken? Suggesjon? Psykosomatiske smerter i min innbildte verden? "Placebo"?Jeg vet ikke, ærlig talt.Kanskje vi må bare konstatere faktum: Jeg ble ikke fysisk helbredet, men fikk en kortvarig lettelse fra smertene.Kanskje vi også kan erkjenne at raske vitnesbyrd kan gi falske inntrykk og skape bristende forhåpninger hos den syke.

I 1973 sa datidens fremste helbredelsespredikant Kathryn Kuhlman at 60-70 prosent av de som ble "helbredet" i hennes møter trolig opplevde psykosomatisk helbredelse, ikke fysisk. "Men hvis det hjelper folk, da er jeg glad" sa Kuhlman oppriktig. Kathryn Kuhlman var iallfall ærlig.

I 2006 hadde jeg samtaler med avdøde Aril Edvardsen. Jeg spurte om hans syn på helbredelse."Jeg utga en bok på 60-tallet om helbredelse der det sto at alle ville bli helbredet. Nå ville jeg ha lagt til et sluttord om hvorfor det ikke alltid skjer", sa Aril ettertenksomt.

Jeg har lært å verdsette den medisinske profesjon. Norge har fantastiske leger og helsepersonell. De er etter min vurdering Guds agenter som formidler det beste av Gudgitt innsikt og ferdigheter. Bønn for syke og medisinsk behandling bør gå hånd i hånd.

Leverer legene bedre varer enn Gud?Jeg legger ikke skylden på Gud for at jeg ikke fikk en "himmelsk hofteprotese" i 1997. Kanskje jeg kunne ha fått en Gud-laget ny hofte om min tro var enkel og tillitsfull nok? Men Exeter-protesen fra Martina Hansens Hospital er iallfall fantastisk. Legenes varer er gode, dog neppe bedre enn de originale.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1001

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Sykdom og død har kommet inn i verden som et resultat av syndefallet.  Da Jesus døde for all verdens synd, så seiret han og over sykdom og død.  Jesu helbredelser under sitt jordeliv er en foregripelse som når Guds rike realiseres fullt ut gjør ende på sykdom og død.

Dette tror jeg på :-) Og det er jo også et fantastisk håp: En ny himmel og en ny jord, der det ikke finnes sykdom eller død. Før det Riket evt kommer, så tror jeg desverre vi alle må slite med vår "forgjengelighet".

Kommentar #1002

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Vi leser i evangeliene at Jesus var nøye med hvem som fikk innsikt i evangeliets hemmeligheter.

Var det i det hele tatt noen? Jeg mener man må til Paulus' brev for å finne "hemmeligheten", men mulig jeg tar feil :-)

Kommentar #1003

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Dette tror jeg på :-) Og det er jo også et fantastisk håp: En ny himmel og en ny jord, der det ikke finnes sykdom eller død. Før det Riket evt kommer, så tror jeg desverre vi alle må slite med vår "forgjengelighet".

Jeg tror tvert i mot alle bør akseptere sin forgjengeligjet, og heller søke det uforgjengelige mens i det forgjengelige. En fantastisk mulighet det forgjengelige mennesket har til å la seg forene med det uforgjengelige. Derfor er det også jeg mener dette helbredelseshysteriet er ute av alle proposisjoner, og ikke noe som helt så gjøre med Gud og det guddommelige. Vi kan fint finne fred, glede og rettferdighet selv om i et legeme av jord. Ja, jeg tror til og med det er nødvendig for å forstå. For hva er vel glede for den som aldri har vært trist? Hva er gjenforening for den som aldri har følt savn?

Kommentar #1004

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Pål Eggen. Gå til den siterte teksten.
Derfor er det også jeg mener dette helbredelseshysteriet er ute av alle proposisjoner, og ikke noe som helt så gjøre med Gud og det guddommelige.

Jeg er enig, selv om vi kanskje har ulike definisjoner på "Gud og det gudommelige"(?) Jeg tror budskapet i evangeliet er "en ny himmel og en ny jord" og tror dermed ikke på noe "paradis på forskudd". Selvsagt skulle man ønske at man kunne bli kvitt sykdom, bare ved en enkel bønn, men sånn er det jo (åpenbart) ikke. Da fant jeg andre "forklaringer", og har slått meg til ro med min "forgjengelighet", selv om jeg gjør det jeg kan for å holde meg frisk og sprek :-)

Kommentar #1005

Mads Ripe

4 innlegg  252 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Jan-Aage Torp. Gå til den siterte teksten.
Én vitenskalig undersøkelse om helbredelse vil neppe bevise noe entydig i en eller annen retning, men kan bidra over tid til vår mulighet til vurdering.

Jeg er ikke redd i det hele tatt for å få konklusjoner som "motbeviser" mitt syn, samtidig som jeg ikke vil hoppe i taket av glede om forskningen "beviser" at mirakeltroen er berettiget. Jeg bygger uansett på Bibelen, samt på min egen opplevelse av Guddommelig sannhet, liv og kraft.

Takk at du har lest min blogg, Mads! At du ønsker avkristning, er et standpunkt jeg respekterer, og dét øker min lyst til å samtale  med deg.

Det er sant at en enkelt undersøkelse ikke gjelder som entydig bevis, men en kvalitetsmessig vel gjennomført studie med et positivt resultat ville nok tiltrukket seg endel oppmerksomhet. Personlig ville jeg blitt veldig overrasket. Det dreier seg tross alt om rimelig spektakulære påstander, framlagt helt uten noen form for verifisert bevis.

I mellomtiden kunne du jo gjøre noen skepsis-øvelser selv. Hver gang du mener å ha sett en helbredelse, kunne du gå inn for å gå igjennom alle tenkelige ting som kan tjene som motbevis. Kan det være placebo, som du opplevde med smertene i hoftene? Vet du sikkert om personen har diagnosen du mener å ha sett helbredet? Dreier det seg om plager som vanligvis går over av seg selv? Kanskje personen fornekter symptomene?

Hvilke kriterier ville du sette for at det skulle overbevise deg om at du tok feil? Hvilke grunner skal utenforstående ha for å tro på det du forteller dem? Hvilke grunner har du for å tro på det du forteller dem? Er din "opplevelse av sannhet" noe som i seg selv forteller om noe er sant eller ikke? Hva skiller din opplevelse av sannhet fra annerledestenkendes opplevelse av sannhet? Er fornuften en fristelse eller et verktøy? 

Det er mye som kan diskuteres, det er iallefall sant og visst.

 

Kommentar #1006

Jan-Aage Torp

47 innlegg  653 kommentarer

Vi begge

Publisert over 8 år siden
Mads Ripe. Gå til den siterte teksten.
Hvilke kriterier ville du sette for at det skulle overbevise deg om at du tok feil? Hvilke grunner skal utenforstående ha for å tro på det du forteller dem? Hvilke grunner har du for å tro på det du forteller dem? Er din "opplevelse av sannhet" noe som i seg selv forteller om noe er sant eller ikke? Hva skiller din opplevelse av sannhet fra annerledestenkendes opplevelse av sannhet? Er fornuften en fristelse eller et verktøy? 

Takk igjen, Mads!

Du stiller betimelige spørsmål til meg som jeg tar seriøst.

Men skal en slik prosess være fruktbærende, er det vel en selvfølge at vi begge stiller oss og hverandre slike spørsmål.

Troen og skepsisen i fruktbærende kommunikasjon :-)

Kommentar #1007

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Kanskje jeg har prøvd mer enn du har smakt :-)

Publisert over 8 år siden
Jan-Aage Torp. Gå til den siterte teksten.
Hvis du virkelig mener dette, Svein, da skjønner du ikke hvilken smerte som er involvert i sykdom og besettelse.

Historien din har intet med demonurdrivelse el kristendom å gjøre, men å slippe ut innestengte følelser, en spirituell verkebyll du stakk hull på ved å vise medmenneskelighet.

Vårt ego hindrer oss i å lytte til følelsene, etter en tid er vi full av verk.

Kommentar #1008

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Ro

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
det kan være vår tbil, vanntrohet til dette heller uoppgjort synd , men det jeg tror er at hver enkelt av oss har tjeneste gaver.noen har det mens andre har amdre gaver i Jesu legemet. Troen på helbredrlse har jeg.

Ro kan du. Og det er jo en bra egenskap for en tvilende kristen med uopgjordt synd.

Imponert over deg og  Jaan på de siste sidene. Har du respekt for han?

Han biter ikke på agnet du serverer. Har du funnet din over mann? Likemann? :)/

Asbjørn stiller deg et timelig spørsmål, i tråd med dine egne spørsmål til oss andre debatanter, hvorfor ikke svare redelig, slik du forventer av Jan og resten her inne ?

At du kan ro, visste vi fra før, der er du ikke alene,  seile også, men om det du forkynner, det du forventer skal fungere hos de andre, fungerer hos deg selv, og om din utøvelse /gjerning i kristi legeme kun er å skrive på blogg, vites ikke av oss andre.

Fungerer helbredelse, utdrivelse, under og tegn hos deg? 

"Du" hvet om de fungerer hos meg, så kan du være venlig, ærlig, redelig å svare? meg, Asbjørn og Anne.

Peren

Kommentar #1009

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

I teorien ja, men..

Publisert over 8 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Men slik jeg oppfatter den kristne tro, så er ikke helbredelse det viktige, men frelse og forsoning. Helbredelse er bare en del av

Bibelen er Lyset som er gitt oss til korrigering av vår tilstand, en korreksjon som må skje mens vi er i fysisk kropp (utenfor den er det ikke mulig å korrigere noe som helst), vi må være i verden for å bli født (på ny) inn i den øvre verden (Guds rike).

Kristendommenst påstand om at den har enerett på frelsen og at den troende først etter sin fysiske død kan komme inn i himmelen er vranglære, selvtekt og bespottelse av Lyset som kom ned.

Skapningen må være i en adskilthet for å ved Lysets veiledning se sin mangel og ønske å "gå" inn i enhet (opplyst verden), prosessen må skje i en mørklagt tilstand (vår verden) for at det skal være mulig å skille og velgeå  utvikle kvaliteter identisk Lyset.

"Helbredelse" er å endres fra verdslighet til himmelskhet, noe som ikke kan gjennomføres i himmelen, mennesket kommer ikke dit uten å ha antatt identiske kvaliteter som forbildet, Faderen -på forhånd. Det er bare Gud som er i Himmelen, Han er En og fyller alt i alle, du kan ikke komme hanglende inn dit med et fnugg av verdslighet, da er døren stengt.

Kommentar #1010

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.
"Du" hvet om de fungerer hos meg, så kan du være venlig, ærlig, redelig å svare? meg, Asbjørn og Anne.

Peren

Hei Peren

 

Det gjør jeg alltid. svare ¨på spørsmål og sier det slik det er.:):) er ikke det bra nok?

 

 

MVH

Rune

Kommentar #1011

Kjell G. Kristensen

146 innlegg  13843 kommentarer

Mektige helbredelser

Publisert over 8 år siden

Jan-Aage Torp: Det skjer mektige helbredelser og demonutdrivelser idag - Kommentar #965
________________________________________________

Mektige helbredelser går inn under for eksempel Salm. 107.20: Han sendte sitt ord og helbredet dem og fridde dem fra graven. -  Vanlig menneskeomsorg og menneskelige ansvarsforhold regnes ikke inn som noen stor helbredelse i forhold til det skriften viser til, som for eksempel som hos Hos.14.5: Jeg vil helbrede deres frafall, og jeg vil elske dem av hjertet,  for min vrede har vendt seg fra dem.

Men først må jo vreden komme... slik at demonutdrivelsen egentlg kan begynne.

Kommentar #1012

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

under og mirakler

Publisert over 8 år siden

Vi har nok en vei å gå der, ser at du @sbjørn alm@s har undret litt og tenkt over dette. Jeg selv med. Jeg kom til å tenke på følgende som også er blitt omtalt i kommentarer her....Disse tegn skal følge dem som tror...tegn som helbredelse m.m. Selv sa Mesteren at Han og Faderen var ett, og at han ikke gjorde noe uten å konferere med den Høyeste,  slik sett var Faderens vilje Jesus vilje,  og omvendt. Det er vel kanskje derfor det ikke står nevnt noe i NT om at helbredelse uteble når Jesus ba....han var hele tiden i overensstemmelse med Faderens vilje...ett med Ham. Jeg vet ikke sikkert men en tanke er at Jesus kun ba for de som kom til og bli helbredet (dette hadde han fra sin Far) mens mange som ber for syke i dag ber for alle som vil ha forbønn uten å kunne si det samme om forholdet til den Høyeste som Jesus sa om seg selv ?

Kommentar #1013

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
"Helbredelse" er å endres fra verdslighet til himmelskhet, noe som ikke kan gjennomføres i himmelen, mennesket kommer ikke dit uten å ha antatt identiske kvaliteter som forbildet, Faderen -på forhånd. Det er bare Gud som er i Himmelen, Han er En og fyller alt i alle, du kan ikke komme hanglende inn dit med et fnugg av verdslighet, da er døren stengt.

Ja, det kan jo også være en mulig mulighet :-D Men jeg tror ikke på helbredelse og jeg tror heller ikke på noe "himmel" som skal "huse" alle troende. Jeg tror nok de fleste av oss er "stucked" her på jorden, kanskje i all evighet. Det gjenstår å se :-)

Kommentar #1014

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Du er selvsagt fri til å vente å se.

Publisert over 8 år siden
Anne Jensen. Gå til den siterte teksten.
Men jeg tror ikke på helbredelse og jeg tror heller ikke på noe

Himmelen er ikke noe sted, bundet hverken av tid el rom, men en høyere tilstand enn den vi erfarer pr i dag.

Egentlig er vi allerede i himmelen, men vårt egoistiske mottakerapparat hindrer oss i å se/kjenne virkeligheten, det er faktisk umulig for oss å komme "dit".

Derfor er Bibelen (Lyset) gitt oss til utdanning, vi behøver informasjon om hvem vi egentlig er før vi kan utvikle oss av å motta kunnskap om en øvre tilstand.

De aller fleste vil nok bli veldig stucked før de under press tvinges oppover, men den som ønsker det kan unngå dette presset ved å spise spirituell kunnskap og ved det motta den næringen Livets tre gir.

Kommentar #1015

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Ingen forandring

Publisert over 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Det gjør jeg alltid. svare ¨på spørsmål og sier det slik det er.:):) er ikke det bra nok?

Kjekt og se at enkelte ikke forandrer seg. Ett stabilt midtpunkt i tilværelsen. Der har du "også" skriften med deg.;)

Intrisant å sbegyne å kunne skille ut agn splitt konfronter etc , i det som skrives. Imponert over at ene debatanten ikke bet på det.

Fordelen med å forandre seg i det ytre, er at en kan fortsette med det en mener seg å være salvet til. Det ytre er bevis på at en er ekte inni. En kan bare spørre sine vante omgivelser, om der er forandring nok, til at det er passe omvendelse tilstede.  Og er omgivelsene i samme passelige omvendelse, er bedraget absolut. Vanskelig å komme ut av.

Kunn den som kjenner ens indre, vil da ha mulighet til å avsløre det.

Og den som kjenner ens indre, har respekt for det indre, og vil ikke videreformidle denne avsløring annet ved en vennlig bemerkning. Så vennlig, at det knapt merkes for en som er opptatt med det ytre.

Men jeg er ikke bundet av dette, jeg er en fusenfant, som etterspør de under og tegn du etterspør hos andre. Og dermed har kunnet avlese ditt svar (tolket det), intet tein, ingen helbredelse, intet under, som de andre. likeeins, ingen forskjel. Vi skal sammen ned i den sorte gryte:)/ Velkommen etter.

Jeg har funnet opp en ny gryte, en uten ører, slik at barna ikke skal høre dette fortvilende røret. Den gryten rører jeg og barnebarna mine flittig i. Og dette er ikke en heksegryte, for de har vel ører?

Kommentar #1016

Jan-Aage Torp

47 innlegg  653 kommentarer

Også sant

Publisert over 8 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
å slippe ut innestengte følelser, en spirituell verkebyll du stakk hull på ved å vise medmenneskelighet

Jeg tror din vurdering i høyeste grad hører hjemme, og kanskje til og med er den rette vurderingen.

Kommentar #1017

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Bibelen gir oss kunnskap - men ikke den kunnskap som Svein Nyborg forfekter

Publisert over 8 år siden

Svein Nyborg sitat: "Derfor er Bibelen (Lyset) gitt oss til utdanning, vi behøver informasjon om hvem vi egentlig er før vi kan utvikle oss av å motta kunnskap om en øvre tilstand."

Bibelen lærer oss noe helt annet enn det du skriver om Svein.  Bibelen lærer oss at det er kun en vei til frelse, og det er troen på Jesus Kristus som Herre.  Om oppstandelsen og nåden. At Jesus døde for våre synder.  Bibelen handler om hvem Gud er - ikke om hvordan mennesket skal utvikle seg mot en øvre tilstand.  Bibelen viser hvor stor kjærlighet Jesus og Gud har til oss mennesker.  Bibelen viser oss veien til frelse og evig liv.

Kol 1 underviser oss og forteller oss at Jesus er den førstefødte før alt det skapte.  Det betyr at Han er mye mer enn et menneske.  Han er skaperen.  Det du hevder er jo ingenting i forhold, at du selv er gud er jo bare tull fra ende til annen.  Hvordan skal du kunne tilgi og gi nåde på en slik måte at menneskeheten gis adgang til herligheten i paradis?  Du har jo ingen kraft i deg selv til noe slikt.

Jesus er før alt.  Han holder hele universet sammen, vers 17.  Du greier ikke en gang å sammenholde det som står i Bibelen.

Han er den førstefødte fra de døde.  Og ved Ham ville Gud forsone alt med seg selv.  Hva har du å stille opp mot det.  Tåkepraten din?  Mennesket var fiender av Gud.  Stemmer det med at du er gud selv?

For ikke å være en vantro og fremdeles ifølge Bibelen som du sier gir kunnskap, må vi for å få frelse bli stående i troen grunnfestet og stødige og ikke kaste vrak på håpet som Jesus gir oss.

Det finnes ingen annen vei til frelse og evig liv i paradis - uten Jesus frelse og nåde.

Kol 1, 15-23.

Her foteller bibelen oss

Skapelse og forsoning ved Kristus
    15 Han er den usynlige Guds bilde,
          den førstefødte før alt det skapte.
          
    16 For i ham er alt blitt skapt,
          i himmelen og på jorden,
          det synlige og det usynlige,
          troner og herskere,
          makter og åndskrefter –
          alt er skapt ved ham og til ham.
          
    17 Han er før alt,
          og i ham blir alt holdt sammen.
          
    18 Han er hodet for kroppen, som er kirken.
          Han er opphavet,
          den førstefødte fra de døde,
          så han i ett og alt kan være den fremste.
          
    19 For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig,
          
    20 og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv,
          det som er på jorden, og det som er i himmelen,
          da han skapte fred ved hans blod på korset.
21 Også dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sinn og tanke med de onde gjerningene deres. 22 Men nå har han forsonet dere med seg, da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod. Hellige, uten feil og uangripelige ville han føre dere fram for seg. 23 Dere må bare bli stående i troen, grunnfestet og stødige, uten å la dere rive bort fra håpet som evangeliet gir. Og evangeliet har dere hørt, for det er blitt forkynt for alle skapninger under himmelen, og jeg, Paulus, er blitt en tjener for det.

Kommentar #1018

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Kunnskapens vei.

Publisert over 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Bibelen lærer oss noe helt annet enn det du skriver om Svein.  Bibelen lærer oss at det er kun en vei til frelse

Det du skriv Bjørn Erik er sant i lys av din tro, men å "gå veien" handler ikke om tro men å motta Lyset, dvs "spise" den informasjonen Lyset gir, da utvikler vi egenskaper identisk de Lyset skjuler.

I det fysiske; En sædcelle eller et sennepsfrø har skjulte egenskaper, ved å plante genene i et egg el i jord brettes den skjulte kunnskapen seg ut, lyset (kunnskapen/informasjonen) son var skjult utvikler neste generasjon av utgangspunktet og vi kan etter en tid "lese av" hva som skjulte seg i sæden. En slik utvikling skjer uten skapningens bevissthet om kunnskapen og prosessen, skapningen blir til uten selv å delta i arbeidet, dèt utføres av den bakenforliggende drivkraften, kunnskapen skjult i DNAèt, skapningen er et produkt av kunnskap som antar fysisk form. Det er de informative genene dine som har samlet sammen mineraler, organisk og animal materie og du så dagens lys. I deg er lagret info fra tusenvis av generasjoner siden og du står på skuldrene til alle før deg, du har alles erfaring til sammen (men tror det er bare din).

Når det kommer til spiriualitet så er prosessen lik, bortsett fra at nå må skapningen selv ville motta Lys (spirituelt genetisk materiale -kunnskap) for at utvikling skal skje. Om han vil utvikle en høyere livsform enn den han har som snakkende skapning, må han "gå veien". Han må motta kunnskap som evolver (skaper) en ny skapning identisk den kunnskapen Lyset inneholder, det finnes ingen annen "vei".

Å tro at dette vil skje er uvitenhet om hvordan skapelse fungerer og den troende er en bølge på havet som kastes hit og dit. Under overflaten (hvor kunnskapen trofast gjør jobben sin) er det strømmer av informasjon som driver skapningen framover, men da mot hans vilje, han er ikke dette bevisst fordi han ikke har søkt, hans tro har ikke resultert i at han har søkt denne kunnskapen, han mangler de gjerninger som må til om han skal kjenne hvem han er, hvor han er på vei og hvordan gå på denne veien.

Den som mottar Lyset kjenner sitt utgangspunkt (han står på skuldrene til tidligere generasjoner), han kejnner sin nåværende tilstand (sannhets erkjennelse) og er fullt opplyst om den kunnskapen (Joh 1:5) som ligger i bunn av prosessen, han er en såkalt opplyst, mens den troende er i mørke. Begge kommer i mål, den ene i klarhet som i en drøm den andre uvitende om hva som skjer som i et mareritt.

---

Kan du fortelle hva du mener med denne: "En blir ført av Gud og til slutt tilbake til utgangspunktet, før opplevelsen (åpenbaringen) begynte."

Setningen tyder på at du mener Gud fører deg fram og tilbake, det minner meg om hvordan bølgene på havet ikke nødvendivis går i samme retning som understrømmene el. en båt målrettet beveger seg framover uavhengig av en storm.

---

Helbredelse er å bli opplyst, motta Lyset som er gitt.

Kommentar #1019

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

La ditt ansikt lyse over oss å gi oss din fred

Publisert over 8 år siden

Svein Nyborg sitat: "Kan du fortelle hva du mener med denne: "En blir ført av Gud og til slutt tilbake til utgangspunktet, før opplevelsen (åpenbaringen) begynte."

Kall det gjerne ut av kroppen opplevelse om det gjør det mer forståelig for deg.  Det jeg var ute etter etter i den kommentaren (siterte) var å se om du hadde hatt åndelige åpenbaringer.  Feks den lille sola.  Ut i fra det du responderte på spørsmålet om den lille sola og lyset, forsto jeg at det har du ikke.

Lyset som lyser fra Guds ansikt misforstår du helt.  Det er ikke som du skriver i kommentar 1022 sprituelt geneteisk materiale.  Det lyset er som Bibelen forteller til velsignelse og fred.  "La ditt ansikt lyse over oss å gi oss din fred - eller være oss nådig." Som det heter helt fra Mosebøkene og som er Sannheten med stor S.

Det du forteller om spirituelt materiale - er eventyr fortelling - uten snev av sannhet.  Du er ført på ville veier - det er sannheten.

Du svarer naturligvis ikke på hvor du får himmelsk kraft i fra så du kan kalle deg selv for gud.  Det er mye jeg kunne kommentere i kommentaren din, men det som er viktig er å slå fast slik at ingen blir lurt vekk fra troen er:

Det er kun en vei til frelse - troen på Jesus Kristus som frelser og Herre.  Det er kun en vei til evig liv i paradis hos Gud - troen på Jesus Kristus som frelser og Herre.  Det er kun Jesu død på korset for våre synder som gir oss nåde - Jesus Kristus Guds lam vår Herre.

Hevdes noe annet er det humbug, uansett hvem som hevder det finnes frelse i noen annen.

 

 

Kommentar #1020

Jan-Aage Torp

47 innlegg  653 kommentarer

Kjærlighet innfor døden

Publisert over 8 år siden

I begynnelsen av januar 1997 fikk jeg en telefonoppringning fra Ludvig Karlsen. Han vitnet beveget om at han etpar uker før hadde overlevd en nær-døden opplevelse da han lå på operasjonsbordet ved en stor hjerteoperasjon. Ludvig fortalte: "Jeg merket at jeg begynte å miste taket, at livet var iferd med å ta slutt. Jeg hørte stemmer si til hverandre at ´Nå mister vi ham!´. Så kom det en kvinnelig skikkelse til meg, en sykepleier, og ropte: `Ikke slipp taket, Ludvig! Vi trenger deg. Gud vil fortsatt bruke deg!´ Da kjente jeg at livstroen og styrken kom tilbake" sa Ludvig på telefonen til meg. "Og nå lever jeg, Jan-Aage!"

En sykepleiers tro og kjærlighet vekket Ludvig til live igjen. Ludvig fortalte også at han hadde funnet ut at sykepleieren var en troende.

Noe av det samme opplevde jeg i februar 2011. Aina & jeg hadde vært gift i knappe to måneder, og 24-27/2 talte vi på en konferanse i St.Paul, Minnesota. Fredag 25/2 ble jeg på hotellrommet fordi jeg hadde frysninger og feber, og jeg foreslo at Aina kunne gå på møter mens jeg sov feberen av meg. Da hun kom tilbake noen timer senere, var jeg nesten bevisstløs. Hun skjønte straks at her var det farlig, og ambulansen brakte meg under fulle sirener til sykehus. Der holdt legene på å miste meg. De sa at infeksjonen førte til at jeg var minutter unna å dø. Jeg minnes vagt at Aina satt ved siden av meg på overvåkningen i fire dager, hun holdt hånden min, hvisket ord av oppmuntring, tro og kjærlighet, hun hvisket til meg gode hilsener fra troens venner i Norge og utlandet. Legenes innsats og Ainas kjærlighet reddet meg.

Dette er ikke sensasjonelle rapporter. Det finnes mange rapporter som noen hver kan fortelle, skeptikere og troende.

Helse og helbredelse stortrives i et miljø av kjærlighet, tro og oppmuntring.

Kjærligheten overvinner alt!

Kommentar #1021

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.
.Disse tegn skal følge dem som tror...tegn som helbredelse m.m. Selv sa Mesteren at Han og Faderen var ett, og at han ikke gjorde noe uten å konferere med den Høyeste,  slik sett var Faderens vilje Jesus vilje,  og omvendt. Det er vel kanskje derfor det ikke står nevnt noe i NT om at helbredelse uteble når Jesus ba....han var hele tiden i overensstemmelse med Faderens vilje...ett med Ham. Jeg vet ikke sikkert men en tanke er at Jesus kun ba for de som kom til og bli helbredet (dette hadde han fra sin Far) mens mange som ber for syke i dag ber for alle som vil ha forbønn uten å kunne si det samme om forholdet til den Høyeste som Jesus sa om seg selv ?

Det jeg lurer på er egentlig at en hel del kristne ønsker å påvirke andre mennesker til å rette livet sitt inn etter slik de er overbevist om at vi alle bør leve. Da bibelen lover at tegn skal følge dem som tror, så mener jeg at det ikke er urimlig å spørre etter dette. 

Du viser til at faderen og sønnen var ett, og at det kanskje er nøkkelen til å forstå dette. Det kan godt hende. Det jeg konstaterer er at Peter også var en utrolig helbreder. Bare skyggen hans helbredet. ACT forteller at de kom fra områdene rundt med sine syke, og de ble alle helbredet. 

Også Paulus kunne vise til dette. Om de tok klær han hadde hatt på seg og la på syke, så ble de friske. 

Da må vi si at også Peter og Paulus var ett men faderen og gjorde hans vilje i alt. Vi må vel da også si at dette sier noe om dagens troende om vi skal tro bibelen? Hvorfor skal vi da høre på dagens kristne dersom det viser seg at tegnene mangler? Enten det har å gjøre med at de ikke er ett med faderen eller ikke...

Kommentar #1022

Amina Delacruz

0 innlegg  381 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Ute av emne her men jeg lurer på hva & nbsp  ?  menes med her ser dette til stadighet i samtaler av alle ...hva betyr det egentlig ?

Kommentar #1023

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

Paulus, kristne og Jesus

Publisert over 8 år siden

Det er riktig som du påpeker Alm@s at det skjedde uvanlige kraftgjerninger med Paulus, men ikke Hver Gang helbredelse slik som med Jesus. Ved i all fall ett par anledninger skriver Paulus om det....en gang etterlot han en av sitt team syk i en by (tror det var Troja), en annen gang gir han sin unge venn Timoteus råd om å bruke vin mot sine jevnlige sykdommer. Jeg tar det som en selvfølge at Paulus i begge tilfeller hadde bedt for sine medarbeidere, men helbredelse hadde uteblitt....men det har også i våre dager levd mennesker som Paulus som det har skjedd kraftgjerninger med...

Det praktiserer fremdeles bønn for syke og mennesker har forskjellig opplevelser av det...noen opplever ingenting, andre bedring og noen blir frisk etter forbønn....men det er tegn som skulle følge oss kristne og det gjør det da i varierende grad...men det skjer også i dag...

I motsetning til enkelte kristne som sier at Jesus ikke var noe spesiell før han gikk inn i sin gjerning og at inkarnasjonen skjedde da, så mener jeg at han fra fødselen var spesiell...det vi med mer alminnelig ord kaller "vidunderbarn" og hvorfor ikke. Vi bruker jo gjerne slike ord om musikalske storheter som Mozart som jeg mener å huske skrev sitt første verk som 5 åring og ved samme alder spilte glimrende piano. Av mere kjente fra hjemmelige trakter er f.eks Johan Borgen som skrev noveller som 4 åring og for ikke å glemme sjakkgeniet Magnus Karlsen :)  

At Jesus var spesiell på sitt område viser også diskusjonen han hadde i templet som 12 åring.....der de som var datidens prester og biskoper undret seg over hans forstand og visdom.... Jeg mener Jesus var unik i sitt samfunn med Faderen på en slik måte at Faderns vilje og Jesu vilje var Ett.

Kommentar #1024

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.
At Jesus var spesiell på sitt område viser også diskusjonen han hadde i templet som 12 åring.....der de som var datidens prester og biskoper undret seg over hans forstand og visdom.... Jeg mener Jesus var unik i sitt samfunn med Faderen på en slik måte at Faderns vilje og Jesu vilje var Ett.

Du er nok en bedre teolog en meg. Jeg innrømmer gladlig at mine teologiske kvalifikasjoner er noe beskjedne. Jeg er mest interessert i historien. 

Du blir nødt til å tolke mye inn som ikke står i tekstene, som feks at Paulus hadde bedt for Timoteus for å forklare dette. Dette er ting vi ikke får opplyst noe om, og vi bør da heller ikke dra sluttninger basert på noe teksten ikke sier. I tillegg sier ikke Markus 16 at det er spesielle krav som må være oppfylt. Det kommer heller ikke frem at det må spesielle nådegaver til . Dette er tegn som følger dem som tror. Som jeg påpekte før, når dere som tror velger å legge deres hender på noen, så forventes det helbredelse ut fra Markus 16. 

Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål,  og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.» 

Ellers skriver du at det har levd mennesker som Paulus i vår tid som det har skjedd kraftige gjerninger ved. Det kan du hevde, men jeg har tilgode å se noen. Jeg er ikke helt uerfaren, og har overvært flere av vår tids store forkynnere. Noen er flinke til å tale, andre utstråler autoritet, noen er morsomme  osv. Mange har helt sikkert tallent til mye, men om jeg forsøker aldri så mye har jeg ikke kunnet se noe overnaturlig. Det har jo også vært forsket noe på dette, og deres konklusjoner er negative. Det koker ned til Placebo og den effekt omsorg gir.

Dessverre har det jo også vært avslørt mye juks i denne bransjen. kan nevne James Randi sine avsløringer som et eksempel. 

 

Kommentar #1025

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

Randi

Publisert over 8 år siden

Randi er kjent for meg, men jeg skulle gjerne sett forutsetningene/premissene han bruker.  F.eks hva er premissene for en helbredelse....hos enkelte er det jo ikke nok med øyenvitner og selvopplevelser, ei heller uttalelser fra leger. Noen har hevdet at" om de fikk se en arm" vokse ut så skulle de revurdere sitt ståsted, mens andre igjen har svart på samme spørsmål om de fikk se dette så "ville de ikke tro"  Det er muligens et lerret å bleke om du mener at mennesker med slike evner skulle si seg villig til å teste seg  :) SYnes forørig du klarer deg helt greit teologisk, er ikke noe teolog jeg heller men har en del erfaringer med mennesker, kriser og har i en del år arbeidet innom psykiatri :)

Kommentar #1026

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.
Randi er kjent for meg, men jeg skulle gjerne sett forutsetningene/premissene han bruker.  F.eks hva er premissene for en helbredelse....hos enkelte er det jo ikke nok med øyenvitner og selvopplevelser, ei heller uttalelser fra leger. Noen har hevdet at" om de fikk se en arm" vokse ut så skulle de revurdere sitt ståsted, mens andre igjen har svart på samme spørsmål om de fikk se dette så "ville de ikke tro"  Det er muligens et lerret å bleke om du mener at mennesker med slike evner skulle si seg villig til å teste seg  :)

Sikkert mye riktig i dette. Det jeg mente med James Randi var f eks hans avsløring av Peter Popoff.  Popoff hadde overnaturlige evner og kunne rope ut navn på personer i salen for så å fortelle dem hva som var galt med dem. Det var DHÅ som viste ham dette slik han sa det. Randi scannet lokalet for radiofrekvenser og fikk inn hans kone som foret han med opplysninger. Dette førte til at han ble avslørt og gikk konkurs. Noen år senere var han i sving igjen som predikant.

Jeg sier ikke at dette er slik med alle predikanter. Likevel er det gjort forskning på dette og det er ikke påvist noen effekt utenom placebo. 

Ville jeg trodd om jeg så en arm vokse ut igjen? Interessant spørsmål. Pga av situasjonen der det er avdekket mye svindel og lureri i denne bransjen hadde det ikke holdt at jeg fikk se en arm vokse ut igjen. Jeg måtte forsikre meg at det ikke var "tryllekunster". Illusjonister klarer og få det mest ekstreme til å skje, men de er ærlige, det er en illusjon. Jeg måtte derfor fått dette verifisert og bekreftet av fagfolk før jeg hadde trodd. 

Dersom min svigerfar, som jeg vet mangler en fing fikk ny under et bønnemøte ville jeg trodd.  Eller om min blinde tante fikk synet igjen og begynte å kjøre bil ville jeg også tro.

Det at "Broder Olsen" forteller om tanta som ble helt helbredet fra kreft gjør ikke intrykk på meg. Det er for lettvint. Folk vitner om det mest absurde. Noen blir også bortført av UFO'er.  

Kommentar #1027

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.
Randi er kjent for meg, men jeg skulle gjerne sett forutsetningene/premissene han bruker.

Se her

Kommentar #1028

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

en stille stund

Publisert over 8 år siden

får desverre ikke hørt det av en eller annen grunn men vet vi har noen begrensninger på pc her, litt stille på arbeid i dag så jeg benytter anledning til noen kommentarer her på VD .....PS! ikke si det til noen :) :)

Kommentar #1029

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

joda....

Publisert over 8 år siden

Jeg så nå din kommentar om humug og avsløringer. Det finnes ganske sikkert  og er temmelig rått og brutalt når mennesker bevisst spekulerer penger i andre menneskers elendighet. Det sier oss noe om hvor kynisk verden er blitt....føyer til :  angående det navnet du nevnte så har jeg alrdi hørt navnet Popoff før men skal se på det når jeg kommer hjem...

Kommentar #1030

Jan-Aage Torp

47 innlegg  653 kommentarer

Takk for denne gang!

Publisert over 8 år siden

Jeg antar at denne debattråden når sin avslutning snart etter (så langt) 45.000+ visninger og 1000+ kommentarer. Jeg vil selvsagt gjøre meg tilgjengelig for videre kommunikasjon både her på tråden og i andre sammenhenger.

Takk til alle for usedvanlig konstruktiv og innsiktsfull samtale fra de forskjelligste synsvinkler!

Jeg tok en råsjans da jeg kontaktet Vårt Land om mitt vitnesbyrd. Jeg visste at dette kunne misbrukes i ulike retninger på et forum som Verdidebatt. Men min frykt har vært ubegrunnet. Så mange har vist imøtekommenhet og velvilje, og jeg antar at mitt vitnesbyrd om ikke-helbredelse har hjulpet mange til å se at helbredelsespraksis må være besjelet av sannhet, ærlighet og troverdighet.

Kommentar #1031

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Konkurranse liksom+

Publisert over 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Kall det gjerne ut av kroppen opplevelse om det gjør det mer forståelig for deg.  Det jeg var ute etter etter i den kommentaren (siterte) var å se om du hadde hatt åndelige åpenbaringer.

Hva skal en slik konkurranse være godt for og hvem vil imponeres av slikt??

Kommentar #1032

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Lyset og spirituelt genetisk materiale?

Publisert over 8 år siden

Svein Nyborg sitat: "Hva skal en slik konkurranse være godt for og hvem vil imponeres av slikt??"

Sikkert ingen.  Det var uansett ikke min intensjon.  Jeg ville bare sjekke om det var noe i det du skriver, og det var det altså ikke.  Heller ikke noe du har dekning for.

Det er jo du som skriver om spirituelt materie, og at lyset ifølge deg er:

"Lys (spirituelt genetisk materiale -kunnskap) for at utvikling skal skje. Om han vil utvikle en høyere livsform enn den han har som snakkende skapning, må han "gå veien". Han må motta kunnskap som evolver (skaper) en ny skapning identisk den kunnskapen Lyset inneholder, det finnes ingen annen "vei"."

Om du oppfatter at jeg sjekker fakta som en konkurranse - er det en misforståelse.

 

Kommentar #1033

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Sjekke fakta??

Publisert over 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Om du oppfatter at jeg sjekker fakta som en konkurranse - er det en misforståelse.

Hva mener du med fakta?

Fakta tilhører den ytre verden, det materielle, hva noe er, hva det peker på i vår illusorisk. Fakta er befinner seg i det forgjengelige og forsvinner når virkeligheten tar over, det kalles også kunnskap, men det er info om det verdslige og har ingen annen verdi enn her nede, om vår illusjon, det vi oppfattter i vårt korrupte mottakerapparat.

Det finnes også en virkelighet av kunnskap, der nåtiden, fortiden og framtiden er forbundet over tid. Vi begynner å fornemme den som uendelig, evig, hel og i harmoni med alle sine deler. Dette er noe vi bevisst må motta ved at Lyset kommer og korrigerer vårt mottakerapparat.

Når du når dette nivået, begynner du å føle at kroppen er mindre betydningsfull; siden denne kunnskapen, disse følelsene og tankene ikke lengre er forbundet til den dyriske kroppen. Når tankene og ønskene dine kun omhandler den fysiske kroppen din, står de virkelig i forbindelse med den. Men om de kommer til forbindelsen med andre, befinner de seg utenfor kroppen – mellom deg og alle andre. Og da er det som om du begynner å “komme ut av deg selv”, inn i dette rommet, inn i den “øvre naturen”. Dette er opprinnelig det som var planlagt for oss.

De utenfor kroppen opplevelser du snakker om har intet med utvikling (helbredelse fra vår mangel) å gjøre. Du sier du blir ført tilbake til utgangspunktet (av Gud) og det avslører at det er spiritisme du tenker på. Gud (Naturen) evolver ikke først fram og så tilbake.

Det må kunnskap til (spirituell informasjon -sannhet) for å utvikle et menneske slik at det kan gå "ut av kroppen" og forbli der, dette må selvsagt skje mens kroppen du er i funksjon og Du, den Du egentlig er vil oppnå Den Øvre.

---

Ønsker du å sjekke hva Bibelen sier er du plent nødt til å grave i Ordet, knuse, elte og bake deg næringsrikt spirituelt brød slik at lyset i ordet i små små doser kommer inn i deg. Ser du ikke det jeg skriver vil du ikke se det ved tusen kontrollspørsmål, men ved å veie det opp mot det bibelske "kornet", en viss ydmykhet for at du ikke har all kunnskap vil åpne veien for deg.

Kommentar #1034

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Tegn og under følger troen på Jesus

Publisert over 8 år siden

Troende kristne burde ikke være redde for åpent å fortelle om helbredelser, åpenbaringer, mirakler og undere som følger troen.

De burde ikke være redde for å stå åpent fram.  Helt fra begynnelsen av har mirakler fulgt de troende.

Uten oppstandelsen hadde det ikke vært noen tro og oppstandelsen er et mirakel -  pinseunderet som må betyegnes som et mirakel setter fart i misjoneringen.  Slik at budskapet om frelse, nåde og oppstandelsen skulle nå ut til alle verdenhjørner.  At Jesus er veien - sannheten - og livet.  At jesus er eneste veien til evig liv.

Troen bygger på mirakler og undergjerninger.  Troen bygger på kraften fra Gud.  Om helbredelse - og at det underfulle følger den som tror.

Mulig det er derfor futten er gått helt ut av DnKs gudstjenester.  Der de ikke lenger tør å stå for mirakler og for åpenbaringer fra Gud.  Der skal ikke vitnesbyrd fortelles om Guds kraft i dag - der skal ikke det Gud åpenbarer i dag for troende forkynnes.

Der skal skole teologien forkynnes.  Ikke den levende Guds åpenbaringer fra med helbredelser osv.

Årsaken er kanskje at mange tidligere har løyet på seg undere som ikke har skjedd.  Da har DnK noe å lære av katolikkene og karismatiske bevegelser.  Men det som vitnes om må være sant.

Kun sannheten må forkynnes.  Sannheten er at under og tegn følger de kristne.

Guds kraft må som alltid forkynnes og vitnes om.

 

Kommentar #1035

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Høyre hånd vokste ut...

Publisert nesten 6 år siden
Jan-Aage Torp. Gå til den siterte teksten.
Midt i alt det teatralske rundt Kathryn Kuhlmann, skjedde det reelle guddommelige inngrep i folks helse. Min avdøde "misjonærtante" Martha Mjøs, som døde 96-år gammel i 2008, fortalte meg mange ganger hvordan sidemannen på et Kathryn Kuhlmann-møte manglet sin høyre hånd. Mens tante Martha så på, vokste det ut en ny hånd. Tante Martha snakket alltid sant!

Det er slike helbredelser vi trenger, og jeg skal være såpass ydmyk, at jeg tror at tanten til Torp snakket sant!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere