Espen Utaker

298

Ny debattkveld / Er islam en trussel mot norsk kultur?

Publisert: 18. jan 2010

 

Velkommen til vårt tredje debattarrangement, med det aktuelle temaet:

Er islam en trussel mot norsk kultur?

Dato:
28. januar 2010
Tid:
19:00 - 21:00
Sted:
Vårt Lands lokaler, KFUM-salen
Gate:
Grubbegata 4-6

Hold av datoen og kom tidlig - det er begrenset med plasser og lokalene har vært stappfulle under debattene i høst.

Hovedinnledere: 
Hege Storhaug og Amal Wahab

Flere av paneldeltakerne er også aktive på Verdidebatt.no. 

Amal Wahab er korrespondent for Klassekampen i Kairo og skribent. 

Hege Storhaug har jobbet med innvandring og integrering i 17 år og har skrevet flere bøker om emnet, sist «Rundlurt. Om innvandring og islam i Norge mot slutten av dette århundret».

Paul Johansen er tidligere muslim og nå leder for Kristent Arbeid blant Arabere (KABA)

Ole Jørgen Anfindsen er norsk informatiker og samfunnsdebattant. Redaktør for nettstedet Honest Thinking. 

Olav Elgvin jobber med bok om muslimer i Norge og en mastergrad i freds- og konfliktstudier. (Les bloggen hans her.)

Usman Rana tidligere leder for Muslimsk Studentsamfunn mest kjent som samfunnsdebattant og spaltist i Aftenposten.

Det blir også en mini-debattserie i Vårt Land i dagene før debatten, hvor flere av innlederne bidrar med innlegg.

Bruk gjerne Facebook-siden til å spre nyheten og invitere folk:

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Ja, islam kan være en trussel

Publisert over 11 år siden

For å svare på temaet for en debattkveld som jeg tror blir meget interessant med gode paneldeltakere, er svaret, ja, islam kan være en trussel mot norske verdier. 

Jeg tror det er nyttig å lese hele den gode artikkelserien om «moralpolitiet» i Aftenposten for å få et rett perspektiv på denne saken.

Moralkontroll i Oslos innvandrergaterMoralproblemet splitterSenaid Kobilica: - Moralkontroll bør tas opp i moskeeneAmel Aden: Integreringen i Oslo er mislykketHadia Tajik: Bygdedyret lever i OsloAfshan Rafiq: - Utviklingen har stått på stedet hvilAudun Lysbakken: - Sosial kontroll er uakseptabeltZahid Ali: Drapstrues av «moralpolitiet»
Kommentar #2

Lars Hausken

40 innlegg  666 kommentarer

Phø!

Publisert over 11 år siden

Svaret er forhåndsbestilt: islam er en kjempetrussel mot norsk kultur.

(Jadda)

Siden utfallet av debatten er gitt på forhånd, så pleier jeg å boikotte sånne arrangementer.

Man inviterer altid mange dyktige debattanter til å snakke for det synet som man på forhånd har bestemt at skal "vinne" debatten, og opposisjonen representeres ved et utvalg bygdeorginaler/urban-orginaler som ikke kan snakke godt for seg.

Jeg kunne sagt en ting og to om at islam er en svært så oppblåst "trussel" mot norsk kultur.

Jeg kunne sagt at verdirelativisme, sekstiåtterfilosofi og intellektuell PK-sjølpisking er en rèell trussel mot norsk kulturarv; men jeg tror jeg bare resignerer.

Kommentar #3

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

debattkveld

Publisert over 11 år siden

Ja, islam kan være en trussel mot norsk kultur.

Kommentar #4

christian berg

24 innlegg  1115 kommentarer

hei

Publisert over 11 år siden

Endelig enig med Gunnar Lund over her, i en ting ;)

Ja, Islam er helt klart en trussel mot norsk kultur og norske verdier.

Nå har vi fått *moral politi* på Grønland i Oslo også, hva blir det neste.......

Kommentar #5

Trond Olav Skevik

0 innlegg  7 kommentarer

Men i all verden?

Publisert over 11 år siden

Hvordan kan man i 2010 se så snevert på dette problemet?

Hvis vi snur det på hodet blir det enkelt å se hva jeg mener;

I et norrønt gudehov ett sted i Midt-Norge i året 1029 (etter vanlig tidsregning) debatterte man;

"Er Kvitekrist en trussel mot vår kultur og levemåte?"

Alle debattanter var hjertens enige om at den nye trua representerte eit faremoment i forhold til å opprettholde status Q. Det ble derfor besluttet å stå i mot med alle krefter. Det hjalp ikke!

Et virkelig modig og nyttig tema den 28. januar i 2010 ville vært;

"Er religion en trussel mot menneskets framtid?"

Min mening; Det er ikke Islam som er problemet og ei heller kristendommen - det er rett og slett alle monoteistiske religioners iboende mindreverdighetskompleks i forhold til alle som har styrke nok til å tenke anderledes. Fenomenet religion er problemet - ingen spesifikk religion, men alle trossystemer som baserer seg på fundamentalistiske, dogmatiske, fremmedfiendtlige, gudegitte leveregler. Intoleranse mot andre religioner er en av drivkreftene i alle de store religionene, og alle som støtter en av disse er også med på å opprettholde fiendskap mellom store folkegrupper over hele verden. I hjertet av alle større konflikter finnes nesten uten unntak religion som en pådriver - se på Darfur, Midt-Østen, India - Pakistan, Tibet - Kina og "Krigen mot Terror".

Så lenge noen er villige til å dø for å forsvare ryktene om en eller annen analfabet profets liv og virke i Midt-Østen for to-tre tusen år siden har verden et problem. Og det såkalte "Kristne Norge" er ikke bedre enn andre fundamentalister på dette området.

La oss heller jobbe for å gi unge mennesker verden over verktøy de kan bruke til å gjøre verden bedre for alle; utdanning basert på naturvitenskap og empirisk dokumenterbar kunnskap om sosiale og politiske sammenhenger.

Ta heller opp temaer til debatt som bidrar til å belyse all religiøs fundamentalisme og bidrar til at vi kan bli kvitt menneskehetens største utviklingsmessige hemsko - religionene.

Kommentar #6

Lars Hausken

40 innlegg  666 kommentarer

Forutsigbart...

Publisert over 11 år siden
19.01.10 kl. 10:26 skrev Trond Olav Skevik:

Fenomenet religion er problemet - ingen spesifikk religion, men alle trossystemer som baserer seg på fundamentalistiske, dogmatiske, fremmedfiendtlige, gudegitte leveregler.

Intoleranse mot andre religioner er en av drivkreftene i alle de store religionene, og alle som støtter en av disse er også med på å opprettholde fiendskap mellom store folkegrupper over hele verden.

La oss heller jobbe for å gi unge mennesker verden over verktøy de kan bruke til å gjøre verden bedre for alle; utdanning basert på naturvitenskap og empirisk dokumenterbar kunnskap om sosiale og politiske sammenhenger.

.

Jeg ventet på denne; forutsigbare greier.

Ironisk nok så har du ikke vitenskapelig belegg for å si dette :D

Kommentar #7

Grete Ullestad

52 innlegg  443 kommentarer

Re: Ny debattkveld/Er islam en trussel mot norsk kultur?

Publisert over 11 år siden

At temaene «homofili» og «islam» er populære på Vårt Lands «debattkvelder» er ikke særlig overraskende. Spørsmålet om hvorvidt "Islam er en trussel mot norsk kultur?" er vel heller ikke særlig kontroversielt.  Noen av oss undres nok mer over hvorfor de ansvarlige for Vårt Lands «Verdiforum» og «Ny debattkveld» ikke kommer videre i sin monomane (og ensidige) fokusering. Når man ikke evner å stille de rette spørsmål, kan man kanskje ikke vente noen nye svar..? 

Begge de nevnte tema har på dette forum fremkalt sterke og til dels meget usaklige innlegg/kommentater.

Det som er oppsiktsvekkende er at Vårt Land åpenbart ikke vil diskutere den kristne religions teologisk-dogmatiske grunnlag.  Debattleder Espen Uttaker har ikke gitt noen signaler om at kirken og kristendommens  tros- og læregrunnlag vil bli gjort til tema på de «debattkvelder» han her annonserer for.  I vårt statskirkeland er det altså mer opportunt å fokusere på  islam  enn på vår egen «statsreligion». Jeg slutter aldri å forundre meg over dette merkverdige fenomen. Særlig ettersom voldselementene i kristendommen og islam er svært like, fordi de har felles opprinnelse i old-persisk mytologi  -  og deretter i «senjødedommen».

Det som er karakteristisk for  jødedommen  blir som sedvanlig tiet i hjel:  den har ingen profet som jødedommen betegner som den største i verden og i historien, men går inn for å likestille alle de tre profetene:  Moses – Jesus – Muhammed, som menneskelig fullstendig likeverdige.  Dette bør nå både kristne og muslimer ta lærdom av.  De kan ikke fortsette å krangle om hvem som er størst av Jesus og Muhammed.  Samtidig må de holde opp med å forlange at Jesus og Muhammed står over Moses og profetene i jødedommen.  Nå vil vi ha fred i religionsstifternes lille familie.

Denne krangelen har vart farlig lenge nok!

--------------------

Jeg håper Hege Storhaug kan besvare  mitt  innlegg, for det vil være mer aktuelt enn hennes eget innlegg:  «Ta islam på alvor».  For hvorfor retter ikke Storhaug oppmerksomheten mot kirkens og kristendommens «ideologiske basis»?  Kan det tenkes at hun ikke har noen kunnskap om denne?

Hvis Storhaug skulle være religiøst indifferent, burde det ikke være så vanskelig for henne å rette kritikken mot begge disse religioner samtidig,  fordi de nettopp har «voldsteologien» felles.  Men selvsagt med vekt på kristendomskritikken fordi den på viktige områder har provosert frem islam, ved sin atskillig krassere, mer autoritære og dominerende helvetes-trussel.  Kristendommen har beholdt sitt barbari når det gjelder synet på det  hinsidige  liv, ved sin dualistiske sortering dels til  evig  avstraffelse  dels til  sjelelig  utslettelse.

(Jeg nevner det siste fordi det i følge Storhaug kanskje er det hun sikter til når hun mener at den moderne kristendom er mer «liberal» enn islam)

Hvordan skal man ta «kristendommen på alvor» når man retter seg mot den samme teologien og eskatologien som islam og kristendommen har felles?  Man kan ikke tie i hjel  kristendommens bekjennelses-postulater, som man får inntrykk av at Storhaug gjør.

Det bør nå være på tide at Espen Utaker og hans medspillere setter  kristendommens tros- og læregrunnlag i fokus. Hvis Utaker og hans medspillere i Vårt Land genuint er interessert i en offentlig debatt, bør de nå sette kirkens og kristendommens lære under debatt.  Det kan nok tenkes at det er fordi Utaker holder seg på god avstand fra kirke- og kristendomskritikken at hans «debattmøter» er så populære...

Har Utaker (og Vårt Land) virkelig ikke invitert en eneste av Den norske kirkes teologer, og heller ikke kristendommens kritikere? Eller har han gjort det, men de har alle svart nei..? I så fall ligger vel her et av de største problemene for Vårt Land...

At det er en slagside ved disse debattene, er det ingen tvil om.

Mvh. G. Ullestad

Kommentar #8

Ilham Hassan

25 innlegg  40 kommentarer

Uintelligent

Publisert over 11 år siden

Ganske snever problemstilling. Når man stiller spørsmålet er islam en trussel mot norsk kultur vil mange svare (desverre)bekreftende. Det har noe med hva mange assosierer med islam; terrorisme,tvangsekteskap,kjønnslemlestelse osv. Dette er ting som ikke har noe med islam å gjøre, men som mange mange raskt kobler raskt til islam. Enkelte muslimer(veldig,veldig få av de 2 milliarder muslimer)har sørget for dette, men vestlige medier har i stor grad vært med på å befeste dette inntrykket hos ikke-muslimer. F.eks behandles terrorisme som et islamsk fenomen.

Hvis man derimot spør om f.eks ekstremisme er en trussel mot norsk kultur inviterer man til en fruktbbar debatt der konklusjonen ikke er gitt på forhånd. Kunne VL  ha arrangert en debatt med temaet" "Er jødedommen en trussel mot norsk kultur?", eller ville det bli ansett som antisemittisk?

Kommentar #9

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

RE: Uintelligent

Publisert over 11 år siden
20.01.10 kl. 10:50 skrev Ilham Hassan:

Ganske snever problemstilling. Når man stiller spørsmålet er islam en trussel mot norsk kultur vil mange svare (desverre)bekreftende. Det har noe med hva mange assosierer med islam; terrorisme,tvangsekteskap,kjønnslemlestelse osv. Dette er ting som ikke har noe med islam å gjøre, men som mange mange raskt kobler raskt til islam. Enkelte muslimer(veldig,veldig få av de 2 milliarder muslimer)har sørget for dette, men vestlige medier har i stor grad vært med på å befeste dette inntrykket hos ikke-muslimer. F.eks behandles terrorisme som et islamsk fenomen.

 Ilham, hvis islam er fullstendig løsrevet fra terrorisme, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse osv hvilken plass har da Medina-surene i islam?

Kommentar #10

Olav Elgvin

25 innlegg  174 kommentarer

RE: Uintelligent

Publisert over 11 år siden

Ilham,

jeg er helt enig med deg i at dette er en forenklet formulering, som blant annet legger opp til at "islam" er én ting, en samlet blokk som kommer mot Norge liksom.

Og det er også en fare for at denne spørsmålsstillingen umiddelbart får folk til å hoppe ned på "ja"-svaret.

Samtidig så er det mange mennesker som går rundt og tenker nettopp dette, så da er det kanskje greit at Vårt Land spør på den måten?

Jeg håper bare at dere muslimer dukker manns- og kvinnesterke opp, slik at vi prater MED dere og ikke bare om dere :)

20.01.10 kl. 10:50 skrev Ilham Hassan:

Ganske snever problemstilling. Når man stiller spørsmålet er islam en trussel mot norsk kultur vil mange svare (desverre)bekreftende. Det har noe med hva mange assosierer med islam; terrorisme,tvangsekteskap,kjønnslemlestelse osv. Dette er ting som ikke har noe med islam å gjøre, men som mange mange raskt kobler raskt til islam. Enkelte muslimer(veldig,veldig få av de 2 milliarder muslimer)har sørget for dette, men vestlige medier har i stor grad vært med på å befeste dette inntrykket hos ikke-muslimer. F.eks behandles terrorisme som et islamsk fenomen.

Hvis man derimot spør om f.eks ekstremisme er en trussel mot norsk kultur inviterer man til en fruktbbar debatt der konklusjonen ikke er gitt på forhånd. Kunne VL  ha arrangert en debatt med temaet" "Er jødedommen en trussel mot norsk kultur?", eller ville det bli ansett som antisemittisk?

Kommentar #11

Ingrid E. Fagervik

16 innlegg  218 kommentarer

Vanskelige spørsmål / vanskelige svar

Publisert over 11 år siden

Vårt Land ønsker ikke lettvinte svar på dette spørsmålet - det representerer nok heller en holdning som skinner gjennom i mange av debattene som har vært i media i det siste, og som går rett i kjernen av det noen frykter. Vi ønsker å ta tak i dette og legge til rette for konstruktive refleksjoner. 

For å svare er det mange premisser som nødvendigvis må klargjøres. Hva er norsk kultur? Og hvis man ønsker å svare «ja» på spørsmålet om islam er en trussel mot norsk kultur - hvordan kan man hevde at islam og alle muslimer ikke er en del av den norske kulturen? At det er en motsetning? Hva er argumentene?

Vi håper spørsmålet kan utløse en god debatt. Vi skal gjøre det vi kan for å styre debatten i den retningen på torsdag. Det blir nok vanskelige spørsmål, men forhåpentligvis også gode, interessante svar fra våre paneldeltakere. Vi håper debatten blir alt annet enn snever. 

Kommentar #12

Erling Rimehaug

593 innlegg  622 kommentarer

Forhåndsbestilt

Publisert over 11 år siden
20.01.10 kl. 10:50 skrev Ilham Hassan:

 Kunne VL  ha arrangert en debatt med temaet" "Er jødedommen en trussel mot norsk kultur?", eller ville det bli ansett som antisemittisk?

Godt spørsmål, Ilham. Svaret er at vi ikke ville stilt et slikt spørsmål, fordi det ikke oppfattes som relevant av noen i dagens Norge. Når vi derimot stiller dette spørsmålet om islam, er det fordi det er et spørsmål mange stiller - også på dette forumet. Heller enn å dysse spørsmålet ned, vil vi gjerne at noen forsøker å svare på det. Vi tror faktisk det finnes gode svar.

For min del tror jeg at frykten for at islam skal ødelegge norsk kultur bunner i en tro på at både norsk kultur og islam er uforanderlige, og at de derfor må ligge i en konflikt der den ene nødvendigvis må fortrenge den andre. Da overser man at islam i Norge i vår tid ikke kommer til å være det samme som islam har vært i Midtøsten fram til nå. Islam påvirkes av den norske virkeligheten. Det er ikke slik at vi kan lese noen tilfeldige vers i Koranen og av det slutte hva som er islam i Norge, like lite som vi kan lese noen tilfeldige vers i Bibelen og slutte hva som er kristendom i Norge i dag. Den norske kulturen har forandret seg voldsomt de siste femti årene, ikke først og fremst på grunn av islam, men på grunn av sekularismen. Vi er altså i forandring sammen, og det avgjørende spørsmålet er hvilke impulser og verdier vi ønsker skal prege denne forandringen. Der tror jeg muslimer og kristne har mye å stå sammen om.

Og la oss så huske at for 60-70 år siden ville spørsmålet: Truer jødene norsk kultur? vært oppfattet som et helt relevant spørsmål. Frykten for Den Andre er konstant, ser det ut til, vi har bare fått en ny Andre å frykte.

Kommentar #13

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

RE: Forhåndsbestilt

Publisert over 11 år siden
22.01.10 kl. 22:44 skrev Erling Rimehaug:Det er ikke slik at vi kan lese noen tilfeldige vers i Koranen og av det slutte hva som er islam i Norge, like lite som vi kan lese noen tilfeldige vers i Bibelen og slutte hva som er kristendom i Norge i dag. 

 Neida, ikke tilfeldig utvalgte vers, Erling. Spørsmålet er hvordan vi skal forholde oss til Medina-surene i islam, som vil bety en langt mer systematisk gjennomgang av islams politiske ambisjoner. Likevel er det viktig å skille klart mellom islam og muslimer.

Kommentar #14

Dan Aksel Jacobsen

2 innlegg  179 kommentarer

Lei lei lei

Publisert over 11 år siden

Hvilke nye perpektiver tror dere at slik debatt kan fremheve? Dette har vært diskutert opp og i mente den siste uka, og jeg kan allerede skrive manuset for samtlige paneldeltagere.

Vær LITT mer kreativ neste gang dere velger tema. Noe som får oss til å tenke litt lengre.

Kommentar #15

Erling Rimehaug

593 innlegg  622 kommentarer

Bedre tema?

Publisert over 11 år siden
22.01.10 kl. 23:36 skrev Dan Aksel Jacobsen:

Hvilke nye perpektiver tror dere at slik debatt kan fremheve? Dette har vært diskutert opp og i mente den siste uka, og jeg kan allerede skrive manuset for samtlige paneldeltagere.

Vær LITT mer kreativ neste gang dere velger tema. Noe som får oss til å tenke litt lengre.

Har du et forslag?

Kommentar #16

Erling Rimehaug

593 innlegg  622 kommentarer

RE: RE: Forhåndsbestilt

Publisert over 11 år siden
22.01.10 kl. 23:14 skrev Kristian Kahrs:

 Neida, ikke tilfeldig utvalgte vers, Erling. Spørsmålet er hvordan vi skal forholde oss til Medina-surene i islam, som vil bety en langt mer systematisk gjennomgang av islams politiske ambisjoner. Likevel er det viktig å skille klart mellom islam og muslimer.

Før du maser mer med disse Medinasurene, synes jeg du skal ta en prat med norske muslimer om hva de tenker om "islams politiske ambisjoner" - og hva de legger i de omtalte Koranversene.

Kommentar #17

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

5000 mennesker

Publisert over 11 år siden

er det som styrer Norge.  Da er det jo lett å tenke seg, at dersom muslimene får flertall i Norge, noe som er sannsynlig om 50 år, så vil det muslimske presteskapet, valgt inn av muslimene, overta styringen i Norge. 

Dersom dette presteskapet er så ytterliggående som det som FN kriger mot i Afghanistan, så kan vi vi jo tenke vårt.

Kommentar #19

Yngvar Gjesdal

0 innlegg  4 kommentarer

Høna eller egget?

Publisert over 11 år siden

De land i verden hvor det er mest vold, terror og intern krigføring har en ting felles. De domineres av Islam.

Et innlegg over her hevder at "terrorisme, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse ikke har noe med Islam å gjøre." Hva har det med å gjøre da? Jeg vet hva svaret blir fra apologetene; "Det skyldes kulturen i disse landene." Min kommentar blir da; Disse brutale kulturene har blitt slik pga Islam, hvilket i grunnen gir svar på debattens tema/spørsmål.

Kommentar #20

Sverre A. Høstmark

0 innlegg  11 kommentarer

Som regel er svaret JA

Publisert over 11 år siden

For det første: Et gammelt jungelordtak sier at dersom tittelen er et spørsmål - er svaret selvfølgelig JA.

For det andre: Vårt Lands forsøk på debatt denne  gangen er som ellers: Svarene er gitt. Rollelista er dårlig og regien forutsigbar. Overfor norske muslimer er dette  en hån: Dandyen Usman Rana er ingen talsman for hverken islam eller muslimer: Han er talsmann for bevisst tvetydig / utydelig islamisme og meningsterror - følgelig må debatten spore av.  Jeg håper Hege Storhaug klarer å holde seg på rett kjøl. Sannsynligheten er stor for at Rana får lov til å dominere - og det uten at tilskuerene lukter lunta.

Man må virkelig spørre om Utaker og hans redaksjonelle kolleger er kjent i denne regionen

Et panel uten representanter for DnK eller landets fremste debattforum rundt denne type spm: DOCUMENTT .NO  er ikke noe debattforum- det er en forestilling, et freak-show. Det blir sikkert stinn brakke - men det borger ikke for kvalitet.

Espen Utaker. Samrbeid heller or å utvide debatten og få frem at Rana ikke er representativ for hverken muslimske kvinner eller menn  - og at muslimer er masse annet enn Ranaister - cfr. LIM, Rehman, Mubashir, ................................

Kommentar #21

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

RE: Forhåndsbestilt

Publisert over 11 år siden
23.01.10 kl. 10:34 skrev Erling Rimehaug:22.01.10 kl. 23:14 skrev Kristian Kahrs:

 Neida, ikke tilfeldig utvalgte vers, Erling. Spørsmålet er hvordan vi skal forholde oss til Medina-surene i islam, som vil bety en langt mer systematisk gjennomgang av islams politiske ambisjoner. Likevel er det viktig å skille klart mellom islam og muslimer.

Før du maser mer med disse Medinasurene, synes jeg du skal ta en prat med norske muslimer om hva de tenker om "islams politiske ambisjoner" - og hva de legger i de omtalte Koranversene.

Men kjære Erling, jeg forstår ikke at du kaller min etterlysning om muslimers forhold til medinasurene som mas. Jeg "snakker" med muslimer som måtte ønske å besvare disse spørsmålene her på Verdidebatt. Jeg finner det merkverdig at du i stedet for å gi et seriøst svar på dette, i stedet sier at jeg skal snakke med muslimer. Man skal vel ikke måtte spørre alle muslimer om deres mening personlig før vi stiller spørsmål på Verdidebatt? Hva er det egentlig du mener, Erling?

Kommentar #23

Erling Rimehaug

593 innlegg  622 kommentarer

Til Kristian

Publisert over 11 år siden
24.01.10 kl. 18:36 skrev Kristian Kahrs:

Men kjære Erling, jeg forstår ikke at du kaller min etterlysning om muslimers forhold til medinasurene som mas. Jeg "snakker" med muslimer som måtte ønske å besvare disse spørsmålene her på Verdidebatt. Jeg finner det merkverdig at du i stedet for å gi et seriøst svar på dette, i stedet sier at jeg skal snakke med muslimer. Man skal vel ikke måtte spørre alle muslimer om deres mening personlig før vi stiller spørsmål på Verdidebatt? Hva er det egentlig du mener, Erling?

Beklager at jeg brukte ordet "mas"- det var unødig negativt. Poenget mitt er at det ser ut til at du er veldig opptatt av noe du kaller "islams politiske program" som skal være begrunnet i at noen Koranvers fra Muhammeds tid i Medina veier mye mer enn andre vers. Dette har du jo skrevet om mange ganger. Det er derfor jeg synes du burde spørre noen norske muslimer om hvordan de forstår disse Koranversene. Det er mer interessant enn at kristne skal drive og gjenta hvordan vi forstår dem.

Kommentar #24

Asbjørn Mediå

0 innlegg  3 kommentarer

Islam ER en trussel!

Publisert over 11 år siden

Hvilke andre av verdens religioner per idag har blant annet:

- dødstraff for å forlate konvertere?

- dødsstraff for homofile? (norske "toneangivende" muslimer har IKKE tatt avstand, men venter "på råd" fra sin yppersteprest)

- vil at deres "bok" skal være et samfunns grunnlov, straffelov, sivillov? (sharia)

- kommer med særkrav m.h.p. bekledning, uniformering, kosthold, legeundersøkelser og -behandling?

- har i sin "bok" tillatelse, ja endog oppfordring, til å lyve, svindle og bedra de vantro. da dette er "hellige" handlinger til troens fremme? (taqiya)
http://www.islaminfo.dk/Leksikon.asp?PgID=381

- at de vantro er ingenting verdt. Ingenting!?

- at kalifatet er det endelige og uunngåelige mål?

Godt råd: Les koranen før man hodestups lar seg sjarmere av disse "dypt religiøse".
Å sette seg inn i et emne er kanskje ikke så dumt...?

Å se seg om i verden og reflektere litt over hvordan det har blitt og er i de land og samfunn hvor islam har fått fotfeste burde være nok til å skremme vannet av oss. Tenk over dette: De har ikke alltid hatt makten, med ved sverdet har de erobret folk etter folk. Så snart de føler at de er sterke nok begynner omveltningen. (det var ikke særlig mye spesialkrav verken om mat eller klær før de ble mange nok til å skjønne at kravene ville bli tatt opp til alvorlig overveielse og gjerne innfridd, jfr halalmat og hijab) Vi vil velvilligst la oss erobre i vår pure snillisme og naivitet. Den som motsier dette blir fort stemplet som både brun og det som verre er. En sikker nymotens metode på å eie debatten og eie definisjonsrettighetene. Alt som lukter av den minste kritikk er nå blitt rasisme.

Kommentar #25

Olav Elgvin

25 innlegg  174 kommentarer

RE: Islam ER en trussel!

Publisert over 11 år siden

 Hei Asbjørn!

Håper du kommer på debatten på torsdag, så kan vi debattere dette mer. Veldig konkret synes jeg at du kan ta dette opp med muslimene i ditt nærmiljø! Spør dem: Er det slik de tolker koranen og islam? Jeg tviler på det. Det finnes nemlig et stort mangfold innenfor islam. Men bare for å ta det du nevner:

 - dødsstraff for homofile: Dette tok Islamk råd tydelig avstand fra etterhvert, selv om det tok alt for lang tid. http://www.nytid.no/nyheter/artikler/20090904/fornoyd-med-islamsk-rad/

-  vil at deres "bok" skal være et samfunns grunnlov: Koranen er alt for vag og mangetydig til at den kunne fungert som grunlov. Det en del islamister har ønsket er at staten skal styres etter shariah - men dette er en lov som blir til ved deres tolkning, ikke noe direkte avskrift av koranen. I tillegg hevder de fleste moderate islamister i dag at demokrati og rettigheter for minoriteter er i tråd med shariah. De beveger seg dermed i retning av det KrF og andre kristendemokratiske partier har stått for, nemlig en religiøs begrunnelse for allmenn og pluralistisk politikk.

- taqiyya og løgn overfor ikke-muslimer: dette er en doktrine kun hos shia-muslimer, ikke hos sunni-muslimer (som utgjør 80% av muslimene). Men selv hos shiaene så handler det om at løgn bare er tillatt hvis man befinner seg i fare, ikke under fredelige tilstander.

- "de vantro er ingenting verdt" - dette skjønner jeg ærlig talt ikke hvor du har fra. Jeg har i hvert fall ikke møtt noen muslmer som mener det.

- "at kalifatet er det endelige mål" - det står ikke noe om kalifatet i koranen, så vidt jeg vet. Og det er nok ikke mange muslimer i Vesten som ønsker dette, med unntak av ikke-voldelige men ekstreme hizb ut-tahrir - som jeg ikke tror finnes i Norge (de hadde en liten avdeling på 90-tallet som døde ut).

- "De har ikke alltid hatt makten, med ved sverdet har de erobret folk etter folk". Nja, sist jeg sjekket hadde ikke muslimene ekspandert på noen hundre år? Islam hadde en voldsom ekspansjon de første hundre årene. Mange muslimer i dag hevder at det skjedde fredelig, men det er sannsynligvis en sannhet med modifikasjoner. Likevel sier det noe om hva muslimer i dag anser som et ideal! Senere var det det noe mer ekspansjon på 1200-tallet tror jeg - men ikke mye - men siden 1400-tallet er det ingen nye land som har blitt "muslimske". Så denne voldsomme erobringsviljen later til å ha ebbet ut, hvertfall.

---

Generelt: Jeg stempler deg ikke som noenting, så ikke vær redd for det! Men jeg synes du kan prøve å bli kjent med en del muslimer, og gjerne besøke et par moskeer, og se om det bekrefter det du frykter.

Alt godt.

25.01.10 kl. 17:40 skrev Asbjørn Mediå:

- dødsstraff for homofile? (norske "toneangivende" muslimer har IKKE tatt avstand, men venter "på råd" fra sin yppersteprest)

- vil at deres "bok" skal være et samfunns grunnlov, straffelov, sivillov? (sharia)

- kommer med særkrav m.h.p. bekledning, uniformering, kosthold, legeundersøkelser og -behandling?

- har i sin "bok" tillatelse, ja endog oppfordring, til å lyve, svindle og bedra de vantro. da dette er "hellige" handlinger til troens fremme? (taqiya)http://www.islaminfo.dk/Leksikon.asp?PgID=381

- at de vantro er ingenting verdt. Ingenting!?

- at kalifatet er det endelige og uunngåelige mål?

Godt råd: Les koranen før man hodestups lar seg sjarmere av disse "dypt religiøse".Å sette seg inn i et emne er kanskje ikke så dumt...?

Å se seg om i verden og reflektere litt over hvordan det har blitt og er i de land og samfunn hvor islam har fått fotfeste burde være nok til å skremme vannet av oss. Tenk over dette: De har ikke alltid hatt makten, med ved sverdet har de erobret folk etter folk. Så snart de føler at de er sterke nok begynner omveltningen. (det var ikke særlig mye spesialkrav verken om mat eller klær før de ble mange nok til å skjønne at kravene ville bli tatt opp til alvorlig overveielse og gjerne innfridd, jfr halalmat og hijab) Vi vil velvilligst la oss erobre i vår pure snillisme og naivitet. Den som motsier dette blir fort stemplet som både brun og det som verre er. En sikker nymotens metode på å eie debatten og eie definisjonsrettighetene. Alt som lukter av den minste kritikk er nå blitt rasisme.

Kommentar #26

Asbjørn Mediå

0 innlegg  3 kommentarer

RE: RE: Islam ER en trussel!

Publisert over 11 år siden
25.01.10 kl. 20:18 skrev Olav Elgvin:

 Hei Asbjørn!

Håper du kommer på debatten på torsdag, så kan vi debattere dette mer. Veldig konkret synes jeg at du kan ta dette opp med muslimene i ditt nærmiljø! Spør dem: Er det slik de tolker koranen og islam? Jeg tviler på det. Det finnes nemlig et stort mangfold innenfor islam. Men bare for å ta det du nevner:

 - dødsstraff for homofile: Dette tok Islamk råd tydelig avstand fra etterhvert, selv om det tok alt for lang tid. http://www.nytid.no/nyheter/artikler/20090904/fornoyd-med-islamsk-rad/

-  vil at deres "bok" skal være et samfunns grunnlov: Koranen er alt for vag og mangetydig til at den kunne fungert som grunlov. Det en del islamister har ønsket er at staten skal styres etter shariah - men dette er en lov som blir til ved deres tolkning, ikke noe direkte avskrift av koranen. I tillegg hevder de fleste moderate islamister i dag at demokrati og rettigheter for minoriteter er i tråd med shariah. De beveger seg dermed i retning av det KrF og andre kristendemokratiske partier har stått for, nemlig en religiøs begrunnelse for allmenn og pluralistisk politikk.

- taqiyya og løgn overfor ikke-muslimer: dette er en doktrine kun hos shia-muslimer, ikke hos sunni-muslimer (som utgjør 80% av muslimene). Men selv hos shiaene så handler det om at løgn bare er tillatt hvis man befinner seg i fare, ikke under fredelige tilstander.

- "de vantro er ingenting verdt" - dette skjønner jeg ærlig talt ikke hvor du har fra. Jeg har i hvert fall ikke møtt noen muslmer som mener det.

- "at kalifatet er det endelige mål" - det står ikke noe om kalifatet i koranen, så vidt jeg vet. Og det er nok ikke mange muslimer i Vesten som ønsker dette, med unntak av ikke-voldelige men ekstreme hizb ut-tahrir - som jeg ikke tror finnes i Norge (de hadde en liten avdeling på 90-tallet som døde ut).

- "De har ikke alltid hatt makten, med ved sverdet har de erobret folk etter folk". Nja, sist jeg sjekket hadde ikke muslimene ekspandert på noen hundre år? Islam hadde en voldsom ekspansjon de første hundre årene. Mange muslimer i dag hevder at det skjedde fredelig, men det er sannsynligvis en sannhet med modifikasjoner. Likevel sier det noe om hva muslimer i dag anser som et ideal! Senere var det det noe mer ekspansjon på 1200-tallet tror jeg - men ikke mye - men siden 1400-tallet er det ingen nye land som har blitt "muslimske". Så denne voldsomme erobringsviljen later til å ha ebbet ut, hvertfall.

---

Generelt: Jeg stempler deg ikke som noenting, så ikke vær redd for det! Men jeg synes du kan prøve å bli kjent med en del muslimer, og gjerne besøke et par moskeer, og se om det bekrefter det du frykter.

Alt godt.

Hei igjen."men siden 1400-tallet er det ingen nye land som har blitt "muslimske". Så denne voldsomme erobringsviljen later til å ha ebbet ut, hvertfall."Erobringsviljen er ikke ebbet ut. (se pkt. 9 nedenfor). Europa ER idag en del av den muslimske verden, enten vi vil erkjenne det eller ikke. Hva skjer i Nederland? Hva skjer i Storbrittania, der shariadomstoler har fått fotfeste? Har du satt deg inn hvordan tilstanden er i Sverige? - da regner jeg ikke med de informasjoner vi får fra verken Nrk eller avisene her i landet, men opplysninger fra svensker som lever i de etterhvert større enklavene.Bringer det norske politisk korrekte media oss mye info om de daglige bilbranner, hærverk, overfall, opptøyer og gatekamper som foregår i Europas hovedsteder?Så en litt forkortet versjon av Trond Ali Lindstads "Manifest" publisert 25.01.10. (Du finner hele i Dagbladet):1.
2. ... Muslimer skal være god jord, og det skal merkes ved handlingene deres.
3. Gud er den høyeste autoritet. Han er faktisk den eneste autoritet. Ingen muslim bøyer seg for andre enn Ham.
4. ... Muslimer skal ikke ta til seg tanker og normer, fra stat eller andre, som ikke er forenlig med islam.
5. ...
6. Muslimer kan komme i opposisjon til staten. Det er ikke urimelig. ...
7. ...
8.... Den amerikanske dominansen må møte motstand.
9. Ta vare på den islamske identiteten. Og heis islamske flagg! Reis islamske institusjoner. Bygg islamske skoler, styrk islamske barnehager og start islamske ungdomsklubber. Men gjør disse ting ydmykt! Rop ikke ut islam. Husk at anstrengelsene vi gjør er for Gud.
10. Ikke provoser flertallet i samfunnet! ...
11. Vær positiv til ikke-muslimer! ...
12. ... Noen velger en innadrettet holdning i forhold til samfunnet rundt. De henfaller til sekterisme og dogmatisme. De «bruker ikke sin fornuft». .... De må bevisstgjøres for et valg.
13. Muslimer tror ikke på det liberale demokratiet, ... Det fremmer ikke en bærende moral. Men det krever hegemoni og dominans i politiske og verdimessige spørsmål. ...
14. Islam er en offensiv tro. Den er sanksjonert av Gud..... Den er revolusjonær, og sikter mot en bedre verden. Vi må ha strategier for det.
15. Islam er den ultimate tro. ...
---------------------------------------------
Vel, hva skal vi si? Skal vi tro ham? Eller bare tøyser han?
Når det gjelder de punkter i mitt første innlegg du ikke forsto, jfr. Lindstads "Manifest"
Mvh  AM


Kommentar #27

Olav Elgvin

25 innlegg  174 kommentarer

RE: RE: RE: Islam ER en trussel!

Publisert over 11 år siden

Veldig kort: Lindstad er ikke spesielt representativ for norske muslimer. Mange muslimer er relativt frustrert over ham. For å finne ut hva norske muslimer mener er det best å se på meningsmålinger, og per i dag har vi bare en sånn, les den her:

http://pub.tv2.no/multimedia/TV2/archive/00248/TNS_Gallup_-_muslim_248757a.pdf

Og ja, jeg kjenner godt til det som har blitt skrevet om Sverige, Enland og Nederland med mer. Selvfølgelig finnes det problemer med integrering i en del byer i Europa. Men det betyr at det holder på å bli "islamsk". Muslimer flest ønsker nemlig ikke å gjeninnføre kalifatet eller slike ting.

Hei igjen."men siden 1400-tallet er det ingen nye land som har blitt "muslimske". Så denne voldsomme erobringsviljen later til å ha ebbet ut, hvertfall."Erobringsviljen er ikke ebbet ut. (se pkt. 9 nedenfor). Europa ER idag en del av den muslimske verden, enten vi vil erkjenne det eller ikke. Hva skjer i Nederland? Hva skjer i Storbrittania, der shariadomstoler har fått fotfeste? Har du satt deg inn hvordan tilstanden er i Sverige? - da regner jeg ikke med de informasjoner vi får fra verken Nrk eller avisene her i landet, men opplysninger fra svensker som lever i de etterhvert større enklavene.Bringer det norske politisk korrekte media oss mye info om de daglige bilbranner, hærverk, overfall, opptøyer og gatekamper som foregår i Europas hovedsteder?Så en litt forkortet versjon av Trond Ali Lindstads "Manifest" publisert 25.01.10. (Du finner hele i Dagbladet):
Mvh  AM
Kommentar #28

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Er politisk islam en trussel?

Publisert over 11 år siden

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-GB; mso-fareast-language:EN-US; mso-no-proof:yes;} a:link, span.MsoHyperlink {mso-style-unhide:no; color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; color:purple; mso-themecolor:followedhyperlink; text-decoration:underline; text-underline:single;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

En bedre formulering av spørsmålet vil være:

 

Er politisk islam/islamsk politisk doktrine en trussel mot Europeisk og vestlig levemåte?

 

For å kunne si noe meningsfyllt om dette spørsmålet bør man ha elementære kunnskaper om politisk islam. De kan man enkelt skaffe seg her: www.cspipublishing.com som lar deg kjapt lese deg opp på politisk islam her: http://www.cspipublishing.com/Self_Study_Political_Islam.htm

De tre første lydklippene forut for boka er gratis: http://www.cspipublishing.com/Thirteen_Talks_Islam.htm

 

Islam kan enkelt deles inn i religion(uproblematisk – et menneskes private forhold til gud) og religiøs politikk: Den totalitære ideen om hvordan islam skal styre verden politisk, sosialt, privat, på alle tenkelige og utenkelige områder. Et islam som skal gjennomsyre alt slik Muhammed tenkte seg det. Muslimer klarer simpelthen ikke dette skillet fordi de er pålagt å underkaste seg hele islam, ikke bare den religiøse delen. De kan ikke velge bort 50% slik som Geert Wilders og mange andre skulle ønske. Mer om Muhammed senere.

 

Moralpolitiet på Grønland er en bagatell sammenliknet med de 751 No-Go-Zones i Frankrike eller liknende områder i Storbritannia, Tyskland, Nederland, Sverige, Spania, Danmark eller et hvilket som helst annet europeisk land der mange av Muhammeds tilhengere samler seg i et område. http://www.danielpipes.org/blog/2006/11/the-751-no-go-zones-of-france

 

Muslimer er ofte ofre for sin egen ideologi, akkurat som nazistene og kommunistene var. Mange store totalitære, rasistiske og hatefulle ideologier har spist sine egne barn. Totalitære(islam krever full underkastelse på alle områder), rasistiske(de vantro kalles kafirer – et ord som beskriver et motbydelig vesen) og hatefulle(Allah hater de vantro står det å lese i Koranen) ideologier som nazisme og islam kan tolkes på mange ulike måter. Akkurat som islam, har nazismen svært mange positive tanker om mennesker – det dreier seg da utelukkende om overmenneskene. Nazi-Tyskland ønsket å sikre mennesker arbeid, velferd, leverom og et lykkelig liv. Ideologien gikk som kjent ofte på bekostning av andre. Nazismen delte mennesket inn i kulturskapere(overmennesker), kulturbærere og kulturødeleggere (undermennesker). Islam har bare troende og kafirer. Eller fredens land – der muslimer hersker og krigens land – der kafirene hersker. Et av de viktigste elementene for å forstå islam er ved å sette seg inn i islams dualisme. To selvmotsigende utsagn i Koranen er begge like sanne, fordi Allah har uttalt dem. ”Det er frihet i religionen” og ”Drep de vantro der dere påtreffer dem” er begge like sanne selv om de er komplett selvmotsigende.

 

Tilbake til Muhammed. Hvorfor er profeten Muhammed viktig?

For det første så er Muhammed nevnt over 70 ganger i Koranen som den perfekte muslim, eksempelet til etterfølgelse for alle muslimer i all fremtid uten mulighet for historiske eller samfunnsmessige tolkninger. Det er enhver muslims plikt å følge Muhammeds tradisjoner(Hadith) og livsførsel(Sira) i alle detaljer. Det er således ikke bare Koranen som er sentral. Den er faktisk nokså mangelfull dersom man snakker om en komplett islamsk sivilisasjon. Man trenger trilogien: Koranen, Sira og Hadith for å snekre sammen en islamsk sivilisasjon med alt som hører med.

 

Spørsmålet som dukker opp hos enhver ikke-muslim når man begynner å sette seg inn i alle de overgrep Muhammed begikk og satte standard for er følgende: Hvordan kan en muslim underkaste seg denne mannen? Guders veier er som kjent uransakelige, men Muhammed var et menneske av kjøtt og blod som begikk handlinger som intet fornuftig menneske ville vedkjenne seg.

 

Muhammed var pedofil(voldtok Aisha da hun var 9 år gammel).

 

Voldtektsforbryter(Hadde sin egen sex-slave, en hvit kvinne som het Miriam)

 

Massemorder(satt og koste seg og så på at 800 menn fra Abu Quraish-stammen fikk hodet skåret av)

 

Slavehandler(Muhammed og hans menn ranet, plyndret drepte og tok bytte – ofte slaver som de selv brukte på alle mulige måter eller solgte.

 

Rasist(Skapte en rasistisk ideologi som laget grobunn for alt det onde han tillot sine etterkommere å påføre alle de vantro/kafirene.

Alt kan dokumenteres med islams egne grunntekster

 

Med denne kunnskapen kan man spørre seg om ikke Daniel Pipes kanskje er inne på noe når han spør seg om vår fremtid sammen med muslimene kanskje vil ende opp i ett av fire forskjellige tenkte scenarier:

http://www.danielpipes.org/blog/2009/01/muslim-autonomous-zones-in-the-west

 

Spør deg selv: Hvorfor kjenner ikke alle mennesker i vesten i dag til det faktum at islams ”fredelige” ekspansjon tok livet av over 270 millioner mennesker. 10 millioner buddhister, 60 millioner kristne, 80 millioner hinduer og 120 millioner afrikanere. Hvorfor vet vi ikke at det var muslimer som fanget og solgte slavene som europeere og amerikanere hentet fra kysten av Afrika? At muslimer har holdt på med slavehandel siden Muhammeds tid og at de fortsatt driver med det i dag?

 

La oss alle bli kjent med politisk islam, slik at vi kan spørre enhver muslim hvorfor de underkaster seg Muhammed. Politisk islam er som å sette på sitt politiske partiprogram en forklaring om hvordan å voldta kvinner, slik Muhammed gjør her, i et av sine utallige vers der han ikke tar avstand fra ondskap, men tvert imot fremmer det

 

Sahih Muslim, Book 008, Number 3371: Abu Sirma said to Abu Sa'id al Khadri (Allah he pleased with him): 0 Abu Sa'id, did you hear Allah's Messenger (may peace be upon him) mentioning al-'azl? He said: Yes, and added: We went out with Allah's Messenger (may peace be upon him) on the expedition to the Bi'l-Mustaliq and took captive some excellent Arab women; and we desired them, for we were suffering from the absence of our wives, (but at the same time) we also desired ransom for them. So we decided to have sexual intercourse with them but by observing 'azl (Withdrawing the male sexual organ before emission of semen to avoid-conception). But we said: We are doing an act whereas Allah's Messenger is amongst us; why not ask him? So we asked Allah's Messenger (may peace be upon him), and he said: It does not matter if you do not do it, for every soul that is to be born up to the Day of Resurrection will be born. [3]

  

Islam er ingen ”fredens religion”, Muhammed viste vei!

 

www.cspipublishing.com

 

Eller for norsk: http://sindrerudshaug.vgb.no/ - spesielt leksjonssserien min om politisk islam.

 

Mvh Sindre Rudshaug

 

Kommentar #29

Asbjørn Mediå

0 innlegg  3 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Islam ER en trussel!

Publisert over 11 år siden
26.01.10 kl. 11:34 skrev Olav Elgvin:

Veldig kort: Lindstad er ikke spesielt representativ for norske muslimer. Mange muslimer er relativt frustrert over ham. For å finne ut hva norske muslimer mener er det best å se på meningsmålinger, og per i dag har vi bare en sånn, les den her:

http://pub.tv2.no/multimedia/TV2/archive/00248/TNS_Gallup_-_muslim_248757a.pdf

Og ja, jeg kjenner godt til det som har blitt skrevet om Sverige, Enland og Nederland med mer. Selvfølgelig finnes det problemer med integrering i en del byer i Europa. Men det betyr at det holder på å bli "islamsk". Muslimer flest ønsker nemlig ikke å gjeninnføre kalifatet eller slike ting.

Hei igjen.Hva gjelder Lindstad og muslimenes mening om ham, velger jeg å bruke saltklypa, jfr. taqiya...Vel, nå har jo denne utviklingen jeg beskrev i mitt forrige innlegg tiltatt nærmest proporsjonalt med muslimsk innvandring til Europa. Og innvandringen fortsetter med alt større fart, samt deres egen regenerering.Algeries presiden Boumedienne sa engang i en tale i FN noe slikt som:"Vi skal erobre Europa. Ikke idag, ikke i morgen, ikke med sverd eller geværer, men med tålmodighet og ved våre kvinners livmor"Hva får deg til å tro at rettstaten idag er lik rettstaten for våre barnebarn og deres etterkommere? Hva får deg til å være så sikker på at utviklingen med islamsk innflytelse stopper opp nå liksom? Vi er på hugget med førevar-tiltak hva ellers vi tar oss til med, men ved den største sammfunnsomveltning i sikte, peiser vi bare på, lukker øyne og ører og mumler besvergelsen "det går seg til - det går seg til"!Hvordan livet blir for våre etterkommere er uinteressant, bare oljefondet er intakt.Og hva "muslimer flest" måtte ønske eller mene er revnende likegyldig for strategene Qaradawi m.fl. Det er de som bestemmer, endog om IRN skal mene noe om dødsstraff for homofile eller ikke. Den avgjørelsen tok altså IKKE IRN på egen hånd! Den ble taqiya-tilpasset av herr Qaradawi for Norge. Selvfølgelig kunne han ikke anbefale det, mannen er jo ikke dum. Men om noen tiår vil nok spørsmålet komme opp igjen når grunnlaget er blitt bedre...! En muslim skal lyde allahs påbud og lover, demokrati og liberalisme er uforenlig med islam.Jeg gjentar: når vi ser tilstanden i land/regioner hvor islam har fått fotfeste burde det gjøre oss alle vettskremt.Vi "utryddet" kristendommen her i landet i løpet av knapt et par generasjoner, men omfavner islam som en velsignelse og berikelse, og ønsker den velkommen med åpne armer, fordi "alle" kjenner noen muslimske venner eller naboer som ikke
Mvh  AM
Kommentar #30

Olav Elgvin

25 innlegg  174 kommentarer

RE: Er politisk islam en trussel?

Publisert over 11 år siden

Hei Sindre!

Tro meg - jeg har lest ganske mange bøker om politisk islam. Og politisk islam er nok mer betydelig mer mangfoldig enn det du beskriver her. Du får veldig gjerne lese bloggen min, der har vi debattert mange av spørsmålene du reiser her ganske grundig:

muslimprosjektet.wordpress.com

26.01.10 kl. 12:15 skrev Sindre Rudshaug:

En bedre formulering av spørsmålet vil være:

 

Er politisk islam/islamsk politisk doktrine en trussel mot Europeisk og vestlig levemåte?

 

For å kunne si noe meningsfyllt om dette spørsmålet bør man ha elementære kunnskaper om politisk islam. De kan man enkelt skaffe seg her: www.cspipublishing.com som lar deg kjapt lese deg opp på politisk islam her: http://www.cspipublishing.com/Self_Study_Political_Islam.htm


Kommentar #31

Erling Rimehaug

593 innlegg  622 kommentarer

Tariq Ramadan

Publisert over 11 år siden

Som et apropos til debatten her, kopierer jeg inn noe fra en sak jeg skrev i Vårt Land da Tariq Ramadan var i Norge. Hvis noen lurer på hva europeiske muslimer står for, så er han ganske representativ, og en som står høyt i kurs hos mainstream muslimer i Norge. Det har mer interesse enn all verdens amatørmessige korantolkninger fra folk som ikke selv er muslimer - de minner meg ofte om hvordan det er for kristne å lese Hedningesamfunnets framstilling av kristendom.

Her er i alle fall saken om Ramadan:

Møt det norske samfunnet som norske borgere, argumenter på norsk ut fra norske verdier. Det var formaningen Tariq Ramadan ga sine muslimske trosfeller i Norge.

Tariq Ramadan ba norske muslimer kvitte seg med offermentalitet og minoritetsfølelse og engasjere seg i det norske samfunnet.

Begge foto: Erling Rimehaug


Publisert: 28.01.2009

Noen kaller ham en muslimsk Martin Luther. Det er misvisende. Han er ikke ute etter å forandre islam, og han kommer ikke til å starte noe nytt trossamfunn. Tariq Ramadan er derimot røsten til de europeiske muslimene, de som ønsker å ha sin identitet i Europa, og ikke i Arabia.

Der er han i en nøkkelposisjon. Han er barnebarn av Hassan al Banna, grunnleggeren av det muslimske brorskapet i Egypt. Han er født og oppvokst i Sveits. Han er professor i filosofi ved Universitetet i Oxford. Han er uønsket i så vel Saudi-Arabia som i USA. Han kan med andre ord tale med troverdighet både som tradisjonell muslim og som kontroversiell modernist.

To tunger? Den entusiasmen han møtte i Det islamske forbundet i Oslo, og ikke minst blant de hijabkledte unge jentene, viser at han først og fremst er en som gir ord til en ny generasjon, til de som ønsker å finne en europeisk måte å være muslim. Han er ikke en liberal teolog, han er snarere en slags muslimsk indremisjonsmann, og det forklarer skuffelsen hos mange som hadde forventet at han skulle komme med en ny utgave av islam. Derfor beskyldes han ofte for å tale med to tunger   en versjon for menigheten og en annen for det sekulære samfunnet.

Sist helg stilte Ramadan både opp i Litteraturhuset i Oslo, hvor han ble intervjuet av Morgenbladets Frank Rossavik, og i moskeen til Det islamske forbundet i Calmeyergaten (ikke langt fra det legendariske misjonshuset). Og det er sant at han holdt to svært ulike innlegg. Men det betyr ikke at han talte med to tunger. I Litteraturhuset var han i forsvarsposisjon i forhold til kritiske spørsmål fra utenforstående. I moskeen talte han offensivt til sine egne.

Krigens hus.   Islam er en religion, ikke en kultur. Du er ikke bare en muslim. Det er din religion. Men du er nordmann, det er din kultur. Du må spørre deg selv: Hvordan kan jeg bidra positivt til dette landet? Da må du forstå dette landet. Og du har plikter som borger av dette landet, sa Ramadan til den tettpakkede moskeen.

Han la særlig vekt på at det innebærer en plikt til å å beherske norsk språk godt. Og at det innebærer å holde landets lover.

 Hvis det er lover du ikke er fornøyd med, så er Norge et land der du kan si fra om det. Du kan arbeide for å endre dem innenfor systemet, sa han.

Ramadan tok avstand fra dem som deler verden i to hus, og sier at Vesten er «Krigens hus» (dar al-harb). Han mener dette er et begrep som hører hjemme i middelalderens politiske forhold. Muslimer har det bedre i Vesten enn i mange såkalte muslimske land.

- Vi er ikke i krigens hus, og de vi bor iblant er ikke våre fiender. Hvis du tenker på alle rundt deg som vantro, blir du full av mistro, sa han.

Offermentalitet. Han ba de norske muslimene om å kvitte seg med offermentaliteten og med minoritetsfølelsen.

- 73 prosent av europeere har et negativt syn på islam. Det er ikke deres problem, det er vårt problem. Hvordan forandrer vi det? Ved å sitte i moskeen og klage? Nei, vi må ut av vår mentale og sosiale ghetto og tjene folk, sa han, og oppfordret til å engasjere seg i den offentlige skolen, gå inn i ideelle organisasjoner, fagforeninger og politiske partier.

 Og gjør det ikke som muslim eller for å tjene muslimenes interesser. Gjør din innsats som borger av Norge og for alle dine landsmenn, sa han.

Ramadan var i Norge for å promotere sin ti år gamle bok om europeisk islam, som omsider er kommet i norsk oversettelse. Det var stor interesse for boka i forsamlingen. Svært få hadde tydeligvis lest den, til tross for at den har vært tilgjengelig på engelsk i lang tid.

Skriftens ord. Ramadan prøver å trekke et skille mellom de uforanderlige islamske prinsippene og kulturelle regler og forestillinger. Han legger vekt på å være tro mot skriften   det vil si Koranen og de grunnleggende overleveringene fra profeten. Bare slik kan han ha håp om å ha gjennomslag hos de brede lag av troende.

- Jeg er en troende. Jeg reformerer ikke islam. Islam er islam. Men vi må reformere vår forståelse og vår tolkning av teksten, sa han til forsamlingen på Litteraturhuset.

Da Frank Rossavik spurte hvorfor han ikke tok avstand fra steining av utro kvinner, svarte han slik:

- Vi har en hellig tekst. Den kan du ikke bare fjerne. Du kan se bort fra teksten, og du mister 99,9 prosent av de troende. Jeg sier til muslimene: Jeg godtar teksten. Men jeg har noen spørsmål til hvordan teksten kan anvendes, sa han. Derfor har han gått inn for en stopp i all bruk av dødsstraff inntil man har fått diskutert tekstanvendelsen, i stedet for å fordømme muslimske staters praksis, forklarte han.

Kino og dans. I moskeen fikk han ikke spørsmål om det som foregår i den muslimske verden. Derimot svarte han på spørsmål som ville vært standard på bedehus i min barndom: Er dans, alkohol og kino synd? Og svarte med velkjent adiafora-argumentasjon: Slikt er verken hallal (tillatt) eller haram (synd). Det kan være det ene og det kan være det andre, avhengig av omstendighetene   med unntak av alkohol, der er Koranen klar.

Han advarte mot unødig strenghet. I utgangspunktet er alt tillatt, er hans grunnprinsipp.

 Vi må ha underholdning og glede, det er ikke galt. Vi har altfor lite kreativitet. Vår islamske kultur er altfor overfladisk, den er uinteressant. Vi tror at for å være sikker på at alt er halal, så må alt være forbudt. Eller vi har ulike regler for jenter og gutter. Men er noe synd, så er det synd for både gutter og jenter, sa han.

Ingen Luther. Slikt må norske muslimer finne ut av selv, poengterte ham.

 Vi har problemer innen våre muslimske fellesskap. For eksempel kvinnens plass og mannens rolle. Men ingen lærd vil komme fra Saudi-Arabia og løse problemene deres. Ikke engang jeg kan gjøre det. Dere må gjøre det selv, sa han, og oppfordret norske kvinner til å studere og bli muslimske lærde.

Tariq Ramadan er ingen nyskapende teolog. Han er først og fremst en praktiker, som vil gjøre det mulig for europeiske muslimer å være europeiske. Men det fører til at han, i likhet med Luther, går tilbake til grunnteksten og spør hva den har å si. Som vi vet, er det aldri godt å vite hva det kan føre til.

Kommentar #32

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

RE: Tariq Ramadan

Publisert over 11 år siden

Erling, hvis du synes Tariq Ramadan er en mann som er representativ for islam, gjerne for meg. Jeg synes mannen er meget skremmende, og document.no har mange gode artikler om denne mannen og hans ideologi. Hans Rustad var også på samme møte som deg på Litteraturhuset, og han har en noe annen fremstilling i det du kommer med i din artikkel. Han kaller kommentaren sin Con Man. Ramadan er en retoriker av rang, men Rustad avkler han.  Hvordan Ramadan ikke tåler å bli motsagt, ser vi i kommentaren Manji pierces Ramadan.

Jeg antar du mener jeg jeg faller inn under kategorien amatørmessige korantolkninger fra folk som ikke selv er muslimer, men hvordan skal det være mulig å drive med religionskritikk og dialog hvis bare de "rettroende" skal ha rett til å diskutere? At du som journalist kommer med slike beskrivelser overrasker meg. Det er mange på Verdidebatt som har stor kunnskap om islam, selv om de ikke selv er muslimer.

Den siste tiden på Verdidebatt har vi riktignok fått Uwaysi Bin Kareem som en slags representant for islam, men jeg er ikke sikker på hvor representativ han er fordi han ikke aksepterer ahadith. Fremdeles har jeg ikke fått noe troverdig svar på spørsmålet om mainstream islams forhold til Medina-surene.

Kommentar #33

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Olav Elgvin

Publisert over 11 år siden

Takk for invitasjonen. Jeg stikker innom!

Kommentar #34

Erling Rimehaug

593 innlegg  622 kommentarer

RE: RE: Tariq Ramadan

Publisert over 11 år siden

Nei, da Kristian, jeg tenkte ikke på deg. Jeg mener ikke at bare muslimer har rett til å debattere islam, men spør bare om det ikke er et poeng å lytte til hva de selv sier.

Hva jeg mener om Ramadan, er ikke særlig interessant. Jeg er ikke muslim, og er selvsagt uenig med ham i mye. Men han har en høy stjerne hos konservative muslimer i Norge og Europa. Og da kan det jo være interessant å høre hva han har å si. Siden det stadig hevdes at han taler med to tunger, en blant troende og en blant "vantro", gikk jeg altså i moskéen for å høre hva han sa der. Jeg tenkte det var opplysende også i denne debatten. 

26.01.10 kl. 22:59 skrev Kristian Kahrs:

Erling, hvis du synes Tariq Ramadan er en mann som er representativ for islam, gjerne for meg. Jeg synes mannen er meget skremmende, og document.no har mange gode artikler om denne mannen og hans ideologi. Jeg antar du mener jeg jeg faller inn under kategorien amatørmessige korantolkninger fra folk som ikke selv er muslimer, men hvordan skal det være mulig å drive med religionskritikk og dialog hvis bare de "rettroende" skal ha rett til å diskutere? At du som journalist kommer med slike beskrivelser overrasker meg. r.

Kommentar #35

Erling Rimehaug

593 innlegg  622 kommentarer

Tariq Ramadan

Publisert over 11 år siden

Her er direkte utskrift av hva Ramadan sa på Litteraturhuset:

http://morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090206/OAKTUELT/101523179

Kommentar #36

Sverre A. Høstmark

0 innlegg  11 kommentarer

Neida Rimehaug - det er ikke uinteressant

Publisert over 11 år siden

Jeg har bare ventet på det - at du skulle komme med Tariq Ramadan.

Først legger du ham frem som "representativ" for for europeiske muslimer - og når det lugger litt i debatten sier du at det er uniteressant hva du mener - siden du ikke er muslim.

Som sentral aktør i Vårt Land kan du ikke gli vekk på denne måten. Slik jeg oppfatter deg er du sikkert "velmenende, snill og god" - men i din posisjon kreves det også kunnskaper og dømmekraft.

Du leker med svært mørke krefter når du henviser til Ramadan og dermed indirekte til Muslims brorskap. Samtidig synes du politikk og Islam har lite med hverandre å gjøre!

Dette henger jo ikke sammen. Du støtter deg kanskje på Jonas Gahr Støre - men la det være sagt - den mannen har en skummelt naiv og elitistisk tilnærming til de utfordringer vi står overfor.

Det bør interessere deg  - som er journalist - at Gahr Støre var villig til å selge ytringsfriheten basert på hensiktsmessighetsvurderinger - og at han satte likhetstegn mellom islamister og Vebjørn Selbekk ("ekstremister på begge sider").

Som sagt på Document.no: VL befinner seg nå LYSÅR unna de idealer som Ronald Fangen sto for. Han evnet faktisk å diagnostisere og reagere på  en totalitær bevegelse i vekst.

Kommentar #37

Erik Parmer

0 innlegg  1 kommentarer

Islam - en trussel

Publisert over 11 år siden

I Pakistan er en kristen butikkeier helt nylig dømt til livsvarig fengsel fordi han ifølge en nabo skal ha brent sider fra en koran. Han ble først banket opp av en mobb før han ble overlevert til politiet. Dette fremgår av bladet "Åpne dører":

"En 22 år gammel kristen butikkeier er nylig dømt til livsvarig fengsel for å ha ’vanhelliget Koranen’ etter beskyldninger fra en konkurrerende butikkeier. Den unge butikkeieren ble tidligere i januar dømt til livsvarig fengsel og bøtelagt for mer enn US$ 1 000 etter en tvilsom dom på grunnlag av en anklage om å ha vanhelliget Koranen, ifølge Pakistan’s National Commission for Justice and Peace (NCJP).  "

Dette er et konkret eksempel på en sterk og svært foruroligende forfølgelse av kristne fra myndighetene i et muslimsk land som mange innvandrere kommer fra. Vi har grunn til å forvente at muslimer tar klart og tydelig oppgjør med slik islamsk praksis. Det er ellers berettiget frykt for at dette også gjelder som grunnholdning hos dem som kommer hit.

Kommentar #38

Leif Brandt

2 innlegg  1 kommentarer

Islam en trusel?

Publisert over 11 år siden

Jeg sier et ubetinget ja. Hatet til de kristne startet med Ismail og er forsterket idag. Ønsker vi Islam og det den står for?  Jeg ønsker det ikke.

Leif Brandt

Kommentar #39

Sverre A. Høstmark

0 innlegg  11 kommentarer

Rimehaug: Er du der?

Publisert over 11 år siden

Det er vel ikke urimelig at du klargjør din posisjon i denne debatten littt mer?

Hva er det som er så bra med Tariq Ramadan?

Hva tenker du om Muslimsk Brorskap

Hvorledes mener du det er greit å skille den religiøse og den geopolitiske komponenten i Islam fra hverandre?

Hva skal til før du kaller en ideologi for  hhv imperialistisk, totalitær eller et regime for et tyrrani eller evt. beint fram ondt?

Kommentar #40

Mahammad Rah

0 innlegg  2 kommentarer

Hva er den sanne Islamen?????

Publisert over 11 år siden

Jeg kan ikke være veldig enig i dette, selv om jeg er enig i noen punkter. Kultur er menneskelig aktivitet som omfatter alt fra politikk, til religion. Islam er blitt til for 1423 år siden i et bedwinsk stammeområde i dagens saudi arabia. Islam blander seg så godt i det individuelle sfæren som det samfunssmessige.

Skal en forstå islam, så må en studere islam som en historisk og kulturellt prosess. Da koranen ble samlet i en bok, ble det ikke tatt hensyn til hvordan versene ble representert av grunnleggeren Mohammad. Noe som gjør det vanskelig å forstå islams budskap ved bare å lese koranen. Man må kjenne til historien bak de forskjellige versene, og forstå når, hvor, og hvorfor sa Mohammad dette. Fordi Koranene ble ikke presentert på en dag. Den ble til som følge av det som skjedde i datidens samfunn. Alt fra tvister, kriger, fred, ekteskep, straffelover etc. Det varte i ca 23 år til Mohammads død i en alder på 63 år.

(Ayat al makiie) De mekkiske versene

Disse er verser i Koranen som ble åpenbart Mohammad før han vandret til madina i løpet av ca 13 år. Ingen av disse versene oppfordrer til bruk av noe som helst fysisk reaksjon mot hans motstandere. Her kan man blat annet lese (ditt religion for deg selv om mitt religion for meg) (Du mohammad du er bare et budbringer.....) etc. Her presenteres religionen som noe mellom "Allah" og de enkelte menneskene. Dette er ikke noe rart. Hvorfor valgte han et slikt strategi? Jo fordi han var underlegen både økonomisk og hadde veldig få tilhengere. Disse versene blir ofte brukt når muslimer presenterer islam for ikke muslimer, hvor muslimene selv er underlegen. Eller av liberale muslimer som er humanistisk innstilt.

(Ayat al madinie) De medinske versene

 Disse er verser i koranen som ble presentert av Mohammad da han sammen med sine meningsfeller flyktet fra mekka til Medina. Det første året forstatte han og presenterte islam som han gjorde i Mekka (det er ingen tvang i reiligion). Men da han fikk politisk og økonomisk makt, fulgte det med de mer krigerske versene. Han tok et helt annet stantpunkt til jødene, kristne, og andre religioner i området, enn det han gjorde i begynnelsen. (særskatt av kristne og jøder er et av de forholdreglene han etterhver tok mot dem) 

Islam har dratt med seg kulturer og fortellinger fra andre religioner og folkeslag fra gammelt av. Som for eksempel Jødisk (omkjæring, pisking, steining og fortellinger om adam og eva, om mosess etc), kristne (fortellinger om jesus og Mariam. etc), og ikke mist datidens tradisjoner om (Haj, faste, bønn, medgiftavgift til kvinner som ble gift) no som var vanlige ritualer før islamsk tid.  Disse gjorde han med litt forandring.

Så mitt svar etter dette lange presentasjonen av islam er.

Den liberale kreftene i Islam som tar utgangspunkt i de makkiske versene i koranen og etterlever de, er ikke en trussel. Min far er en av dem

Den versonen av islam som tar utgangspunkt i det mandiske versene i koranen og prøver å påtvinge det inni andre mennesker, er ikke bare en trussel mot norsk verdi. Men mot hele menneskeheten og grunnleggende menneskerettigheter.

Til slutte vil jeg spørre deg Ilham Hassan om hva sharialoven mener om:

  frafalne muslimer, og homofile. Hva betyr det iforhold til begrepet terorisme??Hva sier Sharialoven og koranen om muslimske jenter som gifter seg med ikke muslimer?? Er dette ikke en form for rasisme. Er dette ikke elementer i islam som oppfordrer til tvangsekteksap, hvis familien er religøse???Omkjæring av gutter er en plikt i Islam, uten at det står i Koranen. Men når det gjelder jentene så er de 4 religiøse retningene i sunni islam litt uenige. Shafii retningen  sier at det er en plikt, mens noen av de andre sier at det er en "sunna". altså noe bra å gjøre. Oppfordrer ikke slike til at religiøse foreldre tar og omkjærer sine barn???(veldig,veldig få av de 2 milliarder muslimer).   og disse er ofte de som ikke anser seg selv som muslimer, eller så har de en sekulær og liberalt tolkning av islam. Altså de som tar ugangspunkt i ayat al mekkia. Men er et fenomen blant de fundamentalistiske og mer religiøse kreftene i Islam. Og det er akkurat disse som er en trussel mot menneskeheten.

Jeg er enig med deg at vi bør ha mye fokus på de fundamentaliske og ekstremistiske sidene. Men vi må ikke glemme hvor disse meningene stammer fra. og hva er det som oppfordrer til slik. Jeg skal love deg en ting. Så lenge vi muslimer ikke klarer å reformere religionen og dens innhold, så vil vi ha disse problemene å bryte med.

Ganske snever problemstilling. Når man stiller spørsmålet er islam en trussel mot norsk kultur vil mange svare (desverre)bekreftende. Det har noe med hva mange assosierer med islam; terrorisme,tvangsekteskap,kjønnslemlestelse osv. Dette er ting som ikke har noe med islam å gjøre, men som mange mange raskt kobler raskt til islam. Enkelte muslimer(veldig,veldig få av de 2 milliarder muslimer)har sørget for dette, men vestlige medier har i stor grad vært med på å befeste dette inntrykket hos ikke-muslimer. F.eks behandles terrorisme som et islamsk fenomen.

Hvis man derimot spør om f.eks ekstremisme er en trussel mot norsk kultur inviterer man til en fruktbbar debatt der konklusjonen ikke er gitt på forhånd. Kunne VL  ha arrangert en debatt med temaet" "Er jødedommen en trussel mot norsk kultur?", eller ville det bli ansett som antisemittisk?har sørget for dette, men vestlige medier har i stor grad vært med på å befeste dette inntrykket hos ikke-muslimer. F.eks behandles terrorisme som et islamsk fenomen.

Hvis man derimot spør om f.eks ekstremisme er en trussel mot norsk kultur inviterer man til en fruktbbar debatt der konklusjonen ikke er gitt på forhånd. Kunne VL  ha arrangert en debatt med temaet" "Er jødedommen en trussel mot norsk kultur?", eller ville det bli ansett som antisemittisk?

Kommentar #41

Ingrid E. Fagervik

16 innlegg  218 kommentarer

Nå kan dere se hele debatten:

Publisert over 11 år siden

Ville bare gjøre dere oppmerksomme på at opptaket av torsdagens islamdebatt nå ligger ute på verdidebatt.no på denne siden.

Kommentar #42

Sverre A. Høstmark

0 innlegg  11 kommentarer

Javel Rimehaug

Publisert over 11 år siden

Nå har vel du også hørt Tariq Ramadan på CNN (Christiane Amanpour, 21:00, 03.02.2010)  Ser du ikke hvilken dobbeltagent dette er? La Chamberlain's etterfølgere hvitvaske denne mannen- hvorfor skal du?

Dette diskrediterer KrF, VL og deg selv- så lenge du dukker.

Vil du svare - eller skal det utestå til aksjonærenes årsmøte? Kommer du?

Kommentar #43

Erling Rimehaug

593 innlegg  622 kommentarer

RE: Javel Rimehaug

Publisert over 11 år siden

Jeg har ikke noe grunnlag for verken å hvitvaske eller svartmale Ramadan. Det jeg har sagt er at han er en konservativ muslim som mange europeiske og norske muslimer lytter til. Så la oss høre hva han har å si, fordi det trolig er representativt for hva mange konservative muslimer i Norge mener. Vi behøver jo ikke være enige i alt av den grunn.

Hvis du mener det er så diskrediterende at det er en generalforsamlingssak, så er du velkommen til å ta det opp. Jeg tror ikke vi kommer lenger i dette forumet.

05.02.10 kl. 01:17 skrev Sverre A. Høstmark:

Nå har vel du også hørt Tariq Ramadan på CNN (Christiane Amanpour, 21:00, 03.02.2010)  Ser du ikke hvilken dobbeltagent dette er? La Chamberlain's etterfølgere hvitvaske denne mannen- hvorfor skal du?

Dette diskrediterer KrF, VL og deg selv- så lenge du dukker.

Vil du svare - eller skal det utestå til aksjonærenes årsmøte? Kommer du?

Kommentar #44

Sverre A. Høstmark

0 innlegg  11 kommentarer

nei, vi kommer ikke lenger

Publisert rundt 11 år siden

Det har du helt rett i Rimehaug!

Men du kan jo gjerne jobbe litt med det spm. jeg stiller fra salen ca 85 min ute i debatten. Her synes jeg debattlederne gjorde en dårlig jobb med et brukbart spørsmål  (litt stotrende fremført, men klart innhold) - i det hele panelet glei unna etter at Amal komme med et goddagmann hostesaft -svar.

Svaret på en vellykket integrering av muslimer ligger i hvilken politikk som føres, ikke hvilken religiøs "dialog" man hygger seg med.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere