Terje Askan

53

Ekstrem begivenhet i Oslo

Det hender faktisk en gang i blant at man blir i godt humør under lesningen av en leder. Et slikt møte med en tekst og et synspunkt skjedde for egen del mandag 17. desember 2012. Foranledningen var Aftenpostens kritiske offensiv.

Publisert: 18. des 2012

- Den gjaldt fremstillingen av ekstremismen, i dette tilfelle demonstrasjonene som ble avholdt i Oslo sist lørdag. - Uforbeholden honnør til Aftenposten for en treffsikker observasjon og et streif av frimodighet midt inne i et tilstivnet forsvar av ekstremistutfoldelsen i våre medier.

I dette tilfelle var det den norske ekstremistbevegelsen som holdt sin utlyste demonstrasjon i Oslo 15.12.2012. Et solid politioppbud stanset motdemonstrantenes intensjon om å angripe de 40 ekstremistene under marsjen.

Først litt om bakgrunnen for diskusjonen om medienes rolle. Den kan ha betydning for ekstremismens utbredelse over tid.

Ut fra kronikker og debattinnlegg er det  skapt et bilde av to motsatte reaksjoner på medienes til dels langvarige og brede eksponering av ekstremisten og ekstremismen: Applaus og avstand. Mediene har for sin del vært samstemte i sin tilslutning til førstnevnte. Omtalemengden skulle være et uttrykk for ansvarlighet.

Utfordringen som hele tiden har ligget der, dreier seg om effekten av omtalen. Den effekt nøytral omtale koblet med en kampanjeaktig mønstring av tekst og bilder av ekstremismen, kan gi. I praksis: Det livsfarlige rekrutteringspotensiale som kan bli inspirert av medienes fascinasjon og billedbruk.

I bakgrunnen finner vi spesialistene, forskerne med terror som interessefelt. Under breivikrettssaken ble det glimtvis åpnet i mediene for deres markante skepsis.

Så tilbake til Aftenpostens lederutspill mandag, rettet mot sine egne. Tonen er uvant, oppmerksomhets-strategien fravikes, alt er ikke greit lenger. Noe kan det faktisk stilles spørsmål ved, slik som NRKs geskjeftige forhåndsomtale av ekstremistdemonstrasjonene. Med Aftenpostens egne ord: " - vi sitter igjen med et inntrykk av at noen medier aktivt bidro til å gjøre dette (demonstrasjonen) mye større og mer betydningsfullt enn det var grunnlag for."  

Og avslutningsvis får vi en forsiktig ny presisering: "Det er verdt å tenke gjennom om vi i mediene ved forhåndsomtale og konfliktfokus bidrar til å gjøre noen av ekstremgruppene mer betydningsfulle enn de i realiteten viser seg å være."

Det høres nesten ut som ekstremister ønsker å være betydningsfulle.

Terje G. Askan

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere