Gunnar Opheim

142

Nikolaittenes lære.

Publisert: 15. des 2012  /  1341 visninger.

Åp 2:6 
Men du har dette: Du hater nikolaittenes gjerninger, som jeg og hater. 
Åp 2:15 
Slik har også du noen som på samme vis holder fast ved nikolaittenes lære.
 


Så hvem er disse som Jesus Kristus hater? Han profeterer datidens fremtids Pergamum men også dagens Baal tilbedere på den andre siden, dem er også godt avdekket i skriften. Efesus var troende med disse kvaliteter Jesus æret: 

Åp 2:2-3 
Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvet dem som kaller seg selv apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. 
Du har tålmodighet, du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du er ikke gått trett.
 


Nikolaittene gjør i alle fall ikke gjerninger, arbeid og eier ikke utholdenhet i Kristi sannheter. De aksepterer også ondt/ lovbrudd og de holder ikke apostlenes tro fordi de er falske apostler. De er altså troende og religiøse. 

Jesus spør disse religiøse som tilsynelatende tilber Ham slik: 

Luk 6:46 
Men hvorfor kaller dere meg: Herre, Herre! - og gjør ikke det jeg sier?
 

Judas, Jesu bror skriver slik om disse falske: 

Jud:4 
For noen mennesker har sneket seg inn - noen som denne dom allerede for lenge siden er oppskrevet for: De er ugudelige, de forvender vår Guds nåde til skamløshet, og de fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus.
 


De snur Nåden til skamløshet, altså de synder og skammer seg ikke. De opptrer som om de var uten Gud i hjertet og opphøyer nettopp dette liv. 
Efesus var før Pergamum i kirkehistorien og Efesus/ nikolaittene innførte ”vi er ikke under lov men nåde” og Pergamum etterpå endret Guds ti bud med verdslig økumeniske velsignelser. 
Etter hvert førte disse tilstander til at Daniel 7:25 ble oppfylt. 

Nåden var jo også like aktuell på GTs tid som NTs tid: 

Tit 2:11 
For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker. 

2M 34:6 
Herren gikk forbi hans ansikt og ropte: Herren Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på nåde og sannhet. 

2M 25:21 
Så skal du sette nådestolen oppå arken. Og i arken skal du legge vitnesbyrdet som jeg vil gi deg. 

1M 6:8 
Men Noah fant nåde for Herrens øyne.
 

Lot også. 

2M 33:12-13 
Og Moses sa til Herren: Se, du sier til meg: Før dette folket opp! Men du har ikke latt meg vite hvem du vil sende med meg, enda du selv har sagt: Jeg kjenner deg ved navn, og du har funnet nåde for mine øyne. 
Dersom jeg nå har funnet nåde for dine øyne, så la meg se din vei, så jeg kan kjenne deg og finne nåde for dine øyne. Og kom i hu at dette folket er ditt folk! 

2M 33:16-17 
Hvordan kan jeg da vite at jeg har funnet nåde for dine øyne, jeg og ditt folk, hvis ikke du går med oss, slik at jeg og ditt folk blir æret framfor alle folkeslag på jorden? 
Da sa Herren til Moses: Også det du nå ber om, vil jeg gjøre. For du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn. 

2M 33:19 
Og han sa: Jeg vil la all min godhet gå forbi ditt åsyn, og jeg vil rope ut Herrens navn for ditt åsyn. For jeg vil være nådig mot den som jeg er nådig mot, og miskunne meg over den som jeg miskunner meg over. 

Sal 77:8 
Vil Herren forkaste i all evighet? Vil han aldri mer vise sin nåde? 

Jon 4:2 
Han bad til Herren og sa: Å Herre! Var det ikke det jeg sa da jeg ennå var i mitt hjemland! Derfor flyktet jeg til Tarsis så fort jeg kunne. For jeg visste at du er en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på miskunn, så du angrer det onde. 

Sak 4:7 
Hvem er du, du store fjell som reiser deg foran Serubabel? Bli til en slette! Han skal føre toppsteinen fram under høye rop: Nåde, nåde være med den! 

Rom 4:6 
Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger:
 

Så nåden var veien også før korset og hebreerbrevet vitner om menn som vandret i tro: Abel, Enok, Noah, Abraham, etc.. 

Tro etablerer loven i oss: 

Rom 3:31 
Opphever vi så loven ved troen? Langt derifra! Vi stadfester loven.
 

Og synd er forbudt eller umulig under nåden: 

Rom 6:14-15 
For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. 
Hva så? Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden? Langt derifra!
 


Det å holde Guds lov av hjertet er en følge av frelsen, det kan vi lese om i Salmene 1:2 og Jes. 58:13. Jesus sier det jo rett ut at hvis man er frelst så holder man loven og skriften forteller at det er av glede en isåfall gjør det og det er av nåde. 
Nikolaittene gjør det motsatte av det over men sier og tror at de er veien. 


Hva tror du om dette og hvordan skal man opptre når man møter slike mennesker som er ført bak lyset?

Nicolaittenes lære er de som tror på nåde uten gjerninger.

De tror altså at nåden er uten virksom tro til å være loven lydig. 

2Joh:4-7 
Jeg har gledet meg meget fordi jeg har funnet noen av dine barn som vandrer i sannhet, etter det bud vi har fra Faderen. 
Og nå ber jeg deg, frue, ikke som om jeg skrev et nytt bud til deg, men det er det vi har hatt fra begynnelsen: at vi skal elske hverandre. 
Og dette er kjærligheten at vi vandrer etter hans bud. Dette er budet, slik som dere hørte det fra begynnelsen, at dere skal vandre etter det. 
For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød. Dette er forføreren og Antikrist.
 

Det å elske hverandre er jo nesten like stort som budet Å elske Gud men å elske sin neste er mulig fordi man elsker Gud av hele hjertet og sinnet. 

5M 6:5 
Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. 

Matt 22:37-40 
Han sa til ham: 
Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. 

Dette er det største og første bud. 

Men et annet er like stort: 
Du skal elske din neste som deg selv. 


På disse to bud hviler hele loven og profetene.
 

Derfor som Åpenbaringen sier så vil man aldri forstå profetiene, ei heller være profet uten å elske Gud slik at man holder loven av hele hjertet og hele sinnet. 


Nikolaittene arbeider ikke for og holder ikke ut Jesu sanne lære, Jesus byr de imot. De sier loven ikke er nødvendig å holde for man er ikke under den lengre. Nikolas i Ap. gjerninger vendte seg til denne lære og er vel muligens opphavsmannen. 
De liker å ferdes lovløse og de sier de tror men taler Jesu ord imot, de er løgnere fordi de sier Guds ord imot selv om de vet at det er galt. 

The Nicolaitanes were a group of professed Christians who believed in a community of wives. 
When “Thou shall not commit adultery” was quoted, their favorite reply was “We are not under law, but under grace.” 

They claimed they were free from the law and that the Ten Commandments are not binding on Christians. 

“The Nicolaitanes were persons who excused certain forms of impurity, and made the grace God a cloak for lasciviousness. I believe the heresy was known in latter days as Antinomianism, which declares that grace is sufficient, and that life is of little moment.” 
G. Campbell Morgan “The Letters of Our Lord.” p. 23
 “The Nicolaitanes were the Antinomians of the Asiatic Church. 
The life and conduct were little thought of and the faith professed was everything.” 
“The existence of a sect called Nicolaitanes in the second century is attested by Irenaeus, Tertullian and Clement of Alexander.” 

The Commentary for Schools, Edited by C. J. Ellicott, DD.
 

“Their doctrines and lives were equally corrupt. They allowed the most abominable lewdness and adulteries, as well as sacrificing to idols; all of which they placed among things indifferent and pleaded for as branches of Christian liberty.” 

John Wesley, Explanatory Notes Upon the New Testament on Revelation 2:6
 

Nicolaitanes taught and practiced “Ritualism without spirituality, knowledge without practice. Justification by faith without holiness.” 

Dr. Angus, Bible Handbook.”
 


Alexander Bower, the historian, states that this argument was used at the Council of Nicaea, (AD 787) as follows: 

“They closed the session with an appeal of Anathema against all in general who did not salute, honor, worship, and adore the holy and venerable images, and against the Emperor Leo in particular, his son Copronyus, and the impious assembly of Judaizing bishops convened by the latter for the destruction of images, and the exaltation of the kingdom of Satan. 

The fifth session, held on the 4th of Oct., was opened by Tarasius with a declamation, or rather invective, wherein the Iconoclasts were compared to the Jews, Samaritans, Pagans, Mohammedans, Manicheans, etc. 
When he had done, they were declared by the whole assembly worse than Jews, Samaritans, or Mohammedans, because they destroyed images ignorantly, being strangers to Christianity.” 

“When the second commandment was alleged and other passages out of the Scriptures forbidding the worship of images, they were angry that words spoken so long ago to the Jews should be applied to Christians, as if the precepts of the Ten Commandments were not binding with respect to the Christians, and our Savior had come to destroy the law, and not to fulfil it!” 

Again, in a note on this Mr. Bower says: 
“But by God himself, replied the emperor, we are expressly forbidden to make any graven images, to bow down to them-, or to worship them. The Jews were forbidden, answered Theodore; 
but the law given to them is not binding with respect to us Christians, else why should we not be circumcised as well as the Jews?” 

Facts For The Times, G. I. Butler, page 25 extract from History of the Popes, Volume 2, pages 157, 158, 159. 


“The doctrine is now largely taught that the gospel of Christ has made the law of God of no effect; that by “believing” we are released from the necessity of being doers of the Word. But this is the doctrine of the Nicolaitanes, which Christ so unsparingly condemned.” 

Ellen G. White in “Signs of the Times,” February 25, 1897.
 


Det læren handler om er at vi ikke er straffbare lengre fordi Jesus har tatt straffen og loven bort på korset så om vi synder så spiller det ikke noen rolle, vi er lovløse men tror.., rett og slett. Det er Nikolaittenes lære. I tillegg nevner jeg at DRKK har tatt for seg å endre Guds bud (Daniel 7:25) og med det gjort frelsen på samme måte tilgjengelig i synd, lov og straff er borte. 

Derfor, er det en fare for at du kan være en nikolaitt?

Kommentar #1

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Hei, ble glad da jeg så denne overskriften i dag, og ikke tilfeldig tror jeg.

Fra og med i går kveld/natt har jeg undret meg over hva dette er. Jeg fikk tilfeldigvis gjennom en kommentar her på VD høre litt om dette, men forsto ikke hva det egentlig betyr. Slo litt opp i oppslagsboken og fattet interesse for å lære mere om det, dessverre strakk ikke tiden til så jeg fikk satt meg ordentelig inn i dette. Men, jeg tenkte dette må jeg få vite mere om ved en passende anledning. Jeg mener vi må se på ALT som står i hele Bibelen. Og jeg tror vi trenger gode retningslinjer for vår tid, ja all tid som har vært, er og kommer. Om retningslinjene er innstiftet av Gud er det ikke lovisk, jeg kan ikke se det, heller nærmere en guide til å forstå Guddommelig tro, og jeg legger merke til at Paulus stadig bruker uttrykket -slett ikke- for å markere hva han egentlig sier. Det loviske ligger vel heller i å markere gjøre noe i egenkraft, slik jeg ser det kommer vi da ut av Herrens Vilje, og det er lett og gå seg bort, kan hende å være Ordet lydig er tilpasset den menneskelig kropp, tanke og natur, og av frukten skal vi høste i sin tid.

Pottemakeren formet leirkaret, det er fantastisk.

Kommentar #2

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden

”Du har prøvd dei som kallar seg apostlar, men ikkje er det, og du har funne at dei er løgnarar”

Efesosmenigheten høyrer til området ”Asia” .

”Johannes helsar dei sju forsamlingane i Asia”. Åp 1

Dei fekk ros for å ha avslørt desse falske apostlene som reiste rundt. Dei var løgnarar som førte folket vekk frå Guds forordningar.

Paulus kom på kant med Efesosmenigheten og vart rasende på dei.

Var det berre med eit reint menneskeleg håp eg kjempa mot villdyr i Efesos, kva godt hadde det tent til for meg? ”

”Du veit at ALLE I ASIA har vendt seg frå meg, og mellom dei er Fygelos og Hermogenes ”2 Tim 1,15

Paulus kom med Bileams læra som sa at Guds lover ikkje gjeld lenger. Han gav dei lov å td eta avgudsoffer .

..”til Bileams lære, han som lærte Balak å setja ei felle for Israelsfolket, så dei åt avgudsoffer og dreiv hor. Så har du òg nokre hos deg av same slaget, dei som held seg til det nikolaittane lærer.”

”hatar gjerningane til nikolaittane, slik eg sjølv gjer”.

Bileams lære eller nikolaittane si lære er i hovedsak det same.

..”” i Pergamon:
Dette seier han som har det kvasse, tvieggja sverdet:13 Eg veit kvar du bur, der Satan har trona si…”

I Pergamon har Satan si trone.

Kva var i Pergamon?

http://www.formerthings.com/throneofsatan.htm

Der hadde ZEUS si trone og når ein studerer desse tinga grundig ser me at Paulus (Apollonius av Tyana ) tilber Zeus.

Orda i Apgj 17,28  er via til Zeus og ikkje til Yeshua, slik mange trur.

”Det gjorde han for at dei skulle søkja Gud, om det kunne lukkast for dei å leita seg fram til han og finna han. Han er då ikkje langt borte frå ein einaste ein av oss.28For i han er det vi lever og rører oss og er til, som òg nokre av dykkar eigne diktarar har sagt: ‘For vi er hans slekt.”

”They fashioned a tomb for you, holy and high one,
Cretans, always liars, evil beasts, idle bellies.
But you are not dead: you lives and abides forever,
For in you we live and move and have our being.” 

http://en.wikipedia.org/wiki/Epimenides

Så har ein kvinna Jesabel som står for det same som Bileams lære eller nikolaittane si lære.

”Du toler denne kvinna Jesabel, ho som kallar seg profet, men som med læra si lokkar tenarane mine til å driva hor og eta avgudsoffer. 21 Eg har gjeve henne tid til å venda om, men ho vil ikkje venda om frå sitt horeri.22 Sjå, no kastar eg henne på sjukeseng, og dei som gjer ekteskapsbrot med henne, kastar eg ut i stor naud om dei ikkje vender om frå gjerningane hennar,”..

Jesabel tilba Baal .

http://www.youtube.com/watch?v=s7cYa-S-tak

Ho lykkast nesten fullstendig i å føra Israel vill.

Berre Elias og 7000 andre personar hadde ikkje bøygd kne for Baal (LORD).

Jesabel stod Elias etter livet ,og han måtte rømma.

Det er mange bilete i dette . Det viser avslutninga på desse 6000 åra då Gud grip inn.

Nokre få personar har ikkje bøygd seg for denne kvinna som er same kvinna som du les om i Åp 17 -18.

Ho går under navnet ”Babylon den store ”.

Ho har servert alle styggedomane sine til verdas nasjonar .

"Kvinna var kledd i purpur og skarlak og glitra av gull og edelsteinar og perler. I handa hadde ho eit gullbeger fullt med motbydelege ting og all ureinskapen frå horeriet sitt.5På panna hennar stod det skrive eit namn med løynd meining: «Babylon den store, mor til horene og til alt som er motbydeleg på jorda."

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/america_babylon.htm

På same måten som Elias heldt tilbake regnet i Israel i 3,5 år er det eit bilete på endetida , desse 3,5 åra då Antikrist styrer.

”Sju gonger sa Elia: «Gå opp att!» Sjuande gongen sa guten: «Eg ser ei lita sky, ikkje større enn ei menneskehand, stiga opp av havet.» Då sa Elia: «Gå og sei til Ahab at han må spenna føre og fara heim, så ikkje regnet skal hefta han!»45I mellomtida mørkna himmelen til med skyer og vind, og det kom stridregn. ”

Mange er ikke klar over at dei har falle innanfor Baals lære.

Jesabel var veldig religiøs på SIN måte. Det var ikkje Guds religion ho formidla , men Baal (LORD) sin.

Enkelt sagt er det denne religionen me ser med Paulus.

Den har brote fullstendig med ”lova og profetene”.

I ÅP 2 og 3 vert den kalla "Satans synagoge". Dei trur eller påstår dei er jødar utan å vera det.

Den har innført erstatningsteologien og praktiserer ein forvridd praksis av Guds instruksjoner.

Jesabel står for det same som kvinna Astarte eller ”Easter” gjorde.

Her ser du ho.

http://neosoulcafe.com/wp-content/uploads/2011/08/Statue-of-Liberty.jpg

Kommentar #3

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.

ble glad da jeg så denne overskriften i dag, og ikke tilfeldig tror jeg.

Du elsker Sannheten du.

Hadde du ikke elsket den hadde ditt hjerte ikke likt åpenbaringen. :-)

Kommentar #4

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Så hvem er disse som Jesus Kristus hater?

Nikolaittene var en gnostisk sekt som var kjent for bl.a. å forfekte følgende to ubibelske hovedteser. 1) at evangeliet kansellerer Guds lov og 2) at teologisk innsikt kun tilhører en åndelig elite slik at "fotfolket" skulle følge og lyde sine åndelige ledere (de opplyste).

Nikolaitt(ene) er et sammensatt ord og kommer fra; NIKAO som betyr å overvinne eller å herske over, ogLAOS som betyr leg eller underdanig. Hele ideen med åndelige ledere kontra åndelige legfolk har sin rot i denne sekten Johannes i åpenbaringen 2,6 ber oss holde oss borte og ta avstand fra.

Kommentar #5

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

to ubibelske hovedteser. 1) at evangeliet kansellerer Guds lov og 2) at teologisk innsikt kun tilhører en åndelig elite slik at "fotfolket" skulle følge og lyde sine åndelige ledere (de opplyste).

Nikolaitt(ene) er et sammensatt ord og kommer fra; NIKAO som betyr å overvinne eller å herske over, ogLAOS som betyr leg eller underdanig. Hele ideen med åndelige ledere kontra åndelige legfolk har sin rot i denne sekten Johannes i åpenbaringen 2,6 ber oss holde oss borte og ta avstand fra.

Det er desverre mengder/ storpart av dette her på VD og i resten av verden.

Kommentar #6

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Det er desverre mengder/ storpart av dette her på VD og i resten av verden.

Ja, du har så rett Leif. Selv om bevisene står hamret med store bokstaver i fjell så skal det fornektes for en hver pris...

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere