Jan Bording

57

Hva skal vi med disse filosofene?

Filosofene har diskutert livets store gåter i tre tusen år og enda har de ikke funnet ett eneste svar. Eller rettere sagt, de finner stadig nye svar, hvilket er det samme. Så hva skal vi med dem?

Publisert: 8. des 2012

Jeg snakker ikke om de sju milliarder filosofer som bor på denne kloden. De har et reelt prosjekt. De skal orientere seg i verden og stake ut en kurs for seg selv. De må konkludere: slik tror jeg verden er – da må jeg leve sånn. De kunne trenge litt hjelp. Det hadde jo vært fint om alle disse som har filosofi som yrke kunne tenkt ferdig for oss og gitt oss noen svar, men alt vi får er nye spørsmål, nye sære perspektiver på verden. Hvis man da i det hele tatt forstår hva de sier.

De fleste yrkesgrupper har sin fagterminologi, men filosofene har gjort det til en kunstart. Selv ord man trodde man kjente har de funnet ut nye spesielle meninger til. Jo flinkere filosof, jo vanskeligere å forstå. Stiller man dem et spørsmål får man vite hva en masse filosofer har sagt og ment – hvis man da forstår hva de sier - men man får jo aldri svar på spørsmålet man stilte.

Likevel – det hadde jo vært fint å få et skråblikk på verden av og til. Noe jordnært, noe som setter vår tid på plass. Nyttårsaften for eksempel eller første dag. Etter at kongen og statsministeren har presentert sitt syn på rikets tilstand, hva med en filosof, eller to, eller fire.Som et korrektur.

Det måtte være noen som hver for seg representerte en gruppe på minst ti filosofer som faktisk var blitt enige om noe, og det måtte presenteres av en som ikke hadde glemt sitt morsmål. Oppgaven skulle være å si hvor landet vårt er på vei, hva kulturen er blitt til, hva som egentlig skjer. Og det tror jeg man trenger minst fire perspektiver på. Fire kongelige norske hoff-filosofer.

Kongens og statsministerens tale hopper jeg gjerne over, men disse filosofene ville jeg lyttet på - i full konsentrasjon – alle fire. Og etterpå skulle jeg være dundrende uenige med alle.

Kommentar #51

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Utvikling.

Publisert nesten 9 år siden
Svein Skjei. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke filosofien som verktøy som ikke strekker til.

Det er korrekt som du sier at vi er linken mellom dyret (vår animale kropp) og overmennesket (den vi potensielt er), den vi er på vi til å bli, neste fase på den evolverende stigen.

Et "over-menneske" er hele menneskeheten som en enhetlig "kropp", alle sammenkoblet der alle har tilgang til all info og all kunnskap, en kunnskap som langt overstiger summen av den alle hver for seg har -kalles bla Skaperen el det forslitte begrepet Gud.

Som link har vi lenge vært tilfreds med eksistensen i denne verden/ tilstanden, vi har hatt nok å ta av, nok å tro på og rikelig å filosofere over, men vi stanger i taket på alle plan.
Vitenskapen er ved grensen, filosofien forsøker å bryte den, men har ikke oppfattelsesevne til å motta overmenneskelig kunnskap og som religion, ikke en metode som er sikker når vi skal avansere.

Vi skal ikke noe sted, men vi må korrigere og øke våre kvaliteter slik at vi oppnår overmenneslelig tilstand. Det er snakk om at vi skal bli den Guden vi er, men hittil har trodd er på utsiden av vår eksistens.

Filosofien er full av kunnskap, forståelse og visdom, men har ikke evnen til å korrigere vårt problem -det at vi er begrenset i vår oppfattelsesevne og derved oppnåelse av et høyere oss.

Årsaken til alle verdensproblem som tydeliggjøres i våre dager er at vi er utgått på dato og er i ferd med å tvinges opp på et høyere plan :-)

Kommentar #52

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Og hvorfor skulle egentlig fantasi eller religiøs evne til å tro være mindre verdt enn

Du kan få sagt det!

Kommentar #53

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Årsaken til alle verdensproblem som tydeliggjøres i våre dager er at vi er utgått på dato og er i ferd med å tvinges opp på et høyere plan :-)

Som sagt før Svein, jeg synes du skriver flott. Men det er ikke nok? Om vi setter oss selv, vår art og artens historie inn i det kjente universet i tid og rom, 14 milliarder år siden Big Bang, og dagens størrelse!, det ikke så vanskelig se at vi er ganske små? og nå har filosofene for alvor etter hva jeg forstår, begyndt å se på mulige pre-big bang scenarierer. Men der går kanskje grensen for hva vi kan spekulere i?

Jeg har forsøkt å lese litt. Man snakker om den åndelige verden og verktøyet som kalles kabbala. Når noe ser ut som religion, høres, lukter, smaker som religion. Så er det religion. Og jeg kan ikke se at du har noen «fakta» som andre religioner ikke har. Jeg ser du har noen fine aforismer o.l, men det i seg selv gjør ikke helheten mer troverdig? For meg blir det allikevel like fantasifullt som kristendom eller hinduisme. Det rimer like lite med hva vi faktisk vet? :-)

Kommentar #54

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Det kan eventuelt ha sammenheng med en (religiøs) vrangsforestilling om teknologiens antatt lykkebringende konsekvenser (som jo faktisk viser seg i praksis å være det stikk motsatte, altså katastrofale). Trosretningen

Skapelsesberetningen. Om Gud som skaper alt, den ene dag slik, den annen så, den tredje slik, osv. Merk at for hvert skapt hører vi Gud erklære at alt kréert er "såre vel."

Det gis god grunn til å meditere over denne fortellingen. En Gud skaper av fri vilje, og hver gang han skaper er alt såre vel.

Denne teologien ligger dypt i vår kultur. Ikke minst i vitenskapen!

Vitenskapen gjentar Skapelsesberetningen: den skaper noe den ene dag, den andre og den tredje, osv.. Og hver gang hører vi den erklære at alt skapt er såre vel.

Vi hører erklæringene. Vi kjenner igjen fortellingen fra Skapelsesberetningen. Vi, som Gud, skaper, og skaper, alltid, såre vel!

Men --- gjør vi det? I siste to centennier ser vi en historie av stadig utbedrede vilkår for vitenskapen. Dette er alle enige om. Alle er også enige om at vitenskapen, i sammenheng med historien om stadig utbedrede vilkår for vitenskapen, også har en historie av suksesser og fremskritt.

Alt annet avskrives som "side-effekter." Som eventualiteter, tilfeldigheter, historisk, empirisk, derivativt, sekundært, osv. Ikke faller det oss inn at når vitenskapen skaper så er ikke alt skapt såre vel. Men Skapelsesberetningen sitter dypt i oss. Så vi tror, vi må tro, at alt også vi skaper er slik såre vel. Alt som slik ikke passer fortellingen avskrives som side-effekter, som noe som ikke "egentlig" vedrører vitenskapens "kjerne."

Men det er all grunn til å kikke nærmere på om den sant uhyggelige dobbeltheten i tekno-vitenskapelige fremskritt og en like unektelig historie om stadig økende destruksjon av vilkårene for liv generelt, parallelt med stadig utbedrede epistemiske vilkår, er reell, essensiell og irredusibel.

Vi skaper, men det ser ikke ut til at vi utelukkende skaper "såre vel."

Men vi reproduserer stadig mantraet om at alt skapt er såre vel. Slik går vi undergangen i møte.

Kommentar #55

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Det er antall folk på jorden, ikke teknologien vi besitter, som ødelegger jorden.

Teknologien gjør det derimot mulig å brødfø en stadig økende folkemasse.

Skulle syv milliarder mennesker levd i pakt med naturen ville jorden bli utarmet på et blunk og sykdommer og lokale stammekriger ville herje og levestandard og forventet levealder gått drastisk ned.

Ting var ikke bedre før. Livet var hardere, man jobbet hardere, de fattige var mer utnyttet og vold og misshandling kom lettere.

Kommentar #56

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Ting var ikke bedre før. Livet var hardere, man jobbet hardere, de fattige var mer utnyttet og vold og misshandling kom lettere.

Underskrives

Kommentar #57

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Skapelsesberetningen. Om Gud som skaper alt, den ene dag slik, den annen så, den tredje slik, osv. Merk at for hvert skapt hører vi Gud erklære at alt kréert er

Genesis inneholder to skapelsesberetninger. Opprinnelig var det en, som altså er den eldste.

Omkring 700 f.kr. foretok et skolert presteskap i Jerusalem en gjennomgripende revisjon av samlingen av sine hellige skrifter. Da innarbeidet de en ny, for sin tid meget moderne, skapelsesberetning og plasserte den redaksjonelt foran den gamle skapelsesberetningen sin. Det som du siterer, er fra den "moderne" utgaven.

Den gamle skapelsesberetningen, følger redaksjonelt like etter den "moderne", i kapitler 2 + 3. Den "moderne" utgjør kapitel 1 i Genesis.

Såvidt jeg har forstått er den "moderne" beretningen om Jahve sitt skaperverk preget av tro og tenkning som var utbredt blant lærde i et større område. Antakelig har den et visst, tankemessig innhold fra skolert, mesopotamisk (babylonsk) kulturtradisjon. Den bærer noe preg av språklig abstraksjon.

Den gamle, genuint jødiske, beretningen om hvordan Eloi "skapte" menneskene og menneskenes store drama, har et ganske annerledes format som fortelling. (Kanskje kan den være noe preget av urgammel, egyptisk visdom? - men akkurat denne antakelsen er bare gjetning fra min side, ikke lærdom fra bibelforskningen).

Den gamle skapelsesberetningen foreligger i gjennomført, mytisk språkdrakt. Den dramatiserer menneskehetens hovedproblem knyttet til teknologisk og kulturell utvikling, en problemstilling som springer ut fra hendelser som var tusenvis av år gamle da fortellingen ble skriftfestet. Både den dramatiske femstillingens form og metaforene (billedspråket) formelig oser av meget gammel tradisjon. Det er som en kan se for seg generasjoner, etter generasjoner av fortellere ved leirbålene som overbrakte kjernevisdom til sine tilhørere. Ingen aner hvor langt tilbake i tid den muntlige overleveringen kan spores.

Kan denne visdommen, som altså trolig er meget, meget gammel, gi oss innsikt i menneskelig tenkning på et tidspunkt som ligger så langt bakover i tid at sivilisasjonens degenerering av tenkeevnen ennå ikke hadde forkrøplet alminnelig, menneskelig forstand i omfattende grad?

Kommentar #58

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ka i alle dagar

Publisert nesten 9 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

sivilisasjonens degenerering av tenkeevnen ennå ikke hadde forkrøplet alminnelig, menneskelig forstand i omfattende grad?

Kva meiner du med denne påstanden?

Kommentar #59

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Vitenskap som Gud

Publisert nesten 9 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Såvidt jeg har forstått er den "moderne" beretningen om Jahve sitt skaperverk preget av tro og tenkning som var utbredt blant lærde i et større område. Antakelig har den et

Takker for interessante utdypelser. Abstraksjon qua Det Gode? Den røde linjen går helt klart fra denne abstraherte teologien, som du slik presiserer, til vår tids fanatiske og dogmatiske, ja, svermeriske, tro på at vitenskapen, hva enn den skaper, alltid allerede bare er "såre vel." Vi kan liksom ikke tillate oss å tenke problematiserende. Vitenskapen blir Gudens Stadtholder. 

(Jeg må tenke litt mer, men først drikke en quadrippel, kullsort Sao Paulo Oro fra trykkannen. :) )

Kommentar #60

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Fortjene

Publisert nesten 9 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Det er antall folk på jorden, ikke teknologien vi besitter, som ødelegger jorden.

Antallet mennesker er også viktig. Det ligger også heri klare spor på auto-immunitære prosesser i vitenskapen: den legger til rette for livet på måter som ødelegger for livet; den eter seg inn i eget immunsystem.

Teologiske sentimenter lever fortsatt sterkt forsvart i vitenskapens midte. Vitenskapen fortjener dog en mer presis og differensiert kritikk --- skal vitenskapen beholde og eventuelt styrke sin selve vitnskapelighet.

Kommentar #61

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Kva meiner du med denne påstanden?

Arkeologisk antropologi har godtgjort at hjernen (altså hulrommet i skallen) var merkbart større i den såkalte "steinarlderen". Den alminnelige hjernekrympingen startet omkring et tidspunkt, tidlig, i forbindelse med at menneskene begynte å dyrke jord og bosette seg i byliknende samfunn sentralt i forhold til jordene deres. ("Sivilisert" betyr "by-boer", altså en kultur blandt individer som bor i byer).

Siden begynnelsen eller opptakten til  den såkalte "jordbruksrevolusjonen" har hjernekrympingen aksellerert, altså tiltatt (gått fortere) etterhvert som sivilisasjonen har utviklet seg. Forskjellen på gjennomsnittlig hjernestørrelse blandt moderne mennesker sammenliknet med eksempelvis Neandertalmenneskene (fra hvem vi bærer ca 2% genmateriale) er betydelig. Sammenlikner vi med CroMagnonmenneskene (fra hvem vi bærer ca 98% genmateriale) er enda mye større.

Det er visstnok ingen kartlagt korrelasjon mellom hjernestørrelse og forstand, men ekstrapolering ut fra tilgjengelig biologisk viten gjør det svært rimelig å anta at forholdet mellom hjernestørrelse og grad av forstand, eller intelligens, er meget samsvarende.

Ingen bestider realitetene i funnene til arkeologisk antropologi, men oppdagelsen av hjernekrympingen har avstedkommet - først en del lærd debatt og oppstuss - deretter en massiv mur av taushet. Mulige implikasjoner er pinlige, for å si det mildt. Folk flest kjenner ikke til forholdet.

Noen ("fremskrittstroende")"lærde" har prestert en slags "hypotese" om at menneskene stadig blir smartere, og at hjernen utvikler stadig flere, interne "koplinger", og dette sikkert kompenserer for mindre hjernevolum. "Hypotesen" er ikke empirisk falifiserbar, for gamle hjerner råtner veldig fort i jordsmonnet. "Hypotesen" blir derfor bare spekulativ antakelse og neppe mye å forholde seg til.

Parallelt med stadig mindre hjerne utvikler vi tåpelig og selvdestruktiv teknologi og ødeleggende sosiale strukturer som bevirker aggresivitet og befolkningseksplosjon. Greie indikatorer på hvor det bærer hen med forstanden til det siviliserte mennesket.

(Moderne, russiske forskningsresultater etter forsøk som har pågått gjennom flere tiår, tyder på at det under temming ("domsetisering") av ville individer av arten "hund", skjer betydelig degenerering av mental kapasitet, og resutatene underbygges av fysiske forandringer i hjernene til individene. Prosessen "speedes opp" gjennom "selectiv breeding", så det blir mulig å registrere fysikalske forandringer i hjernene allerede etter et forholdsvis lite antall generasjoner. Man kan anta at "temming" altså "sivilisering" av mennesker kan ha tilsvarende effekt på hjerne og forstand).

 

 

Kommentar #62

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Noen ("fremskrittstroende")"lærde" har prestert en slags "hypotese" om at menneskene stadig blir smartere, og at hjernen utvikler stadig flere, interne "koplinger", og dette sikkert kompenserer for mindre hjernevolum. "Hypotesen" er ikke empirisk falifiserbar, for gamle hjerner råtner veldig fort i jordsmonnet. "Hypotesen" blir derfor bare spekulativ antakelse og neppe mye å forholde seg til.

Sånn i motsetning til hypotesen om man var smartere før og har degenert, som ikke er en spekulativ antagelse?

Her er noen fakta:

Større hjerne ikke betyr smartere. Det er en viss sammenheng med størrelse, for hjernen kan ikke vær for liten. Men større betyr ikke nødvendigvis smartere.

En stor hjerne er en fysisk ulempe. Det er derfor et seleksjonspress på å kombinere liten og mer effektiv. Ikke ulikt PC-utviklingen.

En måte å gjøre hjernen mindre i volum på og samtisig øke arealet er gjennom flere folder. Mindre volum betyr altså ikke nødvendigvis mindre areal på cortex.

 

Kommentar #63

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det må eg få lov å seie

Publisert nesten 9 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

"Hypotesen" blir derfor bare spekulativ antakelse og neppe mye å forholde seg til.

no er du på tynn is!

Kommentar #64

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.

En stor hjerne er en fysisk ulempe. Det er derfor et seleksjonspress på å kombinere liten og mer effektiv

To grunner til de "evolusjonære" ulempene:

1. Større hjerner trenger mer energi. Kokekunsten (ilden som teknologi) gjorde det mulig for fordøyelsen å utnytte bedre energien i proteinrik mat. Hypotese: Utviklingen av større hjerner skjøt fart ghennom kokt, animalsk mat.

2. Fødselskanalen setter greie grenser for hvor omfangsrik skallen kan være i bredden (våre forfedre med større hjerner hadde lengre skaller enn oss)

Kommentar #65

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Sånn i motsetning til hypotesen om man var smartere før og har degenert, som ikke er en spekulativ antagelse?

Degenereringen understøttes av det ubestridelige faktum at vi innretter os stadig dummere (befolkningseksplosjon og selvmordsteknologier), hvilket er empirisk observerbare sørrelser.

Kommentar #66

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Degenereringen understøttes av det ubestridelige faktum at vi innretter os stadig dummere (befolkningseksplosjon og selvmordsteknologier), hvilket er empirisk observerbare sørrelser.

Hvem mener du sitter og styrer utviklingen på disse punktene? Tror du noen har makt til å faktisk bremse denne utviklingen?

Kommentar #67

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.

En måte å gjøre hjernen mindre i volum på og samtisig øke arealet er gjennom flere folder. Mindre volum betyr altså ikke nødvendigvis mindre areal på cortex.

Kan du vise til kartlegging  av et litt større antall personer med kjent IQ som deretter ifm. obduksjon har fått kartlagt arealet på hjerneoverflaten, og at det er registrert positiv korrelasjon, så har du et poeng. Vet du om noen slike studier? Jeg kan ikke forestille meg andre måter å styrke påstanden din på. Du har forøvrig rett i at det er samsvar mellom overflaten på cortex og avansert adferd i dyreriket.

Kommentar #68

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Hvem mener du sitter og styrer utviklingen på disse punktene? Tror du noen har makt til å faktisk bremse denne utviklingen?

To spørsmål. To svar:

1. folkeflertallet

2. folkeflertallet

Men den pågående, globale befolkningseksplosjonen styrker den teknologiske galskapen og vanskeliggjør mottiltak.

Kommentar #69

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Kan du vise til kartlegging

Jeg snakket ikke om personer spesielt, men et generelt prinsipp som du bekreftet gjennom din siste setning om dyreriket.

Poenget er at man kan ikke uten videre påstå degenerasjon som følge av større hjerneskaller på et annet tidspunkt i evolusjonen. Det er fryktelig spekulativt, og du burde anvende dine krtiske spørsmål rettet mot meg på dine egne påstander.

Kommentar #70

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

To spørsmål. To svar:

1. folkeflertallet

2. folkeflertallet

Men den pågående, globale befolkningseksplosjonen styrker den teknologiske galskapen og vanskeliggjør mottiltak.

Jeg kan ikke se noen som helst måte "folkeflertallet" kan makte å stoppe den teknologiske utviklingen, eller befolkingsveksten for den saks skyld.

Og selv om det hadde vært mulig med denne formen for argumentasjon å hevde at vi mennesker er dumme, så følger det ikke at vi er dummere nå enn før og altså degenererer.

Kommentar #71

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Det finnes fortsatt naturfolk som er seg svært bevisst på at de ikke "tar ut mer" av naturen enn hva de strengt tatt behøver. Vi andre har ingen slik bevissthet lenger.

Kommentar #72

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Det finnes fortsatt naturfolk som er seg svært bevisst på at de ikke "tar ut mer" av naturen enn hva de strengt tatt behøver. Vi andre har ingen slik bevissthet lenger.

Det som fungerer for en liten gruppe menneksker enkelte steder i naturen fungerer ikke nødvendigvis alle steder på kloden eller for en global menneskemasse på syv mlliarder.

Og jo: Det er veldig stor bevissthet rundt miljø og klima i våre samfunn. Men fordi vi lever i komplekse spesialiserte samfunn er mye av dette ikke noe vi nødvendigvis forholder oss tett til alle sammen.

Men det siste til side. Poenget er at hva som fungerer for små samfunn noen steder ikke uten videre kan overføres til et globalt samfunn på mange milliarder.

Kommentar #73

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Og selv om det hadde vært mulig med denne formen for argumentasjon å hevde at vi mennesker er dumme, så følger det ikke at vi er dummere nå enn før og altså degenererer.

Også menneskene tilpaser seg betingelsene i miljøer sitt. Det spesielle for vår arts vedkommende er at vi selv i så høy grad og tilsynelatende planløst manipulerer habitatet vårt.

De fleste arter tilpasser seg sitt habitat på en måte som vedlikeholder naturlig balanse innenfor deres "nisjeområde". (Avvik hos enkeltindivider forekommer, men de går til grunne.). Mange dyreater røkter faktisk habitatet sitt aktivt. "Ulveproblemet" kan eksempelvis og trolig ha sin årsak i at ulven i sin visdom registrerer en sauepopulasjon som er altfor stor for beiteområdets bærekraft, og så myrder den for å desimere, mer enn for bare matens skyld.

Vi, for vårt vedkommende, kan mistenkes for fullstrendig å ha tapt kontrollen. Vi vet hva vi må gjøre for å stanse ferden mot vår egen undergang som art, men det virker som om vi allikevel er ute av stand til å gjøre noe med saken. Jeg synes almenn sinnssykdom er en noe mindre plausibel årsaksforklaring enn generell fordumming som følge av hjernekrympingen (eller alternativt som konskvens av miljøpåvirkning, trolig sammenfallende årsaker som forsterker hverandre).

Men det viktigste for artens overlevelse er allikevel å sette i verk mottiltak basert på bedre, alminnelig forståelse blant folk om hva som faktisk skjer, årsaker og virkninger.

Kommentar #74

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Hva hvitøyet ser

Publisert nesten 9 år siden

Bevissthet er handling. Kyoto-avtalene spytter naturen i ansiktet. Vi forholder oss overhodet ikke til at vi føkker opp livsgrunnlaget vårt --- og alle andres. 

Ydmykheten, distansen og dermed bevisstheten om egen rolle, til naturfolkene er totalt fraværende hos oss andre --- som spises av teknologiens Matrix (som jo er "natur med andre midler"). Det er med det moderne mennesket som katalysator at naturen går løs på seg selv. Naturen har gått inn i en turbulent autoimmunitær fase. Det er jo bare å se det i hvitøyet.

Vi kan jo håpe at noe redder oss fra vår særdeles utakknemlige "rolle."

Kommentar #75

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

"Ulveproblemet" kan eksempelvis og trolig ha sin årsak i at ulven i sin visdom registrerer en sauepopulasjon som er altfor stor for beiteområdets bærekraft, og så myrder den for å desimere, mer enn for bare matens skyld.

Du er nok inne på noe vesentlig her.

Kommentar #76

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Vekselvirkningen mellom arv og miljø

Publisert nesten 9 år siden

Miljøforandringer påvirker arveegenskaper. Forholdet er gjennomgående påvist eksperimentelt, og det ligger til grunn for evolusjonslærens hovedprinsipp om at de mest tilpasningsdyktige blir de mest overlevelsesdyktige.

Ja, det kan spores en evolusjonær utvikling mot arter med høyere grad av bevissthet gjennom årmillionene. Men den har neppe vært uten periodiske tilbakeslag. De små gnagerne som ble pattedyrenes stamfedre og stammødre, hadde neppe noen hjerne eller bevissthet som kune måle seg med dinosaurenes. 

Menneskeartens bevissthet gjennomgikk en revolusjonerende rask utvikling gjennom siste ca. fem millioner år, og antropologene synes stort sett å være enige om at teknologiske "kvantesprang" spilte en viktig rolle i utviklingen.

En historisk retning har antatt at romerrikets undergang skyldtes alminnelig blyforgiftning blant de samfunnsbærende folkene. Bakgrunnen er at vannkanalene i viaduktene som førte frem drikkevann, ofte var foret med blyplater for å være tette.

Vi trenger ikke gå så langt som til Hiroshima (alternativt Vietnam eller Irak) for å se hvilken fryktelig virkning kjenefysiske sprengladninger, kjemisk krigføring eller ammunisjon av utarmet uran har på de genetiske følgene for en befolkning.

Så langt fysiske og kjemiske, arvelige årsakssammenhenger. Men hva med kulturelle? For tanken synes det evident at samfunn som holder seg med stupide ideologier, beveger seg i retning nedenom og hjem. Det er samtidig interessant for forskningen omkring endring av arveegenskaper om disse kan forårsakes av kulturelle faktorer. De nevnte, russiske forsøkene på (tror det var en vill reveart?) påviste entydig korrelasjon.

Det er lett å peke på en årsaksrekke fra kulturelle til fysiske betingelser som frembringer dramatiske forandringer av habitatet vårt, og som derfor med ganske stor sikkerhet endrer arveegenskapene våre:

Vi vet at samfunnene våre er politiske slaver under et vanvittig økonomisystem (som nå også er blitt "globalisert"). Systemet har to målsettinger: 1. eksponsiell økning av produksjon og forbruk (hvor det er produktenes og varenes omsettbarhet, ikke brukbarhet eller hensiktsmessighet som avgjør deres verdi), og 2. vedvarende forsterking av økonomiske ulikheter. Begge målsettingene er satt for å vedlikeholde selve systemet, ikke for å tjene til folkets beste eller formål. Vi er slaver under galskapen og ødelegger gradvis men sikkert både våre livs- og samfunnsbetingelser.

Før eller siden kommer det vel antakelig en revolusjon. Den vil tvinge seg frem av ren overlevelsesnødvendighet, for miljøforandringene er så dramatisk ødeleggende og farlige. Revolusjonen vil trolig ha to målettinger:

1. Gjøre teknologi og levemåte mer tilpasset naturens forutsetninger

2. Gjøre samfunnsstrukturen om til et system med jevnere fordeling av godene, spesielt muliggjøre sosiale velferdsstrukturer så verdens fattige ikke lenger blir avhengige av store barneflokker for å sikre alderdommen. Dette siste er helt nødvendig for å reversere befolkningseksplosjonen i verden.

 

 

Kommentar #77

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Systemet har to målsettinger: 1. eksponsiell økning av produksjon og forbruk (hvor det er produktenes og varenes omsettbarhet, ikke brukbarhet eller hensiktsmessighet som avgjør deres verdi), og 2. vedvarende forsterking av økonomiske ulikheter. Begge målsettingene er satt for å vedlikeholde selve systemet, ikke for å tjene til folkets beste eller formål.

Hvem har satt disse målene?

Kommentar #78

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Genesis inneholder to skapelsesberetninger. Opprinnelig var det en, som altså er den eldste.

Hei Ben, dette er interessante ting som burde vært med i dabattene i mye større grad. Jeg har tidligere skrevet et innlegg om Bibelens historie, basert i hovedsak på boken «Who wrote the Bible» av Richard E. Friedman. Men så oppdaget jeg at Rolf Kenneth Myhre har skrevet utførlig og mye bedre enn meg om nøyaktig det samme, og med de samme bokreferansene som meg, i sin blogg. Her gjør han også detaljert rede for kildene til skapelsesberetningene basert på den s.k. Documentary Hypothesis. Jeg ser jo du har god peiling, men om du er interessert i mer så ta en kikk HER.

Kommentar #79

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

En historisk retning har antatt at romerrikets undergang skyldtes alminnelig blyforgiftning blant de samfunnsbærende folkene. Bakgrunnen er at vannkanalene i viaduktene som førte frem drikkevann, ofte var foret med blyplater for å være tette.

Mener å ha lest at det var drikkebegerne av bly som var hovedårsaken til blyforgiftningene. Kalkavleiringer i vannrørene gjorde visstnok at det ikke var så stort problem.

Det var en liten avsporing. Du skriver veldig mye bra :-)

Kommentar #80

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Utvikling tar tid.

Publisert nesten 9 år siden
Svein Skjei. Gå til den siterte teksten.
Jeg har forsøkt å lese litt. Man snakker om den åndelige verden og verktøyet som kalles kabbala. Når noe ser ut som religion, høres, lukter, smaker som religion. Så er det religion. Og jeg kan ikke se at du har noen «fakta» som andre religioner ikke har. Jeg ser du har noen fine aforismer o.l, men det i seg selv gjør ikke helheten mer troverdig? For meg blir det allikevel like fantasifullt som kristendom eller hinduisme. Det rimer like lite med hva vi faktisk vet? :-)

Selv om utviklingen er ferdig i frø form så tar det tid, og hardt arbeid for frøet å bli ferdig plante. Du må nok instille deg på å gjøre mer enn "å forsøke å lese litt", det er snakk om å gå vitenskapelig til verks, granske den usynlige verden med deg selv som forsøkskanin, en altomfattende virkelighet som er på innsiden vår.

Kabbala sier at det kreves 3 -5 års daglig studie, med korrekt intensjon, for å komme i posisjon til å kunne oppfatte og forstå hva det handler om, det er tross alt om en virkelighet vi ikke evner å sanse. Når en lav art skal utvikle en høyere tilstand er det ikke bare å hoppe dit, den genetiske stigen må følges til punkt og prikke, religion lærer oss å be ut trylleformler og filosofi selger inn mange gode tanker, kabbalah underviser om hvordan bevisst utvikle seg trinn for trinn, 6000 gradvise økninger der kvaliteten på vår væren øker 620 ganger. Evolusjon har tatt tid og vil fortsatt gjøre det -for oss som er fanget i tiden :-)

Om personen etter 5 år ikke har oppnådd "Himmelen" så kan han trygt legge tilside studiene, han vil aldri oppfatte den øvre virkeligheten på det viset han til da har studert. Dèt er årsaken til religion, studenter tror læren omtaler denne verden og synker ned i fantasier, fx om at det oppnåelige oppnås etter døden.

Den som mottar den kunnskapen kabbalah formidler oppnår viten, han kommer til de "steder" som omtales, virkeligheten utvides til å inneholde det de naturgitte sanser ikke kan oppfatte, den som ikke mottar vil aldri finne bevis nettopp fordi han leter med ubrukelig verktøy i feil verden.

Kommentar #81

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Kabbala sier at det kreves 3 -5 års daglig studie, med korrekt intensjon, for å komme i posisjon til å kunne oppfatte og forstå hva det handler om, det er tross alt om en virkelighet vi ikke evner å sanse.

Jeg ser jo at dette er ting jeg ikke har peiling på. Og at du vasser i kunnskap, så jeg skal kanskje ikke si for mye. Om jeg forstår dette rett, noe jeg altså tviler på :-), så er det slik at du går ut fra ordene, eller tegnene kanskje, i Torah'en? Det er ikke lett å forstå når ordene og språket vårt i seg selv egentlig er utilstrekkelig. Kanskje bør vi heller følge Wittgensteins råd: «Det som i det hele tatt lar seg si, lar seg si klart, og om det man ikke kan tale må man tie.»?

Men så går jo Wittgenstein lenger: «Skepsisisme er ikke ugjendrivelig, men åpenbart meningsløst, fordi man vil tvile når intet spørsmål kan stilles. For tvil er bare mulig når det finnes et spørsmål, et spørsmål er bare mulig når det finnes et svar, og et svar er bare mulig når noe kan bli sagt». Litt å tenke på?

Jeg er nok en skeptiker uansett :o)

Kommentar #82

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Den er fakstisk så gammel at den er -

Publisert nesten 9 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Kan denne visdommen, som altså trolig er meget, meget gammel, gi oss innsikt i menneskelig tenkning på et tidspunkt som ligger så langt bakover i tid at sivilisasjonens degenerering av tenkeevnen ennå ikke hadde forkrøplet alminnelig, menneskelig forstand i omfattende grad?

utenfor tid. Det er snakk om en potensiell skapelse.

Skapelsesberetningen starter i det øyeblikk Mannen Kommer og Ser ("I begynnelesen").
Altså, når den det gjelder oppdager at han har et høyere potensial enn han tidligere har vært bevisst om vil det "Bli Lys", i den "beholderen" innvendig som er avgrenset av "himmel" og "jord" -det lave og kjente og det høye og enda ukjente.

Det er verdt å merke seg at Bibelen ikke omtaler tid og rom, men spirituelt "fysiske" steder og grader, heller ikke antall men kvalitet på det som er -om ikke vil ikke koden kunne knekkes :-)

Kommentar #83

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Liker det du serverer.

Publisert nesten 9 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Arkeologisk antropologi har godtgjort at hjernen (altså hulrommet i skallen) var merkbart større i den såkalte "steinarlderen". Den alminnelige hjernekrympingen startet omkring et tidspunkt, tidlig, i forbindelse med at menneskene begynte å dyrke jord og bosette seg i byliknende samfunn sentralt i forhold til jordene deres. ("Sivilisert" betyr "by-boer", altså en kultur blandt individer som bor i byer).

Bibelen kaller denne "krympingen" for Fallet (i Kristendommen oversatt til syndefallet).

Fallet er å bli adskilt fra det helhetlige Menneske, eller sendt i eksil uten kontakt med den tilstanden vi kommer fra, derfor ble Torah (Bibelen) gitt for å opplyse om "veien" tilbake, noe vi selvsagt med vår hønsehjerne har misforstått.

Kommentar #84

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Uhu, en-

Publisert nesten 9 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Men den pågående, globale befolkningseksplosjonen styrker den teknologiske galskapen og vanskeliggjør mottiltak.

løsning vil tvinge seg fram :-))

Kommentar #85

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Skolering og

Publisert nesten 9 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Jeg kan ikke se noen som helst måte "folkeflertallet" kan makte å stoppe den teknologiske utviklingen, eller befolkingsveksten for den saks skyld.

atter skolering. Kunnskap om hvordan vi påvirker vil få oss til å forstå nødvendigheten av korrigert adferd.

Kommentar #86

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Fortsett med det,

Publisert nesten 9 år siden
Svein Skjei. Gå til den siterte teksten.

Jeg er nok en skeptiker uansett :o)

for Guds ;-) skyld ikke la fantasien spille deg et puss når du gransker uforståelige ord. Vår hjerne er for liten til å se dypt nok, derfor er Torah (Lyset) skrevet ut på hebraisk, det har mange språk i ett, ulike uttrykksformer som som kan passere forbi våre stekt begrensede sanseapparat. (Du skal ikke skape deg andre guder bla bla ..)

Når jeg begynte å se på de hebraiske bokstavene oppdaget jeg at norsk er en suppe kokt på en enkelt spiker, engelsk kokt på en hel pakke, gresk kokt på et lass og hebraisk full av mineraler til gangn for utvidelse av hjernekapasiteten.

Spør du folk som har lært seg hebraisk i voksen alder vil du få høre at mange opplevde en "dør" åpnet deg i bakhodet i løpet av studiet.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere