Astrid Sofie Dalhaug

9

Norge trenger ny innvandringspolitikk

Barn behandles i strid med FNs barnekonvensjon, velintegrerte familier kastes ut av landet, ureturnerbare flyktninger "naver" hele livet, papirløse lever i skjul uten menneskerettigheter.

Publisert: 4. des 2012
Alt dette har bare blitt verre under dagens regjering. Det er grunn til å spørre hva man ønsker å oppnå med å føre en slik politikk. Vi trenger en politikk som er mer i samsvar med vanlige menneskers rettsfølelse. La oss stikke fingeren i jorda: "ureturnerbare" har ikke til hensikt å returnere. De blir her, uansett. Så la oss integrere dem! De blir ikke borte av at vi ignorerer dem. Arbeidstillatelse og norskopplæring jo før jo heller. "Enslige mindreårige asylsøkere" er barn uten foresatte. Så la oss behandle dem som det! Det er en grunn til at de har kommet hit, barn reiser ikke fra sine foreldre til et fremmed land uten god grunn. Den gode grunnen blir ikke borte den dagen de fyller 18 år. Disse barna gruer seg til 18-årsdagen, for da mister de sin midlertidige oppholdstillatelse i Norge. Mange av dem går under jorda, blir papirløse. Et liv med mye stress og mangel på menneskeretter. De kunne vært vanlige, gode samfunnsborgere, studenter, arbeidstakere, nye landsmenn. De ville nok elsket sitt nye fedreland høyere enn oss som hadde sånn utrolig flaks at vi ble født her. I følge den norsk-somaliske kvinnelige samfunnsdebattanten Amal Aden er det slik at somaliere i Somalia vet mer om norske trygderetter enn nordmenn i Norge. Somaliere er ureturnerbare. De kommer for å bli. De burde komme seg ut i arbeidslivet jo før jo heller. Arbeid er raskeste vei til integrering. Kristne fra muslimske land flykter til Norge, for kunne leve ut sin tro. Isteden for å gi dem denne menneskeretten, mistenker vi dem for å være sekulære lykkejegere, og sender dem tilbake med beskjed om å late som de er gode muslimer. Barn som er født og oppvokst i Norge, snakker norsk, går på norsk skole, har norske venner, sendes "tilbake" til et land de ikke kjenner. Foreldrene er gjerne velintegrerte ressurspersoner, men de utvises med henvisning til "likhet for loven". Hvilken likhet? Asylsøkere blir "returnert" til Hellas, fordi dette tilfeldigvis var det første Schengen-landet de kom til. De kalles "dublinere" fordi det var i Dublin man satt i møte og fant på denne dysfunksjonelle loven. Alle vet hvordan det er i Hellas - vanlige folk får ikke endene til å møtes, flyktninger lever i nød og utsettes for rasistisk vold. Norge bryter menneskerettene så det synger, det er på tide med en stor snuoperasjon! Stem for en ny regjering i 2013!
Kommentar #1

Ketil Reinhardts1

17 innlegg  271 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Gjerne mer i samsvar med vanlige menneskers rettsfølelse.

Og gjerne en avklaring om vanlige menneskers rettsfølelse angående dem som er her på sviktende grunnlag, går under jorden, ulovlig opphold, "ut hensikt å returnere".

Kommentar #2

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

"Norge bryter menneskerettene så det synger, det er på tide med en stor snuoperasjon! Stem for en ny regjering i 2013!"

Mens vi venter på at Siv og Jern-Erna skal få orden på dette, får vi glede oss over de små seiere?

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Soskenparet-Butt-vant-over-den-norske-staten-7061441.html

Jeg er ikke sikker på at alle i regjeringen gråier over dette rettslige nederlaget? :-)

Kommentar #3

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Og hva er årsaken?

Publisert nesten 9 år siden
Astrid Sofie Dalhaug. Gå til den siterte teksten.
Barn behandles i strid med FNs barnekonvensjon, velintegrerte familier kastes ut av landet, ureturnerbare flyktninger

Asylpolitikken har vært styrt med bind for øynene. Da det hele vitterlig gikk rett i dass, ble bindet revet bort. Her skulle problemet løses!

Så ble bindet tatt på og løsningen satt i verk.

Kommentar #4

Astrid Sofie Dalhaug

9 innlegg  66 kommentarer

Byråkratiske kjepphester

Publisert nesten 9 år siden
Hermod Herstad (eller hva han egentlig heter) viser til en sak som etter mye byråkratisk prinsipprytteri endelig har fått en opplagt fornuftig løsning. Dette viser først og fremst at byråkratiet har altfor mye ressurser. Denne saken skulle vært løst med sunt bondevett i første instans: moren har gjort en formell feil, vi ser bort fra det, og gjør det som opplagt er i alles interesse - gir disse uskyldige, norske barna opphold i sitt eget land, og ferdig med det.
Kommentar #5

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Så får vi andre lure på den fryktelige skjebne det er å bli sendt tilbake til et land som var  det rette landet  å returnere til  for å bli oppdratt i den rette ånd og tro for et par tre år.

Alt blir snudd opp ned når det gjelder Norge. Hit kommer enslige barn. Ingen spør om hvor opprivende det må ha vært å bli sendt alene hit fra et fremmed land, språkløs og uten pårørende.  Men hvis barn som har bodd her noen år blir sendt ut sammen med familie, da er det  grusomt. 

Kommentar #6

Astrid Sofie Dalhaug

9 innlegg  66 kommentarer

Ironi?

Publisert nesten 9 år siden
Jeg vet ikke helt om jeg forstår hva du mener, Olav Nisi. Er du ironisk, eller hva? Tips å ikke skrive ironisk i debatter, da det er sannsynlig å bli misforstått. Barn som kommer alene til Norge har nok mange forskjellige bakgrunner. Faktum er uansett at de som skulle vist dem omsorg, isteden har sendt dem fra seg, så de er utsatt for omsorgssvikt, uansett hva årsaken er. Barn som er utsatt for omsorgssvikt har barnevernet plikt til å ta seg av. Barnevernet må evt kvalitetssikre at de har en tilfredsstillende omsorgssituasjon i hjemlandet før de kan sendes tilbake. Barn som sendes ut av landet sammen med den ene eller begge foreldrene, mister uansett hele resten av sitt sosiale nettverk (venner), hverdagsliv (skole), språklige og kulturelle (norske) tilhørighet. Kulturelt sett er de norske. De er ferdig integrerte, det koster oss ikke noe ekstra å la dem bli. I USA er man statsborger om man er født i landet, og det å føde barnet der gir foreldrene oppholdstillatelse.
Kommentar #7

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Nei jeg var ikke ironisk.  Jeg er enig i at barn som kommer til Norge kan ha høyst forskjellige bakgrunner.  Felles for de fleste er at de må ha foreldre eller andre pårørende med bedre råd enn de fleste i sitt område.  Ville du som barn klart å komme deg til Sverige alene under krigen, Dalhaug ? Jeg går ut fra at du ikke bor på Magnor.  Menneskesmuglere  koster penger. Og barna har ikke noe de skulle ha sagt.  Derfor forsvinner også mange fra asylmottakene som ulykelige individer.  Tenk på nettverket, språket, den sosiale tilknytning de hadde hjemme. Før foreldrene sendte dem fra seg. Skal vi opprettholde den reklamen for omverdenen ? Det er millioner der ute som trenger vår omsorg. Kanskje enda bedre enn dem som sendes hit av sine foreldre.

Jeg er klar over at vi nå blander med en annen sak - det  angivelig grusomme i at barn sendes ut fra Norge  - ikke alene nå  - men sammen med sine foreldre som har sabotert norsk lov og dom.  

Uansett hva en gjør og hvilke saker det er snakk om - dette vil alltid være vondt og vanskelig for dem som skal ta avgjørelsene.  Og avgjørelser må taes - ellers er det bare å sette portene på vidt gap. Glorieprydede politikere som Skei Grande og andre gjør vanskelig arbeide enda tyngre for de som har en jobb å gjøre.

Kommentar #8

Astrid Sofie Dalhaug

9 innlegg  66 kommentarer

Nei...

Publisert nesten 9 år siden
... Ikke ironisk, bare litt vanskelig å følge. Men at Trine Skei Grande har glorie, det var vel ironisk? Eller? Vet ikke hva som ligger bak den beskrivelsen, så det blir litt vanskelig å kommentere. Ja, det sant at de som kommer hit må ha fått tak i penger til det, og at det finnes mange flere som også ville kommet hvis de hadde hatt penger. Men er det et argument for å ikke hjelpe de som kommer? Send for all del barna hjem igjen til foreldrene sine, hvis det er mulig, men sjekk at det er trygt først! Mine foreldre var barn og flyktninger under andre verdenskrig. De flyktet sammen med sine familier fra Finnmark, bak dem ble alle hus satt i brann. Gud skje lov ble de tatt imot av gode mennesker som delte det lille de hadde med dem. Vi nordmenn var mye rausere den gangen vi var fattige. Når har vi blitt rike og gjerrige.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere