Torill Born

296

Synes ikke Willoch var troverdig

Jeg likte debattene den gangen med Gro Harlem Brundtland og da hadde jeg respekt for mannen, men han har tapt seg i mine øyne, selvom han er retorisk stringent. Men det er nå innholdet i det man sier som er viktigst.

Publisert: 28. nov 2012

Jeg skulle være veldig dårlig i oppfatningen om jeg ikke hadde fått med meg at Kåre Willoch ikke er særlig Israel-vennlig.

Synes han gjorde en dårlig figur i Dagsnytt 18 igår da han prøvet å vri seg unna ubehagelige spørsmål. Han gjentok det samme nesten hele tiden om at han skulle ha uttalt ordet som var det essensielle i det han ble spurt om - at han skulle ha brukt ordet jøde i forbindelse med en kommentar han kom med om Rahm Emanuel, sjefen for staben til Obama i det hvite hus. (Mannen er iallefall pen og kjekk etter det jeg så på bildene, selvom dette selvfølgelig ikke har noe med saken å gjøre....)

Ordet jøde bør heller bli et heders-ord for er det noen som har erobret de fleste priser innen både medisin, kirurgi, landbruk, forsvar og teknologien innenfor alle disse fag-feltene og mye mer, så er det vel jødene. Det kan nok også være mye misunnelse som ligger bak negativiteten mot jødene.

Man bør stå ved det man sier og derfor er det veldig viktig å veie ordene før man sier noe, særlig når det gjelder ømtålige temaer - som nettopp konflikten i Midt-Østen er og som altså ofte i hovedsak dreier seg om jødene og Israel og da ofte dessverre i negative ordelag og ikke minst bildene i mediene som man kan kan tvile på er tatt på et seriøst grunnlag - særlig da jeg hørte og leste om begrepet Pallywood. Ja, les selv om dette. Bilder kan manipuleres over en lav sko. Sannheten er hos de oppriktige av hjertet, som det heter. 

Kommentar #1

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Er ikkje Willoch truverdig? Kva slags utspel er dette mot ein heidersmann?

Kommentar #2

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Vet du hva, Torill Born, selv var jeg ille berørt! At du synes Willoch gjorde en dårlig figur på Dagsnytt 18 er meg ubegripelig. Joav Melchior buldret som en orkan at han hatet jøder og hatet Israel, avbrøt Willoch og lot ham ikke snakke ut. Der satt Espen Ottersen, smilte fornøyd og nikket. Gang på gang avviste Willoch det som ble sagt om ham og hva han skulle ha ment. Og han begrunnet dette så godt han kunne på den lille tiden han fikk snakke.

Til slutt bøyet Willoch seg helt inn i mikrofonen for å bli hørt. Han snakket så inntrengende og høyt han kunne gjennom Melchiors buldringen. For nn gang presiserte at han ikke hater jøder, at han ikke hater Israel, men at han lik Anne Sender mener at nå må okkupasjonen oppheves – til beste også for Israel. Da ble Melchior stille.

Debattleder var svak i fht til å styre debatten.

En pinlig seanse.

Kommentar #3

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Selv synes jeg Willoch gjorde god figur i debatten på NRK2 Dagsnytt 18. Han fikk sagt det han ikke fikk sagt den gang Aftenpostens kulturredaktør Mona Levin stormet ut fra en direktesendt TV-debatt i NRK fordi han nevnte at Emanuel Rahm var jøde. Nå fikk han forklart at problemet med Rahm ikke var at han var jøde, men at han var israelsk soldat, og dermed ikke kunne regnes for å være nøytral i den rollen han hadde som ny stabssjef i Det Hvite Hus.

Ellers så gjorde Michael Melchior ikke fullt så god figur. Han forstår godt nok norsk til ikke å misforstå Willoch, så beskyldningene han kom med forekom meg urimelige. Det hører jo ellers med til historien at Michal Melchior som Knesset-representant var en som ville stemme FOR et forslag om at kristen misjonsvirksomhet (proselytering) i Israel skulle være straffbart.

Kommentar #4

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Her tar jeg en

Publisert over 9 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Michal Melchior som Knesset-representant var en som ville stemme FOR et forslag om at kristen misjonsvirksomhet (proselytering) i Israel skulle være straffbart


"Kåre Willoch" :
Det var selvfølgelig kristelige antisemitter han ville gardere seg imot. Jeg kan godt tenke meg at han har dårlig erfaring med slike, dyktige til å vri og vrenge på det meste som de er.

Når det er sagt har jeg følgende å bemerke om Kåre Willoch:

Hvis han overhodet  ikke mente det han sa om Rahm Emanuel den gangen,

hvorfor i all verden holdt han da ikke heller munn?

Eller, aller best, hvorfor sa han ikke heller det han i virkeligheten mente? 

Kommentar #5

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Det var ikke Joav, men Michael Melchior som satte Willoch på plass

Publisert over 9 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Joav Melchior buldret som en orkan

selv om han som en noe mindre buldrende, men desto mer pipende kjerring mot strømmen prøvde å styre showet som best han kunne, stakkar...

http://nettradio.nrk.no/default.php?kanal=p2 

Kommentar #6

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Ang. Willoch

Publisert over 9 år siden

Jeg synes ikke at Willoch på noe måte er troverdig når han snakker om jødene. Jeg føler mange ganger at han krenker ikke bare jøder som er født jøde i kjødet, men han krenker også de kristne gjenfødte. Bibelen sier det slik, at da Jesus døde på korset, nedrev han gjerdes skillevegg og gjorde jøder og hedninger til ett. Det vil si at vi kristene har blitt ett med jødene og at vi er åndelig jøder i det Jesus sammenføyde de troende sammen med jødene ved sin død. Vi har nå fått den samme arven som jødene har. Derfor når jødene blir trakasert, blir vi det også. Dette forstår ikke Willoch. Samtidig er jeg så lei når han snakker om okkupasjon. Israel har aldri okkupert noe i palestina. Dette landet hører jødene og Israel til, og det er dette landet Gud har gitt dem. Før 1948 var det Jordan som hersket over vestbredden, og da ble det ikke nevnt et ord om okkupasjon. Da jødene overtok vestbredden i 67, kom slike som Arafat og Willoch til rope høyt om Okkupasjon. Jeg tror egentlig Willoch spiller et høyt spill her etter som han har en palestiner i sin egen familie. Kanskje han på sine gamle dager er blitt hjernevasket. Hvem vet?

Kommentar #7

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Israel og religionsfrihet

Publisert over 9 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.

Det var selvfølgelig kristelige antisemitter han ville gardere seg imot.

Man må forholde seg til hva Melchior gikk inn for og ikke hva man tror han har tenkt. I alle fall så ble dette lovforslaget heldigvis nedstemt til sist i Knesset.

Dette til tross, så deler Israel en poengscore på null med bl.a. Afghanistan og Saudi Arabia hva angår myndighetenes restriksjoner på fri religionsutøvelse, selv om dette er garantert i hva som regnes som Israels grunnlov (Basic Law). Det er Barak Ravid i Haaretz som sier dette i en artikkel i 2011 med referanse til CIRIs rapport (Cingranelli-Richards Human Rights Dataset). CIRI - med base i USA - har gjort slike undersøkelser i 30 år.

Den israelske rabbi og leder for organisasjonen For Religiøs Frihet og Likhet, Uri Regev, sier at rapporten "avslører for verden det triste faktum at hva angår religionsfrihet, er Israel nærmere islamske land enn til den Vestlige verden. Ikke i noe annet opplyst demokrati blir prinsippet om religionsfrihet underminert på en tilsvarende måte."

Regev sier videre: "Årsaken til denne skammelige situasjonen er praksisen [til politiske partier] om å kjøpe seg makt i bytte for kapitulasjonen for religiøs overtalelse samtidig som man ignorerer ønskene til majoriteten av folket i både Israel og diasporaen. Israel er iferd med å bli beryktet i verden som den som leder an i den demokratiske verden med angrap på religionsfrihet og samvittighet, noe som potensielt vil gi dødsstøtet til vår status i den frie verden og holdningen til oss i Vestens nasjoner."

Kommentar #8

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.
Kanskje han på sine gamle dager er blitt hjernevasket

Vel, det har han i så fall felles med 150 av knapt 200 i FN si generalforsamling. Den som les litt av innlagga her på VD kan vel ikkje  gå klar av å forstå kven som er hjernevaska. TJ er som ein gufs av den trua og den haldninga dei hadde dei som budde i svarte  beduinartelta i Midtausten for 3000 år sidan. Heller ikkje TV og fri presse har makta å hjelpe TJ med ei lysstrime inn i den tønna han lever i, også kalla GT,

Kommentar #9

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Krystallen Kåre

Publisert over 9 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Er ikkje Willoch truverdig?

Kåre skal snart dø. All hans tenkning krystalliseres. Dette er hva som er viktig for Kåre --- om han så skal dø først. Det er dette han ønsker å si.

Ærede Mod./Red. Alt hva sagt er ment. Det er ment godt. Men det er ment ærlig.

Willoch er ikke troverdig. 

Kommentar #10

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Kåre skal snart dø.

Det skal eg og.Tilliks med Kåre Willoch så treng eg ikkje å forestille meg eller slikke maktmenneske oppetter ryggen. Det beste ved å stå på kanten av grava, er at det gjev eit visst klarsyn også når det gjeld moralske retningslinjer.

Knapt noko fortel meg betre at eg er på rett veg med omsyn i mitt syn på Midtaustenkonflikta enn innlegga til Willoch, Gullberg og Sønnesyn. Dei er alle tre sjølvstendige og kunnskapsrike personar som uforferda står opp for dei som lid urett og takassering. Dette i rak motsetning til dei som vil kjøpe seg godar i himmelen eller her på jorda ved å stå stormakta Israel,

Kommentar #11

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Ei anna rangering

Publisert over 9 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Dette til tross, så deler Israel en poengscore på null med bl.a. Afghanistan og Saudi Arabia hva angår myndighetenes restriksjoner på fri religionsutøvelse, selv om dette er garantert i hva som regnes som Israels grunnlov (Basic Law). Det er Barak Ravid i Haaretz som sier dette i en artikkel i 2011 med referanse til CIRIs rapport (Cingranelli-Richards Human Rights Dataset). CIRI - med base i USA - har gjort slike undersøkelser i 30 år.

Det kjem kanskje an på augene som ser. Her er Israel gitt "karakteren" 3 på ein skala frå 1 (best) til 7 (verst). Fleire titals land får dårlegare gradering.

Kommentar #12

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Gufs?

Publisert over 9 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

TJ er som ein gufs av den trua og den haldninga dei hadde dei som budde i svarte

Jeg ville ikke snakket om Gufs hvis jeg var deg, men heldigvis så er jeg ikke deg. Jeg tror de såkalte svarte beduintelta i Gt hadde mer lys enn det som råder i ditt hjerte, Elias. Men heldigvis så har disse svarte beduintelta nå blitt flyttet inn i Ny testamenets tid hvor alt som var dunkelt før har fått sitt lys over seg. Det er noe å tenke på for deg, Elias som forsatt bor i skyggenes dal.

Kommentar #13

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Lenin og oss

Publisert over 9 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Det beste ved å stå på kanten av grava, er at det gjev eit visst klarsyn også når det gjeld moralske retningslinjer.

Dette er langt fra sikkert. Så jeg hilser deg langt inn. Også Willoch. Selvfølgelig.

Du kjenner Lenin? Hans åreforkalkning? Hans hjerne? (Les.) Dét gjelder oss alle.

Humoristiske kommentarer ville dengang ha det til at Lenins åreforkalkninger var Hegels absolutte ånd materialisert! :)))

Jeg ber deg akseptere anarkismen. (Jeg taler også til Willoch.)

Hegel the eagle --- 

Kommentar #14

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Lite troverdig

Publisert over 9 år siden

Nei Willoch fremstår knapt som troverdig. I flere tiår var han en sentral person i partiet Høyre, og norsk statsminister. Hans omtale av Israel og Midtøstekonflikten var da en annen. Som jeg har sagt tidligere vedrørende en annen debattant, jeg har en skepsis mot disse metarmorfosene. Om man da i Willochs tilfelle kan tale om en metarmorfose. Forfektet han i sin tid som aktiv politiker utenrikspolitiske holdninger han ikke var enig i for å tekkes eget parti og våre allierte? I så fall var han ingen ærlig mann, men tvert om en som fremsto som noe annet enn hva egentlig var. For nesten omgående etter at han var ute av aktiv politikk så fikk pipa en annen lyd. Slikt står det ingen heder av.

Kommentar #15

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Hauken

Publisert over 9 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Willoch, Gullberg og Sønnesyn

Skal, skal ikke. Skal, skal ikke.

Vi skåler i skalle. Vågnes, det er bedre at tanken din er fri som fuglen, som hauken. Ikke legg ditt liv, din tanke, din død, i noe så patetisk som Willoch, Gullberg og Sønnesyn.

Jeg mener ikke patetisk på den måte. Ikke noe vondt om WGS.

Jeg mener at også du, på ett eller annet tidspunkt, må si:

kill your darlings (krig mot deg selv) don't count me in (krig mot alle)

Alt dette er råd fra en thanatolog. Hvis det er Nemesis, så er det nettopp på disse to punkter.

Kommentar #16

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Opportunist

Publisert over 9 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Det skal eg og.Tilliks med Kåre Willoch så treng eg ikkje å forestille meg eller slikke maktmenneske oppetter ryggen. Det beste ved å stå på kanten av grava, er at det gjev eit visst klarsyn også når det gjeld moralske retningslinjer.

Knapt noko fortel meg betre at eg er på rett veg med omsyn i mitt syn på Midtaustenkonflikta enn innlegga til Willoch, Gullberg og Sønnesyn. Dei er alle tre sjølvstendige og kunnskapsrike personar som uforferda står opp for dei som lid urett og takassering. Dette i rak motsetning til dei som vil kjøpe seg godar i himmelen eller her på jorda ved å stå stormakta Israel,

Nei nettopp han trenger ikke forestille seg, men han har muligens gjort det i flerfoldige tiår. Slikt kalles å "seile under falsk flagg", det har lite med midtøstenkonflikten å gjøre egentlig, men med selve prinippet. For har han ikke ment hva han i sin tid sa, så reduseres han jo til en opportunist.

Kommentar #17

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Men hvem er?

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Willoch er ikke troverdig.

Troverdighet har med et godt skall å gjøre.

Som THY sier det: Det er for mange av dem: Tenner, hvite tenner, tom hos bikkja.

Kommentar #18

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.

http://nettradio.nrk.no/default.php?kanal=p2

Takk, Søyland at du gjorde meg oppmerksom på at det ikke var Joav, men Michael Melchior. Pinlig. Egentlig viste jeg jo dette.

Kommentar #19

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det som kjenneteiknar Willoch

Publisert over 9 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Det er noe å tenke på for deg, Elias som forsatt bor i skyggenes dal.

er at han i motsetning til dei som rakkar ned på han, er at han har rettskjensle og i tillegg medkjensle med dei menneska som lid overlast rett framfor auga våre. Tvert i mot, deira stilling og tankemåte med omsyn til Palestinakonflikta er rein egoisme. Fyrst og fremst å sikre seg ein plass i Himmelriket til all eve. og i tillegg at situasjonen i Midtausten skal gå så raskt mot ei katastrofe at dei får oppleve dommedag, med eller utan Jesus. 

Denne egoismen strøymer ut av alt det TJ skriv. Om det er slik at alle som døyr vert skilde i to flokkar som kvar hamnar på stadar som er isolerte frå hinannan. For meg er det stor trøyst at TJ forsikrar meg om at vi ikkje hamnar på same staden i det neste liv, om slikt liv fins. For det vil seie eit tilvære der medkjensle ikkje har nokon plass, berre reinspikka egoisme.

Kommentar #20

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Nei, eg har ikkje lese Lenin

Publisert over 9 år siden

så eg kjenner han berre av omtale. Men eg har fått med meg at han var kjenslelaus overfor dei lidingane hans veg til Himmelriket ville påføre einskildmenneske og dei som levde i hans samtid. På mange vis er det parallell til religiøst tankegods, elendet har på jorda er berre prisen ein må betale for eit salig liv i Paradis. Det kommunistiske paradis dukka aldri opp og dei same gjeld vel for diverse religiøse av same slaget.

Tilliks med Lening set også Robin i si eiga boble og kjenslekald teiknar opp sitt kart over Midtausten uten omsyn til rettferd for einskildmenneska eller folkegrupper. Egoistisk, kaldt og kynisk ser han for seg løysingar som gjev dei "utvalgde" og makta armslag. Dette har han til felles med dei mest reindyrka egoistiske kristenzionistane her på VD og elles i verda.

Willoch er den rake motsetninga. Han står opp mot urett, og til forsvar for folkegrupper som lid overlast, uten løn av noko art. Tvert i mot må han tole ein storm av organisert skitkasitn, lygn og bakvasking utan noko anna form for løn enn å vite at han gjer det rette.

Difor ser eg på Willoch med enorm aktelse, dette i rak motsetning til dei som vel side i denne konflikta av egoistiske omsyn.

Kommentar #21

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det er heilt rett

Publisert over 9 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

For nesten omgående etter at han var ute av aktiv politikk så fikk pipa en annen lyd.

Etter at han gjekk av som aktiv politikar som tala på nasjonen eller partiet sine vegne. Denne frigjering gav han armslag til å fylgje eige moralsk gangsyn og samvet. Han har vitja Midtausten og snakka med folk frå alle sider. Å oppleve Midtausten og Gaza på nært hald gav Willoch ein skikkeleg vekkjar.

Og det bør ein merke seg: Willoch har aldri teke avstand frå Israel sin eksistens. Han hevdar at Israel må få eksistere bak grensene frå 1948. På det området er han kompromisslaus.

Men det som ikkje tolast er at ein nasjonal størrelse og med godt omdømme står fram og seiar at palestinarane er menneskje med same krav på rettferd og omsorg som innbyggarane av staten Israel, og jødar som immigrerar til området. Det er interessant å notere seg kven det er som kjem med dei hatske utfalla mot ein heidersmann. Det seier noko om deira moralske gangsyn og agenda.

Det er vel ikkje noko å bruke mot Willoch at han utviklar seg som menneske med livslengde og erfaring. Eg vart indoktrinert som kristenzionist utan noko form for alternativ. Om eg aldri forlet Norge sine grenser, til dømes levd som bonde i ein fjordbotn og fast bedehusgjengar, så hadde eg kanhende vore rasist den dag i dag. Men eg kom heldigvis ut i verda og møte verkelegheita der ho var. Eg kan ikkje sjå at det kan brukast mot meg som menneske at eg endra syn i tråd med erfaring og innsyn i ei konflikt. Det einaste som ikkje har endra seg hjå meg er den vekt eg legg på rettferd for einskildindividet og folkegrupper.

Kommentar #22

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Deg?

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

noe så patetisk som

Kva er ikkje patetisk med deg, Robin Haug?

Kommentar #23

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Willoch er

Publisert over 9 år siden

en klar tenker med evne til å endre syn etter nye fakta. Slike folk er alltid uspiselige for de fordomsfulle. Trådstarter blander sammen troverdighet og uenighet, men hun evner ikke å komme med et eneste rasjonelt resonnement. Hvor er forresten troverdigheten i å i det ene øyeblikket regne jøde som en hedersbetegnelse for i det neste å hudflette Willoch for å bruke betegnelsen om en person? Har dere noe å skjule i forhold til jøder siden betegnelsen er så betent? Jeg synes ikke betegnelsen jøde er mer problematisk enn kristen, muslim og lignende.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere