Erik Lunde

139

Skole og eldreomsorg viktigere enn OL

Skole og eldreomsorg er viktigere enn OL. Men det er ikke OL som har skylda for en stram økonomi i Oslo.

Publisert: 19. nov 2012

Vårt Land på lederplass kaller det ”skammelig” at Oslo kommune arbeider med en søknad om OL samtidig som det finnes uløste oppgaver i byen. Det er verdt å minne om at bevilgningene til en OL-søknad utgjør 0,17 prosent av kommunens budsjett for 2013. Grunnen til at budsjettet likevel er stramt på mange områder, er først og fremst fordi byen vokser rekordraskt. De nærmeste årene skal det blant annet bygges et nytt klasserom i uka og skaffes elevplass til 10 000 nye elever. De store pengene i Oslo brukes neste år på investeringer i nye skolebygg, boliger for vanskeligsstilte og rehabilitering av sykehjem.

Et bredt flertall i Oslo bystyre stemte for at Oslo skal arbeide videre med en søknad om vinterolympiske leker i 2022. En del arbeidet går ut på å utrede byutviklings- og samferdselsprosjekter Oslo uansett må gjennomføre, som for eksempel styrking av kollektivtrafikken. Bystyret har ikke besluttet å sende en søknad.

I KrF er det betydelig skepsis mot at Oslo skal arrangere OL. Det er imidlertid heller ikke vanskelig å finne argumenter for et slikt arrangement: Det vil gi vår hovedstad nødvendig byutvikling og infrastruktur som vi uansett trenger – og det vil være et løft for idretten og folkehelsa. Man skal heller ikke undervurdere betydningen av den entusiasmen en slik folkefest skaper i mange år.

For Oslo KrF er de grunnleggende velferdstjenestene viktigere enn et OL. Vi vil ikke akseptere at skoletilbudet, eldreomsorgen og øvrige sosiale tjenester svekkes fordi pengene går til å arrangere OL. Olympiske vinterleker kan dessuten ikke være et kommunalt arrangement, men en nasjonal begivenhet. Det er derfor en forutsetning for oss at hele Norge stiller seg bak og at staten bidrar økonomisk. 

Erik Lunde, leder i Oslo KrFs bystyregruppe

Kommentar #1

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Viktigere?

Publisert rundt 9 år siden

Hvem er det viktigere for? Og hvorfor blir i tilfelle ikke disse grupper og behov prioritert? Mulighetene har da vært til stede hele tiden?

Folk lider, sulter og fryser ikke fordi det er mangel på ressurser, mat og varme. Det som allerede finnes i overmektig grad blir ganske enkelt ikke fordelt slik at lidelsen og nøden forsvinner eller reduseres.

Så lenge individets og kollektivets egokultur ikke bare opprettholdes og forsterkes, men nettopp derfor legitimeres (!) hos den enkelte og kollektivet, så får vi dette kalde inhumane 3/4-samfunnet. De og den som rammes har eller får sjelden ordet der det hører hjemme, og de blir heller ikke sett. De har ingen makt, og dermed ingen rett.

For alle dem som allerede har det rimelig godt, så flyttes blikket heller bekvemt over på sansenytelser, forbruk, sirkus og underholdning. Det blir for brysomt og nedslående å se på alle ansiktene som så vidt synes i skyggen av velferdssamfunnets runndans rundt gullkalven. De ansiktene i den mørke og kalde skyggen minner nemlig om de mørke uoppgjorte rom i de selvtilfredses egne hus. 

Virkeligheten er den øverste barske, tendensiøse og partiske dommer: Ser vi på den virkelighet som rår valgdagen og ellers ut over i årene mellom valgene, så ser man at Erik Lundes prisverdige innlegg har mindre enn liten effekt. Den kristne troen er ikke likegyldig i forhold til etikken; den beveger seg på et høyere plan: Fordi troen ser den flamme, Guds dråpe av blod gitt for nettopp han, hun og deg, i ethvert medmenneske. Også i den og de vi helst ikke orker å tenke på eller har antipati mot. Nettopp dem.

Man skal elske sin neste som seg selv. Det betyr at den andre er et menneske akkurat som du. Uansett. Både den gode og den vi oppfatter som mindre god, eller sågar "dårlig". Den neste er elsket av Gud, og i sitt indre akseptert vel så meget som du er. Hvordan kan vi da med Guds dråpe og ild i hjerte velge å se bort?

Videre: "Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som *mishandler dere og  forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme?"

Kommentar #2

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Erik Lunde. Gå til den siterte teksten.

For Oslo KrF er de grunnleggende velferdstjenestene viktigere enn et OL. Vi vil ikke akseptere at skoletilbudet, eldreomsorgen og øvrige sosiale tjenester svekkes fordi pengene går til å arrangere OL. Olympiske vinterleker kan dessuten ikke være et kommunalt arrangement, men en nasjonal begivenhet. Det er derfor en forutsetning for oss at hele Norge stiller seg bak og at staten bidrar økonomisk.

Vedtaksteksten må vel da ligge i retning av at "hvis regjeringen skulle bestemme seg for å avvikle Olympiske Leker, vil Oslo Kommune stille sin kommune til rådighet og kun bidra med de midler som Kommunen uansett ville ha satset på nødvendige relaterte infrastrukturtiltak".

Blir det den ærlige måten å fremstille det på? Er det rimelig? Meg bekjent vil ikke regjeringen gå inn for tiltaket hvis ikke kommunen stiller helhjertet opp.

Jeg ser ett argument for at Norge skal arrangere OL; siden vi er en vintersportsnasjon og liker å delta i konkurranser av OL's karakter, er det rett og rimelig at også Norge fra tid til annen bærer kostnadene ved slike arrangement.

Men ellers er jeg i mot OL i Norge nå, slik jeg begrunnet det i tråden om det samme i forrige uke.

Kommentar #3

Tore Snekkvik

0 innlegg  14 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Det forventes vannkraftoverskudd og billig strøm i mange år framover. Da vil strøm være langt billigere enn ved. En annen sak er det selvfølgelig hvis man får gratis ved. 

Derfor er det i utgangspunktet ikke synd på dem som ikke kan fyre med ved, med mindre vi skulle få en langvarig strømstans i Oslo. Det er det en viss, liten risiko for. Derfor bør pipene rehabiliteres så sant det ikke er aktuelt å rive eller bygge om gårdene.

Så må man likevel kunne unne seg en fest en gang i blant. Men jeg er enig i at OL koster mer enn det smaker. Bedre for et lite land som vårt å arrangere VM og EM, så slipper vi å bygge dyre anlegg for marginale idretter.

Dessuten skal jo Oslo vokse så mye og må derfor bruke mye penger, arbeidskraft og planleggingskapasitet på infrastruktur og boligbygging!

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere