Bjørn Are Davidsen

54

Svar på tiltale?

Fortellingen er besnærende: Kristen gudstro stammer fra en overtroisk fortid som forklaringer på alt fra torden til tyfus. Heldigvis har vi fått vitenskap som er gyldig på tvers av livssyn og gir bedre forklaringer. Dermed er gudstro unødvendig.

Publisert: 11. nov 2012

Blant temaene i min bok Svar på tiltale som lanseres 12. november er om nye ateister som Richard Dawkins, Sam Harris og Christopher Hitchens har rett i deres religionskritikk.

Er gudstro en vrangforestilling? Forgifter religion alt? Er gudsargumenter bare parodier? Motbeviser Det ondes problem all gudstro? Er religiøs moral per definisjon umoralsk? Er teologi bare tomhet?  Er Gud en konkurrent til vitenskapelige forklaringer og dermed unødvendig i dag? Motbeviser evolusjon kristen tro? Er det slik at naturvitenskapen er det eneste verktøyet vi kan bruke for å finne ut av virkeligheten? Og om det nå skulle være områder der naturvitenskapen ikke strekker til med forklaring, hva annet kan vel være bedre? Bør det være lov med provoserende ytringer om religion? Er gudstro ikke bare i mot alle bevis, men bevist å være skadelig?

Og kan vi i det hele tatt ha rolige og informerte samtaler om dette?

Min erfaring etter mange runder i offentlige debatter og nettfora er at det ikke er enkelt. Det markeres oftere revir enn det lyttes eller vises refleksjon. Det er lettere å motsi andre enn å finne belegg for egne meninger. Det bakhodet er fullt av, flyter tastaturet over med. Vi ser dessverre oftere stemplinger enn seriøse samtaler. Det er slitsomt å lese tekster i sammenheng eller se dem ut fra normale, faglige diskusjoner. Finner jeg ord eller setninger jeg ikke liker, eller ikke forstår, gjelder det å ta dem i verst mulig mening. Det synes å være en folkesport å dytte hverandre inn i svarte båser.

Dessverre er det ikke enkelt å se noe i vår kultur eller i skolens lærebøker som gir hjelp til informert refleksjon om livssyn utover hva slags guder, bygninger eller ritualer man har. Ikke minst forsterker mye av undervisningen mørke fortellinger om kristen tro - særlig om kirkens angivelig lange kamp mot vitenskap og kunnskap.

For dette handler ikke bare om fornuft. Hvis vår tid er kjennetegnet av noe, er det nok ikke rasjonalitet. TV-serier om synske har høyere seertall enn serier om naturvitenskap. Snåsamannen trekker flere enn Schrödingers katt. Fire av ti nordmenn støtter Märthas englemystikk. Forskning antyder til og med en sammenheng mellom avkristning og fremvekst av New Age. Vi har en iboende motstand mot snusfornuft og forsøk på å avfortrylle verden. Mens man for noen tiår siden i utviklingsoptimismens navn så det som en seier for fornuften at tradisjonell tro mistet sin innflytelse, ser det nå ut til at vinneren er folkelig okkultisme. Religionskritikere som Richard Dawkins kan i større grad stimulere New Age enn ny ateisme. I stedet for det religionsløse tredje årtusen science fiction lovet oss, har vi havnet i ukebladenes verden.

Vi faller for fortellinger – særlig når de støtter vårt eget livssyn. Vi elsker å høre om helter og skurker. Anekdoter selger alltid bedre enn argumenter. Dette er ikke akkurat uvanlig i det offentlige rom. Dermed kunne generalsekretær for Europarådet og leder av Nobelkomiteen, Torbjørn Jagland, skrive i Aftenposten i desember 2010 at ”Nye vitenskapelige framskritt banet i sin tid veien for opplysningstiden i Europa. Jorda var ikke lenger flat.” Journalisten Kjetil B. Alstadheim fulgte opp i Dagens Næringsliv februar 2011 da han i forbindelse med et forsøk på å få statsministeren til å svare på spørsmål om sorteringssamfunnet hevdet at Dagfinn Høybråten ”stod plantet i en lang, men kanskje ikke så stolt kirkelig tradisjon der kunnskap er farlig og folk som mente jorden var rund ble brent på bål”.

Noen synes å mene er at religion ikke bare generelt sett er skadelig, den har ikke bidratt med noe positivt. Tvert i mot er det fordi kirken har tilpasset seg utviklingen at vi i dag har rom for kunnskap og kjærlighet, vitenskap og gode verdier. Det er på tide at islam tar hintet og følger i samme spor.

Hva er det egentlig som foregår? Hvordan kan noen tro at dette ikke bare er riktig, men en klok og fremskrittsvennlig retorikk? Handler det om mer enn behovet for å legitimere egen politikk? Ja, vi har å gjøre med en av vår kulturs store fortellinger, om veien fra fortidens mørke til dagens lys. Og dette gjenfortelles løpende i media og skoleverket, populærvitenskap og politikk.

Mens mange informerte forskere har en noe annen fortelling. Middelalderforskeren Edward Grant sier i God and Reason in the Middle Ages (Cambridge University Press, 2001) rett ut at opplysningstiden

"lar seg knapt forestille uten den sentrale plass som fornuften spilte i senmiddelalderen. I den grad man kan snakke om revolusjonerende rasjonell tenkning i opplysningstiden, var den bare gjort mulig gjennom den lange tradisjonen fra middelalderen som etablerte bruken av fornuft som en av de viktigste menneskelige aktiviteter."  

En ateist (men altsp ikke "nyateist") som Jürgen Habermas understreker i "Religion and rationality" (MIT Press, 2002) at ”Kristen gudstro er avgjørende for fremveksten av vår kulturs tro på muligheten og verdien av objektiv rasjonalitet”.

Problemet med å falle for myter er ikke faren for å komme dårlig ut av neste pubquizz, men at ulike typer politikere, lærere, forfattere og debattanter nører opp under forestillinger som er like urokkelige som konspirasjonsteorier. I stedet for å bygge broer og forståelse, bygges barrierer og fiendebilder.

Mange har nok en viss musikalitet for hva som klinger rett når vi snakker om raser og rentepolitikk. Men snur vi blikket i retning kristen tro, eller religion i sin alminnelighet, har mange lett for å ty til utestemmen.

Våre perspektiver på fortiden påvirkes av tunnelsyn og blindfelter. Dermed kunne selv en av våre mest researchsterke krimforfattere, Jo Nesbø, for noen år siden skrive i Dagbladet at på 15-1600-tallet forvaltet geistlige «all guddommelig in­formasjon, herunder at jorden var flat som ei panne­kake». Hvor Nesbø har dette fra, er verdig en krim om kultur­radikale myter.

Dermed kan skeptikeren Carl Sagan på ramme alvor tro at paven på 1400-tallet bannlyste Haleys komet. Dermed kan Terje Nordby hevde i Mytekalenderen at Bibelen gjaldt som urokkelig naturvitenskap i middelalderen. Nyateisten Sam Harris tror som Jo Nesbø på ramme alvor tro at kirken i middelalderen mente jorden var flat. Og i likhet med vitenskapsjournalisten Bjørn Vassnes at de kristne i frykt for kunnskap satte fyr på det sagnomsuste Biblioteket i Alexandria og med det store deler av antikkens kulturarv. Dermed kan Richard Dawkins på ramme alvor tro at kirkehistorien har vært en lang kamp mot vitenskapen. Dermed kan han tro at Thomas Aquinas gudsargumenter kan besvares på under to sider. Dermed kunne Christopher Hitchens på ramme alvor tro at alle Aristoteles’ verker ble ødelagt da keiser Justinian i år 529 stengte akademiet i Aten. Dermed kan han og andre på ramme alvor tro at det er et godt motargument å spørre hvem som skapte Skaperen. For å gi noen få eksempler.

Men siden denne type sannheter altså fremstår som velkjente for flere enn krimforfattere, er det antagelig mindre kjent at ikke noen av dem stemmer. I stedet snakker vi altså om faktoider, om forestillinger som holdes for å være sanne, men som altså er feilaktige. Det stemmer ikke at vikingene hadde horn på hjelmene. Den kinesiske mur kan ikke sees fra verdensrommet. Hitler var ikke ateist.

Men nå handler dette om mer enn feil. Hva som er synlig fra verdensrommet påvirker sjelden mine holdninger til andre. Vi snakker i stedet om kulturelle forestillinger som etablerer og forsterker fiendebilder like urokkelige som konspirasjonsteorier. Er bakhodet fullt av dette, blir samtaler om kristen gudstro vanskelige.

Ønsker vi på den andre siden informerte samtaler er det nødvendig å rydde opp i dette. Som jeg viser i Svar på tiltale er det svært mange områder der vi bør ta nye ateister med atskillige klyper salt. Skal vi fremme rasjonalitet og raushet, fred og forsoning, er det ikke sikkert at den beste måten er ved å forsterke fordommer og fiendebilder.

Kommentar #1

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Spennende!

Publisert over 9 år siden

Høres ut som en spennende og interessant bok. Er ikke sikkert vi er enig om alt! Men lykke til med lanseringa!

Kommentar #2

Kjell Arne Norum

60 innlegg  670 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Boka er bestilt. Jeg gleder meg til å lese den!

Kommentar #3

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Bjørn Are Davidsen. Gå til den siterte teksten.

Dermed kan skeptikeren Carl Sagan på ramme alvor tro at paven på 1400-tallet bannlyste Haleys komet.

Kan jeg spørre hvor du har funnet dette?

Kommentar #4

Bjørn Are Davidsen

54 innlegg  1255 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Svein Skjei. Gå til den siterte teksten.

Kan jeg spørre hvor du har funnet dette?

I boka Comet av Ann Druyan og Carl Sagan.

Kommentar #5

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Bjørn Are Davidsen. Gå til den siterte teksten.

I boka Comet av Ann Druyan og Carl Sagan.

Jeg mener å huske at Laplace også skrev om dette? Var det ikke noe med at Haley´s komet ble knyttet til en krig med tyrkerne? Mulig jeg husker feil her.  

Kommentar #6

Bjørn Are Davidsen

54 innlegg  1255 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Neida.

Dette handler om pave Callistus III (1378-1458) som angivelig ble så skremt av Halleys komet, da den dukket opp samtidig med tyrkernes beleiring av Beograd, at han altså måtte ty til drastiske tiltak.Laplace var av dem som formidlet dette som del av Opplysningstidens mange myter om tro og vitenskap, og ble ikke for alvor kjent som en feiltagelse før på starten av 1900-tallet, nærmere bestemt iJOURNAL OF THE ROYAL METEOROLOGICAL SOCIETY (Vol. XXXIII, No. 419, February, 1910) av A. L. Cortie.

Ipavens bulle fra 29. juni 1456 (der han altså skulle ha ekskommunisert kometen), ser vi at den ikke er nevnt. Der kometen er nevnt i andre samtidige dokumenter er den ikke sett som en trussel, men tolket som et positivt jærtegn om at tyrkerne ville lide nederlag.

Kommentar #7

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Bjørn Are Davidsen. Gå til den siterte teksten.
Ipavens bulle fra 29. juni 1456 (der han altså skulle ha ekskommunisert kometen), ser vi at den ikke er nevnt. Der kometen er nevnt i andre samtidige dokumenter er den ikke sett som en trussel, men tolket som et positivt jærtegn om at tyrkerne ville lide nederlag.

Søkte litt på nettet og fant dette på et debattforum drevet av skeptikere:

Laplace based his story on a brief mention in a 15th Century work by Bartolomeo Platina who noted the reaction to the appearance of Halley's Comet in 1456:

"A maned and fiery comet appearing for several days, while scientists were predicting a great plague, dearness of food, or some great disaster, Callistus decreed that supplicatory prayers be held for some days to avert the anger of God, so that, if any calamity threatened mankind, it might be entirely diverted against the Turks, the foes of the Christian name. He likewise ordered that the bells be rung at midday as a signal to all the faithful to move God with assiduous petitions and to assist with their prayers those engaged in constant warfare with the Turks."

In a period in which astronomy and astrology were closely intertwined, the concept that the appearance of a comet in what were usually unchanging heavens signalled (or would cause) unusual events on earth was generally accepted. So what Callixtus did here was try to avert the effects of these events or, alternatively, divert them towards the dreadful infidel.

So as kooky as all this seems to us, no "excommunication" of the comet ever took place. While Callixtus did believe that prayer could avert natural disasters (something shared by millions to this day), he doesn't seem to have been under the impression that comets were communicant members of the Catholic Church which had strayed into heretical beliefs or that excommunicating them would bring them back to the communion rail of their local cathedral chastened and penitent.

It's weird that no less a sceptic than Carl Sagan perpetuated this story without checking if it was true. Or even inquiring if it even made the slightest scrap of sense. Yet another salulatory lesson for we sceptics about checking things even if we'd like them to be true. All to often they turn out to be crap.

Sagan tråkket visst litt feil her, ja...

Kommentar #8

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Bjørn Are Davidsen. Gå til den siterte teksten.
I boka Comet av Ann Druyan og Carl Sagan.

O.k., takk for svaret, men Sagan forholdt seg vel kun til det som var av kilder, som etter hva jeg forstår var en bok fra 1470? At denne kilden antakelig hadde litt for god fantasi kunne han vel umulig vite?

EDIT: ser hva du skriver i #6. Greit

Kommentar #9

Finn Eriksen

5 innlegg  579 kommentarer

Merkelig påstand

Publisert over 9 år siden
Bjørn Are Davidsen. Gå til den siterte teksten.
Noen synes å mene er at religion ikke bare generelt sett er skadelig, den har ikke bidratt med noe positivt. Tvert i mot er det fordi kirken har tilpasset seg utviklingen at vi i dag har rom for kunnskap og kjærlighet, vitenskap og gode verdier. Det er på tide at islam tar hintet og følger i samme spor.

Mener du med dette at det er kristendommens fortjeneste at vi har "rom for kunnskap og vitenskap"? 
At islam må inn på et nytt spor er det ingen tvil om. Men om f.eks evolusjonsteorien etterhvert, mot formodning, skulle oppnå aksept i den islamske sfære, kan man da si at islam har bidratt med noe positivt fordi den har tilpasset seg utviklingen? 

Kommentar #10

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Finn Eriksen. Gå til den siterte teksten.

Mener du med dette at det er kristendommens fortjeneste at vi har "rom for kunnskap og vitenskap"?

Enig i poenget ditt her, selvom jeg er litt usikker på om BA i det du siterer ham på mener å si noe om Kirkens rolle eller om hvordan "nye" ateister påstår at det hele forholder seg. Uansett, mange av opplysningstidens store vitenskapsmenn var utvilsomt kristne, og sikkert også langt mer bokstavtro enn de aller fleste i dag, men at det i seg selv skulle kunne ha hjulpet dem til en større forståelse og innsikt i det de forsket på, er mildt sagt vanskelig å forestille seg.

Newton var overbevist om at Gud både hadde skapt og kontrollerte Universet, men det kan neppe ha vært en særlig positiv bidragende faktor i hans arbeid med matematiske beregninger og de lover han etterhvert kom frem til og etablerte når det gjelder hva som styrer planetenes baner. Den svenske legen og naturforskeren Carl Von Linné trodde, sikkert i likhet med de fleste andre, fullt og fast på Syndfloden, men heller ikke han kan ha hatt særlig stor hjelp av sin egen overbevisning om at Noah og hans Ark var en autentisk fortelling om hvordan artene kom til å eksistere videre, når han utviklet taksonomien og klassifiserte alle de til da kjente plante- og dyrearter i et system som fortsatt benyttes.

Riktignok var det en del som lenge før Darwin hadde lansert teorier om at livet på Jorden hadde gjennomgått en utvikling, men den allmenne oppfatningen, også blant store vitenskapsmenn, var at alle arter var et uforanderlig resultat av Guds skaperverk. I dag vet vi at dette er grunnleggende feil, så det virker derfor ganske innlysende at folk som Newton, Von Linné, Kopernikus, Galilei og andre gjorde sine gjennombrudd mer til tross for hva de trodde om de virkelig store spørsmålene og hva som var årsaken til verdens tilblivelse og artenes opprinnelse, enn på grunn av denne troen. I dag er de aller fleste representanter for vitenskapen ateister; det er derfor liten grunn til å tro at de som her er nevnt hadde vært noe annet om de hadde levd i dag. 


Kommentar #11

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Tips

Publisert over 9 år siden

Dokumentaren på NRK nå er vel i det minste et eksempel på at alt ikke står like godt til i hodene på mange troende...

Kommentar #12

Finn Eriksen

5 innlegg  579 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Enig i poenget ditt her, selvom jeg er litt usikker på om BA i det du siterer ham på mener å si noe om Kirkens rolle eller om hvordan

Den siste tolkningen er kanskje den mest sansynlige. Davidsen kan svare på tiltale.

Kommentar #13

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Velvel

Publisert over 9 år siden

Etter å ha sett dokumentaren på NRK i kveld om exorsisme i den katolske kirke kan man vel si at enhver som setter seg fore å overbevise opinionen om at troen på Gud kan vises å være rasjonell og at den dessuten er en kilde til godhet i verden, sannelig har påtatt seg litt av en oppgave.

Kommentar #14

Bjørn Are Davidsen

54 innlegg  1255 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Enig i poenget ditt her, selvom jeg er litt usikker på om BA i det du siterer ham på mener å si noe om Kirkens rolle eller om hvordan

Vel jeg siterte både Grant og Habermas om dette - og kan utvide til at en kristen/kirkelig virkelighetsforståelse stimulerte rasjonalitet og naturvitenskap fordi man oppfattet tilværelsen som skapt av noe som var grunnleggende rasjonelt og hadde lagt lover inn i naturen. 

Det kommer et lenger notat fra meg om saken på nett i morgen, men kort sagt er det slik som jeg var inne på i åpningsinnlegget at Bibelen ikke ble oppfattet som vitenskap, men som tekst som måtte og kunne og ble tolket på ulike måter.

Naturfilosofiene holdt seg til naturfilosofiske argumenter, når de bedrev naturfilosofi, og Bibelen ble stort sett tolket i lys av dette, nettopp fordi man hadde så stor respekt for det som var demonstrert naturvitenskapelig/naturfilosofisk.

Jeg har en lengre beskrivelse av dette her - den som er interessert kan lese og kommentere den. Må dessverre melde meg av for kvelden nå. 

Kommentar #15

Sverre Holm

6 innlegg  92 kommentarer

Religionskritikk - fremvekst av det okkulte

Publisert over 9 år siden

Sitat:

"Forskning antyder til og med en sammenheng mellom avkristning og fremvekst av New Age. Vi har en iboende motstand mot snusfornuft og forsøk på å avfortrylle verden. Mens man for noen tiår siden i utviklingsoptimismens navn så det som en seier for fornuften at tradisjonell tro mistet sin innflytelse, ser det nå ut til at vinneren er folkelig okkultisme. Religionskritikere som Richard Dawkins kan i større grad stimulere New Age enn ny ateisme."

Som alltid treffende kommentarer fra deg.

Sitatet over er en veldig interessant observasjon - i takt med økende religionskritikk øker interesseren for det okkulte og New Age. Men det er kanskje ikke så lett å påvise at det ene fører til det andre. Skulle gjerne høre flere av argumentene dine for det, Bjørn Are.

Kommentar #16

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Hmmmmm

Publisert over 9 år siden
Sverre Holm. Gå til den siterte teksten.

"Forskning antyder til og med en sammenheng mellom avkristning og fremvekst av New Age. Vi har en iboende motstand mot snusfornuft og forsøk på å avfortrylle verden. Mens man for noen tiår siden i utviklingsoptimismens navn så det som en seier for fornuften at tradisjonell tro mistet sin innflytelse, ser det nå ut til at vinneren er folkelig okkultisme. Religionskritikere som Richard Dawkins kan i større grad stimulere New Age enn ny ateisme."

Som alltid treffende kommentarer fra deg.

Hvis jeg skulle forsøke meg på en dekonstruksjon av sitatet fra Bjørn Are så må det vel bli noe i retning av at dersom det er en "sammenheng mellom avkristning og fremvekst av New Age" og dette kan tilskrives at "Vi har en iboende motstand mot snusfornuft og forsøk på å avfortrylle verden", så må vel nesten konklusjonen bli at fordi folk har et inntrykk av at "snusfornuften" (som vel må være vitenskapen) og "religionskritikere som Dawkins" har vist at Kristendommen ikke holder hva den lover, og at folk derfor har sett seg om etter andre områder som fortsatt kan anses å ha noen hemmeligheter som ikke er avslørt.

Så jo, kommentaren var vel sånn sett treffende nok... ;)

Kommentar #17

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Genuin undring

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Så jo, kommentaren var vel sånn sett treffende nok... ;)

Dette med å klistre "avfortrylling" av verden er for øvrig et interessant retorisk grep.

I mine, og så mange andres, øyne er vitenskapen noe nær det motsatte. Altså ikke at den fortryller som i "trollmann og magi." Men den viser oss en virkelighet som virkelig gnistrer og åpner for helt nye måter å tenke om verden på. Vitenskapen stimulerer den filosofiske sans.

Kommentar #18

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Dette med å klistre

Enig. Hva synes så fagmannen om mitt spede forsøk på å ta fra hverandre og sette sammen til noe med...eh...en annen mening...? ;)

EDIT: Jeg ser det ble litt surr i semantikken mot slutten; det skulle vært:

Hvis jeg skulle forsøke meg på en dekonstruksjon av sitatet fra Bjørn Are så må det vel bli noe i retning av at dersom det er en "sammenheng mellom avkristning og fremvekst av New Age" og dette kan tilskrives at "Vi har en iboende motstand mot snusfornuft og forsøk på å avfortrylle verden", så må vel nesten konklusjonen bli at fordi folk har et inntrykk av at "snusfornuften" (som vel må være vitenskapen) og"religionskritikere som Dawkins" har vist at Kristendommen ikke holder hva den lover, så har folk derfor sett seg om etter andre områder der de mener at det fortsatt finnes noen hemmeligheter som ikke er avslørt.

Pirk, men dog; jeg hater å gjøre sånne glipp... ;)

Kommentar #19

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Vitenskapen stimulerer den filosofiske sans.

Nettopp; Einstein, Feynman, Hawking, Penrose, Deutsch, osv, osv

Tenk på kvantefysikken (Hans-Petter)

Kommentar #20

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Svein Skjei. Gå til den siterte teksten.

Tenk på kvantefysikken (Hans-Petter)

Ikke f.....! ;)

Kommentar #21

Sverre Holm

6 innlegg  92 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Men den viser oss en virkelighet som virkelig gnistrer og åpner for helt nye måter å tenke om verden på. Vitenskapen stimulerer den filosofiske sans.

Ikke sant, utrolig grensesprengende! 

Jeg husker jeg ble overrasket første gang jeg leste John Polkinghorne, engelsk atomfysiker som senere ble prest i anglikanske kirken, som sammenlignet det grenseoverskridene, spennende, og totalt ikke-intuitive i kvantefysikken og relativitetsteorien med det samme med Kristi oppstandelse.

Men etter som jeg har fått tenkt endel på det ser jeg at han har et poeng.

Begge deler bygger dypest sett på en tillit, som er et mye bedre ord enn tro her. Enten en tillit til de forskerne som står bak og skjønner fysikken (de fleste griper den jo ikke selv), eller til at for Gud hvis han virkelig står bak det hele som skaper, så er det grenseoverskridene og ikke-intuive som en oppstandelse fra de døde ikke noe stort problem.

Kommentar #22

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert over 9 år siden

Geit :)), men dette er jo en mutualisme; filosofien stimulerer til vitenskapelig virke

Kommentar #23

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Svein Skjei. Gå til den siterte teksten.

Geit :)), men dette er jo en mutualisme; filosofien stimulerer til vitenskapelig virke

Enig, så greit, men ikke greit at du kaller meg geit; jeg håper det registreres av moderator... ;))))

Kommentar #24

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

men ikke greit at du kaller meg geit

Oops; jeg mente jo teit; sorry :o)

Kommentar #25

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sverre Holm. Gå til den siterte teksten.

Begge deler bygger dypest sett på en tillit, som er et mye bedre ord enn tro her. Enten en tillit til de forskerne som står bak og skjønner fysikken (de fleste griper den jo ikke selv), eller til at for Gud hvis han virkelig står bak det hele som skaper, så er det grenseoverskridene og ikke-intuive som en oppstandelse fra de døde ikke noe stort problem.

Problemet er vel bare at dersom man skulle hatt den samme type tillit til kvantefysikkens iboende uforutsigbarhet som den tillit mange har til Gud og oppstandelsen så ville man hatt den samme tilliten uten at forskerne hadde videreragt det man har tillit til...

Kommentar #26

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Svein Skjei. Gå til den siterte teksten.

Oops; jeg mente jo teit; sorry :o)

;o)

Kommentar #27

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Enig. Hva synes så fagmannen om mitt spede forsøk på å ta fra hverandre og sette sammen til noe med...eh...en annen mening...? ;)

Jo, den er god nok! :)))

Det er for øvrig mangt som kan sies om Davidsens postulater her.

Man kunne bestride at vitenskap "avfortryller" verden. Man kunne også spørre om Davidsen mener, i lys av hans egen konklusjon, ateister burde, av frykt for å stimulere til bare enda mer overtro blant folk, avstå fra å delta i samfunnsdebatten. Man kunne også spørre om folk flest virkelig føler at vitenskapen avfortryller verden. Osv.

Man kunne også, utover postulatene og forutsetningene (som Davidsen sikkert definerer og argumenterer mer fyldestgjørende for i boken), spørre om hva han selv mener om at så mange, ifølge ham selv, heller går til New Age enn klassisk kristendom?

Man kunne også, mer vovet denne gang, om ikke Davidsen egentlig mener at vitenskapen faktisk er en ny form for genuin religion? For er det ikke i vitenskapen man virkelig forholder seg til hva som enn måtte være gud?

*******

Men jeg får samtidig ønske Davidsen lykke til med publiseringen!

Kommentar #28

Bjørn Are Davidsen

54 innlegg  1255 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sverre Holm. Gå til den siterte teksten.

i takt med økende religionskritikk øker interesseren for det okkulte og New Age. Men det er kanskje ikke så lett å påvise at det ene fører til det andre. Skulle gjerne høre flere av argumentene dine for det, Bjørn Are.

Mye man kan si om dette og som man forstår er det mye interessant stoff i boken, dog ikke så mye om dette.

Jeg kan litt kort henvise til religionssosiologene i The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics, redigert av Peter Berger, og enkelte tidligere og mindre faglige som Bermans The Reenchantment of the World.

Den iboende motstanden mot verdens "avfortryllelse", er vel også behandlet av Keith Thomas  i The Decline of Magic, hvis jeg husker rett. 


 

Kommentar #29

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Man kunne bestride at vitenskap "avfortryller" verden. Man kunne også spørre om Davidsen mener, i lys av hans egen konklusjon, ateister burde, av frykt for å stimulere til bare enda mer overtro blant folk, avstå fra å delta i samfunnsdebatten. Man kunne også spørre om folk flest virkelig føler at vitenskapen avfortryller verden. Osv.

Han skulle komme med et lengre svar senere i dag, men jeg vil tippe han kommer til å bestride at han mente å si at det er vitenskapen som avfortryller verden, og at det er den nevnte snusfornuften som gjør det, uten at jeg egentlig kan skjønne hva annet enn vitenskapen som blant troende kalles snusfornuften...

Kommentar #30

Torleiv Haus

76 innlegg  3323 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Svein Skjei. Gå til den siterte teksten.

Tenk på kvantefysikken (Hans-Petter)

Kvantefysikk er absolutt fortryllende. Hvis man ikke kommer inn i en undrende modus av kvatefysikk, er man utenfor håp.  Ta 50 min og kikke på denne. 

Kommentar #31

Bjørn Are Davidsen

54 innlegg  1255 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Man kunne også spørre om Davidsen mener, i lys av hans egen konklusjon, ateister burde, av frykt for å stimulere til bare enda mer overtro blant folk, avstå fra å delta i samfunnsdebatten.

Nei, det mener jeg da ikke. Tvert i mot bør alle delta i debatten.

Å peke på observasjoner av at f.eks. SV-talsmenn kan komme til å "skremme" folk over til Høyre eller Kr.f til å få folk til å stemme SV, er ikke det samme som å si at ingen av disse bør ytre seg, enten jeg nå holder med den ene eller andre siden;-)

Kommentar #32

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Sverre Holm. Gå til den siterte teksten.

Begge deler bygger dypest sett på en tillit, som er et mye bedre ord enn tro her. Enten en tillit til de forskerne som står bak og skjønner fysikken (de fleste griper den jo ikke selv), eller til at for Gud hvis han virkelig står bak det hele som skaper, så er det grenseoverskridene og ikke-intuive som en oppstandelse fra de døde ikke noe stort problem.

Det dreier seg om tillit også, ja, uten tvil.

Men det gis forskjeller. Om vi har tillit til vitenskapen, så gis tilliten en ekstra og ikke uvesentlig støtte i det uomtvistelige fenomen at vitenskapere gjerne forsøker å falsifisere konkurrenters teorier. Vi har altså tillit også til at den frie og åpne konflikten og konkurransen vitenskapere fra hele verden i mellom sørger for at best teori også dominerer og blir hegemonisk --- så lenge det varer. Tilliten kan jo innenfor vitenskapen ikke strekke seg lenger enn at man erkjenner at vitenskapen så langt fortsatt er i historien, er historisk, dypt og entydig preget av historisitet. Det er ikke på ett punkt verdenssamfunnet av vitenskapere bare har erklært Teorien med stor t. Denne historiske erkjennelsen er da samtidig selve vilkåret for vitenskapelig fremgang og suksess.

Den religiøse tillit er litt annerledes. Selv om det også her gis sunne impulser i den grad den teologiske diskusjonen er fri og åpen. Men det gis unektelig noe mer dogmatikk; drivkreftene er jo ganske annerledes for vitenskap og religion.

Kommentar #33

Bjørn Are Davidsen

54 innlegg  1255 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Han skulle komme med et lengre svar senere i dag, men jeg vil tippe han kommer til å bestride at han mente å si at det er vitenskapen som avfortryller verden, og at det er den nevnte snusfornuften som gjør det, uten at jeg egentlig kan skjønne hva annet enn vitenskapen som blant troende kalles snusfornuften...

Det jeg snakker om er rett og slett hvordan ting oppfattes. Det handler altså ikke om hva vitenskapen egentlig er eller gjør, eller om vitenskapen i det hele tatt, men om sekulariseringsteorier som har vist seg misvisende og at mange synes å oppfatte den type utspill som Dawkins og andre kommer med som firkantede og fordømmende, besserwissende og uspennende, på linje med naturfaglærerne som de mislikte på ungdomsskolen.

Dette er forøvrig ikke behandlet i boken, kun nevnt som et apropos i forbifarten som en av grunnene til at vi ikke lever i den religionsløse verden vi ble forespeilet av Star Trek og fremtidsforskere på 1960-tallet.

 

 

Kommentar #34

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Bjørn Are Davidsen. Gå til den siterte teksten.

mange synes å oppfatte den type utspill som Dawkins og andre kommer med som firkantede og fordømmende, besserwissende og uspennende, på linje med naturfaglærerne som de mislikte på ungdomsskolen.

Hvor har du dette fra? Hva kommer det av at de Dawkins, Hitchens & Co. i årevis har trukket fulle hus på sine foredrag og solgt millioner av bøker dersom de er "firkantede og fordømmende, besserwissende og uspennende"?

Jeg respekterer selvsagt din rett til å være uenig med dem, men å si at Hitchens var kjedelig å høre på, det faller nok på sin egen urimelighet.

Kommentar #35

Bjørn Are Davidsen

54 innlegg  1255 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Hva kommer det av at de Dawkins, Hitchens & Co. i årevis har trukket fulle hus på sine foredrag og solgt millioner av bøker dersom de er

Vel, vi snakker forbi hverandre. Ingen betviler at dette er personer som selger bøker og engasjerer mange. Men det gjelder altså særlig de som er enige.

Snakker jeg med folk som går på alternativmessen eller er noe mer "folk flest" er tonen til tider mer enn lettere motsatt. De føler seg fordømt og overkjørt av pågående besserwissere og er ganske så lei av "gnålet" til gjengen. Dette leser jeg på nettet, hører på bussen og møter i familieselskaper. Det er her vi møter argumenter av typen "det er jo mer mellom himmel og jord", "alternative behandlinger virker, for det opplevde naboen" osv.

Men, igjen, altså ikke noe tema i boken, bare en kommentar i forbifarten.  

Kommentar #36

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Bjørn Are Davidsen. Gå til den siterte teksten.

Snakker jeg med folk innen som går på alternativmessen eller er noe mer "folk flest" er tonen til tider mer enn lettere motsatt. De føler seg fordømt og overkjørt av pågående besserwissere og er ganske så lei av "gnålet" til gjengen. Dette leser jeg på nettet, hører på bussen og møter i familieselskaper. Det er her vi møter argumenter av typen "det er jo mer mellom himmel og jord", "alternative behandlinger virker, for det opplevde naboen" osv.

Sikkert mye riktig i det, men hvis det er slik at det er folk innen New Age som føler seg rammet av mye av kritikken fra Dawkins & Co., så forstår jeg ikke helt logikken i at det delvis skulle være Dawkins & Co. som har mye av "æren" for å drive folk fra Kristendommen og inn i New Age?

Kommentar #37

Bjørn Are Davidsen

54 innlegg  1255 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

hvis det er slik at det er folk innen New Age som føler seg rammet av mye av kritikken fra Dawkins & Co., så forstår jeg ikke helt logikken i at det delvis skulle være Dawkins & Co. som har mye av "æren" for å drive folk fra Kristendommen og inn i New Age?

Det er ikke verre logikk enn at skal man finne ut av hva som førte noen til noe, må man spørre dem som er blitt ført til noe. Min erfaring er da at flere kan fortelle at det blant utløsende faktorer var den type skeptiske påstander og totalforklaringer som vi finner hos Dawkins. 

Men dette er altså ikke "fra kristendommen", men oftere fra en mer vag og ubestemmelig tro på ett eller annet og der man heller ikke syntes noe om det man så på som det kristne alternativet.

Kommentar #38

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 9 år siden

@BAD

"Snakker jeg med folk som går på alternativmessen eller er noe mer "folk flest" er tonen til tider mer enn lettere motsatt. De føler seg fordømt og overkjørt av pågående besserwissere og er ganske så lei av "gnålet" til gjengen. "

Det understreker vel bare at det er noen som evner å bli gode og mette på tyggegummi, og verken ønsker eller krever mer. Greit for meg så lenge de lærer seg å tygge med munnen igjen og aldri, aldri slipper til på kjøkkenet. 

Kommentar #39

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Eivind Sletner. Gå til den siterte teksten.

Det understreker vel bare at det er noen som evner å bli gode og mette på tyggegummi, og verken ønsker eller krever mer. Greit for meg så lenge de lærer seg å tygge med munnen igjen og aldri, aldri slipper til på kjøkkenet.

;o)))

Kommentar #40

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Glimrende om kvantefysikk

Publisert over 9 år siden
Torleiv Haus. Gå til den siterte teksten.
Kvantefysikk er absolutt fortryllende. Hvis man ikke kommer inn i en undrende modus av kvatefysikk, er man utenfor håp.

Mange takk Torleiv, den var ikke dum. Jeg har litt problemer med høreapparater og PC-høyttalere, må kjøre den igjen med et bedre oppsett. Spørs om den ikke blir fast innslag i familiens lørdagsunderholdning :) Brian Greene er en dyktig formidler. Når han i tillegg har fått med noen av de skarpeste fysikkhodene på planeten må det jo bli bra. Dette er nok den beste visualiseringen av kvanteproblematikken jeg har vært borti, jeg har sett og lest mange dårlige. Kanskje det mest mystiske er at folk ikke har fått med seg det absurde i kvantefysikken. Det må jo være noen som ikke har gjort jobben sin. Spør du vanlige folk vil de som har hørt ordet kvante mest sannsynlig komme drassende med et eller annet pseudovitenskapelig sludder. Spørs om ikke Davidsen er innom det i boka si. Rart om ikke.

SE FILMEN FOLKENS

EDIT: Linken datt visst ut. Se her

Kommentar #41

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Bjørn Are Davidsen. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke verre logikk enn at skal man finne ut av hva som førte noen til noe, må man spørre dem som er blitt ført til noe. Min erfaring er da at flere kan fortelle at det blant utløsende faktorer var den type skeptiske påstander og totalforklaringer som vi finner hos Dawkins.

Jeg tror ikke den nyateistiske litteraturen (eks The God Delusion) gjør noe til eller fra for folks pesrsonlige tro enten det er New Age eller noe annet, men kanskje er det rett å si at den fører til at mange kristne stenger døra for vitenskapen, at de f.eks. ikke leser mer seriøse bøker som «The Blind Watchmaker» o.l., eller til og med Hawkings bøker, som en reaksjon mot det de oppfatter som ensidig fordømmelse.

Kommentar #42

Sverre Holm

6 innlegg  92 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Bjørn Are Davidsen. Gå til den siterte teksten.
mange synes å oppfatte den type utspill som Dawkins og andre kommer med som firkantede og fordømmende, besserwissende og uspennende, på linje med naturfaglærerne som de mislikte på ungdomsskolen.

Se f.eks. Kjetil Hopes helt ferske Richard Dawkins - en tragedie for skeptikerbevegelsen, 11. november.

[Her sitter jeg i Sydney og kommenterer på dette når jeg egentlig burde ha vært på Litteraturhuset og hørt på Bjørn Are legge fram boka si!]

 

Kommentar #43

Leif Halvard Silli

69 innlegg  589 kommentarer

Er «avfortrollinga av verda» sjølve den religiøsitetsfordummande påstanden?

Publisert over 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Man kunne bestride at vitenskap

Slik lyder Max Webers kjende ord om «avfortrollinga av verda», frå det Herrens år 1919:

«Den tiltakande intellektualiseringa og rasjonaliseringa fører altso ikkje med seg ein aukande ålmenn kjennskap til livsvilkora ein står under. Men heller fører ho med seg noko annat: Eit medvit om eller ei tru på at ein, om ein berre vil, kvar stund kan få prov for at det i grunn og botn ikkje er nokon løyndomsfulle, uutreknelege makter som spelar inn, og at ein i staden — i prinsippet — med hjelp av utrekningar, kan rå med alle ting. Og dette fører atter med seg: avfortrollinga av verda. Aldri meir skal ein, lik den ville – som trudde på slike makter, gripa til magiske midlar for å rå med slike ånder eller be til dei. Istaden skal tekniske middel og utrekningar få det til. Dette aukar soleis og i det heile teke framfor alt  intellektualiseringa.» 

Med andre ord: Det Weber kallar avfortrollinga fører fyrst og fremst til ei ålmenn tru på — eller lat meg heller seia ei visse om — at «det er ei naturleg forklåring». Det fører ikkje til ålmenn kunnskap om og kjennskap til dei naturlege forklåringane men til ei visse om at slike forklåringar finst.

I andre rekkje — og no er det ikkje Weber som talar — føre denne vissa til at ein «jumps to conclusions» om kva og kvifor «den ville» trur og trudde. Snusfornuft. Og ikkje minst til ein strid om kven det er som er «vill». Religiøse har ein ibuande objektiv ekstremisme, meiner Lars Gule. Und zu weiter.

Eg ser fram til å lesa meir om dette i boka!

Kommentar #44

Anita Kruse

0 innlegg  6 kommentarer

Vitenskap og avfortrylling

Publisert over 9 år siden

https://www.youtube.com/watch?v=r6w2M50_Xdk

Kommentar #45

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Det SLITSOMME ved dette

Publisert over 9 år siden

Er at vi ofte står på hver vår side av ånden i oss. Jeg ORKER ikke debattere med ikke-troende. Beklager -det blir jo KUN frem og tilbake og synsing og meninger som tislutt ofte ender like uenig i syn som før. Hvordan i all verden kan man forklare åndelig vekkelse med de som enda ikke har "våknet til live". Jeg har prøvet flere ganger og det blir ofte bare konflikter mellom ord og ånd. JA. TAKK. Jeg er blitt KONFLIKT-SKY.

Kan ikke dere som enda ikke er vekket opp fra den åndelige dvale SPØRRE vår Opphavsmann og fullender Jeshua Kristus. (Jeg har begynt å bruke ordet Jeshua som er det hebraiske navnet for Jesus og jeg er blitt så glad i navnet Jeshua - så jeg sier Takk Pappa Jeshua).

Troen på Jeshua (Jesus) er for meg VIDUNDERLIG og den HØYESTE LYKKE som kan komme over et menneske. Det er det som kalles "i ditt hjerte skal det strømme kilder av levende vann". Jeg har gått slik og SVEVET i over 40 år. Jeg ble vekket i midten av tyve-årene da jeg kun hadde tanker for filmer med vakre mennesker i et nydelig landskap hvor stort sett solen skinte HVER DAG - og der Hollywoods film-selskaper var lykke-makerne. JEG skulle få oppleve en annen og bedre lykke selvom jeg måtte gjennom sjelelig angst og pine hvor jeg til slutt måtte ned på kne og i gråt be Jesus ta dødsangsten fra meg - den som hadde kommet over meg som et takras en tidlig morgen ved at en stemme talte rolig til meg og sa jeg skulle dø. Det var begynnelsen til at min NYE ånd skulle bli født (Jeg fikk tilogmed stadfestet ordene i Bibelen om at "Om du ikke blir født på ny skal du ikke se Guds rike". HVA SKAL ET ENKELT menneske kunne forklare FENOMENER som går på sansene løs, men som taler til oss nettopp gjennom sansene. Jeg STOLER og TROR på GUD, Jeshua Kristus og den Hellige Ånd og hvordan skulle jeg kunne bytte ut den største visdom i verden mot menneskers ideologier eller meninger og synser. Det faller jo FULLSTENDIG i fisk. Jeg ble RADIKALT forandret. Jeg ble TOTALT forandret. Fra en tynn, spinkel skapning, redd for det meste, dum som et enfold - absolutt INGENTING. MEN takk og lov - Gud hadde en oppgave også til meg. Som det står i Bibelen. "Det som intet er verd i menneskers øyne, det skal Gud gjøre stort". Jeg roser meg KUN av min kjærlighet til Jeshua Kristus og bøyer meg i dyp takknemlighet for de store åpenbaringer jeg har opplevet. Å Herre Gud takk og lov for både Jeshua og den Hellige Ånd -som lar et enkelt menneske skue inn i de dype skatter som livet gjemmer. BE -også dere - så skal dere få. BANK PÅ -og det skal lukkes opp. Dette gjelder for det mest intellektuelle menneske - til det enkle enfold av et menneske. Bibelens Gud er stor - og vi som tar vår tilfukt til Ham er fylt av åndelig lykke og lovsynger Ham.(Det må vel snart være laget over hundre tusen lov-sanger som hyller Jeshua - Jesus Kristus og de tar ALDRI slutt. Selv synes jeg sangen:

"Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg". Takk O Jesus. Og Gud velsigne dere alle -både leg og lærd -  i Jeshua Kristi sitt navn. Amen

Kommentar #46

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Kontaktinformasjon?

Publisert over 9 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.

Kan ikke dere som enda ikke er vekket opp fra den åndelige dvale SPØRRE vår Opphavsmann og fullender Jeshua Kristus

Hvordan kontakter jeg han? Har du en mailadresse, evt. mobilnr., eller er han litt gammeldags og sverger til brevform?

Jeg regner jo med at dersom du vil oss ikke-troende skal kontakte han, så må vi jo faktisk kommunisere med han? Altså, kommunisere med han direkte, og ikke gjennom mennesklige tolkninger - aka. Bibelen?

Jeg regner også med at du ble vekket fra din egen åndelige dvale gjennom direkte kontakt med Jeshua - og ikke baserer deg på hva andre mennesker har fortalt deg - så jeg vil sette pris på at du skriver ned kontaktinformasjon her. :)

Kommentar #47

Solveig Westermoen

4 innlegg  22 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.

Hvordan kontakter jeg han? Har du en mailadresse, evt. mobilnr., eller er han litt gammeldags og sverger til brevform?

Trådløs kommunikasjon... ;)

Du trenger verken pc, mac, mobil eller iphone. Ei heller penn og papir.

Det hjelper med et stille rom, men er ikke påkrevd.

Det krever at du er pålogget i hjerte, sjel og ånd.

Be, så skal du få.

Let, så skal du finne.

Bank på, så skal det lukkes opp for deg.

 

 

Kommentar #48

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Anitra Kruse - fin film!

Publisert over 9 år siden

Det er noe rart med kommentaren din #44 slik at sitatfunksjonen ikke virker, men jeg har omsider fått sett den filmen du la ut. Den var fantastisk fin så jeg legger inn en ny kobling under. Filmen fikk meg til å tenke på noe en smart fyr har skrevet: «Some people become depressed at the scale of the universe. Feeling insignificant because the universe is large has exactly the same logic as feeling inadequate for not beeing a cow. Or a herd of cows. The universe is not there to overwhelm us; it is our home, and our resource. The bigger the better.» (David Deutsch, 2011)

Klikk her: Science saved my soul

Kommentar #49

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Flott innlegg!

Publisert over 9 år siden
Bjørn Are Davidsen. Gå til den siterte teksten.

Våre perspektiver på fortiden påvirkes av tunnelsyn og blindfelter. Dermed kunne selv en av våre mest researchsterke krimforfattere, Jo Nesbø, for noen år siden skrive i Dagbladet at på 15-1600-tallet forvaltet geistlige «all guddommelig in­formasjon, herunder at jorden var flat som ei panne­kake». Hvor Nesbø har dette fra, er verdig en krim om kultur­radikale myter.

Den flate pannekakejorden med himmelen som en hvelvet osteklokke over var en praktisk modell for vår observasjon av planetbevegelsene.

Vi i vår opplyste tid tar også slike praktiske hensyn, f.eks. i både vitenskaplig språk og dagligtale sier vi "solen sto opp" og "solen gikk ned".

Vi vet at det ikke er slik det forholder seg, men for våre øyne i vårt praktiske liv er horisonten og hvelvingen så selvsagt at vi nok ikke kommer til å endre språket til den mer "vitenskaplige" fremstillingen av dette.

Vi lager våre planetarier etter den gamle osteklokkemodellen fordi det gir oss den riktige gjenkjennelsen av hva vi ser når vi selv er sentrum. Jeg tviler på at vi vil endre den praksisen for å lage vitenskaplig " korrekte" planetarier for folk flest.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere