Bo Sor

6

Om bygging av Babels tårn

Kunnskapen til menneskene skal være stor i de siste tider. Kunnskapen brukes til å samle nasjonene, kirkene og religionene. Sammen skal vi klare det. Enhet, dialog og konsensus. Anstøtssteiner ryddes unna i stor stil.

Publisert: 10. nov 2012


 

I ham (Ordet) var liv! (Joh. 1,4). Men menneskene tok ikke imot ham.

Slik har det vært siden ordet om Frelseren ble forkynt for Adam og Eva etter syndefallet. Mennesket elsker mørket mer enn lyset. Mennesket bygger heller Babels tårn enn å la seg føde på ny ved Ordet og bli podet inn i Jesu legeme. At livet kun er i Guds Sønn og Ordet, skrevet til oss av profetene og apostlene i Bibelen, er for simpelt for menneskene. Men Livet er ikke nødvendigvis synlig, det er ikke prangende, det er ikke vakre bygninger, det er ikke store og voksende menigheter og kirkesamfunn. Livet er heller ikke menneskelig visdom, kunnskap eller kloke tankebygninger.

 

Det ser ut til at mennesket ser det nødvendig å være medlem av et kirkesamfunn for å være ”fullverdige” kristne. Å ha navnet sitt skrevet i Livets bok, er ikke nok. Å ha del i brodersamfunnet og vennesamfunnet er ikke nok. Nei, synlig skal det være! Og gjerne trygt, stort og voksende! Ja, helt til himmelen skal det nå! Målrettet må det være! Gjerne bygd opp av cellegrupper! Mål, visjoner, stadige evalueringer og tydelige ledere. Oppover!

 

Selve Hyrden må fint stå på sidelinjen og velsigne våre tårn. Ingen vil lytte til Hyrderøsten. Nei, vi skal vokse ser du. På selve Himmelstigen får englene gå opp og ned alene. Vi skal bygge tårn vi. Selve Guds ord brukes på egen måte. Og det kan jo brukes til så mangt. Klippe, lime, snu litt på ordlyden; og voila! Egen bruksanvisning for bygging av tårn!

 

Kunnskapen til menneskene skal være stor i de siste tider. Kunnskapen brukes til å samle nasjonene, kirkene og religionene. Sammen skal vi klare det. Enhet, dialog og konsensus. Anstøtssteiner ryddes unna i stor stil. Ingenting skal være til hinder for utviklingen av den perfekte verden og den perfekte religion. Får man det ikke til frivillig, må man skremme og tvinge. Her skal vi opp og fram!

 

Tårnet blir høyt! Kjempehøyt… Men en dag skal alle se; det var bygd på sand. Vannflommen kom, og det falt. Og fallet var stort! ”Og du, Kapernaum, som er blitt opphøyd til himmelen! Til dødsriket skal du bli nedstøtt.” (Luk. 10,15)

 

”Derfor - hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn”, sier Jesus i Matt. 7,24. Bygg derfor du på Ordets klippegrunn! Så skal du bli stående i stormen og flommen. Så er også du lys for andre i dette verdens mørke.

1 liker  
Kommentar #1

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Bo Sor. Gå til den siterte teksten.

Det ser ut til at mennesket ser det nødvendig å være medlem av et kirkesamfunn for å være ”fullverdige” kristne. Å ha navnet sitt skrevet i Livets bok, er ikke nok.

Bra innlegg Bjørn Olav. 

Ironisk nok, tenker man at man selv skal skrive seg inn via tårnet, for boken er jo der oppe? 

Åp 13,8 Og alle som bor på jorden, skal tilbede det, hver den som ikke, fra verdens grunnvoll blev lagt, har fått sitt navn skrevet i livsens bok hos Lammet som er slaktet.

Åp 17,8 Det dyr du så, var og er ikke, og det skal stige op av avgrunnen og fare bort til undergang; og de som bor på jorden, de hvis navn ikke, fra verdens grunnvoll blev lagt, er skrevet i livsens bok, skal undre sig når de ser at dyret var og ikke er og skal komme igjen. 

Lurer på om noen undrer seg.. .

Kommentar #2

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Bo Sor. Gå til den siterte teksten.

Tårnet blir høyt! Kjempehøyt… Men en dag skal alle se; det var bygd på sand. Vannflommen kom, og det falt. Og fallet var stort! ”Og du, Kapernaum, som er blitt opphøyd til himmelen! Til dødsriket skal du bli nedstøtt.” (Luk. 10,15

Jeg tror ikke helt jeg har forstått denne lignelsen om "Babels tårn". Men jeg likte mye av det jeg leste her i din tråd.

Ofte bruker jeg uttrykket, at jeg ser på troen /religionenes vei, som den flate stukturen, der den vokser fram som en "grasrotbevegelse"?

Det er vel politikerne våre som bygger dette "Babels tårn da"? Mens troens vei er våre individuelle veier på ordets grunn? Hvor selve "Jesu legeme" står for den åndelige "enhetstanken", "den lov" som må komme og gjelde for oss alle som likeverdige borgere?

Kan vi i dette bildet faktisk skimte "Babels tårn " som vår vestlige verdens kapitalistiske globaliseringside? -  Tror du Leif Gunnar har vært inne på slike tanker før? - Våre kapitale krefter synes jo å være oppbygd av sand?

Bare noen tanker fra meg angående "Babels tårn"

vennlig hilsen  mette

Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ser man det!

Publisert rundt 9 år siden
Bo Sor. Gå til den siterte teksten.
Selve Hyrden må fint stå på sidelinjen og velsigne våre tårn. Ingen vil lytte til Hyrderøsten. Nei, vi skal vokse ser du. På selve Himmelstigen får englene gå opp og ned alene. Vi skal bygge tårn vi. Selve Guds ord brukes på egen måte. Og det kan jo brukes til så mangt. Klippe, lime, snu litt på ordlyden; og voila! Egen bruksanvisning for bygging av tårn!

Tror nok ikke selve hyrden står på sidelinjen nei! Han er nok sikkert selve anføreren skal du se?

Matt.11.23: Og du, Kapernaum – skal du bli opphøyd til himmelen? Nei, til dødsriket skal du støtes ned! Dersom de mektige gjerningene som er gjort hos deg, hadde skjedd i Sodoma, ville byen ha stått den dag i dag. 24 Men det sier jeg dere: På dommens dag skal Sodoma-landet slippe lettere enn du.»
Matt 11,23 viser til  Jes 14,13ff  - Jeg siterer fra v12:

          Du har falt fra himmelen,
          du morgenstjerne,                  (Jesus, Åp.22.16)
          morgenrødens sønn!
          Du er slengt til jorden,
          du som seiret over folkeslag

          Det var du som sa i ditt hjerte:
          «Til himmelen vil jeg stige opp,
          høyere enn Guds stjerner reiser jeg min trone.
          Jeg tar plass der guder samles,
          på fjellet lengst i nord.

     14 Jeg vil stige opp på haugen av skyer
          og gjøre meg lik Den høyeste.»             (Jesus som Gud, Fil.2.5-6)

     15 Men til dødsriket er du støtt ned,           (Jesus, Fil.2.7-8)
          lengst ned i den dypeste hulen.             ( Lavere enn englene, Heb.2.9)

     16 De som ser deg, stirrer på deg,
          ser grundig på deg:
          «Er dette den mannen som fikk jorden til å riste
          og kongerikene til å skjelve,                                  (Luk.12.49-53)
          
     17 som gjorde verden til en ørken
          og la byene i grus,
          som aldri lot fanger vende hjem?»              (Esek.21.26-33)
          
     18 Alle folkenes konger hviler
          med heder, hver i sitt hus.
          
      19 Men du er slengt bort og uten grav,
          en forkastet spire,
          dekket av drepte
          som er gjennomboret av sverd
          og kastet ned i steinhulen
          som et nedtråkket lik.                              (Jes.51.13-23)
          


Kommentar #4

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Babbels tårn

Publisert rundt 9 år siden

Hvor mye er forskjellen synlig?

Må det være en liten rest igjenn, når jeg kommer i skyen.

Finnes det "en" kristen, som er i Jesu "rike"?

Slik jeg leser den kristne dialogen, ser jeg ikke de som er i Jesu rike. Det som ikke er av denne verden.   Eller er guds rike, blitt ett rike her på jorden i kjøtt og flesk.

Kommentar #5

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Dialog med Guds ord?

Publisert rundt 9 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.

Slik jeg leser den kristne dialogen, ser jeg ikke de som er i Jesu rike. Det som ikke er av denne verden.

Nei, det kan du nok ikke, Jesus sa:«Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.»  .... 2.Pet.3.13:  Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord,hvor rettferdighet bor...  Jes.65.17: Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord.
Ingen skal minnes de første ting, ingen skal tenke på dem.

Dette er nok Guds rike som skal komme... her på jorden... det begynner i det små...

Jes.65.20:

Der skal det ikke lenger finnes spedbarn som bare blir noen dager gamle, eller gamle som ikke når sine dagers fulle mål. Ung er den som dør hundre år gammel, den som ikke blir hundre, må være forbannet.

Så skal:

Ulven og lammet skal beite sammen,
løven skal ete halm som oksen,
men slangen skal ha støv til mat.
Det finnes ikke ondskap eller ødeleggelse
på hele mitt hellige fjell, sier Herren. (v25)

Kommentar #6

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Enda er den for liten.

Publisert rundt 9 år siden
Bo Sor. Gå til den siterte teksten.

Kunnskapen til menneskene skal være stor i de siste tider.

Babel;-alt mulig, på en gang, der de involverte ikke evner å skjelne detaljene fra helheten. Detaljene oversvømmer

sinnet og en griper det som i øyeblikket (i verden) ser ut for å gi mest nytelse og bygger på det. En har ikke

forstand på helheten, det spirituelle, og bygger derfor på det vi har for hånden, brent stein av gress og leire

(kunnskap om hva som tjener meg -godt og ondt) og ikke stein tilhugget over tid. Våre handlinger må være et resultat av tanker utformet etter dyptgående gransking av alle detaljer som påvirker og skaper/fungerer -ved balanse, den verden vi ønsker oss. Ønsker vi det beste for oss selv og vår tro/religion/kultur/økonomi/helse, eller er vi villig til å gi fra oss alt for alles skyld?

Kommentar #7

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.

Slik jeg leser den kristne dialogen, ser jeg ikke de som er i Jesu rike. Det som ikke er av denne verden.

I Åpenbaringen men også i GT sier Guds ord at mange vil være omvendt og syndfrie før Hans komme. Desverre er det mange som lar seg bedra til å tro at Jesus er i bedraget, med andre ord kristenheten vil bedras av en falsk tilbedelse men individer i kristenheten trekker seg ut av det økumeniske/ Babels tårn og blir hentet av Jesus.

Åp 13,15 Og det fikk makt til å gi dyrets billede livsånde, så at dyrets billede endog kunde tale, og gjøre så at alle de som ikke vilde tilbede dyrets billede, skulde drepes.

Åp 14,5 og i deres munn er ikke funnet løgn; for de er uten lyte.

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro. 

Dette er det tragiske ved byggingen av Babels tårn, for bedrageren drar med seg kristentroende kirker og menigheter, for å bedra ikke troende, diverse avgustilbedere og ledere i verden. Alle som tror bør forlate all økumenisk samarbeid. 

Åp 16,14 for de er djevle-ånder som gjør tegn, og de går ut til kongene over hele jorderike for å samle dem til krigen på Guds, den allmektiges, store dag.

Åp 17,18 Og kvinnen som du så, er den store by som har kongedømme over kongene på jorden.

Åp 18,9 Og kongene på jorden, som har drevet hor og levd i vellevnet med henne, skal gråte og jamre sig over henne når de ser røken av hennes brand, 

Spør dere selv om hvilken Kirke (kvinne) som har kongedømme i denne verden. Hvem Kirke forsøker å samle verden økumenisk inn under hennes makt og bud? Hvem blir mor til alle? Er man ærlig er det utrolig lett å se.

Åp 17,5 og på hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden. 

Kommentar #8

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Handlinger

Publisert rundt 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Våre handlinger må være et resultat av tanker utformet etter dyptgående gransking av alle detaljer som påvirker og skaper/fungerer -ved balanse, den verden vi ønsker oss

Handlinger som gjenspeiler det jeg tenker  i "guds rike"?(allerede her).

Eller utformede tanker i "guds rike", som gjenspeiles her i det flesh?

Begge, om der er forskjel, forutsetter at det er et "guds rike" her.

Om en bytter ut ordene"guds rike", med eks livet, det spirituelle(åndelige), sså må jo fortsatt jeg oppholde meg der, for å tenke slike utformede tanker.

Antar at det som påvirker skaper/fungerer -ved balanse, er en verden jeg ønsker meg. Og først når "denne" verden fungerer både for meg og oss, vil den være i nærheten av at vi var villig til å gi alt for den andre.

Kommentar #9

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Forutsetninger

Publisert rundt 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Ingen skal minnes de første ting,

"Antar" at forutsetningene dine/våre er at det finnes en drivkraft(plan vilje) i det vi skriver.

Agenda, eller ikke, vil være styrt av tidligere innputt. Som det står, ordet(informasjonen) du/jeg blir bombardert med, slår rot, og gir frukt.

Om det er liv laga, vises først når en annen kan spise av frukten. Det smaker godt, og gjør godt, for den andre

Så hva vi har fått inn, vil kjempe/stride/brynes mot det som gir frukt som varer.Først når vi møter levende vann, rennende bekker, oppdager vi kontrasten(født på ny) druknet, og opp igjenn med nye øyne, ører, luktesans, ett nytt rike.

Var det så at det gamle da var borte, hadde vi hvert fremme?

Ut fra den konklusjonen, fortsetter jeg å søke, og nå forventer å finne. Fremfor å ha funnet, og dermed distansere meg fra mulighetene som der er.

Kommentar #10

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Guds rike er jo inne i den som tror Ham, vi er Templet Han bor i. Det i seg selv forkaster all presteskap og andre mellommenn enn Jesus imellom oss personlig og Faderen. Finnes det noen som helst imellom oss og Faderen unntatt Jesus er man utenfor Veien, Sannheten og Livet, man mangler tro/ er vantro. Bygging av Babels tårn er med andre ord som tillegg avhengig av andre personlige mellommenn (mennesker/ prester, døde, steiner, bilder, rosenkranser eller statuer) i mellom Faderen enn Jesus.

Kommentar #11

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Tenker du

Publisert rundt 9 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.

Om en bytter ut ordene"guds rike", med eks livet, det spirituelle(åndelige), sså må jo fortsatt jeg oppholde meg der, for å tenke slike utformede tanker.

at det er dine tanker du tenker?

Trådstarter sier; Kunnskapen brukes til å samle nasjonene, kirkene og religionene. Sammen skal vi klare det. Enhet, dialog og konsensus.

Enn om det er høyere tanker vi, mennesket, fanger opp og derav handler som vi gjør. Tenk om tankene er fra Det Høye, fra Skaperen, tanker om samhandling, enhet og samling.

Vi forstår de bare ikke, vi er som barn som gjør vårt beste for å tilfredsstille vår faders ønsketanke, det vi gjør er bare barnsligheter men med en voksen og korrekt intensjon som ved forsøket (les lydighet) vil ende i samstemmighet.

Heng deg på som en hale og du vil få kontakt med hodet -som er Tanken.

Kommentar #12

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Antar

Publisert rundt 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Åp 13,15 Og det fikk makt til å gi dyrets billede livsånde, så at dyrets billede endog kunde tale, og gjøre så at alle de som ikke vilde tilbede dyrets billede, skulde drepes.

Antar at denne verden, vår tanke om at dette er det virkelige må forgå(oppleves dødt forgjeves), før "livet" får boltreplass.

Denne distanse til livet, der borte/oppe/nede, har ført oss dithen at vi dyrker dette livet her, fremfor det "levende". Får "livet" feste, om ikke mer en ett lite frø, en tanke, kan det sprenge alt. ?

Kommentar #13

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Enn om.

Publisert rundt 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Finnes det noen som helst imellom oss og Faderen unntatt Jesus er man utenfor Veien,

Hva skjer med den som nuller ut mellommannen, korrigerer konseptet til å bli en likemann, vil ikke da den lave bli på like for med den høye?

Er det ikke det som er baktanken med å gi sitt liv for den andre -slik at begge blir sidestilt? Da blir det vel slutt på å bygge tårn, for hva skal man med tårn om man er i Den Høye.

Kommentar #14

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Svøpen, vil altid være der.

Publisert rundt 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Enn om det er høyere tanker vi, mennesket, fanger opp og derav handler som vi gjør. Tenk om tankene er fra Det Høye, fra Skaperen, tanker om samhandling, enhet og samling.

Ja

"Om en bytter ut ordene"guds rike", med eks livet, det spirituelle(åndelige), sså må jo fortsatt jeg oppholde meg der, for å tenke slike utformede tanker."

Jeg må være koblet til, oppholde meg i "guds rike", for å tenke slike tanker? Ikke nødvendigvis "fremme" men absolut på vei. Om en brødsmule fra mesterens bord er nok, så er vel en hale som henger  på hode  godt nokk? Hva var sedsellen uten hale? Dedikert, men ingen drivkraft fremover.

Egget ville for altid hvert i det fjerne, eller tenkte du hund?

Da vil jeg tilbake til smulene, som metter et helt liv, om jeg tenker at smuler, fra brød, er lagd av korn.

Ett er nokk for en start.

Kommentar #15

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Rumpetroll

Publisert rundt 9 år siden

er takknemlige dyr.

Kommentar #16

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

bab el guds port

Publisert rundt 9 år siden

og i dumhetstimen

skal de kristne se det gode som ondt

men hverandre skal de ikke se

kun raggete troll

Kommentar #17

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.

Antar at denne verden, vår tanke om at dette er det virkelige må forgå(oppleves dødt forgjeves), før "livet" får boltreplass.

Denne distanse til livet, der borte/oppe/nede, har ført oss dithen at vi dyrker dette livet her, fremfor det "levende". Får "livet" feste, om ikke mer en ett lite frø, en tanke, kan det sprenge alt. ?

Åp 13,15 Og det fikk makt til å gi dyrets billede livsånde, så at dyrets billede endog kunde tale, og gjøre så at alle de som ikke vilde tilbede dyrets billede, skulde drepes

Ja, dette "virkelige" som må forgå er til fordi mennesket har valgt å gå for en løgn og vi fødes inn i denne verden som fundamentalt har smeltet for en løgn. Og løgnen nærer seg på stolthet i eget hjerte (tomhet). Selve Livet er å erkjenne at vi er bedratt for så oppdage at noe annet faktisk Er.

Ja, jeg mener det sprenger alt men jeg mener også at det er ikke distansen til livet på denne jord får oss til å dyrke det skapte, altså livet på denne jord. Det er distansen som får oss til å velge dette liv bort men da må vi være villige til å erkjenne sannheten om oss og denne verdens falskhet, for å se Livet som tilbys.      

Kommentar #18

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Hva skjer med den som nuller ut mellommannen, korrigerer konseptet til å bli en likemann, vil ikke da den lave bli på like for med den høye?

Er det ikke det som er baktanken med å gi sitt liv for den andre -slik at begge blir sidestilt? Da blir det vel slutt på å bygge tårn, for hva skal man med tårn om man er i Den Høye.

Det er Jesus som er enhvers Konge i den sanne kristendom og enhver er individuelt og personlig Guds Ånds bosted/ Templet. I dette kan man komme frem personlig for Faderen og ikke via andre eller i en annen ånd en Kristis rettferdighet.

Den onde opererer slik at han setter seg i Guds tempel, altså personlig i etthvert menneske men hvilken ånd har man da? Han er jo løgnens far, hans ånd er Jeget, stoltheten og med slike verdier byger man seg selv stor og høy. Ja, opp til himmelen og det er av ren egoisme. Jeg, men i fellesskap først, den sterkeste når organisert høyest, mottar æren og leder mens man i kampens brutale, umoralske/ urettferdige hete gir hverandre gode gaver.

Det jeg ser i det du skriver er at Du gjør deg selv til den høyeste og du tråkker Skaperen ned for selv å fremstå i felleskap som guder med andre. Du tar/ har allerede da satt deg selv i Guds Tempels Trone og gjort mennesket lik Den Høyeste. 

Dan 7,25a og han skal tale ord mot den Høieste og undertrykke den Høiestes hellige;

Jes 14,13-14 Det var du som sa i ditt hjerte: Til himmelen vil jeg stige op, høit over Guds stjerner vil jeg reise min trone, og jeg vil ta sete på gudenes tingfjell i det ytterste nord, 14 jeg vil stige op over skyenes topper, jeg vil gjøre mig lik den Høieste. 

Rom 1,22 Mens de gjorde sig til av å være vise, blev de dårer, 

Kommentar #19

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Dette

Publisert rundt 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Hva skjer med den som nuller ut mellommannen, korrigerer konseptet til å bli en likemann, vil ikke da den lave bli på like for med den høye?

Er hva satan hadde som mål og strategi i sin higen etter å bli Guds likemann..derfor er Jesus den største hindringen for satan i å oppnå sitt mål...NETTOPP FORDI Jesus gjorde det satan ikke trodde han skulle klare....nemlig å overvinne hans forsøk på å legge alle mennesker under seg som slaver...

Jesus har seiret over satan ved å leve 100% rett etter Guds plan for menneskene,og dermed har satan ingen makt over den som er skjult i Jesus.

DETTE er de gode nyheter til menneskene.

Du kan like godt først som sist gi opp Svein...du vil aldri oppnå ditt mål uten Jesus. 

Kommentar #20

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Er ditt syn friskt?

Publisert rundt 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Det jeg ser i det du skriver er at Du gjør deg selv til den høyeste og du tråkker Skaperen ned for selv å fremstå i felleskap som guder med andre. Du tar/ har allerede da satt deg selv i Guds Tempels Trone og gjort mennesket lik Den Høyeste.

Enn om det du ser et "overmalt", misfarget av dine forsetillinger om hva sannhet er, vil du da kunne kjenne igjen hvem som sitter hvor?

Er ikke poenget med skapelsen at mennesket skal likedannes i enhet?

Slutt å bedøm det vi ser, begynn så å søk det vi ikke ser, da vil vi lære å kunne skille detaljene (gå ut av Babylon) i et bilde som er større enn det den "sanne" kristendom evner å billedliggjøre. Der er ingen grenser, så riv derfor murene og de bilder som støtter slike stengsler.

"Å sitte på Guds Tempels Trone" er å kjenne den kraften som skaper den vi til enhver tid uttrykker oss som, og så kunne bruke den, altså råde og regjere over alt som foregår på inn og utside. Alt over det er babbel.

Kommentar #21

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Å bygge et babels tårn.

Publisert rundt 9 år siden

Når mannen blander sammen all kunnskap, som mottas med det fysiske sanseapparatet, og så bruke som lim det som kommer opp i hans indre (om at den kunnskapen han erverver seg er troverdig), for så å konkludere -"Nå vet jeg hva som er sant!"

Da har han samlet leire, blandet den med jordbek som så brennes godt, dvs. over tid æres og aktes det han beviselig kan dokumentere, det repeters og undervises til nye generasjoner, det gjøres fast som om det er virkelig, alt det han selv har tenkt som sannhet er hans tårn.

Han har fanget seg selv innenfor egne bygde murer.

Derfor ble vi spredt langt fra hverandre, derfor søker vi nå sammen, murene gjør oss ensomme. Religioner (forestillinger), økonomiske systemer (sviktende hyrdestaver), kunnskap (teori) og makt (ego) står for fall, vi er i ferd med å bli ett folk med ett sinn -grunnet et felles hjerte som pulserer et slikt ønske inn i oss alle. 

Kommentar #22

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Det fungerer også motsatt.

Publisert rundt 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

derfor er Jesus den største hindringen for satan i å oppnå sitt mål..

Satan er Jesus uten Lys.

Dvs. Et Ønske (skapningen du og jeg er et ønske om å motta) som vil motta for egen nytelsesskyld er uten det lys som gir skapningen liv (et slikt ønske kalles bla. śâṭân). Slik innhyller vi oss i verdslig "lys", det mørket vi eksisterer i blir vår sannhet, illusjonen, den fysiske eksistens, blir en virkelighet som står i veien for den vi virkelig er, der i mørket er vi tvunget til å forestille oss både lyset og det som er i lyset.

Om vi så innrømmer dette, innser at vi er tom og i mørke, vil den erkjenneslen (som oftest sitter den utrolig langt inne) gi oss en lysstrime inn gjennom noe som kalles "nåløye", lyset som kom ned (et ønske som er opplyst kalles bla. yeshûa‛ ) vil da korrigere vårt Ønske til å ville motta for giverens skyld og ikke for nytelsens.

Satan står i veien for dette, slik som en trodd Jesus også gjør det, alt!! som er mellom og danner en skillevegg, også mellomenn, må rives ned skal mennesket nå sitt høyeste mål, som er likhet i form med Skaperen. Det er et potensial genetisk betinget av Giveren.

Det er skrevet; Gud er En og Hans Navn er Ett. En Enhet som er forbudt å dele opp, det er umulig å dele Alt, det er jo alt -i ett :-)

Å gi opp Rune, noe som er en erfaring er umulig, det er kun illusjoner om noe som kan oppgis, det vi tror viker "lett" plassen når virkeligheten åpenbarer seg, men det er helt rett at de som ikke kjenner den tror noe annet ;-)

Husk at erfaringer ligger lagvis i bredde, lengde, dybde og høyde -grenseløst, og det er ikke snakk om kvantitet.

Kommentar #23

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Slik at du kan

Publisert rundt 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Guds rike er jo inne i den som tror Ham, vi er Templet Han bor i

rive det ned og bygge det opp igjen på 3 dager... Matt.27.40 ? Prøv da vel og se om du har en slik tro!

Gal.3.7: Så forstår dere at det er de som tror, som er Abrahams barn Gal.3.9: Derfor blir de som tror, velsignet sammen med den troende Abraham Gal.3.16: Gud ga løftene til Abraham og hans ætt. Det står ikke «til dine ætter», som om det gjaldt mange, men det blir talt om én, « til din ætt», og det er Kristus Gal.3.29: Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.

 

 

Kommentar #24

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Nebukadnesar...

Publisert rundt 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Bygging av Babels tårn er med andre ord som tillegg avhengig av andre personlige mellommenn (mennesker/ prester, døde, steiner, bilder, rosenkranser eller statuer) i mellom Faderen enn Jesus.

Kongenes konge... (Dan.2.37, som er Kristus, 1.Tim.6.14-15) fikk beskjeden om hva som skulle vederfares ham i de siste dager i fremtiden, Dan.2.28: Men det finnes en Gud i himmelen som åpenbarer mysterier. Han har kunngjort for kong Nebukadnesar hva som skal skje i de siste dager. Dette er drømmen og synene du hadde i hodet mens du lå i sengen:
   29 Da du lå i sengen, konge, kom det opp tanker om hva som skal skje i fremtiden. Han som åpenbarer mysterier, fortalte deg det som skal skje.

Dan.4.1: Kong Nebukadnesar til alle folk og nasjoner og tungemål som bor over hele jorden: Rikelig fred!  2 Nå vil jeg gjerne kunngjøre de tegn og under som Gud, Den høyeste, har gjort mot meg.
...4 Jeg, Nebukadnesar, levde sorgløst i mitt hus og satt sunn og frisk i slottet mitt.  5 Da hadde jeg en drøm som gjorde meg redd. Tankene jeg fikk mens jeg lå i sengen, og synene jeg hadde i mitt hode, skremte meg.  6 Jeg ga påbud om at alle vismenn i Babel skulle føres fram for meg og gi meg tydningen av drømmen.

Tårnet / treet som skulle nå opp til himmelen, Dan.4.4: Jeg, Nebukadnesar, levde sorgløst i mitt hus og satt sunn og frisk i slottet mitt. 5 Da hadde jeg en drøm som gjorde meg redd. Tankene jeg fikk mens jeg lå i sengen, og synene jeg hadde i mitt hode, skremte meg. 6 Jeg ga påbud om at alle vismenn i Babel skulle føres fram for meg og gi meg tydningen av drømmen. 7 Da kom drømmetyderne, åndemanerne, stjernetyderne og tegntyderne inn, og jeg fortalte dem drømmen. Men de kunne ikke gi meg tydningen. 8 Til sist kom Daniel fram for meg, han som kalles Beltsasar etter navnet på min gud. I ham er de hellige guders ånd. Jeg fortalte drømmen til ham:
     9 Beltsasar, du som er leder for drømmetyderne, jeg vet at i deg er de hellige guders ånd, og at ikke noe mysterium er for vanskelig for deg. Hør hva jeg så i drømmen, og si meg tydningen! 10 Jeg hadde syner i hodet mens jeg lå i sengen:
        Og se, et tre sto midt på jorden. Det var svært høyt.11 Treet vokste seg så stort og kraftig at det nådde til himmelen og var synlig til jordens ende. 12 Løvet var vakkert og frukten rik, det ga føde til alle. Dyrene på marken fant skygge under det, og fuglene under himmelen bygde rede i greinene. Alt liv fikk sin føde fra det.

20 Treet du så, var stort og kraftig. Toppen nådde til himmelen, og treet var synlig over hele jorden.21 Løvet var vakkert og frukten rik, det ga føde til alle. Dyrene på marken holdt til under det, og fuglene under himmelen hadde rede i greinene.22 Dette treet er deg selv, konge, stor og mektig som du er. Din makt har vokst, den når helt til himmelen og ditt herredømme til jordens ende.

...28 28 Alt dette hendte med kong Nebukadnesar.29 Tolv måneder senere, da kongen en gang gikk omkring på taket av slottet i Babel,30 utbrøt han: «Dette er det store Babel som jeg med min veldige makt har bygd til kongssete, til ære for min herlighet!»31 Før kongen var ferdig med å snakke, kom en stemme fra himmelen: «Dette er sagt til deg, kong Nebukadnesar: Riket er tatt fra deg.32 Du skal jages bort fra menneskene og holde til blant dyrene på marken. Du skal spise gress som oksene. Sju tider skal fare over deg inntil du forstår at Den høyeste rår over menneskenes rike og gir det til hvem han vil.»
    33 I samme øyeblikk gikk dette ordet i oppfyllelse på Nebukadnesar. Han ble jaget bort fra menneskene og spiste gress som oksene. Med dugg fra himmelen ble kroppen hans vætet, inntil håret ble langt som ørnefjær og neglene som fugleklør.
        

Kommentar #25

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Bo Sor. Gå til den siterte teksten.

Tårnet blir høyt! Kjempehøyt… Men en dag skal alle se; det var bygd på sand. Vannflommen kom, og det falt. Og fallet var stort! ”Og du, Kapernaum, som er blitt opphøyd til himmelen! Til dødsriket skal du bli nedstøtt.” (Luk. 10,15)

Slik kan det gå hvis man ikke har søkt byggetillatelse. I dag gies det ikke slik hvis man ønsker å bygge på sandgrunn som ikke bærer bygningen. Her har man kart over usikre områder fra NGU å støtte seg til. Mange byggesaker er avslått de senere år fordi man er blitt klar over rasfaren i mange områder.

Hadde man hatt dagens byggeforskrifter i Babel hadde tårnet stått den dag i dag.

Amen.

Kommentar #26

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Vel...

Publisert rundt 9 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Hadde man hatt dagens byggeforskrifter i Babel hadde tårnet stått den dag i dag.

i følge 1.Mos.11.5 ff var det nok ikke feil i byggefoskriftene, men heller snakk om en misunnelig Gud som var blitt engstelig for at menneskene kunne nå den samme tronen han selv satt på? Menneskene hadde ett og samme språk, og nå var ingenting blitt umulig for dem... han satt seg fore å forvirre språket så de ikke skulle lykkes... omtent som da Adam og Eva åt av treet til kunnskap... ? Det ser altså ikke ut til at der var noen bygningsfeil, men en misunnelig Gud?

Kommentar #27

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Undring...

Publisert rundt 9 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Åp 17,8 Det dyr du så, var og er ikke, og det skal stige op av avgrunnen og fare bort til undergang; og de som bor på jorden, de hvis navn ikke, fra verdens grunnvoll blev lagt, er skrevet i livsens bok, skal undre sig når de ser at dyret var og ikke er og skal komme igjen.

Før så undret jeg meg mektig over dette med at dyret som var skal komme igjen, men etter at jeg fant ut at skrift forklarer skrift, har jeg sluttet med å undre meg, og ser heller etter forklaringene i bibelteksten... Det står også i Åp.17.11 at dyret er selv den 8. men samtidig en av de 7.

Åp.20.2 forteller oss at dyret er djevelen og satan som skal bindes i 1000 år, og når de 1000 år er forbi skal ha sleppes fri en kort tid for å forføre menneskene ved de 4 verdenshjørner. (v7)

Imens har Kristus sitt tusenårige rike på jorden med sine konger og sitt presteskap. (Åp.20.4)

Tror du at han kunne slippe Satan fri for å ha et oppgjør med seg selv? Hvis du ser min kommentar #3, vil du nok se dette i et bedre lys, fra Jes.14.13-19 har jeg sitert og henvist, og i min siste henvisning i v19 til Jes.51.13-23, vil du finne at det står i v 14:

Snart skal den som er i lenker, bli løst, han skal ikke dø og gå i graven, og ikke skal han mangle brød.

Den som er i lenker er den det står om i Åp.20.1-2: Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i hånden...

Hvorfor undrer du deg, Satan skal selv bli en lysets engel... 2.Kor.11.14...

Kommentar #28

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Menneskene hadde ett og samme språk, og nå var ingenting blitt umulig for dem... han satt seg fore å forvirre språket så de ikke skulle lykkes... omtent som da Adam og Eva åt av treet til kunnskap... ?

Se det ja :-) Jeg har forstått fra mine skrifter, at når menneskeheten velger seg et skriftspråk for sin interkommunikasjon, som de alle lærer og forstår, så vil menneskeheten nærme seg sin modenhetsalder?

...........

Må og gi en takk til SveinN. som har oppklart mye om Babels tårn for meg ii sine kommentarer. Spesielt kommentar #21 :-)

Takk til dere for spennende kommentarer

fra mette

Kommentar #29

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Internasjonalt

Publisert rundt 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Snakker vi da bare om språk, eller snakker vi også om "religiøs forståelse" i henhold til et felles etisk lovverk for samhandling, "Det nye Jerusalem"?

Ja, det engelske språk vil komme til og dominere. (N 8.58, 1.95) Men, noe nytt Jerusalem oppstår nok ikke ved Babels fall, det vil du kunne se av Matt.1.17.Altså er det i alt fjorten slektsledd fra Abraham til David, fjorten ledd fra David til bortføringen til Babylon og fjorten ledd fra bortføringen til Babylon og fram til Kristus.

Fra bortføringen til Babylon frem mot Kristus, 14 ledd, som er 490 år. (Dan.9.24 -27, 70 uker á 7år)

Kommentar #30

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Enkelt sagt..

Publisert rundt 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Må og gi en takk til SveinN. som har oppklart mye om Babels tårn for meg ii sine kommentarer. Spesielt kommentar #21 :-)

så kan en si at dersom vi misforstår hverandre, om så bare ørlite, så er det et resultat av Babel.

---

Misforståelser = ulikt språk. Selv om vi snakker samme språk til hverandre så misforstår vi grunnet mangel på forståelse, dette har sin årsak i at vårt ego er større enn det behøver for å kunne sørge for kroppens primære behov, det adskiller oss og får oss til å tro vi er flere enn En.

1995 var et vendepunkt når det gjelder spredningen. Starten på veien tilbake var 1850 årene, men det skjøt fart i 1995 da det gikk opp for oss at vi ødelegger oss selv om vi ikke forenes igjen.

!995 et innholdsrikt år, bla.:25. januar – En radarstasjonen ved Olenegorsk feiltolker en norsk forskningsrakett som en amerikansk atomrakett, og Russland er nære på å gjengjelde det de tror er et atomangrep., 26. marsSchengen-avtalen trer i kraft. og mye mer.

Eventyret om "byggingen av Babels tårn" er for å vise oss at årsaken ikke er ulike religioner som strides, industriell og teknologisk fremgang som utarmer jordkloden el. enorm verdslig rikdom og kunnskap som resulterer i at folkemasser lever i "fangenskap", men vår stadig voksende egoisme.

Eventyr er like så sant som egosimen, de er begge skjult, en usynlighet som påvirker oss i den ene al andre retning.

Det vi kaller "sannhet" er det lille vi oppfatter i vår adskilte verden, mens sannheten, det usynlig bakenforliggende, går oss hus forbi.

Kommentar #31

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Jason og hans hus

Publisert rundt 9 år siden

Om vi griper fatt i de historiene som finnes i de hellige skrifter, hadde en ikke behøvd og fabulere om eventyr og teorier angående vendepunkt og hvor vi befinner oss i vår egen tid.

Her er fortellingen om Jason og hvordan det gikk til med hans hus...

En av medarbeiderne på Guds hus het Jason (Rom.16.21). Du har sikkert hørt om den romerske sagnfiguren Jason som dro til Kolkis for å finne det gyldne skinn?

http://no.wikipedia.org/wiki/Argonaut

Vel, da Paulus kom til Tessalonika fant han en jødisk synagoge der som han ofte gikk til, og gjennom 3 sabbater hadde han samtaler om skriftene og hvor han åpnet disse og forklarte hvordan Messias måtte lide for så og stå opp fra de døde, og at han var Jesus som Paulus forkynte for dem. - Noen trodde på ham, det gjorde også en stor del grekere som dyrket Gud, samt en god del av de fremste kvinnene.

Dette gjorde jødene rasende og fikk med seg pøbelen i byen og laget et oppløp der som satte byen på ende. De stormet huset til Jason og lette etter dem for å føre dem ut til folket. Da de ikke fant dem slepte de Jason og noen av brødrene med seg til byens embetsmenn og ropte: «Disse folkene som oppvigler hele verden, nå er de kommet hit også! Og Jason har tatt imot dem. Alle handler de stikk imot keiserens befalinger, for de påstår at en annen er konge, nemlig Jesus.»

Du har sikkert fått med deg at satans bolig var blitt observert nettopp i dette området (Åp.2.13)

Jasons undergang

På denne tid foretok Antiokos sitt andre felttog mot Egypt. 2 Da viste det seg et syn over hele Jerusalem i nesten førti dager: Hestefolk i gullbroderte kapper stormet fram gjennom luften; de kom troppevis, bevæpnet med lanser 3 og dragne sverd; det ble sett rytterskarer oppstilt til slag, fremrykninger og angrep fra begge sider; de svingte med skjold, det svirret av kastespyd, og piler ble skutt ut; det glitret i forgylt seletøy og alle slags rustninger. 4 Derfor bad alle om at dette synet måtte bety noe godt.
5 Da det kom ut et falskt rykte om at Antiokos var død, tok Jason ikke mindre enn 1 000 mann og gjorde uventet et angrep på byen. Mannskapet på muren ble drevet tilbake, og da byen til sist var så godt som tatt, søkte Menelaos tilflukt i borgen. 6 Men Jason satte uten skånsel i gang et blodbad på sine egne medborgere og tenkte ikke på at krigslykke mot frender er den største ulykke; han innbilte seg at det var fiender han reiste seiersmonumenter over, ikke landsmenn. 7 Han klarte likevel ikke å overta styret; til sist høstet han bare skam for sin onde plan og måtte igjen flykte over til Ammon.
8 Hans liv fikk en sørgelig ende: Hos Aretas, arabernes hersker, ble han satt i fengsel; siden flyktet han fra by til by, forfulgt av alle, hatet for sin troløshet mot lovene og avskydd som en bøddel mot land og folk; omsider strandet han i Egypt. 9 Denne mannen, som hadde drevet så mange i landflyktighet, mistet selv livet på fremmed jord, etter at han hadde tatt sjøveien til Sparta; han håpet nemlig å finne beskyttelse der fordi han mente at jøder og spartanere hadde et felles opphav. 10 Og han som hadde latt så mange døde ligge ubegravet, han ble selv forlatt uten lik-klage; han fikk ikke noen slags begravelse og ingen grav blant sine fedre. (2.Makkaber 5.1-10)

Nahum 1.13.14:

          For nå bryter jeg åket og tar det av deg,
          lenkene dine river jeg av. 
          
          Men om deg har Herren befalt
          at ingen etterslekt skal bære ditt navn.
          Fra gudshuset ditt vil jeg utrydde
          både utskårne og støpte gudebilder.
          Jeg gjør i stand en grav til deg,
          for du er uten verdi.

 

Kommentar #32

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Det siterte viser

Publisert rundt 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Om vi griper fatt i de historiene som finnes

hvor vi "går" feil.

Bibelen er IKKE en historiebok som sier noe om den fysiske verdens historie.

Den er allegorier (eventyr historier på menneskespråk) som detaljert beskriver den sanne verden, den kraft (det omsluttende systemet) som evolver og opprettholder verdenshistorien,

Som liten guttehvalp gikk du Kjell på skolen, der underordnet du deg en kraft, større informasjon enn den du til da hadde fått, du ble omformet, av denne omsluttende kraften til å oppfatte og forstå mer av vår verden.

Bibelen er en av flere bøker i en metode full av kraft og informasjon -Kabbala, som omskaper etterfølgeren, ved sine eventyr, til å oppfatte og forstå den virkeligheten som er over nåværende.

Usannhetene, målt i forhold til vår fysiske dimensjon, er sannheter fra og om den usynlige dimensjon -Gud rike.

Dvs, vi kan IKKE "gripe fatt i de historiene som finnes" for å sette de i system, prøve å forstå de el lære derfra som om de omtaler historie, gjør vi det er vi like langt fra skolebenken som den som har vokst forbi "barnestadiet", vi er da like omformbar som sement- og saltstøtter.

Kommentar #33

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Har aldri påstått

Publisert rundt 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Bibelen er IKKE en historiebok som sier noe om den fysiske verdens historie

at Bibelen er en historiebok, men en profetisk bok. Desverre er det ikke gitt alle å forstå den da den er forseglet inntil enden kommer. (Dan.12.9, Åp.5.1-5)

Kommentar #34

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Rådslaging middel mot babbel?

Publisert rundt 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Misforståelser = ulikt språk. Selv om vi snakker samme språk til hverandre så misforstår vi grunnet mangel på forståelse, dette har sin årsak i at vårt ego er større enn det behøver for å kunne sørge for kroppens primære behov, det adskiller oss og får oss til å tro vi er flere enn En.

"Det vi kaller "sannhet" er det lille vi oppfatter i vår adskilte verden, mens sannheten, det usynlig bakenforliggende, går oss hus forbi", skriver du til slutt.

.........

Du beskriver årsaker her, til at enkeltmennesket faktisk burde inneha en mye større ydmykhet, i forhold til å tro at det  besitter "Sannheten"? Hva enten det er tro eller politikk? Akkurat nå, så står det for meg, at det viktigste prinsippet for å minimalisere babbel, faktisk ligger nedlagt i noen av de viktigste prinsipp i bahailæra? - Nemlig "rådslagingsprinsippene"?

Jeg har lært om dette som "aktiv lytting" til hva andre sier. Det å prøve og oppfatte alt i beste mening, eller etterspørre om jeg er i tvil. Aldri uttrykke meg med hånlige ord overfor andres meninger eller uttrykke sinne og skuffelse over deres meninger. Men også at jeg våger å uttrykke mine tanker i det samfunnet jeg lever? Så blir det de andres valg, om de vil forkaste dem, eller finner noe i dem som de selv kan gå videre med. Jeg trenger ikke å argumentere for å få gjennomslag, om mine tanker ikke passer inn eller kanskje er for tidlig ute?

Det handler om at "rådslaging" i seg selv er en kunst som det er veldig vanskelig å lære for våre ego :-) Men i den ærlige rådslagingen nærmer vi oss nok den enheten vi er utgått fra (i Gud)?

Men i praksis får disse prinsippene positive (bi-)virkninger :-) Ved å lytte til andre, så utvider vi oss selv og vår egen forståelse. På den andre siden, så kjenner jeg, at jeg ønsker å unngå selskap med mennesker som IKKE har den grunnholdning å se / høre det positive i / fra sine medmennesker. - Dette er kreftene som medfører isolasjon og oppløsning av våre samfunn på mange plan, tenker jeg?

vennlig hilsen  mette

Kommentar #35

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Slutten på forvirringen er

Publisert rundt 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Desverre er det ikke gitt alle å forstå den da den er forseglet inntil enden kommer. (Dan.12.9, Åp.5.1-5)

den dagen mennesket innser at det er forvirret :-( og mottar veiledning :-)) opp over tårnet.

Kommentar #36

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Fine og vakre ord.

Publisert rundt 9 år siden

Dette var linnt og vakkert som en sommerbris, sikker til stor hjelp for mange.

For min del, med både 7 vinterstormer og 14 uværsnetter på innsiden, ville de gode prinsipper blåst til dundas i det øyeblikk jeg ville forsøke å få noe ut av de i en gitt situasjon. For meg er det tvingende nødvendig å komme til på området bak følelsene, se og vurdere tankene før de treffer som klasebomber og lager skyttergraver av hele samsnakkingen, skal noe sant komme ut av alt det onde og gode må jeg ha et tårnrom der jeg ser og ike minst forstår tankeproduksjonen.

:-) Men som sagt før, bahaigubben har mye for seg, -om fler er som meg påvirker nok skriftene hans trollet slik at det kommer ut, da vil det sprekke i lyset.

Kommentar #37

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

Se

Publisert rundt 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

På den andre siden, så kjenner jeg, at jeg ønsker å unngå selskap med mennesker som IKKE har den grunnholdning å se / høre det positive i / fra sine medmennesker

Jeg antar at å se er å se:)

Men hva vi ser, er vi kan hende uenige i Mette?

Om jeg begynte med, :

"Vi ser nok ikke det samme."

Da vil det ikke  være ett spørsmål som kan åpne for dialog. Selv om jeg ser ting du ser. Om jeg i tilleg sier, du tar nok feil, så kunne løpet/dialogen være kjørt.

Samtidig ville denne motstanden vise om du var avhengig av å bli forstått, for å fortsette "dialogen".

Du har hvert villig til å fortsette dialogen.

Det å finne en tone, ett språk den andre forstår, er ikke enkelt. Eller det å forstå den andre, er ikke enkelt.  Deri er jeg enig med Nyborg om at en ikke kjenner den andres språk, forstår den andre.

Men er det nødvendig å bli "ett", noe trådstarter bestrider?

Så ett programi går om det grønne Kina. De er snart grønnere en hele vesten, men i tilleg sortere en de fleste mørke sauer. Behovet for ett rent, miljøpositivt klima, var årsaken til satsingen. Programmet hadde en positiv tone, som gav "håp" for en renere framtid.

Med en dommedags oppfatning av livet, "den kommer, uansett hva jeg gjør" vil den iallefall komme. At der er en "mulighet" for at vi er ett,(meg og deg) og avhengig av resten av "oss", hele verden, er kan hende ett håp som bærer hele veien  "hjem". 

Religion, virker for meg å være den største bremsen, for å "utsette" en event dommedag. Og hvordan skal vi komme oss ut av religion, og inn i "hva":)/

Kommentar #38

per strømme johnsen

11 innlegg  773 kommentarer

SANT

Publisert rundt 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

skal noe sant komme ut av alt det onde og gode må jeg ha et tårnrom der jeg ser og ike minst forstår tankeproduksjonen.

I Bergen kan dette ha to betydninger.

Spørrende vil "sant", være et spørsmål om enighet.

Hva som er sant, når analysene er gjordt, er preget av min fortids input. Sant.

Mitt spørsmål blir, om jeg kommer videre, forbi spørsmålet, som du beskriver, "opp i tårnet". Har du så langt hår, at du kan slippe flettene ned, så jeg kan klatre opp til deg, eller må jeg klare det selv?

Det er enklere å ha en religion, med teser og tasser, som forklarer. Eller en prest, det kan dryppe litt fra.

Jeg ser at Babel, og babbel er brukt av flere her inne. Jeg ser den lille forskjellen, men det er kan hende det jeg ser. Asisoasjonene til troll, og historier, blir da at om det er å målbinde, som er målet, kan noen make være like godt som noe fornuftig å si. For om det å samle, er likestilt med det å være vis, har eventyrene noe for seg. Om det å få prinsessen og halve kongeriket er resultatet, skal en vel være "helt" fornøyd.

Kommentar #39

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

For meg er det tvingende nødvendig å komme til på området bak følelsene, se og vurdere tankene før de treffer som klasebomber og lager skyttergraver av hele samsnakkingen, skal noe sant komme ut av alt det onde og gode må jeg ha et tårnrom der jeg ser og ike minst forstår tankeproduksjonen.

Er ikke dette du her beskriver den prosessen vår som skjer i "lønnkammeret" da?

Babel synes jeg du beskrev helt fantastisk med disse enkle ordene tidligere:

"så kan en si at dersom vi misforstår hverandre, om så bare ørlite, så er det et resultat av Babel"

Det var dette som satte meg på sporet av rådslagingsprinsippenes viktighet i samsnakkingen vår. For slik kan man kanskje til og med se på internett og vår kommunikasjon her som "Et Babels tårn"? - Alle tankene våre kommer hit og høres ut som babbel. Men jeg tenker, at enhver foretar sin sortering og tar til seg det h-n trenger og forkaster det andre - (eller tar det med seg inn i lønnkammeret / tårnrommet)? -

:-)  mette

Kommentar #40

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
per strømme johnsen. Gå til den siterte teksten.
Religion, virker for meg å være den største bremsen, for å

Du har en flott kommentar, med en sterk avslutning. Men for å ta den først. Jeg ser på religionene som den sterkeste siviliserende kraften i verden :-) At mennesker med innsikt har gått foran oss som veiledere, har nok vært en nødvendighet.

Men ser du på åpenbaingene som den tidens høyeste visdom, så vil læren forstene om den ikke lar seg fornye av ny kunnskap og innsikt. Det enkelte individ trenger fortsatt veiledning for sin egen modning. - Så religion for meg har to meget motstridende sider, som gjensidig nærmest utelukker hverandre :-)

.......... 

Nei, det er ikke lett å forstå det andre mennesket. - Men akk så lett å totalt avvise det. Det er denne "sårbarheten" som vi mennesker besitter, og som så lett isolerer oss.

Språket, som grunnlag for forståelse er helt essensielt, tenker jeg også. Dette tror jeg er årsak til at det er vanskelig å leve for eksempel med en partner som ikke grunnleggende er inneforstått med eget livssyn / kultur?

Jeg mener på ingen ikke at målet handler om at ALLE skal BLI "ett" - Annet enn å erkjenne vårt "fellesskap i den ene Gud" som har skapt oss, som vi ALLE har utgått fra.  Vi er forskjellige og skal virkelig fortsette å være det. Vi må først og fremst ta vare på vår egenart, både som individ og folk i henhold til våre naturlige ressurser. Men "de andre" kan faktisk "utvide meg", når jeg virkelig lærer dem å kjenne :-)

Slik jeg ser det nå, så er det  i samhandlingen mellom oss, at vi virkeliggjør "Guds enhet", eller "lar oss bli podet inn i det samme legemet" (slik trådstarter vakkert skriver :-))

I tidligere tider, hadde vi  "dydene" vi brukte, som bar over med forskjellene mellom oss. Vi oppførte oss høflig overfor den vi ikke forsto. Høflighet er en måte å ære et annet menneske på som gir "den andre" et egenverd.

Kanskje vi kan si at høflighet tilslører babels tårn?

;-)  mette

Kommentar #41

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Er ikke dette du her beskriver den prosessen vår som skjer i

Det er helt riktig Mette, det som skjer i lønnkammeret gir oversikt, utsyn og innsikt.

Det hebraiske ordet for "lønnkammer" kommer av et ord som betyr, "å ta av seg skoene".

For at i det hele tatt det skal være mulig "å ta av seg skoene" må vi ha et brennende ønske on å komme ut av situasjonen vi er i, begjæret etter å avdekke og forstå roten til de tanker og følelser i oss som skaper forvirring må være så sterkt at vi tar av oss denne verden og går inn i Det Skjulte.

Og for å kunne gjøre dette må vi ha kunnskap, større enn stor, vi må oppfatte at alt det opplagte, det teoretisk beviselige og bokstavelig korrekte er bare rør, ved å motta kunnskap av en slik kvalitet at det leder oss inn i Det Skjulte kommer vi ut i frihet.

Trådstarter åpner med en påstand om at kunnskapen er blitt stor og at den brukes til å fjerne frelsen.
Det som er tilfellet i dag er at kunnskapen er ørliten, den har kanskje aldri vært mindre, derfor forsøker vi å samle agnene og fillene slik at vi kan koke en suppe på det teoretiske og skjule oss under bokstavene.

Kunnskap om hvem vi er, hvordan vårt skjulested (kroppen/ skallet) fungerer, hvordan hakke hull og så komme ut finner vi i Kabbalah. Kabbalah er kunnskap, en opplysende beskrivelse av Det Skjulte slik at studenten kan se og forstå. Dá vokser kunnskapen og en ser veien.

Kabbalah (Bibelen) er konstruert slik at den, om intensjonen er å få av seg skoene og gå inn i det skjulte, må den leses som om det som omtales gjelder deg og din skapelse, i dag som om du enda ikke har sett dagens lys, det lyset som første gang omtales i Gen 1:3.

Det er kanskje det du Mette gjør når du les Bahá’u’lláh.

Starten på min vei var å erkjenne at religion, uansett klesdrakt, var menneskeskapt tøys, spiritisme for om mulig konstruere et lønnkammer som kunne inneholde det du trodde bare du trodde sterkt nok -agner tomt for korn.

Min kunnskap om Gud var så liten at tomrommet ropte etter fyll, da først når behovet var åpenbart kunne jeg sanke, korn for korn slik at kunnskapen vokste.

Alle såkalte spirituelle metoder forsvinner gradvis, siden folk vokser fra dem og ser at de ikke fungerer. Det finnes ingen bekreftelse, eller bevis som underbygger seriøsiteten til disse spirituelle metodene. De er utelukkende basert på følelsene våre og som vi vet, kan følelser være så mangt. Derfor finnes det omtrent 2800 religioner og trosretninger og vi ser at de gradvis er i ferd med å forsvinne. Dèt er årsaken til at grensene mellom dem utviskes og de blir en og samme suppe, en illusjon av enhet skapes.

Kabbalah er hverken for eller imot dem eller denne samrøren. Den står til side for dem; den utforsker naturen, det som er skjult for kroppens 5 sanser, som fysikk og annen forskning gjør. Kabbalahs hovedprinsipp er å undersøke naturen, den helhetlig omsluttende kraften, summen av alt, bli lik den og seire. Kabbalah er en veldig konkret vitenskap; den omtaler ikke sjelen på samme måte som religionene gjør. Sjelen i kabbalah, er uttrykk for en ekstremt seriøs og dyp tilegnelse og innsikt i den verden vi nå lever i. Målet med denne innsikten er at vi holder oss flytende og beskytter oss fra en enorm storm som nærmer seg som svar på vår uvitenhet og manglende vilje til å følge naturlovene.

I den tiden som kommer kan det vise seg klokt å ha parkert skoene utenfor sitt lønnkammer :-)

 

I

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere