zvonimir vojtulek

8

Jeg vil ikke legge meg

Det er personalet på aldershjem eller sykehjem som bestemmer når de eldre skal i seng og når de skal sto opp; selv om de eldre mener at de er GAMLE NOK Å BESTEMME SELV !

Publisert: 4. nov 2012

 

 

Jeg vil ikke legge meg !

Jeg er gammel nok å bestemme selv !

 

Alle dere som er foreldre husker sikker dette utsagn fra deres barn som ville sitte litt lengre på kvelden en dere trodde er fornuftig, sunt og riktig for dem.

Dessverre det er stor sannsynlighet at nå er deres tur å oppleve det samme ! Eneste forskjell er at nå er dere kanskje 75 år eller eldre, og dere bor på et av de norske sykehjem eller aldershjem.

 

Det er personalet på aldershjem eller sykehjem som bestemmer når de eldre skal i seng og når de skal sto opp; selv om de eldre mener at de er GAMLE NOK Å BESTEMME SELV !

 

 Er dette verdig eldre omsorg ? 

Innen 2050 vil antallet personer over 67 år fordobles. Hva kan de forvente ? Ikke så mye om en slik tanke måte og politikk for eldre fortsetter.

Det at de eldre er bitt kaste ball mellom de forskjellige politiske partier gjør saken ikke bedre. Tvert i mot. Over 3000 av eldre står i kø for å få sykehjemsplass. Mange av dem vil dessverre avslutte sitt liv i denne kø!

 

Nåværende regjering styrer mot krise i eldre omsorgen, som kommer å ta flere år å reparere. De svikter løftene til de eldre enda en gang.

 

KrF har vilje og kunnskap for å legge til rette for økt livs kvalitet til de eldre. KrF vil sette stopp for aldersdiskriminering. Mer en noen gang før trenger vi eldre ombud. Årsak for dette er at eldre mennesker og deres pårørende kjenner seg ofte maktesløse i møte med forvaltningen. Derfor trenger vi et nasjonalt eldre ombud. KrF tar de eldre på alvor. 

 

Den rød grønne regjering legger skyld over på kommunene og gjør kommunepolitikerne til løftebrytere.

KrF mener at kommunene selv skal få stor frihet til utforming av tilbudet innefor rammene av de nasjonale kvalitetsmålene. Det er viktig at de same kvalitetskravene skal gjelde i alle kommuner over hele lendet.

 

For KrF er de eldre ikke en ”bølge”, eller en ”utfordring”. For KrF er eldre mennesker et resurs, fordi de har i virkeligheten livs erfaring, kunnskap, visdom og et ønske å dele den med de yngre generasjoner.

For min del, og for KrF del kan jeg love dere, at dersom vi for mulighet å bestemme skal ingen av dere som er eller kommer på et sykehjem eller aldershjem en dag ville trenge å si:

”Jeg vil ikke legge meg”.

 

 

Zvonimir Vojtulek

 

KrF Fylkesstyre Vestfold medlem

Lokalgruppe leder KrF Horten – Borre

Formannskap og Kommune styre i Horten

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere