Torill Born

296

Så DET var Obamas helsereform

Det er litt slitsomt å ha litt "tungt" for det, som det heter. Når det gjelder denne berømte valgkampen i USA så er jeg som kristen enig i mye av det Mitt Romney står for. Skjønnte lenge ikke hvorfor rep var så imot helsereformen til Obama. AHA......

Publisert: 2. nov 2012

EN ting er å sette seg dypt inn i tingene, en annen ting er  bare å tro på det man leser og surfe videre uten å tenke dypere over det man leser. Jeg må si jeg er MEGET skuffet over Aftenposten som unnlater å gi leserne skikkelig informasjon om hva som menes. Blant annet skal abort liberaliseres og gjøres almengyldig - for å si det slik. Her i Norge synes jeg det har gått altfor langt - denne abort-"friheten".

Jeg trodde jo selvfølgelig at Obama ønsket at alle fattige skulle få skikkelig helsebehandling og at alle skulle behandles likt.

 - Som et menneske med kristent livssyn kunne jeg ikke skjønne hvorfor ikke republikanerne som jeg anså som kristne kunne være imot noe så selvfølgelig som å hjelpe andre og mindre bemidlede landsmenn - som dem selv. For meg har dette vært en ryggmargsrefleks - noe jeg fikk inn med morsmelken - nesten bokstavelig talt fra min kristne mor.

Nå leser jeg hva denne helsereformen består i og  bildet har endret seg TOTALT. Mye av dette i helsereformen strider naturligvis mot min kristne overbevisning. Klipp fra avisen Idag - som takk og lov taler der andre (les bl a Aftenposten, VG, Dagbladet og Klassekampen) tier. Det er som jeg har sagt før. Man skal følge GODT med i timen og lese FLERE medier - særlig kristne medier - for derfra får man den FULLE og HELE sannhet. JEG føler iallefall at disse taler min sak. Les klippet selv fra avisen Idag: 

_________________________________________________

Saken er denne: Kampen om abort, grunnlovsfesting av det kristne ekteskap, bønn i skolen når foreldre bestemmer det, og beskyttelse av religionsfriheten som Barack Obama krenker med sin helsereform, avgjøres ved dette presidentvalget.

Det er derfor ikke media i Norge, bortsett fra Norge IDAG, som støtter Mitt Romney. Han kjemper for det kristne syn i disse sakene.

Det er nok noen i media som skjønner at Romney kan være en bedre mann for USA:

- for å rette opp økonomien ved å skape 12 millioner nye jobber,

- ved å sette i gang småbedriftene som skaper 99 prosent av de seks millioner jobbene USA har,

- og ved å gjøre USA energiuavhengig – så det slipper en oljeregning på tre kvart amerikanske trillioner dollar til statene i Midtøsten.

Bare en slik pakke kan gjøre USA livskraftig nok til å betale regningene landet har. Underskuddet på budsjettet er nå en amerikansk trillion dollar og vil øke – om ikke noe slikt skjer.

Det er nok av vettuge mennesker i Norge som ikke neglisjerer boka til Jim Clifton, leder av det store internasjonale Gallup-selskapet, om «Den kommende jobb-krigen». Der er konklusjonen ut fra det grunnleggende tallmateriale klar. USA må doble sin økonomiske vekst, fra 2 prosent i dag til minst 4 prosent, om landet skal kunne betale for sin helsereform, opprettholde sitt forsvar og sin posisjon i verden. Ellers går vi fra amerikansk til kinesisk verdenshegemoni i år 2040.

Kommentar #1

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.

Det er derfor ikke media i Norge, bortsett fra Norge IDAG, som støtter Mitt Romney. Han kjemper for det kristne syn i disse sakene.

Nei, her må jeg være uenig med deg. Vi er begge mot abort, men når man sammenlikner demokratenes og republikanernes sosialpolitikk er det ikke kristendommen som vinner med republikanerne. USA som har verdens største økonomi er full af fattige mennesker som ikke får tilstrekkelig legehjelp, gamle mennesker som aldri kan slutte å jobbe fordi pensjonen ikke strekker til. Nå bor det masse folk på gatene som må tigge for å få mat, og det er ikke fordi de har drukket opp pengene slik det er i Norge. USA's sosialpolitikk er en skam for den vestlige verden, et hån mot den svake og livstruende for den syke. I de første kristne menigheter delte man alt, republikanernes USA er de vellykkede egoisters himmel.

Kommentar #2

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.

USA må doble sin økonomiske vekst, fra 2 prosent i dag til minst 4 prosent, om landet skal kunne betale for sin helsereform, opprettholde sitt forsvar og sin posisjon i verden. Ellers går vi fra amerikansk til kinesisk verdenshegemoni i år 2040.

Så hva er viktigst. At alle borgerr i landet skal ha et adekvat helsetilud eller å opprettholde et millitærvesen som koster mer en hva de fire største etter USA koster tilsammen? Det er dyrt å opprettholde et imperie, og ennå har intet overlevd i lengden. USA burde være mer redd for at det råtner fra innsiden, enn for at deres militære ikke lenger skal være den makt det er og har vært.

Kommentar #3

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.

Saken er denne: Kampen om abort, grunnlovsfesting av det kristne ekteskap, bønn i skolen når foreldre bestemmer det, og beskyttelse av religionsfriheten

Litt problemer med begreper her Torill?

Kommentar #4

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Normalt er jeg av de som ville stemt republikansk. Da Obama dukket opp ved forrige valg syntes jeg det var et interessant paradigmeskifte som trådte frem. Samtidig hadde man den gang kandidater som jeg vil si at ingen ved sine fulle fem kunne stemt på til et embede som president for USA, slik som Sarah Palin som åpenlyst ikke kan være skikket til et så alvorlig embede om den sykelige John McCain skulle ha fallt fra. Det valget må representere en av republikanernes dypere kriser, og de har heller ikke hatt det godt med seg selv i den siste perioden.

Min vurdering av valget i år er at USA trenger mer sosialdemokrati av typen Obama kan levere. Det bor millioner av mennesker på gatene, det er mange som sliter for å opprettholde en ordnet hverdag. Presidenten er ikke den viktigste embedspersonen i dette. De som har fallt utenfor er først og fremst lokale- og delstatsmyndighetenes ansvar. Det er de som skal skape politikken som skal rydde gatene for fattigfolk og sikre folk bolig og arbeide. Men på det føderale området har presidenten et ansvar for delstatsoverskridende virksomheter. I flere republikanskstyrte stater har det gått bra. Romney har sterke kort. Det er mange guvernører som er vellykkede, og Obama er ikke nødvendigvis stor nok til alle formål. Det har vi sett med en noe negativt ladet valgkamp. Den økonomiske krisen for USA er enorm, symbolisert ved at California, lokomotivet i vest sliter i motbakke og har vært på konkursens rand, sliter med strømutkoblinger! og i det hele tatt har gjort en del overfladiske ting som å nekte røyking utendørs men ikke evnet å ta i tu med de største utfordringene. Som alltid er det amerikanske bildet sammensatt. Budsjettunderskuddet på de føderale budsjettene er noe man burde ha et langt mer aggressivt apporach til å kvitte seg med, og det er dessverre langt frem på den fronten.

Alt i alt; jeg tror man trenger mer styring akkurat nå.

Kommentar #5

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Ta det en gang til

Publisert nesten 9 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.

Les klippet selv fra avisen Idag:

Jeg så ikke noe klipp og jeg får ikke tak i hva du mener. Du skriver usammenhengende og høyst uklart. Du begynner kommentaren med en overskrift som "lover" oss sannheten om helsereformen. Så jeg har tatt meg bryet meg å oppsummere det du skriver:

- jeg er kristen og er enig med rep. i mange verdivalg

- de store avisene i Norge forteller ikke sannheten

- hvorfor støtter ikke rep. helsereformen? Det har jeg forstått nå.

- Romney kjemper for kristne verdier - verdier som blir krenket av helsereformen

- Romney kan fikse økonomien

- helsereformen er dyr

Skjønner du selv at dette er rabling? Det mangler en rød tråd - det blir bare at du hopper fra område til område uten noen klar sammenheng. Du har overhodet ikke forklart noen "sannheten" om helsereformen - du har bare forklart at du har en veldig uklar tanke om dette.

Fint om du tar deg tid til å forklare sakte og tydelig hvordan helsereformen strider i mot din kristne overbevisning - hvordan krenker det de kristne verdier? Det må jeg si jeg er nokså spent på.

Kommentar #6

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Dette med fri abort er det sterkeste å fordøye

Publisert nesten 9 år siden
Morten Slmonsen. Gå til den siterte teksten.

Fint om du tar deg tid til å forklare sakte og tydelig hvordan helsereformen strider i mot din kristne overbevisning - hvordan krenker det de kristne verdier? Det må jeg si jeg er nokså spent på.

Jeg kan som kristen ikke godkjenne at kvinnen fritt kan velge abort uten å få en bred og nøyaktig faglig veiledning. Jeg føler det ikke tas nok på alvor når vi kan lese at over femhundre tusen aborter er foretatt her i landet siden kvinne-frigjøringen begynte her i Norge. Hva da hvis dette skal bli fritt i USA. Jeg vet at før i tiden så var det massevis med foreninger der særlig kvinner var aktive for å hjelpe andre i nød. HVOR er det blitt av alle disse kvinne-foreningene.... USA var før i tiden i stor grad preget av kristendommen. Er det pga at mye av at den har gått fløyten at det er som det er. NOE må iallefall ha kommet ut av kontroll. For hvis små samfunn hjelper hverandre så får man ting til. Jeg vet det selv fra mitt eget lille lokalmiljø. Norske menigheter er iallefall veldig ivrige til å samle inn midler og sende til nødlidende land. Jeg har hørt noe om at velstanden her i Norge har sløvet befolkningen ikke vet jeg.

Tingene har kanskje blitt FOR liberale. Så alvorlige skritt som abort er bør kvinnen få dypere råd og veiledning. Istedetfor fjerning av fostre burde det samsvares evt i samarbeid med evt  institusjoner om adopsjon. Når vi leser om SÅ mange aborter som foretas av norske barn synes jeg de burde få sjansen til å komme til liv hos norske par som ønsker å adoptere. Nå må jo mange par til utlandet. Jeg kan ikke skjønne at det skal være lettere å adoptere barn fra utlandet enn det er å åpne for dette i eget land. Men her mangler jeg endel kunnskap om hva som er grunnen. Det er den frie og liberale ordningen med fosterdrap jeg synes er vondt å lese og høre om idag. 

Jeg er som kristen veldig glad i givertjenester og gir villig vekk (selvfølgelig har jeg mine grenser - men dog) men det blir kanskje for mye å hjelpe de mange i USA - selvom man løfter i flokk her i Norge. Det er nok mange som anser at de ikke lider nok i USA hvis man sammenligner med land i den øvrige verden. Givertjenestene blir iallefall ALDRI arbeidsløse - og det kan vi - og vel du også si takk og amen til....

Kommentar #7

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

???

Publisert nesten 9 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.

Tingene har kanskje blitt FOR liberale. Så alvorlige skritt som abort er bør kvinnen få dypere råd og veiledning. Istedetfor fjerning av fostre burde det samsvares evt i samarbeid med evt

Men hva har dette med Obamas helsereform å gjøre?

Kommentar #8

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.

Tingene har kanskje blitt FOR liberale. Så alvorlige skritt som abort er bør kvinnen få dypere råd og veiledning.

Problemet her er vel at du knyttet abortspørsmålet til helsereformen. Det er et samrøre som ikke er grunnet i faltiske forhold. Abortspørsmålet er ikke knyttet til helsereformen i det hele tatt.

Forøvrig lurer jeg på hva lags veiledning du tenker på i forbindelse med abort.

Kommentar #9

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.

Jeg kan som kristen ikke godkjenne at kvinnen fritt kan velge abort uten å få en bred og nøyaktig faglig veiledning.

Av alt du skrev, var det kun denne setningen som jeg på noe vis kunne knytte til helsereformen. Imidlertid er det ikke gitt at helsereformen vil føre til "fri abort" for alle mulige (fattige) kvinner.

1. MedicAid tilbyr ikke dette i dag og helsereformen sier intet spesifikt om abort. Ergo er det høyst trolig at regime fra MedicAid blir videreført

2. Obama har benektet at helsereformen skal finansiere abort, unntatt ved voldtekt og fare for morens liv.

3. Abort koster i snitt $430, det er så lite (sett i forhold til den besparelse man gjør ved ikke å få barn) at det uansett ikke er denne summen som holder mennesker fra å abortere.  

Hvis vi i det minste holder det som tvilsomt - det burde du kunne være enig i? - at helsereformen vil finansiere fri abort, er det ikke da spesielt at selv denne tvilen i seg selv er nok til å avblåse alt det gode som helsereformen vil gi? Lever vi i en perfekt verden, slik at vi kan lage perfekte løsninger?

En annen sak er du igjen bruker ca 2000 tegn uten å forklare nesten noe som helst, og uten noen kilder til dine påstander. Det er vel rimelig stor sjanse for at dette var første og siste gang vi "diskuterer" en sak.

Kilder:

http://usgovinfo.about.com/od/healthcare/a/healthreformabortion.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_in_the_United_States#Abortion_financing 

Kommentar #10

- -

1 innlegg  125 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.

Jeg kan som kristen ikke godkjenne at kvinnen fritt kan velge abort uten å få en bred og nøyaktig faglig veiledning.

Og dermed velger du å støtte Romney som ønsker å fjerne støtten til viktige helseorganisasjoner som Planned Parenthood, som er blant de eneste helsetjenestene i USA som fokuserer på akkurat dette? En organisasjon som bidrar til å holde aborttallene nede ved å tilby reproduktive helsetjenester og billig prevensjon? Det henger ikke på greip. Du blander sammen helsereformen med Romneys ønske om å omstøte Roe v. Wade. 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere