Helge Simonnes

928

Hvem skal forvalte døden?

Den norske kirke fører en unødvendig kamp for å bevare gravferdsforvaltning på kirkelig hånd. Gi ansvaret til kommunene!

Publisert: 30. okt 2012

Det er ikke lett å skjønne hvorfor Den norske kirke slåss for å beholde gravferdsforvaltning som en kirkelig oppgave. Kirken sliter tungt med sin komplekse organisering og burde takke ja til alle forslag som forenkler og gir en mer strømlinjeformet organisering.

Det er de kirkelige handlingene som trossamfunnene må ha full råderett over. De praktiske oppgavene på gravplassene må gjerne ivaretas av kommunene.

Striden om gravplassene kommer fordi regjeringen i juli ga en tilleggsoppgave til det statlige tros- og livssynsutvalget under ledelse av Sturla Stålsett. Kulturdepartementet ber utvalget vurdere hvilke organer som skal ha forvaltningsansvaret for kirkegårder og gravlunder. Oppgavene handler om bestilling av begravelser, bisettelser og kremasjon og stell og vedlikehold av gravplasser.

I dag er det de kirkelige fellesrådene som tar seg av dette, men det er kommunene som betaler. Human-Etisk Forbund mener det er galt at ikke-troende skal måtte gå til et definert kirkelig organ når noen skal begraves. Dette er en forståelig argumentasjon.

De kirkelige fellesrådene mener at de møter publikum på en god måte. Det har vi ingen grunn til å betvile, men kommunene vil vel ikke ha noen problemer med å vise respekt og opptre taktfullt når de møter mennesker i sorg.

Kristelig Folkeparti har engasjert seg og hevder at endring på dette området strider mot det store kirkeforliket som ble endelig vedtatt i år. Det må gå an å diskutere fornuftige løsninger på disse sakene uten at det blåses i de største basunene.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.

I dag er det de kirkelige fellesrådene som tar seg av dette, men det er kommunene som betaler. Human-Etisk Forbund mener det er galt at ikke-troende skal måtte gå til et definert kirkelig organ når noen skal begraves. Dette er en forståelig argumentasjon.

De kirkelige fellesrådene mener at de møter publikum på en god måte. Det har vi ingen grunn til å betvile, men kommunene vil vel ikke ha noen problemer med å vise respekt og opptre taktfullt når de møter mennesker i sorg.

Jeg ser ikke helt det store problemet i dette. I de aller fleste sammenhenger er det begravelsesbyrået som tar seg av kontakten med Kirkevergen om evt leie av kirke og bestilling av gravsted. Bare der hvor HEF selv står som arrangør vil dette være et skjæringspunkt. Samtidig er det også "bare" en organisering av et offentlig forvaltningsområde hvor Kirkelig Fellesråd gjør jobben på vegne av fellesskapet. Man skal ha ganske sterk religionsangst for å kunne lage seg et problem av dette, så min forståelse følger ikke inn i den sirkelen. Jeg regner med at i de fleste kommuner ligger det an til å ha bare èn administrasjon på området, og da bør man kunne finne seg i felles organisering. Jeg forutsetter uten videre at det utvises forvaltnings- og folkeskikk i utøvelsen av embedet.

Kommentar #2

Geir Wigdel

37 innlegg  2088 kommentarer

Enig med

Publisert over 8 år siden

Simonnes her. Den kirkelige forvaltningsform er uoversiktlig, tungvint og ofte en skinnforvaltning. Erfaring fra menighetsråd og fellesråd har lært meg at det er stort behov for forenkling og opprydding. Et lite skritt kan være å overlate gravferdsforvaltningen til kommunen.

Kommentar #3

Dmytro Ostanin

0 innlegg  2 kommentarer

Gravferdsforvaltning som en kirkelig oppgave.

Publisert over 8 år siden

Det er klart for meg at Kirken har større erfaring med menneskelige ting en noen kultur- eller noe annet departementet. Men i denne saken ikke bare om det.

"Oppgavene handler om bestilling av begravelser, bisettelser og kremasjon og stell og vedlikehold av gravplasser" - ok. Hvem har ansvar på kapeller som står på gravlass? Har noen statistikk på hvor mange kappeler utleies til trossamfunner utenfor DNK?  

Kommentar #4

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke lett å skjønne hvorfor Den norske kirke slåss for å beholde gravferdsforvaltning som en kirkelig oppgave. Kirken sliter tungt med sin komplekse organisering og burde takke ja til alle forslag som forenkler og gir en mer strømlinjeformet organisering.

La de døde begrave de døde. De er så bundet i sin religøse struktur..

Kommentar #5

Dmytro Ostanin

0 innlegg  2 kommentarer

De levende

Publisert over 8 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

La de døde begrave de døde.

De er ferdig med "La de levende å leve hvordan de vil leve", så er tur til de døde. 

Kommentar #6

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Dmytro Ostanin. Gå til den siterte teksten.

De er ferdig med "La de levende å leve hvordan de vil leve", så er tur til de døde.

Hver den som ikke har tatt imot Jesus i sitt hjerte er døde.. De ha ringen liv.. Derfor Når Jesus sier la de døde begrave de døde, så snakker han om de som er åndelige døde.. De har liv i en kropp, men den ånden de innehar er ikke ånden av Gud.. 

Kommentar #7

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Kirken skal være for de troende..

Publisert over 8 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.

Det er de kirkelige handlingene som trossamfunnene må ha full råderett over. De praktiske oppgavene på gravplassene må gjerne ivaretas av kommunene.

Kirken mener jo at kirkelige handlinger under begravelse skal de ha full råderett fordi den døde var tilsluttet DNk eller et annet trossamfunn. Jeg skjønner kirken at de ikke vil ha seremoni for IKKE kristne. De kan bruke andre lokaliteter. Jeg tror heller ikke som erfaring at Hef eller andre ikke kristne org. bruker kirken. Og hvorfor skulle de bruke den? Hvis HEF ville bruke kirken, måtte alle symboler vekk fra kirken som minnet om Jesus og korset. Dette skjønner jeg godt at kirken ikke vil. Derfor blir de henvist til nøytrale kapeller der de kan fullføre sine seremonier uten  kristelige innblanding.

De fleste kirkegårder her i Oslo er underlagt kommunen. Alle papirer og bestillinger av gravferder blir forvaltet av gravferdskontorer som er stasjonert på de store kommunale gravplasser. Noen kirker har måttet sette foten ned fordi det er for liten plass til alle. Derfor har noen kirker gjort det slik at det er bare de som sogner til kirken og er medlem av DNK som får bli gravlagt på kirkegården.

Det som mange ikke vet er at alle kan org. sin egen gravferdsseremoni uten regi av DNK. Du kan gjøre alt uten at begravelsesbyrået er med. Det er faktisk noen som gjør dette, men om det blir noe billigere vet jeg ikke. Og god tid får mann ikke når alle pairer som hører med skal registreres. Det et begravelsesbyrå gjør på 1 dag, kan det gå dagevis eller ukesvis for de som vil gjøre det selv uten. begr. byråets deltagelse.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere