Jan Bording

57

Støre: siste mann ut

Gahr Støre har truffet sitt valg under overskriften "Likhet og verdighet": ingen reservasjonsrett mot å henvise til abort for fastleger. Heller ikke han forstår at det finnes en verden utenfor dagens politiske vedtatte realitet.

Publisert: 27. okt 2012

Som nylig utnevnt helse- og omsorgsminister har Gahr Støre blitt utfordret av Tungesvik til å gjeninnføre reservasjonsretten for fastleger. Og svaret er nei. Han begrunner det med at den abortsøkende kvinnen er den svakeste part og da er det viktigst at hun skal slippe den ekstra belastningen det er å måtte gå til en annen lege for å be om abort.

For mange kristne har Gahr Støre vært et lite håp når det gjelder kristne verdier i Arbeiderpartiet. En etter en har de andre vist at de ikke forstår at kristendom er noe annet enn et konkurrerende politisk parti. Så dukker Gahr Støre opp og sier ting som gir håp. Men i dag brast det håpet for meg i alle fall. Også for han er moralske verdier underlagt politiske verdier, og han har ingen forståelse for at andre kan prioritere annerledes.

Det er jo slik at kristne leger som ikke vil henvise til abort ikke ser den gravide kvinnen som den svakeste part. Den svakeste part er det ufødte barnet. Arbeiderpartiet har løst det dilemmaet ved politisk å vedta at barnet ikke er et liv. En kristen kan ikke gjøre sånt. "Likhet og verdighet" er fine ord, vi vil at det også skal gjelde barnet.

Under Arbeiderpartiets likhetsfaner er det ikke plass til kristne verdensanskuelser. Kan man ikke holde sitt kristne syn hjemme på kammerset må man finne seg en annen jobb enn å være lege.

Kommentar #1

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.

Den svakeste part er det ufødte barnet. Arbeiderpartiet har løst det dilemmaet ved politisk å vedta at barnet ikke er et liv. En kristen kan ikke gjøre sånt.

For en tid tilbake fulgte jeg debatten på Dagsnytt 18 mellom Dagfinn Høybråthen og Statssekretær Robin Kåss. Statssekretærens synspunkter, på vegne av regjeringen og Helse og Omsorgsdepartementet, synliggjorde en sørgelig udemokratisk holdning fra regjeringens side, i spørsmålet om å tvinge fastleger til å henvise til medisinsk behandling man av sterke samvittighetsgrunner er imot.

Statssekretæren bekreftet desverre nok engang regjeringens tvangsperspektiv når han fratar fastlegene som ikke følger ordre, deres status som fastlege. Sammenhengende tjeneste som fastlege for tusenvis av pasienter, over flere tiår, imponerer åpenbart hverken regjeringen eller Statssekretær Kåss. 

Det var i det hele tatt vanskelig å se konturene av "mer åpenhet og mer demokrati" i hans argumentasjon.

Det fullstendige fraværet av dokumentasjon, som i det minste kunne underbygge regjeringens argumentasjon, finnes ganske enkelt ikke. VG nett melte tidligere i år, om deres forgjeves forsøk på å fremskaffe dokumentasjon som kunne underbygge påstanden om at dagens velfungerende i praksis angivelig skulle være problematisk.

Samhandlingsreformen gjør at vi trenger fler leger i dette, landet ikke færre. Regjeringens udemokratiske pålegg innebærer i virkeligheten yrkesforbud for en rekke av dem.

Tvunget til å avstå fra sin fastlegegjerning for noe som i praksis ikke engang utgjør et problem.

Forstå det den som kan.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread205950/#post_205950

 

Kommentar #2

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

De kristne kan aldeles ikke være uforberedt

Publisert nesten 9 år siden

på denne utviklingen som Bibelen kaller "frafallet".

Jeg vil kalle den tiden vi er inne i nå for "avviklingens tidsalder", og det nåværende styre og stell står så aldeles ikke tilbake i å utføre disse frafallets gjærninger....

Med tanke på at en stor del av den Norske befolkning betrakter "abort" for drap så er det helt uhyrlig å tenke på at i dette tilfelle fastlegene ikke skal kunne reservere seg mot å utføre eller henvise til "abort... eller å medvirke til eller å begå drap......

Direkte tragisk..... MAO...

Kommentar #3

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.

VG nett melte tidligere i år,

Ja - det er helt tydelig at det er prinsippet som er viktig her, ikke realitetene. Det er jo ikke sånn i noen annen sammenheng at når du oppsøker en offentlig institusjon, så kan du være trygg på å få alt loven gir deg rett til. Selv livsviktige operasjoner får man ikke innen den tiden loven krever, man må noen ganger kjempe for å få sin rett. Da virker det rart at det skal være så problematisk å måtte gå til en annen lege.

Kommentar #4

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Ikke overraskende

Publisert nesten 9 år siden

Skuffende, men ikke så veldig overraskende. Arbeiderpartiet har aldri vært et kristent parti, heller tvert imot. Heller ikke så overraskende når statsministerens mor har den bloddryppende tittelen "abortlovens mor".

Men noen steder velger de å bruke samvittigheten: "Forskeren Asle Toje fortalte nylig i Dagens Næringsliv om en bekjent i UD som bare ville utføre pålegg fra en eventuell Frp-statsråd «i den grad det samsvarte med hans samvittighet»." Det er visst greit å bruke samvittigheten til å sabotere andres politikk, men ikke når det gjelder liv og død...

http://blogg.bt.no/preik/2012/10/20/det-norske-politokratiet/#.UIxpMcUxqqg

Kommentar #5

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

sitatfunksjonen virker ikke -

Publisert nesten 9 år siden

men jeg håper da at en eventuell Frp minister vil være gløgg nok til å omplassere en byråkrat med egen samnvittighet.

Vi kan ikke holde oss med mennesker som besitter det!

Kommentar #6

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Laïcité

Publisert nesten 9 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.

Kan man ikke holde sitt kristne syn hjemme på kammerset må man finne seg en annen jobb enn å være lege.

Dette er det eneste riktige.

Bording, hvis du nå setter kristendommen i parentes, så vil du se at det gis atskillige så vel religiøse som ikke-religiøse livssyn og verdensanskuelser helt annerledes enn kristendommen. Så må du gjerne hive kristendommen tilbake inn i dette mangfoldet. Den norske stat kan ikke tillate seg å diskriminere; dermed hvis ét livssyn skulle innvilges, la os si, reservasjonsrett mot å henvise til abort, så måtte også alle de andre livssyn representert gis tilsvarende retter.

Vi ser med én gang at dette ville bragt kaos. Derfor holder man alle slike private livssyn på behørig avstand. Alle som har ulike problemer med legeyrket tvinges jo ikke inn i yrket; dette gjelder for alle særinteresser, og ikke bare de som ikke ønsker å være implisert i abort.

Like lite som det er en stats oppgave å målbære én spesifikk religion, er det dens oppgave å målbære ett spesifikt moralfilosofisk system, ei eller agere som etisk kommandosentral. Verdiene er det vi andre som må sørge for å holde i hevd, i sivilsamfunnet --- utenfor stat og politikk.

Kommentar #7

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Like lite som det er en stats oppgave å målbære én spesifikk religion, er det dens oppgave å målbære ett spesifikt moralfilosofisk system, ei eller agere som etisk kommandosentral. Verdiene er det vi andre som må sørge for å holde i hevd, i sivilsamfunnet --- utenfor stat og politikk.

Du framstiller saken som om det er en sannhet, som "vi andre målbærer", og så er det de religiøses. "Vi andre", er det ateistene? Dere har altså ikke et "spesifikt moralfilosofisk system"?

Faktum er at i Norge finnes det et flertall som i praksis velger å se på et foster som "vedheng til moren" og det finnes en stor minoritet som har et annet syn. Vi snakker ikke om eksotiske syn eller forsvinnende minoriteter. Vi snakker om en stor gruppe nordmenn som representerer den livsanskuelse som inntil nylig også var statens. Skal denne gruppen forbys sitt perspektiv på livet? Hvorfor er det så viktig for noen at alle er like? Er "Brave new world" vår oppskrift på et vellykket samfunn?

Hadde denne minoriteten forlang retten til å drepe småbarn eller liknende, kunne man jo forsvare at staten motarbeidet dem. Worst case i denne sammenhengen er at en abortsøkende kvinne blir møtt med at "dette er ikke mitt bord, prøv kontoret nede i gangen". I alle andre offentlige sammenhenger er jo dette regelen mer enn untaket.

For Gahr Støre dreier det seg om et prinsipp, og det er jeg enig i. Forskjellen er at jeg er opptatt av prinsippet om at man skal respektere andre livssyn enn sitt eget. Støres krav til likhet prinsipp overkjører dette (og motsies i praksis av resten av statsforvaltningen, men det er en annen historie).

Kommentar #8

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.

Skal denne gruppen forbys sitt perspektiv på livet?

Nei, det står disse fritt til å etterleve egne livsanskuelser. Alle burde være fornøyd med å selv kunne etterleve eget livssyn og egen moral og etikk.

Jeg kan jo ikke forvente at alle skal underlegge seg mine livsanskuelser, kan jeg vel?

Den norske regjeringen har i så måte et stykke arbeide å gjøre, for merkelig nok kan det se ut til at der de korrekt skyver krsitendommen ut av stat og styre, der gjør de plass for islam. Jeg forstår de kristnes fortvilelse over slik utvikling. For likhet for loven må gjelde.

Kommentar #9

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Jan Bording. Gå til den siterte teksten.

Under Arbeiderpartiets likhetsfaner er det ikke plass til kristne verdensanskuelser. Kan man ikke holde sitt kristne syn hjemme på kammerset må man finne seg en annen jobb enn å være lege.

De som er kristne tror på noe. De som ikke tror på noe er bare "fornuftige". Vi må da velge fornuften.

Da blir det vitenskapen vi tror på. Det blir en form for religion. Jeg bruker vitenskap i mitt daglige virke og det gir svar på mye. Det er imidlertid en del områder vitenskapen ikke strekker til. Da blir det til slutt tro uansett.

Mvh Petter

 

Kommentar #10

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

De som er kristne tror på noe. De som ikke tror på noe er bare "fornuftige". Vi må da velge fornuften.

Jeg jobber også med vitenskap til daglig, derfor er det også klart for meg at vitenskapen har fint lite å fare med når det kommer til de ting som virkelig betyr noe i livet. Når det gjelder rett og galt tror jeg at hvis man velger "fornuften", så betyr det i praksis at man velger det flertallet rundt en velger. Det er ikke et vitenskapelig ståsted, for vitenskapen kan ikke si noe om rett og galt, men et rent bekvemmelighetsstandpunkt. Jeg tror vi er ganske enige i dette.

Kommentar #11

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

ELITER OG BEDREVITERE

Publisert nesten 9 år siden

At du overhodet stoler på elite-politikerne. De er brudne og brodne kar så det holder ang mass. Jeg orker nesten ikke høre eller se dem - denne AP&CO-eliten. Jeg har nevnt det før at jeg rett og slett tror de anser seg som noen slags guder som er ufeilbarlige. Det er rett og slett kvalmt. De omtaler seg jo også som "denne glimrende regjering".

Som kristen skal man holde sinne og hat tilbake, derfor ber jeg om at de må få kjenne den Hellige Ånd som kan opplyse og gjøre dem ydmyke. Det er vel for mye forlangt å la de føle "Kjærlighet til folket" de skal betjene. Jesus var en tjener for menneskene, dette viste Han i praksis ved å vaske disiplenes føtter. Han oppfordret oss til ydmykhet og varsomhet,  men det betyr ikke at man ikke kan føle hellig vrede, slik Jesus viste selgerne i tempelet. Men at jeg har følt og føler såkalt hellig vrede for denne AP&CO-eliten det er sikkert. Det er så slitsomt å forholde seg til dem i lengden at jeg håper vi får en pause fra dem i 2013. Det  har befolkningen virkelig fortjent. De er jo TONEANGIVENDE når det gjelder ALLE medier her i landet. Får du rugget på denne medie-kolossen er du god.
Noen sier at - det blir ikke bedre med andre politikere - da sier jeg at vi iallefall får et skifte. En CHANGE. Nå er det Norges tur for en CHANGE.

Siv Jensen ønsket dem en gave til deres syv-års-jubileum. Det var en reise til Lonely Planet. Jeg sier ikke mer, selvom ytterligere en kommentar kunne være på sin plass.

Jeg hadde tiltro til "gamle-gutta og -kvinnene" i datidens Arbeiderparti det var folk med guts og OPPRIKTIGHET - nå føler jeg både frustrasjon og avmakt… Min makt kan jeg bruke ved neste valg - Gud skje lov og takk for det. Her må også bønner til. Det er sikkert

Ellers med fastlege-ordningen ser jeg at enten må fast-legene som kommer i konflikt med sin samvittighet - enten overkjøre denne, eller rett og slett omskoleres til noe lege-lignende som ikke gjør at de kan komme opp i slike konflikt-situasjoner.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere