Arnfinn Clementsen

45

Avgjørende fase for KrF

Det er en spennende og utfordrende tid for KrF, men det er også en mulighetenes tid! Bare en samling rundt et moderne, folkelig og tydelig KrF kan etter min mening gi tyngde og gjennomslag i det politiske liv for de kristne verdier.

Publisert: 25. okt 2012

Som et kristent verdiparti vil KrF være avhengig av et nært forhold til det vi med en noe unyansert betegnelse kan kalle ”kristen-Norge”. Samtidig skal det være klare skillelinjer mellom kirke og politikk. Det vil også være kristne med politiske holdninger og synspunkter i et bredt spekter på den politiske akse. KrF har ikke monopol på troen. Likevel, KrF er helt avhengig av tillit i kirkesamfunn og frivillige organisasjoner, og blant dets ledere. Det er i disse miljøer partiets grunnfjell finnes, og her finnes partiets største velgergrunnlag og vekstpotensiale. Men partiet skal ikke på noen måte være et ”nisjeparti” eller ”sektparti”, men et moderne kristendemokratisk folkeparti med en helhetlig politikk som henter stemmer og støtte fra brede velgermasser.

Vinn eller forsvinn
De siste årene har Kristelig Folkeparti hatt tilbakegang både ved valg og på meningsmålingene. Partiet har vært igjennom flere prosesser med blant annet strategiutvalg og lederskifte. Knut Aril Hardeide kom inn som ny partileder i fjor. Han er politisk dyktig, og hans framtreden er forfriskende og troverdig, og han har stor støtte i partiet og i det brede politiske miljø. Likevel skal det mer til enn begeistring rundt en ny partileder for å løfte partiet til gamle høyder. Partier er akkurat nå i en avgjørende og viktig fase, det kan faktisk være nærmest et ”vinn eller forsvinn” ved neste Stortingsvalg.

Revitalisering
Nå arbeides det med partiprogram for 2013-2017, og nominasjonsprossene til Stortingsvalget 2013 er i full gang. De grunnleggende verdier fra partiets begynnelse er fortsatt tilstede i politisk program og politisk tenkning, men hvordan de skal formidles og tilpasses dagens samfunn er en utfordring. KrF behøver en fornyelse, både visjonært og politisk, og en forsterket tydelighet og mot til å være ”politisk ukorrekte” i verdispøsmål når det kreves.
Jeg tror på en revitalisering av ”gode, gamle kjernesaker”, samtidig som nye dagsaktuelle saker settes på dagsorden. Så langt jeg kan se er denne prosessen i gang, og dette vil forhåpentlig tydeliggjøres i det nye progammet for neste Stortingsperiode.

Nominasjon
Nå pågår nominasjonenene til partiets lister til Stortingsvalget. Det er nødvendig å tenke lenger enn til annsienitet og geografisk fordeling. Man må våge å satse på toppkandidater med tydelig tale i forhold til verdier, personer med stor tillit i kirker og menigheter, og med almen og bred folkelig apell.

Avgjørende fase
I vårt mangfoldige samfunn utfordres KrF fra mange hold. En del ”verdikonservative” kristne har mistet troen på KrF. Noen av dem har valgt å forlate partiet og satse på små kristne fløypartier. KrF bør ikke bruke krefter på å bekjempe verken disse eller andre, men det utfordrer partiet til å begrunne sine verdier og standpunkt med enda større tydelighet. Det er en spennende og utfordrende tid for KrF, men det er også en mulighetenes tid! Bare en samling rundt et moderne, folkelig og tydelig KrF kan etter min mening gi tyngde og gjennomslag i det politiske liv for de kristne verdier.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Odvar Omland

369 innlegg  550 kommentarer

Ja, spennende

Publisert over 8 år siden
Arnfinn Clementsen. Gå til den siterte teksten.

Det er en spennende og utfordrende tid for KrF, men det er også en mulighetenes tid!

Her traff du spikeren på hodet.

En enkel betraktning fra min side:

Ved meningsmåling offentliggjort i Dagen får KrF 5,6 prosent. Håp om at stortingsvalgdet 2013 vil resultere i 7 prosent? Med basis i partiets historie og et fremtidsrettet
verdiprogram  samt viljen til å skaffe landet en ny regjering ved valget i 2013, burde det være mulig. Det er også grunn til å fremheve partilederen Knut Arild Hareides politiske dyktighet. En Lilletun?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere