Kjellrun Marie Sonefeldt

238

Kamuflasje

Publisert: 11. mai 2009

Faktaforhold om jordbrukspolitikken har vært kamuflert i årtier.

1. Det siteres fra KrFprogrammet for 2005-2009 om Landbrukspolitikk s.30 :"at produksjonsavhengige støtteordninger fortsatt skal utgjøre en viktig del av de offentlige støtteordningene til landbruket." Oversatt til forståelig norsk betyr produksjonsavhengig støtte at støtten gis pr.kg produsert,slik at de største gårdene som har flest kg å selge,også får mest statsstøtte. Henvendelse om endring i programmet for 2009-2013 ble ikke tatt til følge. Arealstøtten gis pr. dekar. Nevnte storgårdsprofil viser seg i offentlig liste over mottagere av statlig jordbrukssstøtte. VG 20.07.07 offentliggjorde støttelista for 2006,som er siste oversikt jeg har.Godseier Carl Otto Løvenskiold toppet lista med nesten 1,4 mill.kr.  At småbonden avspises med smuler er en medvirkende årsak til nedleggelser av gårder og bortforpaktninger i utkantstrøk hvor det er mangel på attåtjobber å støtte seg til.

2.De fleste bønder på lettdrevne gårder i sentrale strøk har attåtjobb. De har altså inntekt fra gården + statsstøtte+ attåtjobben. Attpåtil har kanskje ektemake/samboer egen inntekt. Støtten beholdes uavkortet uansett hvor mye bonden tjener på attåtjobben.Henvendelser om å sette et tak på hvor mye en gård kan motta i støtte er ikke tatt til følge i Krf. Et tak kunne frigjøre midler som kunne settes inn i nevnte utkantstrøk. Å berge gårdene der,betyr behov for grendeskoler,barnehager,nærbutikker,posthus,bensinstasjoner osv. Det nevnte er bare en flik av anførsler mot jordbrukspolitikken. Interesserte bør henvende seg til fylkeslagene for Norsk Bonde og Småbrukarlag  i aktuelle distrikter.

Underprioriteringen av bønder i det tradisjonelle jordbruket i distriktene hvor gårdene lå som perler på en snor langs hovedveiene,har gjort dem til økonomiske flyktninger i eget land. På det grunnlaget vil Senterpartiet skjerpe bo/driveplikten,så de som forpakter bort jordveien står i fare for å miste den også oppå at de kanskje er blitt arbeidsledige fra jobben      som de reiste ut til.

Det er verdig og rett at bonden får komme tilbake til gården med øremerket støtte til økologisk drift.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere