Terje Askan

53

Splittelse som forretningsstrategi

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, vil gjerne slå et slag for den omstridte avgjørelse. Det lysende eksempel til etterfølgelse er denne gang Nobelkomiteens tildeling av fredsprisen i 2012 til EU.

Publisert: 16. okt 2012

Generalsekretærens anbefaling er på plass øverst i denne tirsdagens debattartikkel i Aftenposten. Den er slentrende og ledig i formen og karakteriserer valget av EU på denne måten: " - Det er en kontroversiell avgjørelse, og det må slike avgjørelser gjerne være." Motsetningen, en unison og klar tilslutning til Nobelkomiteens valg, ville påkalt liten applaus fra Presseforbundet må vi tro.

Alternativet er interessant. Viktigere enn applaus fra mediene ville betydningen av bred eller global enhetlig støtte til komiteens valg være. Det er det flere grunner til.

Slik tilslutning vil være tillitsskapende, i liten utstrekning bli skapt ut fra forretningsmessige motiver. Mediene lever av oppmerksomhet. Motsetninger, reelle eller konstruerte, skaper spontan interesse.

En mer unison tildeling ville gi et klart eksempel på fredskapende arbeide. Det ville fremstå som et klarere mål, et ideal å strekke seg mot. Det vi trenger mindre enn noen gang er uklare motiver og medieskapt forvirring.

Mye tyder på at Europaunionen har vært en fredskapende kraft på det europeiske kontinentet etter annen verdenskrig. Det legendariske motsetningsforhold mellom Frankrike og Tyskland har ikke fått ny næring. På den andre siden har ekspansive budsjetter etter etableringen av euroen skapt uoverskuelige og faretruende konsekvenser.

Det enkle behøver ikke være enfoldig; også suksess kan konstituere den nyheten vi vil lese om. Journalist Kathrine Aspaas (15.11.2011) snur et øyeblikk lyset mot journalisten selv når hun sier: "Jeg ser ikke bort fra at hver enkelt journalists frykt for det naive og ufarlige er med på å gjøre pressen kollektivt kranglete og negativ."

Det ligger utvilsomt til vår natur å bli vekket mentalt ved tegn på konflikt. Kan synes som beredskap underlagt en intuitiv overlevelsesstrategi.

Det betyr ikke at vi ønsker å se gjennom fingrene med at mediene utnytter en slik tendens forretningsmessig ved anvendelse av behendige strategier og kunstige metoder.

folkogmedia
Terje G. Askan

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere