Natasha Pedersen

9

Lindrende behandling i svangerskapet.

Clemet etterlyser åpen debatt om abort, vi etterlyser det og begynne å tenke løsninger i både debatten om abort og tidlig ultralyd.

Publisert: 11. okt 2012

Lindrende behandling i svangerskapet eller på fagspråk kalt Prenatal palliativ behandling, er et fagområde som er unders sterk vekst. Ultralyd, og avansert diagnostisering under en graviditet fører til at foreldre blir gjort oppmerksom på dødelige utfall og tilstander hos barnet i mors liv ganske tidlig i et svangerskap. Konsekvensene av avansert medisinsk teknologi har ikke helt tatt innover seg forståelsen at vi også må tenke nytt om hvordan og måten vi gir omsorg på, for å møte denne situasjonen som dette fører med seg. Noe som vil være svært nødvendig å tenke på når man drøfter både for og imot tidlig ultralyd. Og abortspørsmål. I debattenes hete, synes det å tenke løsninger å være helt fraværende.

Tidligere døde barn etter fødselen som hadde abnormiteter, og dette er fremdeles den største årsaken til at barn dør i nyfødtperioden eller i mors liv. Noen familier vil velge å ta abort, og noen vil fullføre svangerskapet, selv om de får påvist misdannelser eller av andre årsaker.

Lindrende tilbud som kan gis fra mors liv, er en løsningsorientert omsorg og behandling som er rettet mot barnet og familien, og bør tilbys ved alvorlige funn i svangerskapet. Ved påviste alvorlige funn i svangerskapet som gir forventet kort levetid eller kort overlevelse etter fødselen, så vil et lindrende tilbud tilby å gi den nødvendige omsorgen og støtten til foreldrene, enten de velger og avlutte svangerskapet eller bære frem barnet.

Man har fra andre land sett, som USA og Frankrike at selv om barnet lever en kort tid etter fødselen vil gode tilbud om lindring være med på og gi foreldrene og det dødelige barnet riktig behandling og gode minner. Denne typen lindrende behandling handler også om å gi støtte når vanskelige valg skal tas. Den omsorgen fordømmer heller ikke valgene som tas.

Dette vil kreve fleksible løsninger, planlagt omsorg og forberedelser som responderer raskt på behovene og med et personell med faglig høy kompetanse.

Denne debatten må begynne å ta innover seg at valgene tas uansett hva, og er ikke en ønskesituasjon for noen. Lege og forfatter Marianne Mjaaland, deltok i debatten som var på Litteraturhuset,sa at man måtte vurdere obligatorisk rådgivning. Dette er også en del av det som kalles prenatal palliativ behandling. Man må forstå at denne avanserte diagnostisering i svangerskapet ikke helt har klart og tatt innover seg forståelsen på hvordan man håndterer disse utfordringene. Ingen foreldre ønsker jo uansett at sitt barn skal dø.

Av Natasha Pedersen, Leder i Ja til lindrende enhet og omsorg for barn.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere