Helene Ommundsen

13

Du uskyldige, lille valp...

Publisert: 6. okt 2012

... som ikke fins annet enn i mitt bilde.
Løfter jeg blikket, ser jeg deg, med dine turkise øyne, din brune pels, din valpesnute.
Du uskyldige, lille valp...
Selv om du er et bilde av alt som er,
krever du ingen absolutt troskap og underkastelse.

Du er, og det er nok at du var.

Kommentar #51

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Som et sleivspark fra sønnen hans

Publisert rundt 9 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

Tar du dette som et påbud fra Gud, eller

Jeg bruker Guds eminente sønn som påbud om å lese og forstå hele Bibelen Magnus, ikke velge ut det man eventuellt selv har bruk for, og da henleder jeg deg til Luk.24.25:

«Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt! 26 Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?»27 Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene.

Kommentar #52

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Teologisk ståsted

Publisert rundt 9 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Jeg bruker Guds eminente sønn som påbud om å lese og forstå hele Bibelen Magnus, ikke velge ut det man eventuellt selv har bruk for, og da henleder jeg deg til Luk.24.25:

«Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt! 26

Jeg har problemer med å få tak på ditt teologiske ståsted, Kristensen.  Dette er ikke polemisk ment, men jeg skjønner sjelden det du skriver.  Utgjør du - i likhet med Torstein Langesæter - en liten, alternativ énmannsgruppe?  Jeg spør av ren interesse.

Kommentar #53

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Mer alvorlig...

Publisert rundt 9 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.

Når jeg først har ordet, vil jeg advare mot mobbing av folk som ikke spiser gris av religiøse årsaker.

... er det vel at tilhengere av en viss religion føler seg kompetente nok til å fortelle alle andre hva som venter oss/dem hvis man ikke omvendes til tvangstroen deres.

Denne kompetansen stammer angivelig fra Bibelen.

Kommentar #54

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

det mest næringsrike

Publisert rundt 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Det er vel en indikasjon på at vi alle (i hvert fall de fleste av oss) holder oss med visse tabuer mht. hva vi setter på menyen :-)

er faktisk biller.god appetitt

Kommentar #55

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

har problemer med å få tak på ditt teologiske ståsted

Enmannsgruppe? Hva er det?


Mitt teologiske ståsted er at Bibelen tolker seg selv, jeg har vært her inne så pass lenge så det burde du vel ha fått med deg? :-) Det er mulig jeg legger mine utlegninger i samme bane som Bibelen, den kan bare forståes ved å innse at den er gjengitt i lignelser og bilder, eller kall det gjerne metaforer. Om jeg er alene om denne påstanden tviler jeg på. Men jeg har massiv oppbakking fra andre kildematerialer, det kan være seg alt fra poesi og prosa til gresk (Zevs, Apg.14.12) og norrønsk mytologi ( troll, Jes.34.14.) Om all verdens kunnskap om Jesus skulle skrives ned i hver detalje, vil ikke hele verden romme alle de bøker som da ville bli skrevet (Joh.21.25) Skjønner?

Jeg bruker Bibelen som fasit for sine utlegninger, jeg dikter altså ikke opp løsningene selv. Det hele går ut på full bibelforståelse.

Kommentar #56

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

 

Jeg tror vi avslutter vår lille diskurs her, Kristensen.  Dette blir meningsløst. Det er ikke bare jeg som har problemer med å forstå hva du egentlig mener, og med din åle aktige argumentasjonsform er det nytteløst å diskutere med deg. Slik har det alltid vert med deg og den saken. Heis flagg, og si hvilken sekt du tilhører.

Kommentar #57

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Kristensen

Publisert rundt 9 år siden

KK:  Bibelen, den kan bare forståes ved å innse at den er gjengitt i lignelser og bilder, eller kall det gjerne metaforer.

OJ:  Det er jeg helt med på.

KK:  Bibelen tolker seg selv.

OJ:  Jeg forstår ikke hva du mener med det.  Ja, jeg har sett at du har hevdet liknende ting i en rekke tråder - men jeg har ikke forstått hva du legger i det.

KK:  Om all verdens kunnskap om Jesus skulle skrives ned i hver detalje, vil ikke hele verden romme alle de bøker som da ville bli skrevet (Joh.21.25) Skjønner?

OJ:  Nei, det skjønner jeg ikke.

KK:  Jeg bruker Bibelen som fasit for sine utlegninger, jeg dikter altså ikke opp løsningene selv. Det hele går ut på full bibelforståelse.

OJ:  Nei, jeg forstår hverken hva du mener med "Bibelen som fasit for sine utlegninger" eller hva du legger i "full bibelforståelse".

Kommentar #58

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Tilrettevisning

Publisert rundt 9 år siden

Da er det vel ingen vits i å forklare hvis du ikke skjønner hva jeg mener? At Bibelen forklarer seg selv betyr at du finner svarene på enhver sak i Bibelen, og at den ikke egner seg til selvtolking som alle driver med. Jeg kan gi deg et eksempel på hvordan Bibelen fungerer som metafor og forklaring -

Metafor: 1 Mos 1,6:Gud sa: «Det skal bli en hvelving midt i vannet! Den skal skille vann fra vann.» v10 ... og vannet som hadde samlet seg, kalte han hav.

Forklaring: Åp 17,15 :Så sier han til meg: «Vannene du så, der horen sitter, er folk og folkemasser og nasjoner og mennesker med ulike tungemål.

Var dette så vanskelig og forstå at Bibelen tolker seg selv? Dette går inn under Bibelens motto: Let så skal du finne, bank på så skal det lukkes opp! ;-)

Full bibelforståelse er inneforstått med at hele skriftene er nyttig til opplæring, tilrettevisning og veiledning. 2 Tim 3,16 Det betyr at hele skriften er nyttig til å få full innsikt og forståelse om hva alt går ut på.

Kommentar #59

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Hvis

Publisert rundt 9 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke bare jeg som har problemer med å forstå hva du egentlig mener, og med

du ikke er istand til å forstå bibeltekster bør du vel legge boken vekk en stund da?

Kommentar #60

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Nydelig.

Publisert rundt 9 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

har denne tråden sporet helt av fra Helenes poetiske innledningsord (og jeg beklager mine bidrag til avsporingen).

I et forsøk "to get on tracks" - her er noen linjer fra Henrik Wergelands dikt "Mig selv":

Naar jeg lugter til et grønt Blad, glemmer jeg bedøvet
Fattigdom, Rigdom, Fiender og Venner.


Min Kats Strygen mod min Kind udglatter alle Hjertesaar.
I min Hunds Øje sænker jeg mine Sorger som i en dyb Brønd.


Min Vedbende er voxet. Didudaf mit Vindu har den baaret paa sine brede Blade
alle de Erindringer, jeg ikke bryder mig om at gjemme.

Takk!

Kommentar #61

Pål Eggen

2 innlegg  2627 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Det er moseloven du siterer, Johannessen, og den

Dette er blandt de ting som forundrer meg ved den abrahamittiske gud.. For meg er det sikreste kjennetegn på Guds vesen og vilje at den er uskapt, uforanderlig og uforgjengelig.. Oppfyller ikke et fenomen disse kriterier er det ikke guddommelig, og her fremstår altså Gud som vinglete. Veldig ugudelig m.a.o.

Med det sagt gjør jeg som Jesus og forkaster Moseloven, mens jeg holder det dobbelte kjærlighetsbudet nært mitt bryst. For kanskje hadde israelittene sine grunner for alle sine regler, men med unntak av det dobbelte kjærlighetsbudet, ser jeg ingen guddommelig inspirasjon i loven.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere