Fredrik W. H. Steensen

101

Det skjulte moderne slaveriet.

For en stund siden raste en debatt om kirkens syn på slaveriet og noen hevdet med bred penn at kirken og kristenheten tradisjonelt hadde sanksjonert denne virksomheten, det fikk meg til å tenke: Finnes det slaver i dag? Ja, over 27.000.000 pr. dato

Publisert: 2. okt 2012

Så blir spørsmålet ble da: 

Over 27.ooo.ooo slaver i verden, hvor mange jobber for meg?

 

Jeg sitter her en sen høst kveld og undrer meg over de alt for mange uforpliktende debattene som raser og som egentlig ikke er annet enn ordkløyveri fra vår plass på den grønne grein. Tidligere la jeg ut en bloggpost, et forsøk på å vise at de som er ansvarlige for mye av den urett og nød som finnes i verden, som heter Om å rette baker for smed. Med forholdsvis enkle middel kunne vi redusere småbarnsdødeligheten med 75 – 80 %, og at faktisk er vi som er ansvarlige for å bedre situasjonen.

Men dessverre, så er situasjonen så uendelig mye verre enn det, for det er ikke bare barn som lider, men også millioner av voksne som lidere og lever under elendige forhold. Faktisk så regnes det nøkternt med at det pr. dato finnes over 27 millioner slaver i verden, slaver som sørger for at du og jeg har en levestandard som våre forfedre, foreldre aldri kunne drømme om. Og mange av slavene er barn eller barn av foreldre som er slaver. Jo, vi er rikt velsignet her i landet med tilgang på energi og naturressurser i store mengder, men vår velstand bygger også på slaveriets grusomheter i det 21. århundre, og mye av vestens rikdom og verdiskapning er bygget på billig arbeidskraft og slaver over århundrer.

Det finnes en annonse her på Vårt Lands nettsider, det er her jeg henter informasjonen antallet slaver i verden i dag. Annonsen leder til impulsweb.no sine sider og de stiller spørsmålet «27 millioner slaver, er det greit for oss?» Ut i fra annonsen kunne man lett tenk, det angår ikke meg, men det gjør det. Veldig mange av de produktene du og jeg setter pris på, som gjør hverdagen vår enklere og vi ikke kan klare oss uten er så billige fordi så mange jobber uten lønn eller med utilstrekkelig lønn.

Vi finner spor av slaveriet like inn i hjemmene våre, ned i lommene våre. Det er hevdet at det ikke produseres en eneste mobiltelefon hvor ikke slaveriets grusomheter hjelper til og gir oss så billige produkter. Nesten all forbruker elektronikk er avhengig av mineraler fra Kongo, og disse for oss så viktige mineralene er billige på grunn av slaveriet som florerer i området.  

Slaveriet er altså ikke bare noe som hørte gagne tider til, men lever i beste velgående i dag, dessverre. Og spørsmålet er om samfunnet, vår økonomi, vår levestandard vil overleve uten slavene? Jeg tror ikke det. Om du går til slavery footprint sine sider finnes en test du kan ta som forteller mye om hvordan situasjonen kan være, hvor avhengig vi er av slaveriet for å leve som vi gjør.

Som kristen, som medmenneske kan jeg ikke la det sørgelige faktum om over 27 millioner slaver i verden gå meg hus forbi. Slaveriet er ikke forenlig med den kristne tanke om alle menneskers likeverd, slik som forkynt av St. Paulus.  Ikke forenlig med den kristne og humanistiske arv vi så kraftfullt hevder vi står i. Vår materielle levestandard ser ut til å hvile i en vugge med slaver og sterkt underbetalte arbeidere rundt omkring i verden. 

Det er til å gråte av om vi våger å gå inn i den sørgelige sannhet om hva vårt begjær, jeg skriver vårt for jeg makter ikke skille meg ut i så måte, påfører andre av inhumane grusomheter. For den virkelighet jeg gjennom undersøkelser på nett ble presentert for bar preg av vår menneskelige evne til grusomhet ovenfor andre mennesker for å skaffe oss selv goder.

Mitt spørsmål til meg selv ble da: Er du villig til å gjøre noe med dette Fredrik? Jeg kan med hånden på hjertet svare JA, kan du?

Fredrik+ 

Kommentar #1

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Den enkeltes bevissthet - bevissthetsrevolusjon

Publisert rundt 9 år siden
Fredrik W. H. Steensen. Gå til den siterte teksten.

Jeg sitter her en sen høst kveld og undrer meg over de alt for mange uforpliktende debattene som raser og som egentlig ikke er annet enn ordkløyveri fra vår plass på den grønne grein.

Ja, våre debatter er uforpliktende, men de er etter mitt syn likevel et sterkt redskap i utviklingen av en mer "kollektiv bevissthet" om den tilstand vår jord er i og om vårt ansvar for denne helheten. - Da våre ord og meninger får fram tanker som ligger utenfor dem de med makt og ansvar selv presenterer. Dette er datateknologiens fantastiske mulighet. Det er ikke lenger mulig å undertrykke andres oppriktige tanker. (Og så er de gode arenaer for å holde egne tankevindinger i bevegelse, når en av ulike grunner støtes ut av det store inkuderende arbeidslivet)

Mine tanker om dette begynner med den enkeltes bevissthet og om det fellesskapet vi alle tilhører. - Og i min tankeverden har vi aldri hatt sterkere stemmer for å samle folket enn de største profetene som har levd, som med sine ord har ført sivilisasjonen stadig fremover, i en stadig fremadskridende prosess. Derav stadig mer fredsskapende arbeid i større og mindre ehneter på denne vår jord.

....

Problemet i vår tid, er at krefter har satt disse gamle kulturene opp imot hverandre; - istedenfor å erkjenne at vi "menneskeheten på jord" er skapt ut av den éne ånd vi kaller Gud? Denne ånd som Alle profeter har hentet sin næring fra. - Og i dag finnes det ikke lenger små lokale løsninger, uten at vi lar våre tanker omfatte hele denne jord slik du gjør.Vi har enormt med kunnskap og viten. Men det handler om å bruke den til beste for helheten. - Det er for meg "å tro".

Så det du skriver i dette innlegget er selve fundamentet for min egen trosforståelse. Vi må lære å lytte til de andre stemmene på jord, og ikke bare tro at vi vet best.Vi må rett og slett lære å snakke med hverandre - lyttende, og i respekt for den andre.

Vi må rett og slett utvide vår egen og klodens bevissthet om hva som skaper gode og dårlige løsninger. Jeg tror ikke lenger på det jeg vil kalle vår egen vestlige ideologi: "Bærekraftig forbruksvekst" - som vi inviteres til å tro på. - Det leder til andres slaveri.

med vennlig hilsen mette

Kommentar #2

Eivind Bade

29 innlegg  530 kommentarer

Misforstått slavebegrep

Publisert rundt 9 år siden
Fredrik W. H. Steensen. Gå til den siterte teksten.

vår velstand bygger også på slaveriets grusomheter i det 21. århundre, og mye av vestens rikdom og verdiskapning er bygget på billig arbeidskraft og slaver over århundrer.

1700 tallets slaver i Afrika ble fanget, lenket sammen og solgt!  Om de kunne rømme, løp de så fort muligheten var der.  Det er slaveri.

Men vi har i dag utvidet begrepet enormt. Når Steensen trekker inn "verdiskapning bygget på billig arbeidskraft" nevner han ikke noe om arbeidskontraktene er frivillige eller ikke.  Det burde han ha gjort.  Det er kort og godt ikke slaveri når de medvirker frivillig.

Eksempelvis er sexkjøpsforbudet basert på grove løgner formulert av forbudets tilhengere i stortinget.  I justiskomiteens innstilling kan man lese om traficking og menneskehandel. Men man velger å formulere et dogmatisk og generelt forbud mot sexkjøp under dekke av at det skal beskytte svake kvinner verden rundt.  Det er bare tøv. De deltar frivillig og iflg. menneskerettene skal vi sikre borgerne individuell frihet. 

Hvordan kan man sikre borgerne den viktigste menneskerett av alle: deres individuelle frihet når man tiltar seg en omsorgsfull beskytterrolle og "beskytter" folk og fe mot alt en selv ikke liker? Det er i realiteten overgrepsvirksomhet å frata et menneske retten til å velge selv.

Kommentar #3

Fredrik W. H. Steensen

101 innlegg  846 kommentarer

Ingen betaling og ikke frivillig.

Publisert rundt 9 år siden
Eivind Bade. Gå til den siterte teksten.

Når Steensen trekker inn "verdiskapning bygget på billig arbeidskraft" nevner han ikke noe om arbeidskontraktene er frivillige eller ikke.

Så langt jeg har brakt på det rene dreier dette seg overhode ikke om underbetaling, frivillighet eller noe form for avtale, da det aldri i de tilfellen jeg har blitt informert om har vært noen avtale. Slaveriet det er tale om er ikke de så kalte one dollar a day workers, men trellbundne slaver mot sin egen vilje. Det vil si de gjør arbeid som skulle være lønnet arbeid, men får overhode ikke betalt i form av annet enn litt mat.

Den billigste arbeidskraften vi har er den vi slipper å betale for, og intet er da billigere enn slaver. Det er en mulighet at noe av slaveriet er fanger som er dømt til gratisarbeid i fabrikker eller fange kolonier, interneringleire, det kan ikke utelukkes. Men dessverre ser det ut til at det store flertallet er i samme båt som  hva som på 1800 tallet ble kalt slaver. Og vår moderne hverdag er faktisk avhengig av dette.

Ha en flott kveld.

Fredrik+ 

Kommentar #4

Fredrik W. H. Steensen

101 innlegg  846 kommentarer

Helt enig :-)

Publisert rundt 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Vi må lære å lytte til de andre stemmene på jord, og ikke bare tro at vi vet best.

Vår kultur og vi som mennesker styres i alt for stor grad av vårt ego og eget begjær...

Takk for kommentar.

Fredrik+ 

Kommentar #5

Eivind Bade

29 innlegg  530 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Kommentar #6

Fredrik W. H. Steensen

101 innlegg  846 kommentarer

Tusen takk for link.

Publisert rundt 9 år siden

Jeg håper de fleste virkelig våger å ta det inn over seg at for at vi skal ha så billig mat og mange andre produkter så lider andre under uverdige forhold. Og det kommer vel fra at ikke alle får lønn for jobben de gjør. Videre så sies det ved et av bildene i billedkarusellen:  

"Rumeneren Vasilij Lakatush er en caponero, en svart sjef, en svart bakmann. Bakmennene tar store deler av tomatplukkernes lønn. I tillegg krever de betaling fra arbeiderne for transport til åkeren, mat og husly. "

Dette er Europas blodtomater

Uansett så er det forferdelig og vi burde tenke igjennom om vi virkelig ønsker slik uverdig behandling av medmennesker. 

Ha en god helg.

Fredrik+

FOTO: Per Kristian Aal som har dokumenter noe viktig.

Kommentar #7

Eivind Bade

29 innlegg  530 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Aftenposten 08.10.12: Tomatpiratene tjener rått

Moderne slaver

I en serie reportasjer har avdekker Aftenposten hvordan tomatplukkerne i Italia utnyttes på det groveste. De jobber for ti kroner timen, har ingen rettigheter, blir ofte snytt for lønnen de har opparbeidet. Mange er blitt utsatt for grov vold. Tomatplukkerne blir omtalt som moderne slaver som plukker Europas blodtomater – tomater som også ender opp på norske middagsbord.

Ifølge eksperter sitter den italienske tomatbransjen mer og mer i mafiaens klør. Osservatorio Placido Rizzotto, en organisasjon som overvåker den såkalte agromafiaen, hevder at et resultat av dette er at billige kinesiske tomater blandes inn i de italienske produktene. Kvaliteten blir dårligere.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere