Erik Lunde

139

Oslo gir trossamfunnene et løft

Det ligger an til et kraftig løft for kirke og trossamfunn i Oslo neste år. Byrådet vil bruke nesten 18 prosent mer på tros- og livssynssamfunn enn året før.

Publisert: 27. sep 2012

KrF er stolte av å sitte i et Oslo-byråd som verdsetter religionens samfunnsskapende kraft.

Oslo er en by som kjennetegnes av økende livssynsmangfold og et rikt religiøst liv. Byen er preget både av vår kristne kulturarv og av de andre store verdensreligionene. Ikke alle, men de fleste osloborgere tilhører et tros- eller livssynssamfunn. For mange gir disse tilhørighet og trygghet, og de skaper arenaer der folk blir sett og ser hverandre. Ut fra de ulike forsamlingslokalene skyter det ut et omfattende sosialt engasjement og et rikt kulturliv. Og de ulike trossamfunnene spiller en svært viktig rolle i integreringsarbeidet.

Omlag 550 000 personer i Oslo besøker hvert år en gudstjeneste i Den norske kirke. I tillegg er det hundretusener som går på gudstjenester og møter i andre kirke- og trossamfunn. Hver uke trekker tusenvis av muslimer til moskeen, buddhister og hinduer til tempelet og jøder til synagogen.

Til sammenligning er det i underkant av 200 000 som går på en Vålerenga-kamp i løpet av sesongen, 150 000 som ser en forestilling på Oslo Nye Teater og 125 000 som besøker Munchmuseet. Dette viser at trossamfunnene fortsatt er viktige for folks opplevelse av livskvalitet i det moderne og flerreligiøse Oslo.

KrF er opptatt av at de ulike trossamfunnene sikres gode vilkår, slik at de fortsatt kan berike byen. Det er verdt å merke seg at Høyre, Venstre og KrF-byrådet, i en krevende økonomisk situasjon, har funnet rom for å øke støtte til Den norske kirke med 5,5 % og investeringsmidlene med 67 %. Innbakt i dette ligger investeringsmidler til å realisere utvidelsen av Nordstrand kirke, som menigheten har ventet på i 30 år.

Samtidig øker støtten til drift og investering til andre tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke øker med nesten 20 %. Samlet sett kommer Oslo til å bruke 18 % mer på drifts- og investeringsstøtte til trossamfunn i 2013. Dette viser tydelig at byrådet anerkjenner viktigheten av levende trossamfunn i Oslo by.

KrF vil fortsette å arbeide for at tros- og livssynssamfunnene i Oslo får gode vilkår. For trossamfunnene er fortsatt viktige for å sikre folk livskvalitet, velferd og tilhørighet.

Erik Lunde, leder i Oslo KrFs bystyregruppe

Kommentar #1

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Flink med tall og å sammeligne kirke med teater og fotball - han Erik Lunde.

Publisert rundt 9 år siden
Erik Lunde. Gå til den siterte teksten.

Omlag 550 000 personer i Oslo besøker hvert år en gudstjeneste i Den norske kirke

Men hva sier SSB egentlig - når tallene leses av meg (slik djevelen leser bibelen)?

Av de 550 000 er det ca. 9 000 som telles 52 ganger. De som går i hver gudstjeneste.

Jeg savner dog en statestikk fra SSB. Hvor mange hadde gått i gudstjeneste dersom det kostet det samme som en fotballkamp?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere