Martin Drange

126

Er menneskene guder?

Publisert: 4. jan 2010

Hva vil det si å være en gud, i følge Bibelen? Det er morsomt å lese kristendomsskeptikere som ikke har peiling.

På den ikke akkurat så seriøse nettsiden http://www.bibelguiden.com/guderiflertall_favoritter.php prøver noen å avsløre Kristendommens dogme om den ene Gud som vranglære, på grunn av Bibelens egne vers om guder. De kommer med flere bibelvers som fungererer som ekstremt dårlige eksempler.

Men så er jo en del kristendomsskeptikere helt bokstavtro. Man får inntrykk av at det er få poeter blant dem for å si det sånn. Sannheten er selvsagt at mye som ble sagt på Jesu tid ikke var bokstavelig ment. Dette vet selv de som på død og liv må definerere seg som kristenkonservative eller bibeltroe.

At begrepet ”Israels sønner” ble brukt, betydde selvsagt ikke at landområdet Israel ble gravid og spyttet ut en gjeng med jøder etter 9 måneder.  Det var en kultur der man sa ting man ikke direkte mente – altså HELT annerledes fra vår. Eller vent nå litt..

Uansett, kan det tenkes at Bibelen snakker om guder med liten g og Gud med stor G? I Sal 82,1 står det ”Gud står fram i gudenes forsamling blant guder holder han dom”, og i Sal 82,6 står det: ”Dere er guder. Den Høyestes sønner er dere alle. Men som mennesker skal dere dø, som en av fyrstene skal dere falle”.

Det kunne jo muligens tenkes at det med ”guder” her menes at menneskene er skapt i Guds bilde og dermed sånn sett er hans gudesønner. I tillegg kan det bety at vi faktisk har blitt litt mer som Gud, slik slangen sa til Eva:Gud vet at den dagen dere spiser av frukten, vil deres øyne bli åpnet; dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.”.

Ikke at Eva hadde forutsetninger for å forstå hva han mente med det vel å merke..Vi begynte fra da av å forstå forskjellen mellom ondt og godt slik Gud gjorde. Men klart, til motsetning fra Gud, kunne vi kjenne det onde inni oss.

Vi har stor makt for vi kan forandre verden. Ett menneske kan forandre hele verden.En politiker, en terrorist, en rapper, og så videre.Det er jo kanskje en slags gudelignende kraft..noe som kvalifiserer for å kalle noen for en (liten) gud.

Greit. Vi spoler frem til Joh 10,31, der jødene sier til Jesus:”For noen god gjerning steiner vi deg ikke, men for gudsbespottelse, fordi du som er et menneske, gjør deg selv til Gud.”

Jesus svarte dem: ”Står det ikke skrevet i deres lov: Jeg har sagt: Dere er guder? Når loven har kalt dem som Guds ord kom til, for guder – og Skriften kan ikke gjøres ugyldig – hvordan kan dere da si til ham som Faderen har helliget og sendt til verden: Du spotter Gud! – fordi jeg har sagt: Jeg er Guds Sønn?” (Joh 10, 31-39).

Jesus sier også:

"Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene" (Matteus 22:36–40, se også Gal. 5:14).

Og i tillegg: “Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg” (Matteus 25:40).

Og for å understreke hvor alvorlig det er, sier han faktisk også at det vi IKKE gjør mot en av disse minste, gjør vi heller ikke mot ham (Matt 25:45) 

Kanskje vi simpelthen skal tenke at vi skal behandle vår neste som om h*n var Gud? Var det dét som var Jesu poeng? 

Han sa jo også "dere er guder" til jødene, som på den tiden var Guds utvalgte folk. Hadde det vært kristne, hadde det jo vært lett å forsvare det med at Den Hellige Ånd bor inni oss. Men det var jo ikke tilfelle med jødene.

Jesus sier flere andre ting som kristne flest ikke tar bokstavelig. Det er neppe mange som har skjært av ene armen sin fordi de ikke kan kontrollere begjæret f.eks. 

Siden det er poesi og overdrivelser i Bibelen, må en da kanskje bare konkludere med de eksemplene jeg har gitt her? I og med at Skriften er klar på at det bare finnes en Gud (med stor G) i mange bibelvers.

Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Guder

Publisert nesten 12 år siden

Det heter seg at i begynnelsen var Ordet, Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud - atså var begynnelsen bare et Ord og ingen gud. (Joh.1.1) Men så viser det seg at de som loven (Guds Ord) kom til (og ble hos) ble kalt for guder - og Skriften ikke kunne gjøres ugyldig (Joh.10.35) - så viser dette til de 10 bud og loven som ble overlevert Moses på Sinai. Moses var da også Faraos Gud, mens broren Aron skulle være Moses profet (2.M7.1)

Disse var det Guds Ord først kom til, og de ble kalt for guder, Salm.82.6: Jeg har sagt: Dere er guder, dere er alle Den Høyestes sønner. - Dette beror på en forklaring: Gal.4.6 ff: Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd i våre hjerter, som roper Abba, Far! Så er du da ikke lengre trell, men sønn. Men er du sønn, da er du også arving, innsatt av Gud.

Den gang da dere ikke kjente Gud, trellet dere under de guder som i virkeligheten ikke er guder. Men nå, når dere kjenner Gud, ja, det som mer er: er kjent av Gud, - hvordn kan dere igjen vende tilbake til den svake og fattige barnelærdom? Vil dere på nytt være treller under den?

Her taler Gud om seg selv og sin egen fortid - Dere tar vare på dager og måneder og høytider og år. Jeg er bekymret for dere og er redd at jeg kanskje har strevd med dere til ingen nytte. Bli som jeg, for også jeg ble som dere. Brødre, det jeg ber dere om! Dere har ingen urett gjort mot meg. Dere vet jo at det var på grunn av skrøpelighet i mitt kjød jeg første gang kom til å forkynne evangeliet for dere. Og enda mitt kjød kunne friste til det, foraktet og avskydde dere meg ikke, Dere tok imot meg som en Guds engel, som Jesus Kristus selv.

Kommentar #2

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

guder

Publisert nesten 12 år siden

Ordet "guder" kommer fra det greske ordet "theoi", som betyr guder. Menneskene er  skapt i Guds bilde og derfor er bærere av noe av Guds herlighet som personsvesner. En gudsrepresentant på jorden som utøver hans makt og myndighet, fører hans tale og utfører hans gjerninger, får benevnelsen gud i forhold til den eller dem som hans virksomhet tar sikte på.

Herren sa til Moses når han skulle føre folket ut av Egypt: "Se, jeg har satt deg til gud for Farao, og Aron, din bror, skal være din profet" 2.Mosebok 7,1. Moses skulle føre Guds tale og utføre hans gjerninger. Ifølge 4,16 skulle Moses utøve samme funksjon like overfor sin bror Aron: "Han skal være din munn, og du skal være gud for han", dvs, en inspirasjonskilde for hans budskap og en autoritet som han lytter til og adlyder.

Guder (altså vi) representer Gud og i overenstemmelse med hans vilje og utrustning taler og handler vi på hans vegne, som hans organ. Selv om vi bare er alminnelige mennesker, blir vi kalt for guder. Fordi vi har fått et kall til å være Guds representanter og organer for hans vilje på jorden.

Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

RE: guder

Publisert nesten 12 år siden
05.01.10 kl. 14:54 skrev Gunnar Lund:

Ordet "guder" kommer fra det greske ordet "theoi", som betyr guder. Menneskene er  skapt i Guds bilde og derfor er bærere av noe av Guds herlighet som personsvesner. En gudsrepresentant på jorden som utøver hans makt og myndighet, fører hans tale og utfører hans gjerninger, får benevnelsen gud i forhold til den eller dem som hans virksomhet tar sikte på. Herren sa til Moses når han skulle føre folket ut av Egypt: "Se, jeg har satt deg til gud for Farao, og Aron, din bror, skal være din profet" 2.Mosebok 7,1. Moses skulle føre Guds tale og utføre hans gjerninger. Ifølge 4,16 skulle Moses utøve samme funksjon like overfor sin bror Aron: "Han skal være din munn, og du skal være gud for han", dvs, en inspirasjonskilde for hans budskap og en autoritet som han lytter til og adlyder. Guder (altså vi) representer Gud og i overenstemmelse med hans vilje og utrustning taler og handler vi på hans vegne, som hans organ. Selv om vi bare er alminnelige mennesker, blir vi kalt for guder. Fordi vi har fått et kall til å være Guds representanter og organer for hans vilje på jorden.

 Dette at vi er skapt i Guds bilde må du forklare meg skikkelig. Ingen har sett Gud. Men Gud er ikke av kjøtt nog blod slik vi er skapt, og sier selv at han er en usynlig Ånd (Rom.1.20, 2.Kor.4.18) Gud er altså usynlig, det er ikke vi, han lever evig, det gjør vi heller ikke, så hvordan kan vi da være skapt i hans bilde? Må en ikke gjøre slik som Kol.3.5 ff sier vi må gjøre for å bli lik ham?

Kommentar #4

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

RE: RE: guder

Publisert nesten 12 år siden
05.01.10 kl. 15:40 skrev Kjell Kristensen:05.01.10 kl. 14:54 skrev Gunnar Lund:

Ordet "guder" kommer fra det greske ordet "theoi", som betyr guder. Menneskene er  skapt i Guds bilde og derfor er bærere av noe av Guds herlighet som personsvesner. En gudsrepresentant på jorden som utøver hans makt og myndighet, fører hans tale og utfører hans gjerninger, får benevnelsen gud i forhold til den eller dem som hans virksomhet tar sikte på. Herren sa til Moses når han skulle føre folket ut av Egypt: "Se, jeg har satt deg til gud for Farao, og Aron, din bror, skal være din profet" 2.Mosebok 7,1. Moses skulle føre Guds tale og utføre hans gjerninger. Ifølge 4,16 skulle Moses utøve samme funksjon like overfor sin bror Aron: "Han skal være din munn, og du skal være gud for han", dvs, en inspirasjonskilde for hans budskap og en autoritet som han lytter til og adlyder. Guder (altså vi) representer Gud og i overenstemmelse med hans vilje og utrustning taler og handler vi på hans vegne, som hans organ. Selv om vi bare er alminnelige mennesker, blir vi kalt for guder. Fordi vi har fått et kall til å være Guds representanter og organer for hans vilje på jorden.

 Dette at vi er skapt i Guds bilde må du forklare meg skikkelig. Ingen har sett Gud. Men Gud er ikke av kjøtt nog blod slik vi er skapt, og sier selv at han er en usynlig Ånd (Rom.1.20, 2.Kor.4.18) Gud er altså usynlig, det er ikke vi, han lever evig, det gjør vi heller ikke, så hvordan kan vi da være skapt i hans bilde? Må en ikke gjøre slik som Kol.3.5 ff sier vi må gjøre for å bli lik ham?

 Selv om Gud har en skikkelse "som et menneske å se til" (Esk 1,26), er Gud ikke legemlig, men en Ånd (Joh 4,24) og menneskets medskapte gudlikhet er først og fremst av åndelig art. Liksom Adam var skapt i Guds liknelse, fikk Adam en sønn i sin lignelse og etter sitt bilde, 1.mos 5,1-3. Skapt i Guds bilde betyr å være i Guds slekt. Gudsbildet ble på grunnleggende vis tapt ved syndefallet, men ble gjennopprettet ved Kristus.

Kommentar #5

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Jordiske og himmelske vesner

Publisert nesten 12 år siden
05.01.10 kl. 16:43 skrev Gunnar Lund: Selv om Gud har en skikkelse "som et menneske å se til" (Esk 1,26), er Gud ikke legemlig, men en Ånd (Joh 4,24) og menneskets medskapte gudlikhet er først og fremst av åndelig art. Liksom Adam var skapt i Guds liknelse, fikk Adam en sønn i sin lignelse og etter sitt bilde, 1.mos 5,1-3. Skapt i Guds bilde betyr å være i Guds slekt. Gudsbildet ble på grunnleggende vis tapt ved syndefallet, men ble gjennopprettet ved Kristus.

 Nei, denne forklaringen godtar jeg ikke, du ser helt bort fra forklaringen i Kol.3.5-10: Så død da deres jordiske lemmer: Utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet, som er avgudsdyrkelse. På grun av disse ting kommer Guds vrede over vantroens barn. Blant dem vandret også dere før da dere levde i disse ting. Men nå skal dere legge av alt slikt: Vrede, hissighet, ondskap, spott og skammelig snakk fra deres munn. Lyv ikke på hverandre! Dere har jo avkledd dere det gamle mennesket med dets gjerninger og ikledd dere det nye mennesket som blir fornyet til kunnskap etter sin Skapers bilde.

Klarer du å se forskjell på det nye og gamle mennesket?  Hos 1.Kor.15.42 ff. kan du se det bedre, først et jordisk menneske som blir betegnet som forgjengelig (ikke lik Gud) så et åndelig menneske som betegnes som uforgjengelig (udødelig og lik Gud) Det åndelige er ikke det første, men det naturlige (v46) Det første menneske var jordisk, det andre er av himmelen. (v47)

Det jordiske menneske blir altså betegnet som forgjengelig (dødelig) mens det himmelske blir betegnet som uforgjengelig (udødelig) og det jordiske er av kjøtt og blod, og kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og heller ikke kan forgjengelighet /dødelighet arve uforgjengelighet / udødelighet.

Dette slår vekk din påstand om at det jordiske mennesket er skapt i Guds bilde. Selv om Menneskesønnen er lik et menneske er ikke Gud det, fordi Gud sendte sin sønn ned til menneskene i kjød (kjøtt og blod) derfor er menneskesønnen likt mennesket til forskjell fra Jesus som ble født av Hellig Ånd (Gud) og ikke var av denne verden. Hvis vi skal se på Guds Sønn som kommet i kjød, må en altså lese om menneskesønnen og ikke om Jesus, for her i mellom ligger det en tidssperre på om lag 3 dager som i oversatt betydning betyr 3000 år. Jesus fikk ikke sitt navn før det hadde gått 8 dager, dvs den åttende dagen hadde også gått (Luk.2.21) så da fikk han sitt navn den 9. dagen. Mennesket, dvs menneskesønnen ble skapt på den 6. dag, det stemmer altså overens med skapelsen og de tre dager menneskesønnen måtte være i jordens hjerte (Matt.12.40) Den skjette dag kommer snart, spør Torstein Langeseter, han holder regnskap. I følge Pred.1.9 vil historien gjenta seg, så vi får kanskje se menneskesønnen komme i skyen med bask og bram (som lynet).

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere