Jan Christensen

20

FEIL FOKUS

Publisert: 24. sep 2012

I dag hører en om at troende får gullstøv på møter. Noen får olje ut av hendene. Og dette er de ivrige i å dele i forkynnelsen.

Den Hellige Ånd sin oppgave er å herliggjøre Jesus, ikke mennesker, ikke kirkesamfunn, ikke engler eller andre åndelige opplevelser.

Paulus hadde sterke åndelige opplevelser, han var til og med henrykket i himmelen, men utbroderte ikke det. Paulus hadde fokuset på Jesus og på korset, Paulus forkynte:

For jeg var fast bestemt på at jeg ikke ville vite noe blant dere uten Jesus Kristus og Han korsfestet 1. Korinterbrev 2.2.

Det er kun Jesus, ordet om korset og blodet som kan frelse mennesker. Englehistorier, gullstøv og olje fra hendene kan ikke redde noen fra evigheten.

Gud har kalt oss til å forkynne Jesus, så vil Gud stadfeste ordet med de tegn som følger. Helbredelser, under, mirakler og tegn.

I dag løper ofte de troende etter tegna, etter miraklene. Men de skal følge etter oss, vi skal ikke ha de som fokus.

Jan Christensen

Kommentar #1

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Påståtte tegn og under beviser ingenting

Publisert rundt 9 år siden

Ikke det heller, for å si det sånn... :-)

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere