Hans-Petter Halvorsen

43

Bondeviks ambivalente syn på ytringsfrihet

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik leder som kjent «Oslo-senteret for fred og menneskerettigheter». Dagens uttalelser til Søndagsavisa tyder på at han muligens bør finne seg en annen jobb.

Publisert: 23. sep 2012

Bondevik var i dag gjest i Søndagsavisa på NRK P2, eller mer presist - noe som også ble påpekt - intervjuet med ham var et opptak; ingen skulle være i tvil om at han selvfølgelig er i Kirken på sendetidspunktet!

Nåvel, det var bare en innledende morsomhet, nok om det. Anledningen til at han ble intervjuet var at UD har opprettet en eller annen slags ordning som skal holde oppsyn med hvilke forhold religionsfriheten i det enkelte land lever i og virker under, spesielt da med sterkt fokus på minoriteter. Sikkert et respektabelt og ideelt tiltak, men da blir det jo desto mer ironisk at Bondevik, høyst ufrivillig riktignok, plumper ut i det med uttalelser som innebærer det stikk motsatte, både av religionsfrihet og ytringsfrihet, og som dermed også står i kontrast til de menneskerettighetene hans Oslo-senter på sin fane hevder å holde så høyt.

Det var jo kun et tidsspørsmål. For selvfølgelig måtte det skje. Selvfølgelig måtte Bondevik på et tidspunkt komme innom «de siste dagers krenkelser av folks tro», og litt inn i intervjuet med Joar Hoel Larsen kom han med den smått utrolige uttalelsen at «ytringsfriheten er viktig, men man skal ikke bruke den til å komme med ytringer som provoserer andre»(!)

Kjell Magne Bondevik mener åpenbart at ytringsfriheten ikke skal brukes dersom det som uttrykkes kan komme til å krenke noens følelser.

Tenk det du. Intet mindre. Hva han her mener å si, men bevisst prøver å skjule gjennom en dose generalisering, er jo åpenbart. La oss derfor dekonstruere denne teksten og sette den sammen til det den åpenbart egentlig representerer. Det første som slår oss er at Bondevik like gjerne kunne sagt rett ut at «man skal ikke komme med uttalelser eller gjøre noe som kan krenke folks religiøse følelser», for det er vel knapt noen som vil tro at han reelt sett mener at folk ikke skal kunne komme med politiske meninger som kan «provosere andre»? Eller at folk ikke skal «provosere andre» med sin kunst? Eller «krenke» noens usmakelige valg av klesstil, eller dårlige valg av bil?

Skal ulike kunstuttrykk kunne begrenses av at noen føler seg krenket, for eksempel av nakenhet?

Imidlertid har hans generelle uttalelse - hvis den skulle gjøres til noe universelt gyldig (noe det vel må antas at han mener, gitt at han formulerer seg slik?) - konsekvenser som er langt mer vidtrekkende enn den åpenbart lett naive Bondevik har evnet å overskue. For hva vil den sies å ikke kunne ramme? Hva vil det innebære at den som rent subjektivt føler seg krenket eller provosert skal ha definisjonsmakten for hva som reelt sett er å anse som overgrep og diskriminering, og benytte det som grunnlag for hva som kan sies og gjøres? Betyr ikke det at vi ville befinne oss i et samfunn så autoritært, totalitært og ufritt, at dets like aldri har sett dagens lys i noe land i verden? Selvfølgelig ville det bety det. Et slikt samfunn ville enkelt og greit vært et fullstendig uutholdelig sted å tilbringe sitt liv.

Bondevik er jo medlem på dette forumet; kanskje vil han derfor på et tidspunkt komme til å sneie innom dette innlegget. La oss derfor ta et eksempel som kanskje vil kunne få ham til å forstå hvilke alvorlige implikasjoner hans utilslørte uttalelser om at folks «krenkede følelser» skal bestemme hva andre skal kunne hevde muntlig, skriftlige eller på annen måte uttrykke seg om. Og som kanskje kan virke klargjørende for hans eget syn på hva som bør ligge til grunn for Oslo-senterets definisjon av begrepet «menneskerettigheter».

I mange av de land der deler av befolkningen, på grunn av sine erfarte «provokasjoner» og «krenkede følelser», gjennom den siste tid har stått i sentrum for medienes oppmerksomhet, forholder det seg slik at mange av de samme menneskene ser det som en krenkelse og provokasjon i seg selv at andre for eksempel har en kristen tro og uttrykker den, at noen skifter tro, eventuelt mister den, eller aldri har hatt noen. Ifølge vår x-statsminister og hans uttalelse om at man ikke skal bruke ytringsfriheten «til å komme med ytringer som provoserer andre» er dette altså «provokasjoner» og «krenkelser» som disse menneskene har full rett til å bli forskånet for. Konklusjon: Religiøse grupper og alle som har et annet syn på sin eksistens enn det som er den rådende oppfatning blant flertallet i befolkningen, skal helst holde dette for seg selv. Altså det stikk motsatte av det som er UD´s uttrykte mål med sin satsning på å holde et fokus på nettopp minoritetenes rettigheter i ulike land.

Så kan man selvfølgelig anføre at det jo ikke er dette Bondevik egentlig mener. Og nei, selvfølgelig er det ikke det. Men samtidig er det unektelig nettopp dette hans uttallte meninger om hvordan folk skal forholde seg ytringsfriheten for ikke å «krenke folks tro», betyr og innebærer. Og det er etter min mening svært alvorlige signaler, særlig når de blir sendt fra en leder for et senter som har som sin viktigste oppgave å holde menneskerettighetene i hevd, og som er så sterkt knyttet til moral og etikk. 

En hvilken som helst islamist eller annen rabiat religiøs hysteriker fra en annen trosretning, kan altså langt på vei bruke lederen av et senter for menneskerettigheters uttalelser for å forsvare, om ikke voldelige reaksjoner, så i hvertfall de opplevde «krenkende provokasjonene» som alltid ligger til grunn for slike handlinger.

Bondevik kan nok ikke regnes som autoritær, men hans uttalelser har unektelig et preg av en totalitær tenkning, i det minste får de et slikt utslag. En person som besitter en rolle der vedkommende skal fremme menneskerettigheter, bør kunne avkreves en noe større evne til refleksjon i moralske og etiske spørsmål en det Bondevik her viser.

Forøvrig sa Bondevik også at «Mange av landene i verden har en blasfemi-paragraf, og det har jo vi også stor forståelse for; vi hadde jo det her i landet også, inntil for noen år siden.»

Hvem han henviser til med dette litt udefinerte «vi» er litt usikkert, men jeg hadde et klart inntrykk av at han nærmest inkluderte hele landet som blasfemi-paragraf-tilhengere. I såfall melder jeg meg umiddelbart ut av dette «vi», på dette punkt.

Kanskje bør Bondevik finne seg en jobb der hans uttalelser ikke i så stor grad står i kontrast til de frihetsidealer vi er så stolte av her i vesten? Eventuelt bør styret i den stiftelsen han har sitt virke i gi ham en innføring i hva den samme stiftelsen er ment å holde på med, og hva den legger i begrep som «menneskerettigheter» og «ytringsfrihet».

******

PS! Hvis noen skulle lure: NRK´s Joar Hoel Larsen gjorde null, niks og nada forsøk på å konfrontere eller på noen måte problematisere Bondeviks uttalelser, det til tross for at han (Larsen) tilhører en profesjon der ytringsfriheten utgjør selve fundamentet og er en ufravikelig forutsetning for utøvelsen av faget journalistikk.

Betegnende nok er ikke akkurat det lenger egnet til å overraske...

«If all printers were determined not to print anything till they were sure it would offend nobody, there would be very little printed.» Benjamin Franklin

Kommentar #1

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Bulls Eye!

Publisert nesten 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

bør finne seg en annen jobb

Klart. Slike ikke en gang kvarttenkte tanker som han her presenterer er rystende: slik mangel på alminnelig forståelse av etikk, moral, rettferdighet og ikke minst logikk og argumentasjon.

Betimelig og bra innlegg igjen, Halvorsen! (Hvor lenge får puppene stå, hva skal vi si, "urørt"? :))) )

Kommentar #2

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Betimelig og bra innlegg igjen, Halvorsen! (Hvor lenge får puppene stå, hva skal vi si, "urørt"? :))) )

Hehe, jeg tenkte på det selv, men regner med at redaksjonen ser at de "fyller" en funksjon i et poeng her, og derfor slipper gjennom. Dessuten er de da også ellers flotte! ;)

Kommentar #3

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ingen tvil

Publisert nesten 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Kanskje bør Bondevik finne seg en jobb der hans uttalelser ikke i så stor grad står i kontrast til de frihetsidealer vi er så stolte av her i vesten?

Bondevik har en så utrolig naiv holdning og en ullen måte å snakke om disse tingene på at jeg blir seriøst kvalm av den mannen.

Det er helt utrolig at folk som BURDE ha god oversikt over islambrødrenes agenda her i Europa ikke har forstått mer av hva som skjer.

Har akkurat sett en lang film om dette laget av en innvandrer i 2010..husker ikke navnet...Den handler om muslimbrødrenes lureri ved å innfiltrere mange land i Europa ved å "godta" demokratier..for senere å ta makta når de blir i flertall. 

PS...Navnet er Walid Al-Kubaisis. 

Kommentar #4

Per Winsnes

12 innlegg  388 kommentarer

Man skal tåle så inderlig vel...

Publisert nesten 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Forøvrig sa Bondevik også at «Mange av landene i verden har en blasfemi-paragraf, og det har jo vi også stor forståelse for; vi hadde jo det her i landet også, inntil for noen år siden.»

Ut fra det du skriver så må det være rimelig å anta at den godeste Bondevik har stor forståelse for lovgivningen i Pakistan, og jeg siterer fra http://en.wikipedia.org/wiki/Blasphemy_law_in_Pakistan

By its constitution, the official name of Pakistan
is the "Islamic Republic of Pakistan."

Among countries with a Muslim majority,
Pakistan has the strictest anti-blasphemy laws.

The first purpose of those laws is to protect Islamic authority.

By the constitution (Article 2), Islam is the state religion.

By the constitution's Article 31, it is the country's duty
to foster the Islamic way of life.

Several sections of Pakistan's Criminal Code comprise its blasphemy laws.

§ 295 forbids damaging or defiling a place of worship or a sacred object.
§ 295-A forbids outraging religious feelings.
§ 295-B forbids defiling the Quran.
§ 295-C forbids defaming the Islamic prophet Muhammad.

Except for § 295-C, the provisions of § 295 require that an offence
be a consequence of the accused's intent.

- Defiling the Quran merits imprisonment for life.

- Defaming Muhammad merits death with or without a fine.

If a charge is laid under § 295-C,
the trial must take place in a Court of Session
with a Muslim judge presiding.

Kommentar #5

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Per Winsnes. Gå til den siterte teksten.

- Defaming Muhammad merits death with or without a fine.

Hahahaha! "With or without a fine"! Den var god! :)))

Kommentar #6

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

ul Qadri, nominert til Nobels fredspris?

Publisert nesten 9 år siden

Kirken.no skriver:

"Dr. Tahir ul Qadri er en av vår tids mest innflytelsesrike lærde innen islam, og ble blant annet nominert til Nobels fredspris i år. Om budskapet faktisk når frem til de mest radikaliserte er likevel et åpent spørsmål. Ytterliggående grupper som Al Qaida misliker sterkt hans budskap og har satt en høy prislapp på han, sier Tjelle. " Gad vite hvem som opererer i kulissene? :)))
Kommentar #7

Per Winsnes

12 innlegg  388 kommentarer

Alvoret i saken

Publisert nesten 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Hahahaha! "With or without a fine"! Den var god! :)))

Jeg er redd at bestemmelsen "Defaming Muhammad merits death with or without a fine" er ganske alvorlig.

Den gir nemlig anledning for en dommer å ilegge en bot som er så stor at de pårørende blir straffet økonomisk, i tillegg til at forbryteren blir henrettet eller må tilbringe resten av livet i fengsel.

Det skal derfor bli interessant å se om Bondevik kommer på banen, eller om han lar denne saken dø stille og rolig ut av seg selv.

Kommentar #8

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Rasisme

Publisert nesten 9 år siden

Rasistiske ytringer er forbudt ved lov i Norge. Man kan alstå ikke omtale andre folkegrupper eller folk med annen hudfarge på en måte som er rasistisk.

Men om andre religioner og andre troende har man rette til å komme med krenkende, sårende og grovt nedsettende uttalelser. Folk får f eks stadig vekk høre her på VD at det de tror på er løgn og forfalskning og de skal gå fortapt og lide evig i helvete.

Er ikke dette ganske inkonsekvent?

Synes Halvorsen at rasistiske ytringer burde bli gjort lovlig? Jeg er litt nysgjerrig.

Mvh Sverre

 

Kommentar #9

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Er ikke dette ganske inkonsekvent?

Synes Halvorsen at rasistiske ytringer

Nei, det er overhode ikke inkonsekvent.

Å sammenligne religion med etnisitet og rase/hudfarge eller for den del seksuell legning er fullstendig forfeilet.

Det første er noe man tar til seg, mer eller mindre frivillig, altså faller religiøse oppfatninger slik sett i samme kategori som en mening eller en politisk oppfatning. Rase/hudfarge/etnisitet/seksuell legning er noe man er født inn i, og er derfor noe man selvsgat heller ikke kan kritiseres for.

Dette tør være ganske innlysende, så jeg er litt overrasket at nettopp du vil hevde dette, Sverre?  

Kommentar #10

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Fundamentalister imellom

Publisert nesten 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Det første er noe man tar til seg, mer eller mindre frivillig, altså faller religiøse oppfatninger slik sett i samme kategori som en mening eller en politisk oppfatning. Rase/hudfarge/etnisitet/seksuell legning er noe man er født inn i, og er derfor noe man selvsgat heller ikke kan kritiseres for.

Jeg tviler på om Halvorsen som fundamentalistisk ateist er utstyrt med de "verktøy" som skal til for å bevege seg i dette minefeltet og komme ut av det med livet i behold. Eller kanskje han er villig til å ofre det for sine høye dealer?

I så fall er det bare å flytte til et muslimsk land og praktisere.

Det vi snakker om er "clash of civilizations". Vi her på berget kan mene hva vi vil om menneskerettigheter og ytringsfrihet, men når vi støter mot en annen kulturs oppfatning av ære og hellighet, så setter vi i gang følelser som er akkurat så sterke som det vi ser daglig på TV for tiden. Norske muslimer har lært seg å kontrollere følelsene, men de er like sterke. Dersom vi fortsetter å provosere og krenke, vil det en vakker dag smelle også her oss.

Og det enten det er i overensstemmelse med lovverk og menneskerettigheter eller ikke. Dette er dyptgripende psykososiale mekanismer som ikke lar seg fjerne ved hjelp av sekularistisk belæring.

Det vil ikke overraske meg om Bondevik har forstått noe av dette.

Kommentar #11

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Og det enten det er i overensstemmelse med lovverk og menneskerettigheter eller ikke. Dette er dyptgripende psykososiale mekanismer som ikke lar seg fjerne ved hjelp av sekularistisk belæring.

Det vil ikke overraske meg om Bondevik har forstått noe av dette.

Mulig du har rett. I såfall har du allerede underkastet deg et teokratisk diktatur.

Men dér har vel du vært lenge allerede.

Kommentar #12

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Det første er noe man tar til seg, mer eller mindre frivillig, altså faller religiøse oppfatninger slik sett i samme kategori som en mening eller en politisk oppfatning. Rase/hudfarge/etnisitet/seksuell legning er noe man er født inn i, og er derfor noe man selvsgat heller ikke kan kritiseres for.

Selvsagt kan man kritiseres for noe man er født inn i. Om det er særlig nyttig eller om du synes det er riktig er noe annet. Ytringsfriheten inkluderer retten til å si gale eller uriktige ting.

Kommentar #13

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Mulig du har rett. I såfall har du allerede underkastet deg et teokratisk diktatur.

Men dér har vel du vært lenge allerede.

Du velger å ta det helt ut - det er fanatisme.

Det at jeg avstår fra å utsette min muslimske nabo for krenkelser av hans tro, er det det samme som å underkaste meg et teokratisk diktatur? Finnes det ikke nyanser her?

Jeg tror på dialog. Og jeg tror på kraften i evangeliet. Men jeg har vanskelig for å tro at dialog lar seg kombinere med krenkelser.

Kommentar #14

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Selvsagt kan man kritiseres for noe man er født inn i. Om det er særlig nyttig eller om du synes det er riktig er noe annet. Ytringsfriheten inkluderer retten til å si gale eller uriktige ting.

Nei, Morten, dette er feil; jeg har registrert at du mener det burde være tillatt med rasistiske utspill, men pr. i dag omfatter ikke ytringsfriheten retten til å opptre rasistisk.

EDIT: Og dessuten, når jeg sier at man ikke kan klandres for å være født som pakistaner eller nordmann, så er det selvfølgelig det helt åpenbare faktum dette impliserer jeg sikter til; jeg mener selvfølgelig ikke at det ikkelar seg gjøre. Men det er altså rasisme.

Kommentar #15

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Krenkelsestyranniet

Publisert nesten 9 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Du velger å ta det helt ut - det er fanatisme.

Det at jeg avstår fra å utsette min muslimske nabo for krenkelser av hans tro, er det det samme som å underkaste meg et teokratisk diktatur? Finnes det ikke nyanser her?

Jeg tror på dialog. Og jeg tror på kraften i evangeliet. Men jeg har vanskelig for å tro at dialog lar seg kombinere med krenkelser.

Merkelig holdning.

"Krenkelser" er et håpløst begrep uten objektiv gyldighet. Hvem skal bestemme hva som er en reell krenkelse? Den som føler seg krenket? Les hva Rushdie sier i innledningen til denne tråden; dette er veldig enkelt. Jeg vil forbeholde meg retten til å mene hva jeg vil, og kunne si det, om det du mener eller tror på, og du skal ha den samme retten til å uttrykke det samme om meg og det jeg står for, og det er da nettopp det du gjør i sitatet over. Hadde du ment det du hevder hadde du ikke kunnet uttrykke deg slik du nettopp har gjort.

Og så må jeg selvfølgelig få si at det å karakterisere ateisme, altså det å mangle overbevisning, som fanatisme eller fundamentalisme, er virkelig latterlig. Og om du blir krenket av å bli ledd av, hva så?   

Kommentar #16

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Les hva Rushdie sier i innledningen til denne tråden; dette er veldig enkelt.

Jeg er enig i idealet. Men Rushdie måtte søke tilflukt i vår sivilisasjon for å overleve.

Våre politikere er tvunget til å forholde seg til realiteter og tenke sikkerhet, enten det er Bondevik eller Hilary Clinton. I forhold til dem har du en retorikk som en "korsfarer".

Er det å tale nedsettende om profeten så viktig at du er villig til å ofre liv for det? Eller er det så viktig å brenne Koranen at du er villig til å ofre norske offiserers liv i Afghanistan?

Kommentar #17

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

"Krenkelser" er et håpløst begrep uten objektiv gyldighet. Hvem skal bestemme hva som er en reell krenkelse? Den som føler seg krenket?

Menneskelig samkvem må ha elementer av dannelse, høflighet, hensyn, etc. Du vet hva du ikke skal si i drosjekøen natt til søndag for å unngå bråk.

Altså, du legger begrensninger på din ytringsfrihet.

Kommentar #18

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Er det å tale nedsettende om profeten så viktig at du er villig til å ofre liv for det? Eller er det så viktig å brenne Koranen at du er villig til å ofre norske offiserers liv i Afghanistan?

Et helt meningsløst spørsmål. Hvis jeg sto med en kniv mot strupen så ville jeg selvfølgelig antagelig ha valgt å la meg "frelse". Du hadde antagelig i samme situasjon lovet å konvertere, og det til tross for at du fullt og fast tror at du aldri skal dø uansett.

Men dette er helt uvesentlig; det som er denne trådens tema er våre demokratiske idealer, og at de er truet av folks om truer oss, av latterlige årsaker, og av dem som servilt støtter dem.

Du mener altså at vi derfor skal bøye av, og også la dine medkristne minoriteter i stikken, ved å sympatisere med dem som føler seg "krenket og provosert" av at de uttrykker sin tro. Vel, deg om det. For meg er det en uforståelig og ynkelig holdning.

Kommentar #19

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Du mener altså at vi derfor skal bøye av, og også la dine medkristne minoriteter i stikken, ved å sympatisere med dem som føler seg "krenket og provosert" av at de uttrykker sin tro. Vel, deg om det. For meg er det en uforståelig og ynkelig holdning.

Det handler ikke om å sympatisere med krenkede muslimer, men om å ta konsekvensen av at moral er en "sosial konstruksjon" som du ynder å si det. Menneskerettighetene eksisterer ikke i den muslimske sivilisasjon. De har ikke et begrepsapparat som setter dem i stand til å forstå hva det handler om.

Dette er mine medkristne tvunget å forholde seg til. De fleste velger å gå "under jorden" eller å rømme Midt-Østen. Andre tar opp kampen og blir fengslet og torturert.

Kommentar #20

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Tja,er det så innlysende, egentlig?

Publisert nesten 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Dette tør være ganske innlysende, så jeg er litt overrasket at nettopp du vil hevde dette, Sverre?

Jeg registrerer bare at en del debattanter her på VD er meget innbitte forsvarere av ytringsfriheten, og mener at den skal være absolutt. Noen kaller seg sågar ytringsfrihetsfundamentalister.

Alle ytringer skal altså være tillatt, uansett om de er grovt krenkende.

Men mange mener likevel at rasistiske ytringer skal være forbudt som det eneste.

Selvsagt ser jeg at "rase" er noe man er født inn i og ikke kan noe for, men jeg kan ikke se at det er en innlysende grunn til at det skal være forbudt å mene noe andre befolkningsgruppers egenskaper basert på deres etnisitet.

Mange vil nok hevde at religion ikke heller er gjenstand for et valg, men at deres tro er en så stor del av deres liv, at de ikke kan velge den bort.

Men jeg registrerer at en del mener det skal være tillatt i ytre f eks følgende:

"Muslimer er har en mindreverdig tro".

Mens det f eks skal være forbudt å ytre:

"Arabere er et primitivt folkeslag".

NB. Dette er bare eksempler.

Personlig opplever jeg dette som en stor inkonsekvens, og forstår ikke helt dem som bramfritt står frem som ytringsfrihetens absolutte forsvarere, mens de samtidig går inn for begrensninger.

Det eneste konsekvente i mine øyne burde være at man enten tillater alt, eller at man åpner for visse begrensninger. Da kan det ikke være noe verre å ville beskytte religiøse mennesker mot grove krenkelser enn å ville beskytte menneskers etnisitet mot grove krenkelser.

Jeg synes det blir litt galt å kritisere f eks Bondevik for å ønske å beskytte religionene, når man selv går inn for å beskytte etnisitet.

Man kan være uenig med ham, ja, men man bør samtidig innse at man selv går inn for visse begrensninger, og således befinner seg i nøyaktig samme situasjon som Bondevik.

Det er bare dette jeg vil påpeke.

Mvh Sverre

 

 

Kommentar #21

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Nei, Morten, dette er feil; jeg har registrert at du mener det burde være tillatt med rasistiske utspill, men pr. i dag omfatter ikke ytringsfriheten retten til å opptre rasistisk.

EDIT: Og dessuten, når jeg sier at man ikke kan klandres for å være født som pakistaner eller nordmann, så er det selvfølgelig det helt åpenbare faktum dette impliserer jeg sikter til; jeg mener selvfølgelig ikke at det ikkelar seg gjøre. Men det er altså rasisme.

At det er slik i dag betyr på ingen måte at det er slik det må være eller slik det bør være. Hvis alt som skulle til var at det er slik i dag så ville vi ikke fått fjernet de urimelige fordelene kristne har i Norge i dag.

Jeg ser heller ikke at det er ett vektig argument at rasisme er rasisme. Jeg er enig i at rasisme er noe stort tull, men jeg vil ikke forby folk å snakke tull. Vi har en del begrensninger i yttringsfriheten i Europa som jeg ønsker fjernet. Jeg ser for eksempel ingen grunn til at man ikke skal kunne lese Mein Kampf, selv om jeg selvsagt ikke går god for Nazismens doktriner.

Yttringsfrihet har en pris, en pris jeg er villig til å betale. Jeg mener at vi burde ha full yttringsfrihet, og at vi har lover som dekker forhold som har implikasjoner for yttringsfriheten

Jeg mener at du må kunne kalle fargede for sotrør eller hvitinger i en tale, for å bli konkret, men hvis du går etter ett enkeltindivd og kaller han sotrør eller hviting så kan det falle inn under trakasering.

Kommentar #22

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

Dette er mine medkristne tvunget å forholde seg til. De fleste velger å gå "under jorden" eller å rømme Midt-Østen. Andre tar opp kampen og blir fengslet og torturert.

Det har jeg stor forståelse for. Jeg har f.eks  også forståelse for at Rushdie på et tidspunkt valgte å "stå frem" som "muslim", av ren redsel for å bli henrettet på åpen gate. Slikt er bare menneskelig.

Men det er et astronomisk skritt derfra til det å uttrykke forståelse for at noen føler seg krenket av strektegninger og en liten videosnutt, når resultatene av denne harmen er at uskyldige mennesker blir drept.

Kommentar #23

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Jeg synes det blir litt galt å kritisere f eks Bondevik for å ønske å beskytte religionene, når man selv går inn for å beskytte etnisitet.

Poenget mitt i innlegget er jo at Bondeviks holdning nettopp ikke beskytter disse minoritetene.

Hans uttalelse om at man ikke skal forholde seg slik at man krenker andre, innebærer jo at de som føler seg krenket av kristen tro og praksis i f.eks. Midt-Østen, har Bondeviks forståelse for at de kan reagere.

Han mener selvfølgelig ikke dette, men det hjelper lite, så lenge det er det hans uttalelser impliserer.

Forøvrig er det selvfølgelig ikke slik at det er lov å forfølge mennesker for deres tro; det tar jeg selvfølgelig også fullt og helt avstand fra. Vi snakker her om å uttrykke seg. I den forbindelse er det også forholdsvis stort rom for det som mange vil oppfatte som rasistiske uttalelser.

Kommentar #24

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden
Per Winsnes. Gå til den siterte teksten.

Jeg er redd at bestemmelsen "Defaming Muhammad merits death with or without a fine" er ganske alvorlig.

Jeg er selvsagt enig i din sterke bekymring: det er svært alvorlig for de 180 millioner mennesker loven gjelder. Jeg finner disse lovene bisarre og barbariske. 

Fra USA gjennom Iran til Kina ser vi et delvist primitivt rettssystem, men disse "lovene" i Pakistan er direkte groteske.

Kommentar #25

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

@ Morten

Publisert nesten 9 år siden

Jeg tiltrer din kommentar #21. Godt gået! 

Kommentar #26

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Lite spørsmål til Avnskog

Publisert nesten 9 år siden

Jeg mangler et argument, Avnskog. Du påstår, men underbygger ikke.

Jeg finner også selve påstanden besynderlig. Påstår du at det ikke er innlysende at man ikke skal diskriminere gule fordi de er gule? Og hva skal "egenskaper basert på etnisitet" egentlig bety? Har gule egenskaper basert på gulhet?

Det er logisk selvinnlysende at vi ikke kritiserer hverandre for hvor og av hvem og når vi er født; dette er selvsagt. For kritikk impliserer i sitt begrep at hva man kritiserer har valg, at det kunne vært annerledes; en gul kan ikke velge å være rød eller blå.

Situasjonen for valg av religion er åpenbart annerledes; her dreier det seg bestemt om valg. Og således vil de alltid kunne være gjenstand for kritikk.

***

Når det kommer til moralske spørsmål skal man alltid teste universaliteten av den moralske normen. Du mener at man ikke skal ha lov til å krenke? Dette må gjelde alle, universelt? Også de som ikke er religiøse? Ateister, satanister, rastafarier, kverulanter? Alle grupper artikulerer sine krenkelsesregistre. Du ser det absurde?

Du bør også være klar over at implikasjonen av slikt vil være opphøret av ytringen så vel som kritikken? Men ytring og kritikk er jo forutsetninger for at vi beveger oss videre, for at vi kan forbedre og dyrke, justere og utprøve, ja, i det hele tatt forutsetningen for all etikk og moral? Implikasjonen er grunnleggende så vel fatalistisk som totalt moralrelativistisk. 

Kommentar #27

Morten Johannesen

0 innlegg  114 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.

Rasistiske ytringer er forbudt ved lov i Norge. Man kan alstå ikke omtale andre folkegrupper eller folk med annen hudfarge på en måte som er rasistisk.

Men om andre religioner og andre troende har man rette til å komme med krenkende, sårende og grovt nedsettende uttalelser. Folk får f eks stadig vekk høre her på VD at det de tror på er løgn og forfalskning og de skal gå fortapt og lide evig i helvete.

Er ikke dette ganske inkonsekvent?

Synes Halvorsen at rasistiske ytringer

Når man ser på hvordan Høyesterett har tolket lovverket, så er det faktisk lov å komme med rasistiske ytringer. Grensen går ved oppfordringer til voldsbruk.

Mao. det er lov å hevde at arabere er tyvaktige, løgnaktige, i sine følelsers vold og har en abnorm, tøylesløs kjønnsdrift. Det er derimot ikke lov å si at de bør tvangssteriliseres, stokkepryles eller drepes.

Jeg er helt på linje med Høyesterett her. Er du?

Kommentar #28

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Glem nå ikke dette:

Publisert over 8 år siden

CA Art. XVII Om Kristi gjenkomst til dom
Like ens lærer de at Kristus ved verdens ende skal vise seg for å dømme, og at han skal vekke opp alle døde. De fromme og utvalgte skal han gi evig liv og evige gleder, men de ugudelige mennesker og djevlene skal han fordømme til å pines uten ende.

En stor del av landets borgere blir her - i beskrivelse og fordømmelse - slått i hardt korn med djevelen, som læren beskriver som ondskapen i egen person.

Det er selvfølgelig hentet fra Bibelen, der det står mye mer stygt om oss som ikke tror.

Den samme Bondevik sa ved en kjent anledning at alle bør lese Bibelen, bøkenes bok; det er herlig lesning.

Den norske kirkes lære er til overmål indirekte grunnlovsfestet.

Men dette skal liksom ikke være relevant; for det er jo den store guddommelige sannhet. Vi gudsforlatte syndere har ikke så mye vi skulle ha sagt her. Vi har ikke rett til å føle oss krenket, for vi tror jo ikke.

Kommentar #29

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.

Men dette skal liksom ikke være relevant; for det er jo den store guddommelige sannhet. Vi gudsforlatte syndere har ikke så mye vi skulle ha sagt her. Vi har ikke rett til å føle oss krenket, for vi tror jo ikke.

Nei, og det blir vi vel heller ikke, Robin? Vi vet bedre enn dette, og at slikt sludder er bare, ja nettopp, sludder.

Men det sier ganske mye om moralen til dem som ikke bare rent faktisk tror at dette er sant, men også mener det er uttrykk for kjærlighet og rettferd...

Og det var vel, hvis jeg kjenner deg rett, sikkert også det som var ditt poeng?

Kommentar #30

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden

FORTSATT IKKE NOE SVAR?!

Kommentar #31

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

FORTSATT IKKE NOE SVAR?!

Njet. Men jeg lover å ikke slippe saken, hverken når det gjelder NRK eller Bondevik... ;)

Kommentar #32

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Njet. Men jeg lover å ikke slippe saken, hverken når det gjelder NRK eller Bondevik... ;)

Stå på! Full støtte herfra. Flott at du tar deg bryet med å løfte disse sakene litt lenger opp i offentligheten!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere