Torbjørn Røe Isaksen

21

Mot sorteringssamfunnet

Publisert: 10. mai 2009

Kampen mot sorteringssamfunnet må fortsette. Ap og Frp er motstanderne.

Høyres landsmøte vedtok med klart flertall å beholde partiets motstand mot sorteringsparagrafen som handikapp eller skavanker til et selvstendig abortkriterium etter 12. uke.

Den nye abortdebatten er mer aktuell enn på lenge.

For det første øker muligheten til å fjerne fostre med skavanker. Nye metoder innenfor fosterdiagnostikk gjør at barn med ”genetiske feil”, som det heter i en NRK-reportasje fra Haukeland og Ullevål sykehus, er lettere å oppdage og velge bort. Norsk abortlov åpner for såkalt eugenisk indikasjon som selvstendig abortkriterium etter 12. uke.

Samtidig kan vi redde fostre stadig tidligere i svangerskapet. Norsk helsevesen setter i praksis grensen for abort i 23. uke, og legevitenskapen kan i dag redde fostre selv tidligere enn denne grensen.

Grensen mellom et foster – som ikke regnes å ha noen egenverdi, og personer – som vi tillegger en selvstendig verdi, er i ferd med å bli flytende, diffus og uklar. Vi beveger oss inn i et etisk minefelt. Samtidig blir det stadig klarere at abort ikke bare rammer vilkårlig; sakte, men sikkert sorterer vi bort de som er litt annerledes. Begrepet ”genetisk feil” er kanskje uproblematisk i vitenskapelig forstand, men tvinger samfunnet til å stille spørsmålet: Feil i forhold til hva? I forhold til hvilket normalitetsbegrep? Hvis den praktiske konsekvensen av at noen fødes med ”genetiske feil” er at de ikke burde fødes i det hele tatt, så støter tanken mot den mest grunnleggende ideen i humanismen: At den enkeltes menneskeverd ikke kan knyttes til egenskaper, men i seg selv er en egenskap ved det å være menneske.

Jeg er glad for Høyres verdikonservative standpunkt i saken.

Kommentar #1

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

Verdikonservativt Høyre! Bra

Publisert over 12 år siden

Det er jeg også glad for :)

Kommentar #2

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

...

Publisert over 12 år siden

Hold fast på konservativ etikk, Høyre.

Kommentar #3

Morten Dahle Stærk

42 innlegg  136 kommentarer

Fosteres menneskeverd

Publisert over 12 år siden

Jeg er svært glad for at Høyre opprettholder sitt standpunkt mot eugenisk indikasjon som grunn til abort. Arbeiderpartiet har en spesiell grumsete fortid her siden deres hyllede helsedirektør Karl Evang støttet tvangssteriliseringen av tatere. Den teknologisk-ideologiske positivisme som har inspirert det norske sosialdemokratiet (og var en sentral motkraft i Minerva-kretsen) har hele tiden ønsket å eliminere uønskede arveegenskaper. Forskjellen fra tidligere er at nå kan avvik relativt presist avdekkes på et mye tidligere tidspunkt, noe som øker sjansen for en negativ sortering slik vi blant annet ser det i Danmark.

Du skriver: "Grensen mellom et foster – som ikke regnes å ha noen egenverdi, og personer – som vi tillegger en selvstendig verdi, er i ferd med å bli flytende, diffus og uklar". At fosteret regnes å ikke ha en egenverdi kan selvsagt diskuteres. Det er primært et filosofisk spørsmål, men også filosofien forholder seg til det biologiske, det som tar form for oss, vår opplevelse, følelser, analoge fenomener etc. Den kristne etikk forholder seg til befruktningen som den kritiske fase for når et menneske blir til og får et eget verd. I befruktningsøyeblikket dannes et nytt individ med selvstendige og unike arveegenskaper og etterpå foregår det en utvikling "i pakt med" arvekoden, og den skjer som kjent ikke i stadier, men i en kontinuerlig prosess. Det er vanskelig å finne et tidspunkt senere der fosteret skulle få sitt menneskeverd basert på noe annet enn miljøskifte fra livmoren til den erfarbare verden.

Kommentar #4

Hallvard Thomas Hole

30 innlegg  237 kommentarer

Ikke bare kristen etikk

Publisert over 12 år siden

Henviser til mitt innlegg

Det unnfangede livs ontologiske status

og påfølgende diskusjon.

Her begrunner jeg at ikke bare kristen etikk tar et klart standpunkt i saken om det ufødte livs verdi helt fra befruktningøyeblikket av, men at dette først og fremst kan og burde begrunnes i en generell etikk som bygger på en reell virkelighetspersepsjon.

Kommentar #5

John Doe

81 innlegg  355 kommentarer

...

Publisert over 12 år siden

Røe Isaksen:

Beklager "off topic", men kunne du tenkt deg å kommentere dette innlegget?

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat6/thread3534/

Kommentar #6

Christina Ek

3 innlegg  17 kommentarer

Takk til Høyre

Publisert over 12 år siden

Så lenge dette handler om alvorlig syke og funksjonshemmede, ser det ut til at vi distanserer oss fra rettferdighets-tankegangen, dessverre. Karita Bekkemellems uttalelse i 2006 illustrerer det, mener jeg. Hun uttalte at hun ville valgt abort dersom hun ble gravid med et Downs barn. Det kom sterke reaksjoner, men jeg tror vi hadde fått en mer grunnleggende debatt hvis det hadde dreiet seg om feil hudfarge, kjønn eller seksuell legning. 

Menneskers vern må lovfestes, fordi hvert menneske har lik verdi - uavhengig funksjonsnivå, kjønn, legning eller hudfarge. I denne sammenhengen trenger vi prinsipiell tenkning. Jeg er glad for Høyres standpunkt! 

Kommentar #7

Ragnhild H. Aadland Høen

13 innlegg  241 kommentarer

Legenes sorteringsansvar

Publisert over 12 år siden

 

10.05.09 kl. 18:31 skrev Torbjørn Røe Isaksen:

Grensen mellom et foster – som ikke regnes å ha noen egenverdi, og personer – som vi tillegger en selvstendig verdi, er i ferd med å bli flytende, diffus og uklar.

 

Har egentlig den grensen noensinne vært klar? Dagens 12-ukersgrense er jo valgt ut fra operasjonstekniske hensyn, ikke fordi noe er kvalitativt nytt med fosteret fra uke 12. Den absolutte senabortgrensen er definert som "når barnet er levedyktig utenfor livmor", men den grensen er flytende fordi den kun avhenger av hvor langt prematurmedisinen har kommet. For noen år siden var det lov å ta senabort fram til uke 28. Den eneste grunnen til at grensen nå er senket til uke 24 er at vi er blitt flinkere til å redde for tidlig fødte barn. Fostrene vi tok abort på den gang er blitt til barn vi ikke har lov til å ta livet av i dag.

Du skriver: "Hvis den praktiske konsekvensen av at noen fødes med ”genetiske feil” er at de ikke burde fødes i det hele tatt, så støter tanken mot den mest grunnleggende ideen i humanismen: At den enkeltes menneskeverd ikke kan knyttes til egenskaper, men i seg selv er en egenskap ved det å være menneske."

Her støtter jeg deg fullt ut. Hvor ender vi opp hvis det bare er de "friske, normale" barna som har rett til å leve? Bergensavisens førstesideoppslag i dag forteller om et foreldrepar som ble anbefalt av legene å ta abort etter for tidlig fostervannsavgang. Legene kunne ikke garantere at for eksempel barnets lunger ville utvikle seg godt nok. I dag uttrykker overlegen ved Haukeland Universitetssykehus at han er "rimelig imponert" over moren fordi hun holdt motet oppe og fullførte svangerskapet "til tross for at vi ikke har kunnet love henne noen ting i forhold til resultatet". 13 uker etter at fostervannet gikk ble Mathilde født - frisk og fin. Dersom legene hadde fått det som de ville, hadde hun vært død i dag.

Hvilke førstesideoppslag hadde vi fått dersom en lege i en annen situasjon hadde gjort det motsatte: Blandet seg inn i foreldrenes valg og sagt til foreldrene at de ikke burde velge abort?

Les mer om Mathilde-saken i dagens blogginnlegg "- Ta abort, sa legene".

Kommentar #8

Ragnhild H. Aadland Høen

13 innlegg  241 kommentarer

Takk

Publisert over 12 år siden

For øvrig: Takk for et velreflektert, godt innlegg. Jeg håper vi kommer til å se mer til deg i tiden framove både her på verdidebatt.no og på Stortinget. Lykke til i valgkampen!

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere