Olav Elgvin

25

- De roper høyt, men går ikke i moskéen

- De roper høyt, men går ikke i moskéen, sa en eldre pakistansk muslimsk mann jeg snakket med. Han refererte til protestene verden over mot Muhammed-filmen på youtube.

Publisert: 20. sep 2012

Også blant noen yngre norske muslimer mente han at han hadde registrert stort sinne. Men han var oppgitt. Det var nemlig ikke de frommeste muslimene som ofte gikk i moskéen som ropte høyest, mente han. Det var de andre, de som ikke var spesielt personlig fromme, men likevel var opptatt av at de var muslimer.

- Altså, jeg kan bli litt oppgitt. Nå roper de høyt om at profeten har blitt fornærmet og at islam er under angrep. Men går de i moskéen? Ber de hver dag? Prøver de rent faktisk å vise at de elsker profeten ved å følge hans eksempel, og gjøre godt mot menneskene de har rundt seg? Jeg synes ikke det virker sånn, sa han.

—–

Noen timer senere snakket jeg med en annen eldre muslimsk mann, en drosjesjåfør – som jeg aldri har snakket med verken før eller siden. Samtalen dreide seg mer og mer om det som hadde skjedd. Filmen, protestene, reaksjonene. Han var oppbrakt.

- Vet du, jeg er ikke spesielt religiøs av meg, egentlig. Jeg går ikke i moskéen til vanlig. Og jeg vet at jeg har gjort mye som ikke er i tråd med islam. Men det her… det kan jeg ikke akseptere. Et slikt angrep på profeten vår! Hva er vitsen? Hvorfor? De burde forby det.

—–

I Norge har ikke youtube-filmen skapt noen store protester eller noen voldsomme reaksjoner. Nå på fredag blir det arrangert to samlinger mot filmen – en på Youngstorget, i regi av Islamsk Råd, og en demonstrasjon utenfor den amerikanske ambassaden i regi av et miljø med yngre muslimer som ikke er knyttet til noen moské eller lignende. Men disse to episodene – den eldre, fromme mannen, og den sinte drosjesjåføren – underbygger et inntrykk jeg har. Såvidt jeg har registrert blant mine muslimske bekjente, i ulike aldersgrupper og fra ulike etniske grupper, er det ikke nødvendigvis de mest religiøse som reagerer. Mange av de jeg vet om som er mest aktive i moskéer og religiøse organisasjoner reagerer slik: De misliker filmen, mange misliker den sterkt – men de mener at det beste man kan gjøre for å “motbevise” filmen er å være en from muslim, være et godt menneske, vise andre gjennom gode handlinger hva islam dreier seg om. På den annen side er det mange av dem jeg vet om som har reagert sterkest som ikke er spesielt personlig religiøse: Det som ser ut til å være viktig for dem er identiteten som muslim.

- Det skjer alltid! De angriper oss!

Det skrev for eksempel en yngre muslimsk bekjent av meg på facebook. Tidligere har jeg ikke merket meg at han har utvist et spesielt stort religiøst engasjement.

——

Jeg må understreke at dette bare er et inntrykk jeg har – jeg har ikke sett noe forskning som systematisk undersøker slike reaksjoner blant muslimer basert på deres grad av religiøsitet. Det finnes derimot forskning som viser lignende mekanismer blant kristne europeere. Den norske forskeren Ingrid Storm, som nå skriver post.doc. ved Univseritetet i Manchester, har gjennom grundige statistiske undersøkelser vist noe fascinerende: De europeerne – fra landene Irland, England, Nederland og Danmark – som er religiøst aktive og jevnlig går til kirke, er jevnt over mer positive til innvandrere enn andre. Men når det gjelder de som regner seg for å tilhøre den kristne religionen, men som ikke selv er religiøst aktive, så er de mer skeptiske til innvandrere enn andre. Å ha religiøs identitet – men ikke å være personlig religiøst aktiv – ser altså ut til å gjøre at man blir mer skeptisk til fremmede. Men å ha et aktivt religiøst liv ser ut til å gjøre at man blir mindre skeptisk til fremmede. Det kan finnes ulike forklaringer på dette . Men en mulig forklaring er at “religion som identitet” gjør at man blir skeptiske til ting som truer denne identiteten – for eksempel muslimer eller innvandring. Mens “religion som personlig fromhet” gjør at man blir opptatt av religiøse påbud om å vise åpenhet og godhet mot fremmede, også innvandrere og muslimer.

——

Kan det tenkes at noe lignende gjelder blant muslimer? I så fall vil bildet se slik ut: De som har en religiøs identitet, men ikke er spesielt religiøst praktiserende, vil være mer opptatt av å forsvare denne identiteten mot angrep utenfra enn de som ikke er religiøse i det hele tatt. Det vil si at de reagerer på ting som denne filmen, som de opplever som et angrep på sin muslimske identitet. Men de som selv er religiøst aktive – og går i moskéen og så videre – har kanskje en så trygg religiøs identitet at denne filmen ikke blir opplevd som truende, og i den grad man vil gjøre noe mot filmen er det å vise mer av det man oppfatter som fint i sin egen religion.

Kanskje? De to mennene jeg møtte forleden viser i hvert fall noe slikt: Den ene var primært opptatt av å vise islam i praksis – godhet, nestekjærlighet, respekt. Mens den andre primært var opptatt av å forsvare islam mot angrep, selv om han selv ikke var særlig religiøs.

- Jeg er mot vold og alt sånn, bare så det er klart, sa han til meg.

- Men jeg er veldig mot at man skal tillate den type filmer.

Kommentar #1

arild nordby

2 innlegg  653 kommentarer

Restreligionen..

Publisert nesten 9 år siden

Interessant kronikk av Elgvin.

For "effektivt frafalne" så kan man godt sette opp en modell der man har en skurrende dårlig samvittighet fordi man selv ikke gir almisser, unnlater å gjennomføre daglige bønner, unnlater å faste, bryter alkoholforbud og forbud mot løsaktig sex, bryter forbud mot å spise "uren" mat og så videre.

Det som lettest og varigst holder seg som opprettholdelse av selvrespekten, kan være en intensivert forakt og avsky for vantro, spesielt disses opplevde angrep på "islam".

Personlig fromme muslimer har bevart andre kilder til selvrespekt enn villighet til å "forsvare religionen" med vold og trusler, og er dermed underrepresentert i slik atferd enn de effektivt "sekulariserte", men som fremdeles føler de har en "muslimsk" identitet.

Forakt og avsky for de vantro er også følelser som gir samholdsfølelse, og kanskje lettest å ty til dem som ikke orker å leve opp til det de oppfatter som sine egentlige plikter.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dermed skaper Islam strukturelt sett, en voldshissig front om sitt eget virke, der fronten selv er perifer relativt til kjernen, men slettes ikke perifer overfor annerledestroende, men derimot sterkt truende og til tider grovt undertrykkende.

Kommentar #2

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

***

Publisert nesten 9 år siden
Olav Elgvin. Gå til den siterte teksten.

Men jeg er veldig mot at man skal tillate den type filmer.

Jeg tenker at du har truffet mye av virkeligheten med dette innlegget ditt. -

Det spørsmålet jeg imidlertid sitter igjen med, handler om provokasjonene på sikt kan medfører større fordypelse i koranens egentlige innhold? - Det vil vel være nokså håpløst å forby provokasjoner?  (Jmfr Matt.12.32)

mvh  mette

Kommentar #3

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Tja

Publisert nesten 9 år siden

Dette kan nok stemme til en viss grad, i alle fall i Norge. Men hvorfor fant politiet det nødvendig å oppsøke akkurat moskéen for å roe ned folk? I andre land ser vi at demonstrasjonene når sitt absolutte toppunkt etter fredagsbønnen i nettopp moskéene. Det skjer etter at de har blitt oppildnet der. Kanskje ikke i alle moskéer, men i alt for mange.

http://e24.no/utenriks/raseriet-mot-usa-eksploderte-etter-fredagsboennen/20274929

http://www.vl.no/verden/rasende-islamister-mobiliserte-etter-

fredagsbonnen/http://www.nettavisen.no/nyheter/article3472776.ece

http://www.dagen.no/Nyheter/Utenriks/tabid/249/Default.aspx?articleView=true&ModuleId=78412

Kommentar #4

Ketil Reinhardts1

17 innlegg  271 kommentarer

Publisert nesten 9 år siden

Han her går i moskeen.

Kommentar #5

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Alle de som bøyer kne symboliserer samtidig et bøyet hjerte

Publisert nesten 9 år siden

Det er en ydmyk handling å bøye kne. Dypest sett handler det vel om å overlate seg til Gud med seg og sitt, og tillate Gud å ha det siste ordet.

Stoler man på Gud, trenger man ikke å ta saken i egne hender. Slik sett er det en viss logikk i at de minst troende er de mest krigerske. De tror jo dypest sett ikke på Gud i det hele tatt, derfor må de gjøre jobben selv.

Nå er det nok oftest slik at det er politiske, sosiale og økonomiske årsaker til at frustrasjoner taes ut i voldshandlinger.

Når unge mennesker mangler håp og tro på en god framtid for seg og sine, så utgjør helt klart sånne forhold en trussel for verdensfreden. Dette er det vanskelig å gjøre noe med. Det handler om tradisjon for dårlige ledere, maktmisbruk, korrupsjon og forfølgelse av minoriteter. Mange unge har ikke lært noe annet enn dårlige strategier for problemløsning gjennom generasjoner.

 

 

 

Kommentar #6

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Delvis samd, men unyansert

Publisert nesten 9 år siden
Olav Elgvin. Gå til den siterte teksten.

De europeerne – fra landene Irland, England, Nederland og Danmark – som er religiøst aktive og jevnlig går til kirke, er jevnt over mer positive til innvandrere enn andre. Men når det gjelder de som regner seg for å tilhøre den kristne religionen, men som ikke selv er religiøst aktive, så er de mer skeptiske til innvandrere enn andre. Å ha religiøs identitet – men ikke å være personlig religiøst aktiv – ser altså ut til å gjøre at man blir mer skeptisk til fremmede.

Hovudpoenget ditt er heilt i tråd med det eg sjølv trur, nemleg at spesielt godt vaksne, fromme og tenkjande muslimar er meir opptekne av å sjølv leve i pakt med si tru enn å demonstrere i gatene. Med yngre personar kan det vere annleis. Det er likevel verdt å registrere at muslimar ikkje blir så sinte eller forarga at dei demonstrerer før dei sjølve blir råka av kritikk frå vestleg hald. Verken massedrapa i Syria eller talrike drap på kristne, utført av muslimar i land som Nigeria, Egypt, Irak og Pakistan synest å ha gjort inntrykk. Skal vi ha ytringsfridom/pressefridom kan det heller ikkje vere slik at islam og Muhammed skal skånast for all kritikk, medan ein kan håne kristentru og Jesus slik som ein vil. Eg såg litt av filmen som låg på YouTube, men syntest han berre var keisam og uforståeleg. Samanlikna med alt som har vore vist på film og scener om Jesus, var dette bagatellmessig. Eg vågar påstanden at under 1% av dei som demonstrerer globalt, faktisk har sett kva dei demonstrerer mot, og langt færre såg nok Muhammed-karikaturane eller har lese "Sataniske vers". Bildeforbodet i islam har sjølvsagt sin bakgrunn i det som står i Moselova. Der var det snakk om tilbeding og dyrking av det som er avbilda i staden for gudsdyrking. Når det så sterkt blir presisert innan islam at Muhammed er ein menneskeleg profet og ikkje guddommeleg, og derfor ikkje skal tilbedast, så er det inkonsekvent å behandle han som om han var Allah sjølv. Forbodet mot å avbilde Muhammed (no snakkar eg om bilde i det heile teke, og ikkje om karikaturar) har då heller ikkje vore praktisert konsekvent innan islam, iallfall ikkje i sjia-islam i Iran.

I sitatet over er det snakk om "innvandrarar" og ikkje muslimar. Dei fleste som går til kyrkje, vil der treffe innvandrarar, både frå Europa, Afrika og Asia, men dei er stort sett kristne, som ein deler trua med. Eg trur generelt ikkje skepsisen til framande er så stor her til lands, men det betyr ikkje at ein set pris på ein politikk som i løpet av 1-2 generasjonar til vil gje dei framande fleirtal i landet. Det merkelege er heller at protestane mot dette ikkje er meir høgrøysta.

Kommentar #7

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

sikker?

Publisert nesten 9 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.

Nå er det nok oftest slik at det er politiske, sosiale og økonomiske årsaker til at frustrasjoner taes ut i voldshandlinger.

Er du sikker på det? Eller skriver du det bare fordi det er det politisk korrekte?

Kommentar #8

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

pk

Publisert nesten 9 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

Eller skriver du det bare fordi det er det

bruker du slike klisjeer fordi du tenker i klisjeer,fra din pk side?hva nå den er

Kommentar #9

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Neivel ?

Publisert nesten 9 år siden
Olav Elgvin. Gå til den siterte teksten.

Men de som selv er religiøst aktive – og går i moskéen og så videre – har kanskje en så trygg religiøs identitet at denne filmen ikke blir opplevd som truende,

Det ser ikke sånn ut når vi ser klipp fra muslimske ledere i andre land der de står og slår med storslegga mot krenkelser av muhammed...

Imamer kan vel regnes som særdeles religiøst aktive vil jeg tro...

Derfor syns jeg din konklusjon er selvmotsigende. 

Kommentar #10

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

bare et spørsmål

Publisert nesten 9 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.

bruker du slike klisjeer fordi du tenker i klisjeer,fra din pk side?

Jeg bare lurer på, på hvilket grunnlag hun kommer med påstanden. Har man gjort undersøkelser om dette, eller er det bare en for tiden politisk korrekt påstand?

Kan hende formuleringen var slik at spørsmålet kunne oppfattes å inneholde et element av retorikk eller agitasjon eller noe, men det var det ikke. Det ligger intet annet i det enn et enkelt spørsmål.

Håper du leser dette, Lilli!

Kommentar #11

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Hei Sigurd

Publisert nesten 9 år siden

"Nå er det nok oftest slik at det er politiske, sosiale og økonomiske årsaker til at frustrasjoner taes ut i voldshandlinger".

Opplevelse av håpløshet gir grobunn for dramatiske løsninger, man har så lite å tape.

Jeg skriver det fordi jeg tror på det. Det er blant annet en av grunnene til at norske muslimer er mildere enn andre; de har det ganske bra og har mye å tape på å gå til voldelige angrep.

Dessuten sier også religionshistorikere det samme, uten at jeg husker nøyaktige kilder akkurat nå.

Hva som er politisk riktig å si, er jeg lite opptatt av. Det som er langt viktigere for meg er at jeg tror på det Jesus sier om å ta vel imot innvandrerne, og for meg handler det om å forstå dem på best mulig måte. Vi er ikke så ulike når alt kommer til alt.

Dessuten er jeg så gammel nå at jeg har erfart at de aller fleste mennesker er hyggelige og velmenende. Det sanneste om et menneske er ofte positivt. Og det er det positive vi bør kommunisere med.  

Kommentar #12

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Handlinger for å få himmelske poeng

Publisert nesten 9 år siden

Jeg vil tro at storparten av de voldelige har en temmlig primitiv oppfatning av både profet og religion, og mener med sin oppførsel å gjøre seg fortjent til  en mer romslig plass i den himmel de forventer å havne i.   En tankegang ikke helt ulilk avlatspraksisen sllik den ble eller blir praktisert i den katolske kirke.  I andre kirkesamfunn er det også mange som sikkert  mener at de ved donasjoner til dette eller hint kan skaffe seg poeng for det neste liv.

Så er det pøbelen som henger seg på, slik vi har sett det her i landet.  Gøy, særlig når store deler av styresmaktene  nikker anerkjennende til vandalismen.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere