Erling Johan Pettersen

4

Vi fordømmer filmen «Innocence of Muslims»

Vi fordømmer filmen som en krenkelse av verdens muslimer. Under dekke av ytringsfriheten har de ansvarlige valgt å nøre opp under hat og intoleranse gjennom anvendelse av blasfemi og hån mot andre.

Publisert: 19. sep 2012

Felles erklæring mot religiøse krenkelser og voldshandlinger

 

Muslimsk Fellesråd Rogaland

Stavanger biskop og Kirkelig Dialogsenter

 

 

Lanseringen av filmen ”Innocence of Muslims” har skapt sinne og uro i store deler av verden.

Vi fordømmer filmen som en krenkelse av verdens muslimer. Under dekke av ytringsfriheten har de ansvarlige valgt å nøre opp under hat og intoleranse gjennom anvendelse av blasfemi og hån mot andre.

 

En krenkelse av islam og dens hellige profeter er en krenkelse av alle religioner og deres profeter, og av alle mennesker som ønsker å ta sin tro og sitt livssyn på alvor.

Vi minner om at forakt for annerledes tro og hat mot religiøst og kulturelt mangfold i vår historie har ført til fryktelige skader på enkeltmennesker og samfunn. Denne tankegangen var et underlag for holocaust, og for terroren som rammet Norge 22 juli i fjor.

 

Alle som opplever hån og krenkelse har rett til å markere sin motstand mot dette, og har rett til å ytre seg mot slike holdninger. Men ingen har rett til å bruke vold. Vi fordømmer all vold mot uskyldige, og oppfordrer alle til å svare på krenkelsene på en verdig måte.  Vi støtter Islamsk Råds oppfordring om å ”møte provokasjon og ignoranse med tålmodighet og opplysning”. Vi oppfordrer alle til å svare på hat med kjærlighet, på intoleranse med respekt, på hån med verdighet og på ekskludering med åpenhet og solidaritet.

 

Vi bekrefter vår vilje, lokalt og regionalt, til å skape møteplasser mellom mennesker på tvers av religiøs og livssynsmessig identitet. Vi vil handle sammen og utvide kunnskapen om hverandre gjennom folkelig dialog. Vi står sammen i arbeidet for å skape et bedre samfunn, som er preget av religiøs respekt, toleranse og mangfold.  

Kommentar #251

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Det er, ja, vesentlig at et statsoverhode beroliger sin befolkning gjennom en henvisning til noe ytret for 1400 år siden.

Jeg er glad for at noen finner håp i dagens statsoverhoder i Egypt; selv klarer jeg ikke finne en trevl av håp der. Men hva hadde du sagt om Stoltenberg hadde formanet rasende mengder nordmenn om ikke å begå drap, terror og herjinger på utenlandske ambassader over en film laget i Somalia med henvisning til en 1400 år gammel vikingtekst? Hadde det vært vesentlig? Hvorfor slike doble standarder?

Det vesentlige for meg er at det forteller verden noe om hvor rasende de religiøse krefter er. Og at religion slik det i dette tilfellet praktiseres over den ganske islamske verden utgjør en betydelig fare for verdenfreden. Forøvrig akkurat hva muslimske klerikale har meldt ut, til verden.

Muhammed fra Mecca til Medina er noe etterhvert mange kjenner til. I denne sammenheng kan det virke fortrøstningsfullt at det kan se ut som om man appellerer til Muhammed-versjon-1. Men hvorfor utstede arrestordrer og love dødsstraffer over denne filmen? Der har vi plutselig Muhammed-versjon-2. Alt innenfor et veldig kort tidsrom. Er slikt klar kommunikasjon?

Muligens, men vi ser jo hvordan fundamentalister fra begge sider hamrer løs på hverandre. Det er faktisk nødvendig å vise til at ikke alle muslimske ledere jager sine tilhengere til vold og drap.

Vi ser hvordan fundamentalister på alle sider livnærer seg av hverandre. Vi ser hvor viktig flere finner det å passe på at ingen nyanser i fiendebildet skal slippe til. Gamle, kristne dogmer har falt som dugg for solen etter påtrykk fra det verdslige samfunn. Noen hevder at dette er en umulighet med Islam. Jeg er uenig i det. Vi ser det hos mange vestlige muslimer. Johannessen henviste til uttalelser tidligere på tråden.

Nyansene må fram. Islamkritikken skal ikke bygge på at fundamentalister fra den andre kanten skal ha enerett på å definere hva som er viktige Islamske dogmer.

Kommentar #252

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Walid al-Kubaisi kritiserer Islamsk Råd

Publisert rundt 9 år siden

Han er dypt kritisk til dagens demonstrasjon - og kommer samtidig med noen interessante betraktninger rundt årsakene til voldshandlingene bl.a. i Egypt:

http://www.nrk.no/ytring/planlagt-politisk-spill-1.8331322

Kommentar #253

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Jarle Mathiassen. Gå til den siterte teksten.

n marxist-romantiserende venstresides kor om dialog med en fundamentalistisk/totalitær ideologi som er ute etter

Gratulerer, ny rekord i hysterisk navnkalling i en og samme setning. Du har gjort en stor bragd i beinhard konkurranse med noen av Norges beste navnkaller som befinner seg nettopp her på VD. Kunne du fått presset inn en referanse til Hitler også så vil du være nærmest uslåelig.

Kommentar #254

Per Winsnes

12 innlegg  388 kommentarer

Respekt og forsoning - Likhet og forskjeller

Publisert rundt 9 år siden
Jarle Mathiassen. Gå til den siterte teksten.

I en naiv "nestekjærlighetsforståelse" glømmes dette (jfr. den norske såkalte politiske "korrekthet"), hvor man tuter med den marxist-romantiserende venstresides kor om dialog med en fundamentalistisk/totalitær ideologi som er ute etter MAKT over verden.

Du vet, på seg selv kjenner man andre, og da er det ikke rart at mange såkalte "kristne" på den marxist-romantiserende venstreside ønsker å ha en god dialog med muslimene. De har jo samme målsetting: Verdensherredømme – riktig nok på forskjellige premisser – men likevel.

Dessuten er fremgangsmåten til sosialister og muslimer ganske lik: Får de ikke tingene til med det gode, så går det med det onde. Graden av ondskap varierer, selvfølgelig, men prinsippet er det samme: Vil du ikke, så skal du, for her er det ikke noe tvang!

En annen ting som muslimer og kristne sosialister har til felles, er at ingen av dem liker å snakke om hvordan deres respektive "religioner" fungerer i praksis.

Sosialistene liker ikke å snakke om sosialismens "fremragende resultater" på Kuba eller i Nord Korea. (Berlinmurens fall og oppløsningen av Sovjetunionen er heller ikke et samtaleemne.)

Det eneste lyspunktet som jeg nå kan se i det sosialistiske univers er at Kina har blitt en statskapitalistisk stormakt. Men – det er et problem, for hvor lenge vil dette sosialistiske paradis kunne eksistere? Jeg tenker her på de økende stridighetene mellom den kinesiske sosialistiske overklasse og landets mange etniske og religiøse minoriteter; slik som muslimene.

Muslimene utgjør bare 1 – 2 % av en befolkning på om lag 1340 millioner, men hvis vi nå sier at muslimene utgjør 1,5 % av det hele, da snakker vi om ca. 20 millioner muslimer som ikke er spesielt begeistret for sosialismens mange fortreffeligheter.

Muslimene, på sin side, vil helst ikke snakke om "motsetningene" som finner sted mellom sjia- og sunnimuslimer i Midtøsten i dag, slik som i Syria, Irak, Yemen – og andre steder der rettroende muslimer sprenger seg selv i filler og dreper og lemlester andre muslimer "i kampen for Allahs sak."

En annen ting er motsetningene mellom muslimer og kristne i muslimske land og i muslimske kontrollerte områder. Dette vil de heller ikke snakke om. Men hvorfor skulle de forresten gjøre det når prester og biskoper i vestlige land, slik som i Norge, heller foretrekker å snakke med dem om respekt og forsoning mellom kristne og muslimer, slik som vi nå opplever at Reme og biskopen i Stavanger helst vil gjøre?

 

Kommentar #255

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

Forstemmende, Kian Reme

Publisert rundt 9 år siden

"Allah er den samme som den jødisk-kristne Gud. Allah er arabisk og betyr Gud. Og det finnes bare en."

Jeg rent grøsser, og hadde vel kviet meg for å tro at noen i kirken kunne svare så klart, og så feil, på det spørsmålet.

Hva er det muslimske "lærde" og imamer vektlegger når de skal forsøke å "omvende" europeere til islam? Jo, nettopp at Gud ikke har noen sønn, Jesus var ingen frelser, men bare en "profet" på lik linje med Muhamed. Nei, ikke på lik linje, de fremhever at Muhamed er den siste og den største.

Imamene raser over vår tro på den treenige Gud.

Jeg har sett videoer fra organisasjonen whyislam.org - finner den ikke nå, der muslimske konvertitter smiler ekstra bredt når de kan få noen stakkars villfarne mennesker i Sidney eller London til å gjenta en regle på arabisk som de ikke forstår noe av, men som betyr at de avsverger og fornekter troen på at Jesus er Guds sønn og vår frelser. Sannelig vet den onde hvor han skal sette inn støtet. Det har den onde alltid visst.

Har du videre aldri hørt om kristne i muslimske land son betaler med sitt jordiske liv heller enn å fornekte sin tro på Jesus som sin frelser? Det skjer i hopetall foran øynene våre.

Stakkars mennesker, sier og tenker vi. Og med rette.

Men egentlig er det langt større synd på oss i Norge som har en kirke som nå i dialogens og forvirringens hete ikke engang klarer å skille det gode fra det onde, eller friheten fra den mørkeste trelldom.

I dialogens navn tror de at de skal få fred. Bare man kan ha det godt, les rulle seg i sin velferd de få årene her på jorda, og av og til drikke te med muslimer og late som, spiller tydeligvis livet etter døden, eller evigheten, ingen rolle lenger. Men krigen kommer likevel, den. Det tar, kanskje, bare litt lenger tid. Til gjengjeld vil den bli mer grusom.

Stakkars villfarne mennesker!

Kommentar #256

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Kian Reme. Gå til den siterte teksten.

Noen kritiserer felleserklæringen fordi vi fordømmer filmen, og ikke fordømmer volden. Det stemmer ikke. Vi fordømmer filmen fordi den er en bevisst krenkelse og en provokasjon. Og vi fordømmer volden:

Så litt på demonstrasjonen. Undertegnede kunne ikke se at demonstrasjonen tok avstand fra volden mot de 4 amerikanerne fra ambassaden i Libya. Er det så at dere er blitt lurt med denne felleserklæring eller var dere klar over at dette ville utarte seg slik.

Føler at dere er blitt lurt skikkelig.

Undertegnede er også svært interessert om du kom i skade for å si noe du vel ikke mente med Allah som vår kristne Gud. Føler at dette er så alvorlig at enten må du få din Biskop til å bekrefte dette eller dementere dette for oss. Vi kan alle forstå tingene feil men det skal mye til for å forstå at Jesus kan være sønn av Allah og heller ikke at Allahs ord i Koranen skal være den kristne treenige Guds ord.

Dette må være helt feil.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere