Erik Lunde

139

Nei til regjeringssamarbeid med Frp

KrF kan tape sin sentrumsidentitet hvis partiet binder seg for sterkt til Fremskrittspartiet.

Publisert: 14. sep 2012

Denne helgen skal KrFs landsstyre behandle spørsmålet om regjeringssamarbeid etter 2013. Etter åtte år med rød-grønn regjering er appetitten på et skifte forståelig.

LES NYHETSSAK MED KNUT ARILD HAREIDE PÅ VÅRT LANDS NETTUTGAVE

Stoltenberg-regjeringen har på mange områder ført en politikk som har utfordret KrFs verdigrunnlag. De har satt menneskeverdet under press gjennom en å legge opp til praksiser i forskning og helsetjeneste som fører til at spirende menneskeliv sorteres bort. De har svekket det sivile samfunnet ved å angripe familienes valgfrihet og legge en klam hånd på frivilligheten – og forsøkt å styre tros- og ytringsfriheten ved å stille krav om politisk korrekte meninger for å få offentlig støtte. De har sviktet i kampen mot fattigdom i Norge – og antallet barn som lever i fattigdom har økt kraftig under den rødgrønne regjeringen. De har mistet gangsynet i asylpolitikken og vist handlingslammelse i klimakampen.

For å nevne noe. Lista kunne vært utvidet.

Statsminister Jens Stoltenberg har gjort det klart at den rødgrønne regjeringen går til valg på fire nye år i regjeringskontorene – slik at Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet kan fortsette den politikken de har ført de siste åtte årene. Det er, på bakgrunn av lista ovenfor, ikke vanskelig å forstå at dette avstedkommer et sterkt ønske fra de fleste KrFere om at partiet skal være en del av et robust alternativ til fire nye år med rødgrønn regjering.

Jeg vil imidlertid advare mot at dette sterke ønsket går på bekostning av en annen viktig ambisjon for KrF – nemlig at partiet ønsker å være en del av et tredje alternativ i norsk politikk. Det norske kristendemokratiet er en utpreget sentrumsideologi, og KrF har i mange år vært opptatt av å vise at det finnes flere alternativer enn venstre- og høyresida i Norge. Det finnes en tredje vei mellom sosialisme og liberalisme, stat og marked og kollektivisme og individualisme. KrF har derfor vært opptatt av å avvise fra en toblokkstenking i norsk politikk – der selve premisset er at det bare finnes to mulige veier å gå. Av samme grunn har partiet alltid gått til valg på regjeringsalternativer uten ytterfløyene – og med et tyngepunkt i sentrum.

I dagens sterkt polariserte politiske landskap er dette en krevende øvelse. Foran stortingsvalget i 2013 avtegner det seg et bilde av to alternativer – enten fire nye år med rødgrønn regjering eller en ikke-sosialistisk regjering med Høyre i førersetet. KrF bør ha som ambisjon å prege alternativet til den rødgrønne regjeringen. Samtidig mener jeg det er grunnleggende viktig at KrF ikke binder seg sterkere til høyresiden enn nødvendig.

Dersom KrF etter stortingsvalget går inn i et regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet eller et bindende samarbeid i Stortinget som ”støtteparti” til en regjering der Fremskrittspartiet deltar, frykter jeg at partier taper sin sentrumsidentitet og sin troverdighet som et tredje alternativ. Den ideologiske og politiske avstanden til Fremskrittspartiet er dessuten for stor til at så tett samarbeid er naturlig.

Ved et ikke-sosialistisk flertall bør alle partier på ikke-sosialistisk side kunne snakke sammen om hvilken ny regjering det er grunnlag for. KrF bør i en slik situasjon arbeide for en regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre. En slik regjering vil være i tråd med de tradisjonene KrF har ved regjeringssamarbeid: Ikke-sosialistisk og med et tyngdepunkt mot sentrum.

Dersom samtalene på ikke-sosialistisk skulle vise at et annet regjeringsalternativ (for eksempel en ren Høyre-regjering eller en blå-blå regjering) er mer styringsdyktig – bør KrF kunne samarbeide med denne både om enkeltsaker og budsjett. Jeg er imidlertid svært skeptisk til å love en slik regjering evig troskap som støtteparti. Det må være politikken som avgjør hvor lenge en slik regjering blir sittende. Dersom regjeringen utfordrer grunnleggende kristendemokratiske verdier, bør KrF kunne se en annen vei for å få gjennomslag.

Å binde seg fast til Fremskrittspartiet, vil innebære et historisk linjeskifte for KrF. Jeg tror det vil skake mange trofaste KrFere langt inn i hjerterøttene, fordi et slikt samarbeid vil utfordre noe av det som utgjør sjela til partiet – respekten for menneskeverdet, solidariteten med sårbare, forvalteransvaret for natur og miljø og kampen for en mer rettferdig verden.

Det er ulike meninger i dette spørsmålet i KrF, også i Oslos fylkeslag. Men etter min mening må partiet avvise et regjeringssamarbeid med Fremskrittpartiet dersom KrF skal beholde troverdigheten som verdiparti og tredje alternativ.

Erik Lunde, leder i Oslo KrF

Kommentar #1

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Vi får

Publisert rundt 9 år siden
Erik Lunde. Gå til den siterte teksten.

Å binde seg fast til Fremskrittspartiet, vil innebære et historisk linjeskifte for KrF. Jeg tror det vil skake mange trofaste KrFere langt inn i hjerterøttene, fordi et slikt samarbeid vil utfordre noe av det som utgjør sjela til partiet – respekten for menneskeverdet, solidariteten med sårbare, forvalteransvaret for natur og miljø og kampen for en mer rettferdig verden.

Inderlig håpe at din holdning ikke får gjennomslag i Krf.

Det er oppkonstruert et fiendebilde av Frp som egentlig ikke eksisterer.Frp er det partiet på Stortinget som taler best for at den kristne kulturarven ikke skal bli et fjernt minne i historien.

Det er en gåte at så mange ikke fatter dette åpenbare faktum. 

Kommentar #2

Erik Lunde

139 innlegg  88 kommentarer

Best på kristne verdier?

Publisert rundt 9 år siden

Jeg er ikke overraskende nok uenig med deg.

Jeg forstår ikke at det er en god måte å forvalte den kristne kulturarven å åpne for aktiv dødshjelp, forskning på ufødt liv og sortering av menneskeliv med det som samfunnet oppfatter som uønskede egenskaper. Jeg forstår ikke at det er nestekjærlig å stå for en alkoholpolitikk uten solidaritet for sårbare mennesker og deres pårørende, eller stenge grensene for mennesker som er forfulgt i sine hjemland. Jeg forstår ikke hvordan et parti som sier de bygger på kristne verdier vil radere ut norsk bistand til verdens fattige. Og jeg forstår ikke hvordan Frp kan være best på kristne verdier, når de blåser i klimakrisa.

Når det er sagt, syns kanskje ikke partier skal konkurrere om å være mest kristelige. Kristne finner grunnlag for politisk engasjement i alle partier. Det er bra. Men de grunnverdiene som KrF bygger sin politikk, finner vi ikke best igjen i Frp.

Kommentar #3

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Ønsketenkning?

Publisert rundt 9 år siden
Erik Lunde. Gå til den siterte teksten.

Ikke-sosialistisk og med et tyngdepunkt mot sentrum.

Sitat: "Ved et ikke-sosialistisk flertall bør alle partier på ikke-sosialistisk side kunne snakke sammen om hvilken ny regjering det er grunnlag for. KrF bør i en slik situasjon arbeide for en regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre. En slik regjering vil være i tråd med de tradisjonene KrF har ved regjeringssamarbeid: Ikke-sosialistisk og med et tyngdepunkt mot sentrum."

Da jeg var ung var dette en realistisk tanke, men nå er det visst bare ønsketenkning. Vi ser at Krf stadig blir mindre, og får mindre innflytelse.

Mange tidligere Krf-ere velger Høyre eller Frp for om mulig å sikre en borgerlig regjering.

Alle partier har noen spiselige fragmenter for gamle Krf-ere, så blir det opp til hver enkelt velger å finne ut hva en kan sluke av uspiselige ting for å få det beste!

Sitat: "Stoltenberg-regjeringen har på mange områder ført en politikk som har utfordret KrFs verdigrunnlag. De har satt menneskeverdet under press gjennom en å legge opp til praksiser i forskning og helsetjeneste som fører til at spirende menneskeliv sorteres bort. De har svekket det sivile samfunnet ved å angripe familienes valgfrihet og legge en klam hånd på frivilligheten – og forsøkt å styre tros- og ytringsfriheten ved å stille krav om politisk korrekte meninger for å få offentlig støtte. De har sviktet i kampen mot fattigdom i Norge – og antallet barn som lever i fattigdom har økt kraftig under den rødgrønne regjeringen. De har mistet gangsynet i asylpolitikken og vist handlingslammelse i klimakampen."

Det er jo nettopp dette vi vil ha en forandring på!  For at Krf skal bli størst mulig, og slik få innflytelse, må ledelsen i partiet ta et langt steg til høyre med rak rygg og utstrakt hånd!

Hvis ikke tror jeg vi kan se langt etter et Krf med posisjon i regjering, og partiet skrumper slik inn at det kan komme under sperregrensen. Og så blir det borte, til sorg for mange men til glede for de som får stemmene!

 

 

Kommentar #4

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Det er for så vidt riktig.

Publisert rundt 9 år siden
Erik Lunde. Gå til den siterte teksten.

Foran stortingsvalget i 2013 avtegner det seg et bilde av to alternativer – enten fire nye år med rødgrønn regjering eller en ikke-sosialistisk regjering med Høyre i førersetet.

Jeg regner med det er meningsmålingene det baseres på, men de viser muligheten et rent H/Frp flertall - Uten KRF og Venstre. Ikke så rart at KRF da kommer logrende og åpner for samarbeide. Venstre har vel ikke helt bestemt seg, men kommer sikkert diltende med.

Jeg er nok en liten, foraktelig og hevngjerrig sjel, for det ville fryde meg så innmari langt inn i granskauen om H/Frp, etter valget, kan si:" Vi trenger dere ikke."

Burde jeg skamme meg - Ja. Gjør jeg det - Nei.

Kommentar #5

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Samarbeid fordrer respekt for motpartens identitet og posisjoner

Publisert rundt 9 år siden

Situasjonen kan virke motsatt av det Lunde frykter: På grunn av at det er en samarbeidsregjering, så kan FrP miste noe av sin velkjente "FrP-identitet" som ser ut til å være skrekkbildet som males opp både av folk på venstresiden og noen på sentrum-høyresiden. Kommer FrP i regjering med bl.a. KrF, så vil ingen av samarbeidspartienes særstandpunkter få gjennomslag: De må samarbeide og komme frem til forente løsninger før de blir regjeringens offisielle politikk. Er det en situasjon hvor KrF skal være en surdeig må det jo være i en samarbeids-regjering?

Vi så at SV, da de kom i regjering for 7 år siden, umiddelbart kom med en rekke tramp i regjeringsklaveret gjennom soloutspill som de alltid hadde gjort tidligere som opposisjonsparti, f.eks. Kristin Halvorsen om utenrikssaker. Gjort fordi de var nye og naive i regjeringsgamet. Men de ble raskt halt ned på bakken igjen av myndige og erfarne regjeringsmedlemmer og gjort oppmerksom på at de er en del av en samarbeidsregjering, og at det felt Halvorsen uttalte seg om faktisk tilhørte en annen minister og et annet departement. Samme nybegynnerfeil kan sikkert FrP komme til å begå, men da får de på samme måte rystes våkne til ansvar.

Videre: Eksempelvis har altså NATO-motstanderpartiet og republikanerne i SV gått inn i den nåværende regjeringen. Og dermed har de måttet legge flere av sine mest radikal standpunkter ned i skuffen igjen. Men SV argumenterer for at de nå like vel får mer gjennomslag for sin politikk i regjering enn hva de har gjort noen gang som opposisjonsparti. Sistnevne posisjon var selvsagt langt bedre for identitet og ro i partirekkene, men politikk handler ikke bare om å ha de rette meninger, men om evne og muligheter for gjennomføring av det man tror er riktig. Får man ikke gjennomslag for sitt syn, så stemmer man sekundært for det syn som er nærmest, eller minst fjernt, fra eget partiprogram.

Kommentar #6

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Frp

Publisert rundt 9 år siden

Kommer ikke til å kreve gjennomslag for de mest kontroversielle punktene i en regjering,og da står vi igjen med noen kameler Krf må tåle å svelge,slike som en strengere innvandringspolitikk og mindre fokus på de påståtte menneskeskapte klimaproblemene.

Når det gjelder økonomisk politikk,familiepolitikk,privates stillng i næringslivet,skattepolitikk,nedbygging av et overdimensjonert byråkrati,ekteskapspolitikk  osv,er og bør Krf være på linje med Frp...

Alle disse sakene er hver for seg så viktige at Krf kan ikke være så klønete nå at de lar denne enorme muligheten gå fra seg til å påvirke Norges framtid.

Jeg syns Krf virker sidrompa i sin tilnærming til å komme fram til en løsning med Frp.Vi får håpe Hareide har et klarere syn på saken.

 

Kommentar #7

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Vin er kunst, vitenskap og kultur på flaske

Publisert rundt 9 år siden
Erik Lunde. Gå til den siterte teksten.

Kristne finner grunnlag for politisk engasjement i alle partier

Jepp. Anbefaler alle som lukter på sentrum, men som misliker den nye odøren fra KrF og SP, å smake på Miljøpartiet De Grønne.

Kommentar #8

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Strategikonferansens svik

Publisert rundt 9 år siden
Erik Lunde. Gå til den siterte teksten.

Å binde seg fast til Fremskrittspartiet, vil innebære et historisk linjeskifte for KrF. Jeg tror det vil skake mange trofaste KrFere langt inn i hjerterøttene, fordi et slikt samarbeid vil utfordre noe av det som utgjør sjela til partiet – respekten for menneskeverdet, solidariteten med sårbare, forvalteransvaret for natur og miljø og kampen for en mer rettferdig verden.

I dag slengte Kristelig Folkeparti døra effektivt i ansiktet på sin egen fremtid som verdiparti i norsk politikk. Det er en stor synd.

Å kompromisse med "respekten for menneskeverdet, solidariteten med sårbare, forvalteransvaret for natur og miljø og kampen for en mer rettferdig verden" for å oppnå makt gjennom å logre for Fremskrittspartiet sin brutalliberalisme, er forræderi mot egne grunnverdier.

Audun Hjertager viser i kommentar # 7 til en god løsning ut av uføret for dem som fremdeles måtte være styrt hovedsaklig ut fra sin samvittighet.

Kommentar #9

Tor Øyvind Westbye

21 innlegg  102 kommentarer

Hva er egentlig sentrum?

Publisert rundt 9 år siden

Tilstanden til sentrum i Norsk politikk er enten det ene eller andre: dødt, eller aldri mer vitalt. Høyre har gått mot sentrum og spist opp mye av handlingsrommet til KrF, Venstre og Sp. Vi kan til og med si at vi har fått en nytt sentrumsparti i Høyre. 

Denne meningsmålingen viser i dette perspektivet at vi på meningsmålingene har flertall for en ren sentrumsregjering! http://www.tv2.no/nyheter/politisk/historisk-galluprekord-for-hoeyre-3876216.html Høyre er sentrum og FrP er Høyre.  Det er i hvert fall en måte å se det på. 

Erik Lunde, som tilhører en smal, urban venstreside i KrF, er en truet art. En rekke av Eriks idealistiske venstre-orienterte partifeller som engasjerte seg i KrF/KrFU på begynnelsen av 2000-tallet har falt av lasset. Flere av disse har gått inn i Miljøpartiet De Grønne. Det gjelder meg selv, Tom Sverre Tomren, Benjamin Rønsen og Olav Elgvin for å nevne noen. Er man opptatt av klima og miljø, er ikke KrF den mest offensive partiorganisasjonen. Et idealistisk mindretall har klart å få inn mye miljøpolitikk i partiprogrammene, men det hjelper ikke når det ikke følges opp at lokalpartiene rundt om i landet. KrF er beviselig en treg organisasjon å snu. 

At det fortsatt eksisterer en bitteliten venstreside i KrF mistenker jeg skyldes mer sosiale forhold enn håp om reell politisk gjennomslagskraft. KrFere er hyggelige folk og det må være trist å bryte ut. Men det er sannelig hyggelig i MDG også! Du er hjertelig velkommen hos oss Erik, og jeg tror du vil føle deg hjemme i MDG. Her er vi for kontantstøtte og mot sorteringssamfunnet. Dessuten har vi programfestet den radikale miljøpolitikken du aldri har fått fullt gjennomslag for i KrF. I tillegg er vi det eneste sentrumspartiet igjen som lover å aldri gå inn i regjeringssamarbeid med FrP. Det må bety noe bare det...

Kommentar #10

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Så samles de prinsippfaste et sted

Publisert rundt 9 år siden

Etter splittelsen på Røros, ble Venstres "store" liberalistsk-konservative fløy vandrende i ørkenen under DLF-fane og holdt etterhvert på å tøreke inn til nærmest ingenting og en politisk vits. Radikale krefter "gjenreiste" det "lille" Venstre til en politisk faktor man måtte regne med.

Så kom DLF-erne diltende tilbake. Partiet ble ganske kvikt mindre tydelig preget av prinsipper, og en god del idealister ga rett og slett opp. Dem finner du også en del av i MDG.

Kommentar #11

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Erik Lunde.

Publisert rundt 9 år siden

Det renner mye vann i havet før vi må bestemme oss for hvilket parti vi vil stemme på. Mangt kan hende underveis som påvirker standpunktet.

Blir Frp for outrert ,som å gå inn for aktiv dødshjelp med store bokstaver,så skyter de jo seg selv i foten. Kom.3  ved Ragnhild Kimo og kom.5 ved Ole T.Eriksen skriver en vurdering som mange av oss  kjenner seg igjen i.

Men hørte du debatten i Dagsnytt18 nylig mellom Rune Berglund Steen som på vegne av Antirasistisk Senter har gitt ut "Svartebok over norsk asylpolitikk". Han møtte repr. for AP-Departementet til debatt(husker ikke navnet),som uttalte seg  vedrørende barn som asylsøkere. Jeg husker ikke ordrett,men han sa noe om at vi kan ikke tillate at foreldre som sender barna sine avgårde skal ha fordel av det. Mente vel med tanke på  å oppnå familiegjenforening,går jeg uti fra.  

Kommentar #12

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Ønsketenkning II

Publisert rundt 9 år siden

Fant ingen mer passende heading en Ragnhild Kimo sin. Derfor "Ønsketenkning II".

Det overrakser meg at Lunde, som jeg vil tro er en reflektert kar, vandrer rundt i en naiv forstillingsverden om "sentrum" og "det tredje alternativet", og at han skriver om et "historisk linjeskifte". Det var da voldsomt.

Vil tro at etter at sentrum hadde sine "15 minutes of fame" i 1997, så vil ikke dette være et selvstendig alternativ i norsk politikk. Det ville overraske om sentrum igjen skulle få en slik makt og innflytelse. Det beste de kan håpe er å spille en viss rolle i regjering eller å komme på vippen. Det er slett ikke urealistisk. Det sistnevnte gir langt større makt enn oppslutningen fra velgerne skulle til si.

Men hva er sentrum som politisk alternativ? Alle som søker makt i Norge og eventuelt får det, må forholde seg til akkurat det samme som enhver annen. Vi snakker om økonomi- og finanspolitikk, om utenriks og forsvar, om infrastruktur, utdanning og helse osv. Har virkelig sentrum markante alternativer på disse områdene annet enn mindre justeringer? Sp ville gitt mer til bøndene og KrF mer til bistand og fattigdomsbekjempelse. Men uansett er handlingsrommet forsvinnende lite. Litt flikking, mest som symbolpolitikk her og der. That's it. Det som interesserer er de store linjene. Også de store partiene har lite handlingsrom, men når de har makt kan de stake ut langsiktige endringer over tid. Men uansett vil det grunnleggende i norsk politikk alltid ligge fast. Det har med geografi, topografi, klima, næringsstruktur, kultur og tradisjon å gjøre.

Det er slett ikke noe historisk over det at KrF aksepterer en regjering med Frp. Da viser de at de forholder seg til realitetene. Det er vanligvis ikke oppsiktsvekkende. Og så må de få mest mulig ut av slikt samarbeid med eller uten aktiv deltakelse i regjeringen.

Det mest historiske veivelaget KrF noen gang har gjort, og som de nesten tok sin død av, var da de ved sitt uforståelige landsmøtevedtak og trassige naivitet i 2009 ga fri bane for fire nye år for den rødgrønne regjeringen. Hareide redegjorde i dag klart og tydelig om hvor langt denne regjering er fra KrF sine grunnleggende standpunkter. Men det visste de på forhånd. Likevel altså...

Det beste en kan si om det som skjedde i 2009, er trolig at partiet, dets ledere og iverige landsmøtedelegater har lært. Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Med et sterkt Høyre og et KrF i maktposisjon, utgjør ikke Frp den samme trusselen som et sterkt Ap og et antireligiøst parti som SV. Det visste vi andre. Nå vet KrF det også.

Kommentar #13

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

utgjør ikke Frp den samme trusselen som et sterkt Ap og et antireligiøst parti som SV. Det visste vi andre

Kommer an på hva du legger i begrepet "religiøst"..? Hvis det, anvendt innenfor politikkens område, skulle bety noe i retning av "etisk prinsippfasthet", så tror jeg du tar feil av SV.

Kommentar #14

Trygve Holtan-Hartwig

2 innlegg  4 kommentarer

En strålende dag for KrF

Publisert rundt 9 år siden

En strålende dag for KrF. Dette er realpolitikk av en dyktig politiker som vet hva han gjør. Kommer Inger Lise Hansen også tilbake på banen kan KrF virkelig få en ny storhetstid. Støtten vil de få fra frafalne KrF´ere og helt nye velgergrupper som er opptatt av verdier OG å komme i posisjon til å få verdiene ut i praktisk politikk. 

Heia Hareide.
Heia Hansen.
HH 

Trygve Holtan-Hartwig

Kommentar #15

Hans Edvard Tyve

4 innlegg  651 kommentarer

Aktiv dødshjelp

Publisert rundt 9 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Men hva er sentrum som politisk alternativ? Alle som søker makt i Norge og eventuelt får det, må forholde seg til akkurat det samme som enhver annen. Vi snakker om økonomi- og finanspolitikk, om utenriks og forsvar, om infrastruktur, utdanning og helse osv. Har virkelig sentrum markante alternativer på disse områdene annet enn mindre justeringer? Sp ville gitt mer til bøndene og KrF mer til bistand og fattigdomsbekjempelse. Men uansett er handlingsrommet forsvinnende lite. Litt flikking, mest som symbolpolitikk her og der. That's it.

Her er essensen i det som finnes uttrykt i valgteori ang. sentrumspartienes oppslutning. 

Skal de få en oppslutning som det monner litt av, så må de ha en, eller flere symbolsaker som trekker velgere, fordi de i de "vanlige" sakene følger et av de store partiene til høyre eller venstre.. Per i dag har ikke KrF en symbolsak, ei heller SP og V, og dermed er sentrum som alternativ til valget i 2013 slik det ser ut nå, en utopi. Har de ikke en slik symbolsak er det mye som tilsier at de kun får stemmer på ordinært grunnlag, og Krf kan altså nærme seg sperregrensa, forutsatt at de fortsetter sitt naive løp mot sentrum..  

Lunde på sin side kan selvsagt argumentere seg blå for sentrumsalternativet, men all den tid han selv og ingen andre klarer å etablere den symbolsaken de trenger, så er et stort sentrumalternativ omtrent like sannsynlig som en lottogevinst på meg i morra. Det betyr ikke nødvendigvis at sentrum er begravet for alltid, men i denne runden vil fortsatt argumentering for sentrumsalternativet kun ta stemmer bort fra partiet. Så jeg foreslår for Lunde, og fler med ham, at de nå kanskje begynner å se på hvilke alternativer de faktisk har om de vil komme i posisjon, samt konsekvensene av hva som skjer om de nok en gang melder seg ut, og kjører sololøp, noe som vil minne mistenkelig om aktiv dødshjelp for partiet..

Det er forøvrig interessant å se den totale mangel på kritikk mot venstre sitt partiprogram, mens Frp blir behandlet som en paria. Er liberale ideer bedre når de blir presentert av et annet parti? Nok et naivt trekk som er symptomatisk for sentrum/venstre-fløyen i Krf.. 

Kommentar #16

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

FrP

Publisert rundt 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Kommer ikke til å kreve gjennomslag for de mest kontroversielle punktene i en regjering,

Da gjenstår bare spørsmålet om hvorfor man i utgangspunktet er så kontroversiell. Man blir neppe kontroversiell om man lanserer spiselige kompromisser, adekvat pragmatisme og virker overbevisende...

Kommentar #17

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Hadde Krf

Publisert rundt 9 år siden

stått på for de tusenvis av ufødte, noe som ville ha vært naturlig for meg at partiet hadde gjort så hadde  Krf vært under sperregrensa for lengst. neppe et parti en gang..

Noe å tenke på kanskje..

Kommentar #18

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Ideologisk begrepsavklaring

Publisert rundt 9 år siden
Hans Edvard Tyve. Gå til den siterte teksten.

Det er forøvrig interessant å se den totale mangel på kritikk mot venstre sitt partiprogram, mens Frp blir behandlet som en paria. Er liberale ideer bedre når de blir presentert av et annet parti?

Venstre har et liberalt idegrunnlag.

Fremskrittspartiet har et rendyrket, liberalistisk idegrunnlag og fins ikke liberalt.

Høyre har også et liberalistisk idegrunnlag, men ønsker taktisk å forkle det som liberalt gjennom å markedsføre liberale prinsipper som basis for sitt liberalistiske, politiske ståsted (og partiet får betalt på meningsmålingene for denne slue bløffen).

Kristelig Folkeparti er i sitt idegrunnlag svært så liberalt, men har latt seg bløffe av Høyres bløff til å tro at fordi man er liberal, så må man også finne seg til rette innenfor et liberalistisk idefellesskap.

Den ideologiske forskjellen på sentrum og høyrefløy i norsk politikk er stor, men tåkelegges av Høyres bløff, eller ideologiske inkompetanse, eller hva det nå er for noe.

Kommentar #19

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Lapskaus

Publisert rundt 9 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Venstre har et liberalt idegrunnlag.

Fremskrittspartiet har et rendyrket, liberalistisk idegrunnlag og fins ikke liberalt.

Høyre har også et liberalistisk idegrunnlag, men ønsker taktisk å forkle det som liberalt

Dette var litt av et sammensurium av hva hvem hvor....

Jeg fatter ikke at du tror du kan skille på disse partiene ved å splitte opp begrepet liberal.

Alle ønsker det private eierskap uinnskrenket og fritt.De er sterkt i mot en overstyring fra staten...De forstår at kapital er et gode for å få det private initiativ til å vokse og trives.

Å si at Frp ikke er liberalt er vissvass. 

Kommentar #20

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Hakk i plata.

Publisert rundt 9 år siden

Hva er det egentlig vi har å anføre mot Fremskrittspartiet,som ikke gjør dem stuerent nok til å tåle tanken på regjeringssamarbeide med KrF ?   Har mange av oss passivt fulgt opp en motebølge mot Frp som var innspilt i oss gjennom media og politiske aktører der,så vi ble som en innspilt grammofonplate med en latent aggresjon eller motvilje mot Frp?    22 .juli har skapt litt hakk i plata.  Det er kommet frem at Frp gjennom mange år har påpekt klanderverdige forhold i politiet,selvfølgelig på grunnlag av at politiet fikk gehør hos Frp, som  målbar det videre.  Var de ikke frempå om forhold i helsevesenet også?  Har ikke Siv Jensen somtid snakket seg hes med fornuftige anførsler for døve ører,som  er kommet mere frem i etter22juli-prosessen?   Men når meningmålingene viser fra 11-15-16 % opplutning om Frp, så indikerer jo  det, at noe må det være som slår an på grasrota.  

I kom.11 viste jeg til Ap-repr.(Departementet) som temmelig klart imøtegikk Rune Bergstøm Steen fra Antirasistisk Senter i asylpolitikken vedrørende at foreldre kan sende barn av gårde,(kanskje med henblikk på familiegjenforening.)   Ned gjennom årene  ville vi ha vist kjekkaseri mot Frp for å ha sagt det samme .  "Viser hvilket menneskesyn Frp har" osv.  Som foreldre ville  vi selvfølgelig ha lagt oss i selene for å få familien bort fra  krigstilstand,så jeg angriper ikke det. Men nå er vi saklige- de fattige har ikke råd til utreisebilett og må rømme til fots og ty til flyktningeleirene.

KOM Igjen med saklig argumentasjon om hvorfor Frp ikke er sturerent nok for KrF i 2012 ,så vi kan legge det under lupen sammen.

Kommentar #21

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Liberalt vs. liberalistisk

Publisert rundt 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Jeg fatter ikke at du tror du kan skille på disse partiene ved å splitte opp begrepet liberal

Det er stor forskjell på å ta utgangspunkt i at enkeltmennesket er suverent og ukrenkelig, og å ta utgangspunkt i at kapitalen er suveren og ukrenkelig.

Jeg har ikke splittet opp begerpet liberal, men jeg tar liberalisters påstand om at de er liberalere med en stor klype salt.

Tanken om at enkeltmenneskers frihet skal begrenses av andre menneskers bruk av pengemakt, er udemokratisk og slett ikke liberal. Forholdet rammer først og fremst politikken til liberalistiske høyregrupperinger, men også politikken til statskapitalister.

For øvrig gjelder dette ideologiske skillet ikke noe som er sprunget ut av min, private tro - hvis du skulle mene det, så tillegger du meg altfor stor ære.

Kommentar #22

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Jeg lufter mine fordommer og vil gjerne bli korrigert

Publisert rundt 9 år siden

For meg er Krf Bondevik, Dåvøy og Høybråthen. Når de er borte blir det partiprogrammet som gjelder. Overvekt av kvinner og en mannlig leder svekker troverdigheten på sikt. Hvem er disse kvinnene?

Frp har mange uskolerte menn. De ledes av en godt skolert kvinne. Hvordan skal disse partiene kunne fungere sammen? Er Frp interessert i å dra kristendommen inn i politikken? Fungerer det?

Ap gir kirken selvstendighet og evnen til å lede seg selv. De vil ha innvandrerkvinner ut i arbeid. De vil reduserer barneflokkene ved hjelp av åpenhet om prevensjon, ekteskap og kjærlighet. Man skal slippe og leve et skjult dobbeltliv.

I andre land kommer den hellige harmen opp når krigsreaksjonene spinner i menneskesinnet og den eneste klippen man har blir spottet.

Når det gjelder krig og reaksjoner er vi rene analfabeter. Vi later som om de lever i samme målestokk som oss. Hjernen blir annerledes og sjelen oppløst av stabile krenkelser.

Jeg har aldri vært så glad i røde roser som nå. Jeg vil rett og slett ha mer av det samme.

Omstilling, omorganisering, så mye ugjort. Ta bort konsulentene i bedriftene (spes.helsetjenesten), og la fagfolk slippe til.

Nå må alle jobbe politisk. Det blir feil.

Jeg lærte tidlig å slippe kunnskap som var for en annen tid. Å utvikle seg betyr å la tidligere områder ligge. Å tørre ta skrittet fullt ut og satse på nytt er god selvutvikling også.

 

 

 

Kommentar #23

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Interessant...

Publisert rundt 9 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Det er stor forskjell på å ta utgangspunkt i at enkeltmennesket er suverent og ukrenkelig,

... om du kan vise til hva eller hvor i Frp sitt program som gjør dem til liberalister i din definisjon av ordet der de tar "utgangspunkt i at kapitalen er suveren og ukrenkelig"

Kommentar #24

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Lunde overser israel-lobbyen i sin angst for Frp. Hvis det er ett segment som Krf har tapt til Frp er det landløfte-fantastene. Her kan man antagelig hente opp tapt grunn ved å si seg villig til å gå inn på det som ved de to siste valgene ble et tema for noen ekstreme.

Forøvrig er det ingen lett vei for Hareide å samarbeide til høyre i bildet. Slik jeg ser ham med alle sine vegringer og alle sine forbehold ser jeg en mann som stiller seg opp og ber om at noen må slepe ham med ryggen først inn i dette eventuelle samarbeidet. Kjærligheten og oppriktigheten i samarbeidsviljen kan godt trekkes i tvil. Det har naturligvis også sammenheng med hvor stor kollekten skal bli, men likevel må bruden i våre kretser vise interesse før man begynner å diskutere medgift. Foreløbig er det et vagt kanskje og lite substans i samarbeidsinvitten. Vi får bare rolig avvente videre adferd rundt valgene ved korsveiene, og til sist valgresultatet. Først da vil vi få se hvor smart Hareide egentlig har vært. Hans eksamen blir ved valget, den posisjon han havner i, hvor mye han må betales for hvilke politiske godsaker.

Kommentar #25

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Frp er ikke et liberalt parti. De er populistiske. De utgjør den mer liberale delen av arbeiderbevegelsen og arvegodset går mer i retning av at alt og alle skal reguleres og styres, bare det ikke koster noe av Den Hellige Skattepenge. Dette har til tider ført til en tildels hemningsløs populisme. Ser man de litt lengre utviklingstrekkene, dvs 1-3-5 år er det Carl I Hagens demisjon som nå muliggjør at Frp kan fremstå som noe mer troverdig, konsistent og tenderende mot etterhvert å innta mer liberale posisjoner. Dette kan medføre endringer etterhvert hvis orienteringen fortsetter, men da må man altså legge av seg den markante fordømmelsen av alt man ikke liker. En mer liberalkonservativ tenkemåte ville være å åpne for mer tjenlige alternativer, mer interessante alternativer, anvise mer farbar vei, gjøre alternativer lønnsomme og til å foretrekke, men i stedet er det en gjennomgangstone av forbud og forakt i gamle programmer som ligger fjernt fra liberalitet. En prosess er altså satt i gang med Siv Jensen og det kan være bra om hun får bevist sin troverdighet når hun kanskje stilles til ansvar også utenfor partiet fra neste høst av.

Kommentar #26

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Tor Øyvind Westbye. Gå til den siterte teksten.

Tilstanden til sentrum i Norsk politikk er enten det ene eller andre: dødt, eller aldri mer vitalt. Høyre har gått mot sentrum og spist opp mye av handlingsrommet til KrF, Venstre og Sp. Vi kan til og med si at vi har fått en nytt sentrumsparti i Høyre.

Du kan se sentrum som det sted hvor flest velgere befinner seg. Det er på aksen AP-Høyre-Frp. Da faller det du er blitt vant til som sentrumspartier ut i periferien. Der hører de naturlig hjemme i forhold til folkeflertallet. For meg er det urettmessig at de skal definere seg selv som å være i midten av politikken når de totalt tiltrekker seg ca 8-10% av stemmene. At disse partiene kaller seg sentrum er en mytologi av goebbelske/alawittiske dimensjoner. De ideer som favnes av sentrum er ikke hva folket er opptatt av, men hva "sentrum" mener folket burde vært opptatt av.

Kommentar #27

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Tribunesliteren Hareide

Publisert rundt 9 år siden

Hareide bruker store ord om KrFs politikk og strategier. Men han fortrekker tydeligvis å sitte på tribunen og komme med ekspertråd til spillerene.

Nå betyr det lite hvilken banehalvdel Hareide kommenterer fra enten det er den røde eller blå, - han er og blir bare en tribunesliter som elsker å posere i media.

Kommentar #28

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Ikke irrelevante kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

De siste kommentarene er slett ikke irrelevante for det som diktures på denne tråden. Tvert imot.

Kommentar #29

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Erik Lunde.

Publisert rundt 9 år siden

I kom.20 utfordrer jeg til å komme med saklige anførsler mot at KrF vanskelig kan inngå regjeringssamarbeide med Frp.  Jeg tillater meg å be om svar på det.  Du kan ikke bare slippe ballen i lufta og ikke ta den ned.  Sikkert mange som ikke vil stemme KrF uten forsikringer om at KrF aksepterer regjeringssamarbeide med Frp,for hvorfor kanskje la ens stemme forsvinne i tåka med det. Like så sikkert ser mange en mening i å stemme på KrF, hvis en med det var sikret regjeringsplass om enn sammen med Frp. Inn i regjering sammen med Frp for å påvirke,i stedet for å sitte i kulissene.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere