Jan Bording

57

Rasjonalismen er død, lenge leve dualismen!

Publisert: 1. jan 2010

I tiåret som gikk døde rasjonalismen, læren om at vitenskapen kan forklare alt vesentlig omkring oss. Dette er spesielt trist for alle de dens tilhengere som med så meget hell har befolket alle rikssynsersetene i dette landet vårt. Alle media har de fått kontroll over, alle "fornuftige og virkelighetsnære" mennesker har de vært talsrør for, men nå er æraen over. Og de fleste vet det ikke en gang.

Det er ikke prinsessens engler som har tatt livet av rasjonalismen, men en lite påaktet ( i dette landet) sidegren i filosofien som befattet seg med begrepet "bevissthet".

Dette er et gammelt problem som filosofer har diskutert siden de greske filosofer, men i utlandet ble det en voldsom oppsving rundt tusenårsskifte. Saken er jo at bevissthet har med informasjon å gjøre. Man er jo ikke bevisst tingene i seg selv, men den informasjon man har om dem. Informasjonsteknologi er jo noe vi kan og har full kontroll over i dag. Men enda så iherdig man forsøkte er det ingen som har kunnet lage kunstig bevissthet i en datamaskin eller noe annet sted. Ingen har engang kunnet påvise om f.eks. en hund har bevissthet eller ikke. Nei, man har ikke en gang klart å definere hva bevissthet er med vitenskapelige termer.

Blant de som seriøst arbeider med spørsmålet har man kommet fram til to ting om bevissthet: Man er enige om at ingen har kunnet svare på "the hard question" (som er "Hva er bevissthet"), og man er stort sett enige om at bevisstheten ikke har noen ytre funksjon. Ingen har funnet en funksjon som kjennetegner bevisstheten. Man kan ikke si at siden det dyret, eller den mannen, gjør sånn eller sånn, beviser det at det har bevissthet. Den som har bevissthet (jeg er en av de heldige), vil kunne si at min frie vilje er min bevissthets funksjon. Men problemet med den frie vilje er at den pr. definisjon ikke er avhengig av kausale årsaker. Dermed vil den bli målt som støy av vår vitenskap og ikke kunne påvises.

Det er nettopp dette at bevisstheten ikke har noen funksjon som gjør at den faller utenfor vår vitenskap. For vitenskapen er kun opptatt av funksjon. Vi vet jo ikke hva gravitasjon er, men da vi har likninger som beskriver dens funksjon, sier vi at vi kjenner den. Det samme med lys, kraft, liv osv. Vitenskapen er kun opptatt av funksjon. Da bevisstheten ikke har noen funksjon faller den derfor utenfor. Ifølge vanlig vitenskapelig praksis (og Occams barberkniv) bør den da betraktes som ikke-eksisterende. Noen ærlige sjeler gjør da også dette, men de fleste har tungt for å benekte at de daglig opplever verden rundt seg.

Datamaskiner kan detektere verden, huske den, kode den, ta beslutninger basert på den, men bare vi kan oppleve den.

Dermed må verden være dualistisk. Det er en del som kan beskrives med vår vitenskapsmodel, og en som ikke kan det. Og for ethvert menneske er den bevisste delen den vesentligste delen. Det er jo selve livet vårt det dreier seg om.

Det betyr at enhver som på vitenskapelig grunnlag avviser alle religioner for eksempel, egentlig dummer seg kraftig ut. Det ville være som å avvise "The big bang" fordi det ikke står i rutetabellen for Oslo sporveier.

Mitt ønske for det nye ti-året er at alle rasjonalister ikler seg ydmykhet og bekjenner, i lys av disse nye erkjennelser, at de ikke lenger vet alt. Men så er jeg jo også uforbederlig optimist.

Kommentar #1

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: Rasjonalismen er død, lenge leve dualismen!

Publisert nesten 12 år siden
01.01.10 kl. 11:39 skrev Jan Bording:

IMitt ønske for det nye ti-året er at alle rasjonalister ikler seg ydmykhet og bekjenner, i lys av disse nye erkjennelser, at de ikke lenger vet alt. Men så er jeg jo også uforbederlig optimist.

 Men kanhende rasjonalister kan forklare mest med det som har med Universets historie, menneskehetens historie, naturlovene, osv.

Eller mener Jan Bording at vi skal gå tilbake til den tiden da Bibelen gav forklaring på alt, og at der Bibelen og vitenskapen er i konflikt, så skal Bibelen sin versjon takast til fylgje?

Kommentar #2

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

RE: RE: Rasjonalismen er død, lenge leve dualismen!

Publisert nesten 12 år siden
01.01.10 kl. 12:00 skrev Elias Per Vågnes:

 Men kanhende rasjonalister kan forklare mest med det som har med Universets historie, menneskehetens historie, naturlovene, osv.

Eller mener Jan Bording at vi skal gå tilbake til den tiden da Bibelen gav forklaring på alt, og at der Bibelen og vitenskapen er i konflikt, så skal Bibelen sin versjon takast til fylgje?

Vitenskapen har en matematisk modell av verden som har vist seg svært nyttig for å lage biler og datamaskiner og andre ting. Den har også vært og vil bli nyttig til å forklare kontinentenes drift og massepsykologi osv. Den har beveget seg langt bakover i tid, men ikke klart å forklare de grunnleggende ting (hva tente big bank, hvordan oppsto naturlovene).

Når vitenskapen beveger seg inn på områder inn i menneskets sinn eller påstår seg å kunne forklare alt, da har den mistet fotfeste med virkeligheten. Hvordan kan den påstå å kunne forklare alt et menneske gjør når den ikke kan forklare bevisstheten? Videre er det lett å vise at Darwins prinsipper kan virke, men det er umulig derved å slutte at Gud ikke hadde en finger med i spillet. Hvordan skal vitenskapen kunne klare å bevise at ikke Gud knipset en aminosyre på rett plass i et kritisk øyeblikk for 13000 år siden?

Jeg forventer at vitenskapen kjenner sin plass, at den erkjenner at det finnes ting den vet og ting den ikke vet, og at blant de siste hører det livet vi opplever hver dag. Den må da erkjenne at det kan finnes en gud uten at den vil oppdage det. Bibelen skrev jeg ikke noe om. Personlig er jeg overbevist om at det finnes informasjon der som er viktig for en åpen sjel og som ikke vitenskapen kan skaffe til veie, men dette kan jeg ikke påvise med vitenskapelige metoder. Naturlig nok.

Jeg har aldri trodd, tenkt eller hevdet at Bibelen gir svar på alt, vitenskap er den svært lite opptatt av. Den er en dør inn i en del av verden som er skjult i utgangspunktet. Jeg vil ikke tilbake til noe som helst, jeg vil framover, og uten de skylapper rasjonalismen påbyr. Rasjonalismen er tryggere, jeg innrømmer det, det er mye bedre å kunne vite alt. Men sånn er altså ikke verden skapt.

Kommentar #3

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Har vi det?

Publisert nesten 12 år siden

Jeg bet meg merke i en liten setning.

Informasjonsteknologi er jo noe vi kan og har full kontroll over i dag.

Dette er vel en villfarelse bare en rasjonalist kan komme med. Informasjonsteknologien kan faktisk være den som avliver bevisstheten. For den gir oss det nedskrevne i uendeligheten og går ikke bort selv om individets bevissthet slukner.

Informasjonsteknologien gjør dødelige udødelige. Lenge etter at vi har forlatt verdidebatten lever våre ord her inne fortsatt. Vi har ingen som helst innflytelse på hva våre skrevne ord gjør etter at vi har gitt dem fra oss. Ikke kan vi ta dem tilbake, ikke kan vi håpe de blir glemt, ikke kan vi si at vi ikke mente dem uten å bli fratatt troverdighet. Med andre ord har vi ikke kontroll i det hele tatt.

Sokrates sa noe slikt som at når ord først er skrevet, ruller det bare om kring, havner like gjerne hos dem som forstår det som hos dem det ingenlunde vedkommer, og er intetanende om hvem det bør henvende seg til og hvem det ikke bør henvende seg til.

Så hvis vår bevissthet er basert på informasjon må vi ta i betraktning hvem eller hva som ligger til grunn for informasjonen vi mener er grunnlaget for vår bevissthet. Det stiller vel et interessant spørsmål om vi i det hele tatt er bevisst noe som helst av objektiv sannhet.

Kommentar #4

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Religion er rasjonalisme

Publisert nesten 12 år siden

Du skriver:

Rasjonalismen er tryggere, jeg innrømmer det, det er mye bedre å kunne vite alt. Men sånn er altså ikke verden skapt.

Er ikke en gudetro rasjonalisme i den mest forfinede utgave. Du hevder jo selv at gudommeligheten ikke kan bevises eller motbevises. Det er vel helt i tråd med hva vitenskapen også har konkludert med. Hva gjør så en ihuget rasjonalist. Jo de opphøyer det ubeviselige til objektiv sannhet. En lettvindt løsning for de som ikke klarer å leve med uvissheten eller tvilen.

Det meste har vi ikke behov for kunnskap om. Hva som startet det hele er unyttig informasjon, vi klarer helt fint å leve våre liv uten å vite dette. Vi kan kjøre en bil uten å kunne bygge en selv. Slik er det med det meste i våre liv. Det meste vi benytter oss av, av teknologi, er vi bare brukere av uten noen som helst forståelse av hvordan det er laget, skrudd sammen eller fungerer utenom den sluttbruken vi selv benytter teknologien til.

Med andre ord vil jeg hevde at i vårt virke som mennesker er det bare en liten del som er berørt av rasjonalismen selv om veldig mye er påvirket av den.

Kommentar #5

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Teknologisk forum

Publisert nesten 12 år siden

Informasjonsteknologi og desinformasjonsteknologi er to ting av samme sak.......................

Kommentar #6

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

RE: Har vi det?

Publisert nesten 12 år siden
01.01.10 kl. 12:54 skrev Lars Randby:

Så hvis vår bevissthet er basert på informasjon må vi ta i betraktning hvem eller hva som ligger til grunn for informasjonen vi mener er grunnlaget for vår bevissthet. Det stiller vel et interessant spørsmål om vi i det hele tatt er bevisst noe som helst av objektiv sannhet.

Vår bevissthet er ikke basert på informasjon, den opererer på informasjon. Det er noe vi gjør med informasjonen.  Jeg vet ikke om det blir for komplisert for dette forumet, men hvis man går ut fra bevisstheten som det vesentlige i menneskets liv, er den subjektive opplevelsen det eneste objektive.

Det eneste bevisstheten kan si helt sikkert er at den selv eksisterer. Det at den er bevist beviser det (jeg tenker, altså er jeg). Alt annet får den gjennom sansene eller hukommelsen, som jo kan være feilkilder. Vår vitenskapelige oppfatning er enda mer usikker, historisk sett må vi anta at den er feil, det var i alle fall vitenskapelige oppfatninger bakover i tiden. Så hva er da objektiv sannhet?

Jeg jobber til daglig med informasjonsteknologi, og skulle jeg bruke disse prinsippene der, ville jeg rote meg bort ganske fort, men erkjennelsen av bevissthetens forskjellighet åpner en spennende verden vi bare aner begynnelsen av.

Kommentar #7

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

RE: Teknologisk forum

Publisert nesten 12 år siden
01.01.10 kl. 13:09 skrev Per Traasdahl:

Informasjonsteknologi og desinformasjonsteknologi er to ting av samme sak.......................

Nei, informajonsteknologi hører med til realvitenskapene, dessinformajsonsteknologi er en del av de humanistiske fag.

Kommentar #8

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Kan den det

Publisert nesten 12 år siden

Det eneste bevisstheten kan si helt sikkert er at den selv eksisterer.

Dette har det vel vært filosofert over i årtusner. Det er jo mange som mener at det finnes en allmektig gud som har skapt alt og alle, da kan man jo stille spørsmål ved om det vi oppfatter som "vår" bevissthet egentlig er vår eller om den er oppkonstruert slik at "bevisstheten" er programmert til å tro at den er.

Kommentar #9

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Info

Publisert nesten 12 år siden

Beklager mitt noe uklare innlegg....

Lars Randby skriver:

Informasjonsteknologi er jo noe vi kan og har full kontroll over i dag.

Det var dette jeg svarte på angående informasjonsteteknologi/ desinformasjonsteknologi

Hvis noen tror vi har full kontroll på dette så blir jeg ganske så bekymra ja......

Kommentar #10

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Var ikke jeg

Publisert nesten 12 år siden

Det var ikke jeg som mente vi hadde kontroll, tvert om.

Kommentar #11

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Huffamei

Publisert nesten 12 år siden

Tror postmannen min roter litt med adresseringene her i dag...

Kommentar #12

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

RE: Kan den det

Publisert nesten 12 år siden
01.01.10 kl. 13:23 skrev Lars Randby:

Det eneste bevisstheten kan si helt sikkert er at den selv eksisterer.

Dette har det vel vært filosofert over i årtusner. Det er jo mange som mener at det finnes en allmektig gud som har skapt alt og alle, da kan man jo stille spørsmål ved om det vi oppfatter som "vår" bevissthet egentlig er vår eller om den er oppkonstruert slik at "bevisstheten" er programmert til å tro at den er.

I så fall er vi ille ute. Da er ingenting av de vi opplever å stole på, da kan alt vi finner ut være galt, da har vi ingen kontroll på noe som helst. Hvis dette er tilfelle er det bare å gi opp. Derfor er det en lite fruktbar 0-løsning. Skal man komme videre må man se bort fra slike blindveier.

Kommentar #13

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: RE: RE: Rasjonalismen er død, lenge leve dualismen!

Publisert nesten 12 år siden
01.01.10 kl. 12:54 skrev Jan Bording:01.01.10 kl. 12:00 skrev Elias Per Vågnes:

1) Vitenskapen har en matematisk modell av verden som har vist seg svært nyttig for å lage biler og datamaskiner og andre ting. Den har også vært og vil bli nyttig til å forklare kontinentenes drift og massepsykologi osv. Den har beveget seg langt bakover i tid, men ikke klart å forklare de grunnleggende ting (hva tente big bank, hvordan oppsto naturlovene).

2) Når vitenskapen beveger seg inn på områder inn i menneskets sinn eller påstår seg å kunne forklare alt, da har den mistet fotfeste med virkeligheten. Hvordan kan den påstå å kunne forklare alt et menneske gjør når den ikke kan forklare bevisstheten? Videre er det lett å vise at Darwins prinsipper kan virke, men det er umulig derved å slutte at Gud ikke hadde en finger med i spillet. Hvordan skal vitenskapen kunne klare å bevise at ikke Gud knipset en aminosyre på rett plass i et kritisk øyeblikk for 13000 år siden?

1. Ja, og jeg regner med at du anerkjenner det vi finner i jordskorpa om vår jorda sin fortid. Jeg regner med at du Jan bording har større tillit til "En kort historie om nesten alt av Bill Bryson enn forfatterne av de tre skapelesberetningen en finner i Mosebøkene.

2. Religion lansert som filosofi kan selvsagt forsvares. Men når noe lanseres som sannhet er det den som lanserer sannhet som må bære bevisbyrden. Og denne bevisbyrden kan ikke oppfylles med bibelsitat.

Kommentar #14

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Kristendommen er ikke dualistisk

Publisert nesten 12 år siden

Først kan det være nyttig å ha en grunnleggende forståelse av hva vi forstår med begrepene vi bruker. Dualisme i religiøs forstand innebærer et syn på tilværelsen i et absolutt motsetningsforhold mellom noe absolutt godt og noe absolutt godt, og der mennesket er en viljeløs kasteball mellom de to polene. Kampen mellom det gode og det onde skjer på et kosmisk plan, den skjer over menneskene og er ikke noe mennesker kan påvirke. Mennesket er et offer i denne kampen. Dette er hva jeg forstår med begrepet dualisme, og dette tror jeg også er en sakssvarende definisjon. Denne virkelighetsanskuelsen finner vi bl.a. innenfor gnostisk lære, og som den første kirke avviste.

Kristendommen handler ikke om en kosmisk kamp mellom gidt og ondt, men om foreningen av det guddommelige med det menneskelige i ham vi har feiret i denne høytid, Kristus, sant menneske og sann Gud. Menneskets sanne virkeliggjøring av seg selv er å realisere det sant menneskelige og det sant guddommelige i oss, og som vi får del i gjennom foreningen med ham som er vår opphavsmann og fullender, Kristus.

Kommentar #15

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

RE: Kristendommen er ikke dualistisk

Publisert nesten 12 år siden
01.01.10 kl. 15:31 skrev Olav Rune Ekeland Bastrup:

Beklager, men her har vi et semantisk problem. Det ser ut til at ordet blir brukt på minst to måter. Teknisk sett betyr det vel bare at det er to sider. Innen bevissthetsfilosofi brukes dualisme som en motsats til f.eks. fysikalisme. Fysikalismen hevder at alt kan forklares ut fra fysiske lover. Også bevissthet, vi har bare ikke laget de riktige likningene enda. Dualismen i denne sammenheng, og den jeg brukte, sier at for å beskrive bevisstheten må vi gå ut over de fysiske lovene. Det må finnes noe mer.

Dette var neppe noe problem i urkirken da verdensbeskrivelsen omfattet åndeliger krefter, men i dag trenger vi et ord for å beskrive forskjellen mellom et verdenssyn som kun er basert på Scrödinger, Maxwell og Einsteins likninger og et verdenssyn hvor også ånd er en mulighet, og noen har da brukt ordet dualisme.

Hvis du har et bedre ord tar jeg med glede i mot.

Kommentar #16

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Rasjonalismen er død, lenge leve dualismen!

Publisert nesten 12 år siden


01.01.10 kl. 12:00 skrev Elias Per Vågnes:

1. Ja, og jeg regner med at du anerkjenner det vi finner i jordskorpa om vår jorda sin fortid. Jeg regner med at du Jan bording har større tillit til "En kort historie om nesten alt av Bill Bryson enn forfatterne av de tre skapelesberetningen en finner i Mosebøkene.

2. Religion lansert som filosofi kan selvsagt forsvares. Men når noe lanseres som sannhet er det den som lanserer sannhet som må bære bevisbyrden. Og denne bevisbyrden kan ikke oppfylles med bibelsitat.

1. Jeg hadde stor glede av Bill Bryson, men jeg tror også på skapelsesberetningen. Den siste må bare ikke leses som naturhistorie.Som teologi er den genial.

2. Jeg tror ikke jeg har brukt bibelsitat for å bevise Bibelen noen steder. Du har helt rett, der er det andre bevis som skal til. Og de finnes jo.

Kommentar #17

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

RE: Rasjonalismen er død, lenge leve dualismen!

Publisert nesten 12 år siden
01.01.10 kl. 11:39 skrev Jan Bording:

Mitt ønske for det nye ti-året er at alle rasjonalister ikler seg ydmykhet og bekjenner, i lys av disse nye erkjennelser, at de ikke lenger vet alt. Men så er jeg jo også uforbederlig optimist.

Nå kunne det vært artig å høre hvor mange rasjonalister det er i verden som tror at de vet alt. Bare slik at vi kan få nogen lunde klarhet i hva ønsket ditt går ut på.

Man kan jo lese litt om rasjonalisme på Wikipedia 

Kommentar #18

Sigurd Pedersen

0 innlegg  20 kommentarer

Pinnochio

Publisert nesten 12 år siden

Jeg kan svært lite om filosofi - men jeg filosoferer en god del. Iblant tenker jeg på han som skapte Pinnochio og hva som skjedde mellom dem etter at dette skjedde. Er det ikke naturlig at en skaper ønsker kontakt med det han har skapt. Er ikke bevisstheten noe gudommelig i oss?

Kommentar #19

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

RE: RE: Rasjonalismen er død, lenge leve dualismen!

Publisert nesten 12 år siden

Dette med bevisthet er veldig interessant. Tenk om vi lager datamaskiner som oppfører seg SOM OM de har bevissthet. Har de da bevissthet?

Hvordan skille "som om" og reell bevisthet. Det virker være umulig.

Noen kommentarer til debatten:

01.01.10 kl. 12:00 skrev Elias Per Vågnes:

Eller mener Jan Bording at vi skal gå tilbake til den tiden da Bibelen gav forklaring på alt, og at der Bibelen og vitenskapen er i konflikt, så skal Bibelen sin versjon takast til fylgje?

Det virker ødeleggende på debatten å spørre om noe ingen har gitt uttrykk for.

01.01.10 kl. 12:54 skrev Lars Randby:

Så hvis vår bevissthet er basert på informasjon må vi ta i betraktning hvem eller hva som ligger til grunn for informasjonen vi mener er grunnlaget for vår bevissthet. Det stiller vel et interessant spørsmål om vi i det hele tatt er bevisst noe som helst av objektiv sannhet.

Å undre over det ubegripelige, er vel et blindspor?

Da er det viktigere å bruke begrepet objektiv i betydning å belyse saker fra alle kjente sider.

01.01.10 kl. 13:06 skrev Lars Randby:

Hva gjør så en ihuget rasjonalist. Jo de opphøyer det ubeviselige til objektiv sannhet. En lettvindt løsning for de som ikke klarer å leve med uvissheten eller tvilen.

Det som gjerne skjer for tenkende mennesker, er at en rekke opplevelser eller argument OVERBEVISER om at Bibelen uttrykker sannhet. Dermed får man tillit til den - tro.

Det eneste problemet her, er når troen prakkes på andre.

01.01.10 kl. 13:23 skrev Lars Randby:

Det eneste bevisstheten kan si helt sikkert er at den selv eksisterer.

Dette har det vel vært filosofert over i årtusner. Det er jo mange som mener at det finnes en allmektig gud som har skapt alt og alle, da kan man jo stille spørsmål ved om det vi oppfatter som "vår" bevissthet egentlig er vår eller om den er oppkonstruert slik at "bevisstheten" er programmert til å tro at den er.

Tja, man kan stille det samme spørsmålet om hvor vidt verden finnes. Spørsmålet er stilt i årtusener av f.eks hinduister. Den moderne varianten er at "alt" er et dataprogram.

Hva har man igjen for slike spekulasjoner?Ansvarsløshet.

- Det var ikke jeg som gjorde det, men programmereren!

- Skjebnen.

- Gud rår.

- Produkt av miljøet.

- Genstyrt.

01.01.10 kl. 14:11 skrev Elias Per Vågnes:

2. Religion lansert som filosofi kan selvsagt forsvares. Men når noe lanseres som sannhet er det den som lanserer sannhet som må bære bevisbyrden. Og denne bevisbyrden kan ikke oppfylles med bibelsitat.

Igjen er du ute med tillegging av motiv. Kan hende du må forstå først, for å finne gode svar?

01.01.10 kl. 15:31 skrev Olav Rune Ekeland Bastrup:

Først kan det være nyttig å ha en grunnleggende forståelse av hva vi forstår med begrepene vi bruker. Dualisme i religiøs forstand innebærer et syn på tilværelsen i et absolutt motsetningsforhold mellom noe absolutt godt og noe absolutt godt, og der mennesket er en viljeløs kasteball mellom de to polene.

Jeg er opplært med dualistisk kristendom, og den fortoner seg på en helt annen måte enn det du her snakker om. Kan hende du selv må utvide forståelsen av begrepene, for når jeg snakker om dualisme i teologisk mening, så er det noe helt annet enn den gnostiske modellen du protesterte på.

01.01.10 kl. 18:59 skrev Lars Randby:

Nå kunne det vært artig å høre hvor mange rasjonalister det er i verden som tror at de vet alt.

Poenget er ikke at noen tror de kan alt, men at man gjennom vitenskap kan finne ut alt. Det virket som om du ikke leste med et ønske om å forstå?

01.01.10 kl. 18:59 skrev Lars Randby:

Man kan jo lese litt om rasjonalisme på Wikipedia 

Hmm. Objektivistene skiller skarpt mellom rasjonalisme (som de tar avstand fra), og rasjonalitet. Tror ikke de ville likt denne debattens begrepbruk.

Kommentar #20

Arild Øglænd

1 innlegg  12 kommentarer

Dualisme og mer til

Publisert nesten 12 år siden

" I tiåret som gikk døde rasjonalismen, læren om at vitenskapen kan forklare alt vesentlig omkring oss. Dette er spesielt trist for alle de dens tilhengere som med så meget hell har befolket alle rikssynsersetene i dette landet vårt. Alle media har de fått kontroll over, alle "fornuftige og virkelighetsnære" mennesker har de vært talsrør for, men nå er æraen over. Og de fleste vet det ikke en gang."

Så enig, så enig. Men siden rasjonalistene ikke kan se annet , klamrer de seg til sitt foreldede tankegods. Nå sies det vel at enhver anskulse vil klamre seg til denne til alle feilslutningene gjør at hele ismen kollapser med at brak. Paradigmeskifte heter det på fint. Mulig vi må vente en stund, men falle gjør det.

For øvrig, ismer forflater tilværelse. Dualisme er et skritt i riktig retning, men mennesket er konstruert til å fungere på mange arenaer.

mvh

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere