Terje Askan

53

Meningsmålinger og kaos-tall

Onde tunger har påstått at en plausibel lederstrategi går ut på å skape forvirring i organisasjonen. Da faller alt nytt fra toppen så mye lettere på plass. - Skeptikeren kan snart påstå at mediene utøver noe lignende når det gjelder meningsmålinger.

Publisert: 13. sep 2012

- Overskriftene kommer så mye lettere. For galluptallene knyttet til de politiske partiene ikke bare skifter og spriker, det er for tiden snakk om rene spagatøvelser.

NTB har nettopp påvist at avstanden mellom blokkene sist varierte mellom 4,4 % (Dagens Næringsliv) og 14,3 % (VG). Fremskrittspartiet ble i forrige måned målt til både 12,1 % og 21,4 %. Augustspagaten var dermed blitt 9,3 %.

To nærliggende forklaringer på fenomenet synes umiddelbart utilstrekkelige: For det første statistisk slingringsmonn både når det gjelder utvalget av personer og målingenes validitet forøvrig. Den andre muligheten, kanskje med noe større forklaringskraft, er medienes partiomtaler mellom målingene. Både tilstedeværelsen, bildenes karakter og innholdsprofilen ellers.

Som mediekonsumenter vet vi knapt om vi kan fortsette med å ta slike prosenttall på alvor.

Konsekvensene av denne status blir selvsagt at både partipolitikken og politikerne fremstår som flyktige. Galluptallene avspeiler jo fortrinnsvis politikken. Tar vi med tendensene til minskende politiske avstand mellom partiene, blir nødvendigvis også tilknytningen mellom velgerne og partiene løsere enn noen gang.

Når så medienes ofte kommersialiserte fokusvalg og svekkede autentisitet trekkes inn i regnskapet, beveger vi oss mot det som begynner å ligne på et forvirret samfunn, et samfunn på utkikk etter fastpunkt. Noe blir raskt populært, noe ikke. Grensene for det politisk akseptable blir trangere. Noen meninger er politisk korrekte. Konkret vold er minst like aktuell som den sammensatte gode gjerning.

Går vi tilbake til start, blir spørsmålet: Ønsker vi virkelig de ustanselige mengdene av uetterretteligheter og uklarheter velkommen til enhver tid?

La det være sagt. Løsningen behøver slett ikke være lent mot det autoritære.

Hva med større vektlegging av det som er ekte og autentisk? Politiske løfter som med selvfølgelighet holdes. Produktomtaler i mediene som ikke så lett forveksles med redaksjonelt innhold. Skoleklasser der juks ikke fremstår som temmelig uproblematisk. - Beveger eksempelsamlingen seg mot evigheten?

I surfingens og underholdningens medietidsalder skal det noe til å stille opp med flatterende omtale av de noe stødigere innholdsalternativene. Det vakreste landskapet er lengst unna, spørsmålet er hvor kursen blir satt.

folkogmedia
Terje G. Askan

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere