Arnfinn Clementsen

45

Norge behøver et kraftfullt Kristelig Folkeparti

I en partiflora hvor det etter min mening er for mange partier, vil jeg hevde at det fortsatt er behov for et tydelig, verdibasert folkeparti med en helhetlig politikk - et Kristelig Folkeparti.

Publisert: 13. sep 2012

KrF bygger på kristne verdier, og det skal samtidig være et bredt folkeparti.  må våge å tenke nytt og gå nye veier uten å kompromisse med de sentrale verdiene partiet bygger på. Det er nemlig det som kvalifiserer partiet til en plass i det politiske Norge, og det er det som gjør at kristne menigheter og menighetsledere vil kjenne seg trygge på partiet som en viktig alliansepartner for å bygge landet og vinne terreng for kristne verdier. 

Fornyelse og revitalisering
De grunnleggende verdier fra partiets begynnelse er fortsatt tilstede i politisk program og politisk tenkning, men hvordan de skal formidles og tilpasses dagens samfunn er det ulikt syn på. KrF behøver en fornyelse, både visjonært og politisk. Jeg tror på en revitalisering av gode, gamle kjernesaker, samtidig som nye dagsaktuelle saker settes på dagsorden. Så langt jeg kan se er denne prosessen i gang, og dette vil forhåpentlig tydeliggjøres i det nye progammet for neste Stortingsperiode. 

Kjernesaker
Jeg synes Kristelig Folkeparti har en god evne til holde oppe sine kjernesaker som menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar. KrF skal ha ros for at det i hver Stortingsperiode legger fram forslag til endring av abortloven, og at de finner nye positive innfallsvinkler som å lovfeste ”retten til liv”. Som et apropos til dette kan jeg nevne at ved flere anledninger har jeg hørt kristne ledere og ”menighetsfolk” som klager på KrFs unnfallenhet i abortspørsmålet, men de kjenner ikke til hva som egentlig gjøres i Stortingssalen. Det er altså et informasjonsbehov til stede, og kanskje også et behov for at partiets ledere litt oftere når anledningen byr seg, våger å si det ”politisk ukorrekte” i media vinklet på en positiv og naturlig måte.

Behov for KrF
Det behøves et parti som utrettelig og uavhengig av trender og meninger vil arbeide for det ufødte barnets rett til å leve. Kampen mot sorteringssamfunnet er i dag høyaktuell, og mange er heller ikke her klar over hvilken helhjertet og faglig dyktig jobb som gjøres av partiets Stortingsrepresentanter på dette området.
Kristelig Folkeparti har en stor oppgave i å arbeide for å gjenvinne ekteskapet som en ordning for én mann og én kvinne. Det handler ikke om fordømmelse av homofile, men om et positivt ja til ekteskapet som en bibelsk og samfunnsbyggende verdi. En forsterket tydelighet på disse områder vil gi partiet fortsatt troverdighet i det vi kan kalle det aktive ”kristen-Norge” og langt bredere enn det i det norske samfunn.

De gode sakene er der
KrF er aktivt på banen i tidsaktuelle saker som miljø og klima, bistand og fattigdomsbekjempelse. Det er bra. Med sitt sterke fokus på menneskeverd vil partiet kunne se utfordringer og situasjoner med friske øyne og være politisk nyskapende. De gode sakene er der, men det må jobbes med tydeliggjøringen og formidlingen i et samfunn hvor media i alt for stor grad setter dagsorden.

KrF utfordres i dag
I vårt mangfoldige samfunn utfordres KrF fra mange hold. En del ”verdikonservative” kristne har mistet troen på KrF. Noen av dem har valgt å forlate partiet, og noen har startet små kristne fløypartier. I så fall går man etter min mening samme ærend som de som ikke ønsker et kristent verdiparti i det hele tatt!  KrF bør ikke bruke krefter på å bekjempe andre, men det utfordrer partiet til å begrunne sine verdier og standpunkt med enda større frimodighet. Det er en spennende tid for KrF, men det er også en mulighetenes tid! Norge behøver et kraftfullt Kriselig Folkeparti.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Ulidelig kjedelig

Publisert over 8 år siden

Jeg klarte faktisk ikke å finlese artikkelen ovenfor med denne opplessing av honnørord og retorikk som er smør på flesk. Jeg vet ikke om det står noe som helst der utover Hamlets words,words,word.

 Mitt råd til å gjøre en fornyelse av KRF er dette: kjemp mot den avsindige undertrykkelse av kristne på alle kontinenter.Kjemp!

  Kjemp for opprettholdelse av kristenkulturen i Europa,klostre,kirker,gravsteder som skjendes av illgjerningsmenn og barbarer.

  Om KRF sto opp for noe sånt ville de være noe i norsk politikk og ikke denne lumre produksjon av honnord som ingenting risikerer og derved ingenting betyr.

Kommentar #2

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Inne på noe vesentlig

Publisert over 8 år siden

Jan Hårstad er i realiteten inne på to vesentlige poenger i sin kommentar; at KrF ikke har saker som engasjerer og at de generelt ikke vekker begeistring.

De fire småpartiene har hver sine hjertesaker. SV et sosialistinspirert samfunn, Sp er landmennenes og glesbygdenes parti, Venstre strever med sine liberale ideer og KrF er for kristne verdier. Ingen av dem ser ut til å komme ordentlig ut av sumpen, og forklaringen er enkel.

Tre av dem (SV, Sp og KrF) er særinteressepartier, mens Venstre ikke greier å synliggjøre noen særlig forskjell på sine liberale verdier og andre sine. Problemet for særinteressepartiene er at enten blir det for sært – alternativt ikke sært nok. Altså enten så sært at få kjenner seg igjen eller identifiserer seg med dem, eller at deres hjertesaker og sære mål blir for utydelige.

For KrF sin del er ”greia” familie og bistand. Dette er to viktige saker, men det skaper sjelden det store engasjementet i debatter og står sjelden høyt opp på den politiske agendaen.

Konkusjonen på denne korte og dermed noe ufullstendige politiske analysen er at enten er partiene for sære eller ikke sære nok, og slik blir de alle grå og utydelige (muligens med unntak av Sp som aldri svikter sitt hovedanliggende og som gjennom de mektige landbruksorganisasjonene har mer innflytelse enn størrelsen skulle tilsi).

For at KrF skal få økt oppmerksomhet og oppslutning, må de bli skarpere i kantene og ikke bruke all tiden på alle honnørordne og alle de gode sakene som også alle andre kjemper for – som miljø og helse og hele listen av standardtemaer i politikken.

Om dette er syttende eller tjuesjuende gangen at herværende kommantator nevner det samme her på VD har jeg ingen formening om, men jeg gjentar det gjerne. KrF må finne seg en sak som engasjerer og som er viktig for folk flest. Her har jeg tidligere nevnt verdiskapning med en haugiansk touch. Verdiskapning griper inn i alle forhold i samfunn som f.eks. infrastruktur, utdanning, FoU osv. og det er selve grunnlaget for velferdsstaten.

Og så mener jeg som Hårstad at KrF bør være det partiet som klarest står opp for vår kultur, vår kristne kulturarv som er truet. Det tror jeg de aller fleste innenfor og enda flere utenfor partiet forventer og ville ansett som en typeisk og innlysende hjertesak for KrF. Her ligger det et betydelig og i høyeste grad spennende velgerpotensial. Velgerne liker tydelige og modige politikere og partier.

Problemet for KrF er at de da må slutte seg til de stadig flere (et flertall) i folket og  politikere og partier som ser at den fremmedkulturelle innvandring ikke er bærekraftig (på flere måter enn som en kulturfaktor) og har begynt å sette ned foten. Dette er ikke ukristelig, men det ville det være dersom KrF gjennom en naiv og alt for raus politikk på dette området bidrar til å svekke velferdssamfunnet og slik skaper flere fattige. Her har faktisk Arbeiderpartiet de siste par årene og i flere saker vist ansvarlighet. 

KrF er åpenbart så redde for å bli assosiert med Frp, Geert Wilders og deres like, og de ser seg så blinde på dette at de glemmer at de som klarest og med den aller største tyngde og autoritet så sent som i fjor har tatt til orde for nettopp dette er David Cameron, Angela Merkel og Nicolas Sarkozy (da han var president). Slik ville KrF befunnet seg i godt selskap.

Men så var det dette med familie og bistand...

Kommentar #3

Erlend Kjærnsrød

0 innlegg  7 kommentarer

Ja takk!

Publisert over 8 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Her har jeg tidligere nevnt verdiskapning med en haugiansk touch. Verdiskapning griper inn i alle forhold i samfunn som f.eks. infrastruktur, utdanning, FoU osv. og det er selve grunnlaget for velferdsstaten.

KrF tar gjerne imot innspill til gode saker. :-)

To spørsmål, bare, for å konkretisere, når du sier verdiskaping med haugiansk touch:

a) Hvilket problem vil du løse?

b) Hvordan vil du løse det?

Det er bare nyttig å få definert litt både problemstillingen og de konkrete løsningene som vi kan presentere for velgerne.

Kommentar #4

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Verdiskapning

Publisert over 8 år siden
Erlend Kjærnsrød. Gå til den siterte teksten.

To spørsmål, bare, for å konkretisere, når du sier verdiskaping med haugiansk touch:

Når du spør, Kjærnsrød, om hvilke problemer eller utfordringer som er knyttet til verdiskapning, så er listen lang – slik den jo er innenfor de fleste politikkområder. Men det vet jo KrF best selv. Det ville overraske om ikke partiet har gjort en grundig studie og har identifisert utfordringene.

Hvordan utforingene skal løses? Ja, det går jeg også ut fra at partiet har tanker om. I forhold til næringspolitikk og verdiskapning, dreier det seg om rammebetingelser; infrastruktur, hvordan bedriftene skattlegges herunder formuesbeskatningen, finansieringsordninger, tilgang på kompetanse (utdanning), FoU osv., osv.

Når jeg nevner "haugiansk touch", ja, så ligger det i dette en mulighet til å videreføre en arv fra en av norsk histories bemerkelseverdige menn, som entreprenør og som kristen. Ville trodd at Hans Nielsen Hauge hadde forventet at Kristelig Folkeparti ville fulgt opp det han så som en kristen plikt "å tjene Gud med praktisk arbeid". Han hjalp mange med å igangsette handels- og industrivirksomhet. Han var en ekte entreprenør som mente at flid og arbeidssomhet var en dyd.

Hva skal Norge leve av etter oljen, annet enn flid og arbeidssomhet? Vi kan like godt begynne å øve oss med det samme. Her kan KrF bidra til å sette historisk spor etter seg. Og så vil de ved å løfte fram og arbeide for økt verdiskapning sørge for at folk får bedre veier, bedre utdanning og sikre sysselsetning og økonomisk vekst. Dette vil mange velgere sette stor pris på – vil jeg to.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere