Gunn Pound

177

Savner sykepleierne på legesentrene

Legesentrene som er førstelinjetjenesten bør ha et Drop-in tilbud for folk i akutt krise

Publisert: 4. sep 2012

 

 

SAVNER SYKEPLEIERNE  PÅ LEGESENTRENE

Mange med meg savner Olaug, Kari og Anne som jobbet i mange år på  Haugenstua legesenter. Sykepleierne med den lune varmen og omsorgen. I 2001 forsvant sykepleierne fra legesentrene da disse ble privatisert. Inn kom helsesekretærene og legesekretærene da de ble billigere i drift enn sykepleierne.

Som mangeårig bruker av Haugenstua Legesenter husker jeg sykepleierne som gode omsorgspersoner for pasientene og gode hjelpere for legene. Blodtrykkskontroller, blodprøver, livsstilsveiledning, samtaler om sorger og gleder, samt diverse kontorarbeid var oppgaver de utførte med glans. De var mor i huset og alltid tilgjengelig. I 1996 da jeg mistet min far droppet jeg rett inn til sykepleier som tok seg god tid til trøst og samtale. I dag har vi ikke den muligheten, for legenes tid er bundet til pasientavtaler og helsesekretærene er opptatt med telefoner og laboratoriearbeid.

Mental Helse Stovner mener at legesentrene bør ha et Drop-in tilbud som kan yte rask og menneskelig omsorg ved akutte behov. Det kan for eksempel dreie seg om vold i familien og andre kriselignende situasjoner. Dette kan langt på vei avlaste andrelinjetjenesten i psykisk helsevern. Derfor ønsker vi sykepleierne el. andre omsorgspersoner tilbake til legesentrene.

Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner

Kommentar #1

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Tilbakeskritt

Publisert nesten 9 år siden

Det fortsår jeg godt. Vi har fått en gruppe personell inn som ikke har tilstrekkelig medisinsk bakgrunn og kompetanse. De har stor myndighet, men kan ikke ta ansvar for konsekvensene.

Det er ingen sekretærer som skal svare på medisinske spørsmål eller vurdere helsetilstander for å gjøre det bekvemt for primærlegen.

Å unnlate informasjon slik at legene ikke tar avgjørelser på rett grunnlag kan bli konsekvensene.

Lang erfaring gir ingen kompetanse i seg selv. Arbeidsmetoden blir bare gjentagelser av egne (feil). Hvis erfaring skal føre til utvikling må man skape debatt, refleksjon og innsikt. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere