Helene Ommundsen

13

Jo Nesbø

Oppfatning av de monoteistiske religioner

Publisert: 2. sep 2012

Jeg har med stor fryd oppdaget Jo Nesbø litterært - endelig. Selv om jeg ikke er en jente som kommer og går.

I boken "Frelseren" har han en problemstilling som går og kommer som følger:

"Jeg har problemer med en religion som sier at å tro i seg selv skal være inngangsbilletten til himmelen. Altså at idealet skal være din evne til å manipulere din egen fornuft til å godta noe forstanden din ikke aksepterer.

Det er den samme modellen for intellektuell underkastelse som diktaturer gjennom alle tider har brukt, ideen om en høyere fornuft som det ikke skal settes beviskrav til."

Han snakket til det forhåpentligvis rettferdige og barmhjertige hjertet mitt.

Kommentar #1

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden

Kanskje ikke så rart. Da vi lever i en kultur som har opphøyd sinnet og det intelektuelle til det høyeste organ i menneske. Med det bedømmer vi alt som skjer. Om vi kan lære oss å underlegge vårt intellekt under vår ånd, da åpnes en ny verden og en ny måte å leve på, hvor vi bedømmer alt etter ånden og ikke etter vårt sinn. Vårt intellekt kan ikke forstå det åndelige uansett, men kan bare bedømme om ting i verden.

Kommentar #2

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Anstøtet

Publisert rundt 9 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

"Jeg har problemer med en religion som sier at å tro i seg selv skal være inngangsbilletten til himmelen.

Her identifiserer Nesbø seg åpenbart med de fleste verdensborgere. Det ligger i menneskets natur å forvente at belønning er resultat av egen stev og møie og egne prestasjoner. At tro alene - som innebærer å kaste vrak på fornuften - skal være nøkkelen til liv i det hinsidige skaper konflikt med en av våre sterkeste drivkrefter: Stolthet.

Kommentar #3

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Intellektet og ånden

Publisert rundt 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Kanskje ikke så rart. Da vi lever i en kultur som har opphøyd sinnet og det intelektuelle til det høyeste organ i menneske. Med det bedømmer vi alt som skjer. Om vi

Siden ånden er så ulik hos de ulike mennesker, med alt dette måtte innebære, kan vi ikke forlange at samfunnet skal styres av ånden.

Vi er nødt til å bruke intellektet og en felles forståelse av virkeligheten i vårt felles ansvar for samfunnsgliden.

Det er vi bare nødt til. For mine enhjørninger er ikke nødvendigvis dine, og hva ville du sagt om jeg tvang gjennom et symbol for enhjørningovergang i veikryss?

Kommentar #4

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Stolthet

Publisert rundt 9 år siden

Du synes ikke at det vitner mer om stolthet å stå på krava for en tro som er og blir subjektiv fremfor å lirke litt på stoltheten og åpne opp for lyset?

Selv om det innebærer et oppgjør med fastspikret tro som gjerne tjener en selv?

Kommentar #5

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

Siden ånden er så ulik hos de ulike mennesker, med alt dette måtte innebære, kan vi ikke forlange at samfunnet skal styres av ånden.

Vi er nødt til å bruke intellektet og en felles forståelse av virkeligheten i vårt felles ansvar for samfunnsgliden.

Det er vi bare nødt til. For mine enhjørninger er ikke nødvendigvis dine, og hva ville du sagt om jeg tvang gjennom et symbol for enhjørningovergang i veikryss?

Nå har aldri kristendommen forlangt at et menneske skal slutte å tenke selv, men at denne tenkningen skal være styrt av en personlig opplevelse av Jesus. Jeg sier atintellektet ikke vet noenting om den åndelige virkeligheten. Når du snakker om veikryss, så er ikke det noe åndelig.

Kommentar #6

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Veikrysset

Publisert rundt 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Nå har aldri kristendommen forlangt at et menneske skal slutte å tenke selv, men at denne tenkningen skal være styrt av en personlig opplevelse av Jesus. Jeg sier atintellektet ikke vet noenting om den åndelige virkeligheten. Når du snakker om veikryss, så er ikke det noe åndelig.

Det problematiske med kristendommen - og for så vidt de andre abrahamittiske religioner - er nettopp at tenkingen er tvunget inn i de før nevnte religioners rammer.

Ellers blir man straffet.

Tygg på den: Ens intellekt blir straffet! Det intellektet din gud angivelig har skapt oss til.

Når du sier at veikryss ikke kan være åndelige, ser du kanskje ikke symbiosen med det fysiske og psykiske.

Jeg - for min del - har en helt annen oppfatning av livet. Det livet jeg lever nå, er en helhet, hvor både kropp og sjel og ånd er involvert.

Kommentar #7

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

skal være styrt av en personlig opplevelse av Jesus.

Men spørsmålet her blir `hvorfor`? Hva er hovedgrunnen/motivasjonen?

Hvis vi tar som utgangspunkt at noen (de som ligner mennesket) eller noe (det er ETT intelligent vesen som ligner mennesket) som har skapt oss så er vel hovedgrunnen det at det kommer et liv etter dette på jorden og fokuset ligger her. Frykten for døden er jo stor og det er jo genialt å kunne tilby et liv etter døden (himmelen). Ikke rart at mange tror.

Det kan jo være at det er selve kombinasjonen av hjernens deler og prosesser som fører til følelse av `ånd` - ulike ånder for ulike personer..helt naturlig kan det være. Det vi sitter igjen med, hvis jeg setter det på spissen - etter mitt syn utfra denne diskusjonen og Lunds uttalelse - er verdier og moral. Men dette kan ikke-troende eller andre type troende klare fint uten å måtte tenke på hva som skal skje etter døden eller å måtte tenke på Jesus.

Kommentar #8

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

Det problematiske med kristendommen - og for så vidt de andre abrahamittiske religioner - er nettopp at tenkingen er tvunget inn i de før nevnte religioners rammer.

Ellers blir man straffet.

Tygg på den: Ens intellekt blir straffet! Det intellektet din gud angivelig har skapt oss til.

Når du sier at veikryss ikke kan være åndelige, ser du kanskje ikke symbiosen med det fysiske og psykiske.

Jeg - for min del - har en helt annen oppfatning av livet. Det livet jeg lever nå, er en helhet, hvor både kropp og sjel og ånd er involvert.

Intellektet kan brukes når en skal ta eksamen, fikse pc`en eller reparere bilen. Men når det gjelder det åndelige så fungerer det ikke. Troen sitter i hjertet. Flytter man den til hodet å begynner å analysere blir det feil.

Kommentar #9

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Men spørsmålet her blir `hvorfor`? Hva er hovedgrunnen/motivasjonen?

Å være ledet av Ånden.

Kommentar #10

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Ikke enig

Publisert rundt 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Intellektet kan brukes når en skal ta eksamen, fikse pc`en eller reparere bilen. Men når det gjelder det åndelige så fungerer det ikke. Troen sitter i hjertet. Flytter man den til hodet å begynner å analysere blir det feil.

La meg spørre som følger:

Tror du at enhjørninger fins hvis jeg forteller om min opplevelse av dem?

Hvis du ikke tror det, bruker du da ditt intellekt - inklusive personlige erfaringer innen tankevirksomhet - til å avkaste konseptet?

For du må jo innrømme at hvis troen sitter i hjertet, påvirker det hele ens liv. Også fysisk.

Kommentar #11

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

La meg spørre som følger:

Tror du at enhjørninger fins hvis jeg forteller om min opplevelse av dem?

Hvis du ikke tror det, bruker du da ditt intellekt - inklusive personlige erfaringer innen tankevirksomhet - til å avkaste konseptet?

For du må jo innrømme at hvis troen sitter i hjertet, påvirker det hele ens liv. Også fysisk.

Jeg kan ikke benekte at du har hatt opplevelser med enhjørninger (finnes mye rart å komme ut for i den åndelige verden). Før jeg ble en troende så jeg litt av hvert.

Kommentar #12

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Braknappen aktivert

Publisert rundt 9 år siden

Det er alle "guds sendebud" som profiterar på at belønninga er tufta på å tru. Det same kan ein vel seie om karismatiske politikarar, diktatorar eller ikkje.

Kommentar #13

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Jada, neida,

Publisert rundt 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Jeg kan ikke benekte at du har hatt opplevelser med enhjørninger (finnes mye rart å komme ut for i den åndelige verden). Før jeg ble en troende så jeg litt av hvert.

men fatter du implikasjonen?

At alt vi mennesker velger å tro på, må vi ta ansvar for selv.

Velger vi å tro på ondskapsfulle tvangsguder à la Kim i Nord-Korea - som ble betraktet som en gud, men attpå til var delvis synlig og fattbar - må vi ta ansvaret for en slik tro.

Jeg føler at den helheten som er min kropp, sjel og ånd her og nå, ikke kan forsvare en slik tro som de abrahamittiske religioner forfekter.

Kommentar #14

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

men fatter du implikasjonen?

At alt vi mennesker velger å tro på, må vi ta ansvar for selv.

Velger vi å tro på ondskapsfulle tvangsguder à la Kim i Nord-Korea - som ble betraktet som en gud, men attpå til var delvis synlig og fattbar - må vi ta ansvaret for en slik tro.

Jeg føler at den helheten som er min kropp, sjel og ånd her og nå, ikke kan forsvare en slik tro som de abrahamittiske religioner forfekter.

Jeg skjønner hva du mener.

Og du har helt rett, alt vi mennesker velger å tro på, må vi ta ansvar for selv. Der traff du spikeren på hodet.

Derfor er det viktig at vi velger rett. Jeg er en troende, jeg tror på evangeliet og at Jesus kan forandre mennesker, jeg har opplevd Guds kraft og den nye fødselen. Og det er hva jeg forkynner. Og om noen velger å ikke tro på det, men noe annet, så er det helt i orden for meg. Jeg har gjort mitt. Resten får bli en sak mellom dere og Jesus på dommens dag.

Kommentar #15

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.

Ikke rart at mange tror.

Ja, hvordan skjelner egentlig guddommen mellom de som fritt og modent tror, og de som tror på bakgrunn av dødsangst?

Uansett hva man ellers kan si, er det unektelig et faktum at religionene ofte klistrer seg på akkurat det svakeste punkt hos mennesket: uvissheten og frykten overfor døden.

Kommentar #16

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det er vel

Publisert rundt 9 år siden

Derfor mange forstår en religion som islam lettere fordi der må det utføres kroppslig synlige ting for å tilfredsstille kravene til å være muslim.
Det ligger mer i det du GJØR.

Som å be mot Mekka 5 ganger om dagen...faste en måned i året...ikke spise gris...gå med spesielle hodeplagg...ha skjegg.....osv

Så ved å utføre disse gjerningene er altså allah fornøyd...han krever ingen tro i ditt indre menneske...

Det er der den kristne frelse skiller seg så radikalt fra andre religioner.Guds rike er inni dere sa Jesus. 

Kommentar #17

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Du er tålbar

Publisert rundt 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Derfor er det viktig at vi velger rett. Jeg er en troende, jeg tror på evangeliet og at Jesus kan forandre mennesker, jeg har opplevd Guds kraft og den nye fødselen. Og det er hva jeg forkynner. Og om noen velger å ikke tro på det, men noe annet, så er det helt i orden for meg. Jeg har gjort mitt. Resten får bli en sak mellom dere og Jesus på dommens dag.

Men jeg synes jo at det må være slitsomt og brysomt å ta ansvar for all Gaias liv, og attpå til leve i den troen at man selv har absolutt og uforanderlig rett!

Jeg mener at hvis du kan komme så langt som å innse at din tro er rett for deg, er det helt greit.

At din tro må være rett for meg, er absolutt ikke greit.

Vi lever nå i et samfunn som mer og mer understreker at vår tanke er fri. Demokrati er ingen ideell løsning, men hittil har jeg ikke funnet noen bedre styresfom.

Se for deg at islam kverker demokratiet du i dag nyter godt av. Se for deg at styresformen begrunnes med personlige preferanser.

Hva ser du?

Kommentar #18

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Frykt for døden

Publisert rundt 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Ja, hvordan skjelner egentlig guddommen mellom de som fritt og modent tror, og de som tror på bakgrunn av dødsangst?

Uansett hva man ellers kan si, er det unektelig et faktum at religionene ofte klistrer seg på akkurat det svakeste punkt hos mennesket: uvissheten og frykten overfor døden.

”Siden barna har del i kjøtt og blod, fikk han selv del i det på samme måte, for at han ved døden skulle ta makten fra han som hadde dødens makt – det er djevelen og befri dem som av frykt for døden hadde vært under trelldom hele sitt liv.” Heb 2,14-15.

Guds fremste hensikt med Kristi inkarnasjon var å knuse djevelen og befri oss fra frykt for døden. At Satan blir knust betyr ikke at han er utslettet, men at hans makt blir tøylet i livene til dem som er overgitt til Jesus.

Hvis Jesus skulle identifisere seg med menneskeheten, måtte han også få del i blod og kjød. Han måtte fødes inn i denne verden som et menneske. Om mennesker dør, var det også rimelig at han døde. Her nevnes han død som selve hensikten med inkarnasjon – at han ved døden skulle fjerne dødens brodd.

Ved denne død, som berøvet djevelens all hans makt, settes slavene fri – alle de som av frykt for døden var underlagt slaveriet. Alle er satt fri fra dødens makt og dens frykt, men mange nekter å ta imot denne friheten. Mennesket frykter med rette døden når de er dens slaver og i djevelens makt, men Jesu død frigjør fra dette. Han døde ikke bare for at djevelen skulle gjøres til intet, men også for å utfri hans slaver.

Kommentar #19

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

Men jeg synes jo at det må være slitsomt og brysomt å ta ansvar for all Gaias liv, og attpå til leve i den troen at man selv har absolutt og uforanderlig rett!

Jeg mener at hvis du kan komme så langt som å innse at din tro er rett for deg, er det helt greit.

At din tro må være rett for meg, er absolutt ikke greit.

Vi lever nå i et samfunn som mer og mer understreker at vår tanke er fri. Demokrati er ingen ideell løsning, men hittil har jeg ikke funnet noen bedre styresfom.

Se for deg at islam kverker demokratiet du i dag nyter godt av. Se for deg at styresformen begrunnes med personlige preferanser.

Hva ser du?

Troende forkynner evangeliet, det er vårt kall. Og vi forkynner for alle.

Til syvende og sist blir det opp til enhver å velge å forkaste eller ta imot budskapet.

Selv ikke Gud kan gjøre noe med de som ikke vil tro eller velger å tro på noe annet.

Kommentar #20

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Religionskonflikten

Publisert rundt 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Så ved å utføre disse gjerningene er altså allah fornøyd...han krever ingen tro i ditt indre menneske...

Det må slik jeg forstår det, være langt vanskeligere å tro på og stole på en guddom som lover fred og bryter sin lovnad,

enn å bøye seg fjorten ganger for Allah.

Nei, jeg sier ikke at det er OK, særlig fordi det innebærer andre uhyrligheter.

Kommentar #21

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Trofast

Publisert rundt 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Selv ikke Gud kan gjøre noe med de som ikke vil tro eller velger å tro på noe annet.

Min gud er trofast, uansett hva kristne sier.

Jeg mener å ha kontakt med en gudskraft, og den sier ikke at f.eks. du skal havne i en fortapelse fordi du ikke tror som meg.

Du har ikke noe monopol på sjelens univers. Du har kun et monopol på din egen tankegang.

Kommentar #22

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

Du har kun et monopol på din egen tankegang.

Da er det plutselig ikke så imponerende lenger. Men når man tenker etter, er det jo egentlig mer enn nok: det er så mange som i uforstand, i stedet for å undersøke og dyrke kraften i eget tankeunivers, begir seg på å grafse i andres. 

Kommentar #23

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

Min gud er trofast, uansett hva kristne sier.

Jeg mener å ha kontakt med en gudskraft, og den sier ikke at f.eks. du skal havne i en fortapelse fordi du ikke tror som meg.

Du har ikke noe monopol på sjelens univers. Du har kun et monopol på din egen tankegang.

Jeg vet ikke hvem din gud er.

Men jeg vet at åndskrefter finnes. Så at du har kontakt med noe åndelig benekter jeg ikke.

Men bibelens Gud er det altså ikke.

Kommentar #24

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Da er det plutselig ikke så imponerende lenger. Men når man tenker etter, er det jo egentlig mer enn nok: det er så mange som i uforstand, i stedet for å undersøke og dyrke kraften i eget tankeunivers, begir seg på å grafse i andres.

Den apostoliske forkynnelse tar avstand fra den menneskelige visdom, både etter dets form og etter dens innhold, 1.kor 2.1-5. Også evangeliet inneholder riktignok en visdom, men den hører ikke denne verden til. Den lar seg heller ikke gripe eller forstå av den menneskelige fornuft, men åpenbares for de troende ved Guds ånd, 1.Kor 2. 6-12. Skal vi få del i denne visdom, må vi oppgi denne verdens visdom som er dårskap for Gud, 1.kor.3.18-20.

Kommentar #25

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Vet ikke

Publisert rundt 9 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.

Da er det plutselig ikke så imponerende lenger. Men når man tenker etter, er det jo egentlig mer enn nok: det er så mange som i uforstand, i stedet for å undersøke og dyrke kraften i eget tankeunivers, begir seg på å grafse i andres.

Jeg vet ikke om grafsing er hovedsaken.

Snarere en påført grunntro om at alt det religionen måtte si, er rett. For alle. Overalt.

Som sagt, jeg så en dokumentar fra det veldig avsondrede Nord-Korea. Folket der gråt av smerte da diktatoren deres døde. De hadde bilder av ham på veggen som de knelte for. De trodde at han var ansvarlig for dårlige innhøstinger, fordi de ikke trodde godt nok.

Nord-Korea er et land i nød.

Kommentar #26

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Nei

Publisert rundt 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Men bibelens Gud er det altså ikke.

Heldigvis ikke. :)

Kommentar #27

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nei selvfølgelig

Publisert rundt 9 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

Min gud er trofast, uansett hva kristne sier.

Jeg mener å ha kontakt med en gudskraft, og den sier ikke at f.eks. du skal havne i en fortapelse fordi du ikke tror som meg.

Sier ikke denne ånden det til deg....han er ikke dum heller....

Men da tror jo du på en åndskraft da...men hva er poenget..? Er det noe annet enn noe du har bare til du dør..?
Hva skjer etterpå..?

Har du vært inne på tanken om at det finnes onde OG gode åndskrefter i tilværelsen..? Og at de onde har en stygg tendens til å lure folk trill rundt..?
Tenk om det stemmer at det finnes en djevel og utallige demoner i hans tjeneste..og hele deres oppdrag er å lure mennesker til å tro at Gud er et fantasivesen..?

At Jesus er et vanlig dødelig menneske...at han IKKE har beseiret dem på korset da djevelen prøvde å få Jesus til å falle for hans fristelser..?

Hvis du kan tro på åndsvesener...hvorfor er det da så usannsynlig at det Bibelen forteller er sant..? 

Kommentar #28

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Hvorfor?

Publisert rundt 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.


Hvis du kan tro på åndsvesener...hvorfor er det da så usannsynlig at det Bibelen forteller er sant..?

Fordi den ikke er troverdig for meg, antar jeg.

Jeg har vokst opp i en familie som har fremmet diskusjon og ettertenksomhet. Slik kom jeg til mine slutninger.

Men for all del, de er ikke endelige.

Kommentar #29

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Heilt rett

Publisert rundt 9 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

Snarere en påført grunntro om at alt det religionen måtte si, er rett. For alle. Overalt.

Spikeren på hovudet. Når reivungar vert mentalt omskårn er alle gudar og all overtru truverdig.

Det er berre å sjæ seg rundt og i tillegg lese litt religionshistorie for å finne prov på det.

Kommentar #30

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.

Spikeren på hovudet. Når reivungar vert mentalt omskårn er alle gudar og all overtru truverdig.

Det er berre å sjæ seg rundt og i tillegg lese litt religionshistorie for å finne prov på det.

Sal53,2 Dåren sier i sitt hjerte: "Det er ingen Gud." De er fordervet og har gjort avskyelig ondskap. Det er ingen som gjør godt.

Kommentar #31

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

.

Publisert rundt 9 år siden

Det er sikkert greit å ha et slikt syn på troende mennesker, når man ikke forstår hva religion er godt for?

La meg illustrere det med en av min fars historier. De skulle tilsette en person i vakta på jernverket, en kar som skulle sitte der å følge med trafikken ut og inn av porten

En kar kom med en søknad der han fremhevet sine kvalifikasjoner, men på slutten av søknaden sto det:

"PS Om det er noe arbeid forbundet med jobben, så er jeg likevel ikke interressert"

Omtrent slik er det kanskje med troen og? Den er for personlig bruk, for å evne å plassere seg selv riktigere i det HELE bildet (Gud) vi alle er en del av.  - Legge av seg sin store egosentrisitet, som ofte medfører mer lidelse enn glede. - I et slik bilde der alle delene har sin egen verdi og må utvikle sitt eget potensiale innenfor dette hele (komme hjem til himmelen?)

Så må vi vel heller bære over med de forskjellene vi opplever oss imellom. "Monoteisme" medfører vel bare at vi bare snakker om en Gud, en enhet på denne jorda i dag - menneskehetens enhet?

:-)  mette

Kommentar #32

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Jo

Publisert rundt 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Omtrent slik er det kanskje med troen og? Den er for personlig bruk, for å evne å plassere seg selv riktigere i det HELE bildet (Gud) vi alle er en del av.

Jo

Kommentar #33

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Så må vi vel heller bære over med de forskjellene vi opplever oss imellom. "Monoteisme" medfører vel bare at vi bare snakker om en Gud, en enhet på denne jorda i dag - menneskehetens enhet?

Bibelen er klar der er 2 utganger av dette jorde liv og det er bare en veg til himmelen, den går om Jesus og de som ikke har sakt et jeg til Jesus blir kastet i Gehenna/helvete, der de brenner opp for all evighet.

Hva har så den ugudelig fått ut av dette liv?

Kommentar #34

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

.

Publisert rundt 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Bibelen er klar der er 2 utganger av dette jorde liv og det er bare en veg til himmelen

Så er det kansjkje ikke alle som evner å "finne hjem"? - Men troen gir nok  deg tilstrekkelig ro til å lytte til de svar du har i deg selv, slik at du ikke er så påvirkelig av verdens mange manipulerende krefter? -

:-)  mette

Kommentar #35

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Så er det kansjkje ikke alle som evner å "finne hjem"? - Men troen gir nok

Hva legger du så i det å tro?

Det må vel være det du tror på som har en verdi for deg?

Troen kommer av å høre!

Kommentar #36

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

.

Publisert rundt 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Hva legger du så i det å tro?

Da jeg fikk "troen", skjedde det plutselig. Det handlet om en visshet overfor det jeg ikke visste. Det handlet om å se sammenhenger, - i stor grad logiske årsaksrekker- Har altså ikke noe med "å anta" å gjøre. - Det ble å våge seg ut på en ny vei.

Men "Veien" handler i ditt språk om "Gudsfrykt". Jeg har oversatt det til "Årvåkenhet", eller om å lære metoder for å kunne bli mer årvåken og bevisst i mine handlinger. Faste, bønn og lesing av tekster som gir næring til min sjel, har vært slike utviklingsveier. (forresten veldig spennende med siste TV-program om Schrødingers katt, som viser til alle de gevinster vi mennesker kan skaffe oss ved å gjennomføre faste? Noe vi troende har hatt noe innsikt i fra før)

Du sier troen kommer av å høre /lytte, og det er veldig bra. - Men vår skaper vil nok at vi bruker alle våre sanser i denne prosessen, - ikke minst å lære oss å se med våre egne øyne på hva som er sannferdig og rettferdig? - For som Svein Nyborg er inne på, handler det også om å forsøke og utvikle den 6-te sansen, større evne til å se klart det som faktisk er usynlig for oss? -

Var ikke dette nettopp det Jesus evnet? Var det ikke slik han møtte ALLE - så dem slik de egentlig var? Hvem kan si han går i Jesu fotspor uten denne evnen? Den evnen har vel bare de vi kan kalle profeter vil jeg tro?

med vennlig hilsen mette

Kommentar #37

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Du sier troen kommer av å høre /lytte, og det er veldig bra. - Men vår skaper vil nok at vi bruker alle våre sanser i denne prosessen, - ikke minst å lære oss å se med våre egne øyne på hva som er sannferdig og rettferdig? - For som Svein Nyborg er inne på, handler det også om å forsøke og utvikle den 6-te sansen, større evne til å se klart det som faktisk er usynlig for oss? -

Var ikke dette nettopp det Jesus evnet? Var det ikke slik han møtte ALLE - så dem slik de egentlig var? Hvem kan si han går i Jesu fotspor uten denne evnen? Den evnen har vel bare de vi kan kalle profeter vil jeg tro?

Dette med troen har ingen ting med min og dine evner til å prestere noe som helst.

Se bare på de som var bit av de giftige slangene i ørkenen, det var jo bare om de ville se på kobber ormen, så skulle de bli friske.

Det hadde ingen ting med deres tro å gjøre, og utvikling av alle sansene våre.

Kommentar #38

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Sss

Publisert rundt 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Se bare på de som var bit av de giftige slangene i ørkenen, det var jo bare om de ville se på kobber ormen, så skulle de bli friske.

Tror du på dette, eller er det bare en hensiktsmessig metafor?

Ajjjj, jeg har gått i skogen i Arendal og fått flått.

Kommentar #39

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

Tror du på dette, eller er det bare en hensiktsmessig metafor?

Ajjjj, jeg har gått i skogen i Arendal og fått flått.

Det er ikke grenser på, hva folk kan tro på.

Men det er det en tro på, som for følger, og i dette som går på det evige liv, så må en tro på det som fører meg ditt.

Kommentar #40

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Livet uten dogmer

Publisert rundt 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Troende forkynner evangeliet, det er vårt kall. Og vi forkynner for alle.

Til syvende og sist blir det opp til enhver å velge å forkaste eller ta imot budskapet.

Selv ikke Gud kan gjøre noe med de som ikke vil tro eller velger å tro på noe annet.

Hadde jeg hatt barn, ville det vært ekstremt viktig for meg å la dem utforske livet selv, og komme til sine konklusjoner selv.

Jeg/vi ville aldri sagt: Det du tenker er galt. Det du funderer over fører til evig fortapelse.

Etter min mening er man da ikke egnet til å innta forelderrollen.

Hvis foreldrene sammenligner f.eks. inndragelse av lommepenger og tvunget hjemmetid med evig pine og fortapelse, er det noe som har sviktet totalt i deres barmhjertighet, en del av dem selv.

Kommentar #41

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Ingen grenser, nei!

Publisert rundt 9 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke grenser på, hva folk kan tro på.

Men det er det en tro på, som for følger, og i dette som går på det evige liv, så må en tro på det som fører meg ditt.

Det skulle for øvrig hete flott. :)

Nei, selvfølgelig fins det ingen grenser for hva mennesker kan tro på.

Men er alt like bra å tro på, da - i praksis, altså?

F.eks. selvmordsmombere, kjønnsmutilering, seksuelle overgrep, kvinnetildekking og ditto taleforbud?

En religion som frigjør menneskets naturlige godhet (ja, jeg er så naiv), sikter til en selv.

Der har avataren Jesus en rolle som vi kan utforske videre.

Kommentar #42

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

Hadde jeg hatt barn, ville det vært ekstremt viktig for meg å la dem utforske livet selv, og komme til sine konklusjoner selv.

Jeg/vi ville aldri sagt: Det du tenker er galt. Det du funderer over fører til evig fortapelse.

Etter min mening er man da ikke egnet til å innta forelderrollen.

Hvis foreldrene sammenligner f.eks. inndragelse av lommepenger og tvunget hjemmetid med evig pine og fortapelse, er det noe som har sviktet totalt i deres barmhjertighet, en del av dem selv.

Med tanke på at du tror på enhjørninger og drager, så skjønner jeg godt at du mener det.

Kommentar #43

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Jeg måtte le!

Publisert rundt 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

tanke på at du tror på enhjørninger og drager, så skjønner jeg godt at du mener det.

Men mine enhjørninger og drager er kun metaforer, m'dear!

Kommentar #44

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert rundt 9 år siden
Helene Ommundsen. Gå til den siterte teksten.

Men mine enhjørninger og drager er kun metaforer, m'dear!

Alt i orden.

Husker at du skrev:

"Min enhjørning kan kjennes under håndflatene mine når jeg stryker den over manen. Min drage kan sees inn i øynene, og da kommer det ingen ild fra gapet."

Kommentar #45

Helene Ommundsen

13 innlegg  624 kommentarer

Sansevar, vet du

Publisert rundt 9 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.

Alt i orden.

Husker at du skrev:

Jeg er et sanselig menneske.

Jeg forventer ikke at alle skal sanse det samme som meg, og jeg forventer som sagt ikke at man skal ha egen enhjørning- og drageovergang i lyskryss. :)

Mitt poeng er at mine sanseopplevelser ikke omfatter evig straff for dem som ikke opplever dem.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere