Kjell Skartveit

99

Det modne Norge, Arbeiderpartiets demagogi

Det norske samfunnet er modent for å tillate eggdonasjon, hevder Aps parlamentariske leder Helga Pedersen til Vårt Land 24. august. Modent? Hva betyr egentlig det, annet enn at noen av oss åpenbart er umodne?

Publisert: 29. aug 2012

 

Det norske samfunnet er modent for å tillate eggdonasjon, hevder Aps parlamentariske leder Helga Pedersen til Vårt Land 24. august.

Modent? Hva betyr egentlig det, annet enn at noen av oss åpenbart er umodne?

Aps tilnærming til verdispørsmål er skremmende fascinerende, man vet ikke hvordan man skal forholde seg til dem, men vi er nødt, for Ap sitter med definisjonsmakten og ingenting synes umulig, alt må bare bli modent først.

Men la oss prøve å trekke noen prinsipielle konsekvenser av Aps vurdering av verdispørsmål. For det er jo ikke slik at Ap kan hevde at det kun er dagens verdispørsmål som skal måles som høstens fruktsesong. Både historien og fremtiden må kunne vurderes i samme perspektiv. Og det er selvsagt ikke bare samliv og forplantning Ap kan reservere for den nevnte modningen, vi må la alle våre verdispørsmål bli en del av den.

Det er fristende å være morsom på Aps bekostning, og påpeke at alt som er modent nødvendigvis har en tilstand i fremtiden som ikke er så fristende, nemlig forråtnelse eller den konsumerte. Men nå er det ikke så populært for tiden å hevde at fremtiden kan vise seg å bli mindre hyggelig på grunn av våre verdivalg, så jeg skal være forsiktig med den slags.

Men la oss se på noen konsekvenser av Aps perverterte demagogi. Kan vi for eksempel fordømme fortidens overgrep dersom det viser seg at de hadde støtte i befolkningen? Det er ikke vanskelig å finne eksempler på hendelser vi i dag tar avstand fra og som vi med en tradisjonell normforståelse reagerer på, men som med Aps rettesnor blir umulige å dømme, overgrepene har mer enn en gang hatt solid støtte i befolkningen.

Eller hva med dagens muslimske redselsregimer? Vi kan like det eller ikke, men de har som regel overbevisende oppslutning om kvinne- og livssynspolitikken. Kan Ap argumentere for at vi skal arbeide for en endring i disse områdene dersom vi skal la verdispørsmål bli basert på en nasjonal forståelse av modenhet? Selvsagt ikke. Selv Ap kan ikke hevde at den norske forståelse av modenhet er mer riktig enn tradisjonell muslimsk.

Men la oss gå tilbake til eggdonasjonen og Aps bekymring for de ufrivillig barnløse. Det er åpenbart avgjørende for Aps standpunkt at den urettferdigheten denne gruppen opplever med dagens ekteskaps- og bioteknologilov må bøtes på. Rett til barn blir avgjørende. Men det er ikke bare rett til barn som er avgjørende for Ap. Aps familiepolitiske talsmann, Arild Stokkan-Grande, svarer dette til Dag og Tid 24.august på spørsmål om forslaget er til barnas beste:

               «Det er ei ovenfrå-og-ned-haldning til einslige. Alternativet for barnet er kanskje aldri å bli fødd. Eg meiner at mange einslige er utmerkte forsørgjarar og omsorgspersonar. Det er gjerne godt etablerte par som sjølve har fått høve til å få barn, som leitar etter å måtar å avgrense andre sin fridom. Kritiske og usikre bør heller spørje korleis fleire barn kan bli fødde i Noreg, og fleire kan få høve til å bli foreldre».

Det er viktig å bli bevisst på premissene til Aps standpunkt. For det første anser de spørsmålet om barn som en rettighet det er statens oppgave å bringe til veie. For det andre mener de at de biologiske koblingene mellom foreldre og barn er av underordnet betydning, ja, av nærmest minimal interesse. For det tredje blir fødselsratene et statlig anliggende, Ap mener at statens oppgave ikke bare er å legge forholdene til rette for ektepars reproduksjon, men at det faktisk er statens oppgave å sørge for at barn blir født.

Men hvilke konsekvenser er det mulig å tenke seg av slike standpunkt? Hva vil skje når samfunnet har fått modnet seg, dvs blitt enda modnere enn i dag? I seg selv er det en underlig problemstilling, for i det øyeblikket du oppfatter verdispørsmål som et resultat av modenhet, må du erkjenne at det er noen områder hvor du selv undertrykker, og opptrer i strid med hvordan fremtiden vil vurdere deg.

Men hva kan vi forvente ut fra ovennevnte premisser? For det første blir surrogati en selvfølge. Arild Stokkan-Grande hevder at «førebels er det ein uaktuell problemstilling»(ibid). Legg merke til at Stokkan-Grande sier foreløpig. For Ap er alle moralske standpunkt blitt av foreløpig karakter. De vet ikke hva de vil mene i fremtiden, for de vet ikke hva folket vil mene.

Men hva skjer den dagen vi ikke har nok sæddonorer eller egg-donorer til å dekke et åpenbart voksende behov? Husk at Ap legger til grunn at barnets relasjon til sitt biologiske opphav er av ingen betydning, på samme måte som de biologiske mødrene og fedrene også forutsettes likegyldige til de barna som blir resultatet av den nye loven. Med et Ap som er bekymret for de barna som i dag ikke blir født, bør vi tenke på fortsettelsen. Stokkan-Grande sier til Vårt Land at vi faktisk har en forpliktelse overfor de mulig ufødte. Det er ikke vanskelig å tenke seg konsekvensene av slike standpunkt.

Med en stat som mener at den har et direkte ansvar for fødselstallene, er det ikke umulig å se for seg at denne vil hevde at det å skaffe tilveie sæd eller egg blir et statlig ansvar. I dag er det uaktuelt, men husk at for Ap handler alt om modning, og med den utviklingen vi har sett på det familiepolitiske området, er det vanskelig å påstå at noe kan være umulig. Samfunnet har på kort tid tatt moralske kvantesprang få trodde var mulig. Å drøfte fremtidige verdispørsmål med det som bakteppe er en svært krevende øvelse.

Til slutt bør vi også dvele litt med de retoriske grepene Ap tar i verdidebatten ved å bruke de ovennevnte begrepene. Det er ikke lett å argumentere mot grupper som hevder at du er umoden, krenkende og lignende. Motstandere av Ap må til enhver tid være beredt på først klargjøre sin egen integritet før de diskuterer sak, ja, diskusjonen om sakens innhold blir nærmest umulig, for med modenhet forsvinner problemene, og ikke bare det, det blir du som den umodne som blir irritasjonsmomentet og sanden i vårt sosialdemokratiske samfunnsmaskineri. Å bruke begrepet modenhet ødelegger derfor anledningen til å drøfte forslagenes egentlige innhold, det er fordummende og grunnleggende udemokratisk. Det er Norge i 2012, og det er demagogien som rår.

Kommentar #1

Arnhild Gjendem

27 innlegg  188 kommentarer

Den geniale er umoden

Publisert over 9 år siden

Den geniale skaperen og livgiveren, Bibelens Gud, avsettes som umoden og troen som "opium",og så feier arbeiderpartiet frekt og freidig frem og røver fra oss våre verdier og vår identitet!

Kommentar #2

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Arbeiderpartiet

Publisert over 9 år siden
Kjell Skartveit. Gå til den siterte teksten.

For Ap er alle moralske standpunkt blitt av foreløpig karakter. De vet ikke hva de vil mene i fremtiden, for de vet ikke hva folket vil mene.

Har holdt på med en rydningsaksjon helt siden 60-70 tallet..De har hatt en klar målsetning og jobbet sakte men sikkert i takt med at folket har blitt mer og mer liberalt i sine holdninger.

De har vært fullt klar over at de ikke kunne komme med alle disse radikale sakene samtidig.Det hadde gitt folket sjokk,og de hadde mistet velgerne.

De har ryddet unna hindere en etter en,slik at vi ikke skulle merke forandringene.

Dette er en snikavkristning av Norge som gått helt etter planen.Og for hver sak de følte tiden var moden til,har de slått til. 

Dette har vært en rød tråd i deres politikk,og folk har gått rett i fella. 

Kommentar #3

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Kjell Skartveit. Gå til den siterte teksten.

Modent? Hva betyr egentlig det, annet enn at noen av oss åpenbart er umodne?

Det betyr vel da at det ikke har vært stemning for dette i Norge før, men nå er det slik at det er mulig å få det gjennomført da flere synes det er greit?

Hvis du vil kalle deg selv umoden så må det nesten gå på din kappe og ikke på AP.

Kommentar #4

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Dette er en snikavkristning av Norge som gått helt etter planen.Og for hver sak de følte tiden var moden til,har de slått til.

Jeg mener Holt må være evig takknemlig for den iherdige jobben AP har gjordt for å sikre at ellers verdslige nordmenn i så stor grad føler tilknytning til kirken og kristendommen. Hadde Holt fått viljen sin, hadde kristendommen i Norge hatt omtrent samme oppslutning som Kristent Samlingsparti?

Kommentar #5

Torleiv Haus

76 innlegg  3323 kommentarer

Skremmende perspektiver

Publisert over 9 år siden
Kjell Skartveit. Gå til den siterte teksten.

Men la oss se på noen konsekvenser av Aps perverterte demagogi. Kan vi for eksempel fordømme fortidens overgrep dersom det viser seg at de hadde støtte i befolkningen? Det er ikke vanskelig å finne eksempler på hendelser vi i dag tar avstand fra og som vi med en tradisjonell normforståelse reagerer på, men som med Aps rettesnor blir umulige å dømme, overgrepene har mer enn en gang hatt solid støtte i befolkningen.

Arbeiderpartiets tanke synes å være at noe er moralsk akeptabelt bare det finnes nok oppslutning for det i folket. Den perverse bruk av begrepet "modenhet" bidrar til å dekke til hva det er snakk. Eggdonasjon må sees i et større perspektiv. I virkeligheten handler dette om en utvikling som gjør mennesket til et produkt som kan gjøres til gjenstand for genetisk manipulering og salg. Dette menneskesynet må være i grunnleggende strid med de klassiske menneskerettighetene, som er et hinder for at mennesket kan gjøres til en vare, fordi alle i prinsppet "eier seg selv" (jfr. John Locke).

Det tyske folk var åpenbart "modne" for nazismen og utryddelsen av jødene, og derfor kan det etter APs tankegang ikke gis noen rasjonelle argumenter mot riktigheten av dette, bare estetiske.

Du har selvsagt helt rett i din påstand, og vi aner her konturene av hva den moralske relativismen fører til. Perspektivene er skremmende i lys av hva historien har vist er mulig.

Kommentar #6

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Umodenheten ligger her i at verden enda ikke er klar for det fullkomne bedraget

Publisert over 9 år siden

Bedrag kan sammenliknes med det å koke en frosk. Slipper du den ned i varmt vann, vil den hoppe ut igjen med en gang. Men starter du med kaldt vann, vil den ikke legge merke til den stigende temperaturen.

Du kan lure alle mennesker hvis du bare gjør grunnarbeidet langsomt nok. Det eneste som trengs er tålmodighet til å lirke temperaturen opp, grad for grad, til offeret blir kokt

Kommentar #7

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Torleiv Haus. Gå til den siterte teksten.

derfor kan det etter APs tankegang ikke gis noen rasjonelle argumenter mot riktigheten av dette, bare estetiske.

Du har selvsagt helt rett i din påstand, og vi aner her konturene av hva den moralske relativismen fører til. Perspektivene er skremmende i lys av hva historien har vist er mulig.

Et veldig bra innlegg av Kjell Skartveit, og en god kommentar av Torleiv Haus! Dette bør definitivt behandles av Ap-sympatisører, både på VD og ellers i samfunnet (inkludert selve Ap).

Kommentar #8

Kjell Skartveit

99 innlegg  386 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Torleiv Haus. Gå til den siterte teksten.

Det tyske folk var åpenbart "modne" for nazismen og utryddelsen av jødene, og derfor kan det etter APs tankegang ikke gis noen rasjonelle argumenter mot riktigheten av dette, bare estetiske.

Du har selvsagt helt rett i din påstand, og vi aner her konturene av hva den moralske relativismen fører til. Perspektivene er skremmende i lys av hva historien har vist er mulig.

Enig

Hva jeg savner, er politikere som tør å se enkelthendelser og den enkelte moralske i et større perspektiv.

Holocaust var et resultat at flere års moralsk forfall, det var ikke noe som skjedde over natten. På samme måten må vi tørre å diskutere konsekvensene av de premissene alle endringene som vi nå  ser hviler på.

 

Kommentar #9

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nei

Publisert over 9 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Jeg mener Holt må være evig takknemlig for den iherdige jobben AP har gjordt for å sikre at ellers verdslige nordmenn i så stor grad føler tilknytning til kirken og kristendommen. Hadde Holt fått viljen sin, hadde kristendommen i Norge hatt omtrent samme oppslutning som Kristent Samlingsparti?

Arbeiderpartiet skal nok ikke ha noe ære for at kristendommen har overlevd.Ellers har du misforstått mitt ståsted..
Jeg stemmer ikke på noe "kristent" parti..Politikk handler om å legge til rette for frihet for enkeltmennesker og sikkerhet for de som faller utenfor ved sykdom eller annet.

Jeg håper Høyre,Frp og Krf danner regjering til neste år.Det er en bra løsning. 

Kommentar #10

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Et image problem

Publisert over 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Arbeiderpartiet skal nok ikke ha noe ære for at kristendommen har overlevd.Ellers har du misforstått mitt ståsted..
Jeg stemmer ikke på noe "kristent" parti..Politikk handler om å legge til rette for frihet for enkeltmennesker og sikkerhet for de som faller utenfor ved sykdom eller annet.

Jeg håper Høyre,Frp og Krf danner regjering til neste år.Det er en bra løsning.

Populister av din type bidrar nok til å skape et heller pinlig imageproblem for Frp skulle man tro. Forøvrig så fremstår det som direkte prinsippløst når Høyre, Frp eller AP forsøker på å gå i en allianse med Krf, disse kristendundamentalistene representerer det mest bakstreverske i norsk kultur, demokratiske og moderne partier burde holde seg for gode til slikt. På sikt er det også en fare for at Frp kan ødelegges som det folkelige og liberalistiske protestpartiet det en gang var med å slippe kristenfundamentalistene inn i partiet. Bare se på utviklingen til det republikanske partiet i USA, der "Moral Majority", "Tea-Party bevegelsen" og lignende har forandret et knovensjonellt konservativt parti om til et religiøst galehus. Tror nok at Frp mistet for mange "kloke hoder" på Bolkesjø.

Kommentar #11

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Er det noe

Publisert over 9 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

Populister av din type

Jeg IKKE er,så er det populist.Vet du egentlig hva det ordet betyr.?

Frp har stått for mange synspunkt helt alene i en generasjon,mens f.eks Ap og Sv har kommet etter med gamle Frp-forslag når de føler at FOLKET har godtatt holdningen som ligger i forslaget....
SV spiser kameler fortere enn de kan svelge unna i sin desperate tviholding på taburettene.

Det er DETTE som er populisme Aarsund... 

Kommentar #12

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Hvem har anklaget Frp ?

Publisert over 9 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Jeg IKKE er,så er det populist.Vet du egentlig hva det ordet betyr.?

Frp har stått for mange synspunkt helt alene i en generasjon,mens f.eks Ap og Sv har kommet etter med gamle Frp-forslag når de føler at FOLKET har godtatt holdningen som ligger i forslaget....
SV spiser kameler fortere enn de kan svelge unna i sin desperate tviholding på taburettene.

Det er DETTE som er populisme Aarsund...

Men kjære deg, her er de jo ingen som har angrepet Frp. Hva jeg sier er at en del av klientellet som sier de sokner til det partiet faktisk kan bli et problem for nevnte parti.

Kommentar #13

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Din "omsorg" for Fremskrittspartiet

Publisert over 9 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.

en del av klientellet som sier de sokner til det partiet faktisk kan bli et problem for nevnte parti

virker ikke spesielt overbevisende...
:-) 

Kommentar #14

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Tror AP&CO blir verre og verre før valget i 2013

Publisert over 9 år siden

Jeg får en så vond følelse i kroppen bare jeg hører om disse AP&CO at jeg både ber og håper på skifte i 2013. Det synes så langt frem til neste valg - for jeg er redd de skal finne på enda mere av deres kvasi-politikk før vi kommer så langt. De er virkelig slitsomme. De sliter iallefall på sjelelivet til dypt seriøse mennesker, som meg selv. 

Når det gjelder dette med egg-donasjon så må de jo SKJØNNE at barn ALLTID vil søke sine røtter. Vi ser det jo bare av programmene - blant annet i programmet Tore på sporet.

Det er jo gråt og følelsesladede utbrudd hver eneste gang de møter sitt opphav. Jeg trenger jo bare gå til meg selv. Jeg må jo takke DYPT OG INDERLIG til Jesus Kristus at jeg vokste opp i et kristent hjem og at alt snakket idag om få få barn på kunstig vis bare var en slags science fiction. 

Jeg synes det rett og slett er SADISME å ikke la barn få kjenne sine røtter. Det kommer til å bli store kamper mellom de voksne og barna. Det kan jeg her og nå GARANTERE. Det er gjort grundig nok forskning i dette temaet om barn og røtter. Mange som ikke kjenner sine røtter er nettopp ROT-løse og kommer opp i mange følelsesmessige dilemmaer, og de har det vanskelig fra før. Det er både ubibelsk og ukristelig at barn ikke kjenner sine røtter. Men i vår ukristelige tid - er mennesker offer for enhver tanke som reiser seg mot et bedre liv for medmennesker. OG sosialistene går i fremste rekke for å gjøre livet surt for mange. Puh, nok en gang. SLITSOMT.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere